Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • Eden istirahat için 3 Yeni Zelanda'ya gitti [ASSOCIATED 'PRESS] LONDRA,18 Eski Başvekil Sir Anthony Eden bugün,Londra'nın soğuk ve rutubetli ikliminden kaçarak Yeni Zelanda'ya doğru yola çıkmıştır.Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • DULLES EISENHOWER PLÂNI İÇİN KONGREYE TEMİNAT VERDİ [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON.18 Hariciye Vekili Dulles,Kongre mensuplarına Başkan Eisenhower'in Orta Doğuda Amerikan silâhl' kuvvetlerini kullanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • Kurt sürüleri köylere indi Anadoluda kış şiddetini arttırdı.Avrupanm bir çok yerlerinde hayat felce uğradı I Hususi Muhabirimi* Ergun ONAKIR'danJ MANİSA,18 Şehrimiz ve civarmda üç gündenberi aşırı soğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • C.H.P.Meclisi çalışmalarına başladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 C.H.P.Meclisi bugün saat 10 dan itibaren Parti Genel Başkanı İsmet İnönü'nün riyasetinde çalışmalarına başlamıştır.Toplantıda ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • I İLHAN DEMIRKI-I FİRARİ YAKALANDI Giresun'un Ulııcra cezaevinden firar eden Kerim Yönel adında bir mahkûm,dün gelirimizde vakaianmıştır.Yaralamak ve ır/a peçmek suçlarından mahkûm luılıınan 'Kerim,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • *» 5f.4£ N£ V ¦All itu 1 lif MniiiUMintlWfej»!inn i.nfii»H Iff!«W^^gfeJ vk# flfc$"*3:9 İrtifak Atlantik'ten Pasifik'e.Niyagara'dan Şimal Kutbu'na kadar yayılmış muazzam bir memleket.Tek başına Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • «ç [İLHAN DEMIRELI MÜNAZARA İSS St leri arasında üç münazara yapılmış ve «Tiyatro Eğlence Vasıtasıdır» tezini müdafaa eden Eczacı,Edebiyatı,«Yalan Zarurettir» tezini savunan İktisat,Tıb'ı ve «Muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • NİHAT ERİM'İN BAŞKANLIĞINDAKİ Türk hey'eli bugün Kıbrıs'a gidiyor Hey'et,Ada Türkleri ve İngiliz Valisi ile görüştükten sonra tekrar Ankara'ya dönecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Şehrimizdeki me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • Resimli bir lûgatm üstünlüğü muhakkaktır.Yeni İngilizce-Türkçe Resimli Lügat Telâffuzlu ve ansiklopedik 2000 resim ve tablo 65000 kelime,tâbir ve cümle Gayet zengin ve faydalı bir Zeyil 900 sayfa TL.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • ^«4m-[A.P.1 DONMUŞ GEMİ *it,detli soğuklar ve kar fırtınası.Birleşik Anıe-U Un Ilı Uy U kili I rlka yı kasıp kavurmaktadır.Boston limanında evvelki gün demirleyen «Cambridge» balıkçı gemisi,40 ton don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • [İLHAN DEMIREL] DÜN ŞEHRİMİZE GELEN IRAK KRAL NAİBİ PRENS ABDÜLİLLÂH YEŞİLKÖY HAVA ALANINDA.Bağdad Paktı Temsilcileri BUGÜN TOPLANIYOR Dört Devlet Başvekili,Orta Doğu'dahi Sovyet politikası ile Eisenh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • BÜTÇE MÜZAKERELERİ SIRASINDA SORULAN SUALLER ÜZERİNE Dış politikadaki görüşümüz açıklandı Kıbrıs'ın taksimi ve Guleti*in Amerikan Müşavir hey3eti ile mülakatı usun müzakerelere yol açtı ANKARA,18 [HUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1957
  • dün Artış kilo başına hiç bir yerde Şeker Hatlarına zam ya-pılmış ve krîstalize şekerin fabrikadan satış fiatı 200,küp şekerin de 230 kuruşa yükseltilmiştir.Artış 40-50 kuruştur.Perakende satış fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • HAFTANIN FİLMLERİ Çolpan Kamelyalı Kadın rolünde KAMELYALI KADIN Rejisör Şakir Sırmalı idaresinde çevrilmiş bir M nal Film Prodüksiyonu.Oynayanlar:Çolpan,Fikret Hakan,Reşit Baran.SARAY ve İNCİ'de.ALEX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 98.75 Reşat 114.00 Hamiıl 93.00 K ü I v« 14-60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • TEŞEKKÜR Hayatının baharında bizleri teselli bulmaz acılar içinde bırakarak ufûl eden biricik kızımız IŞIK BERKAY'ın gerek cenaze merasimine iştirak ve gerekse telgraf ve telefonla veya bizzat aramak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • AÇİK TEŞEKKÜR Aziz esim ve sevgili annem Zekiye Bayraktar'ın vefatı dolayısiyle gerek cenaze merasimine iştirak,gerekse çelenk göndermekle ve bizzat ziyaretimize gelerek ve yazı,telefon,telgrafla acım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • AYSEL SERTDEMta ile EDİP ÖZISIK Nikahlandılar.Beyoğlu 18.1.1937
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • jj^NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os m 5 Mart.çekilişinde 1)1 Di Mdck ifolatKûfe&b *cfaâc&j&l İ 50000i S Temmuz 75.000 S Eylül TL.50.000 S Kasım SO.OOO 31 Aralık 75.000 Har 150 liraya bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • to B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sabahleyin mühim işlerinizle uğraşabilirsiniz.Öğleden sonra yıldızların tesiri müsbet değil.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Hususî hayatınıza âit bir meseleyi ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • BU İM AM 1 2345 6 78 910 11 BE3 S8SS ~r I Ufib^~ a SOLDAN SAĞA:1 Fecir Sebep.2 İyice yaşlı,çirkin kadın Mehtapla ilgili görünen,fakat aslında hatip mânasına gelen isim.3 Tüy azmanı Çıngırak-Saf.4 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr RECEP DOK SAT BEDEN YAPISI TİPLERİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ SİKLOİT devri)ve ŞİZOİT kendi içine çekilmiş)mizaçların mukayesesi:Bâz» Şizoit'ler,haddinden fazla hassas,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar 13.20 Caterlna Valente'den üç şarkı 13.30 Haberler 13.45 Şarkılar.Muallâ Gökçay 14.15 Dans ve caz müziği 14.30 Austria
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • r j SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Üvey Ana Saliha Tekneci Türk filmi.2 Meyhane Köşeleri r Saliha Tekneci Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yedi Dağın Haydudu Meksika filmi Türkçe.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • KISA HABERLER VEREMLİ Hastalara Yardım Derneğinin Kumkapı'da Türkeli caddesinde 19 numarada tesis ettiği poliklinik dün sabah hizmete açılmıştır.Poliklinikte haftanın dört gününde muayene yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • I Varlık içinde yokluk MEMLEKET içinde bâzı ihtiyaç maddeleri hem yoktur,hem de var.Yoktur,çünkü ararsanız bulamazsınız:Kalsiyum,Streptomisüı veya otomobil lâstiği.Vardır,fakat tevzi edilemez:30 bin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Döviz kaçakçılığı yapan iki Yunanlı yakalandı BUGÜN ADLİYEYE VERİLECEK OLAN SANIKLAR BİR AMERİKALIDAN 1400 LİRALIK 4 ÇEK SATIN ALMIŞLAR Zabıta bir döviz kaçıkçüığı hâdisesine elkoymuştur.Hâlen Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • İhtikâr yapan bir yağcı mahkûm oldu BİR SENE HAPİS YATACAK OLAN HRİSTO'NUN ÜÇ YIL DA TİCARETTEN MEN'İNE KARAR VERİLDİ Fazla fiatla parafin yağı sattığı tesbit edilen Hristo Güzelyorgancıoğlu adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Bu yıl üzüm,tütün ve balık ihracı fazla olacak İhraç mallarımızın fiatları dünya piyasalarına uydurulacaktır.Bu hususta geniş çapta faaliyete geçilmiştir.Durumla alâkalı olarak bu yıl bilhassa üzüm,tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • 12 Emniyet mensubu Avrupa'ya gönderilecek İstanbul Zabıtasına mensup 12 kişi,meslekî bilgilerini arttırmak maksadiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa ve Amerika'ya gönderilecektir.Bunlar ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Fazla fiatla gaz satan 3 kişi yakalandı Balıkpazarı'nda gaz bayiliği yapan Petro ile kâtibi Koça ve işçisi İsmail,fazla fiatla gaz sattıkları iddiasiyle dün geç vakit Toplu Millî Korunma Mahkemesine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • NANA HAKKINDA BİR DAYA AÇILDI Hususî otomobili ile Şişhane'den inerken iki otomobilin hasarına sebebiyet veren dansöz Nana hakkında Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde dâva açılmıştır.Dansözün duruşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Taksimde yapılacak garaj için teklifler çoğaldı Muhtelif firmalar Taksim gezisinin altında modern bir garaj inşası için Belediyeye müracaat etmişlerdir.Bu teklifleri tetkik ve tasnif için bir komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Sanayicilerin kapasitelerinin tesbitine devam ediliyor İstanbul sanayicilerinin kapasitelerinin tesbiti işi devam etmektedir.2030 sanayici arasında yapılan çalışmalarda tevzie tâbi zarurî ihtiyaç madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • İthalât ve ihracatımızda görülen azalma İthalât ve ihracatımı?ia umumî olarak bir azalma müşalıede edilmektedir.1955 yılında ithalâtımızın tutarı 1 milyar 275 milyon,ihracatımız ise 771 milyon lira ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Halic'in temizlenmesi ile ilgili çalışmalar başlıyor Halic'in temizlenmesi için Ankara'da Nafıa Vekâletinde toplanmasına karar verilen komisyon 23 ocak günü çalışmalarına başlayacaktır.Vekâletlerarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Yassıada'da bir jip denize uçtu Haber aldığımıza göre,dün Yassıada'da bir askerî jip denize uçmuştur.Kaza neticesinde Mehmet adında bir er ölmüş,iki er de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Yaralılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankasının neşrettiği bir bültene göre.tedavüldeki para miktarında 42 milyon 257 bin 789 liralık bir azalma kaydedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Lübnan Büyük Elçisi geldi Bir haftadanberl hükümeti ile istişareler yapan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Ekselans Muhammed Ali Hamade,vazifesine devam etmek üzere dün saat 15.30 da uçakla Beyruttan şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Bir günlük ihracat İstanbul limanından muhtelif memleketlere 620.699 liralık ihracat yapılmıştır.Bu arada Çekoslovakyaya kendir tohumu,Hindistana gülyagı,HoUandaya deri,İtalyaya çalpara,Yugoslavyaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • İki yankesici yakalandı tstefo Stavropolos adında bir kaldırımcı İle Mehmet Uçar adında bir yankesici bugün adliyeye verilecektir.İstefo İstiklâl caddesinde bir sergiden yedi tane kazak çalarken,«Kılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Uç lokanta kapatıldı Belediye Sıhhî Murakabe ekipleri,son 15 gün içinde 6409 müesseseyi kontrol etmişlerdir.Kontrollarda umumiyetle lokanta ve otellerle gıda maddeleri satan esnafın durumu gözden geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • G ö k a y,milletlerarası Mahallî İdareler Reis Vekili oldu Strasburg'da toplanan Milletlerarası Mahallî İdareler Kongresinden dün Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'a bir telgraf gelmiştir.Kongre Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Karabiga'da bir cam fabrikası kurulacak Yerli ve yabancı sermâye müştereken Karabiga'da bir cam fabrikası kuracaktır.Makineleri Belçika'dan getirilecek fabrika,yılda 35 bin ton cam imal edecektir.Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Francalanın gramajı bir miktar artırıldı Buğday rejiminde yapılan son değişiklik üzerine francalanın gramajı 60 gram indirilmişti.Bu arada dün alınan bir kararla gramaj yeniden 60 gram arttırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1957
  • Kaybolan dosya ile ilgili tahkikat devam ediyor İkinci ve Üçüncü Sorgu Hâkimlikleri Odacıları dün tevkif talebi ile mahkemeye verildiler Üçüncü Sorgu Hâkimliğinden kaybolan dosya hakkındaki tahkikata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1957
  • M OCAK 1957 MİLLİYET-HALİC'İN ÜZERİ KÖPRÜ DOLUYOR 1 MEVCUT İKİ KÖPRÜNÜN ISLAHINDAN BAŞKA YAPILACAK ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE YENİ BÎR KÖPRÜ İLÂVESİ MUHTEMEL £OĞUZ ONGEN] Bir yandan Eyüp ile Sütlüce aı-asmda inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • CİCİ CAN MESELE V=ÜÜ =E AJfeEDERbe MÜSS6SB KAO*NiR,HERKİ/İ^SİZ KALlR€ INiz!Bunu K9MDİ ACAMiZOA HALl£T/VtEi i Sİ 8lR6_İÇİN ÖEN'l NE-MDEN RAHAT&7 P0İVPR6UN?'OLiSB T6SUK ETSENE».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • FAKAT ÇOCUK LARIN NOEu SıRALARıNDA BİR MÜREE».8İ TARAFIN-OAN BAHÇE.QEN 4SIRIL.DU ĞiNı SÖYLE.MİŞTıNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • DEMİR YUMRUK ÜSTELİK F O «HALOe,BİLETLE» ıMETEÜâİM I BEN ALAYIM.GEÇEN VOK.A MATTA EV MASRAFIN OAN Kİ DOLAŞMA JOHN C MURPHY İKİ DOLAR.HA NE BÜYÜK SERVET»,astuk ZE.nginİZ l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY VELİYİ 8AKKALA GÖNdermek istiyorum ama 3akali.'a razi olacak mi?VAj^.Bili yo Rum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • İtiâlBitıef ¦f-kx£h Cjo&eZ&u Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü i FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1376 Cema_19 1372 liyel'-âh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • OTO SAHİPLERİNE Yazın soğuk kısın sıcak hava veren ve siper camını buzlandırmayan Amerikan yapısı,her otoya takılan oto kaloriferleri gelmiştir.Posta tediyeli sipariş kabul edilir.İBRAHİM BARIŞTA Jeep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • Gerek el dikişinde Gerekse dikiş)makinasıncla DİKİŞ İPLİKLERİDİR Satış deposu:EMEL Ticaretevi Marpuççular «J2 Tel:22 24 85 A6A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • AMERİKAN KADIHLAHI erkeklerden daha cenrav 20 BİN KADIN VE ERKEK ARASINDA YA-PILAN ANKETİN NETİCELERİ AÇIKLANDI fTÜRKTELl NEW YORK,18 Columbia Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü Profesörü Thomas Dean,Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • Arjantin'in Atlantik Okyanusu sahilinde,ufak ve kendi halinde bir kasaba olan Mar del Plata'da Celeste Antoniucci adında bir adam,ko» ca sakalı ile bütün kasaba halkının dikkatini çekmektedir.Sakın An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • PARİSLİ KADIN Bunu sana sâdık kalacağını mânâsına alma ama.O,apayrı bir sey.Karar ver.diye yalvardı Ballard.Bu Rece New-York'a cevap göndermeye mecburum.Ne diyeyim?Ben gitmezsem kabul edemez misin?Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • Ufak tefek adanı ona sordu:«İlânı İyice okudu-nuz değil ıniv Bir ilmi araştırma seyahatine çıkıyo-5 rum.Tabii ilimlerden anlayan iyi bir sekretere ihti-yacım var.Hemen yarın yola çıkabilir misiniz?EE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • WİUMUİWUUVU\^UU\WUİVUUMV Bir fasulye Bulgur faslı BAZAN içyüzümüzü dışarı döküveriyoruz.Kapadı açıhvermiş valiz gihi.Hem de yol ortasında.Bugün vapurda böyle oldu.Ve biz,karşılıklı iki sıraya dizilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1957
  • YAZAN:REFT CEVAD ULUNAY 119 Yâ Resûlallah!dedi,ehl-i-Hayber hakkında emrin nedir?Hazret-i-Peygamber:Yâ Ali!Ben onlar hakkında yapılacak muameleyi sana bıraktım.Yâ Resûlallah!Ehl-i-Hayber üzerine minne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1957
  • »OCAK 1957.M i L L I î E T' SAYFA!I Dış politikadaki görüşümüz açıklandı t Baştarafı 1 incide jj Amerika'nın Bağdat Paktına lçttttirtiralt •tmeme»l bir alâmeti dedHr«fı' TBhran Bağdat ve Ankara oruu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1957
  • Milliğe!HBuMI l SAMİ ÖNEMLİ 1 ¦Vfl pp Üç büyük kulübe karşı diğer yedi kulübün temsilcileri dün toplanarak yakında imza edecekleri «Blok Pakt» BB in prensiplerini müzakere etmişlerdir.Resimde.İdarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor