Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • OiS Pazartesi gecesi Hilton'un Roof Barında oturan miyop bir kadın gözlüğünü düzelterek salonun öbür tarafına baktı ve yanındakine,«A!burada varyete var mıydı?dedi.«Baksana,artistler hazırlanıyor.Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Ankarada,Kocatepede inşa Ettirilecek Camiye Ait iki Devreli Proje Müsabakası Şartnamesi:1 Ankara'da.Kocatepe'de yaptırılacak cami projesi.Türk Mimar ve Mühendisleri arasında iki devreli olarak müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Hazırlayan Dr.S RECEP r K A T Beden yapısı tiplerinin karakter özellikleri Ruh hastalıkları ile beden yapısı arasındaki münasebete dâir araştırmalar şu gerçeği ortaya koymuştur:Şizofreni de denen erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • 0hr ¥t OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocakj Bir isyan karşısında isyan duyuyorsunuz.Dü şünürseniz karşınızdak:ne hak vereceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat;Bugün muhitinizdekile rin gönlünü fethedecek s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İstikbâli biliş,falcılık Güzel sesli bir hafız.2 Bir giyecek Güneyde bir burun.3 Düz yüz bir nokta pürüzü var)Bir yağış.4—Biı sarık Kavga.5 Üstad Ekrem' in kızı A\ın yazısı.6 Şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • ISTANBUL Ş 12.27 Açılış ve program 12.j* ğ Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Tü 1ün Korman 13.30 Haberler İ 13.45 Saz eserleri 14.00 Çalışır I ken müzik.Karışık hafif melod İ 1er ve dans müziği)14.30 Ben oe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Pangaltı)Tel:48 C5 62)1 Üvey Ana Saliha Tekneci Türk filmi.2 Meyhane Köşeleri Saliha Tekneci Türk filmi.ALKAZAR Tel 44 25 62)Yedi Dağın Haydudu Meksika filmi Türkçe.ATLA* Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • ACI BİR KAYIP Vehbi Koç Müesseseleri Müdürlerinden Adnan Berkay ve eşi Ehlima Berkay'm sevgili kızları.Halil Berkay'm biricik ablası,Fahriye Berkay ve Kâniye Alaybek'in torunları,Hüsrev Gerede,Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Sayın Doktor ve Eczacılara SYNTHOMYCETINE LEPETIT K a p s üJL-SYNTHOMYCETINE LEPETIT Süspansiyon Ecza depolarına tevzi edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • İLK SAYISINI 100.000 BASAN VE BİR GÜN İÇİNDE MEVCUDU KALMAYAN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MECMUASI BASKİ ADEDİN!ARTTIRDI.Tahmin ve tasavvurların fevkinde rağbet gören SİNEMASKOP mecmuası miktarını 100 binin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • AÇIK TEŞEKKÜR Kıymetli büyüğümüz Emekli Hakkı Ersöz'ün amansız hastalığı esnasında tıp ilminin bütün imkânlarını kullandıktan başka İnsanlığının sonsuz şefkatini gösteren ve bizi teselli eden Dahiliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • KEŞİDESİNDE 174 MÜŞTERİYE 100.000 LİKA istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • ISA HABERLER İ.E.T.T.İdaresi,işçilerine ikramiye tevziine başlamıştır.KARTAL ve Üsküdar Teknik Ziraat Kongreleri yapılmış ve bu arada köylülere lüzumlu bilgiler verilmiştir.MEZBAHA ve Balıkhâne'nin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • AITIN F5ATLAM Cumhuriyet Reşat Hamid Külçe 99.00 114.00 94.50—95.00 14.40—14.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Gümrüklerde biriken malların satışına başlanıyor Gümrüklerde birikmiş malların satışa çıkarılması ile alâkalı çalışmalar son şeklini almıştır.Tüccara verilmiş müddet tamamlanmış bulunmaktadır.Bu müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • I I II t III4 I II t II I Hayret verici bir ziyaret BUNDAN sonra,herhangi bir anketçi arkadaş bana meslek hayatımın en hayret ve heyecan verici hâtırasını sorarsa,ona dün başımdan geçen hâdiseyi anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Batı Almanya iki milyar marklık hususî sermayeyi plase etmek için teşebbüse geçti Memleketimizdeki iktisadî gelişmeye muvazi olarak iş yapmak isteyen yabancı firmaların sayısı devamlı olarak artmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Vali dün,et mevzuunda izahat aldı Evvelki gece yarısı Avrupa'dan dönen Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün sabah Vilâyette bir toplantı yapmıştır.Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü Ekrem Barlas ile Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Belediye zab.Iası 1 Şubaifa faaliyete geçiyor 6 aydan beri devam eden kursu bitiren memurlara gelecek hafta diplomaları verilecek.İstanbul Belediye Zabıta kursunu bitirenlerin diplomaları 25 ocak cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Fâtih'in otağını kurduğu yerde cami yapılıyor Fatih Sultan Mehmet'in İstanbulu fethi sırasında Otağ-ı Hümayunu'nu kurduğu yerde bir cami inşası için gerekli faaliyete geçilmiştir.Fatih Maltepesinde ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • 40 yaşında bîr kadın altı sene hapse mahkûm oldu Vasfiye Tekler adında 40 yaşında bir kadın dün öldürmek suçundan Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde 6 sene hapis cezasına mahkûm olmuştur.Eyüp'e bağlı Boğaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Ayaksız karaborsacı 2,5 aya mahkûm oldu Saim Biçim adında iki ayağı kesik bir bilet karaborsacısı dün Millî Korunma Mahkemesinde 2 ay,15 gün hapis ve 833 lira para cezasına mahkûm olmuştur.Saim Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • öizel lokomotifler yakında yola çıkarılıyor D.D.Y.Umum Müdürü,dün Almanya'ya hareket etmiştir.Umum Müdür Almanya'da,Amerika'dan getirtilecek olan Dizel lokomotifler hakkında ilgililerle temasa geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Beşinci Sulh Ceza Mahkemesinde kırılan rekor Beşinci Sulh Ceza Hâkimi Halim Hikmet Karamanoğlu dün saat 17 ye kadar 53 dâvaya bakmıştır.Bu rakkamın bir rekor olduğu belirtilmektedir.17 den sonra ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • Yüksek Ticaret Okulunun Yönetmeliği değişti Yüksek Ticaret ve Ekonomi okulunun yönetmeliği tâdil edilmiş bulunmaktadır.Öğrencileri sevindiren bu tâdile göre,geçen sene sınıfta kalan öğrenciler bu sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1957
  • 1956 senesinin ihracat istatistiği hazırlandı 195G yılının 11 aylık ihracat istatistikleri hazırlanmıştır.Eıına göre,bu müddet zarfında memleketimizden harice 759 milyon 700 bin lira tutarında çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1957
  • 17 OCAK 1957 MİLLİYET-SAYFA:3 V' ıııı ıı ı ı Kahraman Türk kızı kaatil E.O.K.Acı'yı yakalayışını anlatıyor ingiliz imparatorluk madalyası ile taltif edilen Emine,yediği tokata rağmen tedhişçiyi bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • ĞAZETEYH GO^E DOKTOR-LAR ÇOCUKLARI ÇOK SlH.HATi_t ve1 kuwETLi Bul.8ü OZON HAPLAR.N!N VE NAZARİYEMİN ZAFE-ŞİMDİ ÇOCUKLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • TOMBIK V* HAYRET ONU MEKTEBE 'AURSAK AN6İ SINIFA VERE.BIUİ.RİZ ÜÇÜM ^CU DE BO$ SERİMİ!VWŞ/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • Stockholm sokaklarında ERKEK-KADIN HARBİ!Hususî Muhabirimiz FREDERİK HERGEL Yazıyor STOCKHOLM İsveç kadını hakikaten acınacak bir mahlûktur.O,isveçli erkek için bir «av» dır.O erkek ki,hormon dozunu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • PARİSLİ KADIN Bâzı şeyler yapılır ama.söylenmez.Jeanne atıldı:Hem sen sözde farkında değilsin,unuttun mu?Madam yine homurdandı ama.gezme hazırlıklarına başladı da.Hattâ onların misafirliğe gitmek iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • HAZRET.İ-ALİ YAZAN:REFT CEVAD 117 ULÜNAY O halde Benî Nudayr gibi çıkar,gidersiniz.Onlar gibi mi yâ Ali?Evet,onlar gibi.Yalnız üzerinizdeki libasınızla bir yük zahire götüreceksiniz.Paralarınız,silâhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • Torikten ilham kırıntıları fkJg ATBAAYA girerken üstüm başım,yüzüm İyi gözüm belki de bâlâ balık kokuyordu.Torikten geliyordum.Hem de mis gibi tavanın yanıbaşmdan.Köprü altında torik panayırı vardı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • İKÂYESİ DÜNYA BU.TEFRİKA NO.11 Mine soğukkanlılığına yeniden kavuşmuştu.«Bütün bunların uydurma olmadığını ne biliyorsunuz.Hani delil?dedi.«İste»,diye atıldı Melahat.Kırmızı adres defterini komisere u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY HALIMF Su!ESKİ EŞYALARI KOYMAK t'ç.N AL»KAWA tCU.BEN BOŞALTTIKTAN SONRA BUNI^ v7?|lUa KULLANABİLİRSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • CISCO KID ı m viM if id A mi L'r.i 4 if ¦iJLrfm JOSE SAUNAS.8ÖÖ WEED f| j H)^ffl^~a^/T^ iM^^aTm.1 sA^^&c^ ö^Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • JOHNNY HAZARD HE YAPIYOR.BO If brock.KIZ.DELİRDİ Ml 1.U NE DUŞUNU.11 GİDİN D İVE FL Jr vofL 1 SAuuyost.JI QILAMT/VV AM^J!T !HERlFw.es.II.JJl vazİyetİ ça-KAÇAKLAR.y-Sjv SCSyS£*3£ 0^ ^v^l gk ^u S^iiw^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1957
  • DEMİR YUMRUK 3ESS WHİT£CAP.TABfi TANIEIM.I SİZİM ESKİ TAKıfA KAPTANLARIN-J iyi ARKADAŞTIK,MALİ VAZİYETİ OS GALİBA çok ryi.NivE SORDUN u r/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • usyct da Orta Doğu lanı hazırlıyor Amerika Hariciye Vekâleti,Suriye'ye yeniden Sovyet Jet uçaklarının sevkedildiğini bildirdi [ASSOCIATED PRESS] BEYRUT,16 Ennas gazetesi bu akşam Şam mahreçli bir habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • merika askeri bakımdan usya'dan üstündür Amiral Radford,Eisenhower plânının Orta-Doğuda harp ihtimâlini ortadan kaldıracağını söyledi [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,16 B.Amerika silâhlı kuvvetleri kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜLHAK BÜTÇELERİ MÜZAKERE EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 Bütçe Encümeninde bugün Dahiliye Vekâleti mülhak bütçelerinin müzakereleri bitirilmiştir.Gerek Emniyet Genel Müdürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • TAKSİM KRİSTAL Gazinosunda Her Akşam ŞEN KARDEŞLER summmımmmmnmımmmmrıı n ı ı mı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • taksim KRİSTAL Gazinosunda Her Akşam NİGAR ULUERER kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • İstanbul Bakırcılar Derneğinden:İstanbul bakır imalâthanelerinin bakır kontenjanlarını tevziinln tâyini İşletmeler Vekâletince derneğimize tevdi edildiğinden derneğimizde kayıtlı ve kayıtsız meslekdaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • KM Bir Defineci Arıyoruz Ekim 951 senesinde Şarköy'ün Tekke mevkiinde define arayan Rizeli Kahraman Erdoğan'ın açık adresi bilinmediği için gazeteniz delaletiyle arıyoruz.Bu şahıs aradığı define için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1376 17 1372 Cema_KiyeP-OCAK Ocak âhır 16 19 5 7 4 VAKİ' r VASATÎ EZANÎ Güneş 7.23 2.17 Öğle 12.24 7.18 İkindi 14.52 9.46 Akşam 17.06 12.00 Yatsı 18.42 1.37 İmsak 5.38 12.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • ÂNK'ın SUM 1957 ikramiyelerinin İlk Keşidesinde E 13 Di E Di ı »win.Ankara Yenişehirde kaloriferli bir apartman dairesi Zengin para ikramiyeleri mevcuttur.Bu keşide ile birlikte 1957 yılının bütün keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Ç i KOLİN MÜLEYYİN ÇİKLET Depo ve Eczanelere tevzi edilmiştir.ORVA LABORATUARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • ARANIYOR Bir Anonim Şirkette çalışmak üzere Fransızca bilen bir daktilo ve muhtelif işlerde istihdam edilecek kabiliyetli genç elemanlar alınacaktır.Arzu edenlerin «Memur» rumuzu ile posta kutusu 1160
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Muayyen zamanlardaki rahatsızlıklarda ve baş ağrılarına karşı FAY O Afi.1 FAlJiSKfl ka«,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin etmek üzere kullanılması faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • TAKSİM KRİSTAL Gazinosunda Her Aksam Irak Rakkasesi SEMİRA YILDIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • HER AKŞAM Taksim KRİSTAL Gazinosunda SEVİMLİ DANSÖZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • 1957 TÜRKİYE SES KRALİÇESİ UNVANINI KAZANAN BÜYÜK SANATKAR İHAM ALTINDAĞ SÖZERİ HER AKŞAM YALNIZ KRİSTAL GAZİNOSUNDA Her Pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi Tel:48 26 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • YENİ İMÂR KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Yeni İmâr Kanunu bugünden itibaren yürürlüğe girmiştir.Ancak kanunun verdiği selâhiyete dayanarak Belediye Meclisince hazırlanan İmâr Talimatnamesi henüz Nafia Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Çelik istihsali üç misli artıyor t Baştarajı 1 ineide tiştirilmesi şeklinde cereyan edecektir.Bahis mevzuu tesisler en kısa zamanda Türkiyeye teslim edilecektir.Stahlwerke Almanya'nın en büyük halital
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Kıbrıs'ta 3 EOKA Lideri yakalandı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,16 Bugün Kıbrıs'ta yeni tedhiş hareketleri vukubulmuş ve bir Rum genci,av tüfekleriyle vurularak öldürülmüştür.Diğer taraftan,İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and.Co.Ltd.in Hirfanlı Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 Betonarme kontrol işlerinde tecrübeli yüksek mühendis,2 So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Telefon numaramız 12.1957 tarihinden itibaren:47 35 30 olarak değiştirilmiştir.Kromit Limited Ortaklığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Dakikada 8 Kilometre Süratle SARSINTISIZ BİR UÇUŞ 4 İLE UÇUNUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Edenin sıhhî durumu gittikçe nâzikleşiyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,16 Sir Anthony Eden'e yakın çevrelerden öğrenildiğine göre,son günler zarfında eski Başvekilin sağlık durumu nâzikleşmiştir.Dün gece E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Işık'ın cenazesi bugün kaldırılıyor t Baştarajı 1 incide dır.Dünkü gıdasını sadece bir bardak çay teşkil etmiştir.Hareketleri durgunlaşmış,bakışları sabitleşmiştir.Bunun,bir melankoli başlangıcı olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Mebusların faaliyetlerini kayıtlayan tasarı t Baştarafı 1 incide mistir.Maddeler üzerinde görüşmeler,15 gün sonra yapılacaktır.TEKLİFİN ESASLARI Teklif şu ana esasları ihtiva etmektedir:CTj Meclis Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1957
  • Marangoz ve Doğramacıların Nazarı Dikkatine Alman menşeli,Şerit Testere,Planya,Kalınlık,Delik ve Kombine marangoz makineleri satışa arzedilmiştir.BAUER KAPLAMA Davlt Göreli,Lukianos Mihailidis ve Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1957
  • Milliyet Bölge Müdürü Cihanoğlu 3'lerle 7'leri anlaştırdı:I Kombine bilet kalkmayacak 1 MAÇLAR 9 HAFTA SÜRECEK fil 1.devre fikstlirli tatbik olacak [SAMİ ÖNEMLİ] SİLÂHŞORLAR ^Ç büyüklerin üc silâhşorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6