Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1957
  • istifa Parlâmenfonun feshi ve yeni seçimlere BaşvekilliğeButflerveya Mc Millan'ıntâyi gidilmesi muhtemel,n edilmesi bekleniyor İSTİFA EDEN İNGİLTERE BAŞVEKİLİ ANTHONY EDEN [ASSOCİATED PRESSJ LONDRA,9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1957
  • SON KANUNLA GELİR VERGİSİNE TÂBİ OLAN VEYA OLMAYAN MÜKELLEFLERİN EL KİTABI Defterdarlık Eski Muhasebe Müdürlüklerinden Tahsin İnal'ın hazırladığı bu eserde aradığınız her bilgiyi bulabilirsiniz.Bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1957
  • Kapalıçarşı yangınından sonra Şehzadebaşı Camiinin avlusunda yapılan SI YANDI Sebebi henüz anlaşılamıyan yangında 40 baraka yarım saat içinde kül haline geldi.Camiin duvarları yer yer çatladı TF.KRR1U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1957
  • ET VE EKMEK Bvlamadıklnrıvıız Et ve Ekmek dün de arandı Otis buhranı hayretle karşılıyor.Halkın lüzumundan fazla ekmek alışı sıkıntıyı arttırıyor lİLHAN DEMİRKL1 Şehrin muhtelif semtlerinde dün de hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1957
  • Rusya Suriyeye yeni JETLER GÖNDERDİ [ASSOCIATED PBESS] WASHINGTON,9 Rusya'nın son üç gün içinde Suriye'ye 12 kadar tepkili Mig—17 avcı uçağı sevkettiği dün açıklanmıştır.Diplomatik kaynaklara göre,cid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1957
  • Bagdad Paktı toplantısı yapılmıyor Irak'ın kesin kararı toplantıyı durdurdu [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,9 Bir hariciye sözcüsü bugün,Bağdat Paktı memleketleri arasında bu ay içinde Karaşide yapılması ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1957
  • Kıbrıs'taki üsler devredilmiyor Kıbrıstaki İngiliz üslerinin Türkiyeye devredilmesi için İngiltere ile anlaşmaya varıldığı hakkında dün iki sabah gazetesinde çıkan haber,Hariciye Vekâletinin en selâhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Av merakı yüzünden az daha Enes'e giden bir grup bir daha İstanbul'a dönemiyordu.Otomobilin giremiyeceği yollara traktörle revan olan bu avcı kervanı içlerinde Mahmut Ba-i ler,Hakkı Hayrı Ayrı,Basin B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • BU ŞUBELERİN HER BİRİ İÇİN I-10 sene müddetle aylık gelir 40.000 tl.Para ikramiyeleri 5.000 tl.Zarif açılış hatıraları Umumî ikramiyelere iştirak hakkı SERMAYESİ:17.000,000 T.Ut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Bayılanlara ne yapmalı Bayılmanın,beyine giden kan miktarının azalmasından ileri gelen bir hal olduğunu anlattık,çeşitlerini de uzun uzun saydık.Bk.3:266,267,268)En tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 I Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Ah-I met Çağan 13.30 Haberler E 13.45 Türküler.Azize Tözem 14.00 i Çalışırken müzik.Karışık hafif E melodiler ve dans müziği 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • to B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İçinizi yakınlarınızdan birine açınız.Hem ferahlayacaksınız,hem de size iyi bir fikir verecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Sub.it Size bir sır emanet edecek insanla ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • BUL MAĞA SOLDAN SAĞA 1 Ziynet Bir sıfat eki Bir kümes hayvanı.2 Haya Bir harf Dört motorlu dansöz.3 Kitaplık Hocanın ipe serdiği.4 Bir hayvan Soylu Bir şart eki.5 Bir giyecek Rutubet.6 Âmme Bir toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • ¦mm.mm.um.Tehafüt münakaşası E 5 S SLÂM felsefe tarihinde bir Tehafüt nıü-i nakaşası vardır.Gazali ile İbn-i Rüşd ara-sunla başlamış,sonradan,on beşinci asırda E Fâtih'in isteği üzerine Bursalı Hoeazâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • r SİNEMALAR J Beş Hasla Türk filmi.Beş Hasta BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Kaçak Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Etli ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Yankesici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • SEKRETER ARANİYOR Büyük bir malî müessesede SEKRETER olarak çalıştırılmak üzere seri daktilo yazan,iyi Türkçe bilen,Fransızca veya Ihgilizce lisanlarından birine bihakkın vâkıf bir bayan alınacaktır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • KIS A HABERLER ŞEHRİMİZ Ticaret Odasında yeni bir şube ihdas edilmiştir.Şube,sanayicilerin ham madde gibi ihtiyaçlarını karşılayacaktır.İSTANBUL Halk Eğitimi tarafından tertip edilen konferansların 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Diş Tabipleri de yedek parça bulamıyormuş DÜN YAPILAN YILLIK KONGREDE ESKİ İDARE HEY'ETİNİN FAALİYETİ KİFAYETSİZ BULUNDU Diş Tabipleri,yedek parçasızlıktan dert yanmaktadırlar.Tabip Odasmda dün yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Rockn Roll ve Sfreap Tease'in yasak edilmesi isteniyor Yüksek Ticaret Okulu talebesi Meclis Başkanlığına telgraf çekerek bir kanun çıkarılmasını temenni ettiler Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • 20 bin fon zeytinyağı İHRACI KARARLAŞTI Harice yapılacak satıştan 20 milyon dolarlık döviz sağlanacağı bildiriliyor 1956 yılı zeytinyağı rekoltesi 70 bin ton olarak tesbit edilmiştir.Bu miktarın 20 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Afyon kaçakçılığı yapan «Sinemacı» yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları,Galata'da afyon satışı yapan «Sinemacı» namıyle mâruf Ahmet Özgül adında birini yakalamışlardır.Suçlunun ikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Babasına bıçak çeken bir genç yakalandı Babasına bıçak çektiği iddia olunan İsmail Bıkman adında bir genç hakkında takibat yapılmaktadır.Hasköy'de Boduroğlu sokağında oturan İsmail,iddiaya göre,babası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Türkiye Avrupa memleketleri arası fren yolculuğu kolaylaşıyor Türkiye Fransa ve Batı Almanya arasındaki tren yolculuğunu kolaylaştırmak ve müddeti kısaltmak maksadıyla bâzı tedbirler alınmıştır.Buna g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • İçinde 80 çift çorap bulunan bir çanta çalındı Kasımpaşada oturan Sümbül Güden adında bir kadın zabıtaya müracaat ederek,evvelki gece Refik Saydam caddesinden geçerken,içinde 80 adet naylon kadın çora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Avııi Akman,Istanbul şubesinin İşleri ile de meşgul olacak İki yıldanberi Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin İstanbul Şubesi Müdürlüğünü yapan Avni Akman'm Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Umum Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Aııkarada,Kocatepede inşa Ettirilecek Camiye Ait iki Devreli Proje Müsabakası Şartnamesi:5 1 Ankara'da,Kocatepe'de yaptırılacak cami projesi,Türk Mimar ve Mühendisleri arasında iki devreli olarak müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • ÖLÜM Gümrük Nazırlığından emekli Hacı Nuri Beyin oğlu,Devlet Şûrası âzâlığından emekli Avukat Talat Balkır'm ağabeyisi,Melek Balkır ve Enis Avmçer'in babaları.Faika Balkır'm eşi,Halûk İlhan ve Natuk B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • VEFAT Trabzon eşrafından Ofluzade I Şevket Beyin kızı,Ali Şatıroğ-I lu'nun eşi,Adil Şatıroğlu ile I Fazıl Şatıroğlu'nun ve Fatma Rado'nun anneleri,Güneri Ra-*do'nun kayınvalidesi,Mesut Evren'in teyzes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Halic'in temizlenmesi ile îlgili çalışmalar başlıyor Halic'in temizlenmesi için Nafia Vekâletinde toplanacak komisyona İstanbuldan iştirak edeceklere davetiye gelmiştir.Hey'et önümüzdeki günlerde Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Ekici tütün piyasasının açılış tarihi tesbef ediliyor Ekici tütün piyasalarının açılış tarihi önümüzdeki hafta Ankavada yapılacak toplantıda tesbit edilecektir.Çalışmalarda prim hususu da görüşülecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Komünizm propagandası yapan birisi mahkûm oldu Lütfü Konak adında biri komünistlik suçundan Ankara Garnizon Mahkemesi tarafından iki sene.sekiz ay hapis cezasına mahkûm olmuştu.Hüküm kat'iyet kesbetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • DENİZLERDE FIRTINA DEVAM EDİYOR Akdeniz ve Karadenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürmekte,vapur seferleri yapılamamaktadır.Trieste'den 3615 ton akaryakıt getiren Sivas tankeri bir Yunan limanında bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • İktisat Fakültesi talebeleri yeni imtihan hakkı istiyorlar Bin imza ile Millî Türk Talebe Birliğine müracaat edip önümüzdeki şubat devresinde bir imtihan hakkı daha isteyen İktisat Fakültesi öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 94.00 Reşat 110.00 Hamid 93.00—93.50 Külce 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Pamuk ihracatı hızlandı Pamuk ihracatı hızlanmıştır.Cenuptan İngiltere'ye külliyetli miktarda sevkiyat yapılmakta ve gönderilen pamukların yüzde 30 u eski borçlara karşılık tutulmaktadır.Bu suretle İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1957
  • Aynı günde 2 kız kaçırma hâdisesi oldu Son yirmi dört saat içinde biri Bakırköyde,diğeri Yalovada iki kız kaçırma hâdisesi olmuştur.Sazilli ve Rıdvan adındaki suçlular,jandarmaca yakalanmış ve adalete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Suiistimal işi Mecliste sebep oldu NuriDemirağ'ın«KaraListe» Kanunu tekliii reddedildi Celse,riyaset divanı tam olmadığından talik edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Asgarî geçim haddini ve vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • [İLHAN DEMİREL] nrvı İVftDI AD Ölü mevsime giren Anadolu'dan İstan-UUKAI I üfcftLII UnLttn bula' vasıfsız isçi akını bağlamıştır.Bunlardan bir grup dün Vilâyetin önünde uzun zaman beklemişlerdir.Söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Menderes'in Libya Başvekilinin ziyaretini iade için yapacağı seyahat bir hafta sürecek Gtri IŞAKK B.B.A.J ANKARA,9 Haber aldığımıza göre,Başvekil Adnan Menes,Libya Başvekili Mustafa Bin Halim'in memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • TÜRKİYE İLE TİCARETİMİZİ arttırahm» [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,9 Mâruf bir Ameri-İkalı sanayici,«Apex» Otomobil Lâstiği ye Kauçuk Kumpanyası Direktörü Irving J.Fain,busun burada yaptığı i bir konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Et ve ekmek dün de arandı l Baştarajı 1 incide kaldırmak çarelerini aramıştır.Fırınlara günlük un ihtiyaçları tamamen verilmiş,ayrıca bir günlük de munzam un tahsisi yapılmıştır.Munzam ı n tahsisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • '¦İ'İT' w*-ttijjt m^M teimm A:IIRI/C fiJİDECI EDİ lluv:llar"' soğuması Ue birlikte Ege ıut wt UtWC UUnt^lnLUİ bölgesinde develer arasında yaptırılan müsabakalar da artmıştır.Bilindiği gibi,bu mevsim d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • İNGRİD BERGMAN'IN KIZI ANNESİNİ görmek istemiyor [ANADOLU AJANSI] BULDER,9 Kolorado Üniversitesinde talebe olan İngrid Bergman'ın kızı Jennie Ann Lindstrom yakında New-York'a gidecek olan annesi ile g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Macar siyasî polisi tekrar faaliyete geçti Hür gazeteler basan 11 vatansever mahkemeye verildi.Czebel,işçi konseyi toptan istifa etti [ANADOLU AJANSI] BUDAPEŞTE,9 Budapeşte'de ayaklanmanın başlamasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • İZMİR TİYATROSU YİNE SUYA DÜŞTÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.9 İzmir'in Tiyatro dâvası yeniden suya düşmüştür.Zira Maarif Vekâleti,Halk Eğitim merkezini tiyatro binası olarak Belediye'ye vereceğine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • I A.P.I MICID'nAII fiili AD Mısır'dan kovulan Musevileıden 957 kişilik bir grup,evvelki gün Napoli limallllvln UAN tVUV ULUULAn lıma gelmiştir.Bu mültecilerin anlattığına göre,Mısır makamları kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • İşçi Sendikalarının organı Üniversite gençliğinin ideoloji huzursuzluğuna kapıldığını ve Burjuva propagandası tesiri altında kaldığını yazıyor [ASSOCIATED PRESSJ MOSKOVA,9 Sovyet U Sendikaları Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • f*4 p;[MUAMMEK TAYLAK 1 ANKARA'YA If AH V A fill I Ankara'ya kor yağmıştır.Bütün gece MIIIVMXIM I M I\MF1 UMUMİ devam den yağığla Başşehir,dün sabah bembeyaz bir hal almış bulunmaktaydı.Belediye temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Hususî otolara da lâstik verilecek Ticaret Vekâleti tarafından hususî otomobillere lâstik tevziatının muvakkaten durdurulması hakkında verilen karar kaldırılmıştır.Bundan böyle hususî otomobil sahiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Ticaret Vekâleti izmir'in zam teklifini reddetti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,9 Ticaret Vekâleti et fiat-Inrına zam yapılması hakkındaki İzmir Belediyesinin vâki teklifini reddetmiştir.Ticaret Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Millî Müdafaa bütçesi gizli görüşülüyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Bugün Bütçe Komisyonunda Millî Müdafaa Vekâleti bütçesi görüşülmüştür.Ancak dün başlayan gizlilik karar' bugün de devam etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Anthony Eden istifa etti t Baştarafı 1 incide bilecektir.Siyasî şahsiyetler,Eden'in Başvekâlette karşılaştığı en büyük güçlüğün «Sir Winston Churchill gibi büyük bir Başvekilin halefi olmak zorunda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • il "'•îf.M-1 fe';ŞıSP*^S2^ vL Jl liij 4 ife^^r-Sf ^^sk "i&j£-*r jaw ^fet^fe $Ç&IS£j8 AVCI DİPLOMATLAR IA.P.Mareşal Tito geçenlerde kordiplomatik için bir av partisi tertip etmiştir.Avcılar grupu.Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • İSPANYA'DA BEŞ VEKİL İSTİFA ETTİ IŞAKK B.B.A.MAa^İD,9 İspanya kabinesinde brs vekil bugün istifalarını General Franko'ya takdim etmişlerdir.Vekiller hazırlanmakta ulan yeni anayasa etrafında Falanjist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Bir horoz ameliyatsız cinsiyet değiştirdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDİRMA,9 Karacabey kazasına bağlı Kıranlar köyü halkından Fikret Armutçu'nun horozlarından biri cinsiyet değistirmit ve yumurtadan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • İTHALÂTA VERİLEN DÖVİZDEN DEVLET HİSSE ALACAK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak hazine hissesi hakkında Hükümet tarafından hazırlanan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Basri Aktaş'ın Avrupa Konseyinde yaptığı konuşma [ANADOLU AJANSI] STRAZBOURG,9 Avrupa Konseyi İstişârî Meclisinin bu sabahki oturumunda umumî siyasî meselelerin görüşülmesi sırasında söz alan temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • Dramın yeni piyesi İ EIİİR Tiyatrosu Dram Kısmı salı günü «Benim Üç Mele-ğ E ğim» adlı yeni piyesine başladı.İsimden müsemmâya inti-E aT kal ederek bu eserin romantik bir «uyku macunu» olma-ğ sı ihtim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1957
  • TUTUN REKOLTESİ BU SENE 113 BİN TON İNHİSARLAR VEKİLİ,DOLAR SAHASINA SATISDA RESMÎ KURUN TATBİK EDİLECEĞİNİ SÖYLEDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,9 Gümrük ve inhisarlar Vekili Hadi Hüsmen Anadolu Ajnn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • DEMİR YUMRU I tvET OĞUIAA STİU-VİU-E'I SEN iHYA EOİVORSljm BÜYÜK TuR.NuAlA«îA KATILOİSINI'ZI GÖRSEM,WİÇ şaşmam ooâ.[S-«uSi «OHN C.MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • CISCO KİD 2* CISCO ÇOK Mi.J i ŞANCIDIR.İŞIMB J "*rV.VADlwAQil IS»!JOSE SALINAS ROD REED ROWOY'vl ÖLDÜEMEMEKle plâniam Altüst etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY GEÇ KAUOıM ÖZÜR.D;ı_ERiAA_YAZIHANE.Oc ÇO IŞİAA VAR» İYİ KANDINDIM SES ÇüCAtSMAPt HASAN YALAN SÖYLEDİ GANA.BİLET BULMASINA ItyKAN VOK.SANA YALAN 6ÖYUYEN ERKEKLE BEN EM-ENE/VSEfA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • PARİSLİ KADIN Bazan da gençlik maceralarını anlatırdı.Büyük muganniyelerden biri bir zamanlar ondan ders alıyordu.Quarteroli kadına tutulmuştu ama.belli etmek istemiyordu.Ona küçük,şirin bir satıcı kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • ğma tatili ram e Parisi fethetti AUDREY HEPBURN BİR TARAFTAN YENİ FİLMLER İMZALARKEN DİĞER TARAFTAN TV.TEMSİLİNE İÇİN KONTRAT HAZIRLANIYOR AUDREY Hepburn hâlen Paris'de Gary Cooper ve Maurice Chevalie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • l!Â$K HİKAYESİ DÜNYÂ BU.TEFRİKA NO.4 Melalıat,vakit geçirmek İçin sinemaya gitti.Heyecandan filmi gözü görmedi.Onlıir buçuğa doğru Bedrilerin evinin dibinde duvara yaslanıp bekledi.Az sonra Bedrinin ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • G İZMİR'DEKİ HÂDİSE AZETELERDE,belki,okudunuz.«İzmir'in iyi ailelerine mensup,on yedi.on sekiz yaşlarında üç delikanlı üç kızla,kırk derecelik bir odada sevişirlerken polis taralından basılmışlar.Kızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1957
  • HAZRET-I-ALI YAZA N KEF I C E V 110 AD ULU NAY Yâ Ebel Kasım!dedi,bu adam benim hakkımı «'ermiyor,beni başından savıyor.Resûlallah,Abdullah'a:Bu adamın hakkım ver!Abdullah,huzurdan çıktı,iki kat elbis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1957
  • 2 MİLYON LİRALIK 24 adet apartman Dairesi 5 adet bahçeli Ev 4 adet yazlık dinlenme Evi ayrıca 1 milyon Lira 1j% gBSB ¦HM?n 1 ıs 957 ikramiye 30 ARALIK 1 MART 31 EKİM ÇEKİLİŞ TARİHLERİ AĞUSTOS 15 MAYIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • Dünyanın 8 muhtelif memleketinde yerleşmiş ve milletlerarası ticarette ihtisas sahibi olmuş bir Bankayızj HOLANTSE BANKÜNİ NV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • BEKLENEN KİTAP MUHALEFETTE İSMET İNÖNÜ 1950 1956 yılları arasında İSMET İNÖNÜ'nün konuşmaları ve yazıları «Büyük boy 428 Sayfa» İstanbulda:Kitap Sarayı İstiklâl caddesi,İkbal Kitabevi Ankara caddesi C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • MATAŞ T.T.A.Ş.Merkezi aşağıdaki adrese taşınmıştır.HALASKAR GAZİ CADDESİ No.133 PANGALTI Teiefon:47 44 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNLARI ile Çamaşırlarınız tilıır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • Marangoz ve Doğramacıların Nazarı Dikkatine Alman menşeli.Şerit Testere,Planya,Kalınlık,Delik ve Kombine marangoz makineleri satışa arzedilmiştir.BAUER KAPLAMA Gorftli,Lufcianos Mıhailldis v=O.tayı Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • T harika temizleme tozu.Fay,Puro Sabun Fabrikasında mütehassıs kimyagerler tarafından hususi bir formülle imal edilmektedir.Bıçak,çatal,kaşık,fayans,mermer ve bilûmum bulaşıkların temizliğinde.herşeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • Sanayicilerin Nazarı Dikkatine TEKHOMAK Muhtelif boy ve cins makineleri KONSERVECİLERE GİYOTİN MAKASLAR,PRESLER,muhtelif boyda OTOMATİK KUTU KAPAMA MAKİNELERİ vesaire ATELYE SAHİPLERİ:o Muhtelif tip m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • RESMÎ MUESSSESE,DEVLET TEŞEKKÜLLERİ,FABRİKA,GARAJ,TAMİRHANELERİN NAZARI DİKKATİNE Her türlü kırılmış,çatlamış ümitsiz olan makineler,borular motorlar garantili olarak ingiliz mütehassıslar tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • Küçük Çiftlik Parkı'nın Kışlık Salonu KAZABLANKA'da 11 Ocak 1957 CUMA günü Akşamından itibaren t HER AKŞAM Eşsiz ses san'atkârı MÜZEYYEN SENÂR Selâhattin Pınar idaresinde büyük fasıl heyeti I Şükrü I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • Küçük Çiftlik Parkı* »m kişlik salonu KAZABLANKA'da 11 Ocak 957 CUMA günü Akşamından itibaren Her Akşam Kıymetli Halk Türküleri San'atkân UZAFFER AKGÜN Not:Her Pazar saat 14 te içkisiz aile matinesi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • MOTOR TAMİRİ Modern tesislerile yalnız AKIN ÇATLAK MOTOR TAMİRHA-NESİ silindir çatlaklarını,supap yuvalarını garantili onarır.KADIKÖY:Demirbank sırası Nes'et Ömer sokak No:5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • KİRALIK Dükkânlar Maltr.Akdeniz caddesi 78 No.lu Pasajda her türlü ticarî faaliyete elverişli dükkânlar ucuz fiatlarla kiraya verilmeğe başlanmıştır.Ayrıca:Kiralık müstakil odalar da mevcuttur.Müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • SİPAHİ Şarabı satışı yapacak Plâsiye aranıyor Adres:Beyazıt,Yapı Kredi Bankası karşısı Morgül Saray No.34 Telefon:22 65 27/34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • MAKİNA USTABAŞISI ARANIYOR Bir fabrika için makine Ustabaşısı ile Elektrik ustası aranıyor.Telefon:44 84 68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • MANOMETRE 300 atmosferlik bir adet Tel:44 ARANIYOR Manometre aranıyor.84 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • ftfiliitıef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 10.01.1957
  • HİCRÎ 1376 Cenıa.Perşembe 10 RUMÎ 1 1372 ziyeF-âlıır OCAK Aralık 9 19 5 7 28 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksan Yatsı İmsak 7.25 12.21 14.46 l 16.59 18.35 5.39 2.27 7.23 9.47 12.00 1.37 12.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1957
  • AUSTRIA BU SABAH Beklenmekte Viyana takımı Beşiktaş'la Cumartesi günü,Pazara G.Saray'la oynayacak Bu sabaha karşı 2 de beklenmekte olan Austria liginin mor beyazlı takımı Austria İstanbul'da iki maç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] ANTRENMANLARA BAŞLADILAR Şampiyonasına ve mayıs ayı içindeki büyük turneye hazırlanan Milli Basketbol Takımımız dün Spor ve Sergi Sarayında antrenmanlarına tekrar başlamıştır.Dünkü çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • o.oaran a sadece TEESSÜF ETTİM,Beykoz Kulübü Umumî Kaptanı S.Arseven Beşiktaş' ta futbol oynamış olan hakeme maçtan evvel itiraz ettiğini de söylemektedir Beynelmilel hakem Sulhi Garan'a hakaret ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • istanbul Hipodromunun pisti bu yıl hazır olacak İstanbul Veliefendi Hipodromunun inşaatı için faaliyet artmış bulunmaktadır.İnşaat müessesesi şantiye kurmuş ve eski pist ile etrafının tesviyesi için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • Tecrübesizler arası güreş müsabakaları Tecrübesizler arası Greko Romen ve serbest stildeki güreş müsabakaları cumartesi ve pazar günü Fatih Güreş Kulübünde yapılacaktır.Karşılaşmaların tartısı saat 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • KASİMPAŞA Antalya'ya gidiyor Kasunpan kulübü futbol takımı cunıartc ı v« îıa/ar günleri iki maç yapmak üzere,bugün Antalyaya gidecektir.Kafüe Selahattin Kalyoncunun başkanlığında,iki idareci,antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • Adaletli Salim hastahâneden çıktı Adaletin Ankarada yaptığı Günes spor macında sakatlanan ve salı günü Fransız hastahanesine kaldırılan Salim dün taburcu edilmiştir.Doktorlar Salimin tamamen iyileşti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] VADAI Beşiktaş'ın gc.ru;ve miiîtait kalecisi Varol,dünkü antrenmanda VAnUL antrenör Mcşaroş tarafından çalıştırılırken.Siyah Beyazlılar,cumartesi günü yapılacak Austria maçına hazırlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • KISA HABER t ER BEŞİKTAŞ ANKARA'ya GİTMİYOR:Ankara,9 Haber verildiğine göre,Beşiktaş futbol takımı Avusturya ile yapacağı maçı nazara alarak bu haftaki Ankara seyahatini iptal etmiştir.Durumun hukukî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • S.GİZ G.Saray Reisliğini kabul etti ikinci grupta bulunan Turgan Ece diğer grupla görüştüğü için muhalifler listesinden çıkarıldı Galatasaray in idare heyeti seçimine bir gün kaldı.İki haftadır Sarı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • AVCILIK Turhan TAMERLER imimi ÇULLUK:Çok azalmış olan çulluklar,yılbaşından sonra havanın sertleşmesiyle tekrar fiollaşmışlardır.Bilhassa geçen perşembe,cuma ve cumartesi günleri Vilâyetin her iki yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİJ YİMF ÇFOİI DİI FR Dım clcl:trikl* hava içerisinde yapılan Bölge Ceza Heyeti seçimi,eski iki üyenin I InC OEylkUIkEıll yeniden kazanmasiyle neticelenmiştir.Gerek Bölge Müdür Muavini ve ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • VEFA ANKARA'DAN ANTRENÖR GETİRTECEK Takımla şimdilik Kaptan İsmet ile Rahmi meşgul olacak Vela kulübü yeni İdare Heyeti dün beklenen toplantısını yapmış ve bilhassa antrenör meselesi üzerinde durmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • OKUL SPOR YURTLARI Okulların tatil olması dolayısiyle iki haftadır tehir edilen Okul Spor Yurtlarının tertiplediği Ihüsabakalara,dün devam edilmiş,bu arada Eminönü Halkcvinde yapılan kızlararası voley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • TECRÜBESİZLER HAL TER MÜSABAKALARI Tecrübesizlerarafii halter kupa müsabakaları pazar günü saat 17 de Fatih Güreş Kulübünde yapılacaktır Karşılaşmaların tartısı 15-16 arasında olup,tolerans verilmiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • Clrdulararası Beynelmilel Basketbol Turnuası Ordularaıabi beynelmilel basketbol şampiyonası 20-30 nisan tarihleri arasında Istanbulda yapılacaktır.Bu münasebetle ordu basketbol karması 1 nisanda şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • Dört madde halindeki" 7 kulüp tasarısı içinde hakikaten üzerinde durulması gereken hususlar var.Kombine biletlerin Stad gişelerinden satılmasında 7 kulüp de ısrar ediyor.Dostluk paktı ile iki bloka ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • •Bahçe Eskişehir'de erabere kaldı:1-1 Maç karlı havada,fakat futbol kalitesi bakımından vasatın üstünde cereyan etti.Sarı Lacivertliler beraberliği ikinci devrenin sonuna doğru Seracettinin attığı gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1957
  • |i||l!llll!I YILIN SPORCUSU I YILIN SPORCUSU anketi-S miz 5 ocak günü bittikten sonra İstanbul içinden gelen reyler ile,şehrin üç mevkiine E koymuş olduğumuz rey kutu-Ş larmdan çıkanlar da tasnif s ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor