Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • Londra,Paris ve WASHİNGTON Elçileri jlegişiyor [ŞARK B.B.A.ANKARA,28 Haber aldığımıza göre.Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Büyükelçi Muharrem Nuri Birginin Londra Büyükelçiliğine.Londra Büyükelçisi Sua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • MAKARIOS hiddetlenmiş Sürgünde bulunan Papaz Yunan Hey'etini kovdu [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATINA,28 Kıbrıs'ın eski başpiskoposu Makarios,son İngiliz tekliflerini kendisine getiren İngiliz Yunan heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • BİR DOKTORUN ELİNDEN KADİNİ ZORLA ALMIŞLAR Kâğıthanede silâhlı dört kişi Niko adında bir doktorla sevişmekte olan Marya isminde bir kadına tecâvüze kalkışmışlardır.Sevgilisinin kendini bırakıp kaçması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • Batı Trakya'da Türklere karşı tecavüzler arttı Bir düğün evine zorla giren Yunanlılar gelin ve damada tecavüz ettiler [Hususî muhabirimiz ERGİN NURTANGÖR'den] EDİRNE,28 Batı Trakya Türklerine karşı Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • 00' BİLET KARABORSACILARI IRUÇHAN UNVERj Nihat Kpracar ve Salm Biçer adında iki sinema bileti karaborsacısı bugün Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre muhakeme edilmek üzere adliyeye verileceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • NOEL VE HÜRRİYET Bil,lerce Macar,bu yıl Noel'i evlerinden ve HU ti» W t nUnnlı Ll vatanlarından uzakta kutlamak mecburiyetinde kalmışlardır.Rus zulmünden sığındıkları Avusturya'da bir kampta yedi aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • MECLİSİN DÜNKÜ İÇTİMAINDA HÜKÜMET DIŞ POLİTİKAMIZI İZAH ETTİ Kıbrıs'ın taksimine razıyız Hariciye Vekilinin umumî izahatından sonra 7 def a sos alan Başvekil beynelmilel ahitler karşısında adadaki hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER| GAZETECİLER CEMİYETİ KONGRESİ JffiESSfiSS Eminönü Öğrenci Lokalinde yapmış ve secim sonunda İdare Heyetine Osman Nebioğlu,Mustafa Yücel,Cevat Fehmi Başkut,Recep Bilginer,Burhan Felek,Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • Turhan Selçuk için Meclise takrir verildi [TÜRK HABERLER AJANSI1 ANKARA,28 C.H.P.Sinop Meb'usu MühiD Tümerkan,bugün Meclis Riyasetine verdiği bir takrirle.Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden milletleraras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • İŞÇİLERE İKRAMİYE TEVZİİNE BAŞLANDI [ANADOLU AJANSI)İZMİH,28 Resmî devlet müesseseleri ile iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan işçilere yılda iki defa birer maaş tutarında ikfamiye verilmesini der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • KAÇAKÇI IRUÇHAN UNVER Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları,Suriye'den getirtilen malları İstanbul piyasasına süren Emine Aydnğan adında bir kadınla Nasrettin Babakurban adında bir erkeği yaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1956
  • v.im IA.P.J CAİn'nFVİ NÜMAYİŞİ PP ll,ui,i/ve Fransızların çekilmesini müteakip Mısır halkı Port Said UH I l/Crvl W UiflM I 101.1in sokaklarında nümayiş yapmış ve Mısır askeri birliklerinin şehre giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda Avrupa turnesinden dönen Bn.FERDA ŞENKAYA Her akşam gazinomuzda TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 636711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • ^ymi ut^^/^U @û 4*ı/PazaR tot* ttı» «ruı!«den ftMıi:AUDREY HEPBÜRN 1956 uiınSd Neler Oldu?Sayfa M.de 14.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA YARIN aile matinesinden itibaren kıymetli Ses San'atkân SUZAN GÜVEN Her akşam yalnız gazinomuzda Her Pazar tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 6711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • TÜRKİYE İKTİSAT GAZETESİ j tu«M«t ıi(mmın »mu oğul k.i »t ıı(4»n »o«s»CTİıu »ım.ıcı xt$ı» o«o*nT| 5 YAŞINDA HER HAFTA PAZARTESİ GÜNLERİ ANKARA'DA NEŞREDİLİR MEMLEKETİN VE DÜNYANIN İKTİSADÎ,TİCARÎ,SIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda Her akşam saz topluluğu AYSEL GİRAY temiz muhit Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • DEVREN KİRALIK MAĞAZA Tahtakale Tomruk sokağındaki Mağazamı,yekpare camlı vitrini,raf,dolap ve telefonu ile devretmek istiyorum.Tel:22 53 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda Her akşam saz topluluğu ATEŞ BÖCEKLERİ TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar 12.30 Billy May Orkestrasından üç parça 13.30 Haber ler 13.45 Şarkılar.Mefharet Yıldırım 14.15 Dans ve caz müziğ 14.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • BUL MACA 9 10 11 SOLDAN SAĞA:1 Bit vakit-Hüton'a eşşeğin girdiği gün.2 Kadınsı fr.Bir Habeş unvanı.3 Meşhur bir ot En küçük,fakat içtimâi birlik.4 Bir haberler ajansı Patronlar grevi.5 Bir devlet başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Muvaffakiyetiniz sizin maharetinize bağlı.Yeni girişeceğiniz iş hakkında bilgi edininiz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yüzünüze gülen var.Dostunuzu iyi seçiniz.Akşam ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • •X\ixowcw GÖZTEPE asfaltı üzerinde camlıklar arasında denize nazır.100000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ Ayrıca grup mevduatı için zengin ikramiyeler.Türk Iîcaret Bamkasi Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • ÇIKTI 1 Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan.Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevıi Edildi.Taklitlerinden sakınınız!İ' Maaril^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • r SİNEMALAR J Berduş BEYOĞLU A K İN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Ezo Gelin' Hümaşah Hiçan w Türk filmi.2 İstanbul Kan Ağlarken Muzaffer Tema Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Garba Hücum Phil Carey Renkli Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • ı Hangi lüks LÜKS,mutlaka,pahalı maddenin vasfı değildir.Kravatların en ucuzu bile lükstür,çünkü lüzumsuzdur.Tabağın kenarındaki yaldız da lükstür,çünkü yemeğin besleme hassasına ve tadına hiç bir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • Serkldoryan blokunun satış şekli değiştirildi Belediye Meclisi fevkalâde toplantılardan sonuncusunu dün akdetmiştir.Saat 15 de açılan celsede Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay.Belediye Meclisince Serk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • PİYASADA YUMURTA BULUNAMAZ OLDU Beyaz peynir ve sadeyağdan sonra piyasada yumurta da bulunamaz olmuştur.Dün Adapazarından getirilen ve Eski Rıhtım sokağında 25 kuruştan satılan bir büyük sandık yumurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1956
  • DENİZLERDE ŞİDDETLİ BİR FIRTINA HÜKÜM SÜRÜYOR Soğukların ve fasılalı kar yağışının devam edeceği bildiriliyor.Fırtına yüzünden gemiler Boğaz'dan çıkamıyor İki gün önce ansızın bozan hava,dün de kuru s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.12.1956
  • VML W s j S0 Wi m BUCYRUS ERIE CONPANY SOUTH MILVVAUKEE Amerika)ve V RUSTON BUCYRUS ltd *m.y.i a LINCOLN İngiltere)Fabrikalarının imal ettikleri en yüksek kaliteli ve her takatta";EKSKAVATÖR,SONDAJ,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • İstanbul Oto San'atkârları Derneği Başkanlığından:Dernek ve Kooperatifimize kayıtlı bütün üyelerimizin yeni yılını tebrik eder,hayırlı ve başarılı olmasını diler.Oto San'atkârlnrı Derneği İdare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • GALATASARAYLILAR CEMİYETİNDEN Cemiyetimiz fevkalâde kongresi 5 Ocak 1957 cumartesi saat 15 de Cemiyet lokalinde,ekseriyet temin edilemediği takdirde 12 Ocak 1957 cumartesi ayni yer ve ayni saatte yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • DAHİLİYE MÜTEHASSISI Dr.FAZIL ÖKTEN Trakya'da iştirak ettiği Alacakıırt askerî tatbikatından dönmüş ve hastalarını Beşiktaş'taki muayenehanesinde kabule başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • Bakkaldan makarna isterken,daima ANKARA NAKAR!isteyiniz Memleketimizin en büyük makarna fabrikası mamulâtıdır.En son sistem makina ve sıhhi usullerle imal edilmektedir.En üstün kaliteli makarnadır.NUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • Yılbaşına 2 gün kaldı Pazartesi gecesi YENİ YILA GİRİYORUZ.Yeni yıla girerken,sevdiklerinize karşı İlişlerinizi ilade edebilmek için bir VAKKO Eşarbından daha iyi elçi olamaz.1957 VAKKO Eşarp koleksiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE.MANSRED AFİYE,VELİ NEKES 'İN RE5MİNİ GÖSTERİNCE MÜLAYİM SARARJVERDİ J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • M E V L I D Merhum Urfa Mutasarrıfı Hasan Rıza Paşa kerimesi,merhum gazeteci Hidayet Erkan'ın eşi,Leylâ Sonerman'ın kayınvalidesi,Naci Hasan ve Kemal Erkan'ın sevgili anneleri Ayşe Seniha ERKAN'ın 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • Kıbrıs'ın taksimine razıyız t Baştarajı 1 incide ni de hatırlattı ve şunları söyledi:«İki millet de bugün kentli mukadderatlarına hâkim değillerdir.Tahrip edilen petrol harlıları,sıkı yönetim ve halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • Demiryol emniyeti E tkA evlâna'nın G83 üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle Kon-E İ gyf\ya'da yapılan ihtifalin 28 Aralık'ta Ankara;Türk Ocağmda E da tekrar edilmesi arzusu üzerine,ihtifale iştirak eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • YENİ MELEK Sineması Yeni YILA Harikulade bir şaheserle gireceğini sayın müşterilerin» ilân ile iftihar eder.1 OCAK Salı aksamı saat 9.15 de ELİZABET TAYLOR ve STEWART GRANGER tarafından nefîs bir sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • Mensucat Boya ve Kimyevî Maddeleri Satanların nazarı dikkatine:Her cins mensucat boya ve* kimyevî maddeleri ile alâkalıyım BOSSA BASNA FABRİKASI adına Yılmaz Civelek Tel:27 32 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • BEBEK GAZİNOSUNDA Yarın aile matinesinden itibaren KIYMETLİ BESTEKÂR Abdullah Yüce Her akşam yalnız gazinomuzda HER PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:6362 69 63 6711
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
  • 29.12.1956
  • Manifatura Tüccarlarının Nazarı Dikkatine Bir miktar bezi hazır veya kısa zamanda teslim edebilecek olanlardan MERSERİZE SİPARİŞİ KABUL EDİLECEKTİR.BOSSA BASMA FABRİKASI ADANA bürosuna müracaat.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İlan
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.12.1956
  • CİCİ CAN DOKTOZ İZİ GÜZEL vE MANALI BİR yüz V4PmiŞ!Su YüZ 500 LI-Ra Mİiu'ıYcT OKUYUCU SUNUN YûZD OLACAKMIŞ!PEKİ,SAKSILAR 'NE «ZAMAN AÇILACAK" gKACAK siKM'â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • lOMNNT HAZARD FRANK OUDU 1.ÇANTA DEĞİR.V\EMO^ İMİŞ i.AMA HANGİSİNDE ĞIDÎP TEKRAR.BAS-TAN A!AMAK LÂZIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY ŞEEECT7 avsel-İn A3.KADAŞI GELECEK KIZIMIZ)KESVVEN SENDEM İSTiyîCEK 'ıCİM t İŞTE PrSiRjK^GELiyORi 8=M KARSIUVACAG»!EFEM KIZINIZLA EVLENmememe İmkân vaç.vu ACABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • İ25!l»nıiı F^B IIH111U L Pan American'm 24 senelik emekdan Capt.Charles R.Titus ile oğlu Yardımcı-pilot John L.Titus Pan American'm tecrübesi babadan oğula intikal eder.20.000 saat uçuş tecrübesine sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • CİSCO KI0 JOSE SAİ.INAS,«OD REE» 8iüvOt?ü»A.ÖlDu^^ek ıSTEMİ YOLDUNUZ.AAAA,A^ BA$ka ÇAHE^'l DE ^J votrrj T s fy ^L^ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • HAZRET-J-ALİ YAZAN iî ı:f i C E V 98 A O V L U N A Y fibû Süfyan:Onun nesebi yüksektir ve asildir.Ondan evvel Kureyş'den yahut diğer yerlerden peygamberlik iddia eden kimse geldi mi?Hayır,gelmedi.Onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • Mesele,asıl bizim SORMAYINIZ,bir küçücük kütük hamın hasından büyük bir problem karşısında.Sınıl urkadaslarından bir delikanlıyı,önceleri,pek beğeniyor,yakışıklı buluyormuş.Gitgide,beğenmenin dozu faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • PARİSLİ KADIN Gün geçtikçe kendi kudretini daha iyi anlıyordu.Batou'dan çok iyilikler görmüştü,minnet duyuyordu.Onu operalara götürdü.Sybil Sanderson'un Massenet'yi söyleyişini dinledi.Dünya meşhurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 29.12.1956
  • TEFRİKA No.3 Ertesi gün Oktay Bey telefon etti:«Doktorcuğuın,Ş hu aksam yemeğine lıekliyorum sizi.Köşkü bilirsiniz.ş=Kuleli köşk canını.Oktay Bey hakkında dedikodular ŞE çoktu.Şüpheli yollardan servet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • TÜRKİYE Jİ BOKASI '28 Aralık çektlişinde KAZANANLAR 6 Daireli,Bahçeli Apartmanın Tamamı Türkiye İŞ BANKASİ 28 Arahk Çekilişinde KAZANANLAR 6 Daireli Apartman:NAZMİ KARAMAN Bornova İzmir)IK.ŞER DAİRELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • Dr.Suphi Şenses İdrar Yolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Postahane sırası Tel:44 53 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • RÜYA GAZİNOSU'nda Yılbaşı gecesine mahsus büyük program 1 8 kişilik Caz Or.2 ARMAĞAN ŞENOL kuarteti,3 Tanınmış Ses ve Saz Sanatkârlarının iştirakiyle ALATURKA Müzik 4 Muhtelif atraksiyon ve sürprizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • dtet kalının Izenâiihıe ta& bit nıeitiai vacJut Kadınlarımız bazen kendi güzelliklerinde*» bihaberdir.Onların bu gizli güzelliğini taya çıkaracak POND'S' un iki kremi mevcuttur.1 POND'S COLD KREMİ:Gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • *Y.U8I$|.PIYIHG0SUIII görmem/wjiten;gel'HE İMA*.257 u J s» 21 »5.ra W h ayza n irs an m i I g o n e rs i n MİLLÎ PİYANGO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • Millâııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • [HİCRÎ Cumartesi tUMÎ 1376 Cema.2$ 1372 ziyel'-evvel ARALIK Aralık 26 1956 16 VAKÜ r VASATİ EZANİ Güneş 7.25 2.37 Öğle 12.16 7.28 ikindi 14.36 9.47 Akşam 16.48 12.00 Yatsı 18.27 1.39 Iınsâk 5.38 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • Senebaşı gecesi kıymetli san'atkâr MERAL POLAT Şantöz ÇAKIM ERAY Piyanist T E M K I N Atraksiyon-sürpriz ve sair PAN PAN'da Şişli:Tel:48 23 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda Her akşam saz topluluğu SÜHEYLÂ PANSELER TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • I B E B E K GAZİNOSUNDA YARIN matinelerden itibaren MELİKE GÜVEN yalnız gazinomuzda Her Pazar tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:6362 69 63 6711 E_i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • BEBEK Yarın aile matinesinden itibaren Kıymetli Ses San'atkârı SABİTE TUR Her akşam yalnız Gazinomuzda Ustad:TAHSİN KARAKUŞ HÂMİD DİKSES idaresinde muazzam saz topluluğu HER PAZAR tekmil programla ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • BEYAZ SARAY PAVYON RESTORAN Höt* i k s cim ARMAĞAN ŞENOL KUARTETİ NOT:YILBAŞI gecesine mahsus büyük sürprizler hazırlanmıştır.BEYAZIT:Tel:273250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1956
  • BEBEK Gazinosunda Her akşam saz topluluğu ÂFET SEVİLAY TEMİZ MUHİT Nefis Yemekler Temiz Servis Her PAZAR tekmil programla AİLE MATİNESİ Telefon:63 62 69 63 67 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • PROTEST EZAS HCELILER EDİYO «Fenerbahçeli futbolcu Lef ter 21 gün daha cezalandırıldı.«G.Saraylı futbolcu Enver ve basketbolcu Yalçın affedildi.Bu haberler birbiri peşine dün spor çevrelerimizde yayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • F.BAHÇE A)TAHRAN'a DAVET EDİLDİ [ANADOLU AJANSI] TAHRAN,28 Iran'm Taj kulübü,Fenerbahçe amatör futbol takımını baharda muhtelif maçlar yapmak üzere Tahran'a davet etmeğe karar vermiştir.Taj kulübünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • R.TATARI BUGÜN BASIN TOPLANTISI YAPİYOR Vefalılar yarın yapacakları kongreye hazırlanmaktadırlar.İdare hey'etine ik!grup ayrı listeleri İle iştirak edecektir.5 seneyi doldurmayan azaların kongrede rey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • ORDU TAKIMININ HAZIRLIK MAÇLARI [ANADOLU AJANSI] ADANA,28 Şehrimizde bulunmakta olan Ordu takımı namzetleri,yarın Millî Mensucat,pazar günü de Demirspor takımları ile hazırlık maçları yapacaktır.Namze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • KARAGÜMRÜK İTİRAZ EDİYOR Futbolcu Kenan meselesinde bîtaraf karar verilmediği iddiası var 22.12.1956 cumartesi günü Karagümrük Sarıyer maçında,cezalı olduğu halde oynatılan Kenan Dereli için K.Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • r Tl PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 8 8-22 8 16 Fenerbahçe 8 7 1 21 5 14 Beşiktaş 9 4 2 3 12 12 10 Istanbulspor 8 3 3 2 12 8 9 Kasımpaşa 8 3 2 3 5 8 8 Beykoz 9 3 1 5 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • F.BAHÇENİN 50.YIL HAZIRLIĞI Fenerbahçe İdare Heyeti dün toplanarak 50 nci yıl programını gözden geçirmiştir.Bu arada seçilen bir Ana Komite,3 ocak günü bir toplantı yaparak fiilen vazifeye başlayacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • MELBOl'RN'DAKİ J BAŞARISIZLIĞIMIZ t MECLİSE İNTİKAL ETTİ I SARK B.B.A.ANKARA,28 Melbourne Olimpiyatlarında Serbest Güreş takımımızın başarı gösterememesinin sebepleri öğrenilmek Çizere bir soru önerge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • KISA HABERLER BEYKOZ KAMPA GİRİYOR:Gelecek hafta Beşiktaş ile Federasyon Kupası maçını oynayacak olan Beykoz,salı günkü antrenmandan sonra Pendik'te kampa girecektir.Beykozlular bir yandan bu maç için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • II* lİREDİ ^arın Lstanbulspor ile «Liderliği muhafaza» maçı yapacak 1"İU LlUtnl 0]an Galatasaraylılar kampta bulunmaktadırlar.Sarı Kırmızılıları resimde,öğle yemeğinde görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.12.1956
  • "F.Bahçe hiçbir KLÜBE HİSSE vermiş değildir,Eski Umumî Kâtip Dr.Rüştü Dağlaroğlu,evvelki dostluk anlaşmasında yüzde 30 hisseye dair bir madde olmadığını söylüyor Üç büyükler arasında «Dostluk Paktı» n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6