Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • i i ADRES:Cagaloglu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral mmamaamamm YIL:7 SAYI:2370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • LORD REDCLIFF YENİ ANAYASANIN ESASLARI Lord Radclijj tarajından Kıbrıs için hazırlanan müstakbel anayasa ikili selâhiyet sistemini kabul etmekte ve Adaya bazı sahalarda muhtariyet vermektedir.Anayasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • Avam Kamarasında açıklanan yeni Anayasa,tarafları tatmin etmezse Kıbrıs'ın ikiye taksimi muhtemel Anayasaya göre Mecliste 6 Türk,24 Kum mebus bulunacak.Çıkarılacak kanunları İngiliz Valisi tasdik edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • x^ [A.P.1 DİŞLERİM DÖKÜLÜNCEYE KADAR ÇALACAĞIM Amerika'nın tanınmış trompetçisi LouLs Armstroııg,karısı ile birlikte Londra'ya gelmiş ve Macar mültecilerine yardım için konserler vermeğe başlamıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • SON DAKİKA YUNANİSTAN REDDETTİ [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATİNA,19 Yunan Hükümeti tarafından bu gece geç vakit neşredilen bir tebliğle,Kıbrıs hakkında İngiltere'nin İleri sürdüğü yeni Anayasa ve anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • ANAYASAYI,BÂZI ŞARTLARLA müsait karşıladık [SAMİ KOHEN] Türkiye,dün Londra'da metni açıklanan müstakbel Kıbrıs statüsünü bir anlaşma zemini olarak müsait karşılamaktadır.Hariciye Vekâletinde dikkatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • Doğu Ekspresinde yolcular soyuldu Yataklı vagon'un kol demirini kıran hırsızlar bâzı yolcularla,personeli pijamalarıyla bıraktı [NEDRET SELÇUKER] Geçenlerde bir aksanı,Haydarpaşa garında Doğu Eksperes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • l%L X t QPI EDİMİ İ MIIIIRİDV Gecen hafta Port Sald'de Mısırlıların kaçırdığı İngiliz teğmenini bulmak için yapırELElflRLI mUnDIK¦ ıan araştırmalar,şimdiye kadar netice veımeıniştir.Geçen gün bir Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • BASIN YAYIN TAKAFINDAN NF.SRKDİLEN KİTAPLARDAN BÂZILARI Turizm neşriyatı bu yıl verimli oldu Baykan,memleketimizi tanıtan iki filmin Amerika ve Avrupa'da gösterileceğini söyledi Basın,Yayın ve Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • BİR AMERİKA'LI ISVEÇ'Lİ SEVGİLİSİNİ ŞEHRİMİZDE ARADI İstanbul son günlerde âşıklar melcei haline geldi.Şimdi de Amerikalı genç,İsveçli sevgilisini şehrimizde arıyor.Robert Duke isimli 32 yağında bir A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • IA.P.Sun'i peyk hazırlıkları 1957 yılında Florida'dan gökyüzüne atılacak sun'i peyk hazırlıkları son safhasına gelmiş ve atılacak peykler de tamamen bitmiştir.Resim,sun'i peyki havaya fırlatacak bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • Ratip Tahir Burak 1 sene 4 ay hapse mahkûm oldu Ratip Tahir Burak,9 'Haziran/956 tarihli Halk gazetesinde çıkan «Oldu ita Bitti Maşallah» lejandlı karikatürden dolayı dün Toplu Basın Mahkemesinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • Kadar İşçilere Zam yaptı Kukla hükümet işçileri işlerine döndürmeye çalışıyor [ASSOCIATED PRESS1 BUDAPEŞTE,19 İşçileri fabrika ve maden ocaklarına çekmeye çalışan Başvekil Janos Kadar'ın kukla hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • [A.P.lf"17ll YARniMi K,lll,at-butun imkânlardan faydalanarak,Macar milletine gıda maddeleri ve ilâç IVIfclLIlll^ IH lAKUlIYII göndermektedir.Evvelki gün,Tuna nehrinde isleyen Avusturya bandrah bir mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • IRÜCHAN ÜNVERI GEMİ ADAMLARI Dün basın toplantısı yapan Gemi Adamları Sendikası Başkanı üyelerinin haklarını müdafaa için çalıştıklarını,bilhassa kollektif mukavele teminine gayret ettiklerini söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1956
  • Feyzioğlu hâdisesi dün Mecliste fırtına kopardı Baştan sona kadar münakaşalı geçen celsede Başvekil 8,Yetkin ile Güneş 7 defa söz aldı Tahir Taşer 3 celse için Meclisten çıkarıldı' [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • co m GELİN VE DAMAT DAVETLD-EB ASASINDA Son Telgraf refikimiz 16 aralık pazar sabahı neşriyat hayatının en büyük atlatmasını yapmağa muvaffak oldu.O gün gazetenin birinci sahifesinde Süveyş ve Macaris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP D OKŞAT BARSAK KURTLARI Barsak kurtları veya diğer adı ile barsak parazitleri,ev sahibinin iznini almadan,eve yerleşen,yiyip içen saygısız ve üstelik zararlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • mı İllinin ıı.lı.lıIM,ılll llıılı1 .l.IMml'MV',f|IIHIIfM^ İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.3' ş Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Tü lun Korman 13.30 Haberler İ 13.45 Saz eserleri 14.00 Çalışır ken mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Mayi mahrukat.2 Pırıl pırıl bir isim Ceset Bir nota.3 İsim Gönül eri.4 Zırıltısı ve dili illallah dedirtir.5 Başka,farklı Demiryol 6 Bir sıfat eki-İstikbâl.7 Eski mürebbi Sadrâza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • w OĞLAK BURCU [21 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızdan birinin neş'esini paylaşacaksınız KOVA BURCU 21 Ocak 20 Şubat] Bir işiniz aksayacak ama yardım bulmakta gecikmeyeceksiniz.BALIK BURCU 121 Şubat 20 Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • MEVLID Merhum Sultan Aziz'in küçük kızı merhume Esma Sultan ve Seryâver Mehmet Paşanın oğlu Hüseyin Hayreddin'in ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 21.12.956 cuma günü Fâtih Camii Şerifinde cuma na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • SELANİK BANKASI 28 Aralık keşidesi 25.000 LİRA Bir kişiye 15.000 LİRA AYRICA 5 Adet 1,Lira^k 10 Adet 500,Liralık Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • TÜRKİYE-MUALLİMLER,MEMURLAR VE SUBAYLAR BANKASI A.Ş.TÜMSUBA Bankamız,Ocak 1957 de resmen kuruşmuş olacaktır.Son mühlet olmak üzere 10 Ocak 1957 ye kadar 500 10.000 liralık hisse alan eski ve yeni orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • IMju ^OVMMMAj kişiye GflRfinTİ V illlüllli!KİMSİSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı Tel:48 05 02)1 Kanun Nâmına Ayhan Işık Türk filmi 2 Kaderin Mahkum lan Türk filmi.A Mi A Z A K Tel 44 25 62)Kara Belâ Neriman Koksal Türk filmi.ATLAS ıTel:44 08 35 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • ÖLÜM Denizli eşrafından merhum Ali Beyin oğlu,Müşerref Cıllov'un eşi,Meral.Feryal.Osmar ve Zuhal Cillov un babaları.Osman,İsmail ve Mes'ut Cillov ile Huriye ¥eşil ve Şâdiye Müftüler'in kardeşleri.Dr H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • i Sallantıda kalan maarif meselelerimiz İK LİSE öğretmeni olacak.Mektubunda ¦3 imzası var,hüviyeti yok.Herhalde bir genç.Yalnız dil bakımından zavallılığını i bildiğimiz ve bir kaç gün evvelki yazımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • 1 SAHTE BONOLARLA 1 I BİR MİLYON LİRAİ [DOLANDIRMIŞ] E Dün öğle üzeri Çarşıkapı-E E da Pak Kollekt'tf Şirketinin E E önünden geçenler,büyük bir E kalabalığın dükkânın önünde E E toplanarak bağırıp çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • esrar tekkesi hâline Getirmişler Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları Galata'da esrar satışı yapan ve bir kahvevi tekke hâline getiren Salih Ülker ve Ekrem Musoğlu adında iki kişivi vakalamıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • KISA HABERLER a DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 750 bin lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştira BARSAK ihracatını arttırmak İçin bâzı tedbirler alınacaktıra DÜN limanımıza üç gemi ile topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • DÖRDÜNCÜ AĞIR SEM.Mahkemesi lâğvedildi TOPLU MİLLÎ KORUNMA MAHKEMESİNİN TEŞEK-KÜL ETMESİ ÜZERİNE BU KARARA VARİLDİ Toplu Millî Korunma Mahkemesinin teşekkül etmesi üzerine Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • Bir ilâç fabrikası Amerika için burs verivor Memleketimizde İlâç İmalâtı ile uğraşan,E.R.Squibb And Sons İlâçlar A.Ortaklığı,«Sqınbb Teşvik Fonu» tesisini kararlaştırmıştır.Bu fondan,Ankara,İstanbul v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • «Keçi Süleyman» apartman soyarken yakalandı Şehrin muhtelif semtlerinde şimdiye kadar 20 den fazla apartman dairesi soyan «Keçi» nâmiyle mâruf 15 yaşındaki Muzaffer Tezcan,Hırsızlık Masası memurları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • Sevdiği kızı kaybedince intihar etmiş Marsel Tiko adında 29 yaşında bir Fransız genci,dün Tepebaşında bir otelde bileklerini keserek intihar etmiştir.Marsel,Paris'te sevdiği kızın başkasiyle evlendiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • KÖPRÜDE BİR DENİZ KAZASI UCUZ ATLATILDI Köprü'de cereyan eden bir deniz kazası ucuz atlatılmıştır.Mehmet Çınarcı.Necmettin Güllü ve Sabahattin Algül adında üç balıkçı,evvelki gece bindikleri bir sanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • ÜNİVERSİTELİLERİN BİR kısım derdi halledilmiş Ankara'dan dönen Birlik Başkanı,burs miktarı,talebe sitesi hakkında izahat verdi Üniversitelilerin çeşitli dertleri için temaslarda bulunmak üzere Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1956
  • Bu sene ucuz mandalina ve portakal yiyemiyecekmisiz Fiat yüksekliğine mahsûlün soğuklardan zarar görmesi ve akaryakıt tahdidi sehep oluyormuş Bu yıl ucuz portakal ve mandalina yiyemeyeceğimiz anlaşılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Hürriyet için çarpışan bir Macar kızının not defterinden a MI Sırtımda kardeşim olduğu halde eve doğru yürümeğe başladım.Annem merdivenlerde beni haykırarak karşıladı.Hıçkırarak ağlıyordu.Yapacak veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • I Bir seyahatin çilesi E JL A EVLÂNÂ'nın İ83 üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle yap-E ğw\tığımız İstanbul Konya seyahati,bize pek güzel anlattı E ki,Konya'ya gitmek Orta Çağın kervanla yapılan seyaha-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Birleşmiş Milletler kuvvetleri Port Said'i teslim aldı [TÜRK HABERLER AJANSI!PORT SAİD,19 Bugün Port Sald Şehrinde işgal kuvvetleri aleyhinde geniş çapta nümayişler tertip edilmiştir.Port Said şehrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • NEHRU "ZAFER sulhundur,diyor Eisenhower'i davet eden Başvekil hürriyet fikrinin yayılmakta olduğunu söyledi [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,19 Hindistan Başvekili Nehru dün gece,«Haıb tehlikesi geçmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • IRAK'TA BES TAHRİKÇİ MAHKÛM OLDU [ŞARK B.B.A.BAĞDAD,19 Mısır ve Suriye'nin teşvikiyle Irak rejimini devirmek suçu ile yargılanmalarına bu sabah başlanan ajanlar mahkûm edilmişlerdir.Sanıklardan münfes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Konyalı bir avukat Macarlan müdafaa için Budapeşte'ye gitmek istiyor [Hususî Muhabirimia Ali İhsan Tuna'dnn] KONYA,19 Konya Barosundan bir avukat,mazlum Macarlan müdafaa etmek için Budapeşte'ye gitmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Kıbrıs'ın ikiye taksimi muhtemel ğ Baştarajı 1 incide kopos Makarios'u takdim edilmiştir.Bununla beraber,herhangi bir şekilde başpiskoposla müzakereye girişmek mevzuubahis değildir.Kendisi Rum liderle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • SİVAS'TA ŞİDDETLİ SOĞUKLAR [HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN] SİVAS,19 Şehrimizde karakış bütün şiddetiyle hüküm sürmektedir.Vilâyet Meclisi bugün toplanarak soğuklarbu şekilde devam ettiği takdirde okulların ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Anayasayı bâzı şartlarla müsait karşıladık t Baştarafı 1 incide Yeni tasarıya göre adanın İngiliz idaresi altında kalması ve Şelf Determination'un mevzu dışı edilmesi siyasî çevrelerde Türk tezine uyg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • AKHİSAR'DA BİR FARE BİN LİRA ÇALDI Hususi Muhabirimiz Ahmet Cevdet Sidal'dan] AKHİSAR,19 Şehrimizde bir fare,bir şahsın 1000 lirasını çalmıştır.M.Aisimli şahıs,sattığı zeytinlerinin tutarı olan 1000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Hususî otomobiller de Kızılay menfaatine yolcu taşıyacak Eminönü Kızılay Şubesi,bölgesindeki hususî otomobil sahipleri ile temasa geçerek,otomobilleri bos olduğu zamanlar güzergâhları üzerindeki yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Feyzioğlu hâdisesi dün Meclisle fırtına kopardı t Baştaraft 1 incide diğini,hatta Göktürk'ün besinci kattaki Forum idarehanesine çıkarak Forıımculara «Allah sizden razı olsun* dediğini,Ahmet Özel'in E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE MAN^RED SCHM1DT HAPİYS BAHÇEDE tt ARAKKEN.LÂLE MÜLAYİM 7 jj GÖRÜP w AYtUAlŞT/l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Pineau,Süveyş'i tahliye sebeplerini açıkladı Fransız Başvekili muhtemel Sovyet müdahalesini pek ehemmiyetli olmayan faktör olarak gösterdi [ASSOCIATED PRESS] PARİS,19 Fransa Hariciye Vekili Christian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • İNSAN KEMİKLERİ DEPOSU HALİNE GETİRİLEN YURT Beyazıt'ta eski Dicle Talebe Yurdu'nun işgal ettiği binanın tamiri sırasında garip bir hâdise cereyan etmiştir.Dün binanın tavan ve döşeme tahtaların ı sök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • IA.P.1 «MRÇ fi Fİ IIİIIİ7 w Başkan Eiscnhovver,Hint Başvekili Nehru'yu WanuY UtUliinifc» shington'da «Memleketimizde v« Beyaz Sarayda »i'M hof geldiniz demekle büyük şeref ve zevk duymaktayım» sözleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • Nasır Amerika'ya GİTMEK İSTİYOR Mısır sarsılan iktisadî durumu takviye için Rusya'dan yardım istemeye karar verdi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,19 Resmî Amerikan çevreleri bugün Mısır Cumhurreisi Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • MISIR,RUSYA'DAN YARDIM İSTEYECEK [ŞARK B.B.A.KAHİRE,19 Mısır hükümeti,Süveyş harbi dolayısiyle sarsılan iktisadî durumunu kuvvetlendirmek maksadiyle,Sovyet Rusya'dan iktisadî yardım talebinde bulunmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • p iran'ın Konferans 7 ek lifi Kabul Ediliyor Hariciye Vekâleti,Mısır Basınında Süveyş'e Türk birliklerinin çıktığına dair neşredilen haberleri yalanladı [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,19 Orta Doğu buhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • YALANLANAN HABERLER [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Hariciye Vekâleti bugün,Mısır çıkarmasına Türk kuvvetlerinin de iştirak ettiklerine dair,Mısır'da neşredilen «El Tahrir» gazetesinin haberini tekz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1956
  • i.i».m.s_s u tRÜÇHAN ÜNVER)YARININ DİBİ f aw-1,D lkokul öğrencileri arasında tertiplediği kompozisyon müsabakasını,Maçka İlkom« V V« u J2?birlnCİ "nif «deUerinden Melda Uner kazanmış,bu münasebetle dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ 6ÜZLU&ÜM KıRiLDl,PEK.İÇİ SÖRcMÎYOSüM AMA.AMELİYATI EL YOfcDAM'ılE YAPABİLECEK' n ıss-^ISN.KADAR USTAYIM» A%gf*S^ BAKALIM «ANSİ 3^λK OKUYUCUNUN ^S^Oı CEHRESİN!YA ıu &fâLm PACAĞIM!ggNuA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • PT üniversitede üsaner.le görüş,tüm öğleden sonra Buraya GELECEK y/l' av BEĞE NİvİM Guvü ZtVEL MA-CA NOGOL C »Am f£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • vAy-B f OUR.ACELE g£l\cEVİZL.y V_ETME y\B»;w r s.^rrşaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • DE M i R Y Kim R UK rî ı n'-¦'¦ıî3 i!İl ^J5\^vv M' t iv vlwN GÜZEL OEME BÜYÜK.ŞEHİR.GAZ?ERİ OE Bu UFA* KASABADAKİ SPOR.HADİSE.LERİLE.İLGİLENİYOR DEMEK.Buna t CİDDEN SEVİNDİia.Mt.BOLT iöHNamj^m BU GİD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • CİSCO Kİ D RjOWOY CİSCO'NUN BAZDA 8EKLİYOtZ JOSE SAUNAS,ftOD Rgep f/T *«4^ 80S V£,SESS/2 v4/0\T HERKES Bu ÇOK MÜHİM OÜEt-LOVU İ SEVfİETMEK İÇİN KÖŞE 3ASLAR/NA im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • ALLAHLİK ALİ BEY SEBAWAT HANİM rçARW SİZE İAOE ETAABVM 6ÖVu£D!BUYRuN KASIU BlSK UlT LER.»Yİ OUVVUŞ MU 6u HAMUR.AÇACA& ONUN İÇİN ALMIŞTI fo ^PSC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • Pan American'ın 24 senelik emekdarı Capt Charles R.Titus ile oğlu Yardımcı-pilot John L.Titus Pan American'ın tecrübesi babadan oğula intikal eder.20.000 saat uçuş tecrübesine sahip baba ile yardımcı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • v«*w\w4K lî İstanbul yolları TLı OLLAR,Lu Istanlıul'un yollan neler ömrümüzden.Şehrin her semti ayrı b Ben her gün Karaköy çilesini çekenler Günün hangi saatinde hıırada vasıta b/J 19 niz bir kürdöğii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • ıekop balıl lar tediı AŞK HIK A YE S Hindistan'da Bir Mâcı TEFRİKA NO.5 Sonra Doktor bana:«Seninle konuşmak biraz Jolın.dedi.Düşünceli ve ciddî idi:«Sahaf:¦etelerin] okudun mu?«Yoook.dedim.Dag baj b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • HAZRET-I-ALI RJL^ YAZAN:REFI' C E V A D Si)l)L l N A Y Yâ Üm-mü-Selme!Her maddesini kabul eylediğim bu sulhun İslama temin eylediği faydaları onlara anlatmam,bunu kendileri anlasınlar.Zevahirle hükmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1956
  • PARİSLİ KADIN Seninkinin üstünü bir güzel de işlerini.Eliyle omuzlarını şöyle bir sıvazlar gibi yaptı.Annemin boasını da takarsın.Jean atıldı:Sahi mi söylüyorsun?Sahi de söz mü?Bir dakika,yortuluk zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • PENNSYLVANIA Türkiye Umum Bayii Aziz Isvan ve Ortağı Ltd.Ştit Meşrutiyet Caddesi No.184 BEYOĞLU İSTANBUL ^Telefon:441977.F».K.Ö2 BeyoğluTelaraf;Arllm-jBeyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • hinlere göre yeni da harb görmeyecek 1İ KÂHİN,BÂZI DEVLETLERİN BİRLEŞMİŞ TLERDEN AYRILACAĞINI SÖYLÜYOR [ANADOLU AJANSI] 19 Kâhinler gelecek 12 ayın il emine neler getireceği husu-ânette bulunmaktadırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • 30 BİN ÇİFT ORİK TUTULDU Balık Kurumunun ithal ettiği 'balıkçılara verilecektir.Bunun alâkalıların iştirakiyle bir topnlmıştır.taraftan,dün 30 bin çift torik ıekop,2 ton kalkan ve 1.5 ton balık tutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • SATILIK KIYMETLİ APARTEMAN Çarşıkapı Mimar Hayreddin mahallesi,Dısaniye sokak tramvay caddesine nazır 4 Nolu 5 katlı apartman,sahibi eliyle ehven fiatla satılıktır.Tel:22 21 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Perakendeci Demirciler Derneği Başkanlığından Umumî Heyet toplantısı Tüzüğün gereğince 27 aralık 1956 tarihine isabet eden perşembe günü saat 14 de Merkez çalışma yeri Tersane caddesi Alaca Mescit sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • İthal Malı KLOZET Alafranga hela tası)EVYE Bulaşık taşı)DAMLALIK FAYANS BİDE BANYO Dökme ve çelik)BATARİ'ler Duş,Lavabo,evye için)perakende olarak satılmaktadır.HAMDİ FEYZİOĞLU Galata,Tünel Caddesi No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Kızıltoprak'ta SATILIK VİLLA Müracaat Tel:44 67 40 dan Yüksel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • F C C RAHAT UYURSANIZ İÜNDÜZ RAHAT ÇALIŞIRSINIZ Yatak/yastık ve yorganlarımız SIZE RAHAT BİR 'UYKU TEMİN EDER dıılı;SULTANHAMAM.ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok.18 Tel:22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • B U K O Enjektör memeleri ve Pompa elemanları Türkiye Genel Mümessilliği Hisarlıiar Ticaret T.A.S.Anadolu'daki bütün acentalarımızda arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • SATILIK OTO 49 model Fort marka,faal vaziyette acele satılıktır,satışta kolaylık.Tel:22 12 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • **4^B »V ¦¦un.v llİ5Mlİ»f t J B ^L.j YV/1 y c,»i vY jjjj:ît:IHAP »MI mmııî i:iKHİİi.tHififffş i:ısı:İlk î İlli ı li ti:SI İ!B jl s i 1 ît Eli] i I i M i!ii i il ipil İİHİ i il» t:f jii il EH!İ!itti pİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Milliuet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ HİCRİ 1376 Cemasiyel' •vvel 17 Perşembe 20 ARALIK 19 5 6 Aralık 7 VAKİT V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • GÜZELUK-IÇIN ESAS'KAIDE:Cildin genç ve taze kalması için ihtimamdır!İin yakın umurlarından olan Eucerıl yalınız KREM NIVEAda varan Euceni cildin derinliklerine girer »e içerden »esir ederek gençlik v*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Bahçelerinizde toprak yüzünde kabarık yollar görülür.Bunlar Danaburnu adındaki haşerenin toprak altından giderken geçtiği yerlerin izidir.Yoluno rastladığı fideleri,kökleri keser.Bir kısmını yer bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and.Co.Ltd.İn Hirfanh barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 ingilizce bilir inşaat yüksek mühendisi.2 inşaat mühendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Geçen senenin hatası tekerrür etmesin.ZZ Hediyelerinizi vaktinde alınız E Hediyenizi bir an evvel jg almakla VAKKO'nun tam koleksiyonu arasından eşarbınızı seçmek imkânını bulursunuz.Kadın,erkek ve ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • İthalâtçıların Nazarı Dikkatine.Tarife 621 İstatistik 2228 No.E.P.U.dahili kredili veya akreditif Lisans sahiplerinin 48 42 99 No.ya veya 22 13 05 Telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • TIP FAKÜLTESİ VE ECZACI OKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE Squibb Bursiyeliği için son müracaat tarihi 27/12/1956 dır.Fakülte ve okul idarelerinden tafsilâtlı malûmat isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Kartalların Sakladığı DEFİNE Muş dağlarında geçen hakikî bir vak'a.Heyecan,merak korku.5 renkli bir kapak içinde 68 sayfa 50 Krş.BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Hirfanlı Barajı Müteahhidi English Electric and Co.Ltd.George VVimpey and.Co.Ltd.BS 12 1947)şartnamesine uygun 6600 ton âdî Portland çimentosu içüı teklif istemektedir.Teslimat aşağıda gösterildiği şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1956
  • Yılbaşı Gecesi BULVARSARAY'da GÜZELLER BALO özcan Tekgül Celâl Şahin Şen Kardeşler Ateşböcekleri vesaire DAVETİYELER:Neemi Rıza ve Osman Güzel mağazalarında,Atatürk Bulvarındaki BULVARSARAY salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.12.1956
  • [SAMI ÖNEMLİ] ADALET'!MAĞLÛP EDEN GOL "k devrenin b'Umine bir dakika kala Hilmi'nin faul atışında topu hafif MUMtCI I HlMULUr bUkll UUL hir kafa vuruşu ile kaleye gönderen İ mıeı,golün kahramanı oldu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • Macar futb^tautarım a'anfara ceza!ZÜRİCH.10 Bosfor)F.İ.F.A.Kurt Jassmann verdiği bir beyanatta şöyle demiştir:«Turnede bulunan Macar takımlarının yurda dönmesi için talimat verildiğine dair Marar Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • BALKAN FUTBOL TURNUASI ANKARA.19 Futbol Federasyonu 19 Mayıs stadının açılışı münasebetiyle bir Balkan Turnuası tertibi için teşebbüse geçmiştir.Bu hususta Hariciyemizden müsaade talebinde bulunan Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • SAMIM GÖREÇ İSTİFA SEBEBİNİ İZAH EDİYOR Fenerbahçe kulübü idare heyetine,antrenörlükten istifasını veren Fenerbahçe ve Milli basketbol takımı antrenörü Samlm Göreç,istifa sebeblerirıl öğrenmek isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • HAKEM AYVASI Arafat dağına çıkıp şeytan taş-E E layan Ehli Klanım Dolmabahçe'-E E ye inip hakem ayvalaması,uyanık E E İstanbul işportacı esnafının ilha-E E miyle,bu meyvanın,«Ekmek Ay-E l vasi»,«Limon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • Sarı-Siyahli iki takım karşılaşıyor Bugünkü 1.Spor-Beykoz maçı,beşincilik ve hattâ dördüncülük mevkilerinin sahibini bulmasında rol oynayacak bir karşılaşmadır «Profesyonel Lig» bu hafta her günümüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • Recep F.Bahçe'ye karşı oynuyor Pazar günkü Fenerbahçe Beşiktaş maçının hazırlıkları ilerlemektedir.Nitekim iki takım da bugün kendi stadlarında birer antrenman yapacak ve bu antrenmanı takiben Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • BEŞİKTAŞ'IN FORMA DEĞİŞTİRMESİ TEKLİFİ Dün gazetemize gelen Doğan Kolday adında bir Beşiktaş taraftarı,takımının bu seneki vaziyetine çok üzüldüğünü söylemiş,Hüsniiler,Hakkılar,Şerefler,Eşrefler devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • ERTUĞRUL AKÇANIN SÖZLERİ Sadri Usuuğlu'nun dün bir gazetede çıkan ve «Mağlûbiyetler Fenerbahceye normal gelmeğe başladı» sözü üzerine Fenerbahçe Umumi Kâtibi Ertuğrul Akça şöyle demiştir:Evet,Sadri be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • EŞFAK AYKAÇ futbolcuları tahlil ediyor TEK SEÇİCİ'nin kaleminden "meşhurların teknik kritiğini okuyacaksınız.İLK YAZI YARIN:TURGAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • V.Emre "Alınan netice hezimet değildir,dedi Dünkü Basın Toplantısında çok "manâlı,konuşan Emre,"Güreş'i ekmek dâvası yapanlar,olduğunu ileri sürdü YAVUZ S.BAYRAKTAR Vallahi bu şartlarla ve bu imkânsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1956
  • KISA HABERLER ŞEHRİMİZİN MUHTELİF SEMTLERİNDE bulunan otuz kulüp federe olmuş ve önümüzdeki sezonda amatör dördüncü kümede oynamağa hak kazanmıştır.Bu kulüpler Şunlardır:Altın Yıldız,Cankurtaran,Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor