Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1957
  • imııiijs ADRES Cağaloğlu,Mollafenarî sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İsta n bu I POSTA KUTUSU 492.İstanbul ı ı B.t:K:n^:nn~:H;3«uı:6HWıJ:iaüuııuJinLiiiU»üüiJüii ;iJU!i^ülKmiffi^ı^ifflffl YİL:7 SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli annemiz ve büyüğümüz.FERİŞTE SOMAY'ın vefatı münasebetiyle gerek cenazesinde gerekse taziyette bulunmak suretiyle yakın alâkalarını eslrgemiyen bütün akraba ve dostlarımıza,ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan 1 r RECEP üOKŞAT BEDEN YAPISI TİPLERİ 4)Astenik Leptosom)atletik ve piknik tiplerden bahsettik.Bk.S:272,273,274)Bu tiplerin birbirlerinden kesin hudutlarla ayrılabilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • BULMAĞA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Öğüt İki büyük medeni-yetten birinin be-şiği 2 Otori-0 teye baş kaldıran 2.Açıklamalar,3 Cennetten çıkma 3 destek Bir nida 4 İlgi Evlen-4 meleri,boşanmaları ve aşkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Hemen bir hesap atfirınıı!TÜRK TİCARET BANKASI ¦aa—ııım mm mı m mı Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • VEFAT EĞİN Kemaliye)eşrafındiJi ve Malatya eski Milletvekillerinden,MEHMET SADIK ETİ 14/1/1957 Pazartesi günü ALLAH' in rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 16/1/1957 çarşamba günü öğle namazını müteakip Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Kabil değil!Senelerden bert 1 muntazaman Tokalon Kremini kullanan kadınlar bazan bu nidayı işiUr-Çünkü,onlar dostlarına yaşlarını İfşa ^etmekten çekinme* lerf*•¦ Hakikatte/bütün Vdünyada «a yısız ahva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • W OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] İçinizden geldiği gibi hareket ediniz.Sıkıntılı durumdan ancak o sayede kurtulabileceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar para işlerinde size ferahlık getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Hastahâne bahçesinde 7 aylık bir çocuk bulundu Evvelki gece Şişli'de Çocuk Hastahanesi bahçesinde terkedilmiş vaziyette 7 aylık bir kız çocuğu bulunmuştur.Nilüfer Genç adı verilen yavru.Darülacezeye t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Kaplumbağa için ehliyet istememiş!Dün sabah Almanya'dan gelmiş olan Ahmet adında bir yüksek mühendis.Trafik Müdürlüğünde çalışan bir komiser muavinine hakaret ettiği iddiasıyle adliyeye verilmiştir.Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Taşımak üzere yüklediği demirleri satan kaptan Mehmet Lokmacı adında bir motor kaptanı hakkında,emniyeti suiistimal ve hırsızlık suçundan tahkikat yapılmaktadır.Demir Çelik Fabrikaları İşletmesinin Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Evli bir adam,bîr dansözle suçüstü yakalandı On senelik evli olan S.V.adında biri,bir dansö2le zina yaparken suçüstü yakalanmıştır.S.V.nin karısı T.son günlerde kocasının durumundan şüphelenmiş ve ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Pendik tersanesinin yeri tesbît edildi HAZIRLIKLAR BİR HAYLİ İLERLEDİ.İSTİMLÂK İŞLERİNE YAKINDA BAŞLANACAĞI BİLDİRİLİYOR Pendikde inşası kararlaştırılan ve bu sebeble birkaç firma ile müzakerelere baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Belediye Veteriner Müdürlüğünün faaliyeti Belediye Veteriner Müdürlüğü geçen yıl İçinde 49 ahır sahibi,10 tavukçu,2 sucukçu,29 kasap ve 7 ciğerciyi cezalandırmışlardır.Yine geçen yıl içinde 69.130 hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Rockfeller Müessesesi Amerikan Kolejine 10 bin dolar bağışladı Rockfeller Müessesesi,Amerikan Kolejine 10.000 dolarlık bir bağışta bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Lâstik ve kauçuk sanayii işçileri anlaştılar İstanbul Lâstik ve Kauçuk Sanayii İşçileri Sendikası,Kazlıçeşmedeki lâstik fabrikası sahipleri ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır.Adı geçen fabrika,işçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • KIS A HABERLER ATATÜRK Bulvarındaki arsaların blok apartmanlar inşaası için Emlâk ve Kredi Bankasına satılması muhtemelclir.GEÇEN ay içinde şehre 5.185.977 metre küp su verilmiştir.Bu arada 319 yeni a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Haliç vapuru,buğday yüklü bir motörü batırdı Dün saat 13.40 da Yemiş İskelesinden kalkan 11 No.lu Haliç vapuru,limanımıza gelen Amerikan vapurundan buğday nakleden Hıncıtaş motoruna çarpmış ve batması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • r SİNEMALAR J Wğ BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Üvey Ana Saliha Tekneci Türk filmi.2 Meyhane Köşeleri Saliha Tekneci Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Yedi Dağın Haydudu Meksiko filmi Türkçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • II,Willi HIM.III.11 HI.I III.Ml I III.II im.Ilıtılın.ılı M,1111 MM.lull mill milium milium I.linini Ill l III milium:İSTANBUL i 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yemek müziği i 13.00 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • VEFAT Irmak Nakliyat Türk Limited Şirketi sahibi İhsan Akkemik'in kerimesi ve Ankara İller Bankası Yüksek Mühendisi Mümtaz İkizin eşi,MUAZZEZ İKİZ Ankarada doğum esnasında vefat etmiştir.Cenazesi Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Geçen yıl kinde 77 şoför cezalandırıldı 948 ŞOFÖR DE MAHKEME KARARI İLE HAPSE MAHKÛM OLDU Trafik Şubesi Müdürlüğü,geçen yıl içinde şehrimizde Trafik Kanununa aykırı hareket eden 7700 şoförü cezalandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • ^11111111111111111111 HIM MIHI II HIM I illinin I Şakadan ciddiye İ B^ AZI insanlar «fantezi» ile «ciddî» yi ayı-ramazlar.Bunun sebebi,bütün muhayyile oyunlarına şâmil bir yabancı kelime-nin mânasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • Depolarda kaşar ve beyaz peynir var Mallarını piyasaya çıkarmayıp buzhanelerde saklayanlar hakkında takibata geçilecek Soğuk hava depolarında ve ardiyelerde bol miktarda beyaz ve kaşar peyniri bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.01.1957
  • İKTÎSÂf ve tİGARET ^Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOVP lihalâiımız Azalıyor İktisadî istatistiklerimiz arasında en sıhhatli ve en muntazam yayınlananı muhakkak ki,Dış Ticaret istatistikleridir.Filhakika sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1957
  • M OCAK 1957 MİLLİYET' gencini yıldızlığa tercih etti İki yıl önce Liverpool'da tanışan CarolJones ile AfifKara-l demir istanbulda evlendiler SAMİ KOHEN Bundan tam iki sene evvel bir gece,yakışıklı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1957
  • SAYFA:4 MİLLİYET'.16 OCAK 1557 CİCİ CAN BEDRİ 1İİKUSUZ DAVUİ eye dönünce seni Burada BULURSAM ELLERİMLE Öl—MARUF BEY Martin O «V 9 BONCUK WALT DISNEY DEMİR YUMRUK JOHN MURPHY sENfNLE KöT KONUŞ,AAÎPSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1957
  • II OCAK 1957-MİLLİYET-SAYFA:I Dahiliye Vekili suçların azaldığını söyledi Nâmık Gedik Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun huzuru tesis ettiğine muhalefetin de iştirak ettiğini bildirdi [HUSUSÎ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1957
  • im 111.1111111 3 BÜYÜKLER LİGİ TERKEDECEKLER.7 KULÜBÜN HAZIRLADIĞI FÎKSTÜR KABUL EDİLİRSE BÜYÜK-LERİN LİGLERE B TAKIMLARIYLE İŞTİRAKİ DE MUHTEMEL Uç büyük kulüp temsilcilerinin pazartesi günü yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor