Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • SİLÂH ALTINA ALINAN TERHİS EDİLİYOR Alacakuıi fatbikatına katılan subay ve erlerin evlerine bir an evvel dönmesi için lüzumlu tedbirler alındı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,26 M.M.V.TemsU Bürosundan bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • [RUÇHAN UNVERJ HİLTOH'ÜH YILLIK ZİYARETÇİSİ 55SSL.SSÜ el bayramına İstanbul da bir nlsbet dâhilinde iştirak etti.Süslenmiş çam ağaçlarının etrafında yapılan aile toplantılarına karşılık,bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • i Vergiye tâbi tutulacak ı otomobillerin sayısı 20.000 olup bunlar H op/ırlıkZarma göre 5 grupa ayrılmaktadır.Beş grupun vergi nis-S S betlerini gösterir cetvel şöyledir:i s:Kg.Ayda 15 Ydda 1 950 Kg.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • Çelikbaş ile Tolunay'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırılması istendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Yapmış oldukları muhtelif siyasî konuşmalarda suç unsuru görülerek haklarında takibata girişilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • TOPLU M.KORUNMA MAHKEMESİ DUN İLK DÂVAYA BAKTI Tek hakimli Millî Korunma Mahkemesinden sonra.Toplu Millî Korunma Mahkemesi de faaliyete geçmiştir.Tahsin Üstünel'in reisliğinde Cahit Özden ve Mustafa İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • lManisa:"Ecnebi] I gelinler şehri,j I Fransız ve Perulu ge-ünlerden sonra şimdi de bir Alman kızı Ma-nisa'ya gelin gelecek [Hususî Muhabirimi2;E Ergun ONARIR'danjşş S MANİSA,26 Manisa son S S günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • "Kanahnderhaltemizlenmesiicm,AMERİKA MISIR'A sert bir nota verdi İSRAİL'E DE TAHRİBATTAN VAZGEÇİLMESİNİ İHTAR ETTİ I Milliyet Baryo Servisi Ajanslar] LONDRA,26 Amerika bugün Mısır hükümetine sert bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • SSJ0 [İLHAN DEMİRELİ TEBRİK KARTI ATMAK İÇİN POSTAHANEYİ DOLDURANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • Kıbrıs'la Türklerin aleyhine neşriyat yapan bir gazeteye bomba atıld yo Volkan Kıbrıs'ta bombalar patlarken Türk liderleri Ankara'da İngiliz Elçisi ile görüşlüler Sarper,Göker,Küçük ve Kaymak9 m iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • [KEYSTONE] na |fİ|f Al V İCŞ Bundan sonra yemeklerimizi birkaç dakika içinde «enfra ruj» ışığı ile ısıtabileceğiz.Alnıan-"MMIİMİBİI^ İyi ya(|a yapılan böyle bir fırının İlk tecrübeleri muvaffakiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • Hükümetin dış politikası açıklanacak Meclisin yarınki celsesinde Başvekil bizzat izahat verecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında,sözlü Borular görüşülürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • [İLHAN DEMİREL] İaÜf^MFlİ AVINI iu«t°s,av Türklerinin anayurda göçleri,grup halinde VUynCIl MIVII1I veya teiç tok# devam etmektedir.Dünkü Simplon Ekspresi de Sirkeci garına bir göçmen ailesi getirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • Hususî otomobillerden AĞIRLIĞA GÖRE YER Lâyihanın Encümende müzakeresi sırasında konan vergi az bulundu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Hususî otomobillerden vergi,alınması hakkındaki kanun lâyihası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • ENCÜMENDE BAŞVEKÂLET bütçesi görüşüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Bütçe Komisyonunda bugün yine Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde görüşmeler yapılmıştır.Bu suretle Büyük Millet Meclisi bütç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • nayasa tadili üzerinde tartışmalar oldu Adliye Vekilinin bu işle ilgili komisyonun kaç toplantı yaptığına dair sorulan suali cevaplandırmaması münakaşalara yol açtı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]* ANKARA,26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • SURİYE PETROL BORULARININ tamirini reddetti [MİLLİYET RADYO SERVİSİİ LONDRA,26 Bugün Suriye'de Irak ve Suriye'li devlet adamlarile mütehassısları,tahrib edilen petrol borularının tamiri için görüşmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1956
  • Bir hastanın kalbinden ameliyatla tümör alındı SOUTHAMPTON,26 Bir İngiliz hekimi nâdir bir ameliyat neticesinde bir hastanın kalbinden bir tümörü çıkarmaya muvaffak olmuştur.Hasta,buz banyosunda «dond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • A Rock'n Roll modası gibi Istanbulda Noel'i kutlamak âdeta moda oldu.Bu sene mağazasında veya evinde Noel ağacı dikmeyenlere dik dik bakdıyor,tıpkı dans pistlerinde Rock'n Roll'u beceremiyenlere dik d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • Yeni Yılınızı yeni bir hamle ile kutlayınız.SİZDE İNGİLİZCE ÖĞRENİNİZ Türkiyenin neresinde olursanız olunuz beş ayda İngiliz gibi konuşmak şartıyla İngilizce öğretiyoruz.Ayrıca Fransızca,Almanca ve Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • Hazırlayan Dr.S.KECEP DOKSAT Baş Ağrısının Sebepleri 3)Bas ağrısı okumakla veya bir el işi yapmakla artıyorsa,mutlaka bir göz muayenesi yaptırmalıdır.Öyle hastalar vardır ki,doktor ve ezcahane kapılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • IMIlllllllllllllHlinilMIIM.III."IIMII.llllllllnillllHIIIIII.ll.MIIUMIIIIHm.il.İl.MM.HIM,M M.M.MHIMM İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Ahmet Çağan 13.30 Haberler 13.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • ¦m K iti B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 OcakJ Hayâlle boş yere gününüzü öldürmeyiniz.Tekliflere de kulak asmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sabahleyin beklemediğiniz bir hâdise olacak.Sevdiğinizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir hayvan Büyük torba,2 Bir uzuv Ensiz Bir nota,3 Millet Meclisi,4 Hakkı,sahibi veren fazilet Nâsır'ın bayıldığı ot,5 Bir saat markası Zekî ve sevimli bir kız çocuğu 6 Bir sıfat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • 1957 YILINDA v W;^jw.rsp.ç«:LİRA TUTARINDA İKRAMİYE 24 adet APARTMAN DAİRESİ 5 adet bahçeli EV 4 adet yazlık DtNLENME EVİ ayrıca 1.000.000 liralık çeşitli PARA ikramiyeleri TÜRKİYE BANKASI paranızın.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • BEYOĞLU ŞUBENİZ ZARİF AÇILIŞ HÂTIRALARINI TAKDİME DEVAM EDİYOR AYRICA:YIL SONUNDA 10 EV 150.000 Lira Para İkramiyesi A K B A N K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • VEFAT Kavala eşrafından merhum Hacı Adem Efendinin kerimesi,tüccardan merhum Büklüzade Hasan beyin zevcesi,İstanbul Defterdar muavini Emin Ekrem Büklüoğlu,Belkis ve Perihan Büklüoglunun anneleri,Nesim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • TEŞEKKÜR Sevgili oğlum,eşim,babamız,kardeşimiz ve amcamız,Denizli ve İstanbul'un tanınmış tüccarlarından FEHMİ CİLLOV'un Vefatı dolayısiyle,gerek İstanbul'da,gerek Denizlide bizzat cenaze merasimine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • hattı isteyememesi ihtima Gemi adamları yann saat 17 den sonra çalışmayacaklar.İşçilerin protestosu bir nevi grev olarak vasıflandırılıyor Deniz Adamları Sendikası tarafından,fazla mesai ücretlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • Şoför ve Makinist Kursu 2 Ocakta başlayacak devre kayıtları içildi.Her öğrenciye 109 ders verlle-ek mesleki bütün bilgiler öğretilecek ire ehliyet aldırılacaktır.Bir ders ortalama 3 liradır.18 yaşını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • Kıdemli Gemi Adamlarının da jübilesi yapılacak Sümerbank ve İnhisarlar fabrikalarında olduğu gibi Denizcilik Bankası işyerlerinde çalışan işçilere de 20 senelik kıdem müddeti sonunda bir jübile tertib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • 1 ayda 650 bin liralık kaçak eşya ele geçi i GÜNEY BÖLGELERİNDE CEREYAN EDEN 199 HÂDİSEDE 5 KAÇAKÇI ÖLDÜ,ÜÇÜ DE YARALANDI Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son bir ay içersinde 128 i müsademeli ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIM' Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Ezo Gelin Hümaşah Hiçan Türk filmi.2 İstanbul Kan Ağlarken Muzaffer Tema Türk filmi.A I.KAZA İt Tel:44 25 62)Garba Hücum Phil Carey Renkli Türkçe.AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • SELANİK BANKASI 28 Aralık Keşidesi 25.000-LİRA Bir Kişiye 15.000-LİRA AYRICA 5 Aded ]aQ00,Liralık 10 Aded 5,00ı-Liralık Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • BİR TAVZİH Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne Gazetenizin 14/Aralık/I9îi6 tarihli nüshasının ikinci snhifesinin beşinci sütununda «Grip ve Difteri vak'alan artıyor.Dün Erenköy semtinde fazla di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • Fuzûlî'yi anma töreni Şehrimiz Maarif Müdürlüğü büyük Türk Şairi Fuzulî için 5 ocak 1957 tarihine rastlayan Cumartesi günü öğleden sonra Galatasaray Lisesi salonunda bir anma töreni tertiplemiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • ÖLÜM D Girid Hanya eşrafından İstı n Telgraf Şirketi MüdürlerinCsiı merhum Musa Beyin refikfa Mustafa ve Gülnihal Selvi,Sma Müldür,Hürriyet Solm Şevket Savcın anneleri ve J lek Selvi,İsmail Müldür,Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • ŞEHRİMİZ Ticaret Odası,Odasında kaydı olmayan finnalaff nık ve Bikromat tevzi edecektir.İ.Ü.T.B.nin gençlik tiyatrosu eser olarak «Yağmurce» isimli 3 lik oyunu sahneye koymak için malarına başlamışt r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • I YILBAŞI HEDİYESİ IMOİDEN almağa başladığım yılbaşı tebl *J rikleri arasında hediyeler de var.Bir tâne-si,cömert okuyucularımdan Nejat Taş-E kın'ııı gönderdiği bir çektir.Bana oldukça bü-I yük bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • yaz peynir ve sadeyağ Hatları yükseliyor Müstahsilden satın alınan malların bâzı kimseler tarafından saklandığı söyleniyor Şehrimiz Ticaret Borsasından beyaz peynir ve sadeyağ geçen yıldan daha yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • Bir memur,rüşvet suçundan Adliyeye veriliyor Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğü takdir komisyonunda vazife gören Oğuz adında bir memur,rüşvet almak suçundan adliyeye verilecektir.Hasköy'de bozmacılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1956
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat Hâmid Külçe 91.00—91.50 108.00 99.00 13.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • ların,işgali meşru göstermek gayreti ile dıkları kargaşalık haberlerine rağmen acaristarida imayı diii zar miMiııi 05.Fakata bir tatıe a ıkar.iler ursunuzüzoli "izde altı 100 bin T| "ulıtclif eşsizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • ıızcilik Bal Gümrük ispJk\lediyeye u revizyo| vapuru îfere komi m net eden kadının Limeden s[-y-[RÜÇHAN ÜNVER] M DÂ MUSÛMEREÇENRF DarUSS«faka Lisesi son sınıf öğrencindan istZT ™7*Hn,tnt*,l,U* lerlnin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • BİR DEVE SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ [Hususî Muhabirimiz Ergun ONARIR'dan] MANİSA,26 Alaşehir'in Sarıgöl nahiyesinde bir deve,sahibini öldürmüştür.Ali Sayar ismindeki deveci,yem vermek için ahıra girdiği zaman d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • et Soln)la Müldi savcın t lisvandaft LVİ ıvuşmuş nama:iden kal lığına di %Br Hintli vatanperverin H.P.lilere yaptığı tavsiye:İNÖNÜ'NÜN ELİNİ er fırsatta öpünüz nanı21l°üt [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] an No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • ıbe tal 6 E TÜTÜNCÜLERİ khisar'da toplanıyor 44 66 6.AnonlJ tesi 16-1 ıesi tc' [Hususi Muhabirimiz İ ü TJ Ahmed Cevdet Sıdal'dan] 26 2 ocakta kazamızda üyalar' tütüncülerinin iştirakiyle yapıla-Neveü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • ŞpRI ATALAY İN izf ruşması başladı Komedi,IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] n:Arnt1^ 26 Dokunulmazlığı kaldırılan ye kor Kars mebusu Sırrı Atalay Öde-Pazaıttje yaptığı bir konuşma esnasında 'azar girn',e^n mane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • 3ERİKA'DA NOEL azalarında rekor kırıldı on Mî [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] 22 70ÎE\V-YORK,26 Bu yıl Noel mü-n datfebetiyle tertiplenen eğlenceler,do-Rıısti caddeler ve yer yer beliren yangın-Santöi Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • kina iliç'in temizletiri işi SuItoüsbet safhava diriyor Ya!s,ak ayı içerisinde Halic'in temizlen-iisı mevzuunu görüşmek üzere Anka-'ta13 toPİanacak komisyona katılacak lent anbul hey'etinin kimlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • Ankara caddesinde de 31 istimlâkler yanılacak Arikara caddesinin durumunun ısla-3Sul ^m hazırlanan plân önümüzdeki t Sı-erde tatbik mevkiine konulacakjjj/Plân hazırlanırken,caddenin ge-Kur|ğ'etilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE Hafiye',inci ni'n göğsüne sakladığı parayı düşünüyordu inci ise.derken zehir birden PALTOSUNU KASKETİNİ ÇlKARDI VE'i MANFRED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • ı.[KEYSTONE1 ANTARTİKA'DA Dünyanın en bö,Kesi 0,an Antartika'da halen bir Amerikan hey'eti tetkiklerde bulunmaktadır.Antartika ile irtibatı temin nııınıııınM eden uçakların motörlerini işletilebilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • I İLHAN DEMİREL] ÇAU ÇİIIEMACI TEtfRAB A İMİ rlilkl:r arasındaki anlaşmazlık yüzünden geçen hafta miiş-OMW dlUCmAOI I CİMİMİ!Hyll.II UII temilâtınııı büyük bir kısmı yukarıda görüldüğü şekilde sökülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • BANDIRMA'DA PETROL tasfiyehanesi kuruluyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,26 Şehrimiz Livadya Kocakum plaj mevkiinde petrol tasfiyehanesi kurulması için hazırlıklara başlanmıştır.Marmara havzasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • MİSS PARİS [KEYSTONEJ Noel Arifesinde Paris yeni güzellik Kraliçesini seçmiştir.Müsabakayı Jenevicve Lanetti kazanmıştır.Önümüzdeki günlerde yapılacak Fransa Güzellik Kraliçeliği müsabakasına da katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • İİKI İDAM KARARI!I DAHA MECLİSTİ A R Z E D11.D I [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]:ANKARA,26 Yeniden iki ğ I kaatilin daha idam edilmeleri I E hakkındaki Adliye Encümeni E mazbataları Meclis Umumî Heye-E E tini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • SYDNEY ŞEHRİ NOEL'İ PLAJDA KUTLUYOR [ASSOCIATED PRESS] SYDNEY,26 Noel tatiliyle birlikte şiddetli sıcaklar başlamıştır.Dünden beri memleketin muhtelif kesimlerinde en az 100.000 kişi plaj ve deniz ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • İzmir'e Rusya'dan 5000 ton çimento geldi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Bugün limanımıza Rusya'dan 5000 ton çimento gelmiştir.Bu çimentolar Toprak Mahsulleri Ofisinin Alsancak'taki silo inşaatında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • UHflLEFET Hazır olduğunu C.H.P.Hür.P.ve C.M.P.sözcüleri,seçimlerin öne alınmasını muhtemel görüyorlar y [NEDRET SELÇUKER] C.H.P.Başkanı Muhlis Sırmalı da,siyasî çevrelerde son günlerde dolaşan söylent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • PREZERVATİF MUHTEKİ-Rİ KADIN ECZACININ duruşmasına başlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Prezervatif ihtikârından doğan dâvanın duruşmasına bugün Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Sanık genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • Akademide bir çıplak model dersten kaçtı Şehrimiz Güzel Sanatlar Akademisinde birkaç gün önce çok enteresan bir olay cereyan etmiştir.Yaptığımız tahkikata göre,birçok öğrenci tarafından teyit edilen h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • OL MİKTARDA Akaryakıt etirtiliyor Hükümet,armatörlerin elinde mevcut bütün tankerleri kiraladt [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Memleketin akaryakıt ihtiyacına karşı hükümet bâzı yeni tedbirler almışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • BÂZI EVRAKIN DAMGA RESMİ YÜKSELTİLİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Damga Resmi nisbetinin bâzı hallerde yükseltilmesine dair bir kanun lâyihası Hükümet tarafından hazırlanarak Büyük Millet Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • ATOM REAKTÖRÜNÜN TEMELİ ATILIYOR İstanbul ve Teknik Üniversitesine mensup bir heyet tarafından dün Teknik Üniversitede bir toplantı yapılmış ve Istanbulda kurulması kararlaştırılan Atom Reaktörü mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • Brezilya'da bir futbol maçında 30 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] RİO DE JANEİRO,26 Evvelki gün Belem şehrinde cereyan eden bir futbol maçında vukua gelen kaza neticesinde otuz kişi Ölmüştür.Yüzlerce kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • I Pazar günkü konser I STANBUL Belediye Konservatuarı Türk musikisine âit olan I konserini pazar günü Şehir Tiyatrosu Yeni Komedi binasın-i da verdi.Klâsik olarak Kemal Gürses tarafından Pesendîde fas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • 3 Turistik otelde 27 uygunsuz çift BOĞAZİÇİ'NDE ŞİMDİYE KADAR HİÇ BİR TURİST İN KALMADIĞI TURİSTİK OTELLER FUHUŞ YUVASI HALİNE GELMİŞ Boğaziçinde «Turistik» nâmı altında çalışan üç otele,dün sabaha ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • Subay ve Assubaylarla ilgili yeni bir lâyiha [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Subay ve Astsubayların tâyin olduğu vazife yerlerine emrin tebliğinden itibaren hazerde 15,seferde 6 gün zarfında varmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • 20 YAŞINDA BİR KOCA ARAYAN 50 LİK ZENGİN KADIN [TÜRK HABERLER AJANSİ] ANKARA,26 «20 yaşında bir koca arıyorum,taliplerin Kitlen zile basmaları» şeklinde bir ilânı kapısına ıstıracatîını söyleyen 50 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • Bir genç kız,kendine «Çöplük Kızı» diyen nikâhlısından boşandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Nikahlandıktan halde J aydanberi birleşemeyen genç bir çift,bugün Hâkim kararı ile boşanmıştır.Davaya se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • FAZLA RAKI İÇEN BİR ADAM ÇATLADI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.26 «Ben dünyaya gözümü rakı ile açtım.diyen bir adamın ölümü yine rakıdan olmuştur.Kırk senelik rakı tiryakisi Nejat Serdar,bermutat dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1956
  • YILBAŞI GECESİ SERGİ SARAYINDA YAPILACAK EĞLENCELER Belediyenin,Yılbaşı gecesi Spor ve Sergi Sarayında tertiplediği eğlencenin programı tesbit edilmiştir.Saat 20 de başlayıp sabaha kadar devam edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • C ICkCAN SEN NEJ3EPEVİM?eUfcAS» H»-OEN KAOANUK gANPf N5 OLDU Z.H6Y.I.KİMSS MU tEMEK @EN YANL'£L\V LA BAŞKA B'iK DEĞİŞTİRDİM H4?"1 T&F BENİ MAHKEME Y£ VEf^RSe SÛ-RUM SÜ^ÜM SûRON DûftOR?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • PEMSMEÜ Aliü HEPSİ KÛuf OtwuŞ."*NEysE CCCUKUAR.KURTULMUŞ.pü?fc V^2G£çr/w söylersem)ÖLDÜRÜR.NIM-OUSÜNUN Ki ^şiMS.EKSEN^iA^ İV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • BONCUK WALT Si 4AA-c£5"TV.C tV^ KONSERVE yEMCKUgg.OEVA W Wg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • DEMİR YÜMİ JOHN C.MURPHY ~^~~7 NE O,8ANA k*7 mX IİBÖ7H OEvAAV vAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • DOKTOR.BEY.i ACELE bİzi'm fcve «ecN.ÇOK RAMATSiT I^ENA/ELA İSTAKOZ VS RAKI-MEZELERİ YEDİM.SONRA,DO-MUZ PİRZOLASI HİNDİ OOLMAfil-SONRA.İKİ PARÇA KAVMAK U EKMEK KADAYIF NİHAYET PASTAYI YEDİM.YEMEMLE HAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • KOMÜNİST GİZLİ POLİSİNİN Doğu Avrupa memleketlerine Demir perde indiği andan beri,Avusturya'ya peyklerden onbinlerce mülteci sığınmıştır.Bunların bir kısmı,Macaristan isyanından sonra olduğu gibi kitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • «Hani,neydi bana söyleyeceğin o mühim şey?Ej Haşini,kapıya dayanmış,sevgilisine bakıyordu.Hayır,s söyleyemeyecekti.Zihninde o kadar hazırladığı halde S ona:«Ayhan,beni başka şehre tâyin ettiler.Gidiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • PARİSLİ KADIN Hoş geldiniz,diye Jeaıvı karşıladı.Elini öptü.Kızın hiç böyle ağn-bir misafir gibi karşılandığı yoktu.Antoine'ı hatırladı.Ve nekadar incelikten mahrum olduğunu anladı.Şarkı söylemeyi çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:REFİ' CEVAD 96 U L ü N A Y Yâ Rabbi!dedi,senin Resulün Din-i-Mübînin için yaptığımız bu mücahedede benden razı oldu.Ölmeden bu saadeti gördüm.Mektubu aldı,okudu.Gözlerinden sevinç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1956
  • ister istemez romantizm!i KİMSEYE açılamıyorum.Size de açılanla-i yacağım.Derdim var.Ölmek istiyorum.Ö-lemiyorum.Unutmak hiç elimden gelmiyor.Avunamıyorum,dayanamıyorum.İnsanlar derdi nasıl,bana onu ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Türkiye Umum Bayfl Aziz Isvan ve Ortağı Ltd.Şfi.Meşrutiyet Caddesi No.184 beyoğlu İstanbul TfltfOfi;{4^1977 »P.K,ÜZ Bgypfilu Tfloral;Arliro^Bel/oSlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Encümende Başvekâlet bütçesi görüşüldü t Baştarajı 1 incide Genel Sekreteri ve Kırşehir mebusu Ahmet Bilgin aldı.Anayasanın 49 uncu maddesi gereğince:«Mezun veya her hangi bir sebeble mazur bulunan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Anayasa tadili üzerinde Mecliste tartışmalar oldu t Bağtarajı 1 incide talâalarına müracaat edildiğini bildirdi.Mevzuun ehemmiyetine işaretle,neticenin kısa zamanda alınmasına imkân olmadığını belirte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • billur köşk YILBAŞI REVEYONU İÇİN Masalarınızı ayırtınız.Hususî Mönü KOTİYON SÜRPRİZ EĞLENCELER Tel:63 61 99 Öğle ve akşam yemeklerinde emrinizdedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Manifatura Tüccarlarının Nazarı Dikkatine Bir miktar bezi hazır veya kısa zamanda teslim edebilecek olanlardan MERSERİZE SİPARİŞİ KABUL EDİLECEKTİR.BOSSA BASMA FABRİKASI ADANA bürosuna müracaat Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • ÇIKTI Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan.Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bayilere Tevzi Edildi.Taklitlerinden sakınınızL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • ZX qü/reüiqi n mm teâitı öÛMüktittı Günlük işlerinizden sonra her akşam,ellerinizi Lce^ E!losyonu ile ovalayınız «İlerinizi güzellejtirir ve ellerdeki çatlaklıkları geçirir ve önler Türkiye Toptan Sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • ŞAN Sineması Müdürlüğünden Şan Sineması Mes'ul Müdürlerinden ŞEFİK AVLAR'm görülen lüzum üzerine vazifesine son verilmiştir.Bu tarihten itibaren sinemayı hiç bir surette temsile hak ve selâhiyeti yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • SATILIK Az kullanılmış Avrupa işi yemek odası,yatak odası,çocuk odası,mutfak eşyası,buz dolabı tablolar v.s.Müracaat:48 66 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Yılbaşına 4 gün kaldı Bir Kravat kadar pratik.CS bir Mendil kadar elzem ZZZ eşarp daima ideal hediyedir E hele bir VAKKO eşarbı satın almak mümkün olduktan sonra bundan münasip hediye olamaz.1957 VAKK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Hfiliiuet Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • HİCRİ 1376 Cemaxlyel«evvel 24 Perşembe nuMî 27 137a ARALIK Aralık 1956 14 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneg öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.25 12.15 14.35 16.47 18.26 5.37 2.38 7.28 8.48 12.00 1.12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Slı de Evinizin duvarların)«•fitil renklerle sOtlIyeblhrstnİB I.SABİTLUX MARKA Duvar boyalarını kullanmakla!Hazır ve herke» "taralından kolayca sürülebilen yegâne boyadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • BULANA MÜKAFAT 22.12.956 cumartesi gecesi Kadıköye birbuçuk vapurundan çıkarak Kızıltoprağa kadarki mesafede altın pırlantalı bilezik saatimi kaybettim.Getirene ziyadesile memnun edilecektir.Kızıltopr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • ZAYİ İLÂNI Sıhhat Vekâletinden 937 yılında aldığım 5/62 numaralı Nevrosedin adlı müstahzarın ruhsatnamesini zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Dr.AH Mazhar Pamlr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • İstanbul Şoförler Cemiyeti Reisliğinden Görülen lüzum üzerine İsmet Özbek'in Cemiyet başkanlığı ile hiç bir alâkası bulunmadığı ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • V ZAYİ 14811 taksi otomobilimin aicil karnesini kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nafiz »artık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • D.P.FATİH KAZA KONGRESİ 13.Ocak.957 pazar günü saat 14 de Fatih Malta tramvay durağı Akdeniz caddesindeki Kamer salonunda yapılacaktır.Sayın Millet Vekillerinin Vilâyet ve Belediye Meclisi azalarının,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • YILBAŞI GECESt BULVARSARAYDA—GÜZELLER BALOSU v 1 ÖZCAN TEKGÜL Ateş dansını oynayacak Celâl Şahin Süheylâ Panseler Ateş Böcekleri İspirtizme numaraları V.S.Yemekli davetiyeler:Necmi Rıza ve Osman Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • YILBAŞINIZI Çeşitli eğlenceler tertip etmiş olan Emirganda ZUMRUT VİLLADA geçiriniz.Ayrıca sabaha kadar orkestra dans ve sürprizler.Masalarınızı ayırtınız.Tel:636005
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1956
  • Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış A.ve H.Apikoğlu Kardeşler firmasının Sucuklarını daima tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra ekstra etlerden,modern ve klimatizasyon tesislerle sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1956
  • 16 KASIM 1956 "T müJ!tak,m-Ue İstanDM,da berabere kalıyoruz.Hemen ilk dakikada yediğimiz gole miyet mirk ZSyt Veriy°r P d,m,ma B"ndan bütü» haU-25 KASIM 1956 BV d L'?topH kalesine sokuyor.Ergun'un bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • Cihat Arman'a millî takım antrenörlüğü tekrar teklif edildi Futbol Federasyonu Antrenör Cihat Arman'a Istanbulsporda aldığı ücret'n üç mislini teklif ederek Millî takımı çalıştırmasını istemiştir.Arma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • İNGİLTERE LİG i MAÇLARI LONDRA,26 Bugün İngilterede yapılan birinci küme lig maçlarında aşağıdaki neticeler elde edilmiştir:Arsenal:2 Chelsea:0 Aston Villa Sunderland tehir edildi)Bolton Wanderes:1 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM KOMİTESİ TESBİT EDİLDİ Genç milli takım komitesi tesbit edildi.Komitenin başkanlığını Futbol Federasyonu^ başkanı Hasan Polat yapacaktır.Azalıklara da Adnan Akın,Fahri Somer,getirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • BİR SENELİK SPOR FAALİYETİMİZİN BİLANÇOSU:1956:Türk Futbolunun "ALTIN YIL„ı Şöhretli Macar yıldızlarını mağlûp eden Millî futbol takımımız,Çekoslovakya ve Polonya futbolleri önünde de boyun eğmeyerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • Bilindiği gibi gazetemiz bu şekilde bir anketi memleketimizde ilk defa olarak 1954 senesinde tertiplemişti.100 binden fazla okuyucunun iştirakiyle yapılan seçimi o yıl içinde Mang'ı geçen ilk Türk yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • KIS A HABERLER ADALET takımı yeni senenin ilk haftası Ankara seyyahatine çıkacaktır.Kırmızı Beyazlılar S Ocak günü Güneşsporla ertesi gün de Gençlerbirliği ile karşılaşacaktır.SPOR ve SERGİ SARAYI:Tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • NAZMİ AFFA UĞRADI Fenerbahçe maçından sonra kadrodan çıkartılan Nazmi Beşiktaş kulübü Umumî Kaptan»-Sadri Usuuölu ile bir konuşma yapmıştır.Nazmi Umumi Kaptanla bâzı hususlarda anlaşmış ve İzmire gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • "Polatkan,Basket Tarnuası yarın başlıyor 28 Aralık Cuma günü Ankarada başlıyacak olan «Polatkan» Basketbol turnuasına katılmak üzere Galatasaray Basketbol takımı bu akşam 17.30 da kalkacak trenle Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • Asil Koro Sefil Koro Millî maç günleri,millî I i lıeyecanm coşturduğu ruhlar muazzam bir koro hâlin-i de,Mithatpaşa stadmı,mîllî bir mabet hâline getirirken,tüylerimiz diken diken oluyor,ağlamamak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • REMZİ TATARI DEDİKODUYU YALANLADI "VEFA KULÜBÜ İFLÂS ETMEDİ.Vefa İkinci Başkanı,borcu inkâr etmiyor fakat kısa zamanda ödenebileceğini söylüyor Kongre arifesinde Vefa kulübünün malî sıkıntılar içersin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.12.1956
  • Üç Büyükler dün toplandı Görüşmeler anlayış havası içinde geçti.Toplantılar bir müddet devam edecek Uç büyüler arasında imzalanacak olup neticesi merakla beklenen «Dostluk Paktının» madde madde tefsir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor