Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • RUSLARIN KÖRÜKLEMESİYLE ORTA-DOĞU'da YEM BİR ÇIBAN BAŞI OLAN YEMEN'in YERİNİ GÖSTEREN HARİTA Yemee'de durum AYDINLANMADI İngilizler harekâta katılmadıklarını söylüyor.Yemen ise İngilizlerin yüzlerce y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • Müşavir heyet yarın Ankara'ya gidiyor Amerikan işçilerinin lideri Lewis,Zonguldak'dan gelen Maden İşçileri Sendikası heyetiyle görüştü Eisenhower'in müşavir heyeti(üyeleri,dün şehrimizde gezmişler,cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü yıkılıyor İLHAN DEMIREL] Karaköy'den başlayan ve Sarıyer'e kadar devam eden sahil yolunun açılması siir'atle devam etmektedir.Muhtelif kesimleri tamamlanan yol hirlıirine bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • STRIP TEASE VE ROCK AND ROLL DANSLARININ MENİ LÂZIM MIDIR?STRİPl&l&Eni,TARAFTARIM.KüCK ANI RcLL MU,HEMEN KAU IRMAU.JF ASfMl,HEMEti y,4SAK FTMELı.RocMND Röll Mü,y/JSAKfTMEMEtl.YERİNDE CEVAPLAR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • MÜLTECİLER GELMEDİ Dün akşam gelecekleri bildirilen Macar mültecilerinden CO kişilik ilk kafile hava alanında saatlerce beklendikten sonra karşılayıcılar,uçaklardan kimsenin çıkmaması üzerine geri dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • KANALI KULLANANLAR!IA.P.J Süveyş ile ilgili meseleleri görüşmek üzere Kanalı Kullananlar Birliğin* dahil 15 memleket temsilcileri evvelki gün Londra'da Lancester Hnuse'da toplanmışlardır.Türkivenin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • MctcMillan Churchill'den yardım istedi 82 yaşındaki kıdemli devlet adamı İngiliz kabinesini,kunümasmda en büyük rolü oynuyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,12 İngltere'nin yeni Başvekili Harold MacMillan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • Başvekil,Teknik Üniversite Rektör ve Dekanlarına bir ziyafet verdi Başvekil Adnan Menderes,dün,İstanbul Teknik Üniversitesi Itektör ve Dekanlar.n« part„*„ı ,u-I1 A MIRELI Maarif Vekili Prof.Ahmet Özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • Tütün fabrikası veznedarı kayıp inhisarlar Tütün Fabrikası veznedarı Mustafa Pirinçci hakkında,zimmetine para geçirmek suçundan gıyabî tevkif müzekkeresi kesilmiştir.Mustafa,8/1/957 tarihinde mubayaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • [Milliyet Ser\'isi Ajanslar] LONDRA,11 Rus askerlerinin,grev yapan Macar işçilerine müdahale etmesi üzerine,başgösteren çarpışmalar,Milliyetçi Macarlarla Sovyet kuvvetleri arasındaki mücadeleyi şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • İstanbul'un et ihtiyacı karşılandı Evvelki gece yarısına kadar kesiljp,dün sabah kasaplara tevzi edilen 5000 koyun 425 sığır İstanbulun et ihtiyacını tamamen karşılamıştır.Mezbahada kesimlere aralıksı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • "Volkan,öldürülen ingilizlerin intikamını alacak [ASSOCIATED PRESS] LEKOŞE.12 Kıbrıstaki sizli Türk teşkilâtı "Volkan" bu gece Famaguştada dağıttığı risalelerde,EOKA tarafından vurulan her bir İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1957
  • Dulles'ın Temsilciler Meclisinde verdiği izahata göre 'da durum vahim fi Hariciye Vekili,müdahale edilmezse Orta Doğunun Kuşların eline geçeceğini söyledi WASHINGTON,12 [associated pkess] Hariciye Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Kokteyllerden ve sürpriz partilerden bıkan hanımlarımıza i müjde:Artık balolar başlıyor!Hem de birbiri ardından.Hattâ bâzıları aynı geceye tesadüf edeceğinden elbise değiştirmek şartiyle ikisine de gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • «neyin/Şubaff J PO o.20000 Hemen bir hesap sqlinmi!I Türk Ticaret Bankasi Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Hazırlayan r HECE" OKSAT BEDEN YAPISI TİPLERİ 1)ASTENİK TİP:Erkeklerde astenik tipin bıraktığı intiba kabataslak şudur:«Tam bir uzunluğuna büyümeye mukabil,vasati olarak,daha az bir enine büyüme.Bu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • ISTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tâtll sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Akordeonla hafif melodiler Taki Çenerini ve arkadaşları)945 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkı lar 10.15 Dinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • BU IMACÂ SOLDAN SAĞA 1 Günün başlangıcı Bir deniz taşıtı.2 Bir pamuk Câriye.3 Bir hastalık Bir Habeş unvanı.4 Akla yatkın Maznun.5 Sıkı,fazla Tekerleksiz araba.6 Şâhâne çadır Asıl Macaristan.7 Aslî Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • u OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar daha ziyade evinize tesir ediyorlar Ve iyilik getiriyorlar.W)KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Daha fazla para kazanmanın yollarını arayı' nız.Bugün iyi bir fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 94.80 Reşat 111.00 Hâmld 93.25—93.50 KUlçe 14.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • SERMAYESİ:17 000.000 T lve PANGALTI AJANSI AÇILDI 10 İ sene müddetle aylık gelir i 40.000 TL.PARA İKRAMİYELERİ 5.000 tl.Zarif açılış hatıraları Umumî ikramiveiere iştirak hakkı J 1Q57 İKRAMİYELERİ nn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • VEFAT Selanik eşrafından merhum Mustafa Nusret Beyin oğlu;merhum İsmail Edip Topçumen'in damadı,Dr.Ertuğrul Baykal'm kardeşi,Oriıan Keresteci,Selçuk Türkaydın,Dara Baykal,Cemşit Baykal,Ali Baykal,Nilü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Suru ekmek buhranı tamamen giderildi Şehrin muhtelif semtlerine gönderilen 40 BİN EKMEKTEN ANCAK 8 BİNİ SATILABİLDİ Istanbulda yaratılmak istenilen sun'î ekmek sıkıntısı tamamen giderilmiştir.Alman te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Ampul fabrikası tekrar faaliyete geçiyor Ham madde yokluğu dolayısiyle faaliyetini tatil eden General Electric Ampul Fabrikası,pazartesi veya salı günü yeniden çalışmağa başlayacaktır.Fabrikaya 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Kırk yaşında bir kadın intihar etti Erenköyde oturan Leman Taylan adında 40 yaşlarında bir kadın,geçirdiği bir buhran sonunda kendisini B'ostancı'da denize atmak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Bir cinayet dâvası dün sona erdi Çatalcada Mehmet adında birini öldürmekten sanık olarak Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan İhsan Gümüş ve Ömer Sevgi adındaki kimselerin duruşmaları dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Rakıyı fazla kaçırınca tabancaya sarılmış Esat Alkan adında biri dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Evvelki gece bir arkadaşıyla beraber Yeni köyde B.adında bir gazinoya giden Esat,bir hayli içtikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • f b,AVUKAT NİHAL YAP ile AVUKAT YAŞAR ÖNOI Nişanlandılar İstanbul 11.1.957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor Şehrimizde kurulan limited,komandit ve kollektif şirketlerin sayısı devamlı olarak artmaktadır.Ticaret Odasında kayıtlara göre 1955 yılında faaliyette bulunan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Bir şiir kitabı mahkeme karariyfe toplattırıldı Yeditepe neşriyatından «Yanyana» ismini taşıyan şiir kitabı,Nöbetçi Mahkeme kararıyle toplattırılmıştır.Klrabın,komünizm propagandası yapmak gayesiyle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Batı Almanya bizden çilek almak istiyor Batı Almanya önümüzdeki mevsim memleketimizden külliyetli miktarda çilek alacaktır.Bir uzman şehrimize gelerek temaslar vapmağa başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • DÜNDE ÜÇ YANKESİCİ YAKALANDI Son günlerde şehrimizde cereyan eden yankesicilik vak'aları dikkati çekecek kadar artmağa başlamıştır.Dün de bu kabil üç hâdise olmuş,Cevdet Tasörcn.Lütfü Torun ve Arif Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Telefon kumbarası çalan hademe yakalandı Guraba Hastahanesindeki umumî telefona bağlı kumbara,evvelki gece çalınmıştır.Yapılan tahkikat sonunda bu hırsızlığın hastahanenin gece bekçisi Şükrü Aslan tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Kısıklı soyguncuları 20 yıla mahkûm oldular Soygunu kolaylaştırmak maksadiyle gözcülük yapan Ali Şismanoğlu da 10 sene hapis yatacak Kısıklı'da Adil Belen adında birinin evini silâh tehdidi ile soyanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • VEFAT Merhum Dilberzâde Nazif Bey damadı ve merhume Mahbube Kibarın eşi,Fatma İncenin babası Mehmet İncenin kainpederi,Akil Kibar ve Atiye Koyuncunun kardeşler],Selmin Başaranın,Ahmet ve Osman İsmet K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Kaçak Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Edi ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Türk filmi.A L K A 2 A R Tel:44 25 62)Yankesici Hanım Mısır filmi Türkçe.ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • G.Saraylılar Cemiyetinin kongresi dün yapıldı Galatasaraylılar Cemiyetinin fevkalâde kongresi,dün saat 16 da Galatasaray'daki cemiyet lokalinde yapılmıştır.Riyaset Divânının seçiminden sonra,istifa ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • KISA HABERLER t» DENİZCİLİK Bankasının Şehir Hattı vapurlarında biletlerin vapurda kontrol ve toplanması hususunda yapılan tecrübeler müsbet netice vermiştir.DENİZCİLİK Bankası tersanelerinde tamir iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • 1 Kadım denilen hayalet GENÇLİĞİMİZDE kadın bizim için hayaletti.Kapı aralıklarında,sofalarda,merdivenlerde görünüp kaybolurdu.Doya E doya seyrettiğimiz kadın ya annemiz veya bü-yük annemizdi.Benim kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • Çatalhan yangını,başka dükkândan çıkmış Dün matbaamıza gelen Necati Karaoğlu.evvelki gün Çatal handa 28 numaralı kunduracı dükkânının yanmasıyla neticelenen yangının kendilerine ait marangoz dükkân».d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1957
  • ALMANCA yi Size Ancak Bir Alman Öğretebilir Mektup-Arkadaşı ve Alman Üniversitelerine giriş temin edilir.Müracaat Mektupla:DEVTCHEFURSIE.Bahariye Cad.94.Kadıköy ıı ı ı ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1957
  • 13 OCAK 1957-MİLLİYET SAYFA:3 atı Trakya'deki lere baskı Türlü şekillerle malları ellerinden alınan Türkler simdi de Hristiyanlığa zorlanıyor [Hususî Muhabirimin Krgin Nıırtsngör'denl EDİRNE,12 Batı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1957
  • SAYFA 1 MİLLİYET 13 OCAK 1057 HAZRET-İ-ALİ f.*W\V^\*w-YAZAN:REFİ' Yâ Resûlallah!dedi,Hak Teâlâ Hayber'in fethini bize vaad buyurmuştur ve elbette vâdesine vefa edecektir ve bütün bu hurmalıklar bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Bu bulaşık yığını sızı ^V;Kalabalık bir yemekten sonra yığın yığm biriken bulaşık kaplarını gördüğünüz zaman artık dert etmiyeceksiniz.çünkü harika temizleme tozu FAY burada da imdadmıza yetişecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • 3000 EVLER MAHALLESİ AYDA YALNIZ 100 LİRA TAKSİTLE YENİ YILIN UĞURU İLE İSTANBUL GİBİ DÜNYANIN GÜZELİ BİR ŞEHİRDE SİZİN DE BİR YUVANIZ OLABİLİR.3000 FVI FR MAMA!I F^INIIF Türkiye'de ilk defa olarak he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • P&L Sür de hsrfcazın nazarlarını ûıt rinde toplayan sihirli saçlara sahip olmak isteme/misini;Mütehassıs etler tarafından hazırlanın NECİPBEY Briyantini*» si/t parlak,dalgalı te cazip SİCİM temin ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Hain Naci M ı h ç ı o ğ 1 u Ticarî Muamelât Merkezinden 6731 sayılı kanunun menedici hükümleri muvacehesinde toptancılık veya ithalâtçılık yapan tacirin perakendecilik yapamıyacağına göre,gerek istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Kamyonlarımız yoldadır.Son derece sağlam,kullanışlı ve ekonomik olan SKODA Kamyonları pek yalımda geliyor» Devirme tertibatlı 806 RS tipleri 8 fabrika tonluk;normal evsaftaki şoför mahalli 906 R tipi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • TEPEBAŞI GAZİNOSUNDA İNANILMAZ' MUAZZAM PROGRAMA İLAVETEN HER AKŞAM Sesle Çizgiler üstadı CELÂL ŞAHİN Yepyeni repertuariyle çalışmağa başladı Her pazar saat 14 ten itibaren tam kadro ile içkisiz aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ İşte SENTEKS lâstik döşeme levhaları sıhhatinizi korur,toz kaldırmaz,binlerce liralık koyacağınız mobilya dekorunu yapar.Evinizi,apartımanmızı,büronuzu SENT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • 17 Ocak 1957 TAKSİN Sinemasında YANGIN Gülistan Güzey Neriman Koksal Eşref Kolçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden.Ârleziyen Kuyusu Açlırılacakhr.1 izmir'de Kuruçay mevkiinde Pamukyağı kombinası sahasında 1 ilâ 2 adet artezyen kuyusu açtırılacaktır.2 Muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • ATLAS Pazartesi akşamından itibaren Sinemasında çılgın danslariyle gençli-den oynatan FREDDIE bir film I h Artistleri:u\Johnny| Johnston Lisa S Gave Earl Barton Filme ilâveten:PARAMOUNT JOURNAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • ç Arap devleti Ürdün'ü parçalamaya haz.rlan.yor İngiliz yardımının kesilmesi Ürdün'ü telâş içinde bıraktı.Amerika'nın müdahalesi bekleniyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,12 Mısır Suriye Suudî Arabis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Bütçe Encümeninde mebusların takibinden şikâyet edildi!THUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]:ANKARA,12 Bütçe Encü-i meni'nin bugünkü müzakerelerin-S de Dahiliye Vekâleti bütçe üze-rinde tenkidlerde bulunan Mu-m hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • AFYON SATA'1 ÜÇ KİŞİ YAKALANDI Tophanede ve Fatihde afyon satışı yapan Necdet Uçun,Mustafa Demirtaş ve Hüdaverdi Mecan adında üç kişi yakalanmıştır.Bir alıcı vasıtasiyle Boğazkesen caddesinde 250 gram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Kafasına gazoz şişesi vurulan adam Savcılıkta bayıldı 1.85 boyunda,93 kilo ağırlığında bir adam dün elinde bir dilekçe olduğu halde yüzü gözü kan içinde Müddeiumumilik Müracaat Bürosuna girmiş ve üç a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • ATLETİZM FEDERASYONU TOPLANDI ANKARA,12 Hususî)Atletizm Federasyonu bugün JerfI Fıratlı'nın riyasetinde ilk toplantısını yaparak bütçe ile faaliyet programı mevzularını görüşmüştür.Haber aldığımıza gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • F.Bahçeli muhalifler kongreye hazırlanıyor Fenerbahçe idare heyetinin bugünkü gidişine muhalif olanların bir fevkalâde kongre hazırlığına giriştikleri yolundaki haberler,adı geçen muhalifler tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Sâdık Giz G.Saray Reisi oldu t Baştarafı Altıncıda Dr.Münif Erman,Raşlt Elkâtip,Turgut Bayar,Cemal Tunçelik,İhsan ipekçi,Malik Kevkep,Raul Hasağa-«ı.Sicil heyetine Osman Müeyyet Binzet,Recep Oğan,Musl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • NE DEDİLER Baştarajı Altıncıda attı.Zaten bu hareketi,defalarca tekrarlasa golü yapamaz.Sadrl Usuuğlu'nun lig maçlarındaki sinirli hali yoktu.O,futbolcuları yatıştırarak,diyordu ki:«Biz bu takıma karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Müşavir heyet yarın Ankara'ya gidiyor t Baştarajı 1 incide sendikası olarak tanınmasına sebep,bütün maden işçilerinin kayıtsız şartsız üye olmaları,aidatlarını muntazam ödemeleri ye ödemeyenlerin aram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • KONGRE İLÂNI Derneğimizin yıllık kongresi 20/Ocak/957 pazar günü saat 10 da ekseriyet olmadığı takdirde 27/Ocak/957 pazar günü saat 10 da Bakırköy Karma Ortaokulunda yapılacağından sayın âzânın teşrif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • BELÇİKA EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ Belçika Emniyet Müdürü Robert de Foy,beraberinde eşi ve sekiz kişilik emniyet âmirleri grupu olduğu halde,dün akşam saat 23 de uçakla İstanbul'a gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Macaristan'da yeni hâdiseler ğ Baştarafı 1 incide ğa işgal kuvvetleri olarak hareket etr meği kararlaştırdıkları bildirilmektedir.Bu plân dahilinde Ruslar,kukla Kadar'ın da kendi ajanları olarak vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü yıkılıyor t Baştarajı 1 incide 173 Fındıklıda,Mimar Sinanın eseri olan camiin önündeki sebil başka bir yere nakledilecek ve türbe ile Fındıklı camii restore edilecektir.Topha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • Çelikbaş'ın hayat pahalılığına dair sorusu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Hürriyet Partisi Burdur Meb'usu Fethi Çelikbaş,Meclise zarurî ihtiyaç maddeleriyle ilgili bir sözlü soru vermiştir.Çelikbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1957
  • İZMİR'DE BİR FABRİKADA İNFİLÂK OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.12 Bugece saat 22 sıralarında Halkapınar'daki Pamuk Mensucat Fabrikasında büyük bir yangın çıkmıştır.Kazan dairesinde buhar borularını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1957
  • AUSTRIA KALECİSİ,EMİN BLOKAJLA BİR BEŞİKTAŞ AKININI ÖNLÜYOR |SAMİ ÖNEMLİJ ilk macında VİYANA FUTBOLUNDAN GÜZEL BİR SINDA,SİYAH BEYAZLI TAKIM CANLI,Sert ve hırçın Spartak'lılardan sonra,zarif menekşe f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • İSTANBULSPOR KARŞIYAKA' Yİ 4-0 YENDİ İZMİR.12 Karşıyaka Kulübünün davetlisi olarak Fenerbahçe takımının yerine gelen İstanbul Profesyonel takımlarından İstanbulspor bugün ilk karşılaşmasını Karşıyakay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • KISA HABERLER SARI-KIRMIZILI TAKIM GALİP:Ankara karması dün ilk hazırlık maçını yapmış ve Sarı-Kırmızılı forma ile çıkan muhtelit Sarı-Lâcivertll muhteliti 3-0 mağlûp etmiştir.Golleri Yüksel ve Hikmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • [İLHAN DEMİREL] GALATASARAY KULÜBÜ Kİ.İSLİĞİM'.SEÇİLEN SADIK GİZ,REYİNİ KULLANIfOB SADIK GİZ Galatasaray REİSİ OLDU Büyük sayıda âzânın iştirakiyle yapılan kongrede idare hey'etinde değişiklikler oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • AUSTRIA:Ondrciksa Fischer,Svoboda Tamandl,Stotz.Böser Slnpal,Baumgartner,Malik,Dr.Schleger,Jarosch.BEŞİKTAŞ:Varol Kâmil,Metin Yüksel,A.İhsan,Erhan Nusret)Sami,Recep,Nazmi,Ahmet.Coşkun.HAKEMLER:Cihat E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • NE DEDİLER:Dün oynanan Austria Beşiktaş maçından sonra,her iki Takım oyuncularını,soyunma odalarında ziyaret ettik.Beşiktaş odasında eski futbolcu Vedii ve dün oynamayan Eşref,arkadaşlarını bekliyorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.SEÇİM idare hey'eti seçimi.Bu yakınlarda spor hayatımızda herkezi ilgilendiren iki seçim vardı.Biri Ceza Hey'etinin anormal tekrar seçimi,diğeri de Galatasaray kulübünün normal insanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • BASKETBOL MAÇLARI Basketbol liginin ikinci perdesi dün yapılan maçlarla açılmıştır.Hâdiseli geçen gecenin son maçında Modaspor üarüşşafakayı güçlükle 51-46 mağlûp etmiştir,flu maçın birinci devresi 1»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • I TEK SEÇİCİ I ARKADAŞIMIZ I Eşfak AYKAÇm j PROFESYONEL LİG'İ I İKİYE BÖLEN «DOST-1 I LUK PAKTI BLOK I PAKT» MEVZULU YA-I ZISINI YAZILARIMI-ZIN ÇOKLUĞU YÜ-I ZÜNDEN YARIN i 1 NEŞREDECEĞİZ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • YEDİ KULU Pakt imzala Blok Pakt m ana hatları gizli tutuluyor.Anlaşmayı kuvvetlendirmek için hafta içinde bir toplantı yapılacak Üç büyüklerin,ikinci devre lig maçlarında kombine bilet yapılnası husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • Dün Beşiktaş'ın terlettiği Viyana takımı,mü-1 dafaada zayıf,hücumda kudretli göründü İstanbul lig lideri Galatasaray'ı,Viyana lig ikincisi Austria karşısında=daha şanslı gördfîğümüzü söylemeliyiz.Çünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1957
  • 1956 YILININ SPORCUSU IIÂMİT KAPLAN,YAŞAR DOĞU İLK İKİNCİLİĞİ TURGAY,ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAZANDI.ERGUN DÖRDÜNCÜ,NACİ LEFTER BEŞİNCİ BÜTÜN memleketlerde olduğu gibi,bizde,dec «YILIN SPORCUSU» seçilmesi adunını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor