Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • ÇANKAYA BAKKALİYESİ BİRİNCİ NEVİ ERZAK UCUZ FİAT İYİ SERVİS Damacana ve Galonlarla Hakikî TAŞDELEN MEMBA sulan Daimî olarak temin edilir.Şişli,Küçükbahçe Sok.No:2 Atatürk Müzesi ile Hastahane durağı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • Macar İşçileri Ruslarla Çarpışıyor Rusların,grev yapan işçilere müdahalesi yeni hâdiselere sebep oldu [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,11 Bugün Budapeşte'de İşçiler,Milliyetçi birliklerin desteği ile R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • Mülteciler bugür Anadolu griiynp Ajansına göre utLI"uı* Hariciye Ve-GELM|Y0| kaletme gore Anadolu Ajansı dün İstanbul mah reçli olarak verdiği bir haberde Maca mültecilerinden 60 kişilik ilk kafileni]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • I İLHAN DEMİRELİ RE If f*İI EDİM nCPllİ İstanbul'daki 3200 bekçi,DCMfILEIİIH UtnUl istikballeri ve durumları için bir garanti duygusu temin edecek hususlar tesbit etmişler,dün de bu düşüncelerini akse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • Baruthanede büyük bir site kuruluyor 50 bin nüfusu barındıracak Site hakkında Başvekil izahat aldı Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes,dün de İstanbulun imârı isleriyle meşgul olmuştur.Vilâyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • YARDIM İ Bu Z:m,1,i" adI hir İngiliz filminin,tah-I Hnifim I EmOlbl rik edici nir sahnesldir.Başrolde oynayan Marie Devereux İle zenci şarkıcı Edric Coewor,Macar mültecilerine yardım için tertiplenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • M [İLHAN DEMİRELJ ET MESELESİNİ HALLETMEK İÇİN VİLÂYETTE YAPILAN T O PL AN T I Y A KATILANLAR Et meselesi nihayet dün halledilebildi Et ve Balık Kurumu istihsâl bölgelerinden sevkiyat yapacak.Bugün 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • HAYALET VAPURU!IA.P.J 1955 ten beri kayıp bulunan bir vapur bu hafta mürettebatı ve yolcuları ile beraber bulunmuştur!«Joylta» adlı gemi,şiddetli bir fırtınaya tutulmuş,sonra da ortadan kaybolmuştu.«H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • Yangından mesul görülen mobilyacı tevkii edildi DÜKKÂNINI 20 GÜN ÖNCE 50 BİN LİRAYA SİGORTALAYAN SABRİ İDDİALARI REDDEDİYOR Mobilyacılar Çarşısı yangınından mes'ul görünen 40 numaralı dükkânın sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • İLHAN DEMİREL] Ankara Bâb-ı Âl!caddesindeki tehlikeli virajları yumuşatmak maksadiyle alınan istimlâk kararlarından ilki fiilen tahakkuk cl'iiş ve Vilâyet bahcosînin kör.c yapan kısmı tasfiye edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • Kızıl Çin Başvekili Polonya'ya da gitti Peyklerle Rusyanın arasını bulmak isteyen Şu-En-Lai konuşurken Gomulka suratını astı [ASSOCIATED PRESS] VARŞOVA,11 Kızıl Çin Başvekili Şu En-Lai,cuma günü Mosko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • FIRSATÇI DEĞİL 10 Ocak tarihli sayımızda çıkan FIRSATÇI başlıklı haberin üstündeki resmin izahı unutulmuş,bu yüzden de haberle resim birbirine bağlı sanılabilecek bir durum hâsıl olmuştur.Gerçekte,res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • İKİNCİ BASKILAR YASAK EDİLDİ ANKARA,11 Gazetelerin sayfa adetlerinin tahdidine dair geçen şubat ayında yayınlanmış olan kararnameye,bugün neşrolunan Resmî Gazete ile bâzı hususlar daha eklenmiştir.Ekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • Kıbrıs'a dair teklifimiz ingiltere'ye bildiriliyor İhzari tetkikleri tamamlanan Anayasa projesi Pazartesi günü hükümete tevdi edilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 İngiliz hükümeti tarafından Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • Eisenhowerin müşavirler Amerikan mensupları yardımını tetkik edecek olan heyet Eisenhower doktrinini lüzumlu buluyor AMERİKAN YARDIMINI TETKİK EDECEK EİSENHOVVER'in MÜŞAVİRLER HEYETİ [İLHAN DEMİREL] Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1957
  • L IKESYTONE] EDEN'İN YERİNE BAŞVEKİL TÂYİN EDİLEN HAROLD M ACM İLL AN KARISI VE KIZI İLE,10,DOWNİNG STREETTEKİ BAŞVEKÂLET BİNASINDAN ÇIKARKEN HAYATTAN EKİLDİ Meb'usluktan da istifa eden sabık Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • SUSAN HAYWARD VE CLARK GABLE «MACERALAR BELDESİ» NDE İyi oyunculara rağmen sönük bir film.MACERALAR î BELDESİ ¦Soldier of Fortune» Rejisör Edward idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ Şehir Dram Tiyatrosunda 14 Ocak Pazartesi,15 Ocak Salı 28 Ocak Pazartesi,29 Ocak Salı akşamları Cavalieria Rusticana ve PALYAÇO 9,10,11,12 nci gece abonelerinin kağıtlari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr RECEP DOKSAT Beden yapısı ve Karakter 2)Beden yapısı konstitüsyon)derken,irsiyete dayanan,yâni kökleri itibariyle irsi olan bütün ferdi vasıfları kasdediyoruz.Karakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • ]Ria.diUi€B ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar 13.20 Eddy Calvert'den I üç melodi 13.30 Haberler İ 13.45 Şarkılar.Muallâ Gökçay 14.15 Dans ve caz müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • k OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İşler sizi bekliyor.Enerjinizi toplayınız.İhmâle gelir tarafı yok.4|W İKİ KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Kolay para kazanıyor,fakat aynı kolaylıkla da harcıyorsunuz.Pi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Sarhoşluğun dama dediği du-ı rum Bir harfa2 100 kuruş)ka zanın Muaşaka.3 Bir erkek a-di Şehir Üs-a tün.4 Emek ve bilgi meyvesi-Pi-e rinç yemeğidir.J 5 Bir top tes-İL bit edilmiş*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Ankarada,Kocatepede inşa Ettirilecek Camiye Ait iki Devreli Proje Müsabakası Şartnamesi:1 Ankara'da,Kocatepe'de yaptırılacak cami projesi.Türk Mimar ve Mühendisleri arasında iki devreli olarak müsabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • HHU BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Mart çekilişinde 'i en n fin 5Ey,ül tt.so.ooo 6 Mayıs Tl.5 Kasım m 50.000 5Temmuî».7 5.000 S 31 Aralık o 75.000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Kaçak Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Edi ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yankesici Hanım Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:4408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Kocalarının rızası ile hırsızlık yapanlar Bursa'dan şehrimize gelip faaliyete geçen 3 kadın yakalandı.Bir tövbekar da meslek şerefini!zedelemiş Tramvay ve otobüslerde erkeklere sokulmak suretiyle yank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Kestirme cevaplar ABAH sabah telefon.Genç bir kadın sesi.E ^j—Dün geceki radyo temsilini dinlediniz mi efendim?Hayır efendim.Güzel miydi?Felâket!Ahlâk bozucu bir eser.Kocala-rmdan alâka görmeyen kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Halk Partisi Ocak Kongreleri başladı SAMATYA KONGRESİNDE KONUŞAN HATİPLER BİLHASSA BELEDİYEDEN ŞİKÂYET ETTİLER Halk Partisi İstanbul teşkilâtının ocak kongreleri dün başlamıştır.İlk olarak dün akşam t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • SUN'I EKMEK SIKINTISI GİDERİLDİ İstanbul'da yaratılan sun'î ekmek sıkıntısı dün tamamen giderilmiş ve ekmek satışları normale dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • YUMURTA ARTIK BULUNAMAZ OLDU Şehirde yumurta bulmak cok zorlaşmıştır.Geçen senelerin bu aylarında İstanbul'a her gün 250-300 sandık yumurta gelirken bu yıl sevkiyat tamamiyle durmuştur.Buzhanedeki sto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Güney,bölgelerimizde yakalanan kaçakçılar Jandarma Kumandanlığından bildirildiğine göre,kasım ayı içinde güney hudut bölgelerimizde 167 kaçakçılık vak'ası olmuştur.Bu vak'alar neticesinde 474.364 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 94.80 Reşat 111.00 Hâmid 93.25—93.50 K ü 1 e 14.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Bir yağcı mahkemeye verildi Hristo Güzelyorgancı adında bir tacir,dün Toplu Milli Korunma Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Hristo.Eminön'ü'ndeki dükkânında,113 kuruştan satılması gereken parafin ya.âmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Balıkçılar ihraç fiatını az buluyorlar Balıkçılar,taze balığa tanınan 130 dolar ihraç fiatını az bulmaktadırlar.Belirtildiğine göre,mevsim başında Yunanistan'a 150-180 dolardan sevkıyat yapılmıştır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • liSiiiliWiBi 1950 yılı içinde araba vapurlarında 1.232.087 vasıta taşınmıştır.A MERKEZ Bankası tarafından yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2.560.122.541 liradır.KADINLARI Esirgeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Elektrikli irenin tellerini çalan şebeke yakalandı Sirkeci Halkalı arasında işleyen elektrikli tren raylarına ait bakır tellere musallat olan hırsızlar,nihayet yakalanmışlardır Kemal Durmaz ve İsmail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • TEŞEKKÜR Ailemizin kıymetlisi HİLMİ ÇAKIR camcı)Vefatı dolayısiyle bizzat cenazesine gelerek ihtiyarı zahmet eden,telgraf,mektup ve telefonla taziyede bulunmak suretiyle acılarımızı paylaşan kadirşina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • ACI BİR KAYIP Merhum İsmail Bedri Paşa mahdumu.İsmet Öz ve Belkıs Erer'in ağabeyleri,Nesteren Kakmacı'nın eşi,Vural Kakmacı,Ünal Kakmacı,Örengül Gürçay,Gülengiil Giray'ın babaları,Fatoş Kakmacı,Necla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Bfr muhtar içkiden öldü Beykoz'a bağlı Göllüköy muhtarı 40 yaşında Recai Aydın,birdenbire fenalaşarak ölmüştür.Muhtarın muayenesinde,fazla miktarda aldığı içkiden öldüğü tesbit edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • Salıpazarı liman tesisleri tamamlanıyor Salıpazarı liman inşaat tesisleri,kısım kısım devredilmektedir.Dün de istif makineleri teslim alınmıştır Tesisler tecrübe mâhiyetinde açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1957
  • BAUKGI SANBAU.ARI VAPURLARIN SEFERBE-RİNİ GÜÇLEŞTİRİYOR Limanda ve Haliç'te biriken balıkçı sandalları seyrüsefere mâni olmakta,vapurlar bu yüzden iskelelere geç yanaşmaktadırlar.Bunun dışında,dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1957
  • 12 OCAK 1957 m İLLİYET SAYFA:3 İskenderun'da Serbest Bölge hazırlığı başladı Şimdilik iki antrepo ile Depolama faaliyeti yapılacak.Esas "Serbest bölge,ise ancak liman inşaatı bittikten sonra kurulabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1957
  • YTA:i M illiye t CİCİ CAN BEDRİ HAZ RET-İ-ALİ 12 OCAK 1957 YAZAN R E F İ C E V A D 112 MARUF BEY WARTIN BONCUK WALT DISNEY PSÎ BAK,EN SEVDİĞİM ARKADAŞiM GB-lYOR.DEMİR YUMRUK JOHNC.MURPHY JOHNNY HAZARD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Az Emek.Tam Temizlik!2Sı S5# mm Hemen bugün bir kutu FAY Temizleme Tozu alınız.Kirli ve yağlı bulaşık kaplarını,mutfağınızın fayanslarını,lavabonuzu ve banyonuzu FAY ile temizleyiniz.FAY Temizleme Toz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • ööv HER R AZ AR tekmil programla saat 14 ten İtibaren E MATİN KÇMAL ş£MMEN KEMAlL 6ÜR*£* «NAIT£K,N Tel:442690 ¦snw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • TEPEBAŞI İNANILMAZ MUAZZAM PROGRAMA İLÂVETEN HER AKŞAM Sesle Çizgiler üstadı CELÂL ŞAHİN Yepyeni repertuariyle çalışmağa başladı Her pazar saat 14 ten itibaren tam kadro ile içkisiz aile matinesi Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • JS»a*ho» w ywiwwMwifl oo*£ $ÖIU/BOHn\f chic mo HAMBURG DUSSELDORF FRANKFURT MÜNCHEN jSeuahai acentenize müracaat ediniz BUENOS AIREŞ CHİCAGO DAKAR KOLN BONN LISSABON LONDON MADRİD MANCHESTER MONTREAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Memleketimizin en nezih eğlence yeri BEK GAZI AFET SEVİLAY MELİKE GÜVEN YSEN GİRAY FERDA ŞENKAYA Süheylâ PANSELER Memleketimizin en sevimli Saz ve ses san'atkârlan bir arada.Nefis Yemekler,temiz servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • BİLUMUM SANA MÜSTEHLİKLERİNE,Sayın müstehliklerimizden,bundan sonra,«Can Boğazdan Gelir» yemek kitabı için kupon göndermemelerini bilhassa rica ederiz.Zira,kitabımızm kazandığı çok büyük rağbet karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • X MANOMETRE ARANIYOR 300 atmosferlik bir adet Manometre aranıyor.Tel:44 84 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • MAKINA USTABASISI ARANIYOR Bir fabrika için makine Ustabasısı ile Elektrik ustası aranıyor.Telefon:44 84 68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • KOKUŞUZ OTOBÜS Ayaklarınızın kokusunu Rambi-Boro-Talc pudrasiyle giderebilir,çekinmeden otobüse binebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden Boş Ağaç Makara Alınacak Teklif İsteme İlâm Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesinin ihtiyacına binaen 350.000 adet boş ağaç makara alınacaktır.Makaralara ait resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Marangoz ve Doğramacıların Nazarı Dikkatine Alman menşeli,Şerit Testere,Planya,Kalınlık,Delik ve Kombine marangoz makineleri satışa arzedilmiştir.BAUER KAPLAMA Davit Göreli,Lukianos Mihailidis ve Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • $ii!liiiei Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi «dına ERCÜMENT KARACAN Yazı işleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • 1 HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1376 Cetna.12 1372 «lyel*-âhır OCAK Aralık 11 19 5 7 J0 VAKH r VASATİ ezan!Güneş 7.25 2.25 Öğle 12.22 7.21 İkindi 14.47 9.46 Aksan t 17.01 12.00 Yatsı 18.37 1.37 İmsak 5.39 12.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Eisenhower'in Müşavirler hey'eti şehrimize geldi t Baştarafı 1 incide Mazide ve hâlen,Amerikan yardımının,bâzı hallerde çok faydalı olduğunu belirten Mr.Fairlees,bugüne kadar gezdiği memleketlerdeki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden.Ârteziyen Kuyusu Açtırılacaksın 1 izmir'de Kuruçay mevkiinde Pamukyağı kombinası sahasında 1 ilâ 2 adet artezyen kuyusu açtırılacaktır.2 Muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Pamuk ipliği imalâtında Kullanılan Hallaç,Tarak ve fitil makinaları satılıktır.Müracaat:Hasköy,Hasköy caddesi No.24/26 ve saat 14-16 arası Sultanhamam Sakaçeşme sokak No.22 Namık Amaç.Tel:22 85 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Çocuk Tiyatrosu her PAZAR saat 10.30 da Beyoğlu SES Tiyatrosunda ELEKTRİKLİ ALMAN KUKLA Revüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • KOKUSUZ OTOBÜS Ayaklarınızın kokusunu Bambi-Boro-Talc* pudrasiyle giderebilir,çekinmeden otobüse binebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Göz yaşlarınızla seyredeceğiniz senenin en muazzam Hind filmi:İKİZLER Berk Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Yangından mes'ul görülen mobilyacı tevkif edildi t Baştcırafı 1 incide n-tı gün önce dükkânını 50 bin liraya sigortalamış ve mühim miktarda prim ödemiştir.¦JJ Çarşıdan en son o çıkmıştır.B Yangın onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • John Lewis'de heyete dahil t Baştarafı 1 incide kiş Federasyonuna kayıtlı 3500 üye adedini az bulduğunu söylemiştir.John Lewis,yaşlı 'olduğu ve uzun uçak seyahati kendisini yorduğu için,heyetle berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • LİSTE ÜYELERİ a8?a stat Esi 9b di I İKİ ENCÜMEN ETTİ Dahiliye Encümeni Adliye Encümenini mağlûp elti.Münakaşa mevzuu teklif Komisyona havale edildi.THUSUSÎ MUHABİRİMİZDENJ ANKARA,11 Meclisin bugünkü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Macar isçileri Ruslarla çarpışıyor Baştarafı 1 incide eden işçilere yardıma koşmuşlardır.Ölen veya yaralananların sayısı bilinmemektedir.Bugün,Budapeşte radyosu,biri erkek diğeri 20 yaşında genç bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • KAYIP ARANIYOR E.EMERLEYE Arkadaşlarma teşhir olunmaman için açık ismini ve resmini koymuyorum.Annen merak ve azapta.Acele evine ve işine dön.Aksi halde resmî makamlara bildireceğim.PATRONUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • ÇATLAK MOTOR TAMİRİ Modern tesislerile yalnız AKIN ÇATLAK MOTOR TAMİRHANE-Sİ silindir çatlaklarını,supap yuvalarını garantili onarır.KADIKÖY:Demirbank sırası Neş'et Ömer sokak No:5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1957
  • Dr.Suphi Senses İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postane sırası Tel:44 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1957
  • J [SAMİ ÖNEMLİ] AUSTBİA'nın ŞİMDİKİ ELEMANLARI,FENERBAHÇE STADINDAKİ SON ANTRENMANDA Austria-Beşiktaş bugün karşılaşıyor For hattı,müdafaasına nazaran daha iyi bir durumda bulunduğu şüphe götürmeyen V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • S,Kir ax Vefa AmRENÖRİ] Mukavele 6 ay veya bir sene üzerinden ve bugün imzalanacak «Sabri Kiraz Vefa Kulübüne antrenör oldu.Galip Haktanırın istifası ile boşalan bu yere kimin tâyin edileceği mevzuu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • SAMİ ONEMLI1 CARDI VİRA7 DUSÜn imzalanacak mukavele ile Vefa antrenörü olu-OMDIıl IVIflMt yor £Sij| Fenerbahçe kalecisi,evvelce Emniyet ve İbtanbulspor takımlarını çalıştırmıştı.Şimdi de Yeşil Beyazlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • K I S A HABERLER BALKAN VOLEYBOL TURNU-ASINA KATILMIYORUZ:Son alınan bir kararda,Atina'da yapılacak olan Balkan Voleybol Turnuasına,siyasi sebepler yüzünden katılmayacağımız açıklanmıştır.BASKETBOLCUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • Saim Kavur,Talimatname Komitesinde vazifelendirildi Federasyon Talimatnamelerini incelemek ve günün ihtiyaçlarına uymak üzere bir müddet önce Federasyon ikinci Başkanı Hakkı Yeten'in reisliğinde çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • BEŞİKTAŞ STADSIZ MI KALIYOR?Çırağan Sarayının Turistik Otel H inşaası için bir Amerikan firma-i sı tarafından satın alınması üze-I rine ortaya mühim bir sportif i mesele çıkmıştır.Bilindiği gibi g Şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • G.saray'lı Ergun'a masaj tedavisi yapılıyor Milano'da Juventus kulübünün ikinci başkanı Dr.Zappala tarafından muvaffakiyetli bir ameliyat yapılan Galatasaraylı Ergunun sıhhî durumu gayet iyidir.Ergun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • yri| iV İ/AD Fenerbahçeli voleybolcular dün Ankara'ya ınıısa-IUIbUUIbUIİ İM» bakaya gittiler.Resimde Sarı Lâcivert formayı temsil edecek kız voleybolcular garda görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • F.BAHÇE TARAFTARLARI MERAKLA SORUYOR:"SPOR KULÜBÜ MU YOK TİCARET ŞİRKETİ Mi?Antrenör olarak Mihailoviç'in getirileceği haberi,hem üzüntü,hem hayret uyandırdı Fenerbahçe takımının 1957 yılma girildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • MU TOPLANTI SAMİ ÜNEMu.3 kiiıup temsilcisi,dün Galatasaray Kulübünde toplanarak Austria maçlarının malî cihetini görüşmüşlerdir.Resimde,soldan itibaren,Fenerbahçe'den Tallin Altınbaştık,Galatasaray Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • ATLETİZM HAKEM KOMİTESİ Naili Moran'ın yerine getirilen Atletizm Federasyonu Reisi Jerfi Fıratlı,arkadaşlarını tesbit etmiş olmakla beraber Merkez Hakem Komitesine henüz bir başkan bulamadığı söylenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • Basketbol lig'inde 2 nci perde açılıyor KADIKÖYSPORKARAGVCV'YLE,MODASPOR DA DAROŞŞAPAKA İLE KARŞILAŞACAK Spor ve Sergi Sarayının tamiratı dolayısı ile üç haftalık bir tehire uğrayan İstanbul I.Küme ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • SADIK GİZ Reis seçilecek [SAMİ ÖNEMLİ] Galatasaray Kulübünün ehemmiyetli Kongresi bugün yapılıyor.İçinde «seçim» maddesi bulunan bir kongrenin «kulis» faaliyeti de hararetli olur.Nitekim,dün Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1957
  • Ligin ikinci devresi 23 Ocakta başlıyor KOMBİNE BİLETLERİN TEVZİİ VE SATIŞI HAKKINDA NİHAÎ KARARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VERECEK «Profesyonel lig'in ikinci devresi 23 ocak çarşamba günü başlayacakta*.Bu,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor