Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • KARGAŞALIK DEVAM EDİYOR.KABİNE EL'AN KURULAMADI [AJANSLAR] BEYRUT,24 Sabri El Assali'yi destekliyen r.Millî Cephe» adlı yeni sosyalist grupun bütün gayretlerine rağmen Suriye tam bir kargaşalık içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • İLMÎ KONFE-RANSLARA POLİS GÖNDERİLDİĞİ VE İLİM ADAMLARI HAK-KINDA RAPOR TANZİM EDİLDİĞİ YOLUNDAKİ NEŞRİYAT TAMAMİLE ASILSIZ VE MESNETSİZDİR MİLLİYET Gazetesi Yazı İslerini Fiilen İdare ile Mes'ul Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • Doğu Eks resinde soygun hâdisesi olmamıştır Gazetenizin 20/Aralık/1956 tarihli nüshasının 1 inci sahifesinde Doğu Ekspresinde yolcular soyuldu)başlığını taşıyan ve Kayseri ile Sivas arasında gece yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • MAYODAN BIKTI Onbeş senedenberi Su Perisi Esther Williams,çevirdiği bütüv jilvılerde seyircilerin karşısına mayolu olarak çıkmaktadır.Meşhur yıldız artık bizzat bundan bıkmış ve gelecek filmlerinde ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • SOVYET MAREŞALİ ZUKOVUN GÖĞSÜNDE MADALYA KOYACAK YER KALMADI Gazeteler)MALENKOV SUİKASTLARA KARŞI İYİ TEDBİR DOĞRUSU!mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • KORE ŞEHİTLERİ Koredc çarpıtırken getıil düşen Türk askerlerinin hâtırasını anmak maksattı* le İskenderuuda bir anıt dikilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • Meclis Bütçesi için Encümen gizifUk karan verdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Bütçe Encümeni bugün Büyük Millet Meclisinin 1957 malî yılı bütçesini müzakere etmiştir.Bütçenin tümü üzerinde görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • IA.P.J Amerikan Başkan Vekili Kıclıard Ni-von,Macar mültecilerle görüşmek ve durumları hakkında bir rapor hazırlamak üzere geçen hafta Avusturya'ya gitmiştir.Nixon kampları ziyaret etmiş ve hudut bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • K*.l.PORT SAİD'İ TERKEDENLER tA.P.İngiliz Fransız kuvvetlerinin Port Said'i tamaınile tahliye etmelerinden sonra,şimdi de Birleşmiş Milletler kuvvetleri şehri 48 saat içinde boşaltacaklarını bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • YENİ TESİSLERLE TAKVİYE EDİLEN KADIKÖY HAVAGAZI FABRİKASI İstanbul'a VERİLEN havagazı artırılıyor Kadıköy'deki yeni tesisler bugün açılacak Dolma» bahçe Gazhanesi* nin istihsali de 30.000 metreküpe çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • [MUAMMER TAYLAK HALİM ALYOT VAZİFESİHE BAŞLADI 5L,ne yeniden tâyin edilmiş olan Dr.Halim Alyot dün vazifeye başlamıştır.Evvelce de ayni vazifeyi ifa etmiş olan Dr.Alyot bilhassa Meryem Ananın mezarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • "Allah bana Atatürk'ün aklının yarısını versin,Şehrimize gelen Warner Bros Hukuk Müşaviri,ilk işinin Camide dua etmek olacağını söyledi Warner Bros şirketinin Hukuk Müşavirlerinden Milton M.Golden,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • Avusluryadan Amerikaya dönen Nixon dedi ki MACAR' nitüETîNlir KAHRAMANLIĞI NETiCESiNDE Macaristandan Avusturya'ya iltica eden Rus askerlerinin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor [ASSOCİATED PRESS] WASHİNGT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1956
  • geçim mî vergi indirimi 50 arttırıldı 60 a Yapılan tadilât neticesinde memur ve işçilerin eline her ay 8-10 lira fazla geçecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Memur ve işçilere 1957 malî yılından 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN;DÜNYADAN SANAT HABERLERİ Devlet Tiyatrosu ve San'at Ağları Devlet Tiyatrosu sanatçıları,sahne arkası hazırlıklarını bitirmişler,temsilin başlamasını bekliyorlardı.Vakit bir hayli iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • Her ev kadını ister bir Evpak Onunla yapılır en iyi temizlik ancak Piyasaya mahdut miktarda çıkarılan EVPAK SÜPÜRGELERİNİ büyük mağazalarda bulabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • PRODIGE CREME PUFF Kremi i Pudra.PRODIGE KREMÜ PUDRA yu/İne*,yağlunu.çok praiîk ve cazip renkli bir makiyajdır.Bir dela tOrfilmekl* tenini» teravei kadifemi!bir matlık temin «der.Tahlakal* lomtvk tok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.S.RECEP DOKSAT BAŞ AĞRISININ SEBEPLERİ 1)Hastalıkların teşhisi bakımından önemi olan baş ağrılarını etraflıca anlatıyoruz.Başağrısı ile beraber ateş ve ense sertliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • JIIIUlllllllll ı IH 11 İlli III11 rımı 11II il mil III Pillim'.Iillllllll.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar Şükran Özer 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kâbus halk tâbiri)2 Hollvııd'a giden bir masal kahramanı Fakat.3 Adanan,bir vazifeye verilen iki kelime)4 Tarlanın dinlendirilmesi Ojenin piri.5 Altın Şerit.6 İstikbâl Bir renk F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • T® m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak I Bu sabah kara düşünceler içindesiniz.Öğleden sonra biri sizi teselli edecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostlarınızdan veya akrabalarınızdan biri yardımınızı is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • UMUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Bankamız teşkilâtı için Müdür ve Müfettiş yetiştirilmek üzere 15)eleman alınacaktır.Talihlerin askerliğini yapmış olmaları,Yüksek iktisat ve Ticaret Okulunun Bankacılık kısmile,Siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • maarif Müdürlüğü sağlık ekibi ilâç sıkıntısı çekiyor İstanbul Vilâyeti tarafından,İl Maarif Müdürlüğü Sağlık Teftiş Heyetine alt olan 15.000 liralık ilâç ve malzeme tahsisatı,görülen lüzum üzerine,hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • ^nannaBnagjHEEMgnan.nag Q&\BiS 18631 31 Aralık keşidesinde $ta#^ vkAmtiyefot,dtâtâqo% 1957 çekiliş plânı W T.L.5 Mart"* TL.50.000 5 5 Eylül?TL.50.000 6 Mayıs 50.000 5 Kasım'/50.000 5 Temmuz 75.000 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • Basın,Yayın.Hikâyesi g«jı ASIN,Yayın ve Turizm Umum Müdürlü-|PP ğümüzün iyi işlemeyen bir teşkilât olduğuna parmak basan yazımdan üç gün sonra Umum Müdür bey istifa etti ve yerine ğ eski Umum Müdür Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • 1.1 Jt KIS haberi leme Ge aPif BÜYÜKADA'da ikamet ed zım Erkoç ve Nefise Erkoç 1e karı koca,kok kömürü sobası)Tur kan gazla zehirlenmiş,tedavi'1 dü alınmışlardır.^vf* DÜN Maarif Müdürlüğündü tişler bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • SİNEMALAR BE IOĞLD AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Kanun Nâmına Ayhan Işık Türk filmi 2 Kaderin Mahkûm lan Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Kara Belâ Neriman Koksal Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • MEVLİT Sıtma Mücadele Başkanlığın,dan emekli merhum Dr.İHSAN ELGİN'İN ölümünün 40.günü münasebetiyle 26 aralık çarşamba günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa Camiinde Mevlidi Nebevi okutulacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • Erenköy telefon santralı takviye ediliyor İstanbul Telefon Başmüdürlüğü tarafından dünden itibaren Göztepe'de telefon tevziine başlanmış bulunulmaktadır.Erenköy santralına yapılan 1800 lük ilâve santr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • T.M.T.F.nun toplantıları dün sona erdi 21 aralık tarihinde başlayan T.M.T.Fnun toplantıları dün sona ermiştir.Genel Kurul azaları İle birlikte muhtelif illerden gelen teşkilât başkanlarının katıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • BELEDİYE YAZI İSLERİ 5 Müdürünün duruşması Sahte makbuza karşılık para veren Kemal Mutluay hakkındaki iddiaları reddetti İstanbul Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Kemâl Mutluay,sahte tanzim edilmiş makbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • Oyuncak ve kuru yemiş fiatları yükseliyor Yılbaşı münasebetiyle meyva fiatları da arttı,piyasadaki kontrollara hız verildi.Yılbaşmm yaklaşması,oyuncak ve kuru yemiş satışlarma tesir etmiştir.Bu maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • adamları Deni Bankasını îkinci ikramiye ve fazla mesai ücretleri ödenmezse 20 bin kişi mahkemeye müracaat edecek Gemi Adamları Sendikası dün bir basm toplantısı yapmış ve bu toplantıda Denizcilik Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • Dün de 3 Rus gemisi geçti Son 24 saat zarfında Karadeniz'den Akdeniz'e iki,Akdeniz'den Karadeniz'e bir olmak üzere.Uç Rus gemisi limanımızdan geçmiştir.Akdeniz'e geçen gemiler akaryakıt ve buğday taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • LİSE VE ORTAOKULLAR Sömestr tatiline başlıyor Şehrim» ortaokul ve liseleri,yarın öğleden sonra başlayıp 1 ocak tarihine kadar devam etmek üzere sömestr tatili yapacaklardıröğrencilere bu tatillerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • DOSTUNU YARALAYAN NADYA TEVKİF EDİLDİ Morris Russo adındaki sevgilisini İstiklâl caddesinde tabanca ile yaralayan Nadya Dapay adındaki İtalyan kızı tevkif edilmiştir.Hâdiseyi müteakip tevkif edilen Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1956
  • Maç münakaşası,kanlı bir hâdiseye sebep oldu Kulüp taraftarlığı,kanlı bir vak'anın cereyanına sebep olmuştur.Hâdise Sirkecl'de olmuş ve seyyar satıcılık yapan Turan Atıcı adında bir Fenerli,simsarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE HAFİYE BİR.FENERE DÜŞMÜŞTÜ mânfred;KAPICJNIN KORKUDAN ŞAPKASI HAVALANDI.AMA HAFİYE SAKİNDİ Hafiye* siyah İNCİ Yİ KAÇ SENŞ EWEL TANIMIŞTI LAKİN ÇELİK KASA GİBİ SAĞ-LAM HAFIZASI,Onu tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • m»mımmımfKK RUÇHAN UNVERJ P*rAiurni rnlli niVDUUI Türk veteriner hekimliğinin 121 inci yıldönümü dün bütün yurtta törenle kutlanmıştır.Bu münasebetle Vete-VETERSNERLERIN BAYRAMI rılıerler Taksim Âbide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • âçsızlık mesele:edişte görüşüldü rniyoiğlık Vekili,yakında Stroptomisin gibi lüzumlu ilâçların getirileceğini söyledi iman o o j [HUSUSÎ MUHASİBİMİZDEN] iil M-NKARA,24 Piyasadaki ilâç kıtlığı meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • D.P.3,Hür.P.2 muhtar seçimini kazandı Silivri'nin Değirmen,Selimpaşa ve Mandıra köylerinde,dün yapılan muhtar seçimlerini D.P.adayları kazanmışlardır.Hür.P.den alınan bir habere göre,Ankara'da Haymana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • yPIRE,SADETTİN "A K A L A N D I ed j ad** lâkabile tanınan sabıkalı Sa-Dasi)Türkpençesi adlı bir esrar kalavl'1 ^ün ele geçirilmiştir.Bir müd-JVtH yakalanan,fakat kaçmağa indf*alt 0'an Sadettin,bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • ima flöfÛIJ immVL M\ÎHURSOAY İg.[KEYSTONEI S eden İlân,insanı rahatsız edecek kadar müstehcendir» demiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • Atatürk Üniversitesi muhi nıayoocık Öğretim üyelerine büyük faydalar sağlanacak Üniversiteyi mütevelliler hey'eti idare edecek [NECMİ ONUR] Erzurumda kurulması kararlaştırılan ve şimdiye kadar birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • lA.P.I DFIJJZ KIZLARI JaPon.va'mn kayalık güney sahillerinde «Ama»,adı fc fc altında bilinen güçlü kuvvetli ve iyi yüzücü kadınlar yaşarlar.Kızlar henüz 10 yaşında iken denizin dibine dalmasını öğreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • usya'daki huzursuzluk rduya da sirayet etti #IL YILDIZ,BÂZI SUBAYLARIN BATI'NIN TESİRİNDE [İLM ASININ VAHİM SONUÇLAR DOĞURACAĞINI YAZIYOR S* [ASSOCIATED PRESS] I MOSKOVA,24 Müdafaa Vekâletinin resmî g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • IA.P.'ENİ MFRMİ Amerikan av;1 Kuvvetlerine mensup,güdümlü inerini pul HİÇİMİ I taşıyan B—57 tipi bombardıman uçaklarının tecrübeleri "lmağa başlanmıştır.aBomarc» adı verilen yeni fiize'nin hususiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • [ıbrısfa sokağa çıkla yasağı ilân edildi 3İLİZ POLİSİ ADADA YENİ BİR SİLÂH ¦POŞU DAHA MEYDANA ÇIKARDI [ASSOCIATED PRESS] ¦¦EFKOŞE.24 Polis kuvvetlerine mensup onarlörlü arabalar,Kıbnstaki B şehirlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • linizmle Mücadele İneği kuruldu W fsiteli gençler tarafından,Ge-P 'kezi şehrimizde olmak üzere Komünizmle Mücadele Deri adında bir teşekkül kurulmuşı fikir ve gençlik hareketi olan bu k millî bünyemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • C.H.P.Gençlik Kolları tüzüğü değiştiriliyor C.H.P.içinde Gençlik Kolları meselesi esaslı şekilde yeniden ele alınmıştır.Genel Sekreter,Kasım Gülek'in Ankara'da evvelki gün Gençlik Kolları Merkez Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • 1956'NIN EN GÜZEL 10 FİLMİ [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,24 New-York Times 1956 nın en iyi 10 filmini seçmiştir.Sinema münekkidleri filmleri şöyle sıralamaktadırlar:«Kral ve Ben»,«Moby Dick»,«Otobüs Durağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • "KOCALARINDAN MEMNUN OLMAYAN KADINLAR CEMİYETİ DETROİT.24 Detroit şehrinde tanınmış genç bir avukatın zevcesi olan Mrs.Eleonore Moning «Kocalarından Memnun Olmayan Kadınlar Cemiyeti» adında bir cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • ZİRAAT BANKASI müstahsile 1.5 milyar LİRA KREDİ AÇTI HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Ziraat Bankasının 1955 yılına ait kâr ve zarar hesapları bugün tasdik edilmiştir.Bilançoya göre banka 1955 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • GENOLiK MARSI İÇİN MÜSABAKA AÇILDI ANKARA,24 Millî Türk Talebe Birliği,Türk gençliğinin hissiyntını belirten bir Gençlik Marşı besteletmeyı kararlaştırmış ve marşın güftesini tesbit için bir şiir müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • Bir gelinle odasında damat zifai zehirlendi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,24 Dün akçam Söke'de yapılan muhteşem bir halk düğününü müteakip gelin ve güvey,saat 12 den sonra gerdeğe girmek üzere odaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • HAYDARPAŞA UMAN inşaatı devam ediyor DALGAKIRANLA RIHTIMIN BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI Yıllık tahmil ve tahliye kabiliyeti 750 bin ton olan Haydarpaşa limanı inşaatına hızla devam edilmektedir.Hâlen 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • [KEYSTONE] SERBEST RIRAIMI fiil AD Tam Noel arifesinde Mısır,esir oladCflDEdl DIKAMLUILAK rak tuttuğu 469 ingilizi Mthe!tt blrakmıştır.Bunlar derlıal trene binip İngiltere'ye dönmek üzere Port Said'«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • İLHAN DEMIREL,İ.E.T.T.İdaresinin Mecidiyeköyii'nd* yeni yaptığı tesislerin inşaatı bitmiştir.İ.E.T.T.otobüslerinin merkezi olacak bu tesisler bu sabah merasimle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1956
  • Noel Kurbanları Q UGÜN NOEL.Katledilen çamlar sokaklarda hamalların i D sırtında dünyanuı en mantıksız,en tahrip edici bir âdetine i kurban edilmek üzere evlere,mağazalara,otellere,gazino-j lara taşmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN AllAmAliAH HİÇ fc\İJRA.CAAT EDEM CsJ.fOt t-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1956
  • Noel için ne hediye alayım?SUALİNİ NEVV-YORK SOKAKLARINDAKİ "Konuşan Posta Kutuları,Cevaplandırıyor Bugün Noel'dir.Hristiyaıüık âlemi asırlık ananelere güre bu bayramı dinî âyinler,eğlenceler ve hediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1956
  • PARİSLİ KADIN Madam bir saat ağladı.Sonra birden feryadı kesiverdi.Kendini toparladı.Cenaze törenini düşünmek lâzımdı.Her şey en iyisinden olmalıydı.Mösyönün kız kardeşi Aveyron'dan geldi.Bu Madmazel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1956
  • HİM ATEŞİ Hindistan'da Bir Macera TEFRİKA NO.10 Gözetlediğim pencerenin önüne gelince Aıın beni gördü.Bir feryadı bastırmak ister gibi elini ağzına götürdü.Sonra bana eliyle bir işaret yaptı.Skandal ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1956
  • Bu sabrı anlamıyorum ŞİMDİ bir evden döndüm.İsyan doluyum.Anlatayım,niçin.Bu bir dost evidir.Se-verim,acırım,ararım.Merdivenleri karan-lıktır,el yordamiyle çıkarım.Dostum ayak sesi-nıe ışığı acar.Duym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1956
  • I ıfl HH ¦SwâBJHsLfeLA YAZAN:R E F İ C E V A D 94 ULUNAY İslâmda riyaset yoktur.Bütün Müslümanlar,Peygamberimiz de dâhil olduğu halde Allah'ın kuludur.Dedi ve huzura girdi.Orada bulunan ashâb Uhud'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • m RAHAT EDİNİZ dünyanın en tecrübeli havayolu ile gidiyorsunuz Radar!Clipper yolunun daha sakin olmasının işte diğer bir sebebi Gece veya gündüz olsun,Pan American Clipper* uçaklarındaki kudretli rada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • Saçlarınıza ipek yumuşaklığı verecek,tabiî bir parlaklık kazandıracak bir i arnı BLENDa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • ZAYİ İLANI 18.11.1955 tarihli 25748 numara ile tescil ettirilen beyanname muhteviyatı eşya için verilen 2.12.1955 tarihli A/8110 numaralı 388.574.liralık teminat mektubu mukabilinde İstanbul Giriş Güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • Güzellik için esas kaide» Cildin genç ve taze kalması için ihtimamdır![Cildin yakın unsurlarından olan tucerıl yalını.KREM NIVEA'da vardır.6ueerı» cildin derinliklerin* girer ve içerden tesir ederek g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • Yarın akşamdan itibaren SARAY Sinemasında DANİEL GELİN ve FRAN0OİSE ARNOUL İlk defa bir arada çevirdikleri SONSUZ AŞK Fransızca sözlü aşk filminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • Milüuet Sahibi:ErcUment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yaz» İsleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • HİCRÎ 1376 Cema.7-iyel'evvel 22 SALI RUMÎ 25 1372 ARALIK Aralık 19 56 İS VAKİT vasat!ezan!Günej Öğle İkindi Akşam Yakı İmsak 7.24 12.14 14.34 16.46 18.24 5.36 2.38 7.28 9.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • J 'A KOMiLi Bm« KAUP f-I 250 0IMHto.tiÇ-Komili i"istanbul Tel.27 3113 1^ Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • YIL SONU KEŞİDEMİZDE TANE SİKİN VİLLA AYRICA:BİR TALİHLİYE TAM 100.000 TL.OLMAK ÜZERE 150.000 TL.Muhtelif Para İkramiyeleri DOĞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • ^Zevkiniz Sınatınız için akmanlar Kol şti.ankara' İMALÂT ve UMUM TEVZİ VERİ Akmanlar Kollektif Şirketi Ankara.İSTANBUL UMUMÎ SATIŞ ve TEVZİ YERİ Hisar Ticaret Kontuarı Beyazıt Morgül Saray Telefon:22C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • Yılbaşına 6 gün kaldı yeni bir eşarp.daima hoşa giden bir hediyedir VAKKO,en son moda Paris ve Viyana yenilikleriyle bu sene kendi rekorlarını kıran fevkalâde bir çeşit zenginliği hazırladı.Henüz çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • KARAKÖY'DE Hastalık dolayısiyle çok faal 1.ci sınıf bir lokanta devredilecektir.Müracaat:44 76 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • TIP FAKÜLTESİ VE ECZACI OKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE:Squibb Bursiyeliği için son müracaat tarihi 27/12/1956'dır.Fakülte ve okul idarelerinden tafsilâtlı malûmat isteyiniz SOUIBB TEŞVİK FONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • KAZANANLAR V p^ 50.000 ^C LİRA İKRAMİYELİ N N MÜSABAKASI TALİHLİLERİ KAZANANLAR 5.UNSAL UYSAL Çaymahalle,Emirhan Sok.No.22 KD.Çarşamba 1 Sıdıka Kulaksız Hürriyet Tepesi,Bulgar Hastanesi bitişiği No.3/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • WALT DISNEY Walt Disney-Walt Disney PETER PAN Technicolor YENİ AR Sinemalarında Seanslar her gün 10.30 da başlar.Pazar saat 11 de Sür'at Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • Kuştüyü Yatak,Yastık ve Yorganlarımız Kışın sıcak,Yazın serin Tutar.Nedir diye düşünmeyiniz KUŞTÜYÜ YATAK,YASTIK ve YORGAN-LARIMIZI SEÇMEKLE,HEDİYELERİN EN İYİSİNİ ALMIŞ,DOSTLARINIZADA RAHAT LIĞIN SIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • Doğu Ekspresinde soygun hâdisesi olmamıştırt Baştarafı 1 incide 12-13/Arahk/1956 gecesi Restoran personeline alt 2 kat elbise,1 beyaz gömlek,1 palto ile 1 kilo kahvenin çalındığı 13/12/1956 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • ilmî konferanslar t Baştarafı 1 incide İlmî konferanslara polis gönderilmediği gibi ilmî araştırmalar yapan Türk ve Amerikalı ilim adamları hakkında da zabıtaca hiçbir rapor tanzim edilmiş değildir.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.12.1956
  • SERKLDORYAN BİNASI PÜN SATILAMADI Belediye Meclisince 25 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılan Serkldoryan blokunun ilk ihalesi dün yapılmıştır.Dünkü arttırmaya sâdece Emekli Sandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1956
  • 1954 MURAT GÜLER 1955 LEFTER ANDO 1956 P@!fo "MİLLİYET,Sporseverleri her sene olduğu gibi bu yıl do 1956 nın "YILIN SPORCUSU,nu seçmeğe davet ediyor Bu,hemen her memlekette yapılan ve enteresan olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • BU HAFTA YALNIZ iki maç oynanacak Cumartesi günü Fenerbahçe Emniyet,Pazar'a Galatasaray ist.Spor karşılaşacak Dün akşam Bölgede toplanan I.Profesyonel Tertip Komitesi,bu haftaki maçları şu şekilde tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • SPARTAK'IN İSTANBUL'A GELMESİ ŞÜPHELİ ANKARA,24 Hususî)Bir müddettenberi şehrimizde misafir bulunan Spartak takımı bu hafta cumartosi günü Hacettepe veyahut dört kulüp karması ile oynayacaktır.Pazaı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • FEDERELİĞİ KUTLADILAR Geçen gün otuz amatör kulübün fedcrelik müracaatının kabul edildiğini bildirmiştik.Resimde,federe olarak 4 üncü kümeye giren Galata'nın Tayfunspor kulübü,bu hâdiseyi kutlularken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • İTİZAR Arkadaşımız Gündüz Kılıç rahatsız bulunduğundan bu haftaki ¦Haftanın Futbol Sohbetini» koyamadık.Özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • NACİ ERD Yazan:EŞFAK AYKAÇ Keramet bilmem isimde mi?Naci deyince,gözlerimizin önünde hep devrinin en iyileri arasında yer almış futbolcu simaları beliriyor.İşte Fenerbahçe'nin «Taka» lâkabiyle mâruf N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • F.Bahçe Yılbaşı turnesine çıkıyor Fenerbahçe futbol takımı.Emniyet De cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra yılbaşı turnesine çıkacaktır.Bir hafta sürecek olan bu seyahatte Fenerbahçeliler,önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • Af A» a s ?6ÛCÛ GÜCÜ YETENE.•KAIE SÖKÜNDÜ,HOCüM AfcK/*D/&LA£j.il KAZANINCA I SAYIN BAY TAfcAFT/^R A/flUA &üAD3fc 63IA *İDİR3£-[YOlA,ŞA?ğAVU ÜLAREKP3IA jT^^UlAU D*IM3(5_ttt 3'ÖM pT,E'HEM?gfe/6ÜRE$ÇİL£g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • 3 kulüp arasın dostluk paktı imzalanıyor BEŞİKTAŞ,G.SARAY VE F.BAHÇE İDARECİLERİ PAKTIN ESASLARINI DÜN TESBİT ETTİLER Üç büyük kulüp arasında ye-sun yeya olmasın diğer iki ku-kalılar tarafından gizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • m 1 f i •¦ıj**i ^âmi İ ı^J i P İPİ S ISTANBUL'da YAPILAN DÜNYA GÜREŞ KUPASINDA ŞAMPİYON OLAN İİÂMİT KAPLAN,RAKİBİ RUS'U YENERKEN GÖRÜLMEKTEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • Kulübü tarafından Beşiktaşlı azmi'ye ay ceza verildi Sadrı Usuuğlu,«Kendisi form'a girinceye kadar kadroya konmayacak» diyor Pazar günü oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonra Nazmi kadro dışı bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1956
  • MİLLİ TAKIMIN ANTREN-MAN MAÇI TEHİR EDİLDİ Millî takım namzetleri ile İstanbulşpor arasında bugün oynanacak olan maç,sahanın çok bozuk olması yüzünden tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor