Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • c ADRES Çağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492.İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral £i!iüüffîni YIL:T SAYI:2368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • Suriye'de de karışıklık 3 [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,17 Suriye hükümeti,Bağdat Paktı aleyhinde giriştiği propaganda hareketine bugün hız vermiş ve diğer taraftan Suriye Rusya münasebetlerini kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • Hürriyet için çarpışan bir Macar kızının not defterinden "MACARİSTAN'IM,CENÇ ve güzel bir Macar kızı olan Katica O-rnırazny'ye Buda-peşte çarpışmaları esnasında milliyetçiler tarafından otomatik bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • IA.P.HPYP YADAfin İngiliz Müstemlekeler Vekili Lenııux-Boyd'un Türkiye'yi ziyaretinden evvel Atina'ya gelişini HfclE IlInMUl flrsat n A iman üniversite talebeleri,Hariciye Vekâletinde Kıbrıs üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • Kıbrıs hakkında ingiliz goruşu [MİLLİYET RADYO SERVİSİ!LONDRA,17 İngiltere Müstemlekeler Vekili Lennox Boyd,Kıbrıs'a dair yeni Anayasa ve İngiliz hükümetinin görüşlerini izah için gittiği Atina ve İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • Rusya Amerika'ya bir nota verdi [ASSOCIATED PRESS!MOSKOVA,17 Tass Ajansı dün gece,altı gün önce Vladivostok civarında üç Amerikan B—57 tepkili bombardıman uçağı Sovyet hava hududunu tecavüz ettiği içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • ERCÜMEND EKREM TALÛ' NUN CENAZESİ BUGÜN K A L D I R I L I Y O R Ölümü büyük teessür uyandıran Erciimend E.Talû'nun cenazesi buşiin öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu Asri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • HAMAM KUBBESİNE ÇUVAL İÇİNDE KAHVE SAKLAMIŞ GAZETELERDEN)AÇIKGÖZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • fflğfi f MEVLÂNÂ ANILDI IRÜÇHAN ÜNVERI Eşsiz Türk şâiri,mezlıeb kurucusu Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi'nin G83 üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle yurdun muhtelif yerlerinde törenler yapılmaktadır.Mevlânâ ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • SÜVEYŞ'İN TAHLİYESİ TAMAMLANIYOR [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,17 Resmi çevreler,İngiliz Fransız işgal kuvvetlerinin,önümüzdeki 48 saat içerisinde Port Sait'den geri çekileceklerini bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • Şimalî Akdeniz seferleri şimdilik iptal edildi Denizcilik Bankası mazot sıkıntısı •ebebile Mudanya.Bandırma,İzmir.İskenderun hatlarında değişiklik yapmak kararını almıştır.Bu değişiklikler gazetelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • [İLHAN DEMIRELI VII I IV VATI İ ÂMI Noel yaklaşırken şehrimizin yıllık I İLLİ A.V«m KM I L"I"MI1II Çam katiâmı da başlamıştır.Ömrünü bir tek fidan dikmeden tüketip gidecek olan bir çok insanın bir gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • TÜRKİYE ve IRAK ALEYHİNE Kahire ve Ammanda NÜMAYİŞ Urdun Elçiliğimiz taşlandı."Arabın Sesi„ radyosu Müslüman olmadığımızı söyledi!Ürdünde nümayişçiler,iizerinde"Nuri Sait Paşa,yazılı bir köpeği sokakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • ANNA KETHLY MACARİSTAN'A B.MİLLETLER KUVVETLERİNİN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,17 Eski İmre Nagy kabinesi mensuplarından bayan Anna Kethly dün yaptığı bir konuşmada,«Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • ülföTSÖ MEEOÎIS tîSA IH ACCÖRM8C3 ^Vttİ OT3MI083 Ö2ÇI3I0E A30UÎ S^OV^^JŞ^:vL BJS^IÎtJTIOHS• A3SI3$4^| HtmSARIAH HJ3ÎHIG3SS £8Xa MS IATJ2fCEE3)PtmBRAÎSBfa CAMFAION A&OIÎG TüKRÎSH m&J^ 3U92© oxnm sîo?T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1956
  • Bütçe müzakereleri Encümende başladı Maliye Vekilinin izahatından sonra mebuslar sualler sordular.Ergin,bütçenin denk olmadığını söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 1957 bütçe kanun lâyihasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • j 2&r:3* ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ Hulki SANER ŞEHİR ORKESTRASI ve STRÂÜSS ŞEHİR ORKESTRASI Güzel bir pazar konseri daha Cemal Heşid Rey,halkın alkışlarına kısa reveranslarla muka'ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • ti s İ OĞLAK BURCU [21 Aralık 20 Ocak] Giyinişinize bugün her zamandan fazla ehemmiyet veriniz.Bugün herkese tesir edeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 20 Şubat] Uzun zamanın emeği bugün meyvesini verecek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • BULMACA 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 ir_5 SOLDAN SAĞA 1 Bağımsız Devletimiz Kuy-ruğu zil zurna sar-hoşların ağzından r\burnundan gelir,m 2 Haya Bir nida Bir ku-w maş Desene gö-a re)3 Kitaplık A Kist.4 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar,Mürşide Şener 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar.E Suzan Güven 15.00 Kapanış.E 16.57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BARSAK KANAMALARI 3)Dışkı yâni gaita ile karışık kan:Üç şekilde belirir:İshalle birlikte kan:Ekseriya Dizanteride görülür.Dizanteri amili basil veya amib cinsinden mikropl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • VEFAT Merhum Emekli Albay Ziya Sütunc'un ağabeysi.Yüksek Mühendis Özdemir Sütunc'un ve Özcan Ozgürler'in babaları Yüzbaşı Muzaffer Ozgürler'in kayınpederi,Besler Bisküvi Çikolata Fabrikası sahipleri S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • TEŞEKKÜR Refikam Sevinç Aygün'ün ameliyatını büyük bir dikkat ve ihtimam ve esasen müsellem olan yüksek dirâyetiyle yapan Tıp âlemimizin değerli üstadlarından PROF.DR.ALİ ESAT BİROL'a teşekkür ve minn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN 'PangaltD Tel:48 65 02)1 Dalavereciler Kralı Türk filmi.2 Meç hul Kadın Lâle Oral oğlu Türk filmi.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Vahşiler Hücum Ediyor Joanne Dru İngilizce.ATLAS T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 31 Aralık keşidesinde 1957 çekiliş plânı fl 350000 T.L.i 5 Mart TL 50.000 Z 5 EylUl TL.50.000 6 Mayıs SO.OOO 5 Kasımı y 50.000 5 Temmuz» 75.000 31 Aralık «'7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • REFİK HALIT KARAY'm En Son Romanı KARLI DAĞDAKİ ATEŞ «ÎTAPÇt veOAl£l£CİL£*.QlN AÂAimit ARİF 60LAI KITABEVİ ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • KIS A HABERLER İSTANBUL MARANGOZLAR Cemiyetine Beykoz Fabrikası tarafından bir ton tutkal tahsis edilmiştir.Bu meyanda Finlandiya'dan ithal edilen ve piyasada darlığı çekilen kontralitten 20.000 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • Acıklı problem TEVFİK Fikret'in «Bugünün Gençlerine» ithaf ettiği bir «Ferda» şiiri vardır.Çocukluğumuzda bize ezberlettikleri bu manzumenin gür değeri,bugünkü anlayışlınla,sıfır;pedagojik telkin değe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • PERAKENDECİLER İLE Toptancıların durumu TİCARET ODASINDA DÜN YAPILAN TOPLANTIDA BlR KARARA VARILAMADI.BİR HEY'ET HÜKÜMETLE TEMASA GEÇECEK İthalâtçı,toptancı ve perakendeciliğin aynı şahısların uhdesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • İstanbul polis kadrosu 500 yeni memurla takviye edildi Dün şehrimize gelen Emniyet Genel Müdürü zâbıia teşkilâtı hakkında geniş izahat verdi Emniyet Genel Müdürü Kemal Aygün,meslekî tetkikler yapmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • Deniz adamlarına şimdilik ikramiye verilemiyor Denizcilik Bankası İdare Meclisi dün toplanmış ve banka ile ilgili muhtelif konular üzerinde görüşmelerde bulunulmuştur.Bu arada,işçilere ve personele ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • BİR HIRSIZ,İKİ SENEYE MAHKÛM OLDU Topkapı'da oturan Adnan adında birinin evini soyan Hüsnü ve İsmail Gökçe adında iki kişinin 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan duruşmaları dün karara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • Kahvehanelerin tarifeleri yeniden ayarlandı Kahvehanelerin tarifeleri yeniden gözden geçirilmiş ve bir ayarlama yapılmıştır.Buna göre kahve ve çayı 12.5 kuruşa veren 3.sınıf kahvehanelerde bu fiatın 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • BİR HIRSIZ ŞEBEKESİ YAKALANDI Emirgân'da ikamet eden emekli valilerden Necati Şumnulu'nun evini soyan ve külliyetli miktarda eşya çalan Sabri Turgut,Ender Coşar ve Ruşen Akgün adında üç kişi yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • BURGAZ VAPURU BİR KAZA GEÇİRDİ Limanda hüküm süren şiddetli sis sebebiyle Boğaz ve Marmara hatlarında çalışan vapur seferlerinin aksadığını dün bildirmiştik.Evvelki gün sisin kesif halde bulunduğu erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • Migros Kadınlar Komitesi bir toplantı yapacak Migros'un,halkla olan temasını arttırmak için kurulan Türk Migros Kadınlar Komitesi,yarın 15 de bir toplantı yapacaktır.Toplantıya Türk Kadınlar Birliği İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1956
  • Çocuk kavgası,kanlı bir hâdiseye sebep oldu Beşiktaş'ta İki aile arasında kanlı bir hâdise cereyan etmiştir.Bu semtte ikamet eden Osman Coşkun adında biri,çocuğunun Sefer Gül adındaki komşusunun oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • karşı fedbiı Zukof ve Çepilof Varşova'da kuvvetlerinin yeni statüsüne almıyor Gomulka ile Polonya'daki Rus dair bir anlaşma imzaladılar [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,17 Sovyet Rusya Hariciye Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • Eisenhomr ile Nehru kafi taahhütlere inmeyecekler [ASSOCIATED PRESS] 'SBURG,17 Başkan Eisen-"owf ıe Hindistan Başvekili Nehru, aşbava görüşmeler yapmak üzere Ei- enhoweı-'in buradaki çiftliğine gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • EDENİN EVİ MUHAFAZA ALTINA ALINDI IASSOCİATED PRESS] LONDRA,17 İngiltere Başvekili lir Anthony Eden'ın Dovvning Street'leki ıı numaralı binada kâin resmî kametgâhının bombalanacağı husuunda bâzı tehdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • ABSUZ PETROL SONDAJLARINDAN BİR GÖRÜNÜŞ ARSUZ'DAKİ PETROL ARAYICILARI ÜMİTLİ 4 EKİMDEN BERİ DEVAM EDEN SONDAJLAR İÇİN YARIM MİLYON DOLAR SARFEDİLDİ IHususî Muhabirimiz Tâcettin Sakarya'dan] İSKENDERUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • Tito Amerika'ya davet olunuyor IASSOCİATED PRESS] WASHİNGTON,17 Başkan Eisenhower yakında Başkan Tito'yu Amerikayı ziyarete davet edecektir.Buradaki selahiyetli kimseler,Titoııun bu daveti kabul edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • MECLİSİN DÜNKÜ rVPLANTISI 13.5 ÎAKİKA SÜRDÜ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] vARA,17 Vekâlet emrine alınjj r sonra istila eden Siyasal Bilgi-fkültesi Dekanı Turhan Feyzioğn,Vekâlet emrine alınmasının se-Plerln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • ack And Roll'a jarşı Prasaatates dansı [ANADOLU AJANSI] IS,17 Rock and Roll sallan l'uvarlan dansına karsı mukabele V» üzere Paris'te meşhur bir bar yeni bir dans icâd etmiştirand Roll'un tamamiyle al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • İHYADA SELLERDEN r nAR GÖRENLER İÇİN nEV İNŞA EDİLİYOR Hususî Muhabirimiz 4 f c Krgin Nurtangör'den] TO,17 Geçen senelerde sey-arar gören ve evi yıkılanlara üzere Edirne ve Kırklareli •t pı Hnde yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • MACUN İngiliz mizahının en meşhur romanı Yazan:P.G.W0DEH0USE Bütün dünya dillerine çevrilmiş bir şaheser Akbaba Mizah Yayınları:16 Fiatı 2 lira BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • RET VEKİLİ KAHVE LİNİN DEVAM f pm AÇIKLADI tHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] jrR,17 Döviz tasarrufu için O j,ithalinin tamamen durdurulma-A ^steyen izmir Mebusu Nebll Alk ^kririne yanlı olarak cevap »z r-Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • KERVANSARAY Her akşam Paviyonda Noel ve Senebaşı Fevkalâde Programı ANNY BERRYER Fransız Şarkılar Yıldızı TAUMOE PATRİCIA CELÂL ŞAHİN STRİPTİZ Lokantamız pek yakında açılacaktır.EN NEFÎS MENÜ SENEBAŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE VSU NEKES YALAN SOVLEMİYORÛU.%ONU BİR "tŞ KONUŞMASt* DİYE 8fR BAKA £M.YET ETAKİSLER,Di SONRA İÇİRAAİŞLEROİ YELİ BEDAVA OLDUĞU İÇİN BOYUNA İÇ.AAİŞTİ HMIÖT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • ana İşte mükemmel bir ökçe lâstiği L Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • TEKNİSYEN ALINACAK AKBANK T.A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Umum Müdürlüğümüz ve Beyoğlu Şubemiz kalorifer,havalananına,elektrik ve asansör tesisatına bakacak ehliyeti haiz daimî bir teknisyen alınacaktır iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • Kubbe-i-Hadrâ HER TAAHHÜT ettikleri işlerden imlimi keseri gibi kendine yontmak suretiyle âzami istifade imkânını düşünen,arayan ve bulan çiniciler,şimdiye kadar Mevlânâ Türbesinin kubbesini bir gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • «s PABUÇ PAHALI Bir vakitler yakayı sâdece karakola gitmekle kurtaran karaborsacılar,şimdi artık hesaplarını binlerce lira ve yıllarca hapisle kapatabiliyorlar.Son olarak sinema bileti karaborsacılığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • ÖLÜME SEBEBİYET VERDİĞİ İDDİASI İLE Kasım Gülek'in duruşması başladı ŞAHİTLER,YAPTIĞI KAZADA GVLEK'İN KABAHATİ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Ali Rıza Girgin adında bir şahsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • SENDİKALARIN BİRLEŞMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 Haber aldırımıza yöre,Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan C.H.P.5018 sayılı IfjÇi ve işveren sendikaları ve Sendika Birlikleri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • Kaza yaptıktan sonra arabasını boyatan şoför Bir müddettenberi devam eden duruşma dün sona erdi ve şoför 3 aya mahkûm oldu Kaza yapan bir şoför dün 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde 3 ay hapis ve 500 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1956
  • MEMLEKETİMİZDE DE FÜZE VE Roket üzerinde çalışmalara başlanıyor Teknik Üniversitesi Rektörü İlhami Civaoğlu pek yakında memleketimizde de füze ve güdümlü roket üzerinde çalışmalara başlanacağını söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • BEN DE PAPAĞANIN» SESİNİ" AL.DKTAN SONfcA ORAYA GELECEĞİM.KABUU MÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • BONCUK WALT DISNEY GÜRÜLTÜ SENİ RArtAT&Z «Al fe.DE*mm:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • DEMİR YUMRUK STILLV/LLE I hERMAlOE MİDGE COOK'üN İSMİNİ DE OüVAAuŞSUNUZDuR.WARİ«A.WER-OYUNDA VASATI AC PuAM KAZANI SOR StÜYOBğmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • CİSCO KİD 7-ZATEM OY.LE YAP».{ShAK Bı2 ESKı V0EUH\DOSTUZ CİSCO'VU DEGıL.BENİ MÜOA.*AA E7MEt_İSİN BAK SANA BİR^Ey söyü.YEYlAA ROwDY.HERKES SAKA KOKKAK OİyECEK josr smînas;mo nsed ÖLDÜRMEK İSTİYORSUN.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN t 7 OM J HASAN,ÛOK A GüZEul DOĞRUSU ŞİMDİ BABAMI »KNA EDE_BİLİRİM O SENİ MET£_ÜKSİZ,ZANNEDİYORDU.GİD.GÖSTERE-Bu OEÜKANLlDA RARA VAR m» ACASA BAK BABACIĞIM,Bu BİLEZİK SANA BİR FİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • G F C RAHAT UYURSANIZ GÜNDÜZ RAHAT ÇALIŞIRSINIZ Yatak,yastık ve yorganlarımız SİZE RAHAT BİR UYKU TEMİN EDER V SÜLTANHAMAM.ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok.18 Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • MENDERES'İN NATO'YA SUNDUĞU RAPOR ÜZERİNE Fransa birdenbire Bağdad PAKTI LEHİNE DÖNDÜ Paris Hususî Muhabirimiz Ergun GÖKSAN Yazıyor 11-14 Aralık tarihleri arasında cereyan eden NATO konseyi çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • BIRAK Ya/an:HAKOLİ)BO Getirmez miyim hiç?Onu sevdiğini biliyordum.İçimi çektim.Onu sevdim,dedim.Ne derinden yaralı olduğumu,ne çektiğimi anlayamadan sevdim.Ah Elaine'im.Sâdece gözleri gitmiyordu gözüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Hindistan'da Bir Macera TEFRİKA NO.3 Ertesi gün erkenden kalktık.Yola çıktık,iki gün kendinden hiç bahsetmedi.Sahiden hafızasını mı kaybetmişti?Yoksa güvenemiyor muydu bana,bilmem.Son fii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • rv\v\vwu\i\v\mumu%muumHVi «Biz kadınlar»adesesinde!beş on dakika EPEY telâşlı bir kalabalık içeri girer girmez dağılıyor.Rahatça bir yerden bakıyorum.Seyretmesi ne güzel.Kadınlar,renk renkgeliyorlar.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1956
  • HAZRET.İ-ALİ YAZAN R E Fİ C E V A D 87 IILUNAV Sulhnâme maddeleri aramızda takarrür etmiştir,yazılmasa da olur,söz ağızdan çıkar,kabul edilen bir madde üzerine tekrar münakaşaya girmeyelim,oğlumu bana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • ğ?&Va*.£in ^3 c o G "o gOQ V40' NECMİ KOMİLİ istanbul Tel.27 3118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • KARACA MUAMMER KARACA 2)YILBAŞI MÜNASEBETİYLE 31 Aralık Pazartesi MİLLÎ İHTİKÂR A.Ş.Temsili vardır Biletler bugünden itibaren satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • GÜZELLİĞİN ESAS KAİDESİ:Cildin genç ve taze kalması için ihtimamdır!Cildinizi muntazaman KREM NİVEA ile koruyunuz.Cildin çatlayıp buruşmasını emin ve tesirli bir surette önlemek için muntazaman KREM N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • ZEKİ MÜBEM SENENİN HARİKALAR FİLMİNDE BERDUŞ Diğer Rollerde:TURAN SEYFİOĞLU-ŞAZİYE MORAL Deniz TANYELİ Melâhat İÇLİ Feridun KARAKAYA Eser:SADIK ŞENDİL Reji:Osman F.SEDEN KAMERA:KRİTON ILİADİS Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • KUPON MAĞAZASI Yeni Melek Sineması Holünde)BU AKŞAM AÇILIYOR En şık kadın kumaşları Seçme hususî kuponlar En zarif döşemelik kumaşlar ve «VAKKO» fabrikasmın yalnız müessesemiz için hazu-ladığı hiçbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • ıııet S a h i b i Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ HtCKÎ 137« Cenut-«iyel» «wel 15 SALI 18 ARALIK 19 5 6 RUMÎ 1372 Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • İthalâtçıların Nazarı Dikkatine.Tarife 621 İstatistik 2228 No.E.P.U.dahili kredili veya akreditif Lisans sahiplerinin 48 42 99 No.ya veya 22 13 05 e Telefon etmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • e—YARISI PEŞİN YARISI 2 SENE VADE İLE 2800 LİRAYA VİLLÂ Küçük Fabrika Atölye Garaj Tamirhane m Depo Arsaları ELEKTRİK,TELEFON,SUYU mevcut arsalar,Topkapıya 10 dakika,Florya 5 yol,buz dolabı ve boru fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • Türkiye Eski Muharibler Bankası Â.0.MUHABANK Yıl sonu fevkalâdelikleri her şube ve ajansta mahallî hususî keşide,ayrıca biri İstanbul'da,diğeri Ankara'da olmak üzere 2 Apartıman dairesi 31 Aralık 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • BÜTÇE MÜZAKERELERİ ENCÜMENDE BAŞLADI t Baştarajı 1 incide yüzde 161.3 nisbetinde bir artışa vâsıl olduğunu bildirmiştir.İHRACAT İTHALÂT DURUMU İthalât ve İhracatımızı kavrayan dış ticaret hacminin 2 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • GEBZE'DE BİR TAŞIT KAZASINDA İKİ YOLCU öldü 33 kişi yaralandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] GEBZE.17 Bugün Gebze kazası civarında saat 18.15 sıralarında yolda durmakta olan demir yüklü 891 Karabük plâkalı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • İnönü bugünkü C.H.P.Ankara il kongresinde konuşacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.17 C.H.P.Ankara II kongresi yarın toplanacaktır.Kongrede Parti Genel Başkanı ismet inönü ile Genel Sekreter Kasım Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • s Z A Y İ İstanbul Trafik Şubesi Md.den aldığım 44065 No.lu ehliyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Fikret Ervardar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • ZAYİ İstanbul Trafik Md.lüğünden aldığım 14869 No.taksime ait trafik cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Salih ALADAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1956
  • ikramı ı 24 adet ClMjOJAs artman TÜRKİYE İŞ BANKASI'nın İstanbul'da,Ankara'da ve İzmir'de 1957 yılında hediye edeceği 24 Apartman Dairesi,üstün evsafı haiz değerli birer mülktür.Her dairede:antre,salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1956
  • BÜLENT Bonservisi elde Beşiktaşlı Bülent istila etti Bonservisini alan futbo cunun Adalet veya Beykoz'a gireceği soy eniyor Beşiktaşlı Bülent Esel dün kulübünden istifa etti.Beşiktaş kulübüne yakın ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • G.Saray'a tebrik telgrafı yağıyor Pazar gecesi bir gazinoda bâzı G.Saraylı futbolcularla Fener taraftarları arasında hâdise çıktı Fenerbahçe'yi ligde de mağlûp etmeye muvaffak olan Sarı Kırmızılı tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • VEFA-ADALET YARINKİ MAÇA HAZIRLANDILAR Vefa Adalet takımları yarın yapacakları lig maçına ciddî bir şekilde çalışmaktadırlar.Dün Yeşil Beyazlılar kendi sahalarında sıkı bir antrenman yaptıktan sonra k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • İTALYAN HAKEMLERİ 11 AYDA 200 BİN DOLAR DÖVİZ TEMİN ETTİ ROMA,17 İtalya Maliye Vekâleti 1956 yılının ilk 11 ayı içinde yabancı memleketlerde milletlerarası futbol maçlarını idare eden İtalyan hakemler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • Basketbol Antrenörü Samim Göreç F.Bahçe'den ayrıldı Millî takımın ve F.Bahçe basketbol takımının antrenörü Samim Göreç bu vazifesinden istifa etmiştir.Göreç'in istifa mevzuu bu hafta toplanacak Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • PAZAR GUNKU MAÇTA OYUNDAN İHRAÇ EDİLEN LEFTER YE ENV CEZA HEYETİ İTALYAN HAKEM RAPORUNDA İKİSİNİN DE FAULLÜ OYNADIĞINI BELİRTTİ Pazar günü oynanan Galatasaray Fenerbahçe lig maçında kapalı tribün önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • Galatasaray Kulübünün kongresi 29 aralıkta Galatasaray Spor Kulübü İdare Heyetinden:Kulübümüzün senelik alelade umumî heyeti toplantısı 29/12/1956 cumartesi günü saat 17 de aşağıda yazılı ruznâmeyi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • K I S A HABERLER II.PROFESYONEL KARMA SE-YAHATE ÇIKACAK:11 inci hafta lig maçlarından sonra ikinci profesyonel karması,iki devre arasındaki zaman içinde,Ankara ve İzmir'de iki maç yapacaktır.Karma bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • TAKIM TEŞKİLİNDE SZEKELY'E tesir edilmiş Antrenörün Radyoda kritik yaparken söylediklerine F.Bahçeliler iştirak etmiyor Yirmi gün gibi kısa bir zaman içersinde Fenerbahçe'nin ezelî rakibi Galatasaray'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • İTALYAN ORDU TAKIMI GELİYOR ROMA,17 Türklerle karşılaşacak olan İtalyan Ordu Takımı,ocak ayı ortalarında İstanbul'a hareket edecektir BOSFOR)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • MELBURN HÂDİSELERİNİ V.EMRE YARIN İZAH EDECEK Önümüzdeki günlerde istifa edeceğini söyleyen Güreş Federasyonu Heisi Vehbi Emre,yarın Bölge binasında saat 16 da bir basın toplantısı yaparak gerek istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • SZ ucygCANU MA?OYUNCULAR ar TARAFTARLAR itip^çtMrşöTMZ I 1UfgZA öJİ^K y £ECEPSÎZ BEŞIKTA^ ADALET?OOOt gl£ 6AU»-TAS4EAYU SB#0£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.HAFTANIN FUTBOL SOHBETİ Hep bilirsiniz Şekspirin «Romeo Juliette.tindeki meşhur klâsik âşıklar birbirine diş bileyen iki hasım aileden olduklarından birleşemiyerek kahrolup giderler.Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • F.Bahçe Beşiktaş Pazara oynuyor Kulüpler,Merkez Hakem Komitesine bu maç içinde ecnebî hakem getirilmesi teklifinde bulundular Dün akşam Bölgede Profesyonel Tertip Komiteleri toplanmış Ve haftanın maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1956
  • A i/i V-Ş» 4,fS'-[A.P.J HUĞUMDA SAVRULAN YUMRUKLAR Preston North lm,in kaIecisî Fred "ı Touenham u.t T.I UllinURLHn pur.un solk.i A1(gtokes'in 10 numaralı)bir hücumunu yumrukla kurtarıyor.Birinci küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor