Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1957
  • SAYFA:2 ¦MİLLİYET 5 OCAK 1957 iAFTANIN İLMLERİ U44GOUC Ç)k.Cw,DEHŞET MEYDANI «The Lusty Men» Rejisör Nicholas Ray idaresinde çevrilmiş bir R.K.O.Amerikan)filmi.Oynayanlar:Susan Hayward,Robert Mitchom,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • NATO KUMANDANI Alman Generali Hans Sneitlel,NA-TO'nıııı Orta Avrupa Kuvvetleri Kumandanı tâyin edilmiştir.Kendisi Fransız ve İngiliz,kuvvetlerine kumanda edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • ^jVNNLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os t Uü* tariki 5 Mart çekilişinde tıımı s Ey,ül a-S0*000 6 Mayıs 1TX.QUUUU S Kasım m SO.OOO 5Temmuz%75.000 31 Aralık 75.0^0 Her 150 liraya bir kur'a nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • AMERİKA POLONYA'YA MAL İHRAÇ EDECEK [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,4 Birleşik Amerika Ticaret ve Ziraat Vekâletleri çevrelerinde belirtildiğine göre,Polonya'ya zirai maddeler ihracatı hususunda yeni kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • AVUSTURYA REİSİCUMHURU Theodor Koerner öldü [ŞARK B.B.A.VİYANA,4 Bir müddettenberi hasta olan Avusturya Cunıhurreisi Dr.Theodor Koerner,83 yasında olduğu halde vefıt etmiştirırbden evvel müteakit Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Adana ve Mersin'in Kurtuluş Bayramı [ANADOLU AJANSI] ADANA,4 5 ocak Kurtuluş Bayramı münasebetiyle Adana bugünden donanmıştır.Yarın saat 8.30 da Ulucami i)e Büyük Saat kulesi arasına tarihî bayrak çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Izmir Belediyesi tüccara karşı harekete geçti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.4 İzmirliler bir haftadan beri et yüzü görmemektedir.Buna sebep,zam isteyen kasapların kesim yapmamasıdır.Fakat Belediye bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • 4 lira çalarken yakalandı Kadriye Birgül adında bir kadın,yankesicilik suçundan dün adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Kadri-ye,Yerli Mallar Pazarında alış-veriş yapmakta ulan Melâhat Kabasakal ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • italya'ya 15 bin ton zeytinyağı satacağız [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,4 Haber aldığımıza göre,Türk ve İtalyan Hükümetleri arasında ticarî müzakereler cereyan etmektedir.Bu arada,anlaşma çerçevesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • izmir'de bir İngiliz şilebinde yangın çıktı LHL'SUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,4 «Anıerian» isimli pamuk yüklü bir İngiliz şilebi,bugün limanımızdan hareketi esnasında yanmağa başlamıştır.Ambardaki pamukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • 16 KASABADA SU VE ELEKTRİK TESİSLERİ AÇILDI [ANADOLU AJANSI] ANKARA,4 Son iki ay içerisinde İller Bankasınca 12 kasabanın içme suyu,4 kasabanın termik ve hidro elektrik tesisleri tamamlanarak açılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Bir misafir generalin Türk polisine hayranlığı Şehrimizde misafireten bulunan ecnebi bir general dün «Methini çok işittiğim Türk polisini takdir ve tebrik etmek için bugün elime bir fırsat geçti.demig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Fındıklı'da ölümle neticelenen bîr trafik kazası Fındıklı'da ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Fuat Şavşat adında bir şoförün idaresindeki 183943 plâkalı otomobil,Me-I nisan caddesinde yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED' ZEHİR.BİR.İZ PEL SİNDE.SİMDİ OAMDA Kİ GÜVERCİNLİĞİ GÖRDÜ:işte auqnjn\ANTENİ_J Hafiye 'nin icatları dr zehirgibi oluyor.Nereden çak.L-TIĞINI ANUYAMA,yır.ZEHİR,8U LLiyiAWA HAFİYE H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Pek yakında Hususi açılış ikramiyesi:10.000 lira P-SEKEftBÂMK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • ir adam karısını 31 yerinden bıçakladı Köy halkının gözü önünde işlenen cinayete kıskançlık sebepoldu BURSA,4 Bursa'da 1957 yılının ilk cinayeti Gemlik kazasının Büyükkumla köyünde işlenmiş ve bir kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • I Yine mâdûn kardeşler j DAHİLİYE Vekâleti,hayvanlara işkence edenlere Türk Ceza İ Kanununun 577 nci maddesinin derhal tatbikine dâir bütün i vilâyetlere bir tamim göndermiş.Vekâlet bu tamimde:«Bâ-i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • KİZ İSTİYOR [ASSOCIATED PRESS] ROMA.4 Gina Lollobrigida dün temmuzda bir çocuğunun dünyaya geleceğini ve kız olmasını arzu ettiğini söylemiştir.Kocası çocukları kız olduğu takdirde annesi gibi güzel o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Bolivya'da İHTİLAL [ANADOLU AJANSI] LAPAZ,4 Ücret meselesi yüzünden Bolivya İşçi Sendikaları ihtilâl hareketine girişin islerse de Cumhurreisinin cessurâne hareketleri neticesinde ayaklanma büyük ölçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Çanakkaleliler içki bedellerini fakir talebeye veriyor [Hususî Muhabirimiz Necmettin Şenay'dan] ÇANAKKALE,4 Şehrimiz genç münevverleri bundan böyle içki içmeyerek bunun bedelini vilâyetimiz okullarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Yemen Birlikleri Aden'e girdi [ASSOCIATED PRESS] ADEN,4 Bâzıları modern silâhlarla teçhiz edilmiş bulunan Yemen askerleri ve kabileleri,Yemen hududu-da yapılan çarpışmalarda bir miktar ilerleyerek İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • SİVAS'TA ADLÎ VAK'ALAR ARTTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS.4 Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden verilen malûmata göre,adli vak'alar 1956 yılında.1955 e nisbetle yüzde 15 bir artış göstermiştir.Bir yıl içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • izmir'de Sivil Müdafaa çalışmaları başlıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,4 Önümüzdeki haftadan itibaren şehrimizdeki sivil müdafaa çalışmalarına başlanacaktır.Seferberlik Müdürlüğünün organize edeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • ACIÇEŞME KARAKOLU ACİLDİ Kara*iim™k haIk ı a «Y,MI yaptırılan 12 odalı ve 1 garajlı devrediîm5îîe ™li°i"' dÜn Sabah yapılan tören,e Emniyet Müdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • HER LİSE MEZUNU NAHİYE MÜDÜRÜ OLABİLECEK 100 den fazla Müdürlüğe senelerden beri müracaat yapılmaması üzerine,şartlar hafifletildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Nahiye Müdürü bulmakta uğranan müşkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • Görülmemiş SOĞUKLAR Ankara'da 13 Yedek Subay talebesi bayıldı.Sivas ve Erzurum'da okullar tatil![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 Şehrimizde dün gece âni olarak bastıran şiddetli soğukları hüküm sürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • 1-4-w S*?I İLHAN DEMİREL] YENİ İMÂR TALİMATNAMESİNİ MÜZAKERE EDEREK,İNŞAATLARDA YAPILMASI İCAB EDEN HUSUSLARI TESBİT EDEN BELEDİYE MECLİSİ YENİ İMAR TALİMATNAMESİNE GÖRE En yüksek bina 21,5 metre olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • "Türk ekonomisi kuvvetleniyor,[ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,4 Dünkü New York Times'in dünya ekonomisi hakkındaki hususî ilâvesinde Joseph Haff imzalı ve «Türkiyede ekonominin esası kuvvetleniyor» başlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1957
  • BULGAR G TASFİYE EDİLİY BİR LEH GAZETESİ RUSLARA TECAVÜZ EDEN 300 TALEBENİN KOĞULDUĞUNU YAZIYOR [ASSOCIATED PRESS] VİYANA,4 Varşova gazetelerinde çıkan Sofya mahreçli bâzı havadislere göre Bulgaristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • CİCİ AK KOf?KMA YAVRUM gEN NAMUSLU ADAMIM f NAMUSUMLA ÇAUŞlK,NAMUSUMLA YAKARIM!I OH OKAOAR MESUDUM VTcicicAN^RTlK $2 6l Ki.NİHAYET 8Î(YUVAM.fi RAQa fAzlAyiz haoî ERKEütM ve YAVffUtfK^k\GlDtüM l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • VUÇUT HAREKETİ VE TEMİZ ĞıDAj^lN YENİ KUVVETLİ BlR.NESİL.YE-TİŞTİRMEĞE YARlYACAGlNI SANA İSPAT ETMEĞE ÇALIŞIYORUM HALBUKİ SEN,ÇOCUKLARINLA,DOĞRU 'OORÛST MES-4 GÜL OLMU-YORSUN ft* U8hı n#.'7.i Copf 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • DEMİR YUMRUK M/'DĞS COOK' TiLLSON KOLEJÎNg KAR& OA 'HARİKA BİR.OYUN Ç,KARARAK KSNOt BAŞjNA 61 Puan kazanmağa muvaffak oluyor.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • AH.ZAVALU CANBO' CUĞUAA tek başına ne;hale DÜŞECEK TOMBfK LE OWSO KÂBUS^ GBÇÎfZİYORLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • HAZRET-I-ALI YAZAN REFİ' C E V A D 105 ULINAS mü-Habibe'nin,Resûlallah'a nikâh edilmesini söyledi ve Hazret-i-Peygamberin buna dâir yazdığı mektubu verdi.Mektupta Ebû Süfyan'ın kızını zevceleri meyâhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • Ne Carmen olur o,ah ne Carmen.O vücutla.dedi.Ballard geldi,Jeanne'in yanına oturdu.Sizi tekrar dinlemek isterim,diye ona baktı.Jeanne dönüp bakmadığı halde,o gözlerdeki mânâyı biliyordu.Ballard,onca,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • PARIS GENÇLİĞİNİN YENİ DANSİ ÖĞRENMEK İÇİN KOŞTUĞU Ça Ça Ça Okulu rutubetli şarap mahzeninde kuruldu!İlk dersler esnasında ayaklara bakmağa müsaade edilmektedir.Takat sınıra kafiyen.Hele bacaklara asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • TEFRİKA No:10 E Birden arkasından bir gölge belirdi.Bir kurşun E vızladı.Doktor Orlıaıı elini kalbine götürdü.Yuvar-E landı.Kurşunu atan,Gülderen'di.Tıpkı bir kâbusta E gibi,onunla gidip merdiven oyuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1957
  • «Dünya daha güzel,daha çok güzel olabilir-di.İrimizi dinlesek günde kimbilir kaç,kac kereler bu hasretin estiğini duyarız.İyi ki her 4 zaman dinlemeye vakit olmuyor.İyi ki hayat t bir çılgın çark gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • TÜRKİYE ESKE MUHARİPLER BANKASI AO.MERKEZ YENİŞEHİR ANKARA-SAMANPAZARI AHIVAIVA.ATKOPRÜ KIZILCAHAMAM BEYPAZARI BEYOĞLU İSTANBUL:S?KUZGUNCUK İZMİR MALATYA NEVŞEHİR TAVŞANLI GAZİANTEP URFA ÇORUM.ZONGULD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • daha ucuzdur.Evlerde,Fabrikalarda,Mekteplerde,Hastanelerde,Otellerde,Lokantalarda ve bilûmum temizlik işlerinde çünkü FAY miktar itibariyle daha fazladır,kalite bakımından daha üstündür.dolayısıyle fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Resmî Sıhhî Müesseselerin Dikkat Nazarına Laboratoire NATİVELLE'den aşağıda yazılı müstahzarlar yurda ithal edilmiştir.Sıhhat' ve içtimaî Muavenet Vekâletinin,emirleri mucibince %30 miktarı resmî sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • dKd BAŞ ve ADALE AĞR/LAR/NA KARSI Sağlık mev« zuunda ailenin en yakın dostunu* doktoru nuz olduğunu günde 6 adete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • T.CD.D.Yolları Genel Emekli Demir Yolcular Cemiyeti Eskişehir Şubesi EŞYA PİYANGOSU LİSTESİ Çekiliş Tarihi 1 Ocak 1957 37752 Buz Dolabı 49157 Radyo 47947 Guguklu Saat 09051 Guguklu Saat 17263 Guguklu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • SB DENİZCİLİK BANKASI Kar ihbarlı ha«»»a Yflzde 50 ve Yüzde 100 Menfaatti ic ve dış seyahatler ü ataMmat l^to A)an darımı l «mrj»uldeaw ¦etfl K* bbw.«a^tiSav^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • FtliElı&ı&f Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • HİCRİ Cumartesi RUMÎ 1376 5 1372 Cem atiyel'-fthır OCAK Aralık 4 1957 23 VAKİ C VASATÎ EZANİ Güne* 7.24 2.31 Öğle 12.19 7.26 İkindi 14.41 9.48 Akşam 16.54 12.00 Yatsı 18.33 1.38 12.42 İmsak 5.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • HAYTA SEFERLERİ F/S ŞARK 12 Ocak 1957 F/S YALÇIN 14 Ocak 1957 ye doğru İstanbul'dan yükleyerek Hayfa'ya gidecektir.Müracaat:TİTVA Ltd.Kozluca Han kat 2 Tel:44 78 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Turgay Seren,Hâmit Kaplan'a yetişti t Başturajı 6 ncı da m Kadri Aytaç 161 jy Ekrem Koçak.156 PTJ1 İbrahim Karabacak 140 m Mustafa Ertan.131 İsfendiyar Açıksöz 51 H Necdet Çoruh r.29 mffl Saim Taşengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • TAKSİM KRİSTAL Gazinosunda Her Akşam ŞEN KARDEŞLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Dr.SUPHİ SENSES İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postahane sırası Tel:44 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • ZAYİ İstanbul Bankası Fatih Ajansından aldığım 9919 No.lu cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Emine Gezer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • ANTIPÖT grip-r *OİS AĞRİSİ' ADALE ROMATİIM ASI YANIKLAR J ¦GÜNEŞ YANIĞI ¦ARI.BÖCEK SOKMASI ¦KESİK «YARALAR PİÇİK KASINTI 'EKZEMA ¦ERGENLİK «DONUK iı Fi ATI 95 Krs.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Dr.REŞAT UYSAL RÖNTGEN MÜTEHASSISI Fatih Otobüs Durağı No.90 Akşehir Apartımanı.Tel:21 39 15 Saat 15.30 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • HİZMET OTOSU ALINACAK Az kullanılmış,kusursuz bir kaptıkaçtı veya kapalı cip yahut vagon station almak istiyoruz.Taliplerin hergün 3 den S e kadar aşağıdaki adrese müracaatları rica olunur.MOBİLYA LTD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • TAKSİM KRİSTAL Gazinosunda Her Akşam NİGAR ULUERER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • TAKSİM KRİSTAL Gazinosunda Her Akşam İrak Rakkasesi SEMİltA YILDIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Rusya peyklere karşı siyasetini değiştiriyor MOSKOVADA BU MAKSATLA TERTİPLENEN KON-FERANSA KIZIL ÇİN BAŞVEKİLİ DE KATILACAK [ANADOLU AJANSI] TOKYO,4 İnanılır kaynaklardan öğrenildiğine göre.Komünist Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Münir Nurettin-Ayla Doğanay dâvası başladı t Baştarafı 1 incide Bilâhare İfadelerin tesbitine geçildi.Ayla Doğanay hadiseyi dilekçesinde anlatmış bulunduğunu bildirdi ve Müslk Yayınları odasının herke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • TAKSİM KRİSTAL GAZİNOSUNDA Memleketin hakikî ve tek büyük sanatkârı Perihan Altındağ S Ö Z E R i Üstâd bestekâr ve tamburi SALÂHATTİN PINAR,KADRİ ŞENÇ.ALAR,NACİ TEKTEL.CEMAL CÜMBÜŞ,MEH-MET AYAR,HAMDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • TAKSİM KRİSTAL GAZİNOSUNDA Kıymetli Halk Türküleri sanatkârı MUZAFFER AKGÜN Bağlama üstadı ALÂEDDİN PA-LANDÖKEN idaresinde büyük bağlama topluluğu Masalarınızı evvelden ayırtınız.Her pazar saat 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • *m Her Akşam Taksim KRİSTAL Gazinosunda YILDIZ ERDEM Yasemin ESMERGIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Macar milliyetçileri kıyma yapılmışlar t Baştarafı 1 incide «Nizami polis ve hattâ Budapeştede vazifeli Rus askerleri o kadar fena değildiler.Birçokları bize yardım etti.İhtilâl sırasında bir Macar po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Bütçe Encümeninde Macar mültecileri meselesi görüşüldü t Baştarafı 1 incide Kadastro işlerinin ağır gitmesinden şikâyet etmişlerdir.Soruları hükümet adına cevaplandıran Devlet Vekili Şem'i Efgin.Teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Kıbrıs'la ügili çalışmalar devam ediyor t Baştarajı 1 iticide verecektir.İNÖNÜ,KIBRIS MEV-ZUUNDA KONUŞACAK C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,bu sabah Ankara'dan trenle cehrimize gelecektir.İnönü'nün yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • MISIR'DA SANSÜR KALDIRILDI I [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,4 Bugün bildirildiğine göre,Cumhurreisi Abdünnasır,Mısır'da sansürü kaldırmıştır.İsrail Mısır harbinin başlamasından sonra konan sansür ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1957
  • Yunanistan'a Amerikan yardımları üçte iki nisbetinde kısılıyor t Baştarafı 1 incide Anayasayı kabul etmemesini ve Atina hükümetinin İngiltere ve Türkiye ile görüşmeler yapması için Amerikan teklilinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1957
  • Anketimiz bugün bitiyor Hâmit Kaplan gene başta Türk sporuna milletlerarası bir müsabakada şeref kazandırmış veya bu şerefin kazanılmasında hissedar o^,mıış,Türk sporunun itibarını dünya çapında yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • Saray'ın 50.Bu gecenin en mühim müsabakasını Fenerbahçe ile Galatasaray basketbol takımlarının maçı teşkil edecek Türk sporuna her sahada nice hizmetler yapıldığına şahit olmuş elli yıl!Dile kolay.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • «t YİNE UĞURLU GELECEK Mİ?•Başvekil Adnan Menderes,üün öğle yemeğini Vefalı futbolcularla Konya Lokantasında beraber yemiştir.Adalet galibiyetinden sonra Başvekilin Vefalılara gösterdiği yakınlık ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • AVCILIK Turhan TAMERLER mı ı ıı ı ııı mı ıı ıı miti ÇULLUK:Son günlerde meralarımızdaki çulluklar çok seyrelmişlerdir.Pazar günü yağmur altında akşama kndar gezen avcılar,adam başına en fazla 1-3 çull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • ÇAGIRILMIYOR Adaletli M.Ali Has'ın son Kimlerde İyi form çöstermesl üzerine spor çevrelerinde kendisinin Millî Takıma alınacağı söylenmekteydi.Bu hulusta F.F.Reisi Hasan Polat demiştir ki:«M.Ali takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • E.SARAY İZMİR'DE F.BAHÇE ADAMDA.Adalet takımı da bugün Ankara'da Gençlerbirliğiyle oynuyor İki maç yapmak üzere İzmire giden lig lideri Galatasaray bugün ilk maçını Alsancak stadında Altay İle oynayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • y 4.S^m».U Be\oelu»Dor"mi Vefa'yi 2—0 mağlûp ettiği maçta San-Siyahlılarm bir hücumu güçlükle önlenmeğe çalışılırken Lig birinci devresi bugün kapanıyor SPOR KARSIYA Puan cedvelinde sonunculuk ile alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • Bölge Ceza Hey'eti yeniden seçilecek Bölge Müdürü kulüplere gönderdiği tebliğde 9 Ocak'ta bir toplantı yapılacağını bildirdi Bölge Ceza Heyeti azaları «istifaya niyetleri ve istifayı gerektiren bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1957
  • YILLIK BOKS FAALİYETİ İstanbul boks ajanlığının 1956-57 yılı faaliyet progıaı fcsbit edilmiştir.Yeni program şöyledir:12-13 Ocak 1957 Pakrat kupası Şişli kulübü tarafından 26-27 Ocak 1957 Teşvik kupas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor