Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • r âk;£vm\^j:M;Şiuiinai ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON î27 42 10 Santral T:ı:j:ı:»t r.¦m\m:YIL:7 SAYI:2368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • ERCÜMEND EKREM TALü DEFNEDİLDİ 1RUÇHAN UNVER I Edebiyat,Basın ve Maarif âleminin mümtaz siması tistad K itü mu mi Ekrem Talû'nun cenazesi dün törenle kaldırılmış ve Asri mezarlıktaki ebedî istirahatfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • Türkiye,İngiltere ve Yunanistan arasında Kıbrıs hakkında üçlü görüşmeler yapılacak Lennox Boyd,bugün Avam Kamarasında Ankara ve Atina görüşmeleri ile yeni Kıbrıs Anayasası hakkında açıklamada bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • IRUÇHAN UNVERI r-riflAAl âfie TADI AUTI Belediye Meclisinin fevkalâde toplan-FtVIVALAUfc lUrLANII ularından ilki dün yapılmıştır.Vefat eden kıymetli muharrir Ercümen Ekrem Talû,Kesat Nuri Giiııtekin v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • BÜTÇE MÜZAKERELERİNDE SORULAN SUALLERE VE TENKİDLERE POLATKAN YARIN CEVAP VERECEK KALKINMADAN BAHSEDEN D.P.LI MEBUSLAR BÜTÇENİN DENK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Bütçenin ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • Ağır silâh kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Ele g eçi rilen silâhlar arasında makineli tüfekler de bulunuyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,18 Şehrimizden Antakya'ya silâh kaçıran bir şebeke meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • I ilhan demireli BERBAT SÜLEYMAN CİNAYETİNİ İTİRAF EDERKEN Tepebaşı cinayeti duruşması başladı Kaatil Berbat Süleyman cinayeti nasıl işlediğini iftiharla anlattı.Diğer 3 sanık tahliye edildi [İBRAHİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • Nasır,nifak SAÇIYOR Mısırlı ajanlar Lübnan,Ürdün ve Suudî Arabistan'a gönderildi.Irak Suriye'yi protesto etti [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,18 Dün başgösteren Türkiye,Irak ve Bağdad Paktı aleyhdarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • ANKARA ÎL KONGRESİNDE KONUŞAN B HOHU,DUN İÇ VE DIŞ politikadan bahsetti Dış siyasetin açıklanmamasından şikâyet eden CM.P.Lideri iç münakaşa devrinin kapatılmasını istedi ANKARA,18 Bir «Kurultay» hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • IKEYSTONKI Budapeştede halk şimdi j ıkılan evleri tamir etmeğe,tıkanan yolları açmağa ve şehri uğradığı felçten kurtarmağa çalışmaktadır.Resimde Budapeşte'nin Büyük Bulvar semtini temizlemeğe çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.12.1956
  • Ruslar'ın Tahliye İhtimali Tekrar Belirdi Şiddetli soğuklar Macaristanda çarpışmaları durdurdu [MilMyet Radyo Servisi B.B.A.LONDRA,18 Şiddetli soğuk ve açlığın tesiri altmda Macar Milliyetçileri ile R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • DAVET Bankamız 1956 yılı 4'cü ikramiye keşidesi 20 Aralık 1956 Perşembe günü saat 14'de Beyoğlu Merkez-Şubesi binasında l'inci' Noteri huzurunda yapılacağından,sayın müşterilerimizden bu çekilişe işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • t İKTİSAT ve TİCARET Türkiye milli gelirindeki durum Bir memlekette,iktisadî faaliyetler neticesi bir yıl zarfında para ünitesi ile ifade edilen safi kıymetlerin hey'eti umumiyesine Millî Gelir diyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • BEŞİKTAŞY L D I Z SİNEMASINDA Matineden itibaı-en SALTANAT HIRSIZLARI ™SX Orijinal SİNEMASKOP RENKLİ dorothy SİYAH KARMFN HARRY DANDRİDGE BELAPONTE SEANSLAR:Siyah.K.1,20-4.50-8.30 SALTANAT H.3.20-6.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAİ BARSAK KANAMALARINDA NE YAPMALI?Barsak kanamalarının çeşitlerini ve sebeplerini Bk.S:244 246)tafsilâtiyle anlattık.Kat'î tedavi,muhakkak ki sebebin ortadan kaldırılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • OĞLAK BURCU [21 Aralık 20 Orak] Bir mektupla size hisleri,ni açacak bir insana anlayış göstermeniz sizin için iyi olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 20 Şubat] Bir şeye karar verecek ve o karar üzerinde yürüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • MACA 8 9 10 Jl 1213 SOLDAN SAĞA:1 Politik Nusk.2 Politika yazarımız Sinirli.3 Bir sahne san'atkân Dağıtıcı satıcı.4 Sürücü İsim 5 Bir kadın ismi Bir kömüı işletmesi.6 İlk sesli harfi inceline süs,tiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • m.um.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Afife Ediboğlu 13.30 Haberler 13.45 Oyun Havaları.Radyo Bağlama Ekibi 14.00 Küçük Konser 14.20 Ev Kadınıyla Başbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • YAYLA LOKANTASI Karaköy'deki eski YAYLA MEZE EVt HAVYAR HANI içinde LOKANTA olarak yarın tekrar hizmetinizdedir.GÜZEL SERVİS MU-TENA Yemekler-Tatlılar Ahmet Rasim Meremetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • DangaLti AİANJIMIZ HİZMETİN AJANSIMIZ HllMiTlNIZDtOlK ZAR'f ACIUS HATIRALARA 10 EV 150000 URA PARA İKRAMİYCSİ AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Pangaltı Tel:48 65 02)1 Kanun Nâmına Ayhan Işık Türk filmi 2 Kaderin Mahkûm lan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Kara Belâ Neriman Koksal Türk filmi.ATLAS Tel:44 08 35)Denizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Amerikan Neşriyatı Bürosu Atatürk Bulvarı 245,Ankara Tel:27318 Bütün mesleki ve sair Ajnerikan mecmualarma normal kur üzerinden TL.ile abone kaydetmektedir.Müessese ve şahısları,bu kolaylıktan istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Sene sonu munasebc piyasa durgun Sene sonu münasebetiyle pf umumî bir durgunluk müşahedı mektedir.Rüyük müesseseler bw rım hazırlamakta,envanter ci yapmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • KISA HABERLER a TAHTAKALE'de Büyük Okur Hanında Ahmet Çürük adında birine ait hazır elbise mağazasında yangın çıkmıştır.Dükkân tamamen yandıktan sonra ateşin diğer kısımlara sirayeti önlenmiştir.İMÂR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Sandoz firması şehrifc ilâç fabrikası kurUR İsviçre'nin tanınmış firmal Sandoz,şehrimizde bir ilâç fi kuracaktır.Bunun için 870 b sermayeli bir şirket teşekkül e Hemen faaliyete geçilecektir Bu suretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • I Islaha muhtaç bir müessese p ASIN Yayın ve Turizm Umum Müdür-C^ lüğümüz iyi işleyen bir teşkilât değildir.Mütehassıs elemanları mı azdır,tahsisatı E mı yetersizdir,çalışma usûlleri mi bozuktur,E bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Ruben Asa'nın eniştesi Av Yuhakim ma Avrupa'dan döndükten sonra Cezaevine gönderilen Avukatın duruşmasına dün Birinci Ağır Cezada başlandı Döviz kaçakçılığından Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • GÜMRÜKTEKİ MALLAR satışa çıkarılıyor Gümrük antrepo ve ardiyelerinde bırakılan mallar Millî Müdafaa ve halk ihtiyacına tahsis edilecektir.Halen malların değer fiatı tesbit edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Gaz ievzi şekli değişiyor nro?Sokoni Vakum şirketine mühim miktarda gaz,benzin ve mazot gelmişse de Akaryakıta konan tahdidatın kaldırılması ve satışların serbest bırakılması şimdilik mevzııubahs deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • İşçi Kızlar Aranıyor Parfümeri,ambalaj işlerinde çalışacak kızlar aranıyor.Müracaat:Marpuççular Çarşılı Gürün Han 29/30.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Otomobillerden alınacak işgâliye resmi Şehrin muhtelif yerlerindeki oto-park larda bırakılan otomobil,kamyon ve kamyonetlerden Belediyece işgâliye resmi alınması hususunda evvelce verilen prensip kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • "Akşam Lisesi,açmak için teşebbüse geçildi YALNIZ GECELERİ TEDRİS YAPACAK OLAN OKULA ORTA MEKTEP MEZUNLARI ALINACAK Amerika'nın muhtelif bölgelerinde ve Almanya'nın hemen her ilinde tedrisat yapan «Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • 18 yaşında bir kız eşya çalarken yakayı ele verdi Beyoğlundaki mağazalara dadanan Aşer Levi tezgâhtarların dalgınlığından istifade ediyormuş Kendisine müşteri süsü vererek Beyoğlundaki mağazalardan hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • UMANIMIZA GELEN cemilerin sayısı azalıyor Dün limanımıza ecnebi ve yerli olmak üzere üç gemi gelmiş ve bunlar 1582 ton çeşitli ithâl malı getirmişlerdir.Gelen mallar arasında 67 ton ecza,9 ton boya,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Şehrimizdeki okulların sayısı belli oldu Son yapılan istatistik neticesinde İstanbul vilâyeti hudutları dahilinde 4 ana,4 ilk,1 orta,7 lise ve 5 meslek olmak üzere cem'an 21 özel Türk okulu,6 ilk,6 or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.12.1956
  • Maltepe İtfaiyesi Grup Âmiri benzin satmış Maltepe itfaiyesi grup âmiri Recep Tosun,hırsızlık suçundan adliyeye verilmiştir.Rıfat Kolcu adında bir Belediye zabıta memurunun iddiasına göre,Recep Maltep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • MESLEĞİN EŞİĞİMDE Berberler Cemiyeti'niıı açmış olduğu yetiştirme kursu sona ermiş,kursa devan)edenler dün Ksnaflar Derneğinde ehliyet imtihanına tâbi tutulmuşlardır.Jürinin geçen yıllara göre daha ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • Kıbrıs hakkında üçlü görüşmeler yapılacak t Baştarafı 1 incide kaydedilmektedir.Yunan basını ise,muhtelif tahminleri ileri sürmekte ve umumiyetle «Kıbrıs halkını tatmin etmlyecek yeni İnpiliz teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE J TLChİR KENDİNİ i BOŞLUĞA BIRAKTI'.«fiili ı MANFRED Karaukta BAHÇEMİN MAN.ZARASI BUYDU.AMMA HAFİYE V/İV GÖZLERİ KESKİNDİ 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • IRUÇHAN ÜNVER] Hİ7AYI Rn7İiYnR(llI Mevsimin lvls;ı girmiş olmasına rağmen şehrin imâr faaliyeti ve bu faalllLn 11 UUC.U I ]iyet|e j|g;ii istimlâk işleri devam etmektedir.Bir tarafta,Beyazıt.ta,Simkeşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • e.ıoi 31 ONU İÇ VE DIŞ »olilikadctn bahsetti 0 Baştarajt 1 incide kapalı şikâyetler ileri sürdükleri jsolunuyor.Hayati ehemmiyeti olan ı durumlarda,geçen Bağdad tebliğin-1 0,dıığu Kibi,bize yeni taahh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • Polatkan yarın cevap verecek t BaşUırafı 1 incide Bütün dünya milletlerinde bütçeler,iktitlarria » "lunan partinin iktisadî görüşlerini nî efkâra bildiren birer vesikada bizde de böyledir.İktiı'-f1 'c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • I Ercümend Ekrem Talû j 4 OK ESKİ,çok sevgili,çok vefakâr bir dostu kaybettim.Er-E W0 cümend Ekrem Talû,ben Konya'da iken Hakkın rahmetine kavuştu.Sh'oz'dan hastahânede yattığı müddetçe iyâdetine i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • Tepebaşı cinayeti duruşması başladı t Baştarajı 1 incide tup Emniyet Müdürlüğüne götürmek istediler.Bu yüzden avukatla polis memurları arasında münakaşa çıktı.Mahkeme kapısının önünde elleri kelepçeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.12.1956
  • Hürriyet için çarpışan bir Macar kızının not defterinden Bl MACARİSTAN'IM İS Anlatan:KATICA ORMRAZNY TÜFEĞİ GİTAR IİBİ TUTUYORDUM 1 I» BİR MACAR KIZININ KÂYESİDİR.BUDAPESTE'-RUS TANKLARINA KARSI IĞSÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • v»lv«ı LAN 'ort.ö^-E «VeCANLMM Kİ.SENELERDEN^ SONRA İDEALİMDEKİ AMELİYAT/VARABİLE-CEĞİM!YüZüNÛ İYİ SEÇEMİYORUM AMA ÇOK ÇİRKİN &AuigA!ONU ÇOK SÖZEL giRACAM YAPACAĞIM İSTE,SEVSİü OKüYUCl^AR,ŞEViNYÜ Zü B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • NEKİ HO £y?j vAK VAK.i ,p m ^^7"" C^4r^ Mmıa e Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C.MURPHY SİZ TALEBEM Di OEGit-Mi BEN ÇOCUKlARjNJ WEP.SİNİ TANIRIM BİR.ARZUNUZ Mu VASL IF-SlNıZ.3UKA0AKI 9ENJ CALL" ŞA-SİNİN MU HA.BİK.İ 30L.T 'UM.Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK R08BÎNS SlVAP,JOHNNY'YE İŞARET VERMEK İÇİN TABANCASINI ÇIKARIYOR.ARADIĞIMIZ OTOMOBİL 8U İŞTE İOHNNV •YE HEMEN İŞARET VEREYİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • ALLAHLİK ALİ BEY MAŞAN HER AKŞAM AYSEL* i GÖt£M£âE.GEUIY02.irv çocuk galiba KtZlAAltA Aşik.OLDu AÜ'CİM ı ZAVAUUNin EviNDE TELE.ı—i VİZYON YOK ONUM İÇİN V_BİZE GEÜVOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • 6500 metre irtifada sakin bir gece Bir geceyi rahat ve huzur içinde geçirmek için ne lâzımdır?Nefis bir yemek rai?iyi bir koltuk mu?Yoksa ueş'eli arkadaşlar mı?Bunların h psi burada mevcuttur.hem de d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • f.V*V\WW\Bir çarşı dönüsü Bİtt KONFEKSİYON hasreti içindeyiz,ileni de ne hasret.Şöyle,hastan a!il ucasına değil de azıcık özenilip hezenilmis,vakası,kolu yerinde hazır giyeceğe «ah» çekiyoruz.Basil hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • HAZRET-İ-ALİ YAZAN R E F 1 C E V 88 A D l!L U N AY Ey Hattab oğlu!©en Allahın Peygamberiyim.O,beni zayi etmez.Gam yeme,kalbine şüphe getirme.Sana tekrar ediyorum.Yakında Kabe'yi tavaf edeceğiz.Ömer,bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Hindistan'da Bir Macera TEFRİKA NO.4 Doktor,omuzuma vurdu:«Sen âşıksın,azizim.«Peki ne yapayım,sen söyle.«Şimdilik yapacak şey yok.Kendi haline hırak,dedi,akşama yemeğe bekliyoruz seni.Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.12.1956
  • PARİSLİ KADIN Yazan ANÜR E T E L L 1 E li Jean köşeyi dönünce gülümsedi.Öyle ağır başlı şeydi ki şu Antoine.Onun coşkun sevda hülyalarına nasıl ayak uydurabilirdi.Hem sonra,al al yanakları,bukle bukle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.12.1956
  • ANTİDOT POMA ¦NEZLE i GRİP_»DİS AĞRISI ADALE ROMATİZMASI ¦YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ¦ARI.BÖCEK SOKMASI ¦KESİK YARALAR «PİŞİK ¦KAŞINTI ¦EKZEMA ¦ERGENLİK L,¦DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE TRASTAN SONRA KULLANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • ZEKÎ MÜREN-BERDUŞ filminde Reji:OSMAN F.SEDEN Eser:SADIK ŞENDİL Kamera:KRİTON İLİADİS Bu akşamdan itibaren LÜKS İNCİ TAKSİM f K^L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • BUGÜN JsiajUnU JCtuUköu HALE MARMARA 1 MADAM DUBARY Renkü)MARTİNK CAROL ANDRE LUGET 2 KANLI TUZAK Renkli)RİCHARD CONTE VİVECA LİNGFORD ALEMDAR 1 KANLI TUZAK Türkçe)RİCHARD CONTE VİVECA LİNGFORD 2 İNTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • Bu Akşam YENİ AR Sinemasında Senenin* en realist filmi EVSİZ KADINLAR Bag Rollerde ANTHONY QUİNN LİNDA DARNEL Bir cehennem hayatı yaşayan kaldırıma düşmüş kadmların hayat dramı.Şimdiye kadar hiçbir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • Cöte d'Azurde çiçek toplayan kadınların elleri hayret edilecek derecede beyazdır Bu müşahede fevkalâde bir güzellik müs tahzarının ortaya çıkarmasına se'oeb/olmuştur Bu usare güzelliklerine itina eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • VİNYLEX v Bavulluk derileri ve cilt bezi satış yeri Uzun Çarşı Başı Caddesi No.129 Mercan İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • Bu akşamdan itibaren SARAY Sinemasında KAN Festivalinde birincilik mükâfatını kazanan DİANA DORS'un YVONNE MİTCHELL ve MİCHAEL CRAİG Ue birlikte yarattığı ÜÇÜNCÜ KAPI İdama Mahkûm)Hk dram,renkli ve Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • ALKAZAR ve Pangaltı TAN Sinemalarında BUGÜN Matinelerden itibaren KARA BELÂ Reji:Sami Ayanoğlu» Oynayanlar:NERMİN KOKSAL SAMİ AYANOĞLU POLA MORELLİ ATIF KAPTAN MUHİB ARCIMAN FİKRET HAKAN Şarkılar:POLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • KOCAMUSTAFAPAŞA İSTANBUL SİNEMASINDA Dd harikulade güzel ve sinemaskop renkli Türkçe film bir arada 1 YAMYAMLARA KARŞI TARZAN)JOHNNY WEİSMÜLLER 2 ZORLU GELİN Sinemaskop Renkli ve Türkçe)ROBERT TAYLOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • SATILIK PRES,PUNTA,MAKKAP ve Saire Atölye Müsait Şartlarla da Devir Olunur.5 Enteresan Kalıp da Hazırdır.Taşra müracaatlarına,mektup adresi:DÖKMEN Cihangir Tüfekçi Salih Sokak No.18/2 Tel.44 64 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • YARİSİ PEŞİN YARISI 2 SENE VADE İLE 2600 Lircsvcı bahçeli villâ Küçük Fabrika Atölye Garaj Tamirhane Depo Arsaları ELEKTRİK,TELEFON,SUYU mevcut arsalar,Topkapıya 10 dakika,Florya 5 yol,buz dolabı ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • ANELİN BOYA gelmiştir.TEL 44 14 14 YUSUF UZUNER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • ZAYİ Emniyet Sandığından aldığım 2282 numaralı cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ertuğrul Alpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • İ Cazip ^Wm Bir Tene SAHİP OLMAK ELİNİZDEDİR KREM w~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • MAKSİM TİYATROSU İstanbul Opereti Yarın akşamdan itibaren AH ŞABAN AH Operet 3 perde Yazan:Yusuf Sururi Müzik:Yavuz Eneren Atraksiyon değişmiştir.İtalvan şantöz:A.Guilvana I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • İstanbul Gazetecilerinin YILBAŞI EŞYA PİYANGOSU BAHÇELİ EV m H îstanbvıl gazetecilerinin bvından evvelki eşya piyangosunda bahçeli EV kazanan Eğirdir'li Ali Kaya'ya tapusu verilirken.10 Arsa Çamaşır M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • PRINCESSE EL LOSYONU ellerinizi güzel^ leşlirir ve eller,deki çatlaklık* arı geçirir1;ve önler Her gün,ev işinizin hita-mında ellerini* zi sıcak su ile yıkayıp kuruladıktan sonra ^RINCESSE £L LOSYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • ŞAN Sinemasında Romanından çok daha güzel bir film KANINDAKİ ŞEYTAN l'Esclave)ELEONORA ROSSİ DRAGO DANİEL GELİN Beyaz zehirin pençesinde kıvranan bir kompozitör Yuvasını kurtarmak için çırpman fedakâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • Ufliliiııet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ HİCRÎ 1376 Cemaliyel' evvel 16 Çarşamba 19 ARALIK 19 5 6 RUMİ 1372 6 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu istanbul İrtibat Müdürlüğünden Kurumumuz için satın alınacak muhtelif malzemelerin cins ve evsaflarını bildirir listeler Galata Bankalar Caddesi Hazeren caddesi)No.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 19.12.1956
  • r «VIM» müsabakasının keşidesi.Beyoğlu 4 üncü Noteri huzurunda 17.12.1956 günü yapıldı.İkramiye kazanan Sayın müşterilerimizin listesini aşağıda neşrediyoruz.10,000 LİRALIK İKRAMİYEYİ ANKARA' DA BAY Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.12.1956
  • "F.BAHCE ARZULANA KIVAMA GELMEMİŞTİR» G.Saray mağlûbiyetini izah eden Antrenör Szekelly "İntikal devresindeyiz.En az üç,en çok 6 aya ihtiyacımız var diyor.SZEKELLY NAMIK SEVIK Kenerbahçenin ezelî raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ G SARAYLILARA ZİYAFET Sarl takım futbolcuları dün taraftarlarının gönderdiği pi*-nıaniyeyl yiyerek galibiyetin tadını devam ettirmişlerdir.Takıma cumartesi akşamı da Reşit Elkâtipoğlu tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • Adalet,Vefa karşısında ilk galibiyetini alabilir Puan cetvelinin altında-bulunan iki takım saat 14 de Mithatpaşa stadında karşılaşıyor Mevsim başında bir Adalet Vefa maçı,«ligde dördüncülük mücadelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • Fenerbahçe idare Heyetinin dünkü mühim kararı Ahmet'in transfer ücreti F.Bahçe kulübüne ödenmediği takdirde Sarı Lâcivert' liler Beşiktaş'ın ecnebi organizasyonuna girmeyecek Dün toplanan Fenerbahçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • Sfl'im'if-ıMuâ IKEYSTONEI Ch III nCPİl Maııchester City sağ içi J.Hayes,Birmingham kalecisi r AUL UCU İL g.Merrlck'iu üzerine düşüyor.Zaten kalecinin çok aıu plonjonu karşısında başka çaresi de yok,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • V.Emre'nin istifası kabul edilmeyecek Melbourne neticeleri ve Federasyon Reisinin istifa sebebi bugünkü basın toplantısında izah edilecek Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre bugün saat 16 da Bölge bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • KISA HABERLER HAFTANIN HAKEMLERİ ist.Spor Beykoz F.Gökay)G.Saray K.Paşa Z.Sağnak)Emniyet B.Spor M.Ertuğ)KASIMPAŞA BU MEVSİM İLK DEFA KAMPA GİRİYOR Lig liderliğini Fenerbahçe galibiyetinden sonra elde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • F.Bahçe ve Beşiktaş dün çok sıkı çalıştılar PAZAR GÜNKÜ BÜYÜK MAÇI İZMİR'Lİ HAKEM HAKKI GÜRÜZ İDARE EDECEK Saat 14.Antrenör Szekelly,başında lâcivert bir bere ve elinde topla sahaya çıktı.Onu 26 futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.12.1956
  • 1956 Olimpiyatlarının havadisleri spor tayfaları esasen mahdut olan,gazetelerde büyük bir yer darlığı hâsıl etmiş ve bu yüzden,diğer bir çokları meyanında av yazılarına ila dört haftalık bir ara verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor