Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • [OLCAYTO] n l| na MİllAKtC Türk İstanbul'un bir adı da minareler şehridir.GereS3J UM İM I fi M Hit çekten de her asrın ve her devrin ayrı bir biçim verdiği zarif minarelerinin çokluğu ile şehir bu ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • [İLHAN DEMIREL] KOCASINI ZEHİRLEMEKTEN SANIK NEBAHAT GÜVEN TROMPETÇİ Necdet'in karisi Nebahat Güven'in müebbet hapsi talep ediliyor Müebbet hapis cezasiyle Üçüncü Ağırceza Mahkemesine verilen Nebahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • Makarios'un nakli kat'îlesti [ANADOLU AJANSI] LEFKOŞE,8 Bir Kıbrıs hükümet sözcüsü,Makarios'un Şeyşel'den başka bir yere nakli için hazırlıkların tamamlandığını bildirmiştir.KIBRIS HEYETİ ANKARA'DA Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • MUCİZE niYE BUNA DENÜ?[HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Erzurum Karaköse Kel'erini yapmaktn bulunan Erzurum plâkalı bir otobÜB,içerisinde 80 yolcu İle birlikte Honıvıtı Köürüköyü arasında 10 metrelik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • Başvekil et işi ile bizzat meşgul oldu Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes,dün sabah İstanbulun et ihtiyacı İle yakinen alâkadar olmuş ve ilgililerden bu mevzuda izahat almıştır.Diğer taraftan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • İZMİT İLE İSTANBUL ARASINDA PETROL BORULARI DÖŞENİYOR [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,8 Amerika Ticaret Vekâleti bugün neşretigi bir tebliğde hususî firmaları r kiye'de İzmit ile istanbul arasında döşenec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • KASAPLAR DA ZAM İSTİYORLAR GAZETELERDEN)KASABIN OĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • İZMİR'DE ÜŞÜYEN BİR DELİ Karşıyaka'yı yakıyordu Mangala oturan deli,altı yanınca ateşleri döküp yangına sebep oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,8 Bugün bir deli tarafından Karşıyaka'nın yakılmasına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ DHI ATIf AII'IN TETlfİlfl FRİ A1-'l,vı' Vekili Hasan Polatkan."ULH I IVMH İli ICI lUIVkkm dun gabaj,istanbul Kambiyo Müdürlüğünde tetkiklerde bulunmuş,bilâhare Defderdarlığa gelerek,Def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • Mülteci carlar Geliyor İlk kafile uçakla Viyana'dan Istanbula gelecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA.8 Memleketimiz tarafından kabul edilecek olan Macar mültecilerinden 40 kişilik ilk grupun yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • PAPA,VALİYİ KABUL ETTİ Papa Pius XII,dün Komadan geçmekte olan İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr.Kahrettin Kerim Gökay'ı hususî surette kabul etmiştir.Papanın çalışma odasında cereyan eden görüşme ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • DLİYE VEKİLİ BASININ unu söyledi Basın Kanununu öven Göktürk,müstehcen neşriyatın ve Strip Teas'ın daha sıkı kontrol edileceğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,8 Adalet Vekâleti bütçesi üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • Sivas'ta soğuktan bir tren yoldan çıktı HÂDİSEYE RAYLARIN ÇATLAMASI SEBEP OLDU.YOL BU YÜZDEN 11 SAAT KAPANDI [Hususî Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'den] SİVAS,8 Vilâyetimiz dahilinde hüküm süren soğukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • ANKARA AQFAI Tl İ7MİT'TF Ankara İstanbul asfaltının İzmit şehrinden geçiş istikameti kafi olarak tesbit edilmiştir.Yol MOr Mi.I I i itil I I t Ordu evinin bulunduğu yerde şose ile birleşecek ve bu şos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI FIRINLARDAN EKMEK ALMAYA ÇALIŞANLAR Sun'î ekmek BUHRANI Suçu,fırıncı değirmenciye,değirmenci Ofise,Ofis de değirmenciye atarken dün bâzı semtlerde halk ekmeksiz kaldı Yaratılan sun'î ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1957
  • EISENHOWER PLANININ AÇIKLANMASI ÜZERİNE ARAP DEVLETLERİ Tavır Değiştiriyor Mısır'da,Nâsır'a karşı muhalefet arttı.Suriye'de başlıyan muhakemenin son gelişme üzerine kapatılması bekleniyor [MİLLİYET RA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CİLLOVİ ithal malları Ha kontrolündeki yenilikler Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sayılı karara müteallik 6 sayılı tebliğ gereğince şehrimizde faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • ACELE SATILIK ÇİFTLİK Marmara sahilinde Erdeğin karşısında Bandırmaya bağlı ve 25 kim.mesafede «5005» dönüm bol sulu,hayvancılık ve ziraate müsait,bağ ve her çeşit meyva,bilhassa zeytin yetiştirmeğe e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BAYILMANIN SEBEPLERİ 3)Güneş ve sıcak çarpması yüzünden de bayılmalar olabilir.Böyle sıcak ve fiüneş çarpmasından bayılanlarda,vücut sıcaklığı da yükselmiş bir haldedir 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • ti Hi OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Evinizde,soğukkanlılığı gerektiren bir vaziyet olacak.Kalb kırmamaya dikkat ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Kimseye dertlerinizden bahis açmayınız.Alâkis bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA 1-Davula^an,1 2 345678 9101112 Bir nota Tanış,2 Bir renk,Bir nida Tutsaklık,3 Ahlâksız,soysuz iki kelimelik tâbir)Bir nota,4 Gayret Hâlâ yüz kuruş değerindedir Lâhza,5 Grup,yığın B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • roto Ofset tekniği ile 100.000 adet basan emsalsiz mecmua SİNEMASKOP 5 Renkli iki kapak,renkli iki tablo ve nefis baskı,dolgun münderecat ile süslenmiştir.Fiatı:75 kuruştur.YARIN ÇIKIYOR Ege havalisi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • i SUÂL FIRTINASI OKUYUCULARIM bana her gün sorarlar:Ahrette Cebrail gibi sorarlar,imtihanda mümeyyiz gibi sorarlar,Adliyede sorgu hâkimi gibi sorarlar,babasının elinden tutan E çocuk gibi sorarlar.Kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • KISA HABERLER VALİ Prof.Gökayın Avrupada bulunduğu günlerde kendisine Vali Muavini Cevat Çapanoğlu vekâlet edecektir VİLÂYET Meclisi yarın toplanacaktır.Toplantıda 1957 yılı arazi ve bina vergilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 62)1 Kaçak Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Edi ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yankesici Hanım Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:4408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • JimilltllHIIIHIIIIIIIIIl.Ill.III 11111 I 111111 ii ii,11 ii,i illillii II.milium ISTANBUL i 12.27 Açılış ve program 12.30 ğ Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Afife Ediboğlu 13.30 E Haberler 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • Yeniköyde bir fuhuş yuvası daha basıldı "Turistik Otel,nâmı altında çalışan yerde yakalanan 13 kadından dördü frengili çıktı Gece yarısını henüz geçmişti.Yeniköyde S.adındaki bir otelin telefonu çalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • Sarhoşluk yüzünden 2 ay hapis yatacak İsmail adında biri dün sarhoşluk suçundan Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde iki ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.İsmail,sarhoşluğu sırasında evinin camını kırdığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • Bir vatandaş 2 arsasını Maarife verdi Dün zengin bir vatandaş Maarif Müdürlüğüne müracaat ederek biri Göztepede diğeri Küçükyalıda bulunan iki arsasını,okul yapılmak şartiyle Maarif Müdürlüğüne vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • VEFAT Merhum Şehremini Rıdvanpaşamn Haremağalarmdan,Cerrahpaşa Hastahanesi Anbar Memurluğundan emekli,eski Emektarlar Birliği veznedarı,YAVER BİRBEN Tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa Hastahanesinde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • M E V L I D Ailemizin kıymetli rüknü FAZIL R.TRAK Beyefendinin vefatının ilk y 1dönümüne rastlıyan 11 ocak 957 Cuma günü cuma namazını müteakip Beyazıd camii şerifinde,merhumun aziz ruhu için.Hatmi Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • Haydarpaşa önlerinde bir motor battı Evvelki gece sabaha karşı Haydarpaşa açıklarında ucuz atlatılan bir deni?kazası olmuştur.Akçakoca limanına kayıtlı olan ve kaptan Nusret Akayın idaresinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • Şehir hatlarında 2 nci mevki abonman kaldırıldı Denizcilik Bankası Şehir Hatları işletmesi tarafından,Şehir Hattı vapurlarında ikinci mevki abonman satışı durdurulmuştur.Dün bu hususta fikirlerine mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1957
  • YATAKLI VAGONLARDA çalışanların şikâyeti Gece gündüz çalışan işçilere fazla mesaî ücreti verilmesi ve İş Kanununun tatbiki isteniyor Yataklı Vagonlarda çalışan Türk Personel,«mesai saatlerinin düzenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • U EN LAi'nin i FAALİYETİ Kml Çin Lideri Moskova görüşmelerinden sonra peyklere giderek istiklâl hareketlerini önlemeye çalışacak [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] MOSKOVA,8 Sovyetler Birliği ile Komünist Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 12 gündür tatilde bulunan Büyük Millet Meclisi yarın toplanacaktır.Ruznamede 6 sözlü soru,10 kanun lâyiha ve teklifi bulunmaktadır.Soruların üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Adliye Vekili basın'ın sükun bulduğunu söyledi t Baştarafı 1 incide Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri kanununun tatbikatta tevlit ettiği aksaklıklar üzerinde de durulduğunu ifâde eyliyen Vekil,kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Suni ekmek buhranı t Baştarajı 1 incide rın kendisine bağlı fırınlardan gayrisma un vermesi men edilecektir.Bu karar yarın sabahtan itibaren tatbik mevkiine konulacaktır.Diğer taraftan Amerikadan alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • IOLCAYTO] UCUS ALANI Hcr ak$am Spor ve ScrRİ Sarav« önündeki meydanda,T "t MIbHIII ner zaman büyüklerini görmeye alıştığımız uçakların bir kaç karışlık yavruları uçup duruyor,Yüzlerce meraklının seyre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • SEBAHAT GÜVENİN MÜEBBET HAPSİ TALEP EDİLİYOR t Baştarafı 1 incide yargılanmaktadır.Bir çocuk anası olan 32 yaşındaki kadın dün hüviyetinin tesbiti sırasında,hâlen Adana'da bir barda okuyucu olarak çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • zehir hafiye yjtozh/ET Açaen:ANA-KIZ SABALARINDAN GÜZELLİKLE PA-RA ALAMAYTN-CA,SİYAH foa VE GÜVERONL&.Rf f&EDlMJYLA PARA ÇEKMEĞE BAŞLAMiSLAROt HAFİYE VELİ NEKES'E NEKES.U'KTEN VAZGEÇ-Tid/NE DAİR,502 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • OLUM Hicaz kumandanı merhum Ali Rıza Paşa kerimesi,esbak Sadrazam merhum Müşir Ali Rıza Paşa haremi.Nimet Sencer ve Meziyet Ortaç'ın anneleri,Emekli yarbay İbrahim Sencer ile Selanik Bankası Müdürü Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu toplandı Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu dün saat 14.30 da toplanarak Fakülte ile ilgili muhtelif meseleleri görüşmüştür.Bu arada Klâsik Floloji,Fransız Flo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • izmir'de üşüyen bir deli Karşıyaka'yı yakıyordu t Baştarujı 1 incide kumandanının ifâdesine göre,eğer bu yangını söndürmek mümkün olmasaydı Karşıyaka ilçesi yanacaktı.Tariş birliklerinin Manisa'daki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Eroinciler öksürük hapı kullanıyor Uyuşturucu madde bulamayan mecnunlar şimdi eczahanelere musallat olmaya başladılar Uyuşturucu maddeye müptelâ olanlar sayesinde piyasada kuvvetli bir öksürük hapı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • lOLCAYTO)V A il AI İ7ACVflil AP7I Sade Suvc 'S Kanalı değil,Istanbul sokak-IvAllALI&AO I UN AU&I ıanmn altındaki Kanalla,da mühimdir.Yağmur suları bu kanallardan akıp gidecek.Fakat,Süveysteki cemiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Türk Hava Yolları İATA'ya Ortak oldu Yurdun herhangi bir yerinden dünyanın her yerine bilet satılacak Türk Havayolları,18 inci ortak olarak İATA Milletlerarası Sivil Nakliyat Birliği)ya dâhil olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Arap devletleri tavır değiştiriyor t Baştarafı 1 incide SURİYE'DE KARGAŞALIKLAR [SARK H.B.A.l BEYRUT,8 Humus'tan alınan haberlere göre,Suriye Ürdün hududuna yakın bir bölgede,liderleri tevkif edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Bir İhtilâlin tahlili BİR kaç gündür gazetelerde ses sanat üstadı Münir Nureddin E Selçuk'la Radyo Müdürü Doktor Nevzat Atlığ arasında bir E ihtilâftan bahsediliyordu.Evvelki gün Doktor Nevzat Atlığ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Amerika'da bir cinayet ırk meselesini alevlendirdi MİSSURİDE BİR ZENCİNİN BİR BEYAZI ÖLDÜR-MESİ ÜZERİNE FEVKALÂDE TEDBİRLER ALİNDİ [ASSOCIATED PRESS] SİKESTON,Missouri)8 Talebeler dün zencilerle berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Türk Amerikan Kültür anlaşması!dün yenilendi [ANADOLU AJANSI] 1 ANKARA,8 Hariciye Vekâ-1 letinde bugün teati edilen nota-larla Türkiye ile Birleşik Amerika,Fulbright Kültür Mübadele m anlaşmasını yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Kuzey Kore'de 16 Türk askeri kayı B.M.delegemiz harekât sırasında kaybolan bu askerler hakkında komünist makamların malûmat vermediklerini söyledi [ASSOCIATED PRESS] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,NEW YORK,8 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Dua kitapları arasında müstehcen resim saklayan Rahip [ANADOLU AJANSI] PARİS.8 Cherbourg şehri kilisesi papazlarından Robert Lene,dua kitapları arasında müstehcen fotoğraflar bulundurduğunda.1 dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • KANUNSUZLUĞU MAHKEMEDE YAPTI LANADOLU AJANSİ] NEW-YORK,8 Birleşik Amerika'da müskiratın hâlâ memnu bulunduğu Oklahoma eyaletinde Tulsa şehri sakinlerinden Clyde Brower,evinde alkol sakladığından dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • istanbul Yurtlar Müdürü izahat yerdi Evvelki gece yurtlarında bir toplantı yapan ve kendi aralarında dertleşerek,içinde bulundukları sıkıntılı şartları ilgililere duyurmak için bâzı gazeteleri bu topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • «UCAN ŞEYTANLAR» ÇETESİ YAKALANDI IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Efradı 12 14 yaş arasında 6 çocuktan teşekkül eden «Uçan Şeytanlar» adlı bir hırsız çetesi bugün çaldıkları paralarla kumar uynarlark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Karnına bıçak saplanan çocuk öldü Balafda ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Bu semtte oturan bir ailenin,11 yaşlarındaki oğlu Beyhan Gülseren,Seyhan adındaki kardeşiyle sokakta koşmaca oynarlarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • T ÜRKİYE-Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TtlHSUBANK Bankamız resmen kurulmuştur.Son mühlet olmak üzere,yarın 10 Ocak Perşembe)akşamına kadar 500 10000 liralık hisse alacak eski ve yeni ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Sirkecideki anbarlar kaldırılıyor Sirkeci ile Florya arasındaki sahi] yolunun inşası sebebiyle,bu güzergâh üzerinde bulunan Denizcilik Bankası anbarlarının muhtemelen Camialt na taşınması prensip olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • BÜTÇESİNİ DENK GETİRMEK İÇİN KARİSİNİ SATIYORMUŞ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,8 Kocası tarafından her ece 60 liraya erkeklere satıldığını iddia eden genç ve güzel bir kadın,bugün Savcılığa başvurmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Izmir C.H.P.II Başkanının otomobilinin lâstikleri çalındı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,8 Meçhul hırsızlar,İzmir C.H.P.İl Başkanı Dr.Lebib Yurtoğlu'na bir azizlik yapmışlar,parti kongrelerinin hararet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • İlk «Akşam Lisesi» yakında açılıyor Bundan bir müddet evvel,şehrimizde de,diğer Avrupa ve Amerika şehirlerindeki gibi «Evening School» Akşam Liseleri)açılacağını ve bu konuda teşebbüse geçildiğini bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • Akaryakıt istihkakı bîr miktar arttırıldı İhtiyaç sahiplerine karne ile tevzi edilen akaryakıt miktarı imkân nispetinde peyderpey arttırılmaktadır.Akaryakıt mevzuu ile alâkalı olarak Vilâyet,dün yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1957
  • 42 SENELİK BEKÇİ BODRUMA DÜŞTÜ İstanbul Zabıta teşkilâtının en yaşlı ve en eski bekçisi olan Halim Karadumanın geçirdiği bir kaza dün günün en mühim hâdisesi olmuştur.65 yaşında olan ve tam 42 senedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • DEMİR YUMRUK JOHNC.MUMJ-K O ZAMANLAR,Bu İŞ ÇOK ZORDU ÇÜNKÜ HİÇBİR KOLE3 BİZİ,Vw_E OX.NAMAâA TENEZZÜL ETMİYORDU $İMDİ İSI VAZİVST ¦CVA^AMEN ŞARKLI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • CİSCO KID OLUR.YALNIZ EVVELA ATLARA BİRSEYLIR VEDıREYİM vŞı OSE SALINAS» MQQ WEİED İSPATI ZOR,AMA BENCE ROWDY» Yİ TEMlZUYEN PANÇO* NUN OBURLUĞU HAKİ-KATEN BAŞIMIZI DERDE DEVAMI vAl?30^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • ALLAH LI K ALİ BEY IT" AÜ ŞU SEPETİ Al_CA\AŞiRi-AJ£t BAHÇEDE ASıVER.A/V\ASı AMASi YOK ASACAKSIN O KAOAE.CABUKOL.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • Eser:Kthenı İzzet Benice Bugüne kadar yapılan Türk filmlerinin en fevkalâdesi.5 HAS-TA VAR.Tekmil İstanbul'un oylardanberi sabırsızlıkla beklediği büyük Türk filmi.S HASTA VAR.Güzide muharrir Ethem iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • LİGİ "EĞU UKLAR CLİĞİ "EC LIKLAR Canları sıkılan delikanlılar caddelerde ev mamulâiı bombalar alıyor,arabaları deviriyor,camları kırıyor Hususî Muhabirimiz FREDERÎK HERGEL Yazıyor STOCKHOLM Atatürk,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • Melâhat,vakit geçirmek için sinemaya gitti.İle-E E yecandan filmi gözü görmedi.Onbir buçuğa doğru E E Bedrilerin evinin dibinde duvara yaslanıp bekledi.E E Az sonra Bedrinin çıktığını gördü.Hissettirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • "ABLA,TEYZE v KONUŞMA havamı/günden ne kadar değişiyor.Şehirlerin sesi makine ile tesbit edilse istanbul, jn beş sene evvelki kendini yadırgardı.Çarşı pazarda artık hepimiz «Abla.teyze,i anne» yiz.İns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • HAZRET-I-ALI YAZAN R E F I C E V A D 109 ÜLUNAY Yemâme Meliki Hevze'den Muhammed bin Abdullah'a,Mektubunu aldım,mealine vâkıf oldum.Halkı davet ettiğin yol ne güzel bir târiktir.Ben kavmimin hem hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1957
  • Gecenin rastgele saatlerinde çırılçıplak denize giren ve Quarteroli'nin evinin önündeki çayırda çılgınca dans eden bu çılgınlar kafilesi kasabayı hayretlere düşürüyorlardı.Quarteroli ile ilk buluşma b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1957
  • VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN İLERİ GELEN BÜTÜN AĞRI VE SIZILA-RA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Romatizma,siyatik,lumbago ağrı ve sızılarına karşı başarı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • TC ZİRAAT BANKASİ VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 1856 yıh için tertiplediği iki milyon liralık ikramiyesinin 28 Aralık çekilişinde kazananlar Ankara'da Bahçelievlerde Çiftlik Asfaltı üzerindeki apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • viioudwwjji ae om&uiwh.Geceleri COLD KREMİ ile cildinize masaj yapınız.Cildin mesamelerine kadar nüfuz eden HAVILLAND KREMİ onu yumuşatır,besler,temizler.Sabahları makiyajdan evvel VANISHING KREMİ'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • ı^«m—aa—iti»—ıtr Dr.REŞAT UYSAL Röntgen Mütehassısı Fatih otobüs durağı No.90 Akşehif apartımanı.Telf 21 39 15 saat 15.30 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Daktilo Aranıyor Orta mektep mezunu bayan daktilo aranmaktadır.TEŞVİKİYE SAĞLIK EVİ'ne müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • W PI.KONGREYE DAVET İLİM YAYMA CEMİYETİNDEN Senelik âdi kongremiz 5/1/957 tarihinde ekseriyet olmadığından 12/1/957 cumartesi günü saat 15.30 a talik edilmiştir.Mezkûr gün ve saatde Sirkecide Konya Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • TÜRK FİLMCİLİĞİNİN EN BÜYÜK HÂDİSESİ E R D U ZEKİ MUREN Eser:SADIK ŞENDİL Reji:OSMAN F.SEDEN Kamera:KRİTON İLİADİS Bugün matinelerden itibaren:ÇEMBERLîTAŞ FERAH ve YENİ KEMAL FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Modern tesislerde yapılmıştır.Sıhhidir.Lezzetli ve nefistir.Baş ağrısı yapmaz.H.Cahit Ayaskan İÇKİ VE GİDA SANAYİİ Namık Kemal Cad.70/2 Aksaray 1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU istanbul Şubesi Müdürlüğüne 1 Kurumumuz Sultanahmet Hastahanesi İstanbul apartmanında yaptırılacak tamirat,boya,badana işleri 15655.32 lira keşif bedeli üzerinden birim fiatı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Mâllâıaei Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • HİCRÎ 1376 Cenıaziyel'fihır 8 Çarşamba 9 OCAK 19 5 7 RUMÎ 1372 Aralık 27 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.24 12.21 14.45 16.58 18.36 5.35 226 7.24 9.48 12.00 1.36 12.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • GÜZEL DEKORLARI Nefis yemekleri ile hizmetinize açılan EFES Lokantası Paristen hususî surette getirttiği Şantöz Viviane Vincent Sizlere hoş dakikalar yaşatacaktır.A.dres:İstiklâl Cad.360/12 Markiz Pas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Öksürüğünüz herkesi rahatsız eder TURRL TABLETLERİ ÖKSÜRÜK ve BRONSİTl DERHAL GEÇİRİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Uilü oiiijjiilrfiifc Ilk tanışmada elinizi sıkarken bırakacağınız iyi intiba bir istikbal temin edebilir.Günlük işlerinizden sonra her akşam ellerinizi El losyonu ile ovalayınız ellerinizi güzelleşlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Küçük Çiftlik Parkı'nın Kışlık Salonu KAZABLANKA'da 11 Ocak 1957 CUMA günü Akşamından itibaren HER AKŞAM Eşsiz ses san'atkârı MÜZEYYEN SENAR Selâhattin Pınar idaresinde büyük fasıl heyeti Şükrü Tunar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Küçük Çiftlik Parkı'mn KIŞLIK salonu KAZABLANKA'da 11 Ocak 957 CUMA günü Akşamından itibaren Her Akşam Kıymetli Halk Türküleri San'atkârı MUZAFFER AKGÜN Not:Her Pazar saat 14 te içkisiz aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • BUGÜN Jsiotdwl ALEfllDflR JCaddcöy HHLiifji MARMARA VE ALEMDAR 1 KURNAZ FAHİŞE EDWARD G.ROBENSON PAULETT GODARD 2 ÇİLEM VİCTORE STAAL LAYA RAKİ NOT:Alemdar sinemasında her iki film Türkçe kopyaları gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Bu akşamdan itibaren Sizlere 9 yeni şarkı,en yeni danslar,güzellik kraliçeleri görmek istediğiniz bütün Paris ile süslenmiş RENK VE SES ŞAHESERİ İŞTE PARİS So This is Paris)filminde TONY CURTIS GLORIA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • mm Kocamustafapaşa İSTANBUL Sinemasında m—m 2 renkli Türkçe sinemaskop film birden KAHRAMAN PRENS JAMES MASON JANET LEIGH ROBERT WAGNER DEBRA PAGET SOYGUNCULAR VICTOR MATURE RICHARD EGAN SEANSLAR:1.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • Beşiktaş VI Tl I 7 s,nemasınrta Matinelerden itibaren TÜRKÇE Renkli DEMİR PENÇELİ ADAM KARA LEKE GLENN FORD CHARLESTON H E S T O N SEANSLAR Kara L.1.35 5 8.30,Demir P.Sabah saat 11.50 Yerlerimiz numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.01.1957
  • DANİEL GELİN ve FRANÇOİSE ARNOUL tarafından harikulade bir tarzda yaratılan SONSUZ AŞK Emsalsiz aşk filmi,her yerde olduğu gibi İstanbul'da SARAY Sinemasında Görübnemiş bir muvaffakiyet ve rağbet kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1957
  • KUPON TASNİFİ DEVAM EDİYOR Günlerdenberi devam etmekte olan «Yılın Sporcusu» anketiınia 5 Ocak tarihinde bitmiş bulunmaktadır.ItMMI JM If f Miri M If M IIllIilIMİlliriiM JM IJIM J11111 f 111111M11 i f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • WM [SAİVIİ ÖNEMLİ] II Al EC m SELEF DUn dare hey'etine istifasını veren Galip'in yerine eski antrenör Rebi'î getirilecek böylece halef-selef olacak-"*1*"t,r 1ar.Resimde bundan evvel Vefa'yj antıene ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] GÖZLERİ PARILDIYOR Yağmurdan bir oyuk altına sığınan bu gençlik yarının sporcularıdır.Yüzlerdeki ifadeler,gözlerdeki parıltılar futbolu sevdiklerini göstermiyor mu?Çocuklar,dün yapılan V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • DAVE SİME 100 METREYİ 10"2 DE KOŞTU:NEW ORLEAN,8 Bir lif kopması yüzünden Amerikanın Olimpiyat atletizm takımına katılamamış olan Dave Sime,burada yaptığı 100 metre koşusunda 10*2 lik bir derece elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • ORDU TAKIMI HAZIRLIĞI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Ordu karmasının seçimine esas olmak üzere 19-20 ocak tarihlerinde Eskişehirde.Eskişehir,İstanbul,Ankara ve İzmir garnizon takımlarının iştirakiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • Beraat eden boksörlere karar tebliğ edilmedi ANKARA,8 Bir müddet önce beraat eden boksörlere alt kararın kendilerine tebliğ edilmeyişi üzerine bu hususta kendisi ile konuştuğumuz Merkez Ceza Hey'eti ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • Güreş Federasyonu Başkanlığına getirilen S.CENAP TEKLİFİ HENÜZ KABUL ETMEDİ Federasyon Reisi Namzedi «Bâzı şartlarla bu vazifeyi kabul edebilirim»diyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Vehbi Emreden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • Ceza hey'etj SEÇİLİYOR Toplantının elektrikli hava içinde geçeceği sanılıyor.F.Tuna tekrar hey'ete seçildiği takdirde Bölge Müdürü seçimi yenileyeceğini söyledi Bölge Ceza Hey'etinin kifayetsizliği yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • Kulüp uc KARSI Bi 0 büyüklere ULESİYOR Malî bakımdan sabote edildiklerini ileri süren kulüpler,«Dostluk Paktına» karşı anlaşıyorlar.«Blok Pakt»'ın yakında tahakkuku muhtemel Üç büyUk kulübün «Dostluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • V.I II [SAMİ ÖNEMLİ] A Al IÇiynDI AD istanbulsporlular dün yağmura,çamura bakmadan M**LI% I UlfLrMIl hazırlandılar.İbrahim ve arkadaşı kafa ile top talıgırken arka plânda ayakla oynayan da var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • Bir lig devresinin acı ve tatlı tarafları I İstanbul lig maçlarının birinci devresi sona ermiş bulunuyor.Hemen şunu tebarüz ettirmek isteriz ki,sezon başında,şehrimiz futbolseverlerine gayet güzel oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • SUAT ERLER İdarecileri itham idareciler Otoriter Değildi.M.0.K.Sekreteri Suat Erler,yaptığı toplantıda,Melbourne'dan bahsederek,hatânın güreşçilerde olmadığını söyledi Millî Olimpiyat Komitesi Sekrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • ALİ URAS,AMERİKA'YA GİDECEK Galatasaray Basketbol takımı antrenörü Dr.Ali Uras,sonbaharda bir sene için Amerika'ya giderek «Kaza Cerrahisi» üzerinde ihtisas yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • TOMAİDİS'E BİR AY İZİN Galatasaray Basketbol takımının asker oyuncusu Yani Tomaidis'e kulübü tarafından bir aylık izin alınarak ferdî antrenman yaptırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • İKİNCİ DEVRE KOMBİNE BİLET SATILACAK Futbol Federasyonuna mensup bir şahıs,kombine biletler hakkında,«Bilet satışı yetkisi doğrudan doğruya Bölgeye aittir» demiş ve bölgenin ikinci devrede de kombine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • ADALETİ!SALİM HASTAHANEYE YATİRİLDİ Ankarada Güneşspor maçında sakatlanan Adalet takımı solaçığı Salim dün Fransız hastahanesine kaldırılmıştır.Doktorlar Salimin sınhî durumunun iyiye gittiğini söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM KOMİTESİ TOPLANDI Genç millî takım komitesi dün akşam toplanmıştır.Komite 11 bölgenin genç takımları durumunu tetkik etmiştir.Bu bölgeler İstanbul,Ankara,İzmir,Sakarya,Trabzon,Samsun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • HAKEM LİSANS KOMİTESİ TOPLANDI Yeni Hakem Lisans ve Sicil Yönetmeliğini hazırlayan Hakkı Yeten,Adnan Akın,Talha Altınbaşak ve Târik Ozerengin'den müteşekkil komite dün de çalışmalarına devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • Ankara'da Seleksiyon Komitesi seçiliyor ANKARA,8 Ankara Bölgesi futbol karmasının hazırlık ve seçimine esas olmak üzere spor otoritelerinden müteşekkil daimî bir komite kurmaya karar vermiştir.Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • Sadullah Çiftçioğlu'na felç geldi Eski Güreş Federasyon reislerinden Sadullah Çiftçioğlu birkaç gün evvel aniden rahatsızlanmış,öğrendiğimize göre felç gelmiştir.Çiftçioğlunun sıhhati yavaş yavaş düze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1957
  • OXFORD CAMBRIDGE müsabakaları yapılıyor LONDRA,8 Petrol sıkıntısına rağmen an'anevî Oksford Kembriç varışı 30 mart'ta yapılacaktır.Her iki takım antrenörünü,antrenmanlarda takip eden motorların 500 ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor