Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • AMERİKA RUSYA'NIN GÖNÜLLÜ OYUNUNA MÜSAADE ETMİYECEK [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,14 Amerikan Âyân Meclisinde Eisenhower plânını açıklayan ve bir an evvel kabulünü talep eden Hariciye Vekili Dulles,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • NIKİTA KRUSÇEV EISENHOWER!HÜCOM ETTİ [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,14 Özbekistan'da yaptığı bir konuşmada Rus komünist partisi lideri Kruşçev,Eisenhower'e,yeni Orta Doğu plânı dolayısiyle şiddetle hücum e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • [İLHAN DEMİREL] "ROCK'N ROLL,FIRTINASI İSTANBUL'DA Avrupa'da büyük hâdiselere sebebiyet veren «Rock around the clock* ilmi dün aksam ilk olarak şehrimizde gösterihniştir.Halk «Rock'n Rolh dansıyla hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • MACARİSTAN da mukavemet arttı MACAR POLİSİ BİR AMERİKA'LI GAZETE FOTOĞRAFÇISININ TEVKİF EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI [MİLLİYET RADYO SERVİSİ]" LONDRA,14 Alman son haberlere göre Macaristan'da işçi mukavemeti g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • GEDİZ TASTI HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA.14 Üç gündenberi şehrimiz ve civarına düşen yağmur yüzünden bit/ı köylerle irtibat kesilmiştir.Yağmur dolayısiyle Gediz tehlikeli bir çekilde kabarmış ve Sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • [ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD,14 Beyaz perdenin en büyük sanatkârlarından karakter artisti Humphrey Bogart bugün,gırtlak kanserinden ölmüştür.5G yaşındaydı.Geçen martta bir kanser ameliyatı geçirmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • LONDRA ASFALTINDA BİR SOYGUNCULUK Jandarma Kumandanlığı Londra asfaltında cereyan eden yeni bir gangsterlik hâdisesine elkoymuştur.Sirkeci'de Nurettin Uluer adında bir şoförün idaresindeki 52128 plâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • BİR FABRİKATÖR DİREKSİYON başında öldü Hilmi Saner adında bir fabrikatör,hususî otomobilinin direksiyonu başında kalb sektesinden ölmüştür.Hâdise,dün sabah Bankalar yokuşunda cereyan etmiştir.Yokuşu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • Hâdiselere Ziya Termenin 4 üncü Menderes Kabinesile ilgili sözlü sorusu sebep oldu.Termen 3 celse için Meclisten çıkarıldı.Ayrıca 4 Mebusa da ihtar cezası verildi] D.P.mebusları Termen'in konuşması le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • Başvekil Amerikan hey'etiyle gorustu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,14 Şehrimize gelen Amerikalı Vatandaşlar Müşavir Heyeti bu akşam üzeri Başvekil Adnan Menderes tarafından kabul edilmişlerdir.Yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • HAVAYOLLARI ÜCRETLERİNE ZAM YAPTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,14 Devlet Havayolları,Acentalıklar ile Hava meydanları arasındaki otobüs nakliyesi için her yolcudan bilet parasından ayrı olarak yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • Mülteciler bu hafta içinde geliyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,14 Hariciye Vekâletinden bildirildiğine göre,Macar Mültecilerinin bu hafta içinde memleketimize I gelmeleri beklenmektedir.Mülteciler»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • I İLHAN DEMIREl.l OTOMOBİLİN İSKELEDEN YUVARLANIŞI VE DENİZDEN ÇIKARILIŞI SENENİN EN hazin kazası MES'UD BİR YAZ GEÇMİŞTİ Ercümend,Kanada'da atlattığı müthiş jet kazasından sonra,yurda bedbin ve tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • Bulgaristan' dan Bulgar hudud muhafızlarından biri ha iki Bulgar lise talebesi,Tiirkiyeye sığınmışlardır.İvanoviç isinıli Bulgar askeri,hududta nöbet beklerken bir gece topraklarımıza geçmiş ve ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1957
  • BULGARISTANda Kargaşalıklar [Associated Press] ATİNA,14 Bir Selanik gazetesi,bugün komünist Bulgaristan'da karışıklıklar çıktığını yazmıştır.Gazeteye göre,bilhassa Staraplanika mıntakasında halkın kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • ŞEHİR&EN,YURTTAN.DÜNYADAN SANAT HABERLERİ HULKISANER Ankara'da birkaç gün LA BOHEME Ankarada Büyük Tij yatronun perdesi açıldığı zaman sahnede dört arkadaşın birbirleriyle şakalaştıkları görülüyordu.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • fi Ut M A e A SOLDAN SAĞA 1 Alışkanlık Bir uzuv.2 Bir tuvalet eşyası Bir eski bas pehlivan lâkabı t 3 Kira Para zlt.4 Rindler Hafriyat.5 Haya Nur Yılan.6 Vücudun bir veri.7 Bir spor Bir harf Bir nota.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • VEFAT Girit Resmo Mutasarrıflarından merhum Fuad Paganın kızı,merhum Yusuf Vahyi Somay'ın refikası.Malî Müşavir Fuad Somay,Haydar Somay,Hamide Gençalp'ın valideleri.Celâl Gençalp,Nedret Somay,İsmet So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Tekel Umum Müdürlüğü için bina aranıyor Şehrin imâr hareketleri sırasında yıkılması kararlaştırılan İnhisarlar İdaresinin nereye taşınacağı hakkında dün fikrini sorduğumuz Umum Müdür şunları söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • KADININ EVİNE YANLIŞLIKLA GİRMİŞ N.adında genç ve güzel bir kadın,Alemdar'daki evinde otururken,yabancı bir şahıs içeri girmiş ve N.nin üzerine doğru gelerek kendisine:«Senin için yanıyorum.Seni kolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Bîr garson,barda çalışan karısını bıçakladı Beyoğlunda geçimsizlik yüzünden kanlı bir aile kavgası cereyan etmiştir.İstiklâl caddesinde bir pavyonda şef garsonluk yapan Yusuf Koskos adında biri,ayrı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Kapalıçarşmın altıncı kısmı inşaatı ihale edildi Kapalıçarşmın altıncı kısım inşaatı dün Vilâyet Daimî Komisyonunca müteahhide ihale edilmiştir.2.120.013 liradan eksiltmeye çıkarılan inşaat,yüzde 30 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Amerika'ya yapılan ihracatımız artıyor GECEN YIL İÇİNDE İHRAÇ ETTİĞİMİZ MALIN TUTARI 150 MİLYON LİRAYI BULUYOR Memleketimizden Amerika'ya yapılan ihracatta devamlı bir gelişme müşahede olunmaktadır.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Eleanor Stebert Ankara'ya gitti Ankara ve İstanbulda iki konser verecek olan Eleanor Stebert dün gece uçakla Belgrad'dan şehrimize gelmig ve Ankaraya gitmiştir.Metropolitan Operasının tanınmış soprano
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Ampul fabrikası dün faaliyete geçti Ham madde yokluğu dolayısıyla faaliyetini tatil zorunda kalan General Electric Ampul Fabrikası dün öğleden sonra çalışmaya başlamıştır.Fabrikaya 15 günlük ham madde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Yeni gelen Teknik Kitaplar Listesi ile Bütün Amerikan mecmualarının,normal kurla Türk Lirası fiyatlarını gösteren 5 numaralı katalogumuzu isteyiniz.Dept 5—D.Atatürk Bulvarı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Taksim Gazinosu Müdürlüğünden:Yerli Türk danslarını hususiyet ve orijinalitelerile turistlere göstermek ve tanıtmak maksadiyle gazinomuzda bir dans ekibi kurulmaktadır.Bu mevzuda çalışmak istiyen heve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • ALMANCA yi Size Ancak Bir Alman Öğretebilir Mektup Arkadaşı ve Alman Üniversitelerine giriş temin edilir.Müracaat mektupla:Devtche Fursie Bahariye Cad.96/1 Kadıköyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • ACI BİR KAYIP Nuriye Akyol eşi ve Talât Özinan'ın kardeşi,Beria Tezel,Dr.Bülent Akyol,Gülsevin Serez'in babaları.Basın Yayın ve Turizm İstanbul Temsilcisi Memduh Tezel,Perihan Akyol ve Yük.Mühendis Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • ÖLÜM Suduru İlmiyeden Kadı Asker Mardinizade Yusuf Sıtkı Efendi merhumun mahdumu,Bedriye Mardin'in zevci,Yusuf Mardin ve Hatice Utku ve Türkân Ulutin'in pederi,Cemal Mardin,Atiye Arda ve Cemile Yahm'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Üçüncü parti buğday da perşembe günü geliyor Amerika'dan ithaline karar verilen buğdayların 10 bin tonluk üçüncü partisi perşembe günü Oristoma şilebi ile limanımıza getirilecektir.Rio vapurunun getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Istanbul nakliyatçıları dün dertlerini döktüler Hamallardan,Demir ve Deniz Yollarından şikâyet eden nakliyatçılar bir Site kuracaklar İstanbul Nakliyatçıları Derneklerinin dün saat 14 te Ticaret Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • 11111111111111111111111111111111111 inlininim I MIHI III HUM lill I IHI ımıı Tabibler ve Edikler A NKARA'daki doktorumuzdan ikinci bir I flA mektup aldım.Sayın İlhami Vural,mâhud illete yakalanmamı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 Ocak çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Rdyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • 3 mm mm uncu bulunan bir dosya kaybolmuş İki odacmm ve bir sanığın evlerinde arama yapıldı.Tahkikata ehemmiyetle devam ediliyor Sahtekârlıktan hakkında tahkikat yapılmakta olan Rifat adında birinin do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Komünizmle Mücadele Derneğinin tertiplediği konferanslar Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği İstanbul Şubesinin tertiplemiş olduğu seri konferansların ikincisi bugün saat 15.30 da Eminönü Öğrenci Loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Sayın Doktor ve Eczacılara SYNTHOMYCETINE LEPETIT Kapsül I SYNTHOMYCETINE LEPETIT Süspansiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Maarif Müdürlüğünün biı telefonu daha kesildi Borçtan ötürü Telefon İdaresi il arası açık bulunan Maarif Müdürlü günün dün de yeni bir telefonu kesil,mistir.Böylece,hâlen Maarif Müdürlü günün beş tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP JOKSAT BEDEN YAPISI TİPLERİ 3)PİKNİK TİP:Orta yaşlarda vâsıl olduğu en son olgunluk safhasında,iç uzuvları ahşayı)ihtiva eden baş,göğüs,karın boşlukları çevresinin çok fazla inki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük Orkestra 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar.Mustafa Kovancı 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak I Ufak bir can sıkıntınızı büyük bir basarı sevinci takip edecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Üzüntünüzü en yakınınıza açınız.Hafifliyeçeksiniz.BALIK BURCU [20 Şubat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Kilyos açıklarında bir mayın görüldü Karadenizin dışında ve Kilyos'un Rumeli yakınlarında bulunan Kısırkaya mevkiinde dün serseri bir mayına tesadüf edilmiş ve mayının tahribi için,mayın grupundan vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • ALTIN FİATLAR!Cumhuriyet 9650 97.Reşat 113.00 114.00 Hamid 95.00 96.00 Külçe 14-35 14.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • KÖPRÜNÜN açılıp kapanması isir de hizmet gören iki motor dün tâmt için İstinye tersanesine alınmıştır.17.000 ton akaryakıt ile Ameril dan gelmekte olan Batman tankeıj Septe'ye gelmiştir.Tanker burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Kaçak Turan Seyfloğlu Türk filmi.2 Edi ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yankesic' Hanım Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:4408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1957
  • Şehircilik mütehassısı Prof.Högg tekrar geldi Belediyenin davetlisi olarak evvelce şehrimize gelip İmâr plânları üzerinde tetkiklerde bulunan Alman Şehircilik mütehassısı Prof.Högg dün İstanbula gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1957
  • U OCAK 1957-"ROCK'N ROLL» FİLMİ DÜN GECE İstanbulluları da coşturdu Fakat çok şükür yerli" Rock'n Roll cidarımız sadece sallanıp yuvarlanmakla kaldılar.HALİT KIVANÇ milliyet SAYFA:3 IIIIHIIIIttl.İŞTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1957
  • 15 OCAK 1957-MİLLİYET' SAYFA:5 Şimdiye kadar eşine rastlamadığınız bir 0 0 J artık gerçek oldu.Harika temizleme tozu FAY sayesinde temizlik işleriniz eskisine nazaran yan yarıya çabuk bitmektedir.Çünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1957
  • Bir müddettenberi şehrimizde misafir bulunan Avusturya ligi ikincisi Austria takımı Ankaraya gidecek ve iki maç yapacaktı.Fakat,Adalet kulübü umumî kaptanı Fahri Somer olmasaydı.Somer dün büyük gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • Voleybol millî takımımızı bir Çek antrenör çalıştıracak ANKARA,14 Spor Oyunları Federasyonumuz voleybol millî takımımızı çalıştırmak üzere M.Siri Kohrle adındaki Çekoslovak antrenörü ile anlaşmaya var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • Manisa'da bir hakemi futbolcular tartakladı MANİSA.14 Şehrimiz 19 Mayıs «tadında oynanan Sakarya ve Yıldırım kulüpleri arasındaki maç,hakemin otoritesizliği yüzünden bir hayli gürültülü geçmiştir.Oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM KOMİTESİ BUGÜN TOPLANIYOR Futbol Federasyonu tarafından geçen hafta seçilen ve faaliyete başlayan Genç Millî Takım Komitesi,bugün toplanarak tesbit edilen çalışma programını gözden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • "itrırn-rrr*—1~—HAKEM 8GM DAHA HlZU KPŞOVPgÜM1.5H Galatasaray 3Golid6 kaÇa.rte attı:TB/EKlteU FUTBOL.KAFA OEMeMİŞLER ÇtfHAicetf TAJUNOL-s»^1"'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • Beşiktaş Yugoslav Lokomotif takımile perşembe günü oynuyor Yugoslavya liginde iyi bir mevki» sahip bulunan Lokomotif takımı yarın akşam şehrimize gelecek ve perşembe günü Mithatpaşa stadında Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • Honved takımı bu adı taşıyamayacak VİYANA,Avusturya Basın Ajansı'nın Budapeşte'den aldığı bir habere göre,26 aralık 195G tarihinden İtibaren,«Honved» in bu adı taşıması menedilmiştir.Budapeşte'deki Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • F.Bahçe'nin sakalları iyileşiyor Spartak maçında tekme yağmuruna tutulan ve daha sonra Adanada doluya yakalanarak sakatlanan Fenerbahçeli futbolcuların tedavilerine dün de devam edilmiştir.Reşat Derma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Aiı ATACADAV İÜADE UEVFTİ Um kulüP lokalinde toplanmış ve çalışma programını tesbit etmiştir.UALAlAdMItAI IU Ari EL nCILII Resimde İdare Heyetini teşkil eden üyeler,soldan itibaren Sadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • GALİP MI,BERABERE Ml?[KEYSTONE I İstanbul'daki tekmeli oyununu uzun zaman unutamayacağımız Cek Spartak takımı,evvelki gün Atina'da Panatinaikos takımı ile karşılaşmıştır.Canlı bir enstantanesini resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • KOMBİNE BİLET KALDIRILMIYOR Teriip Komitesinin dün yaptığı toplantıya 3 Büyükler iştirak etmedi.îlk devredeki fiksiür ikinci devre için aynen kabul olundu.Üç büyüklere karşı diğer yedi kulübün bir pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • jf||0:pflf sicilli IA.P.npruil İT MI ECİİİC Cumartesi günü Highbury Stadında oynanan Portsmuth Arsenal lig ma-AKdtNAL KALtalNt UUL çında Portsmuth santrforu Derek Weddle,takımına ilk golü kazandırıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • FENERBAHÇELİLERİN AİLE TOPLANTISINDA ERTUĞRUL AKÇA dün izahat verdi Umumî Kâtip,son seyahatin antrenör tarafından hazırlandığını ve sakatlıkların izam edilmiş olduğunu söyledi Fenerbahçe kulübü âzalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] KOLUNDAN SAKATLANAN TURGAY Uri/U kâğıt onayarak vakit geçirmiştir.Turgay'ın sakatlığının ilk anda kwJriliiiijni kadar auttum olmadığı anlaşılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1957
  • GUNDUZ GOZU İLE Dilimize bâzı öyle frenkçe kelimeler yerleşmiş ki bizler onları tıpkı f güpegündüz giyilen smokin I gibi pek manâsız,pek zaman I sız kullanagidiyoruz.Daha doğrusu biraz da böylesi işi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor