Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • ADRES Cagaloglu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,Istanbul POSTA KUTUSU 492,Ltanbul TELEFON 27 42 10 Santral I iwiU:YIL:7 SAYI:2402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • CENEVREye 6 Saatten daha az direki uçuş H£R PAZAR GÜNÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • Çankaya'da dün yapılan ve 8,5 saat süren üç toplantıdan sonra Kıbrıs görüşümüz kabul edildi.Bundan sonraki toplantıya ingiltere de çağrılacak.Müşterek tebliğ bugün yayınlanıyor [MUAMMER İRAN BAŞVEKİLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • KOSE'DE ORFi Bir Türk polisinin öldürülüp üçünün yaralanması Türkler arasında büyük infial uyandırdı.Rumlara ait binalar yakılıyor [Hususî Muhabirimiz Tekin YÜKSEL'den] LEFKOŞE,20 Tedhişçilerin bir Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • [İLHAN DEMİREL] DA VC7pn YFNÎI Bayezid müstakbel istaubul'un en güzel meydanlarından birisi olmaktadır.Bu DAICftlU I CHILEOII UR maksatla girişilen faaliyet yeni bir safhaya intikal etmiş ve camiin et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • SON DAKİKA [Hususî Muhabirimiz Tekin YÜKSEL'den LEFKOŞE,20 Bir Türk polisinin öldürülmesiyle başlayan hâdiselerin genişlemesi üzerine,bu akşam Lefkoşede örfî idare ilân olunmuş ve ordu idareyi ele alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • HOR.P.GENÇLİK FİKİR OCAKLARI KONGRESİNDE ORTAVA ATILAN İDDİA Aydınlar memleket dâvalarına ilgisiz Turan Güneş "Demokrasi hava gibi,su gibi bir ihtiyaçtır.Eğer bu düzen tesis edilmiyorsa,düzenin esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • KAPIDAĞ YARIMADASI YAVAŞ YAVAŞ KAYIYOR I Hususî Muhabirimiz Mukhil O/l imalı' ut;ı BANDIRMA,20 Şehrimize onbes kilometre mesafedeki Kapıdağ yarım adasının bir kaç gündenberi tedrici bir surette Kuzey'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • KRALİÇE DİNA AMMAN'A DÖNÜYOR [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,20 «Al Missa» gazetesinde çıkan bir habere göre.Ürdün Kralı Hüseyin,Amman'a,eylüldenberi Kahire'de ailesinin yanında kalmakta olan Kraliçe Dina ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • I İLHAN DEMIREL] DÜN YEŞİLKÖY'E BİR ÖLÜ İNDİ Karaşi'dcn Londra'ya giden «Kantas» şirketine ait Avustralya uçağı yolcularından İngiliz tab'alı William Faulds adında biri,uçak Irak toprakları üzerinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • Dün gece yıkılan bir duvar Kabataş'ta yolu kapattı Kabataş Dolmabahçe yolunda yıkılarak geri alınmakta olan duvarın bir kısmı dün gece yıkılmış ve yolu kapatmıştır.Ameleler sabaha kadar çalıştırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • POLONYA'DA DÜN SECİMLER YAPİLDİ i [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,20 Komünist Polonyada seçimler bugün yapılmıştır.Varşova Radyosuna göre soğuğa rağmen seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1957
  • CİP.Meclisi bir tebliğ yayınladı Tebliğde,dış politikada işbirliği,hayat pahalılığı ve Kasım Gülek'e radyo ile hücum edilmesi tenkid edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 İki gündür toplantı hâlind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • SİYASET DÜNYÂSINDA YARDIMA KOŞAN MUHTAÇLAR Bağdat Paktı Müslüman Devletlerin Ankaradaki toplantısı arifesinde dört Arap memleketi de Kahire'de bir konferans aktederek Dünya efkârı umumiyesini hayrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • ART KEŞİDESİNDE SUADÎYEDE APARTIMAN DAİRESİ MESKEN KREDİLERİ ve PARA İKRAMİYELERİ TUTARI 2 3 2 MÜŞTERİYE 100.000 ISTANBuPbANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • PRODI G E CREME PUFF Kremli-Pudra PROOlüE KRcMÜ PUDRA ptnnifak.tace,yagluroı.çak pra/ik v« cazip rmnkÜ bb maki-»ajdı/Bi/defa lörülme'nle tenlnfee taravet kadıiemU bir matlık terrun eder.ABORATOlRriS v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Uı S KECEP UIIKSAT Beden yapısı ve karakter bakımından bâzı meşhurlar Kaypak siyaset adamları,laboratuar mesaisi yapan âlimler Piknik yapılı ve siklotim devri)mizaçlıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün tam bir dinlenme günü olmalı.Buna sinirleriniz çok muhtaç.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayâli bir yana bırakınız.Gerçek biraz sen de olsa karşılamanız v» kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yetersiz eski)Elçiliğe bağlı bir memur.2 Bir taşıt Sinirli.3 Bir san'atkâr Bir büyük divan şâiri.4 Bâzan Tersi bir harf.5 Bir kadın ismi Bir kömür şirketi.6 Söyleme,anma dervişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • miminin.mı.•tıi(şarkılar ve saz eserleri E 15.30 Mark Warnow ve müziği 16.00 Program ve kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00 Dans müziği 17.30 İnce sazdan Şehnaz faslı 18.00 Radyo Köy Postası 18.10 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Üvey Ana Sallha Tekneci Türk filmi.2 Meyhane Köseleri Saliha Tekneci Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Yedi Dağın Haydudu Meksika filmi Türkçe.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • DÜŞEN YILDIZLAR *ff t Çme# v»V mi UJr*ı DÖRT ŞÂİR Kemalettin Kamu,Ömer Bedrettin,Orhan Veli,Cahit Sıtkı En güzel şiirleri,biyografileri ve resimleriyle Akbaba S.E.S:2 Fiyatı 1 Lira YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • 1111 I 111111111111U11 I 11 11111,11111111 11 1111 111 1111111 111111111111 111 111 11111111 I 1 1111 I Yine çıplaklık üzerine E ECEN pazar günkü «Kadın Denilen Hayâ-E ^Jfl let» başlıklı yazım üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • daha meyaana ti Sahte imza ve mühürle Nalburlar Derneğinden 740 kilo kalay çekenler hakkında tahkikata başlandı Belediye Millî Korunma Bürosu Müfettişleri yeni bir ordino sahtekârlığı hâdisesini ortay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Anadoludan gelen DİLENCİLER ARTTI Cezaî müeyyidenin kifayetsizliği yüzünden toplanan dilenciler kısa zamanda tekrar geri dönüyor Son günlerde şehrimizde dilencilerin çoğaldığı müşahede edilmektedir.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • İstanbul'dan taşraya cay gönderilîyormuş Bâzı kimselerin başka Vilâyetlerde bulunan akraba ve arkadaşlarına İstanbuldan çay gönderdikleri öğrenilmiştir.Her vilâyete ihtiyacı nisbetinde,hattâ fazlası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Halic'in temizlenmesi için çalışılıyor Halicin temizlenmesi mevzuunu görüşmek için Nâfia Vekâletinde toplanacak komisyon çarşamba günü çalışmalarına başlıyacaktır.Münakalât,Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Haliç'te batan motördeki buğdaylar çıkarıldı Haliç'de buğday yüklü olarak batmış olan motorun içindeki 70 ton buğday tamamen çıkarılmış ve temizlenmesine başlanmıştır.Bu buğdaylar İyice kuruduktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Cadde ve parklar ağaçlandırılıyor İstanbul Belediyesi cadde ve parklara dikilmek üzere Manisa Devlet Fidanlığından üç vagon muhtelif cins ağaç getirtmiştir.Bu ağaçlar daha önce Lüleburgaz'dan getirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Istinye Tarabya yolu genişletiliyor Şehrin imârı ve yeni acılan caddelerin tanzimi için tatbik edilmekte olan plânlara göre,İstlnye'den İtibaren Tarabya'ya kadar çınarlardan dar gelen caddenin genişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Bir Bulgar harb gemisi Boğaz'dan geçti Vamadan hareket eden bir Bulgar harb gemisi dün sabah saat dokuzda limanımızdan geçerek Arnavutluk'a gitmiştir.Geminin ne zaman döneceği ve niçin gittiği belli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Sebze fiatlarını seyyar esnaf yükseltiyormuş Sebze ve meyva fiatlarındakl yükseklik devam etmektedir.Bunun müsebbiblerinden birinin de seyyar esnaf olduğu belirtilmektedir.Durumla alâkalı olarak seyya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Vasıtalarda en çok unutulan şey eldiven Geçen ay İçinde l.E.T.T.vasıtalarında unutulan eşyalar Hareket Dairesine teslim edilmiştir.Bunlar arasında 68 muhtelif çanta,33 ayakkabı,29 şapka,34 eşarp,2 kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Denizcilik Bankası dış seferlere tekrar başlıyor Dünyanın bütün memleketlerinde bir müddettenberi çekilmekte olan akaryakıt sıkıntısı giderilmiş bulunmaktadır.Bu sebeple,Denizcilik Bankasının da akary
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • 3 ırz düşmanı tevkif edildi Yaşar Fesleğen,Memduh Yarayan ve Çetin Gökkaya adında üç €irz düşmanı» dün nöbetçi mahkemece tevkif edilerek cezaevine gönderilmişlerdir.Okmeydanında oturan suçlular,evvelk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Ege tütün piyasası ay basında açılıyor Ege bölgesi ekici tütün piyasası Şubat ayı basında açılacaktır.Marmara ve Karadeniz piyasalarının açılışı ise Nisan'a kadar gecikecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • M E V L I D Karayolları Umum Müdür Muavini Zafer Pamir'in biricik sevgili eşi ve Nimet Pamir'in annesi,Dr.Hüseyin Enver Sarp'ın ve müteveffa Nimet Sarp'ın kızı,İstanbul Türkiye Kredi Bankası Müdürü Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • VEFAT Usturumca eşrafından merhum Zihni Beyin oğlu Avukat Zihni Özerk,Zülâl Özerk'in babası Müzehhep Özerk'in eşi,Fitnat Yurdakul ve İsmet Rapal'in kardeşi Galatasaray sabık futbolcularından İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Sinemada başlayan kavga sokakta sona erdi Şehzadebaşında bir sinemada bastırılan kavga,dışarıda kanlı bir hâdiseyle neticelenmiştir.Mehmet Bakî Asık ve Erdoğan Erbalkancı adında iki genç arasında yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Torik akını devam ediyor Torik akını devam etmektedir.Balıkçılar uzaklara gitmeye lüzım görmemekte limanda ve Haliç'de avlanmaktadırlar.Dün de mühim miktarda torik tutulmuştur.Buna karşılık lüfer,usku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Hususî otobüslerden şikâyetler artıyor Hususî otobüslerden yapılan şikâyetler artmaktadır.Belirtildiğine göre uzun zamandır tamir görmeyen otobüsler sık sık bozulmakta ve halk yolda kalmaktadır.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • BIÇAK TAŞIYAN İKİ KİŞİ YAKALANDI Coşkun Taşdemir,Abdurrahman Oktan ve.Necmi Özdinç adında üç kişi Adliyeye verilecektir.Bunlardan Coşkun İle Abdurrahman bıçak taşımaktan,Necmi ise uyuşturucu madde kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Kadrosuzluk yüzünden terfi edemeyen öğretmenler Terfi etmek için kadro bekleyen öğretmenlerin dert ve dilekleri dün bir kere daha üst makamlara ve bu arada Vekâlete bildirilmiştir.Kadrosuzluk sebebile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • Millî Korunma Kanununun tatbikatında gevşeme var Şehrimizde Millî Korunma Kanunun tatbikatında bir gevşeme müşahede olunmaktadır.Durumdan istifadeye kalkışan bir kısım esnaf fiatları sebepsiz yere art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • K S M e BEYOĞLU'ndaki bir çok sinemaların büfelerinde menba suyu satılmamaktadır.İlgili makamların bu mevzu ile alâkadar olup gerekli tedbirleri alması istenilmektedir.KÂĞITHANE ile Edirnekapı arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1957
  • w tetkik edilece!CEMİYET TARAFINDAN HAZIRLANAN ZAMLI LİSTE TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİ Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti dolmuş ücretlerine zam yaptırmak gayesiyle teşebbüslere geçmiş ve hazırladıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Peykler Amerika'ya karşı kışkırtılıyor Sovyet Blokunun parçalanmasını durdurmak için Ruslar şimdi de tahrike başladılar [ASSOCIATED PRESS A.A.WASHINGTON,20 Komünist alemindeki parçalanmayı durdurmak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • j&k* £m:£^4«»î Sekiz daki [A.P.l yasın-Stephen BABASININ CENAZESİNDEN DÖNÜYOR Bogart,babası Humphrey Bogart'in cenazesinden dönerken hüngür hüngür ağlıyordu.Stephen,babasının nâşının yakıldığı hastalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • ŞEKERE EN AZ ZAM KONYA'DA YAPILDI [Hususî Muhabirimiz Ali İhsan Tuııa'dan] KONYA.20 Yeni bir Koordinasyon kararı ile seker fiatlarının arttırılması üzerine şehrimiz Belediyesi perakende şeker fiattaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Fransızlar beyaz'a rağbet ediyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Fransızların son yıl içindeki muhtelif meyillerini etüd eden bir müessese beyaz renklere gittikçe çok rağbet edildiğini ve beyaz renkli e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • ŞEKERDEN DE NAYLON YAPILIYOR [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,20 Petrolden,kömürden naylon yapılmakta olduğu malûmdur.Şimdi şekerden naylon imaline bağlanmıştır.Şeker naylonundan yapılan çoraplarda istenilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Konya'da bir kartal bir çocuğu kaçırdı KARTAL,KÖYDEN 1 KİLOMETRE UZAĞA BIRAKTIĞI YAVRUYA BİR ŞEY YAPMADI Hususî Muhabirimiz Ali İhsan Tuııa'dan] KONYA,20 Ernıenak kazasında garip bir hâdise cereyan et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • EISENHOWER YEMİN ETTİ [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON.20 Başkan Eisenhower bugün ikinci devre Cumhurbaşkanlığı için yemin etmiştir.Yemin,Beyaz Sarayda Adalet Vekili Earl Warren'in riyaset ettiği hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • BİR KÖYLÜ AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLDÜ f H u s u s t Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'den] SİVAS,20 Hafik kazasının İpsiler nahiyesinde Mehmet Ateş isimli bir köylü budamak için çıktığı ağaçtan evin damına düşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • ünya aristokrasisinin en büyük düğünü yapıldı 150 kişilik bir akşam yemeğinin bir milyona mal olduğunu okuyan bir işçi intihar etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Dünya aristokrasisinin son iki yılın e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Atlantik'te bir petrol gemisi yanıyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,20 Sahil muhafaza servisinden öğrenildiğine göre,Atlantik denizinin ortasında bir petrol gemisi yanmağa bağlamıştır.Bu yangın neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • madan dapeşte mistir IKESYTONEI İhtilâle kadar Budapeşte merkez hastahâneshıde operatörlük vapan Dr.Gustav Batızy,hürriyet mücadelesi sırasında dıırealısmış ve milliyetçi kahramanların yaraların,ermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Yunan gümrükçüleri bir balık motörümüze ateş açtılar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN İZMİR,20 Kuşadası kazasının Dipburnu açıklarında karasularına tecâvüz edildiği iddiasiyle Yunan Gümrük Muhafaza Teşkilâtı,iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • ULTRA MODERN İSA IKESYTONEJ Nürenberg'de yapılan yeni kilisenin idarecileri,içinden çıkılma/bir müşkülle karşılaşmışlardır.Kilise inşa edildiği zaman idareciler,büyük maddi fedakârlığa katlanarak düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • İzmir kasapları diktatör arı Kasaplar böyle bir reis buldukları takdirde istedikleri zamları koparacaklarını söylediler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Bugün yapılan kongrelerinde İzmir kasapları ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • fliers Ana heykelinin göia im yaş akıyormuş [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,20 Kalifomiyada Sausolita şehrinde «Majin Art Gallery» de bulunan küçük bir Meryemana heykelinin gözlerinden yaşlar aktığı tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • LEYLÂ GENCER Scala'üa söyleyecek [BOSFOR] MİLANO.20 Şöhretli Türk sopranosu Leylâ Gencer buraya gelmiştir.Gencer 25 ocak akşamı meşhur Scala Operasında Poulenc'in «İ.dialophi delle Carmelitane» isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • TOSCANİNİ'NİN KIZLARI IA.P.J Geçenlerde uyuduğu sırada 89 yaşında hayata gözlerini kapayan,dünyamu en meşhur orkestra şefi Arturo Toscanini'nin iki kızı vardır.Bunlar yukarıda sağda Kontes Castel Bark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Fransa'da 3 milyon dul kadına karşı 750 bin dul erkek var [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] PARİS.Fransa'da yapılan son istatiklere göre,3 milyon dul kadına karşı sâdece 750.000 dul erkek vardır.Bu rakamların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Ti I Sinek ufakdır amma.E EÇENLERDE bir akşam Karaköy'de otobüsten,rıhtım ke-E E Km narındaki yeni durağında indim.Vapur iskelesine giderken E Beyoğlu tarafından geldiği anlaşılan bir taksi göründü.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • [KESYTONE] EDEN SIHHATİNİ TEKRAR KAZANDI Başvekillikten ve müteakiben de mebusluktan istifa ederek siyasî hayatını kapayan Anthony Eden,Kraliçe tarafından kendisine tevcih edilen payeleri de reddetmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • [İLHAN LıKAIİKELl Mançurya'dan geldiler Mançurya'dan anavatana güç öden 42 göçmen,dün şehrimize gelmişlerdir.İskân Müdürlü ğii tarafından derhal yerleştirilen bu göçmenler Kızılay tarafından yedirilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • rcîieni Çiftçiyi Bin güçlükle girdiğimiz Akıl Hastahanesindeki odasında Ercüment,boş gözlerle davarlara bakıyor ve kimseyi tanımıyordu [NECMI ONUR] Beyaz gömlekli doktor mütebessim bir çehre ve kibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1957
  • Monaco,Veliaht için hazırlanıyor Bütün Monaco,bir kaç gün sonra dünyaya gelmesi beklenen Veliaht için hazırlanmaktadır.Doğacak çocuğa bakacak olan İsviçreli dadı Margaret Stal,Monaco'ya geldiği sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • CİCİ CAN HAVıR efENOİM-ÇOK ACIKMIŞTIM.SA-DECE SEVKHWOR;DÜM.Î& BULAMA DlMDAJi I11IIİPİ^4 SONRA MM DEÜıİl KIZLA ÜSÜD USUL BıRSEVLtR KONUŞTULAR,ÇANA CW «VWIV 4KS/W BURAY46U.f$g SAÇLA.DF0İÜER.SANA OA ©K i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • ÇOCuKlAR'AM YANMAKTAN KUft.TARDıĞ'N'Z Çim SİZE ÇOK MÜTE.HERıP VANGtN VE VA ÇOCUKLARIN 0u_RU/VAU HAKKINDA BİR Şey SORMADI YALNIZ ÇOCUK-LARI ALlP «İTTİ NEGE.REGE.VEGE.İrf^1 BABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • ZENGİN GÖLLER.ZENGİN TOPRAKLAN,ZENGİN İNSANLAR DİYARI HALİT KIVANÇ VERİŞ DERT EVKTİR Kanadalı kadın haftanm bir günü çocuğunu veya çocuklarını)alır,otomobiline atlar,büyük satış mağazalarından birine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • GELECEK YAZh i ENTEKESA N ÜLKtiDEN ENTERESAN NOTLARİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • Sedef adasında bir a fi va SEDEF Adasındaki «'alnız okuyucum.İşte,istediğin gibi,penceremden sesleniyorum:Fırtına,kar var.İnsan yok,telefon yok.iler günün gecesi böyle.Okumak,yazmak,radyo bayat bir av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • Jeanne ağır ağır cevap verdi:Herhalde.Çünkü saadet aklıma gelmiyor.Ballard,bir sigara onun için,bir de kendisi için yaktı.Onlar sigara içerken madam bir telâşla içeri girdi.Ballard:Partiye geliyor mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • HAZRET-I-ALI YAZAN It E F I C E V A D 121 U L U N A Bundan dolayı kısasan senin idam edilmen lâzım geliyor.Dedi,Zeyneb'i idam ettiler ve cesedini astılar.Zeyneb'in püryana kattığı zehir çok kuvvetli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • BATAN ADA TEFRİKA No.4 Günler geçiyor,Jean'ın sabrı tükeniyordu.Yoksa toprak sırrını vermeyecek miydi?Nibayct bir sabab amelenin biri haykırdı:«Buldum!Buldum!Heyecandan titreyen Dr.Morris:«Mııtbak eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • I If mm:'JF\J».m*0 J İNİYORUZ SNAP.SEN 1ÎÜİ raSf$* FRANK ROB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1957
  • DEMİR YUMRUK JOHNC.BANA MORUK ı APJAL.NE DERSENİZ DEVİM PAKAT STiU-VlU-E'l İHYA EDEN AAİDGE'E KAZŞl ESKİ Biti.tCOLED AAEZUNU OuA-BAK HAVKANUiĞlAAt İFADE ETME.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • acar mültecileri sonunda geliyor TÜRKİYE'DE YERLEŞMEK İSTEYEN MÜLTECİLERİN SAYISI 2 5 0' YE YÜKSELDİ.MACARİSTAN'DA İKİ MİLLİYETÇİ DAHA İDAM EDİLDİ 4WADA «n ti i [TÜRK HABERLER AJANSI] AJNKAKA,20 ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • İskenderun'a 17 bin ton akaryakıt geldi [ANADOLU AJANSI] İSKENDERUN,20 Batman gaz gemisi,on yedi bin sekiz yüz yetmiş dokuz ton akaryakıt hamulesiyle limanımıza gelmiştir.Hamulenin cinsi 4731 ton benz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • Tiftik istihsalinde başta geliyoruz Dünya tiftik istihsalinde memleketimiz başta gelmektedir.1955-56 devresindeki istihsal 17.5 milyon libredir.Bizi 16.9 libre ile Amerika ve Cenubî Afrika takip etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • İstanbul Vilâyet Tevzi Bürosu Müdürlüğünden 1.Hassas fotoğraf kâğıdı tevzi edileceğinden derneğe kayıtlı bulunmayan ihtiyaç sahiplerinin 24.1.1957 akşamına kadar dilekçe ile müracaatları ilân olunur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • KADIKDYLOD.P.ULER BELEDİYEYE ÇATTI İLÇE KONGRESİNDE MUHALEFET PARTİLERİNİN UYUDUKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ [NECMİ ONUR] Demokrat Parti Kadıköy İlçe Kongresi dün gece saat 20 de Parti Milletvekillerinin ve İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • MARGARET EVLENİYOR MU [ANADOLU AJANSI] LONDRA,20 «Sunday Express» gazetesi.Prenses Margaret'in Billy Wallace ile evlenme ihtimali hakkındaki söylentileri nakletmektedir.Bu söylentilere göre,Prenses Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • MANİSA VE SALİHLİ OTOMATİK TELEFON SANTRALLARI AÇILDI [Hususî Muhabirimiz Ergun ONARIR'dan] MANİSA,20 Tesisleri bir müddet önce ikmal edilen Manisa ve Salihli otomatik telefon santralları bugün Münaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • SESSİZ ATOM BOMBASI [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,20 Birleşik Amerika Ayan Meclisi silâhsızlanma tali komisyonu önünde beyanatta bulunan General Leslie Groves,en büyük atom ve hidrojen bombalarının,başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • DİYARBAKIR'DA BİR KAATİL ASİLDİ [Hususî Muhabirimiz Yasar Evirgen'den] DİYARBAKIR.20 Cezası,Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilen kaatil Kasım Arslan,bu sabah Belediye Meydanında idam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • C.H.P.Meclisi bir tebliğ yayınladı Baştarafı 1 incide lışma yolunda bulunmasını temenni ederiz.Birleşik Amerika'nın Orta Doğu'da Milium korunması ve kurulması için alâkadar olmasını memnuniyetle kargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • Aydınlar memleket dâvalarına ilgisiz t Baştarajı 1 incide GÜNEŞ'İN SÖZLERİ Başkanın tenkidlere cevabını müteakip kongrede hazır bulunan milletvekili Turan Güneş,İbrahim Öktem birer konuşma yapmışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • Ankara Konferansı sona erdi t Baştarajı 1 incide görüşmelerde Ankara konferansında varılan kararlar mühim rol oynıyacaktır.HEYETLERİN ZİYARETLERİ Bu sabah alfaoe sırasına göre Irak ve Pakistan Heyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • VfMT PIVÂLE yegâne itimat edil ir MAKARNADIR.Iltfaldas A.S MAKARNACILIK ve TİCARET T SATIŞ BÜROLARI İZMİR.Belediye karşısı Erler 90l sok No.15/1 PİYALE Teielon 23*31 İSTANBUL.YENİ ADRES Yağ İskelesi,Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • çünkü bu kutunun içinde harika FAY temizleme tozu vardır.Temizleme hassası bütün dünyaca maruf maddelerin hususi bir formüle göre karışımından imal edilen FAY Temizleme Tozu,bıçak,çatal,kaşık,tencere,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • JSjL «V.«V Yüksek Kalite!VİTA'nın kalitesi daima yüksektir:Sıhhat için elzem olan bu vasfı,VİTA,hazırladığınız,her şeye.İlâve etmiş oluyor.Sıhhî ve fevkalâde sâf bir gıdadır:VİTA,en birinci nev'İ ayçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • PİBİBiuef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ HİCRÎ 1376 Cema.Hyel'âhur 20 Pazartesi 21 OCAK 19 5 7 RUMİ 1372 Ocak VAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • T.C.Ziraat Bankası,geçen yıl tasarruf hesaplarına gösterdikleri büyük alâkadan dolayı muhterem hesap sahiplerine teşekkür eder ve bu yıl için konulmuş olan iki milyon lira tutarındaki ikramiye çekiliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • KONGRE Kulübümüzün fevkalâde kongresi 27/1/957 pazar günü saat 10 da D.P.Kadıköy İlçe Merkezinde yapılacağından azamızın teşrifleri rica olunur.Acıbadem Spor Kulübü İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • TELEFON NUMARASİ DEĞİŞİKLİĞİ Çemberlitaş bürolarımız telefonlarının 21 Ocak 1957 Pazartesi sabahından itibaren 2714 96 ve 2714 97 olarak değiştirildiğini arzederiz.Dr.İbrahim Etem Ulagay İ.E.Kimya Evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • CİKOLİN MÜLEYYİN.ÇİKLET Depo ve Eczanelere tevzi edilmiştir.ORVA LABORATUARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • BAKTERİYOLOG Dr.Faruk Yalım Tahlil laboratuarı,Divanyolu Piyerloti caddesi İstanbul Belediyesi karşısı No.7/9 Telefon:22 09 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1957
  • OTO SAHİPLERİNE Yazın soğuk,kışın sıcak hava veren ve siper camını buzlandırmayan Amerikan yapısı,her otoya takılan oto kaloriferleri gelmiştir.Posta tediyeli sipariş,kabul edilir.İBRAHİM BARIŞTA Jeep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1957
  • mı OSKAR MÜKAFATI ADALET AUSİRİA'YA NEFİS BİR GOLLE GALİP Zarif kombinezonlarla kaçan fırsatların seyredildiği maçfa umumiyetle Adalef üstündü Devamlı yağan kara ve soğuğa aldırış etmeden Mithatpaşa S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • KISA HABERLER GALATASARAYIN YENİ DENİZCİLİK ŞUBESİ:KURUÇEŞME ADASI:Haber aldığımıza göre,Galatasaray'ın yeni İdare Heyeti iş başına geldikten hemen sonra,kulübe ilk faydalı hareketi yapmış bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • Adana,Hipodromu inşaatı başladı Jokey kulübü tarafından yaptırılan Adana hipodromunun 1.kısım inşaatı 460.000 lirayı ihale edilmiş ve inşaata başlanmıştır.Şehre 10 kilometre mesafede bulunan hipodromu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • "Her mahallede bir klüp ve saha olmalı,1936 Berlin Olimpiyatlarını organize eden Alman Profesörü Karl Diem Spor'a bugün dünden daha fazla muhtaç olduğu muz„ kanaatinde KARL DİEM Dün öğle üzeri Taksim'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • S.0.F.TOPLANARAK BAZI KARARLAR ALDI 1959 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASINI ORGANİZE ETMEK İSTİYORUZ Dünkü basketbol maçında Vefa Şişli'yi 52-41 yendi Spor Oyunları Federasyonu dün toplanarak bâzı kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • KOMBİNE Biletler Satılıyor Profesyonel ligin ikinci devresi için hazırlanan kombine biletlerin satışına bugün saat 10 dan itibaren Mith'atpaşa Stadı gişelerinde başlanacaktır.Ancak kombine bilet almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • BEŞİKTAŞ'IN ANTRENMAN MAÇI Beşiktaş dün iki takım hâlinde kendi arasında bir hazırlık maçı yapmıştır.Çok gollü ve heyecanlı geçen karşılaşmayı beya'z form alı takım 6—3 kazanmağa muvaffak olmuştur.«Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • GARNİZONLAR maçında İstanbulu 3 0 mağlûp eden ANKARA ŞAMPİYON ESKİŞEHİR,20 Hususi muhabirimiz Erdoğan Bayraktar'daıı)İstanbul karmasını 3-0 mağlûp etmeğtt muvaffak olan Ankara Garnizon karaması bu sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.01.1957
  • [MUAMMER TAYLAK1 KADRİ'ye YAPILAN FAULÜ HAKEMİN PENALTI İLE TECZİYE ETMESİ ÜZERİNE METİN'İN SERT ŞUTU İLE,Galatasaray beraberlİğe kavuşuyor.Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul)G.Saray karşısında Güneş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor