Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • Bütün izinler kaldırıldı.Radyo o gece 240 artist dinletecek Yılbaşı münasebetiyle Emniyet Müdürlüsünde bütün izinler kaldırılmış,«ehrln asayiş duı-umu ile ilgili olarak bazı kararlar alınmıştır.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • KIBRIS'takl GİZLİ TÜRK TEŞKİLÂTI «VOLKAN» TARAFINDAN YAYINLANAN BEYANNAMELERDEN BİRİNİN BİR PARAGRAFI Ankara'da Kıbrıs Anayasası için ÇALIŞILIYOR Başvekil,Anayasa hakkındaki Türk tezini Kıbrıs hey'eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • I Macaristan'da İ 32 bin memur işten çıkarıldı i Kızıl hükümet bu memurları madenlerde çalışmaya zorluyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] 1 LONDRA,30 Kukla Ma-1 car hükümeti kömür maden-i 5 erine işçi temini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • Zeytinburnu D.Pkongresinde sert tenkidier yapıldı D.P.Zeytinburnu itibarî İlçe Kongresinde,dün vatandaşlar,uzun boylu yolsuzluk» tan şikâyet etmiş ve ı iki adım ötedeki mezarlığa ölülerimizi iki günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • GERİYE ALIN&fîAif Atik Ali camiloinraddeye hakan nazire duvarları 5 metre iccrive çekilecektir.Bu hıısusda faaliyete seçilmiş ve ilk i olarak duvar taslarının numaralanmasına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • Deliren bir Musevî itfaiye ile yakalandı Camları kırıp ateş eden Yako,itfaiye ve polisi uzun zaman uğraştırdı [EKREM ALTINKAYNAK1 Dün öğleden sonra itfaiyenin alarm canlariyle ortalığı çınlatan sesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • [KEYSTONEj PlCASSO'NUN SERGİSİ Meşhur Fransız ressamı Picasso,Nice şehrinde bir serpri açmış ve bu münasebetle birçok dostlarını davet etmiştir.Fransız Komünist Partisi Reisi Marcel Thorez sağda)bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • 38 yaşında bir kadın 5 kız birden doğurdu [ASSOCIATED PRESS] MADRAS,30 38 yasında bir kadın dün beş kız birden doğurmuştur.Gazete haberlerine göre,Hindistan'da ilk olarak beşiz doğmuştur.Annenin yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • IRUÇHAN UNVERJ Ankara Caddesindeki tehlikeli virajları yumuşatacak olan istimlâklere ilk olarak Vilâyet'den başlanmıştır.Vilâyet bahçesinin yola katılacak köşesindeki ağaçlar kesilmekte,seviye ayarlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • işçilere ait 4 kanun Meclise sevkedildi Tekaüdlük müddeti 10 yıla indirildi Ölen işçinin vârislerine bağlanan maaş arttırılacak ve işçi evleri için bir Umum Müdürlük kuruluyor f HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • RME '•ii*ç &şâi& •v-î?TAŞINAN GEÇİT lar bundan böyle bu geçitten faydalanacaklardır.IRUÇHAN ÜNVER Ziraat Bankasının önündeki işaret lâmbaları,Karaköy meydanı açıldıktan sonra kaldırılmış ve dünden iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • YAKIM DOĞU'a oe^a.BEYRUT.BAĞDAT.ŞAM.KAHİR E,TAHRAN)Haftada 7Sstvis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • Orta Doğu'ya komünist sızmasına mâni olacak isenhower plânı DUN AÇIKLANDI Sovyef Rusya'ya icabında ullanacağını ihtar edecek Amerika,kuvvef k •ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,30 Bugün açıklanan Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • ğr .maf* * ZAMANLA YARIŞIYORLAR IA.P.J Undlde 224 Kın.lik bir petrol borusu döşenmeye başlamıştır.İsrailin £iineyinden başlayan bu «Pipe-line» Beersheba'ya kadar uzanacaktır.İsrail işçileri bu borular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • DOĞU ALMANYA KOMÜNİST PAR-TİSİ LİDERİ YVALTER ULBRİCHT DOĞU ALMANYA Batı ile birleşme YOLUNU ARIYOR [ASSOCIATED PRESS] BERLİN,30 Doğu Almanya Komünist Partisi Şefi Walter Ulbricht,Doğu ve Batı Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • PASİF KORUNMA EĞİTİMİ BAŞLİYOR Her sene yapılmakta olan pasif korunma eğitimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.Bu cümleden olarak muhtelif mıntakalarda oturan yaşlı şahıslar,mahallî karakollarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • Nasır rejimi TEHLİKEDE MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEKRAR FAALİYETE GEÇTİ.MİSİR BAĞDAT ELÇİSİNİ ÇAĞIRDI ITÜRK HABERLER AJANSI] BAĞDAT.'JO Buraya gelen raporlara göre,Nasır rejimine son vermek maksadiyle birkaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1956
  • Bir kongre hazır kuvvetin nezareti altında yapıldı Bütçesine bir buçuk milyon lirnlık irat temin eden Türkiye Anıtlar I"»rneğtnin yıllık kongresi.Polis Hazır Kuvvet Ekibinin muhafazası ve Eminönü Kaym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.12.1956
  • milliyet 31 ARALIK 1956 SİYASET 'DÜNYASINDA Hâlde eksik mal salan esn orta Doğuda Amerikan şeddi hakkında takibata geçil rta Doğuda Rus nüfu-1er,iktisadi bakımdan Rus Orta Doğuda Rus nüfu zunun artmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.12.1956
  • r M Mısır'ın komünist silâhlarla mücehhez ordusu,İsrail kuvvetlerine yenildi.Macar hürrivetseverleri Rus tanklarına kaı-51 imanlariyle karşı koydular.Birleşmiş Milletler Ordusu,Mısır'da sulh ve sükûnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1956
  • ı ıııııt t Mimin t mum ımıııt un mı tınımın Mevlânâ'dan ilham DÜNKÜ yazımda Ankara Türk Ocağında yapılan ihtifalden bahsederken bu ihtifalde Mevlânâ'ya dair yazılan şiirlere ayrı bir yazı tahsis edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1956
  • Bu gece BEBEK Belediye Gazinosunda YILBAŞI KRALİÇESİ BALOSU DANS KRALİÇESİ ve KRALI MÜSABAKASI Ayrıca:Patates Pırasa ve Kinkiliba Dansları müsabakaları C.Ali Candar ve Buchatimin Tülbanî Caz Orkestras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1956
  • II I 1 I 1 1 1 I Mir/t:a DAĞLAR ARASINDA BİR GOL biyenin en büyük barajıdır.1956 Aralık açılan «Sarıyar «SENENİN DUGUNU» Sinema yıldızı Grace Kelly,Monako Prensi ile evlenerek «Prenses oluyor.İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • DEMİR YUMRl ŞU TOPU VAKA LA BOLT VARıM TE .ÎP RAİ GÖRÜŞÜRÜZ MEVSİME «COLEDLER.ARASI SİR,MAÇLA BASIYORUZ 80LT ^IEKrtAL_DE ÇOK ENTERESAN Olacak.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • CİSGO KID KPSESg BAKiN,BEN EÜNJ JÛ^,ATEŞ ETTıM.J ıgM^'^Jt^y fOjLğA h Jus E=^5S r*2% ,JOSESAÜR i HAYRET DEMEK BİRİSİ Rowoy'yj.e^ öldürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • ALLAHLIKALİBEY rız BABA Bak WAÇI 'Vi SEyfcEDEBİUMEK ICIN BİR.DÜRBÜN 5ATIN ALDIM ADESEl-ERl FEVKALADE.H ERSEYİ YAKıı^ GETİRİYOR.MESELA Şu UZAKTAKİ SAKSIYA BıR AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • aç Sanayii çocuklanı tecrübesinden faydal «Çocuk sözüne pek itimat edilmez» derler.Buna rağmen son zamanlarda ilâç fabrikalanndaki ilim adamları çocukların ilâçlar hakkındaki sözlerini dikkatle dinlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • PARİSLİ KADIN Sana kızımı baştan çıkar diye mi para veriyordum ben.Söylesene.Fakat Madam,ben Jean'i seviyorum.Hiç bir kötü niyetim yok.Yutar mıyım ben bunu.Şu kılığına kıyafetine bak.Jean atıldı:İkimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • I KAY E S t I Beni Öldürmek istiyorl TEFRİKA NO.5 Saat beşte bir doğuma çağırıldı.Dönüşte oıt" kararmıştı.Sis basmıştı.Ağır ağır sürüyordu r A Bini.Birden bir kurşun vızladı.Gayriihtiyarî Sp eğdi.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • YILBAŞI GECESİ ŞAŞKIN şehir,bu gece cünbiiş et.ec Kervansarayı ile,Hiltonu ile,adlı ad salonu ile.Şampanya tadlı,Dior coK lu bir gece bu.Şaşkın şehir lönecek,gi.ec gülüp dönecek,sabah edecek.Takıp tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1956
  • YAZAN:R E F I C E V A D ULUNA* 100 Seni İslama davet ederim.Ben Allah tarafindan bilcümle insanlara Resulüm.Hayatta olanları inzar eder,kâfirlere Allah'ın emrini hüccet kılarım.Sen Müslüman ol ki selâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.12.1956
  • KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNLARI ile ^fPÜ.Çamaşırlarınız oemoeifdjı/nliir f ter"" V m mh yüksek Pişkin P& kurudur MECMJ KOMİLİ^jS 1^ İSTANBUL J.L 273118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • BEYAZ SARAY PAVYON RESTORAN Her akşam ARMAĞAN ŞENOL KUARTETİ NOT:YILBAŞI gecesine mahsus büyük sürprizler hazırlanmıştır.BEYAZIT:Tel:273250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • GÖZEliîĞÎN ESAS KAİDESU CUditı genç ve taze kalması için ihtimamdır f ÇİİaTftSTmurftbzamarf KREM NİVEA ile koruyunuz-Gidin çatlayıp buruşmasını,emin ve tesirli bir surette önlemek için muntazaman KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • $fâliis|ef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı îşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • Pazartesi RUMÎ 31 1372 ARALIK Aralık 1 9 5 G ıs VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneg 7.26 2.36 Öğle 12.17 7.27 ikindi 14.37 9.47 Akşam 16.50 12.00 Yatsı 18.28 1.39 Imsâk 5.38 12.49 Cenıa-zlyel'evvel M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O,GENEL ÜÇÜNCÜ VÇ AYLII AKTİF ÖDENMEMİŞ SERMAYE 262 007 679,53 KjVSA VE MERKEZ BANKASI.4 395 744,78 ICANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI 4 541 335,58 I BANKALAR 2 262 413,19 I SENEDAT CÜZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • Öksürüğünüz herkesi rahatsız eder TURHL TABLETLERİ ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ DERHAL GEÇİRİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!v.Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • O CİLDİNİZ,PEK YAKINDAN BAKILDIĞI ZAMAN DAHİ i UZAKTAN GÖRÜNDÜĞÜ KADAR GÜZEL-MİDIR P^OND'S kremlerini kullandığınız takdirde teniniz o kadar düzgün o kadar temiz ve şeffaf olur ki,pek yakından bakıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • Manifatura Tüccarlarının Nazarı Dikkatine Bir miktar bezi hazır veya kısa zamanda teslim edebilecek olanlardan MERSERİZE SİPARİŞİ KABUL EDİLECEKTİR.BOSSA BASMA FABRİKASI ADANA bürosuna müracaat.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • EL LOSYONU ellerinizi çjüzeM eştirir ve eller* deki çz/tlaklık» lan geçirir\vo önler Her gûn,idinizin hita* rrnnda ellerin?z sıcak u ile ykayıp kurula,diktan-sonra ı'PRINCESSE İ EL LOSYON'J ile oval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • &enîmrln Sa'teliâi ve 0etultuâl ^ evumenlrde Kolu üytiktüt HAVILLAND KREMİNİN terkibinde bulunan sedef yüzünüze tertemiz ve berrak bir ten kazandırır.Bugün Amerıkada Artistlerin ekserisi HAVİL-LAND kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • EMİRGÂN TARANTELLA RESTORAN PAVYON MUAZZAM PROGRAMLARI İLE SİZLERE GÜZEL BİR YILBAŞI GECESİ GEÇİRECEĞİNİZİ TEMİZ MUHİTİYLE VE İTİNALI SERVİSİYLE TEMİN EDER.Tel 63 52 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • Bu gece sabaha kadar Bulvarsaray'da GÜZELLER BALOSU Ateş Dansını oynıyacak Celâl Şahin Süheylâ Panseler Ateş.Böcekleri İspirtizma numaraları ve saire.Yemekli Davetiyeler:Necmi Rıza,Osman Güzel Mağazal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • ARSIN UYGUN Yeni yılınızı kutlular Dizel v« bilûmum oto aksamı TAKSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere 20 yaşma kadar işçi kızlar aranıyor.Beyazıt Marmara Sineması arkasında Büyük Haydar sokağında Paro Laboratuarına müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1956
  • Yılının İlk Yenilikleri H E E S E S Plâklarında satışa arzedilmiştir.^^fe#-İNCİ ÇAYIRLI 3301 5 BİB NES'E UM017 GÖNÜL VUU U HAYAL DOLU BİR GENÇLİK NECLA İZ 3301 R GÖNÜL BİR AŞK ARIYOR Afro-Kuban)UgW,W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.12.1956
  • Gi SARAY'IN İLK GOLÜ ÜT""?1,»*la,nns,»'Ie mağlubiyetten kurtulmağa çalışan Sarı Kırmızı-LRAY HEBA D I JlÇIVfıD Mac»" bitmesine ancak dokuz dakika kadar vardı.Galatasaray'ın İM i,h.i «T altıncı dak.kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1956
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Galatasaray 9 8 1 24 10 17 Fenerbahçe 9 8 1 27 5 16 Istanbulspor 9 4 2 14 10 10 Beşiktaş 9 A 2 3 12 12 10 Kasımpaşa 8 S 2 3 5 8 8 Beykoz 9 3 1 5 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1956
  • Vefa kongresi Kavgalar arasında)Tehir edileli Kulüp Reisi Hadi Nasır gelecek haftaki kongreye yetişeceğini bildirdi.Vefa Kongresi dün ekseriyet temin edilemediğinden yapılamamış ve 6 ocak 1957 pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1956
  • KISA HABERLER «POLATKAN» KUPASINI GALATASARAY KAZANDI:Ankara,30 Galatasaray'ın İştirakiyle tertlplenerA Polatkan kupası Basketbol turnuvası bugün nihayete ermiş Mülkiyeyi'.«75 52» ve Harb Okulunu da «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1956
  • SPARTAI Yine açık far1 GALİP ANKARA,30 Hususî)lovakya ikincisi Spartak Hace 7-3 yendikten sonra ikinci bugün yapmıştır.Dört kulüp muhteliti ile o Çekler hâkim oyunlarını r,ı süslemişlerdir.Muhtelit ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1956
  • REYLERİ MÜSAVİ OLAN SPORCULAl Turgay-H.KapI c Şu sırada dünyanın bir çok memleketinde «Yılın Sporcusu» seçiliyor.Bu vazifeyi Türkiye'de de «MİLLİYET» üstüne aldı ve 1954 yıiındanberi cYılın Sporcusu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1956
  • Beşiktaş itetepelyj 3-2 yendi Maç müsavi ku\vetlerin çarpışmc sı halinde geç [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDE İZMİR,30 Beşiktaş bugün tepe ile yaptığı ikinci karşılaşmas:3—2 kazandı.Oyun her iki takın müsavi kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor