Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1957
  • EISENHOWER PLÂNINI DESTEKLİYORUZ Amerikan Büyük Elçisi dün Başvekile plân hakkında geniş izahat verdi.Eisenhower,tezinin kabulünü istiyor Başvekil Adnan Menderes,dün sabah Amerika Büyükelçisi Flettihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1957
  • MacNİLLAN KİMDİR?Başvekil tâyin edilmeden evvel Mac Millan ingiliz Maliye Vekiliydi.1955 Aralığında yapılan Hükümet değişikliğinden beri bu vazifeyi yapmaktaydı.1955 Nisanında Maliye Vekili tâyin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1957
  • İstif o eden Eden'in yerine Buttler'in tâyini beklenirken MacMillan Başvekil oldu Başvekil,şimdilik seçimlere gidilmeyeceğini,gidilse de e&ici şekilde ka&anacaklarunn söyledi EDEN'İN İSTİFASI BÜTÜN DÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1957
  • ı ıı inim mi mm mı 11 if ı ıı ı mı ıı ı 11 ııı ı ıııı ı ıı ı ıı.Zehir Hafiye Bii' an düşündü ve sonra:«ÇAKTIM,dedi,BİRAZ DİN-LENMEM LÂZIM.Hakikaten sevimli hafiyemiz,uzun zamandır hiç tatil yapmamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1957
  • f® i V '»«M»rvAİ S^fİS* 355**.Eminönü meydanında,Emlâk Kredi Bankasının bulunduğu adanın istimlâk muameleleri tamamlanmak üzeredir.Bu kısma modern bir iş hanı yaptırılacaktır.Yeni Caminin etrafındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1957
  • İMAR HAREKETİ süratle ilerliyor Yolların ikmâlinden sonra tarihî âbidelerin etrafı açılarak bunlar bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılacak [OĞUZ ONGEN] Geçen yılın başında,1956 senesinin,istanbul için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1957
  • EKMEK meselesi halledildi Et buhranının giderilmesi için de bütün tedbirler alındı [ERTUĞRUL ÜNAL1 Et ve ekmek sıkıntısının giderilmesi yolunda gerekli tedbirler alınmıştır.Durum şöyledir:n Ekmek mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • P"'v a m t^ 1 *j "jH 1 5 aj'iwf^^* HAFTANIN FİLMLERİ BES HASTA.VAR Rejisör Atıf Yılmaz idarecinde çevrilmiş bir Lâle Film Prodüksiyonu.Oynayanlar:Necdet Güvenç,Muzaffer Tema,Refik Kemal Ardııman.Setta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ ll-'irlavan Dr.S.RECEP DOKSAT Beden yapısı ve karakter 1)İnsanın beden yapısı ile karakteri arasındaki münasebet,eskidenberi dikkati çekmekte ve bir çok araştırmalara,tasniflere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • tııtllılııı a ıılıııtllllaılııl.•mıa ııııııııl(ıı ılııııl lıı.ııa,I.ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Cuma konseri 13.00 Şarkılar.Türkân Dizer 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Hafif şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • ti K t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Mühim bir işiniz varsa öğleden sonraya kadar sabrediniz.Sal ahleyin yıldız tesiri İyi değil.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Kimseden yardım ummayınız.Bugün mutlaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • SOLDAN SAĞA 1 Savaş âleti Baş kaldıran ağa,2 Duyurma,haber verme Haya,3 Eski bir İstanbul gazetesi Bir müzik tâbiri Fasıla,4 Açıkgöz,iş-güzar Patlama,5 Bir hanım adı Hububat tozu Elifin be'si 6 Başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • Yeni senenin İlk keşidesi 20.000 Liradır.10.000 Bir kişiye Ayrıca 5 aded 1.000 Lara 10 aded 500 Lira Tafsilât gişelerimizde SELANİK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • 70 60 60 40 30 20 10 1944 46 48 50 52 54 56 58 60 bu apartman,Boğaziçinde,Balta Limanı Ko-ruluğu iltisakında ve sahile 100 metre yakınlıkta en büyük ve kıymetli ikramiye Apartmanıdır,önümüzdeki çekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • New York Fuarına iştirak ediyoruz İhraç mallarımızı tanıtmak için bir büro kuruluyor.Tanınmış dış pazarlarda daimî sergiler açılacak ihraç mallarımızı dış piyasalarda gerektiği şekilde tanıtmak maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • Başvekil'den Strip Tease'e müdahale etmesi istendi T.M.T.F.İ.Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Cemiyeti'nin dün yapılan yıllık kongresinde alınan bir karar üzerine.Büyük Millet Meclisi Riyaseti i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • İnsan gücü,seminer mevzuu yapıldı Vekâletleraıası prodüktivite komitesi {ehlimizde «İnsan münasebetleri ve personel idaresi» mevzuunda bir seminer açmıştır.Amerikalı mütehassısların da katıldığı semin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • Cihad Baban,Hür.P.Trakya Müfettişi oldu Hürriyet Partisine iltihâk eden İzmir mebusu Cihat Baban,yeni partisinin İstanbul ve Trakya teşkilâtını teftişe memur edilmiştir.Baban,yakında Trakyaya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • AKDENİZ'DE FffiTÎM HÜKÜM SÜRÜYOR EGE VAPURU İLE ÜÇ ŞİLEBİMİZ YABANCI LİMANLARA SIĞINDILAR Akdeniz ve Adriyatik'de hüküm süren şiddetli fırtına sebebile,bu hatlarda sefer yapan Denizcilik Bankası gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 94.70 Re$at 111.00 I lanı i il 93.00 93.50 Külce 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • Telefon İdaresi,70 ton kâğıt arıyor İstanbul Telefon Müdürlüğü tarafından,Şişli,Bomonti ve Mecidiyeköy semtlerinde,1955 yılı sonuna kadar telefon almak için müracaat etmiş olan vatandaşlardan devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • SESSİZ VİNÇ YAPILIYOR Yolcu gemilerinde yolcuların vinç gürültüsünden rahatsız olmamaları için Denizcilik Bankası tarafından sessKz vinç inşası uygun görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • I Olmaya devlet rihaada.H4T ANUNÎ'nin mahut beyti için yazdıklarım üzerine,hastalardan,doktorlardan ve bir de Tıp talebesinden aldığım mektuplar E beni bu mevzua üçüncü defa olarak çekiyor.Hastalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • İSTANBUL ENSTİTÜSÜ SEÇİMLERİ YAPİLDİ Her iki senede bir yapılmakta olan İstanbul Enstitüsü umumî seçimleri tamamlanmış ve müdürlüğe yine Prof.Ahmet Ateş ittifakla seçilmiştir.Şube umumî kâtipliklerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • PATATESİN KİLOSU 13D a KAOAR ÇIKTI Patates fiatlarındaki yükselme devam etmektedir.Adapazarı patateslerinin^ toptan kilosu 95-100,Karadeniz malı-sülünün ise 50 kurusa fırlamıştır.Perakende fiatlar 70-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • Okul kaçağı 23 öğrenci tufsıidu Okul saatlerinde gerek sinema ve gerekse kahvelerde bulunan öğrencilerin tak'bine devam edilmektedir.Dün de devam eden takip sonunda 23 öğrenci yakalanarak,kay tlı bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • r 1 J SİNEMALAR V_BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Kaçak Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Edi ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yankesici Hanım Mısır filmi Türkçe.ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Yeni gelen Teknik Kitaplar Listesi ile Bütün Amerikan mecmualarının,normal kurla Türk Lirası fiyatlarını gösteren 5 numaralı katalogumuzu isteyiniz.Dept.5—D.Atatürk Bulvarı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • Bîr parfi ensülin ve penisilin geldi Son günlerde sıkıntısı çekilen Penicilin ve ensülin ilaçlar'ndan bir parti memleketimize gelmiş bulunmaktadır.İlâçlar muhtelif eczahanelere dağıtılmıştır.İhtiyaç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • İki esrar satıcısı daha yakalandı Kaçakçılık Bürosu memurları Gölciik'de esrar satışı yapan ve şehrimizde bâzı kimseler vasıtasıyle esrar sevkeden Ali Yılmaz ve Arif Gövez adında iki kişiyi yakalamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1957
  • İfâ*İİKWiIIİ MUSTAFA adında bir tenekeci Tahtakaledeki dükkânında iki kilo kalayı 100 liraya satarken Millî Korunma memurları tarafından suçüstü ya-kalanmıştır.Kalayın kilosunun 15 liradan satılması g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • ASKERÎ PERSONEL hazırlandı [BÜTÇE ENCÜMENİNDE TENKİTLERİ CEVAPLANDIRAN MtLLİ pDAFAA VEKİLİ GEREKLİ ISLAHATIN YAPILACAĞINI SÖYLEDİ S [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Bütçe Komisyonunda bugün Milli Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • İLHAN DEMIRELJ BEYAZIT'TA YANAN ŞEMSETTİN GUNALTAYA AİT «ÇATAL HAN» ALEVLER İÇİNDE VVELKİ GECE yangın daha oldu 3EYAZITDA ŞEMSETTİN «ÜNALTA Y'A AİT 80 ODALI "ÇATAL HAN,fflNDI.ÇARŞI YANGININDAN DOLAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • IA.P.RIIQ PİM PfİRİİÇMFI FRİ Kızı1 f,in i(k'n Cu-En-Lay hafta başında Moskovaya gelerek,Kremlin idare-^f111 UVÜlUifIfltUCIll cilerile görüşmelerde bulunmuştur.Resimde,görüşmelerden sonra fotoğraf-çıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 1957 YILI İKRAMİYE PLANI TUTARI 3MILYON 275.000 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • SURİYELİLERİN İRKİN HAREKETİ Hudut bölgesinde bir köpeği Türk bayrağına sardılar [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,10 Nusaybin'den ilgili makamlara gelen haberlerden anlaşıldığına göre,Nusaybin köylerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • Hindinin kursağından 4 bin liralık yüzük çıktı [TÜRK HABERLER AJANSI] BURSA,10 Mustafakemalpaşa kazasında Yusuf adında bir şahıs tavukçudan aldığı bir hindiyi kesmiı v« kursağında bir yüzük bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • «Yan bakan» ararken hapishaneyi boyladı Taşlıtarlada oturan Ahmet Dünden adında biri evvelki gece son derece sarhoş olarak sokağa çıkmış ve «Var mı bana yan bakan.diye bağırmağa başlamıştır.Daha da il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • K222E22E2Z i Ei ve ekmek yokluğu j BİR iki gündür İstanbul fırınlarının önünde uzun bir kuyruk E var.Halk yapma bir yokluğun mahrumiyetini tahmil edi-E yor.Ofis.değirmenciler ve fırıncılar bundan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • Beş kişilik bir Türk ailesi Meriçi yüzerek geçii [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA.10 Batı Trakya'dan beş kiajlik bir Türk ailesi daha Türkiye'ye iltica etmiştir.Bu Türk ailesi Meriç nehrini yüzerek Enes'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • IA.P.1 TA|l|fi|fAT UFYFTİ BirleSmi* Milletler Talıkikat Komisyonu Budapeşte'deki velki gün Viyaua'ya dönmüştür.Heyet bugünlerde raporunu Dünya Teşkilâtına sunacaktır.MACAR lıpÇIuJCıKI yine ayaklandıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • I İLHAN DEMİREL)İNÖNÜ,DÜN KENDİSİNİ ZİYARET EDEN GENÇLERLE BİRARADA İnönü muharebesinin yıldönümü dolayısıyla ismet inönü dün gençlerle görüştü C.H.P Genel Başkam İnönü muharebelerinin büyük siyasî ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • DOMUZ YERİNE OĞLUNU VURDU [Hususî Muhabirimiz Erdoğan Bayraktar'dan] ESKİŞEHİR,10 Mahmudiye kazasının Başören köyünden Hüseyin Yardımcı,köylerinin Kocaçukur mevkiinde oğlu ile beraber domuz avlarken y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • Binlerce İranlı bir sinemanın kapatılması için dua etti [ASSOCIATED PRESS] TAHRAN,10 Hazar Denizine yakın bir şehirde bulunan binlerce Müslüman halk,buradaki bir sinemanın kapatılması için dua etmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • İki tren kazası daha oldu [Hususî Muhabirimiz Sabri Makûlogluııdan] ANKARA 10 Ankara-Zonguldak seferini yapmakta olan yolcu treni Çerkeş Kurtçimeni arasında rayların soğuktan çatlaması neticesinde yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1957
  • Malezya Başvekili bu akşam geliyor Malezya Başvekili Tengü Abdurrahman,memleketimize birkaç günlük bir ziyarette bulunmak üzere bu akşam saat 21.05 te uçakla Yeşilköy hava alanına gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • CÎCİöCÂN ama Kj&A.ı?5^0000.BAKIYORUM ONA ADAMAKILLI^ f TUTULMUŞSUN.DAHA ADINI BİLE l BİLMİYORSUN AYOL!SAZ'ıNOYA ARAStRA SELEN VE ÇAPKINCA v SELAM VEREN BİR MÜŞ-TERİ ^ÛBEYİR-5'lZİN KAKI-NIZ VAR YA!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • *}AA*M*YWîK SJHHATINQAM BACK A DÜŞÜNDÜĞÜ ŞEV VOK DUR.ONU BlRAZ HEy YİNE ŞU.BERBAT PİS KOKULU SİGARALAR.DAN MI İÇİYORSUN SANA KAÇ DEFA SÖV.LEDİ/A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • DEMİR YUMRUK Sf] ı ¦S 71 Sİ ay\&e?r aMAİ I tw kimin kazanacağımı EWELOEN BİLMEK,BAHSE GİREN ADAfA İÇİN ÇOK MÜHİMDİR»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY f KOVUŞUNUN ÇOCUĞU,KÖPEĞİMİZ BAU.ÇESıNE GİRDİ DlyE veui'ye BAK NE YAPTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • u sefer haksız çıktı SIR ANTHONY'NİN İHTÎS ŞARK,SİYASÎ HAYATA V ANTHONY Eden,siyasî hayatının en parlak devrinde,şubat 1938 de o zamanki vazifesi olan Hariciye Vekilliğinden istifa etmişti.Bu istifanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • Milliııet S i h ı t ı Ercümem Karacan Şirketi ı im;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yeı MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • HİCRİ C ü M A RUMİ 1376 Coııın-11 1372 i.veril lı ir O C A K Aralık 10 1 9 5 7 29 VAKİ' r VASATI EZANI Güneş 7.25 2.26 Öğle 12.22 7.22 ikindi 14.47 9.47 Aksan 1 17.00 12.00 Yatsı İS 36 1.37 İmsak 5.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • 13.KISIM Makyajını sildi.Ren renk kostümünü çıkardı,Madama uzattı.Mükemmeldin,dedi kadın.Dinleyiciler fazla heyecan göstermediler.Aptal onlar,diye küçümsedi Madam.Yine de alkışladılar.Kaç kere perde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • İKÂYESİ DÜNYÂ BU.TEFRİKA SO.5 j Ki/oradan taksi ile evine döndü.Evdekilere ne j^ söyleyeceğini bilemiyordu.Bereket hepsi de uyumuş-p tu.Heyecandan güzüne uyku girmeyeceğini biliyordu.Pencereye dayanıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:REFİ' CEVAD ULUNAY Ill Dedi.Ordu hareket etti,bir müddet sonra bir kaç yolun birbirine kavuştuğu bir noktaya geldiler.Huseyl:Yâ Resûlallah!dedi,bu gördüğünüz yolların hepsi de sizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1957
  • İKİ DÜNYÂ BAKTIM,dere bir altın dere olmuş.Kış başmdanberi toprakla bir renk dere.Baktım,ağaçlara gün vurmuş,kuru dallan»bile pırıltı.Baktım,suda ördekler keyif keyif.Otlar dikelmis.yeşiline can gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • ürkiye Balkan Paktının "ZUMUNA Hariciye Vekâleti,Paktın Yunanistan yüzünden işlemez bir hâle geldiğini açıkladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Hür.P.Çanakkale Meb'usu Safa ettin Karanakçı,Türkiye,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • Gününüzün en iyi alığveri$i ve aynı zamanda en hesaplı.olanı.çünkü İta,paranızın en iyi Karşılığıdırfn yüksek kalite:çürtW[ terkibinde en birinci ne* vi ayçiçeği,pamuk ve)susam yağları bulunan VİTA,sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • HER R AZ A fi tekmil programla saat 14 ten İtibaren LE MATİH KEMtiL 6ÜR&6* NAtT£KİN Tel:442690
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • 1957 SENESİNİN ARMAĞANI sipahi I ŞARABI İSTANBUL UMUMt SATIŞ veTEVZİ YEKİ İMALAT ve UMUM TEVZİ YERİ AKMANLAR KOLLEKTİF ŞTİ.HİSAR TİCARET KONTUARI ANKARA BEYAZIT MORCOL SARAY TEL.İl 65 Z7/2« amımmıifmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • İŞÇE KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere 20 yaşına kadar işçi kızlar aranıyor.İsteyenlerin İst.Yenipostahane caddesi Atabek yanında Temel han 9 No.ya müı-acaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • KORUMA TARIM İLAÇLARI A.Ş.den Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul'u Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme hükümlerine tevfikan aşağıdaki gündemde yazılı hususları müzakere ve gereken kararları ittihaz etmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • İSTANBUL BALIK SATICILARI ESNAFI Derneğinin Senelik kongresi 14/1/1957 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de Küçükpazar D.P.Lokalinde yapılacaktır.Demek mensuplarının teşrifleri rica olunur.Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • Memleketimizin en nezih eğlence yeri AZİNOSU Oi-AFET SEVİLAY MELİKE GÜVEN AYSEN GİRAY FERDA ŞENKAYA Süheylâ PANSELER Memleketimizin en sevimli Saz ve ses san'atkârlan bir arada.Nefis Yemekler,temiz se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • EISENHOWER Plânını destekliyoruz t Baştarafı 1 incide EİSENHOWER'in MESAJI [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,10 Başkan Eisenhower bugün Ortadoğu hakkında kongre'ye sunduğu mesajın ikinci kısmını takdim et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • MacMILLAN KİMDİR?t Bastara.1t 1 incide da muhtelif vazifelerde bulunmuştu.1942 ve 1945 yılları arasında Akdeniz harb sahasında bulunan mes'ul İngiliz Bakanı olarak vazife görmüştü.Bu münasebetle mütte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • Ekmek meselesi halledildi t Baştarajı 1 incide adet civarındadır.Buna kargılık dün fırınlara 1,5 milyon ekmek imâl edebilecek miktarda un dağıtılmıştır.Bu miktar 1071 tondur.Fırınlarda gece sabaha kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • ilacMillan E t Baştarajı 1 incide rinde durmuş,kendisine şifâlar dilemiştir.Birleşmiş Milletlerde hayretle karşılanan istifa,Fransa'da heyecan uyandırmış ve Fransa Başvekili Guy Mollet,istifa etmek ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • Türkiye'de 11219 kişiye bir hemşire düşüyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Türkiye'de ilk defa toplanan Türk Hemşireler Konseyi bugün Sıhhat Vekâletinde çalışmalarına başlamıstır.Konsey yarın aksam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • Tuzla civarında makine ile büyük bir arazide HAFRİYAT yaptırılacaktır.Taksim Cumhuriyet Cd.10/1 Besler Ap.Kromit Ltd.Ort.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1957
  • Eisenhower'in müşavir hey'eti bugün geliyor İ Baştaraiı 1 incide Şubat ayı içinde Washinglon'a dönecek olan Amerika Heyeti,kongreye bir rapor verecek ve müşahedelerini bildirecektir.AMERİKA,DONDURULMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1957
  • Dostluk paktına imza koyan 2 KULÜBÜN BLOK PAKT ÜYELERİNE S.USUUĞLU "Endişeleri yersizdir R.SELİMOÛLU:Pakta isteyen girebilir,CEVABI Üç büyük kulüD arasında imzalanan dostluk anlaşmasının yedi kulüp ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • HÜSEYİN ALBAYRAK-TAR KIR KOŞUSU PAZAR GÜNÜ YAPILIYOR Mevsimin ikinci kır koşusu olan Hüseyin Albayraktar ile birinci ntma müsabakiarı 13 ocak pazar günü saat 10 da Fenerbahçe stadında başhyacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • HAFTANİN MAÇLAR!CUMARTFSİ Mithatpaşa Stadında:İ4.30 Austria B.J.K.P) Jakem:C.Erfiuıı PAZAR Mithatpaşa Stadında:4.30 Austria i Saray uJı lakem:F.K Şeref Stadında:i'J.45 LAngs Rami A)14 30 in mir poı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • HOCA KAPTAN İstanbulspor İzmir seyahatinden vazgeçmekle beraber ikinci devreye hazırlıklı girmek için antrenmanı ihmal etmemektedir.Bu arada Sarı Siyahlılar •cehrimizde bulunmakta olan Austria takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • I İLHAN DEMİREL] ADANA HÂTIRAMI Sarı-ki,c'iv ;rt,ilt'r Anadolu turnesinden dün tloıı-MVMlıM nH I IfıMdl düler.Fenerbahçenin Adana maçı hakkında verdiğimiz haberin doğruluğunu isbat eden yukarıdaki res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • TUĞRUL DEMİR,TEDAVİ İÇİN İTALYA'ya GİDİYOR Qalatasarayh basketbolcu Tuğrul Demir münüsküs olmuştur.Önümüzdeki haftanın sonunda İtalyaya gidecek ve orada ameliyat olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • G.SARAYLI VOLEYBOL-CU YİĞİT AYASLIOĞLU,SAKATLANDI Galatasaraylı voleybolcu Yiğit Ayaş lı oğlu son antrenmanda omuz kemiğinden sakatlanmıştır.Yiğit uzun bir müddet voleybol oynayamıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • F.Bahçe mukaveleye riâyet etmediğinden K.S.K Mahkemeye BAŞVURUYOR İZMİR,10 Hususî)Fenerbahçe takımının bu hafta İzmir'e gelmeyişi.bugün kat'î olarajc Karşıyakalı idarecilere bildirilmiştir.Bunun üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • METİN OKTAY Yazan:EŞFAK AYKAÇ TEK SEÇİC FUTBOLCULARI TAHLİL EDİYOR İzmir sahalarının yetiştirip Istanbula ihraç ettiği en güzide futbolculardan biri.Bugünkü hocası Gündüz'den beri,sahalarımızın en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • G.Saray'da hizipleşme OHA ERDİ Yarınki Kongrede R.Selimoğlu kat'î olarak Reisliğe namzedliğini koymayacak Haftalardır gazete sütunlarını işgal eden Galatasaray kongresi nihayet muhalifler ve bugünkü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • G.SARAYLI ERGUN DÖNÜYOR Bir müddettenberi Komada tedavide bulunan Galatasaray kulübü futbolcularından Ergun Ercins dün bir arkadaşına gönderdiği mektupta ameliyatın iyi netice verdiğini yakında yurda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • İ.S.K.AJANSINA GÖRE DÜN-YANIN EN İYİ FUTBOL TAKIM-LARI:BONN,10 Almanya'nın en meşhur haberler ajansı olan İ.S.K.bütün Almanya gazetelerinin yaptığı anketleri derleyerek,1956 senesinde Dünya'nın en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • C.Arman'm Genç Millî Takım Antrenörlüğü için İSTANBULSPOR FEDERASYON'un teklifini bekliyor Günlerdenberi efkârı umumiyenin meşgul olduğu meselelerden biri de hiç şüphesiz ki,genç millî takımın kimin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • [İLHAN DEMIRELl YARINA U A 7 I Dviva,la popüler takımlarından Austria dün şehrimize gelnıi* ve ilk antrenmanı Mill UM II M im I ll|,Bahçe Stadında yapmıştır.İstanbul seyircilerinin yakından tanıdığı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • Bölge Müdürü "Ceza Hey'eti seçimini Demokratik bulduğunu söylemektedir Bölge tarafından istifaya mecbur edilen ceza heyeti âzalarının yapılan seçim neticesinde tekrar vazife başına getirilmiş olması e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • VEFA,BUGÜN ANKARA'ya GİDİYOR Vefa kulübü futbol takımı,dün mûtad antrenmanı yapmıştır.Takımı soliç İsmet Yamanoğlu çalıştırmıştır.Antrenmandan sonra,umumî kaptan Muhteşem Kural,futbolcularla bir konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1957
  • BÖLGE BOKS MAÇLARI Bölge Boks Teşvik Müsabakaları cumartesi ve pazar günü Mithatpaşa Stadındaki salonda yapılacaktır.Bu karşılaşmalar genç ve tecrübeliler arasında «Teşvik seçmesi» nâmı altında olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor