Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • LORD RADCLIFFE PLÂNINA KARŞI KIBRIS için Hükümetimizin görüşünü aksettirecek olan Anayasa tasarısı müzakerelerine dün sabah Vilâyette başlanmıştır.İngilterede Lord Radcliff tarafından hazırlanan tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • Amerika Taksimi Zor görüyor [ASSOCİATED PRESS] WASHİNGTON,3 Amerika resmî şahsiyetleri Kıbrısm ikiye taksiminin adanın İngiltereden bağımsızlığını kazanma taleplerinde bir hal çaresine ulaştıracağı hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • Hususî otolara lâstik verilmiyecek [TÜRK HABERLER AJANSI!ANKARA.3 Hususi otomobil sahiplerine ikinci bir emre kadar lâstik verilmiyecektir.İktisat ve Ticaret Vekâleti Vilâyetlere yaptığı bir tamimde,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • ÇÖZÜLEMEYEN KÖRDÜĞÜM IRÜÇHAN ÜNVERI Belediyeye göre kasaplar,ebedi oyunlarını bir defa daha tekrarlamağa hazırlanmaktadırlar.Kasaplar ise,son günlerde el «almayışlarına sebep diye mezbaha «atların.nar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • Milyoner bir Prenses Darülacezede öldü Prenses Kâmuran servetini,vârisleri bulunamadığı takdirde hayır cemiyetlerine bırakıyor 80 milyon liralık bir servetin sahibi olduğu söylenen Prenses Kâmuran Kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • DİYANET İŞLERİ BÜTÇESİNİN MÜZAKERESİ SIRASINDA Liselerdede din dersi okutulması istendi Tenkitlere cevap veren Ahmet Salih Korur,hükümetin din mevzuunda son derece cesur ane hareket ettiğini söyledi [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • ÇİMENTO İSTİHSAL!1 MİLYON 200 BİN TON'A YÜKSELDİ [ANADOLU AJANSİ ANKARA,3 Ankara Çimento Fabrikasına ilâvesi kararlaşan ikinci fırının inşaat ve montajı da tamamlarımı ve yeni fırın bugün ateşlenmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • kuvvetlerinin daha şiddetle hareket etmesini istiyor [ANADOLU AJANSIJ SAN FRANCİSCO.3 ingiliz İsçi Partisi lideri Hugh Gaitskell bugün Birleşmiş Milletler kuvvetinin yalnız Gazza bölgesini değil hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • I İLHAN DEMİRELI m#İIİ DADA TUTTU Derya canavarlarının eri büyücü dün sekiz saat süren mütlıiş bir mücadeleden sonra AVNI D AB A lUI IU vni Baba İsminde bir balıkçı tarafından yakalanmıştır.Tam 6 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • BiR KOMUNiST MEBUSUN VERDiGi TAKRiR UZERiNE Ürdün,Ankaradaki Elçiliğini kapatıyor Ürdün Devlet Vekili,diplomatik münasebetlerin kesilmiyeceğini,Türkiye'deki menfaatlerin de dost bir devlet vasıtasiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • IB.B.A.I YENİ YIL GÜZELİ Fransızlar Yılın Güzelini daha yılın ilk yününde seçtiler.Lyon'da yapılan miisahakada,Paris Güzellik Kraliçesi Mile.Genevieve Zanetti,«Miss Franee 1957» olarak ilân edildi.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • Feridun Ergin ve Kâmil Kırık oğlu Strasbourg's gitti Avrupa Koıvseyi İstişâvi Meclisi 3" üncü dönem toplantılarına katılmak üzere Muğla Milletvekili Feridun Ergin Hür.P.ve Malatya Milletvekili Kâmil K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1957
  • ıSr w& Rfefag m m& sm «inmw IRUÇHAN ÜNVERj ZARAR KTTİĞİ İÇİN ŞEHİR HATTI İŞLETMESİNİ BEDAVADAN DEVRE HAZIR ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN DENİZCİLİK BANKASI UMUM MÜDÜRÜ YUSUF ZİYA ÖNİŞ Önis,Şehir Hatlarını bedava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • HAFTANIN E FİL M LİRİ 'Fi lu+tecuı.Ç)k. x*t,CARTOON VE DtSNEY Sinemada canlı resimler cartoon)tekniği yarım asırlık bir maziye dayanır.Fransızların ve Amerikalıların bu sahadaki ilk adımları,seneler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntü,sıkıntı arkada kalıyor.Hayat gözünüze her zamandan güzel görünecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] His dünyanızda yeni bir ümit ışığı parlıyor.İyimsersiniz.İş haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 hks i_3 4 5 SL 6 7 1 8 BU t MA C A SOLDAN SAĞA 1 Buğday,arpa v.s.Koyu kıskançlık.2 Hacıların buluşma yeri Yıldız'da bir köşk.3 Duman yolu Favori Bir toprak.4 Paylama Gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Cuma konseri 13.00 Şarkılar.Kadife Erten 13.30 Haberler 13.45 Türküler.Fatma Türkân 14.00 Hafif şarkılar,dans ve caz müziği 34.30 Şarkılar.Mustafa Kovancı 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • I AflLIYOR BU ŞUBELERİN HER BİRİ İÇİN 10 sene müddetle aylık gelir 40.000 tu Para ikramiyeleri S.OOO TL.Zarif açılış hatıraları Umumî ikramiyelere iştirak hakkı SERMAYESİ:17.000.000 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • 11 Mevcudu 2 günde kapışılan TRAFİK OYUNU I İstanbul piyasasına tekrar ara edildi» NOT;7-1-1957 tarihinden itibaren okulların ve taşranın siparişlerinin şevkine başlanacaktır.EKSAN Oyuncak Fabrikam Lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Hastahane Yaptırma ve Hastalara Yardım Derneği Genel Başkanlığından:Yılbaşı dolayısıyla Derneğimiz Genel Merkezine bir çok vatandaşlarla,üyelerimiz ve Derneğimizde kayıtlı hastalarımız tarafından gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Halkın yaptırdığı bir karakol bugün açılıyor Vazifelilerin hertürlü ihtiyaçlarını karşılayacak sekilda inşa ettirilmiş olan Acıçeşme polis karakolu,bugün saat 11 de törenle açılacak ve Emniyet makamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Dünya hava nakliyecileri İstanbul'da toplanıyor HİLTON'DA YAPILACAK MÜZAKERELERDE BİLET SATIŞINDAKİ DÖVİZ KURU DA GÖRÜŞÜLECEK Beynelmilel Hava Nakliye Birliği İ.A.T.A.ya âzâ buulnan Havayollarının müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • I Süleyman Nazif'in 30 uncu [ölüm yıldönümü 5 ARIN Süleyman Nazif'in üO uncu ölüm J yıldönümüdür.Gençlerimize bu isim hakkmda bildik-İ leı-i sorulsa,anket neticesinin şöyle bir şey ola-cağını tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • KISA Haberler e İSTANBUL Gazeteciler Sendikası kongresi bugün saat 10 da,Eminönü Öğrenci Lokalinde toplanacaktır.ÇUKUROVANIN kurtuluşunun 36yıldönümü münasebetiyle 5/1/1957 gecesi Çukurova Yardımlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Baş dönmesinin sebebleri 4)Hazmı sisteminin hastalıkları baş dönmesine sebep olabilir.Hâd gastrit mide iltihabı)iştahsızlık,paslı dil,baş ağrısı,bulantı,kusma,karın ağrısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Altın fiatları Cumhuriyet Reşat Ilaınid K ü 1 fi e 92.50 109.00—110.00 92.50—93.00 13.G5—13 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • r SİNEMALAR J Tel:44 42 89)BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02;1 Bir gecenin Aşkı Dany Robin Türkçe.2 Yasemin Mısır filmi Türkçe.A L K A Z A R Tei:44 25 G2)Ana Hasreti Leylâ Altın Türk filmi.ATLAS Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • FABRİKALAR!NAKLİ KİN ÇALIŞILIYOR Profesörlerle sanayicilerin katıldığı dünkü toplantıda bir ihtisas hey'etinin teşkili istendi Haliç'teki fabrikaların sur dışına nakli hususunda yapılan çalışmalar son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Şişli Kaymakamlığına bîr bebek bırakıldı Dün sabah Şişli kaymakamlık binası bahçesinde,terk edilmiş Uç aylık bir kız çocuğu bulunmuştur.Yavru Darülacezeye teslim edilmiş,terk edenin bulunması hususund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Aktarmalı biletler yeniden çıkarılıyor Son zamlardan sonra E.T.T.nln tramvay ve otobüslerinde aktarma bilet usulünün tesisine karar verilmiştir.Alâkalılar bu suretle vatandaşlara kolaylık yapılmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Bütçe Raportörleri Ankara'ya döndüler Bir miiddettenberi şehrimizde bulunan.Bütçe encümeni raportörleri,dün çalışmalarını bitirerek Ankaraya dönmüşlerdir.Raportörlerin bilhassa Teknik Üniversitenin ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Milyonerzâde bir hırsız yakalandı Son günlerde muhtelif yerlerde faaliyet gösteren dört kişilik otomobil hırsız şebekesinden milyoner bir fabrikatörün oğlu Kozma Papasoğlu ile suç arkadaşı Recep Sakar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Millî Korunma mahkemelerinin faaliyeti Dün Toplu Millî Korunma mahkemesi ile Milli Korunma Mahkemesi faaliyetlerine devam etmişlerdir.Toplu Milli Korunma Mahkemesinde tstefan Kovaçi adında bir tacirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • Mes'ud bir nikâh Cumhuriyet Gazetesinin San'at muharriri Selmi Andak ile bayan Nermin Esin dün saat 18 de nikahlanmıslardır.Arkadaşımıza ve eşine saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • GAZ İÇİN KARNE ALAMAYANLAR VAR Aksaraylılar gaz karneleri tevziatından şikâyetçidirler Bilhassa Havuzlubahçe Kürkcübaşı mahallesinde ikamet edenler,son haftaya kadar karne alamadıkları için gaz sıkınt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1957
  • SAVA VAFİDİS dün tevkif edildi Kançılar Hristo'nun ifşaatına adı karışan sanığın ingiltere'de külliyetli parası varmış Muhtelif döviz kaçakçılığı hâdiselerinden Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1957
  • i ocak mı milliyet-SAYFA:S Macaristanda 200 bin işçi işten çıkarıldı İşçi Konseyleri fabrikaların kasalarına el koyup işçilerin yevmiyelerini vermeye başladı DÖRT ESER DAHA İlmî araştırmalar yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • ClCİ CAN MASıL,SEN D BCSENDİN Nti SOZEÜM?va^^ku M\vm?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • BELKİ ÇOCUKLAR.HAYATlARiNDA ÇAKMAK GÖRMEMİŞLERDİR.MEÜ_HAL.DE OV ^A«KlN BUNU YAKAMŞLARD.R.3 0 ATEŞ ONLARİ KORKUTMUŞ.TUR.ÇAKMAĞt OÜSÜRÜNO3 ETRAFI ATEŞS vtRMİŞşep Bitirimle i karar.GAHA GELİYORUZ.SıR.ADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • BONCUK IMP» v.s.Jer nirmen mil mır 0* V Ne.WAIT DISNEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • DEMİR YUMRUK JOHNCMURPH' MAfcıCA BİRÇEV I Cftg»lŞnXOA»a TÛİOM MS KAOAR OUURSA OU6UN 67 »UAMV «AZAMMAft MOtAy MHK GELECEK WAÇ TİLLSON KOLEJİNB KARŞt ı AAİDGE.OM-LAS.OAMA ŞİDDET.^U OyMJYACAKLAfî,OyNAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • CISCO KID JOSE SAUNAS.BOD REED Shark k/aaseye-faükettİRmeoen ÖL.OÜR.EN.TABANCASI SUYA Arty OR.VE UZAKLAS'YOfZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • TOMBIK S£NSi2.W BEN DE MEKTEP-mZlA Bu ÇEKİ.1 NC'.VAPA.V'TS TO* 8AŞ1V1A NEj UR.I JjJ2 1 CAG M 7 APACAâ(»A HAVAÎ ri^O v«-C^ *"T7yC—DEâ»u ben 1 rvM T-'7f-3r-i*J SANA I 1 1 'U.'iX.*îl SOVUVEVJa:1 il^^,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY Şu P 3 KOKULU F^jROYU AT AĞZİNDAN CO.ÇıKAR.ŞAPKANI BAŞİNDAN.BukASI SOKAK DEdİL.I II i' II IIIH lÜİlfcll il Şu BERBAT Gu.RÜuTÜVÜ KESİN ARTIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • ORMANLAR İÇİNDE ORMANI ARADIK!TEVFİK DOĞAN Ankara Hususî Muhabirimiz TİMUR'un ordularını,fillerini gizleyen ormanların yerinde şimdi kekliğin korunacağı çalı kalmamış.Git git bozkır.Geniş yataklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • PARİSLİ KADIN Jeanne sinirliydi.Ömründe ilk dei;ı beğenilmemek endişesini duyuyordu.Piyanist «Bu diyarı tanır mısm?a başlamıştı.Jeanne beklemesi için elini kaldırdı.Sonra Ballard'a:Lütfen biraz su.Boğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Beni öldürmek istiyorlar TEFRİKA No:9 Çıldırıyor muydu?Atehten mi oua öyle geliyordu?Ne pahasına olursa olsun kulnğını kapıya dayayıp dinledi.Yamlımyordıı,hayır.Korkaklığından Utandı.Ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • YAZAN REF I C E V AD 104 ÜLUNAY Ona dehalet edebilirsiniz.demişti.Amr,Peygamberin mektubunu Necâşî'ye verdiği zaman hükümdar,Resûlallah'a ihtiram için tahtından kalktı,kademeleri indi.Nâmeyi iki eliyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1957
  • DERTLEŞME OKULLARIMIZIN bir rakam havası var ki önce çocukları,sonra bizi sarıyor.İlk,orta,lise hepsinde aynı şey.Notlar başlıyor.Rakam merakı da beraber.«Matematik tarih 5,edebiyat Dinleyiniz.Öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1957
  • TÜRKİYE BANKASI D-jot paranızın-istikbalinizin emniyeti.1 MARf ÇEKİLİŞİNDE* 3 adet Bahçeli Ev 2 adet 20.000 TL.2 adet 10.000 TL 60 adet 1.000 TLve çeşitli para ikramiyelerle cem'an 855.000 liralık ikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BARKASI AO.WW BB m* ^BF mmmm amwmi IBB ot mm hhbi M «jw »oa ar-mh «umr au bbhiw 1 tzMte i r n R II M* sungurlu YENİŞEHİR BEYOĞLU MALATYA V v v lfl ALACA A M tf A D A SAMANPAZAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • r.Jkısa zamanda bütün ev kaçanlarının benimsediği,vitrinleri renklendiren,bilûmum temizlik işlerinde harikalar yaratan bu kutudur.Çünkü bu kutunun içinde,kalite ve müessiriyet bakımından şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Yeni gelen Teknik Kitaplar listesi ile bütün Amerikan mecmualarının,normal kurla Türk lirası fiatlarmı gösteren 5 numaralı katalogumuzu isteyiniz.Dept.5-D.Atatürk Bulvarı 245
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • mm DENİZCİLİK BANKASI Har İhbarlı ha«ab» Yüzde 50 ve Yüzde 100 Menfaatti iç ve dış seyahatler »¦ila maiemat tela Şua» »a v Aianalarıaua amrİAladadir •¦İB H 1 İÜ Sı 5î ra ¦Hfeta* LİdMdftaM Vifl Mfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • FOTOĞRAF FENNİYLE ALAKALILARA MÜJDE Teknik bilgilerinizi arttırmak ve müşküllerinizi çözmek İçin adresimize bir mektupla müracaat ederseniz fennin yetkili profesörleri tarafından vâki olacak suallerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • ZAYİ İş Bankası Beyoğlu Şubesinden aldığım 74516 No.lu cüzdanımı kaybettim.Hükmü Yoktur.Erdoğan TEMEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • Hfilii'isef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENİ KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • r HİCRÎ 1376 Cema.CUMA 4 RUMİ 1372 dyel'-tthir OCAK Aralık S 1957 22 VAKİ' r VASATÎ EZANİ GUnet 7.24 2.S1 Oil* 12.19 7.24 İkindi 14.41 9.45 Akvam 16.53 12.00 Yatsı 18.52 1.20 imsak 5X4 12.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • Bu akgamdan itibaren HER AKŞAM TURKUAZ Gazinosunda Büyük fedakârlıklarla getirmiş olduğumuz YUNANİSTAN GÜZELLİK KRALİÇESİ EVA BRİKA En yeni şarkılarını okuyacaktır.Pazar günleri 15 18 arasında mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • KONFOR MIHÇIOĞLU,KOYUTÜRK ve Arkadaşları Ltd.Ort.Yalnız ithalâtçılıkla iştigal edeceğinden Harbiyedeki mağazasını GALATA OKÇU MUSA CADDESİ No:104/106 1 inci kata naklettiğini sayın müşterilerine arzed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 04.01.1957
  • ISTANBUL Kocomustafapağa j J[ J^ If J$ U £i Sinemasında 2 Film birden 1-CASUS KADIN ROBERT STACK URSULA THİESS 2 İNTİKAM GEÇİDİ Renkli-Türkçe)ELIZABETH TAYLOR DANA ANDREWS PATER FINCH Seanslar:2 de Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1957
  • Polat Dostluk Paktını tetkik edecea dedi m i YEDİ PROFESYONEL BİLETLERİ KALDIRMA KLÜB 3 BÜYÜKLERİN KOMBİNE TEŞEBBÜSÜNE KARŞI BİRLEŞİYOR Hasan Polat kısa bir tereddütten sonra söze başladı:«Ben henüz ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • VEFA KONGRESİ Ekseriyet temin edilmediği için önümüzdeki pazar giıniiısr irini edilmiş olan Vefa Kulübü Kongresine azalar ciddi oiı şekilde nasırlanmaktadırlar.Bilindiği gibi,İdare Heyetine namzet iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • F.BAHÇE 50 NCI YIL DÖNÜMÜ KOMİTELERİ Fenerbahçe Ellinci Yıldönümü Kutlama Ana Komitesi dün toplanmış ve Tâli Komiteleri seçmiştir.Bu komiteler «Müsabakalar Organizasyon Komitesi»,«Merasim Komitesi».«S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • JÜNYORLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI İSPAN-YADA YAPILACAK MADRİD,3 Jünyor Takımlararaıı delegelerinin İştirakiyle yapılan son toplantı esnas.nda,1957 senesi Jünyor Takımlar Futbol Şampiyonasının İspanya'da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • G.SARAYIN 5 0 NCI YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ BİTİYOR Galatasaray Kulübünün eliincl yıldönümü töreni,yarın Spor Sarayındaki basket uol ve voleybol maçlariyle kapani-cakUr.Bu maçlar arasında madalya U-T^ii de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • Dünya Şampiyonu RAY ROBINSON unvanını kaybetti NLW-YORK,3 ŞARK-B.B.A.Maddlson Square Gardens salonunda 15-000 »evirt-1 önünde yapılan boks müsabakasında,Dünya Orta Sıklet Boks Şampiyonu Ray Sugar)Robi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • c-fl PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B M.A.Y.P.Galatasaray 9 8 1 24 10 17 Fenerbahçe 9 8 1 27 5 16 Istanbulspor 9 3 1 2 14 10 10 Beşiktaş 9 4 2 3 12 12 10 Kasımpaşa 9 3 2 4 6 11 8 Beykoz 9 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • Anketimiz yarın akşam sona eriyor Dünyanın her memleketmde olduğu gibi,Türkiyede' de YILIN SPORCUSU-seçilecektir.İşte «MİLLİYET.1954 te başladığı bu vazifeye 1956 da da devran ederek,bu yıl Türk sporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • ÜÜlttl FUTBOL Federasyonu 2 nci profesyonel lig kulüplerine yardım olmak üzere,Millî Takım hazırlık karşılaşmaları hâsılatından cenı'an 3600 liralık bir yardımda bulunacaktır.Böylece her kulüp bu para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • GURKAN,EMNIYET'ien m VB II Geçen transferde Fe-A I İlimi nerbahçeden Emniyet'* geçen Giirkan,bu hatta Emniyet'teıı istifa etmiş ve kulüpten alacağı üç bin liradan vazgeçmesi üzerine kendisine bonservi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • CEZA HEY'ETİ İSTİFA ETMİY Nejat Erimtan İstifayı icabettirecek bir hâl göremiyorum,diyor Bir futbolcum 1 affı,diğerinin 21 gün ceza alması.Ceza Hey'eti mensuplarının kulüpçülük yaptığı iddiasiyle karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • BEŞİKTAŞ VE Beykoz kampla Pazar günü Beşiktaş'la «Federasyon Kupası» dömifinnl maçını oynayacak olan Beykoz takımı,dün kendi sahalarında antrenman yaptıktan »our* kampa alınmıştır.Evvelce Pendik'te ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • ADALET İLK GALİBİYETİ 9 UNCU MAÇTA Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Kırmızı Beyazlılar hâkim ve neticeli bir oyun çıkardılar.Sahanın en mükemmel futbolcusu Mehmet Ali idi istanbullu seyirci için Hakkı Gürüz» ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.01.1957
  • [TELEFOTO-MİLLİYET:Ankara-îstanbul muammer taylak] Fenerbahçe Ankara'da Demirspor'la M berabere Devreyi ilk dakikada yedikleri golle mağlûp bitiren Sarı Lacivertliler beraberliği ikinci devrede Can va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor