Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • TÜRKİYEDE ATOM Reaktörü kuruluyor YERİ YAKINDA TESBİT EDİLECEK OLAN TESİS,TIBBÎ KİMYEVÎ VE ZİRAÎ SAHALARDA GENİŞ İMKÂNLAR SAĞLAYACAK [NECMİ ONUR] Memleketimizde ilk defa kurulması için çalışılan tAtom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • BUBSA'DA GIR YEMEK ODASINA [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA.13 Altıparmak mahallesinde azgın bir inanda kasap Mehmet'e ait bir evin altını üstüne getirmiştir.Mehmet tarafından İnegöl'den satın alınarak B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • ET YERİME TORİK Bir ziraat mühendisi torik balığının,etin yerine kullanılma usulünü bulmuştur.Mühendis şöyle demektedir:Toriğin hazmı zor ve kokuşa ağırdır.Bunlar da yağından ileri gelir.Yağı kaldırır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • Kıbrıs'a dair teklifimiz bugün son şeklini alıyor Teklifimiz İngiltere Hükümetine bildirilinceye kadar açıklanmıyacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Kıbrıs anayasasiyle ilgili Türk görüşü yarın yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • AKŞEHİR GÖLÜ TAMAMEN DONDU [Hususî Muhabirimiz AH İhsan Tuba'dan] KONYA,13 Şehrimizde ve Vilâyetimiz çevresinde soğuklar bütün şiddeti ile devam etmektedir.Altı senedenberi ilk defa olarak Akşehir göl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • IA.P.J BAŞVEKİL OLDUKTAN SONRA,HAROLD MACMİLLAN'ın MAKA-MINDA ÇEKİLEN İLK RESMİ Yeni İngiliz kabinesi kuruldu S.Lloyd Hariciye Vekili,B u 111 e r Dahiliye Vekâletine tâyin edildi [MİLLİYET RADYO SERVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • SURİYE,ORDUSUNA MAAŞ VEREMİYOR [TÜRK HABfglLER AJANSI] ŞAM,13 Malî çevrelerden bildirildiğine göre,Suriye Hükümeti geçirmekte olduğu iktisadî krizi önlemek maksadiyle enflâsyonist bâzı tedbirler almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • İYİ NETİCE YERMEDİ İLHAN DEMİREL] Kara koy meydanının açılısından sonra köprü basına alınan geçit ve trafik lâmba lan vazifelerini yapamaz olmuşlardır.Aradan epey zaman geçmiş olmasına rağmen buradaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • PROF.PROST YAKINDA GELİYOR Uzur^ sender İstanbulun imâr plânları üzerinde çalışan Prof.Prost'un önümüzdeki günlerde şehrimize gelmesi beklenmektedir,istanbuldaki son imâr hareketlerini göstermek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • Şerefiyenin tahsiline yakında başlanıyor Açılan yolların iki yanındaki gayrı menkullerin sahiplerine tahakkuk ettirilen şerefiyenin,ilk taksitlerinin 957 içinde tahsil edilebileceği sanılmaktadır.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • EBULÛLÂ MARDİN VEFAT ETTİ Dün.Türk hukuk âleminin mümtaz simalarından Ord.Prof.Ebulûlâ Mardin,saat 19 da yüksek tansiyondan nvitpvellit fol bir beyin kanaması neticesinde hayata gözlerini kapamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • DÜN BOĞAZDAN 20 RUS GEMİSİ GEÇTİ Dün Karadenizden Akdenize gitmek üzere 20 Rus gemisi Boğazdan geçmiştir.Tanker ve şileplerden müteşekkil olan bu kervanın,İskenderiyeye buğday ve akaryakıt taşıdığı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • Konya'da bir adamın boğazı demir testeresi ile kesilerek öldürüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDKNİ KONYA.13 Vilâyetimizde 1957 yılının ilk ve korkunç cinayeti işlenmiştir.Karapınar kazasından Hüseyin Yücesu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • I A.P.J 1*11 VAR^flVA'nA Kızl1 thl Başveki,i Cu-En-Lay,evvelki gün yUş »HliwUfM UM Moskova'dan Varşova'ya gelmiş ve Polonya Başvekili Josef C.Ewiz solda)ve Komünist Parti Lideri V.Gomulka tarafından k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • Et ve Balık Kurumu geniş mubayaaya girişti.Amerika'dan 8000 ton sığır eti getirtiliyor Yunanistana kamyonla balık gidiyor İstanbul,cet buhranı m tamamen atlatmıştır.Et ve Balık Kurumunun Beşiktaş'tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • İTHAL MALLARINA ni vergi Hazineye 400 milyon sağlıyacak vergi,mal Gümrüklerden çekilirken ödenecek.Vergi nisbeti yüzde 5 40 arasında [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] H ANKARA,13 ükûmet yeni gelir kaynakları te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • BGİ'KONACAK HADDELER h Eşyaların cinsleri ve bunlardan alınacak hazine hissesi nisbetlerı şöyledir:Benzin kilo-başına 15 Kuruş Mazot ve Gaz kilo basma.4 Kuruş Makine ve Motor yağlan kilo başına 10 Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1957
  • A £f rSrv 1 1 ''Ait "r EYÜP'lc SÜTLÜCE ARASINDA KURULMASI KARARLAŞTHIILAN KÖPRÜNÜN TEMSİLİ RESMİ HALİC'E YENİ KÖPRÜ l İLHAN demiuelj YECİI CAU A fll Af A If Dolmabahçe Camii ile Kabataş arasındaki ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA İSTİFA ve SONRASI Nisan 1955 de Churchill'den Başvekillik vazifesini üzerine alan Sir Anthony Eden,644 günlük nisbeten kısa bir devreden sonra Buckingham Sarayında,bu mevkie tâyin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan ü r RECEP ÜOKSAT BEDEN YAPISI TİPLERİ 2)ATLETİK TİP:Erkekte,iskeletin,adalelerin ve cildin fevkalâde iyi inkişaf etmesiyle temayüz eder Bu tipi şöylece tasvir edebiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Ayakkabı fiatında istikrar kurulamadı Kâr haddine rağmen fiatlar devamlı şekilde yükseliyor,imalâtçılarla köseleciier arasındaki ihtilâf devam ediyor Kâr hadlerine rağmen ayakkabı fiatlarında bir isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Süleyman Asaf İlbay vefat etti Eski Ankara Şehremini ve Bilecik mebusu Yük.Su.Mühendisi Süleyman Asaf İlbay dün vefat etmiştir.Bulunduğu çeşitli nafia işlerinde basarı gösteren merhumun cenazesi bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Tahsis malı arabaları fazla fiatla satmış YAPILAN İHBAR ÜZERİNE YAKALANAN SANIK HAKKINDA TAKİBATA GEÇİLDİ Belediye Millî Korunma Bürosu müfettişleri,Tevzi Bürosundan aldığı kamyon,otobüs ve jeep pikab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • C.H.P,ocak sayısını arttırmaya çalışıyor C.H.P.Genel Sekreterliği tarafından bütün il ve ilçe teşkilâtına yeni çalışma esasları hakkında muhtelif tamimler gönderilmiştir.Bu tamimlere göre,her il ve il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Sağır,Dilsiz ve Körler Cemiyetinin kongresi Türkiye Sağır,Dilsiz ve Körler Tesanüt Cemiyetinin fevkalâde kongresi dün saat 14 de Aksaraydaki Cemiyet lokalinde hayli münakaşalı olarak yapılmıştır.Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • BANLİYÖ TRENLERİ İYİ ISITILMIYOR Haydarpaşa Pendik arasında işleyen banliyö trenlerinin ısıtma tertibatlarının bozukluğundan şikâyet edilmektedir.Bilhassa 18.15 de Haydarpaşa'dan hareket eden tren yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Pipo tütünü ıslâh edilecek Son günlerde şikâyetlere yol açan pipo tütününün islâhı için ilgililer gereken hazırlıkları bitirmişlerdir.Pfpo tütünleri yakın bir gelecekte,tamamile Amerikan tütünü ayarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • VEFAT Yeni Sabah gazetesi Ankara mümessili Niyazi Kotay'ın babası YAŞAR KOTAY dün,uzun zamandanberi devam eden rahatsızlığı neticesi Ankara'da vefat etmiştir.Ailesi efradına baş sağlığı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • ti İSE^ Bt OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bu sabah sevineceğiniz haberler alacaksınız.Ailenizden biriyle olan münasebetiniz düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İyi niyet ve gayretleriniz boşa git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • İSTANBUL j 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler' I 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar.I Çalanlar:Sadi Işılay 15.00 Ka-pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Bir tavuk kemiği ile oynanan oyun Sayı.2 Yaoancılar Şahsa mahsus.3 Bir esef ilâdesi Öğüt.4 Kısmî intihab.5 Bir fizik kanunu-Keder.6 Bir cedvel Bir seyyare eski)Bir nota.7 Lokman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Hill I Milium I unlunun III 111 III ill.IIIIIIIIHIIIIIIIIIH1IIIII "Güpegündüz» için MÂHUDLARIN kışkırtıcı röportajlarında Anadolu baştanbaşa açlık,baştanbaşa hastalık,baştanbaşa bataklıktır.Mâhudlaruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • ol olmasına rağmen meyva fiatları yüksek Akaryakıt tahdidi dolayısiyle istihsâl bölgelerinden gerektiği kadar mal getirilemiyor Meyva Hatlarının geçen yıllara nazaran çok pahalı olduğu müşahede edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • KİRACISINA TAKANCA İLE ATEŞ ETMİŞ Orhan Kaya adında biri öldürmeye teşebbüs suçundan Adliyeye verilecektir.Kasımpaşa'da oturan Orhan,evvelki gece kiracısı İbrahim Şahin ile kadın meselesinden kavgaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Yeni tip çay yakında satışa çıkarılıyor Tekel idaresi tarafından kilosu 15 lira fiatla piyasaya çıkarılması kararlaştırılan ve bu hususta hazırlıkları yapılmakta olan ikinci tip çay,önümüzdeki hafta s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • 9 kişide bıçak bulundu Evvelki gece İkinci Şube Müdürü Ergun Gökdeniz'in idaresindeki ekipler sabaha kadar şehirde umumî bir arama-tarama yapmışlardır.Yapılan bu aramalarda.Şaban Tuncel.Celâl Yılmaz,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Dün 10 bin ton buğday daha geldi Amerika'dan ithâl edilen buğdayların 10 bin tonluk ikinci partisi dün Rio vapuru ile limanımıza gelmiştir.Buğdaylar bu sabahtan itibaren boşaltılmaya başlanacak ve der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltn.Tel:48 65 62)1 Kaçak Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Edi ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yankesic;Hanım Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:44083
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Sayın Doktor ve Eczacılara AMBRAMYCINE LEPETIT Tetracycline Hydrochloride)6 Kapsül x 250 mg.Ecza depolarına tevzi edilmiştir.¦jihuwii muwi wjiuii iiMimmw—wiuiii mıııiMiıııı,«uı—mıı jjn«mmıajum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • Bir ateşçi kazan dairesinde intihar etti Limanımızda bulunan İtalyan bandıralı »Çilin» vapurunun ateşçisi Navella Mario kendisini iple kazan dairesine asmak suretiyle intihar etmiştir.Evvelki gün Odes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • ¦İifiSİlİ HABERLER İ.E.T.T.Müdürlüğü tarafından İçerenköy hattına tahsis edilen otobüsler,bu civar halkını çok sevindirici bir şekilde işlemektedir.Otobüslerin sayısını arttırmak için imza toplanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1957
  • 2 ADET 20.000 LİRA 2 ADET 10.000 LİRA 60 ADET 1.000 LİRA ve çeşitli para ikramiyeleri,cem'an LİRALIK İKRAMİYE Bu sene Türkiye îş Bankası 24 adet Apartman Dairesi,toahçeli 5 Ev,4 adet yazlık Dinlenme E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1957
  • W OCAK 19i MİLLİYET SAYFA:S «İSKENDERUN 1» KULESİ Yer üstünde 45 metre.Yer altında 1800 metre.DENİZİN ALTINDA 1800 METREDE PETROL ARANIYOR iskenderun'daki araştırmada iki defa boruların sıkışmasiyle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1957
  • SAYFA:4-MİLLİYET CİCİ CAN SAK $AKjf?£R HACIAĞA)GElO'i.^ARSCNlARA Gün DOĞDU-11 OCAK 1937 MARWP BEY MARTIN BONCUK WAlTDlSNEY DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHY BENİ I OtNLE:AAAC1 KAV8ET DEMİ.YOZUtA YALNİZ DAHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.01.1957
  • 14 OCAK 1957-MİLLİYET SAYFA:S MACARİSTAN'DA DAHA SIKI TEDBİRLER ALINIYOR Kadar,ayaklanmaları ve sabotajları önlemeye çalışıyor.Macar.Hariciye Vekilinin oğlu Batı'ya iltica etti [ASSOCIATED PRESS A.A.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.01.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] TOP AĞLARDA FAKAT Austria'lilar ellerini kaldırarak «Ofsayt» diye bağırıyorlar.Çünkü maçın 28 inci dakikasında Rıdvan'ın ortasına nefis bir kafa yapıştıran İsfendiyar,ikinci golü Austria
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor