Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • A.B.D.KONGRESİ ORTA-DOĞU MESELESİNİ MÜZAKEREYE BAŞLADI DOĞU'DA RUS OYUNUNA PAYDOS Eisenhower,Amerikanın lürkiyeden Siaıtra kadar bütün bölgede komünizme kar şu mücadele açacağını bildirdi Başkan kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • uUllfG tatbik edilmesi şartiyfe Eisenhower'in Yardım Plânına Salâh Bitar,Arap devlet-ierinîn,nereden gelirse gelsin «yardımı» memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,5 Suriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • Ürdün Elçimiz fi ü n geldi ANKARA.5 Ürdün Elçimiz Kadri Rızan telefonla vaki davet üzerine bugün acele olarak Ürdün'den İstanbula gelmiştir.Kadri Rızan'ın bundan 15 gün önce Hindistan Büyükelçiliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • İlk seferinde batan zm\fANADOLU AJANSİ] SAYGON,5—VOVan 11 adındaki Güney Vietnam bandıralı bir şilebin battığı ve içinde bulunan 16 kişinin hayatlarını kaybettikleri bildirilmektedir.Umumî bir tamiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • SİMDİ DE DÜKKÂN OLACAKLAR [RÜÇHAN ÜNVERI Salıpazarı limanı karcısına isahel eden askerî depolardan arta kalan kısımlar,yakında birer dükkân hâline getirilecektir.Buradaki istimlâk,trafik polisinin işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • ilhan dkmireli Temeli atılan pavyonlar Valide Sultan vakfından Gureba Hastalıânesine ilâve edilecek Poliklinik ve JBevliye Pavyonu birinci kısım inşaatının temeli,dün Devlet Vekili Celâl Yardımcı tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • Grace Kelly'nin bebeği televizyonda gözükecek IŞARK B.B.A.LONDRA,5 Monaco Prensesi Grace Kelly'nin yakında doğacak bebeğinin B.B.C.televizyon şirketi tarafından televizyonla bütün dünyada gösterilebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • MISIR VE SURİYE EISENHOWER DOKTRİNİNİ İYİ KARŞILAMADI:ARAP ATI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • Kıbrıs'la 4 Türk idam talebi ile yargılanıyor [Hususî Muhabirimiz Tekvin YÜKSEL'denl LEFKOŞE.5 Bugün Larnaka'da 4 Türk genci,«Volkan» adlı gizli Türk teşkilâtına mensub olmak ve otomatik tabanca,patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • BAŞVEKİLİN İZAHATI DAHİLÎ El Seçimlerin tarihi değiittirilmiyecek Cl Kalkınma hamlemiz iktisadî takadimizle mütenasiptir El İmar jaaliyeti artan bir hızla devam edecektir Kİ Gelir vergisi tadilâtı 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • BİR B.M.HEYETİ MACARİST Hey'etin,Ganel Sekreterin ziyaretiyle ilgili temaslar ya ptığı açıklandı [ŞARK B.B.A.LONDRA,5 Bugün resmen açıklandığına göre,Birleşmiş Milletlere mensup 4 kişilik bir heyet bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • Serkldoryan bloku nihayet sat.hyor Emekli Sandığı tarafından 16.5 milyon liraya alınacak binanın yerine İş Hanı yapılacak Serkldoryan blokunun satılması mevzuunda Belediye,Emekli Sandığı ile temaslara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • BAŞVEKİL İZAHAT VERİRKEN İRÜÇHAN ÜNVER encferes bir Basın Toplantısı yaptı MENDERES,BASIN TOPLANTISINDAN IRUÇHAN UNVER| SONRA HARARET SÖNDÜRÜYOR Başvekil son günlerin iç ve dış hâdiselerine dair izaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.01.1957
  • y TOPTAN EVLENME IA.P.I İngiltere'de,Edinburgh şehri yakınlarındaki bir mülteci kampında bulunan 20 Macar genci,evvelki gün,ufak bir kilisede evlenmişlerdir.Bu vesile ile kampta o gece yeni evlilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • V^-W™ Kl'ÇÜK SAHNE artistlerinin başı dertte,hem de bu dert bu sefer pek cidciı bir safhaya giriyor.Her kafadan bir ses çıkıyor,kimse kimsenin sözünü dinlemiyor.Amerika'da ancak altı gün tutunabilen «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 1957 YILI İKRAMİYE PLAK I TUTARI 3MİLYON 275.000 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Yeni gelen Teknik Kitaplar listesi ile bütün Amerikan mecmualarının,normal kurla Türk lirası fiatlarını gösteren 5 numaralı katalogumuzu isteyiniz.Dept.5-D.Atatürk Bulvarı 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI 1»»7 ihramca plânında Büyükada Nizam'da apartman katları Zengin para İkramiyeleri Seyahatler Maaap açtırmakla acala adlala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • Hazırlayan Ur.S.RECEP DOKSAT BAYILMANIN SEBEPLERİ 1)Bayılma,beyin damarlarının büzülerek,beynin kansız kalmasından ileri gelen bir lakım karışık hâdiselerin neticesidir.Yani,bayılmanın mekanizması bud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • ı mı ninnini ISTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 E Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-berler 9.15 Türküler 9.30 Glr tar kuarteti A.Zamboğlu ve ars kadaşları)9.45 Sevilmiş sesler ğ Sevilmiş şarkılar 10.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Bir Gecenin Aşkı Dany Robin Türkçe.2 Yasemin Mısır filmi Türkçe.ALKAZAB Tel:44 25 62)Ana Hasreti Leylâ Altın Türk filmi.ATLAS Tel:140835)Demir Pençel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • BULMACA 8 9 10 11 SOLDAN SAĞA l Kuvvet büyüten bin âlet Salâh bulmayan Mısır liderlerin-den biri.2 Ke-çinin ve eşeğin fikir ve kanaat kuvveti Çakmak taşının fitili Fuzuli'nlri büyük kasidesi.3 Şa-m ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • B jki OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızdan birinin iyi bir haberini alacak siniz.İş hayatınızda yeni hamleler yapınız KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yasama arzunuzu kuv vetlendlren hâdiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum MEHMED TAHSİN CERRAHOĞLU'nun ölümünün ikinci senei devriyesi olan 6 ocak bugünkü pazar günü ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camii Şerifinde ruhuna ithaf edilmek üzere memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 93.80 94.00 Reşat 109.00 110.00 HAmld 93.00 93.50 Külç» 13.90 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • r TÜRKİYE fc BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti »•¦305
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • KARI KOCA BİRBİRİNİ YARALADI Taşlıtarlada kanlı bir aile kavgası cereyan etmiştir.Bu semtte ikamet eden Hayri Kelkoç adında biri,küçük bir mesele yüzünden karısı Mesude ile kavgaya tutuşmuştur.Hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • Fazla sarhoşluk bir odacının hayatına mal oldu İçki ve dikkatsizlik sular idaresinde odacı olarak çalışan Kerim Balkan adında birinin hayatına mal olmuştur.Kasımpaşa'da oturan Kerim,sarhoş bir halde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • Geçen ay 26.746 kişiye aşı yapıldı Vilâyet Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklarla mücadele şubesi ekipleri Aralık ayı İçerisinde 26.746 kişiye muhtelif koruyucu aşı tatbik etmişlerdir.Ekipler ilkokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • Pafafes fiafları tekrar yükselmeğe başladı Piyasada yiyecek ve bu arada bilhassa bakliyat fiatları yükselmeğe başlamıştır.Patates fiatları da toptan 90-95 kuruşa kadar fırlamıştır.Durumla alâkan olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • 10 BİN TON AMERİKAN ĞDAYt YARIN GELİYOR İKİNCİ PARTİ BUĞDAYDA BİR HAFTA SONRA LİMANIMIZDA OLACAK Amerika'dan itlıaline karar verilen buğdayların 10 bin tonluk ilk partisi yarın limanımıza gelecektir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • bâzı semtlerde bulunamadı Son hafta içinde mezbahada kesim bir hayli azaldı.Kasaplar kabahati toptancılarda buluyorlar Son hafta içinde Istanbula gelen kasaplık hayvan mikdarında bir azalma müşahede e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • NADYA,AKIL Hasfahânesine gönderildi İstiklâl caddesinde sevgilisi Moris Russo'yu tabanca ile yaralayan Nadya Dapay adındaki İtalyan kadım,dun Bakırköy Akıl Hastahanesine gönderilmiştir.Nadya,İkinci So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • o unun unu ı.nun um minim in un in ununu un unun i umunun j Basın konferansları Ü N Y A D A basm konferansları âdc-Sî?tinin ne zaman başladığını hatırlamıyorum.Yanılmıyorsam,Devlet veya Hükümet Reli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • VEFAT Şehremaneti Mektupçusu merhum Emrullah Efendi mahdumu,merhum Râsim Tüfekçi İle Seniha Mahruki Biraderleri,merhum Muzaffer Mahrukî kayınbiraderi,Feriha ve Feyzullah Doğruer'in dayıları NACİ ESSİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • M E V L İ D Aile Reisimiz sabık Lazistan Meb'usu merhum Sıuli Ahmo* KARTAL'ın aziz ruhuna ithaf edilmek üzere,ölümünün kırkıncı gününe müsadif 8 ocak 1957 salı günü öğle namazını müteakip SUleymaniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • ISA HABERLER O TEKNİK ZİRAAT Müdürlüğü Beykoz Ağaçlandırma fidanlığından 15650 meyvasız süs fidesi dağıtmıştır.DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 400.035 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • Sarhoş olduktan sonra ortağını bıçaklamış Evvelki gece Beyoğlunda,Aynalıçesme civarında kanlı bir hâdise olmuştur.Hilmi Boğan adında biri,iş ortağı Abidin Uğurla bir meyhanede itmiş ve saat 24 e doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.01.1957
  • VEREM HAFTASI BUGÜN BAŞLIYOR Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletiyle Ulusal Verem Savaş Derneği tarafından hazırlanan Verem Haftası bugün başlıyacaktır.Bu münasebetle Sıhhat Vekili Dr.Nafiz Körez bu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • SUMERBÜMK'ın Yıl sonu «31.12.1956» İkramiye keşidesinde kazananlar Ankara Yenişehir Mithatpaşa caddesinde ka'oriferli apartunanm bir dairesini Bahçekapı Şubemiz mudilerinden İstanbul Edirnekapı Saltna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • TÜRKİYE ESKİ MUHASİPLER BANKASI A.O.MERKEZ YENİŞEHİR ANKARA:SAMANPAZARI BEYOĞLU PANGALT1 AKKOPRU KIZILCAHAMAM BEYPAZARI İSTANBUL:™K KUZGUNCUK İZMİR MALATYA NEVŞEHİR GAZİANTEP URFA ÇORU M:KÜTAHYA TAVŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • RSâilĞsıet b u h ı Brcüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1376 Cema.6 an riyel'-flhıı OCAK Aralık 1957 U VAKİ' r vasat!EZANİ Günej 7.24 2.36 Öğle 12.20 7.25 ikindi 14.42 9.48 Akşam 16.55 12.00 Yatsı 18.33 1.38 İmsak 5.35 12.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • WESTiNGHOUSE AİR BRAKE T.A.O/dan Ortaklığımızın 1956 hesap yılı hissedarlar alelade genel kurulu toplantısı,aşağıda yazılı gündemdeki hususları görüşmek üzere,28 Ocak 1957 tarihine rastlayan pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • ^OlŞâ* GİBİ PARA İIE SATIN «LIKMAL •dallarında hayrat variai i«atltti «ardır.Clar sizda,cildinizi bu günllije kavuşturmak istiyorsam?ıHECİFBEV Krımlariııi kullanınız.8u kram,başka hiç bir imin siza va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • Bütün ihtisas şubeleri,bakteryoloji ve hayatî kimya lâboratuvarlarile çalışmakta olan,Osmanbey Postahanesi bitişiğindeki büyük HUSUSÎ OSMANBEY DİSPANSERİ Muayene saatlerini Sayın Halkımıza aızeder.Dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • English Electric And Co.Ltd.George Wimpey And.Co.Ltd.'in Hirfanh barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 Betonarme kontrol işlerinde tecrübeli yüksek mühendis 2 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • ¦¦ıı—ıı M.miiii m—¦imiiiiim mı—Mi ı mı.ı—ıııı ııı m—t BÜYÜK FIRSAT-SATILIK ARSALAR Feriköy Sanayi mıntıkasında cem'an 15.000 netre karelik 5 par-sel toptan veya ayrı ayrı ehven fiatla satılıktır.Mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • 4 P^etfffctefcX^ ^5 tf5a«fc-f JM H BİİıI&JB Isi E^fl Kipi DENİZCİLİK BANKASİ Har ihbarlı hesaba 18 mm Yüzde 50 ve Yüzde 100 Menfaatti Pl İç ve dış seyahatler K&'JPÜ mÛ Hiîl '•ila malâmal iç in Şuba «a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • MENDERES'İN BASIN TOPLANTISI ğ Baştarajı 1 incide benimsemek suretiyle sulh cephesine hizmet emelinde olduğunu göstermiştir.ORTADOĞU MESELESİ Komünist cephelinin bu mühim bölgeyi ele geçirmek için çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • Şimdiye kadar eşina rastlamadığınız bir O O artık gerçek oldu.Harika temizleme tozu FAY sayesinde temizlik işleriniz eskisine nazaran yarı yarıya çabuk bitmektedir.Çünkü FAY herşeyi daha iyi ve daha ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • yedisinden yetmişine kadar herkesin oynadığı EĞLENCELİ ve FA YDALI TRAFİK OYUNU HER OYUNCAKÇIDA SATILIYOR Tel:229636-272758 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • GÜZEL DEKORLAR!Neîis yemekleri ile hizmetinize açılan' EFES Lokantası Paristen hususî surette getirttiği Şantöz Viviane Vincent Sizlere hoş dakikalar yaşatacaktır.*dres:İstiklâl Cad.360/12 Markiz Past
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.01.1957
  • İNGİLİZCE BİLEN BAYAN SEKRETER ARANIYOR General Elektrik TA.O.fabrikasında istihdam edilmek üzere ingilizce bilen ve iyi daktilo yazan bir sekreter aranmaktadır.Müracaatların Topkapı,Davutpaşa caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.01.1957
  • Anketimiz sona erdi «MİLLİYET» geçen yıllarda olduğu gibi 1956 sonunda da bu yıl içinde Türk sporuna en büyük başarıyı kazandıran sporcunun seçilmesine vasıta oldu ve iste dün akşama kadar postaya ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • BEŞİKTAŞ BEYKOZ'LA harştlaşıyor LİG DÖRDÜNCÜSÜ İLE ALTINCISININ BUGÜN YAPACAĞI MAÇLA FEDERASYON KUPASININ İKİNCİ TEMSİLCİSİ TÂYİN OLUNACAK «Profesyonel Lig» in ilk devresi kapanırken «Federasyon Kupas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • G.SARAY KONGRESİ BUGÜN Geçen hafta yapılacak iken «Üç kulüp* anlaşmasının İmzası dolayısiyle tehir edilen G.Saray kongresi bugün saat 10.30 da yapılacaktır.Aldığımız bir habere göre dün kulüp lokalind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • ADALET ANKARA'DA 3-2 GALİP Kırmızı Beyazlılar ilk maçta Gençlerbirliğini yendiler ANKARA,5 Hususî)İki maç yapmak üzere şehrimize gelen Adalet takımı,ilk karşılaşmasında Gençlerbirliğini 3-2 mağlûp ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • GÜREŞİMİZE BİR «BAŞ» ARANIYOR Vehbi Emrt-nin istifasından sonra,halen münhal bulunan Güreş Federasyonu Reisliğine henüz kimse bulunamamıştır.Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan,Vehbi Emrenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • Polat ''Yeni eleman çağırmak tek seçicinin vazifesidir diyor Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat,Adalet'li Mehmet Ali'nin millî kadroya çağınlıp çağrılmayacağı mevzuundaki sözlerinin yanlış anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • SENENİN EN İYİ ON SPORCUSU [ANADOLU AJANSI] NE W-YORK,5 United Press ajansı 1956 senesinin en iyi on sporcusunu 13 muhtelif memleketin 32 gazetecisine sormak suretiyle şöylen tf f it eylemiştir:1 WJed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • Robinson payını aldı U'-YORK,5 18.134 kişinin seyreuüM Ray Suçar Robinson Gene Fullmer karşılaşmasında elde edilen 195.000 dolarlık hasılatın %47.5 ini anlaşma gereğince Robinson,geri kalanın 2,5 unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • FENERBAHÇE ADANA D.SPORA 2-1 MAĞLÛP SARI LACİVERTLİLER BOZUK BİR OYUN ÇIKAR-DI,BUGÜN MİLLÎ MENSUCAT'LA OYNUYORLAR ADANA,5 Hususî)Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesince iki maç yapmak üzere şehrimize da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • G.Saray'ın 50.yıldönümü TÖRENLE NİHAYETE ERDİ Gecenin heyecanlı basketbol maçında F.Bahçe,G.Saray'ı 70 68 yendi.Sportif oyunlarda emeği geçmiş,es ki sporculara mükâfatları tevzi edildi Galatasaray kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • VEFA'NIN BEYOĞLUSPOR'U 3-0 YENMESİYLE PROFESYONEL ÜGİN 1 inci perdesi kapandı Yeşil-Beyazlılar farklı galibiyeti,daha ziyade müdafaalarının canlı oyununa borçludurlar Bir halta evvelki Galatasaray Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • 1.DEVRE SONUNDA PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar Ö.Ğ.B.M.A.Y.P.Galatasaray 9 Fenerbahçe 9 İstanbulspor 9 Beşiktaş 9 Kasımpaşa 9 Beykoz 9 Vefa 9 Adalet 9 Emniyet 9 Beyoğluspor 9 8 1 24 10 17 8 1 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • HABERLER YAN HAKEMLERİ LÜZUİMS1'-MUŞ:Bonn,5 Wesftfalia f'•bol Federasyonu,ekonomik i bepler yüzünden,lig maçları' a yan hakem bulundurmamayj Uararlaştırmıştır.ŞARK-B.B.A.ı MACAR FUTBOLCULARI ME-SELESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • CSaray İzmir'de Altay'ı yendi:3-0 San Kırmızılılar galibiyeti ikinci devrede sağladılar.Maç hâdiseli geçti İZMİR,5 Hususî)Cumartesi olmasına rağmen Alsancak Stadı tamamiyle dolmuş,gerek İzmir içinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ a/isi DA nVilAÜI Maçın bitmesine on dakika kala OUn MJCURU UM UII1MIII miminin uzaktan attığı şuta plon-Jonunu da yaparak son kozunu oynayan Turgut üçüncü gole mâni olamamıştı.İşte top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.01.1957
  • VEFA KONGRESİ İÇİN EMNİYET TEDBİRİ ALİNDİ Geçen pazar ekseriyetin olmayışı sebebiyle açılmadan tehir edilen Vefa kongresi bugün yapılacaktır.Kongre saat 10 da açılacaktır.Her iki grup da bir haftalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor