Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • ORDUMUZUN SUBAY İHTİYACI KARŞILANIYOR Ordumuzun esas temelini teşkil eden küçük rütbeli subay ihtiyacını temin etmek İpin bir müddettenberi M.M.Vekâletinde yapılan hazırlıklar neticelenmek üzeredir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • ar casusTkdün hudut haricî euildi Cebeci'de yakalanan Selarel memuru N i n o v,[m^nlekelimİ2tien çıkarılırken Konsolosluk memurları gazetecileri tehdii etli nkara'da Cebeci'de casusluk yaparken Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • Eskişehir'de bir Jet uçağımız düştü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,9 Bu sabah saat «30 da 6.Hava Üs Alayı'ndan havalanan F.84 tipli jet uçağı,bir arıza neticesinde Eskişehir civarına düşmüştür.Kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • Martta Kuyruklu Yıldız göreceğiz Belçika Rasathanesince keşfedilen "Arend-Roland,yıldızı dünyamıza yaklaşıyor IHALIl KIVANÇ] Kuyruklu yıldız görünmesini büyük bir «uğursuzluk» sayanlar İçin bugün heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • EMNİYETİN IŞIKLI ODASI FAALİYETE GEÇTİ Yeni yılın ilk suçluları dün faaliyete geçen Emniyet Müdürlüğünün ışıklı odasında ilgili memurlara tanıtılmıştır.Işıklı Oda'nır yegâne hususiyeti,burada üç bin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • YURDUNA KAVUŞTU VuKOblavya'daki Türklerin anayurda îiövleri devam etmektedir.Simplon Kkspresi dün de Sirkeci Garına bir çok göçmen ailesi getirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • SELİM SARPER'E GÖRE KIBRIS DÂVASI B.Mdışında halledilmeli Daimî delegemiz Yunanistan'ın dünya efkârı umumiyesine manevî tazvik vantısım sövledi Bir müddetlenberi memleketimiz-de bulunan Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • ı.ııi»!fM ı«rfwWMte MİIWİt IRÜÇHAN ÜNVERİ Aksaray'ın Kakmacı sokağı diiıı büyük bir yan»{m tehlikesi atlatmış,Ayşe Tarım'a ait 3 katlı alışab evde Ka/ocağının patlamasından yıkan yangın buranın tamame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • İngiltere tarafından hazırlanan ve kısmî muhtariyet tanıyan KIBRIS ANAYASASI KWffiHi İNCELENİYOR Dün Başvekille görüşen Fâzıl Küçük,"Ada Türkleri Türk hükümeti ile tam bir mutabakat halindedir,dedi Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • Yılın adamı Macar hürriyet savaşçısı.[ASSOCIATED PRESSJ NEW YORK,2 Time mecmuası dün 1956 yılının adana olarak Macar hürriyet savaşçısını seçmiştir.Rus istibdadına karşı savaşan Macar hürriyet savaşçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • EISENHOWER PLÂNINI DÜN KONGREYE VERDİ [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,2 Başkan Eisenhower,parti liderlerile yaptığı görüşmelerden sonra Kongre'den,Amerika'nın Orta Doğu'da vukubulabilecek bir komünist tecav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • Mısır Suriye ile birleşiyor iki Arap devleti Ürdün'ü de içine alacak bir federasyon kurmaya çalışıyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,2 Başkan Eisenhower'in Ortadoğu'ya komünist nüfuzundan kurtarmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • BİR AÇIKLAMA Milliyet Gazetesi Mesul Müdürlüğüne:Mıüıterem gazetenizin 3İ Aralık 1956 tarihli nüshasının birinci sahife 8 inci sütununda {Bir kongre hazır kuvvetin nezareti altında vapıldı)başlığı alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1957
  • KBÂBÂ Bugünkü Sayısı EVİNİZİN B i r Haftalık NEŞEStDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • YILBAŞI I stanbulluların 1957 yılına nasıl girdiklerine dair umumi kanaat er-tesi günkü bâzı gazetelere bakılırsa,«Çılgınca» eğlenildiği merke-zindeydi.Doğrusu foto muhabirleri de bu kanaati kuvvetlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • KERVANSARAY PAVIONUNDA Her Akşam 20.30 dan 23.30 za LOKANTA Servisi EN NEFİS yemek En mükemmel servi» Her gece 22.30 24 ve 1 de 3 PROGRAMDA TAUMOE PATRICIA CELÂL ŞAHİN Havayen dans ve farküarı STRİP-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • 931 Be.1 *m Hfe 9 DENİZCİLİK BANKASI 1957 ıkramiy* plânında Büyükada Nizam'da apartman katları Zengin para ikramiyeleri Seyahatler S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • w SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Baş Dönmesinin Sebepleri 3)w—ı Baş dönmelerinin kulak veya sinir sistemine âit bozukluklardan sonra gelen bir sebebi de gözlerdir.Görme bozuklukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar daha mes'ut bir ömre kavuşmanız İçin bir değişiklik yapmak kudreti verecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Karı;ık bir duruma aon verebileceksiniz.BALIK BURCU [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Mil I1KIIII İlli İlli 111 l.ll MU IIII.1I1I1III11 IIII1I1M IIIIIIIM1II ISTANBUL ğ 12.27 Açıl ş ve program 12.30 İ Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Tü-lûn Korman 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Zeki'nln dayısı Eski harflerle yazılışına göre,duygular veya yüksek sınıf.2 Evren Kan emici bir mahlûk.3 Bir bulut Aslan sütü Devletimiz.4 Bir önder Övme.5 Hatırla Adale Bir nida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Yeni bulunan Bu resim kime aittir?Bir gün cevabını,yeni çıkan YENt TARİH DERGİSİ nde bulursunuz.Adres:Posta kutusu 18,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • TÜRKİYE1" VAKIFLAR BANKASI 1957 YILI İKRAMİYE PLANI TUTARI 3MİLYON 275.000 LİRA 7 adet ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR 54 Adet MESKEN KREDİSİ AYRICA 275.000 Lira tutarında PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • M E V L İ D Elim bir kaza neticesinde hayatının baharında fâni dünyaya veda eden allem GÜNGÖR KARAOĞLU nun ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 5 Ocak 1957 cumartesi günü B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Sahle evrakla lâstik almak isteyen şebeke yakalandı Eski Vali Muavinlerinden birinin sahte imzasını taşıyan ordinolar 200 liraya satılıyormuş 'Belediye Millî Korunma müfettişleri zincirleme bir lâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Yeni Ticaret Kanunu müsbet karşılandı MAHKEMELERE AİT HÜKÜMLERDEKİ DEĞİŞİK-LİKLE BİR ÇOK İHTİLAFLAR ÖNLENMİŞ OLUYOR Üç gündür mer'iyette bulunan yeni Ticaret Kanunu müsbet karşılanmıştır.Kanunun en mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Oto lâstiği tevziatına haftaya başlanıyor İstanbul Tevzi bürosu emrine tahsis edilen 3000 dış ve 1900 iç lâstiğin önümüzdeki hafta dağıtılmasına başlanacaktır.Lâstikler,münhasıran ihtiyaç sahibi taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • KONSERVATUAR Türk Musikisi Konseri Konservatuar Türk Musikisi İcra heyetinin Münir Nureddin Selçuk idaresinde önümüzdeki pazar günü saat 11 de Yeni Komedi Tiyatrosunda vereceği konserde Dügâh makamınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 92.11 Re$at 108.00—109.00 Ham id 91.00—91.50 Kült* t 13.55—13.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Bir gecenin Aşkı Dany Robin Türkçe.2 Yasemin Mısır filmi Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Ana Hasreti Leylâ Altın Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Demir Pençel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • ÖLÜM Bay David Yaşa Hahmişvlli,Bay ve Bayan Aron Hahmişvlli ve çocuğu,Bayan Anna Hahmişvili,Bayan Olga Hahmişvili,Dul Bayan Berta Beber,Bay ve Bayan Mlhael Musaoğlu,Bay ve Bayan Mordeh Eliazarof ve ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • M sıkıntısı A RAPÇASIZ «sabah.Far^-rais aVşani» E li diyemezsiniz.Bu en lüzumlu günlük sözlerin bile kullanış dilinde Türkçeleri yok-tur.Ayıp değil:Almanca ve İngilizce gibi en büyük dillerde de Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • KISA HABERLER MEMLEKETİMİZDE hemşireliğin tekâmülünü sağlamak maksadlyle bir «Hemşirelik Konseyi» kurulması için çalışmalara başlanmıştır.SON olarak resmî teşekkül ve vilâyetler emrine 40,5 ton çember
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • PEYAMI SAFA'nm KONFERANSI İstanbul Halk Eğitim Derneği tarafından tertiplenen seri konferanslara devam edilmektedir.Bugün de saat 17.30 da Eminönü Öğrenci lokalinde Peyami Safa tarafından «Sağcılık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Gazeteciler Cemiyeti İdare Heyetinin durumu Gazeteciler Cemiyetinin 28 aralık 1956 tarihinde yapılan kongresi sonunda seçilen İdare hey'eti toplanarak vazife taksimi yapmıştır.Ancak,idare hey'etinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Yaşlı bir adamın ölümü şüpheli görüldü Yeni yılın ilk ölüm hâdisesi Şişli'de cereyan etmiştir.Bu semtte Ergenekon caddesinde 34 numarada oturan 70 yasında Hirsanti Stamatyadis birdenbire fenalaşarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • BATMAN TANKERİ AKARYAKIT GETİRİYOR Denizcilik Bankasının şilepleri tarafından akaryakıt getirilmesine devam edilmektedir.Bu arada Kocaeli tankerinin getirdiği akaryakıt tahliye edilmiş ve kalan kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Mahkemeler bir hafta kadar çalışamayacak Yeni yıl münasebetiyle bir kısım mahkemeler bir hafta müddetle çalışmayacaklardır.Bu müddet içinde hâkimler intibakla ilgili muameleleri tamamlayacaklardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1957
  • Tekel'in satışa çıkardığı cay ortadan kayboluyor Geçen ay piyasaya normal ihtiyacın iki misli çay verilmiş Piyasadaki çay sıkıntısı sebebiyle dün mütalâasına müracaat ettiğimiz yetkililer,Tekel İdares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1957
  • t OCAK UM*' MİLLİYET-YENİ ZAMLAR var mı,yok mu?Vali Ayarlama yapmayıp da sermayeden mi yeseydik derken,Denizyolları Umum Müdürii "Yarın konuşuruz,dedi [NEDRET SELÇUKER] Bir şoför,dün,Efendim,vatandaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1957
  • SAYFA:4 MİLLİYET OCAK IJjti CİCİ CAN BEDRİ MARUF BEY 2 resiKau/c BONCUK WAIT DİSNEY l M ı ı ı ı ı j vay,burada BİR.Senelİk vİvecek rr yumruk JOHN e.MURPHY JOHNNY HAZARD FRANK ROBBİNS PAZARLIK Mİ BU DO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Bu bulaşık yığını sizi ürkütmesin.Kalabalık bir yemekten sonra yığın yığın biriken bulaşık kaplarını gördüğünüz zaman artık dert etmiyeceksiniz.çünkü harika temizleme tozu FAY burada da imdadınıza yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • OMATIZMA AĞRILARINI TESKİN İÇİN OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin için faydalıdır İp v:v:v:X&:x GÜNDE 6 ADET'E KADAR ALINABİLİR'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • EREL DEMİR VE SAÇ İŞLERİ LTD.ŞTİMAMULÂTI Dosyaları» boylarına göre ayarlanabilen müteharrik raflarher dolapta 4 rai vardır.Fazla raf isteyenler bedeli muka* bili alabilirler.Kilit tertibatları Avrupad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Macaristan kıtlık tehdidi altında yi IMILL1YET RADYO SERVİSİ]:B LONDRA.2 Macaristan'dan I alınan haberlere göre,yardımlar B yetiştirilmedlği takdirde,önümüzdeki aylarda büyük bir kıtlık başgösterecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • HAYVANCILIĞIMIZ ISLÂH EDİLİYOR Hazırlanan lâyiha damızlık ithali güçlüğünü sun'î dölleme ile karşılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Dünya üzerinde sıkletleri 800 kiloya yükselen sığırların yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • DÜNYANIN İKİNCİ BE-ŞİZLERİNİ HİNDU BİR HİZMETÇİ DOĞURDU [ASSOCIATED PRESS] MADRAS.Hindistan)2 Polis bugün,yılbaşı arifesinde doğan beşizleri görmek için bir hastahaneye üşüşen meraklıları,binayı kordo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • YENİ AR Sinemasında PETER PAN WALT DİSNEY'in 25 inci san'at yılı münasebetiyle hazırladığı RENKLİ avantür,müzikal şalıeserin ikinci zafer haftası Sür'at Film ¦¦ııımıiM—«niwif cmmemm—ın—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Bağlar başın d a kayıp köpek Yılbaşından on gün evvel kaçan tasması boynunda kuzgunî siyah tüylü orta boy erkek bir çoban köpeği hâlen kayıptır.Bulanın aşağıdaki adrese 6.1.957 pa2ar günü saat 11 ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Gerek el dikişinde Satış Deposu EMEL Ticaretevi Marpuççular No.32 Tel:22 24 85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Kıbrıs dâvası B.Mdışında halledilmeli t Baçtaraft 1 iîtcide •eşmiş Milletler Genel Kurulunun vereceği karar,bir tavsiye mahiyetinde olacaktır.Mutlaka uyulması İcab eden h«kuken zarurî bir karar değild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Bir otomobil parçası kaatili yakalattı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Bugün hususî otomobiliyle 18 yaşında bir genci ezerek öldürdükten sonra kaçan bir şahıs,arabasının bir parçasının vak'a mahallin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Mısır Suriye" ile birleşiyor t Baştaraiı 1 incide Suriye'de bulunan ham petrollere el koymuştur.Bu duruma göre Irak,kendisine ait bulunan petrollere,ancak Assalî'nin hususî müsaadesi ile yeniden sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Emniyafin ışıklı odası faaliyete geçti t Başttırafı 1 incide lunan ve bir fabrikatörün oğlu olan 18 yaşlarındaki Kozma,yılbaşı gecesi evinde yakalanmıştır.Paraya İhtiyacı olmadığını ve hırsızlığı sırf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • B3^^E3 dV9 af JB H^j DENİZCİLİK BANKASI M H«r ihbarlı hacaba İ9 Yüzde 50 va Yüzde 100 Menfaatti Pl iç ve dış seyahatler fnü Fasla malOmal %im Şak* wj| Ajanslarımı» rmrinijdadlr aSıl^S B9H If hal İ?a£.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Mâllitıetf Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt işleri Müdürü ABDİ İP E K Ç İ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • HİCRÎ Perşembe RUMİ 1376 3 1371 Cematlyel»-fthır OCAK Arahfc 2 1957 21 VAKİ r VASATİ EZANİ Güneş 7.24 2.32 Öğle 12.18 7.27 İkindi 14.40 9.46 Akşam 16.58 12.00 Yatsı 18.31 1.38 İmsak 5.25 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • SERMÂYESİNE VERİLMEKTEDİR Alman menşeli S EC URA mılkay '"lt kasaları 1760 TL.27 Kış.Tek çekmeceli modelin hususiyetleri:Peşin veya veresiye muameleyi kayıt,akite eder ve kopon verir.Yekûna almaksızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • 1 numaralı Gangster düşmanı bir savcının kahramanlık destanı.Eşsiz bir aşk,macera ve heyecan kasırgası.KANUNSUZ YOL İLLEGAL)Edward G.Robinson Nina Foch Bu akşamdan itibaren Yalnız LÂLE Sinemasında Müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Müzik nağmelerile silâh seslerinin karıştığı.Senenin,en muazzam aşk,müzik ve macera romanı.GANGSTERLER KURBANI Renkli Sinemaskop)cPete Kelly's Blues» JANET LEİGH JACK WEBB Bu akşamdan itibaren YALNIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • ZAYİ İstanbul Trafik Müdürlüğünden aldığım 30518 No.ehliyetimi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hüseyin Pehlivan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1957
  • Gazete Muvezzileri Cemiyeti Yılbaşı Eşya piyangosunda kazananlar 0779 No:Arsa Altınevlerde 5359 No:Radyo Tesla marka 557 No:Altın bilezik 290 No:Düdüklü tencere 1016 No:Masa örtüsü 5624 No:Dikiş makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1957
  • JWm J İ-t ^A,M,r x.I f &âm Jim PI İ,Mm,^îâffi 4#*m,'ı.K:«C-y "î NEFİS BİR KAFA GOLÜ [&AMİ ÖNEMLİ] Galatasaray Beşiktaş karması Spartak'a dersini verdi:2-0 Sahanın kurumuş olması ve hakem Cihat Ergün'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • HAM İT KAPLAN birinci durumda.Dünyanın her memleketinde olduğu gibi,Türkiye'de de YILIN SPORCUSU,»eçilecektir.İste MİLLİYET.1954 t» başladığı bu vazifeye 1956 da da devam ederek,bu yıl Türk sporunun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • G.SARAY'LI ERGUN İTALYA'YA GİDİYOR Sakatlığı nükseden Galatasaraylı Ergun Ercins,bu sabah ameliyat olmak üzere uçakla İtalya'ya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • GALATASARAY YARIN İZMİR'E Galatasaray futbol takımı,iki maç yapmak üzere yarın İzmir'e hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • MATTHEWS'E C.B.E.NtŞANÎ VERİLDİ Stanley Matthews'e husust bir merasimle «C.B.E.asalet unvanı verilmiştir.41 yaşındaki şöhretli futbolcuya «Sir* unvanı verilmesi bekleniyordu.Gazeteler «C.B.E.nişanının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • JERFİ FIRATLIATLETZM FEDERASYONUNU KURDU ANKARA,2 Atletizm Federasyonunu kurmaya memur Jerfl Fıratlının İstanbul'daki İstişarelerden sonra teşkil ettiği asbaskan Semih Türkdoğan umumi kfitlp Niyazi KU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • KASIMPAŞA İLE ADALET KARŞILAŞIYOR Hava muhalefeti sebebiyle geri bırakılmış olan Adalet Kasımpaşa lig maçı,bugün Mithatpaşa Stadında oynanacaktır.Denk kuvvetlerin mücadelesi hâlinde geçeceği tahmin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • F.BAHÇE DÜN AKSAM ANKARA'YA GİTTİ Fenerbahçe futbol takımı,dün akşam yılbaşı turnesine çıkmıştır.17.35 treniyle Ankara'ya giden Fenerbahçeliler,bugün Ankara Demlrapor takımı ile karşılaşacaktır.Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • KISA HABERLER Paris'te çıkmakta olan L'Equipa Spor gazetesi,Saint Sebastien'de 27 ocakta yapılacak olan Enternasyonal Krosa müsabakalarına dört Çekoslovak atleti ile beraber,Err.il Zatopek'in da iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1957
  • "Tekme alanı,küfür edeni cezalandıracağım,Bölge Müdürü Cihanoğlu "Ceza heyetinin yaptığı adaletsizlik üzücüdür,diyor Bir mUddettenbeıi ceza heyetine verilmig olan İki aporeudan birinin affı 11* diğeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor