Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • ALMANYA Ş&mThÜNİH,FRANKFURT,mm-Düs{BLDoRF:KöLNy ÎİSsL Hzarlesifu/e/t maada HER GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • KIBRIS İÇİN RADCLİFFE'İN HAZIRLADIĞI İSTEDİĞİMİZ DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA tmiyeceğiz Dün Vilâyette Başvekilin iştirakiyle bir toplantı daha yapıldı.Nihat Erim görüşümüzü bildirmek üzere Londra'ya gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • m MAKARİOS MALTA'YA GİDECEK m?gitmeyecek—L [MİLLİYET RADYO SERVİSİ A.P.LONDRA,7 Kıbrıs'taki İngiliz makamlarının «Hiç bit malûmata sahip olmadıklarını» bildirmelerine rağmen* Lefkoşe'de,«Başpiskopos M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • KIBRISLI LİDERLER M.T.T.B.DE Kıbrıslı Türk liderleri Dr.Fâ-i rıl Küçük ve Faiz Kaymak,dün i M.T.T.B.yi ziyaret ederek,Yö-i netim Kurulu üyeleriyle hasbi-1 halde bulunmuşlardır.Konuşma esnasında söz Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • Ürgüplü Londra'dan ayrılacağını Selwyn Lloyd'a bildirdi lASSOCtATED PRESS] LONDRA,7 Türkiyenin Londra Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü bugün,İngiltere Hariciye Vekili Selwyn Lloyd'u ziyaretle kendisini,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • PROF.GÖKAY ROMA'YA GİTTİ Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün gece uçakla Roma'ya hareket etmiştir.Prof.Gökay Roma'da bir gün kalarak Milletlerarası Göçmen Teşkilâtı Murakabe Hey'eti başkanı Prof.Cim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • ZRM SIRASI ETE GELDİ Celeplerin bugünkü narh fiatından satışa yanaşmamaları üzerine,Belediye durumu dün iktisad ve Ticaret Vekâletine bildirdi Celeplerin narh iizerinden et satmağa yanaşmamaları üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • Koyun lâciri olmak lâzım Dün Vilâyefe gelen koyun tacirlerinin arasında Abdullah Ağırbaş adında ve 11 yaşında bir yeni güvey de vardı.18 lik bir genç kızla evlenmiş bulunan Abdullah bir delikanlı kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • [A.P.ı/n A If AT EfDAVATA Alelade kimseler saçsaça,basbasa kavga ederler.Politikacılar kavgalarda kendilerini IvKAv Al diğer kimselerden ayırdedecek bir usûl buldular:Kravat kravata dövüşüyorlar.Usûlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • Adliye mekanizmasında mühim İslahat yapılıyor Adliye Vekili,Bütçe Komisyonundaki müzakerelerde yeni bir Mahkemeler Teşkilât Kanunu,nun ve diğer Kanunlarda da esaslı değişmelerin hazırlanmakta olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • LOKANTACILAR VE DOLMUŞÇULAR DA ZAM İSTİYORLAR GAZETELERDEN)HALK MUAFİYET KESBETTIK ARTIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • AMPUL FABRİKASI faaliyetini tatil etti Sehrimizdekl «General Electric» «mpul fabrikası ham madde bulamadığı için faaliyetini tatil etmiştir.Belirtildiğine göre fabrikanın ayda 70,senede de 840 bin dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • Muaddel Gelir Vergisi Kanunu 956'nın 2 nci devresine şâmil olacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.7 Gelir Vergisi Kanununun tâdiline dair lâyihanın 1956 malî yılı zarfında da tatbik edileceği Başvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • I HAZIRLANAN İKANUNLAR Vekâlet Merkez Teşkilât Kanunu Mahkemeler Teşkilât Kanunu Sular,Meralar ve Yaylalar Kanunu TÂDİL EDİLECEK İKANUNLAR Esas Teşkilât Kanunu Medenî Kanun İcra İflâs Kanunu I!IİE 107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • RUSYA'NIN yeni hâkimi:MALENKOF Malenkof'un "Slalinizm,i tatbik etmek üzere Molotof ve Zukov ile işbirliği yaptığı söyleniyor [MİLLİYET RADYO SKRVISİ] LONDRA,7 Stalin siyasetine dönüşü ifâde eden Mosko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • Orta Doğu Plânının müzakeresi başladı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,7 Amerika Hariciye Vekilinin verdiği nutukla,Amerikan Temsilciler Meclisi bugün,Başkan Eisenhower'in yeni Orta Doğu plânını müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • Yeni yapılacak dükkânlarda Balıkpazarı esnafına rüçhan hakkı tanınacak Vilâyette dün Başvekilin riyasetinde yapılan iki toplantıda şehrin imâr işleri görüşüldü Dün sabah Vilâyette Başvekil Adnan Mende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1957
  • ırtİM-lT.J rüçhan ün veri Bayezid'de,Simkeşhâne'nin Lâleli tarafındaki,evvelce istimlâk edilen sıra dükkânların yıktırılmasına başlanmıştır.Yıkım işi bittikten sonra Bayezid Aksaray Bulvarının bu kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • EHIRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ ERHAN DİLLİGİL Genç rejisör BABADAN OĞULA Geçen hafta Juliette gibi ağır bir eserle perdesini kapatan Gençlik Tiyatrosu bu seter daha b&sit fakat daha gösteriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • FOTO OFSET BASKI TEKNİĞİ İLE İLK NÜSHASINI 100.000 BASAN MECMUA PERŞEMBE GÜNÜ ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • PAHGALTI AJANSIMIZ VE Bursa AÇILMIŞTIR BU ŞUBELERİN HER BİRİ İÇİN 10 sene müddetle aylık gelir 40.000 tl.Para ikramiyeleri 5.000 tl.Zarif açılış hatıraları Umumî ikramiyelere iştirak hakkı SERMAYESİ:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • lllltlHIIMIII IIII İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri i 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar,Suzan Güven 15.00 I Kapanış.16.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Bugün aşk hayatınızın güzel bir günü olabilir.His hayatınızı idare etmek biraz da size bakıyor KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir dedikodunun asılsızlığını öğreneceksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Salkımın gi-yecek ve binalar-ı daki ikizi Soy-luluk.2 Elek-trikte bir kulüp Bir arazi Ölçüsü Bir işaret sıfatı.3 Meşhur bir serpuş Lâhza Bir sayı.4 Bir güreşçimizin soyadı Alay a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • Sevdiği erkek için nelere katlanmaz ARKA SOKAK YAZAN PANNİE f,HURST f{ Dünyanın en okunan aşk ronnanlanndan biri olan ARKA SOKAK size en içli,en acıklı bir aşkın hikâyesini veriyor Umum Tevzi ve Sipar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • HECHHİH BEğ.HECE NIN ŞAİRİ Faruk Nafiz Çamlıbel Enis Behiç Koryürek Orhan Seyfi Orhon Yusuf Ziya Ortaç Halit Fahri O/ansov Türk şiirinde bir çağ kapayıp bir çağ açanların en güzel,en seçme şiirleri Üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • Bir araba demir çalarken suçüstü yakalandılar Salih Aykal,Yılmaz Çetin.Rüslem Meriç ve Memduh Arayan adında 4 kişi hırsızlık suçundan adliyeye verileceklerdir.Evvelki gece Galata'da bir "şirkete ait ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • 20 bin kapıcının derdi dün yine tekrar edildi Ticaret Odasının koridorlarında yapılan basın toplantısında Dernek Başkanı uzun uzun dert yandı Şehrimizde çalışan 20 bin kapıcı ve 60 bini bulan ailesi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • VEREM HAFTASI DÜN BAŞLADI Dün başlayan Verem Haftası için,muhtelif teşekküller tarafından çeşitli faaliyetlere geçilmiştir.Bu arada Verem Savaş Derneği tarafından duvarlara asılmak üzere afişler yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • Bayiler Tekel kibriti salmaya mecbur edilecek SON GÜNLERDE HEMEN HEMEN HİC BİR YERDE TEKEL KİBRİTİ BULUNAMIYOR Piyasada son günlerde bazı bayilerin tekel kibritlerini satmaması,vatandaşlarla birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • ALTIN FİATLARİ Cumhuriyet 94.50 Reşat 1 110.00 Hamili 93.50 Küle» 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • KLOB-X Restoranda Pavyonda LOSGARİN CLAUDE MARCHANT Telefon:48 44 47 Kokteyl,Çay,Yemek ve düğünler için emrinizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • PEYAMİ SAFA'NIN KONFERANSİ «Komünizmle Mücadele Derneği» nin tertiplediği konferansların birincisini Peyami Safa bugün eski Eminönü Halkevinde saat 15.30 da verecektir.Girit serbesttir ve mevzu şudur:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • Taşkasap cinayetinin fâill tevkif edildi Evvelki akşam Taşkasap'ta cereyan eden yılın ilk cinayetinin faili kahveci Rahmi Aslan dün adliyeye verilmiş v« 6 ncı Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Pancaltı)Tel:48 65 02)1 Bir Gecenin Aşkı Dany Robin Türkçe.2 Yasemin Mısır filmi Türkçe.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Ana Hasreti Leylâ Altın Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Macera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • ISA HABERLER İSTİHSAL bölgelerinde sabunluk zeytinyağı ve sabun fiatları bir miktar yükselmiştir.Zeytinyağı 322.5,Ayvalık sabunu 280,kokusuz da 265 kuruştan muamele görmektedir.DÜN limanımızdan 227.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1957
  • I Karşılıklı dostça temenniler %M ANUNÎ'nin meşhur «Halk içinde muteber I PV bir nesne yok sıhhat gibi» diye başlayan beytinin hastahâne ve muayenehane duvar-E larınu asılmasını,hastalar üzerindeki te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1957
  • OCAK 1WT-''BM.Macaristanda durumu tetkik milliyet harekete için geçmeli,GENEL SEKRETER E,GENÎŞ SELÂHÎYETLÎ BÎR KOMİSYONUN KURULMASINI İSTİYOR [ASSOCIATED PRESS] •o ^IRLEŞM*Ş MİLLETLER,New-York^ 7 Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • TAMAM Bu ÇOCUKLAR CENUBİ AMERİKA'DAN GELMİŞ/CJ^ÂÇAKLAR.ÇÜNKÜ "VUZICSİNI ÇOK İV i BİÜYO RLAR.BU ESNADA İŞtNM iSOYlE.1 Rj/A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHY MÜMKÜNSE Si-2İNLE GÖRÜŞME» İSTİYORUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • JOHNNY HAZARD FRANK TBK ÇÂRE ÇATM OEÜP ORAYA ÇİK.•M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • TOM 8 IK OUR.NİYE f 6 MERAK.EDİYORSUN İMTİHANDA* jj MUVAFFAK i OLMA.NA İMKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • HoM.Q&peX&u Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yan İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1376 Cenıa_8 1372 nhır OCAK Aralık 7 19 5 7 26 VAKİT VASATI EZANÎ Güne?7.24 2.27 Öğle 12.20 7.24 İkindi 14.44 9.48 Akşam 16.57 12.00 Yatsı 18.35 1.38 İmsak 5.35 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • AŞKI UĞRUNA MEVKİLERİNİ BIRAKANLAR VAR!Onu çıplak olarak tanırlar!ÇIPLAK danslarıyla büyük Avrupa kabarelerinin müdâvimle-ri tarafından gayet iyi tanınan Baby Diamond,haya tun bir italyan balıkçısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • AŞK HİKÂYESİ DÜNYA BU.tefrika no.s Bütün «ün Melâhat bu mektubu düşünüp kendi kendini bitirdi.Bedri'yi gece yarısı kim çağırıyordu?Bir metresi mi vardı?Fakat,mektup daha ziyade emre benziyordu.Ve insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • 7 Bu da bir çöp hikâyesi SÂDECE çöp kaplarımı/a bakan,bizim ileçöpünün yüzünü görmeden kıyılarını'1 til bir mil açığına döküvercn medenî dünya arasındaki farkı anlayabilir.Kapı önlerinde yan yatmış,iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • HAZRET.İ-ALİ *f YAZAN:REFT CEVAD 108 ÜLÜNAÎ Bu da ne demek oluyor?dedi.Bu adam kim oluyormuş da benim mülkümün benim elimde kalacağını söylüyor?Suca':Sana bu mektubu gönderen Ailahm Kesûlüdür.Ne olurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1957
  • PARİSLİ KADİ Bunu söyleyemem,diyordu.Artık seviyor muyum,sevmiyor muyum diye düşünmüyorum.Vücudum zevk içinde,konuşmamız hoş geliyor.Bu eğer aşk değilse onun kadar tatlı bir şey.Seni tanımasam buna in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • daha kazançlısınız VAKİT KAZANDIRIR:FAY,bilûmum eşyanın kirini,yağını ve pasını daha çabuk ve daha iyi temizler HARİKA TEMİZLEME TOZU EMEĞİ AZALTIR:Bilûmum temizlik işlerinde FAY,şimdiye kadar alışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Hiç bir yabancı adde ihtiva etmeyip sabundan r*AP p-diimistir.fssf NECMİ KOMİLİ ISTANBUL^fel.27 3118 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Mevsimin en muazzam muvaffakiyeti ÇAPKIN PRENS ELIZABETH TAYLOR STEWART GRANGER YENİ MELEK'te 2 nci ve sonuncu hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Küçük Çiftlik Parkı'nın Kışlık Salonu KAZABLANKA'da 11 Ocak 1957 CUMA günü Akşamından itibaren HER AKŞAM Eşsiz ses san'atkârı MÜZEYYEN SENAR Not:Her Pazar saat 14 te içkisiz aile matinesi Tel:44 62 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Küçük Çiftlik Parkı'«m kişlik salonu KAZABLANKA'da 11 Ocak 957 CUMA günü Akşamından itibaren Her Akşam Kıymetli Halk Türküleri San'atkân MUZAFFER AKGÜN Not:Her Pazar saat 14 te içkisiz a.le matinesi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Stiliuormusunust Sümüklüböcek ve Salyangozlar hermofrodittir.Yani hem erkek hem de dişidirler.Bir seferinde 400 yumurta bırakmak suretiyle bir senede üç nesil verirler.Güneşten daima kaçarlar.Geceleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • TAKSİTLE MOBİLYA AKIN KolL Şii.MOBİLYA MAĞAZALARİ Yatak odaları,yemek odaları,salon takımları ve saire Beyazıt Çadırcılar No.99 101 Telefon:22 91 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • MAKİNA USTABAŞISI ARANIYOR Bir fabrika için makine Ustabaşısı ile Elektrik ustası aranıyor.Telefon:44 84 68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Daktilo Aranıyor Orta mektep mezunu bayan daktilo aranmaktadır.TEŞVİKİYE SAĞLK EVİ'ne müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • BİR KADIN İSTEYEREK DÖRT KİŞİYE HASTALIĞINI AŞILADI Kendisini fena yola sürükleyen ve bütün hayatını yıkan dört erkek,bir kadın tarafından ısırılmak suretiyle meş'um bir hastalığa yakalanmıştır.Baştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • MANOMETRE ARANIYOR 300 atmosferlik bir adet Manometre aranıyor.Tel:44 84 68 a—w—iiib—fa.iiiw—nwmn—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • BÜYÜK FIRSAT SATILIK ARSALAR Feriköy Sanayi mmtakasmda cem'an 15.000 metrekarelik 5 parsel toptan veya ayrı ayrı ehven fiatla satılıktır.Müracaat:Pazardan başka her gün saat 9.30 ilâ 10.30 ve 17 ilâ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • [İLHAN DEMİRELj BALONUN DAVETLİLERİNDEN BİR GRUP Müstahdem BALOSU [LEYLA UMAR] Hilton'un dün geceki şeref misafiri,nefis halıların üstüne kurulmuş,etrafı alaylı nazarlarla süzüyordu.Doğrusu buna hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • ngüîere,Mısır'a hfarda bulundu ıgiliz ve Fransız gemilerinin kanaldan geçmesine izin verilmeesm£n7 çok vahim sonuçlara sebeb olabileceği açıklandı [MİLLİYET RADIO SERVİSİ] LONDRA,7 İngiltere Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Formalite yüzünden izmir'de vergi tahsilatı azalıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 Ege bölgesi Sanayi Odasından aldığımız malûmata göre,milyonluk işler yaparak her yıl devlet hazinesine hatırı sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Telâviv ve Yafa'da domuz beslenmesi va«ak edildi [ANADOLU AJANSI] TELAVİV,7 Ekseriyetini mutaassıp Musevilerin teşkil ettiği Telaviv ve Yafa Belediye Meclislerinin kararı ile,bu iki şehirde domuz besl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • ranco Türk devlet lamlarına madalya verdi [ASSOCIATED PRESS] fADBİD,7 İspanya Devlet Bas-General Franco dünkü haçı sulatma şerefine Türk ve diğer yacı şahsiyetlere madalyalar vermiş-ariciye Vekil Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • ANTALYA KAUÇUK fabrikası kuruluyor [ANADOLU AJANSI] VNTALYA.7 Memleketimizde katk sanayiinin kurulması ve inkişafı tsadiyle kurulmuş olan kauçuk şirfinin idare heyeti azaları vilâyetimi-Igelerek tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • *£QCUK PSİKYATRİSİ NSTİTÜSÜ KURULDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ıNKARA,7 İstanbul Üniversitesi Fakültesine bağlı bir «Çocuk Psik-Tisla Enstitisü kurulmuştur.Enstitünün gayesi,çocuklarda görülen m hastalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • açınlan artist başman geçenleri anlattı IANADOLU AJANSI] ENCİNO Kalifornia)7 Artist Maf McDonald,nazar günü gazetecilerle ı konulma sırasında,kendisini tiranların,dostlarından dört kişrden MO erden 8.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • FRANSA'NIN TEHDİDİ [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] INEW YORK,7 Birleşmiş Milletler [Mantılarına katılacak olan Fransız Ariciye Vekili Christian Pineau buiil^buraya gelmiştir.Vekil Amerikaya "özetinden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • indisini bırakan nişanlıpna nikâh şahitliği yaptı I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] JANİSA,7 Bir müddet önce,nij\anacağı gün sevgilisine kaçan Şk{ kızın bugün sevgilisi ile nikâhı teAlgtır.Nikâhta gelinin şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • fi Uf 11 öi.îuliv inşamı y ci|jn i 1.7ı 1 ı Lf!merkezi yeni loka-"A^akında taşınıyor Rüni H?^yet merkezi önümüzdeki daw-r?set Kitabevinin üst katındı yen' line nakı«dj]eCpktir.Ar-°3 apart 11 i ındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • G.Saray İdare Heyeti 12 ocakta seçiliyor Galatasaray Kulübünün dün saat 16.30 da yapılması icap eden yıllık Umumî Heyet toplantısı,ekseriyet olmadığından,12 ocak 1957 cumartesi günü saat 15 e tehir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Rus Birlikleri Doğu Almanyadan çekilmiyor [ASSOCIATED PRESS] BERLİN,7 Sovyetler Birliği bugün.Doğu Almanya'daki askeri kuvvetlerinin vaziyetlerini tanzim eden bir andlaşmayı Moskova'da Doğu Almanya Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1957
  • Adliye mekanizmasında mühim ıslâhat yapılıyor t Bastarafı 1 incide 4 Coğrafi teminat ıslaha muhtaç bulunmaktadır.Bu cihet üzerinde yeni Hâkimler Kanunu tasarısında bir hal sureti bulunacaktır.5 Emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1957
  • «3ft rune» im)j MAK£M 0M H/ KEM TARAFTAR ÎOAKEC» B\r tertip H&tâs» olmaksızın reeimaHten y**W konmu^ur Özür tfVlüN SPORCUSU^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • MİSAFİRPERVER EY^AHİPrERİ Coğrafya dersinde hoca tembel bir talebeye «Eskişehirin neleri meşhurdur say bakalım» diye sorar.Çocukcağız ıkınır sıkınır fakat hir türlü birşeyler söyleyemez.Muallim biraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • Yılın Sporcusu anketimize yurdun muhtelif köşelerinden gelen kuponlar,tasnif edilmektedir.Neticeleri yakında vereceğiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • j Büyük maçta Erdoğan'ın basketine mâni olunmak istenirkeni 50.YIL PROGRAMININ SPORTİF I OYUNLAR KISMI SON BULURKEN G.SARAY'IN TEKNİK VE TAKDİK HATÂSI i F.BAHÇE'YE YARADU k Sarı-Kırmızılılar ezelî rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • CİHAT ARMAN NE DİYOR?Diğer taraftan,bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz Antrenör Cihat Arman şunları söylemiştir:Federasyonun teklifi yeni değildir.Kendilerine evvelce de İstanbulspor'u bırakmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM ANTRENÖRLÜĞÜ tFutbol Federasyonu Genç Millî Takım Antrenörlüğü için muhakkak Cihat Aı-man'ı istiyorsa,bu bir millî vazifedir,feragat ederiz.Bu sözleri İstanbulspor Kulübü Başkanı Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • Türkiye B)Mısır B)Millî maçı tehlikede [BOSFOB] ŞAM,7 Suriye,Mısır spor otoritelerinin İsrail'den sonra Fransa ve İngiltere ile de her türlü sportif teması kesen kararını tasvib etmiştir.Suriyeliler,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • TEK SEÇİCİ AVRUPA-ASYA MESELESİNİN İÇYÜZÜNÜ ANLATIYOR:AVRUPA TAKIMLARI ŞAMPİYONASI MAÇLARINDA İLE OYNAMAK İSTİYORUZ Siyasi durum dolayısiyle Asya Grupu maçlarının yapılamaması tehlikesi karşısında ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • 3 Büyüklerin arzusu KOMBİNE BİLETLERİN KALKMASI İSTENDİ Tertip Komitesinin diğer üyeleri talebi reddettiler Uç büyük kulüp arasında İmza edilen dostluk paktının bâzı İhtilâflara sebeb olacağını,bu süt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • ^«WJWOx.v Wâini\i \U\Ym ISAMl ÖNEMLİ] LK TOPLANTI DÜn Vefa Kulübünüu yeni idare Heyeti bir toplantı yapmıştır.İdare Heveti,Bölge Mü-wr hnn dürlüğüne bir yazı yazarak,Heyet üyelerinden başka,Vefa Kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • K I S A HABERLER AUSTRIA GELİYOR:Viyana takımlarından Austria bu hafta gelerek cumartesiye Besiktaşla,pazar günü de Galatasaray ile oynayacaktır.BEŞİKTAŞ ANKARA'YA GİDİ-YOR:Austria ile oynadıktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • GÜREŞÇİLERİMİZE NİHAYET BİR BAŞ BULUNDU SEYFİ CENAP,GÜREŞ Federasyonunu kuruyor Maarif VeMininAnkaraya dönüşünden soma îormalitelertamamlanacak.Kırşan,haberineteyidnedetekzip etti.Emre yeni Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • atH r 4.iTl I IKESYTONE] ÜÇÜNCÜ TUR A" K turunda Tottenham Hotspur santr-Uyunvu I ün fonI smith,Leicester City müdafaası tarafından durdurulurken.Leicester kalecisi Anderson,topun kornere çıkışını sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1957
  • F.BAHÇE IZMIR SEYAHATİNDEN VAZGEÇTİ ESKİŞEHİR,7 Hususî)«Biz oraya gladiyatörler gibi çarpışmağa değil iddiasız maç yapmaya,futbol tekniğini göstermeye gitmiştik.diyenler bugün şehrimize gelen Fenerbah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor