Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • YENİ KIBRIS ANAYASASINI MÜZAKERE İÇİN Menderes ile goruştu Yayınlanan resmî tebliğde,müzakerelerin gayet dostane bir hava içinde cereyan ettiği bildirildi [SAMI KOHKN] İngiliz Müstemlekeler Vekili Ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • ALMANYA MİJNİH,FRANKFURT,DÜSSEIDORF Pazartesinden maada HER GÖN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • Ercüment!Ekrem Talû Vefa!etti Tanınmış gazeteci,mizah muharriri,romancı ve maarifçi Ercüment Ekrem Talû bir müddettenberi müptelâ olduğu «Siroz» dan kurtulamayarak dün sabah saat 10.10 da tedavi edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • IA.P.I Kus Olimpiyat kafilesinden 15 kişilik bir grup,Amerika yolu ile memleketine dönerke.ı.uçaklarının Los Angelcs'te tevakkufundan istifade ederek,Walt Disney'in kurduğu eğlence parkını gezmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • GARİP BİR ŞAPKA Siyah renkli tül üzerine beyaz miııkin sarılmasiyle yapılan bu şapka,Paris'te bir defilede teshir edilmiştir.Şapka veya daha doğrusu maskenin hususiyeti,sol tarafında elmaslardan yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • KÂĞIT SIKINTISI GİDERİLİYOR [NECMİ ONUR] Tevsi plânları üzerinde çalışılan izmitteki kâğıt fabrikasının kâğıt imâlinde birinci plânda önemi haiz bulunan tomruk bakımından sıkıntı çektiği iddiaları hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • Bütçe müzakereleri BUGÜN BAŞLIYOR Lâyihada Personel Kanununa temas edilmiyor.Memur maaşları yine 5 maaş ikramiye esasına göre hazırlandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 887 sahifeden ibaret olan 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • Gaz saklayan kan-koca hastahanelık oldular [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,16 Karantina semtinde bakarı koca,başkalarının hakkına tecavüz ederek aldıkları petrol ve benzini saklamanın cezasını,luıgün ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVER GÜZEL HAVADAN İSTİFADE ETTİRİLEN KÜÇÜKLER İstanbul dün bir Bahar günü yaşadı Sabahki sisten bütün vapur seferleri aksadı.Hava bugün de güzel olacak Günlerdenberi soğuk giden havalar dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • B«j yfe M f i Wi% w,lİİİiİl/feBttâ vyr^tâ VD0*4 mfâtâ &ftS.V IA.P.I Macaristan'da ilân edilmiş olan umumi grev,zamanını doldurmuş olmasına rağmen devam etmektedir.Kadar'ın,liderlerini tevkif ettirmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • karşı taarruza* Uçaklar kullanan Ruslarla Milliyetçiler arasında şiddetli çarpışmalar oluyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ A.A.J LONDRA,16 Macaristan ihtilâlinin sekizinci haftasında Ruslar,milliyetçilere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1956
  • MISIR'DA KİTLE HALİNDE TEVKİFLER Nuri Sait,Irak Bağdad Paktını terketmiyecek dedi [TÜRK HABERLER AJANSI1 BEYRUT,16 Kahire'den buraya gelen haberlerden anlaşıldığına göre,Mısır'da kitle halinde tevkifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • SİYASET DÜNYASINDA YENİ BİR NATO DOĞDU MATO,1949 da kurulduğu zaman,gayesinin Birleşik Amerika ve Batı Avrupanın müşterek müdafaasını sağlamak olduğu söylenmişti.Sonradan,artan Rus tehdidi karşısında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.S.RECEP DOKSAT BARSAK KANAMALARI 2)KIRMIZI KAN GELMESİ:Barsak kanamalarında,kanama,ince barsağın aşağı kısımlarında ve kalın barsakta ise;kan kırmızıdır,yâni hazmolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • IH MM llll IH.IIIIHHII I III 1IIIIII:ı imiip.I I nınııııımııınıımııııımıııııımımmıııımı İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Türkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • w İKİ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Vesveseyi bırakınız.Sizi üzecek hiç bir »ey yok.Sinirleriniz yorgun.Endişeyi doğuran bu.KOVA BURCU [21 Ocak 20 Şubat] Uykularınızı tanzim ediniz.Bugün ağır yemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • BULMACA 9 10 II SOLDAN SAĞA 1 Fenerbahçe'nin yıldız yaptığı fazilet,kıymet Sevginin ihtiras seviyesi.2 Tanrısal Bir sıfat eki Bir harf.3 Kadın hukukunu arayan cereyan Bir müddet.4 Ateşsiz mermi-Taş ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • ijil sonunda BAHÇELİ hesabınızı açtırmakta acele ediniz.MALTEPE.GILTEPE BAĞ D AT cad.ÜZERİNDE EV M A İT ayrıca 15 0.000 lİra PARA İKRAMİYESİ AKBANK Hesabınızdaki herl50liraıja ayrı bir kura numarası v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • İstanbul Sular İdaresi Müdürlüğünden İdare Heyetimiz âzasından kıymetli muharrir Ercüment Ekrem TALÛ nun vefat ettiğini etessürle bildiririz.Cenazesi 18 aralık 956 salı günü öğle namazını müteakip Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • OLUM Recâizâde Mahmud Ekrem Beyin oğlu,Muvakkar Talu ve Esin Çelikkan'm babaları.Erdem ve Çiğdem Talu'nun büyükbabaları,Ali İhsan Çelikkan'ın kayınpederi Ercüment Ekrem TALU 16 aralık pazar günü vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • Karaköy'de muvakkat bir otobüs durağı yapıldı Karaköy ile Yolcu Salonu araş nki sahil yolunun asfaltlanmasına başlanmıştır.Bu yüzden,Eminönü İstikametinden gelen vasıtalar arka yoldan Yolcu Salonu önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • SON GÜNLERDE ODUN SATIŞLARI ARTTI Şehrimizde odun satışları artmıştır.Depolarda odun bulunamamaktadır.Bir haftadır sıra bekleyenler vardır.İddiaya göre hava muhalefeti ve akar yakıt tahdidi dolayısıyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • Rezalet çıkaran üç kişi Adliyeye verildi Nezihi Çakıltaş,Recep Derici ve Turgut Atasöz adında üç kişi dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Nezihi ile Recep Fatih'de bir kahvede,Turgut da Beyoğlundaki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • Gemi inşa tersanesi için eleman yetiştirilecek Istinye ve Haliç tesislerinde çalışan Genç işçiler kurslara tâbi tutulacak Pendik'te kurulması İçin ilgili firmalarla teşebbüse geçilmiş bulunan yeni gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • Sanayicilere hakları olan kömür veriliyormuş Tevziat normal olarak devam ediyor.Depolarda gerektiği kadar kok kömürü stoku var Sanayicilerin kömür hususunda yaptığı şikâyet günün mevzularından biridir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • OBJEKTİ 0.ı.umıı.ııı ı-ıınıı mu lininimin Ercümend Ekrem de.Ercümend,sen de mi?Geç bile kaldık,diyeceksin,Târik,hele E Reşat gittikten sonra.Bunun geçi,erkeni olmaz Ercümend'çiğim.E Fakat sana krizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Pangaltn Tel:18 65 02)1 Dalavereciler Kralı Türk filmi.2 Meç hul Kadın Lâle Oraloğlu Türk filmi.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Vahşîler Hücum Ediyor Joanne Dru İngilizce.ATLAS Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • İstanbul'da nafia işleri için 10 milyon harcandı 1956 yılı başından kasım ayı sonuna kadar Istanbulda Nafia işleri için 10.169.740 lira harcanmıştır.Bu paranın 8.244.740 lirasını hükümet temin etmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • KIS HABEftLE KABATAŞ araba vapuru lskeyanındaki kayıkların barınağı tamen doldurulmuştur.Bu kısım,aı\vapuru iskelesinde sıra bekleyen va;talar için otopark olarak tanzim eö:çektir.Diğer taraftan Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1956
  • BELEDİYE MECLİSİNİ» Fevkalâde toplantı 11 GÜN DEVAM EDECEK OLAN TOPLANTIU ŞEHRE AİT BİR ÇOK İŞLER KARARA BAĞLAÇ On bir günlük fevkalâde toplantıya çağırılan Belediyy toplantılarından ilkini yarın saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • SARKANLAR İCVCİVE AUŞK OLMAYANlLARlA.MEOJgTe SÖVLEVBCBjTlAFI OLMAYANLAR SARKİRUR Yy/$te h X?ftABALAŞAHLAR^.«BUNLA» £ÂZt BCa£L£GB HÜR-METİ CtAN KiMSELCfcDlR.SOLAHANIM İÇKNfc YENİ BASLAVANtAR İLKÖNCf KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • tmm hafiye MANFRED GÜL AZ HAKİKATEN O aeeeoBN sonra HAaV£ /renceni v»,ÇOK SEVMESİNE RAĞMEN fi»fe OAHA DA OÖV-MEOİ DİLENCİ PALTOLU MİL* YVİDGO.a*ı AUtfc tl/P GÖS-İ$T&JA& TUD.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • [MUSTAFA HİSAR] PİDE OLDU Bursa'da ucuz »tlatılan bir ka/â olmuştur.Fotoğrafçı ŞarlUk VILUU hap Yıhilrrm,eşi ve çoctıklariyle misafirliğe gittiği evin önünde arabası için yer ararken,0044 plâkalı bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • alıpazarı rıhtımında taliye işleri süratle yapılıyor İnşaatı bitmek üzere olan y« büyük bir kısmı işletmeye açılmış bulunan Salıpazarı rıhtımında tahmil tahliyt isleri yapılmaktadır.Dün de günlerden p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Belediye otobüsleri için mazot teminine çalışılıyor Tramvayların köprüden geçirilmeli hakkında verilen karar,otobüs seferlerinin tahdidi fle doğan münakale r »çlüğünü büyük ölçüde ortadan kal-'j mıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Şehrimizde 15 ilkokul daha inşâ edilecek 1955 1956 ders yılı içinde,ilkokulların birinci sınırlarındaki talebe aaj yısı 23.032 iken,1956 1957 ders yılında bu rakkamm 25.539 a yükselmesi bâzı ilkokulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Feyzi oğlu meselesi Mecliste görüşülecek Turan Güneş ve Tahir Taşer'in S.B.F.hâdiseleri hakkındaki sualleri bugünkü gündeme alındı N [TÜRK HABERLER AJANSTI ANKARA.16 Meclisin yarınki gündeminde Siyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Amerikan Neşriyatı Bürosu Atatürk Bulvarı 245,Ankara Tel:27318 Bütün mesleki ve sair Amerikan mecmualarına normal kur üzerinden TL.ile abone kaydetmektedir.Müessese v« şahısları,bu kolaylıktan istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • FABRİKALARIN ÇALIŞMA GÜÇLERİ TESBİT EDİLİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,16 Hükümetin emri üzerine sekiz ekip,hâlen Anadolu'daki fabrikaları dolaşmakta,bunların makine gücünü,neleri ne kadar kulland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • f^'W KARNE ALDILAR 0 lMUAMMER TAYLAK] Birinci kanaat döneminin sona ermesi münasebetiyle ilkokul öğrencilerine karneleri verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK Müthiş bir adam i ONYA,benim için daima bir hârikalar diyarı olmuştur.Câ-E fv nüleri,sivri kubbeli Selçuk binaları toprak duvarlı,dar I büklüm büklüm sokakları,sonra birdenbire mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • AMERİKA AVRUPA'DAKİ KUVVETLERİNİ ÇEKECEK Bir İngiliz Gazetesi,Eisenhower'in heyecan uyandıracak tekliflerde bulunacağını yazıyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,16 «Sunday Times» gazetesinin Washington muhabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • WW ^Af**" 1A.P.1 Uf pi 9E IIA7IDI IV Macaristan'dan 100 binden fazla mültecinin sığındığı Viyana,Noel'e hazırlanmaktadır.HU EL d nH£lllLII\Bn maksatla »ehrin «m büyük caddesi olan «Marlahllfar Strasse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • rt usya,Doeu Almanya'da ki ordusunu takviye ediyor "Atom harbi,talimlerine başlayan Kızıl Orduya yeniden zırhlı Ipirlıkler gönderildi [ASSOCIATED PRESS] BERLİN,16 Batılı kaynakların haber verdisine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Sivas'ta 20 amele birbirine girdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,16 Şehrimiz taş ocaklarından birinde büyük bir meydan kavgası olmuş yirmiye yakın amelenin iştirak ettiği çarpışmada altı kişi yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • 14 yaşında bir genç ağabeysini balta ile öldürdü [TÜRK HABERLER AJANSI] KIRKLARELİ,16 Dereköy nahiyesinin Çakmak bayırı mevkiinde araların da çıkan bir münakaşa neticesinde İsmail Işbırakmaz adında 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Bahçesinde Cumhuriyet ilân eden köylü [ANADOLU AJANSI] ROMA.16 Cenubî italya'da Tricario'da çiftçi Mulieri,vergilerini ödememeye azmetmiş ve evini ve üç hektarlık bahçesinin etrafını duvarla çevirttik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • irlanda Cumhuriyet ordusundan 16 kişi 3 yakalandı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,16 İngiltereye karşı mücadele açmış olan "İrlanda Cumhuriyetçi ordusu» adlı gizli teşkilât mensuplarından 16 kişi bu gece Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Zimmetine para geçiren bir tahsildar 17 sene hapse mahkûm oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENİ İZMİR,16 Türk Ceza Kanununa göre ihtilas suçundan en ağır hapis ce zası Manisa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Denizcilik Bankası memur kadrosunu ayarlıyor Denizcilik Bankasının kadro tesbiti lal üzerinde uzun müddettenberi devam •den çalışmalar bitmek üzeredir.İlgililerin çalışmaları gizli tutmalarına rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Hür.P.Mebusları sohbet gezilerinde hikâye anlatıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 Turan Güneş,Fethi Çelikbaş,İbrahim Öktem ve Muhlis Ete'nin dahil oldukları Hür P.ekibi bugün Halkavun nahiyesine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • Bir deli Bursa'da bir mahalleyi altüst etti Evinin camladı kırıp eşyaları parçalayan deli,sokağa fırlayıp bir polisi bıçakladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,16 Ali İhsan adında 33 yaşında bir akıl has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • GLİKOZ FİATLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI Glikoz fabrikalarının imalât için mısır bulamadığı iddia edilmektedir.Durumla alâkalı olarak glikoz fiatları 148 kuruşa kadar yükselmiştir.Glikozla yapılan maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • ARKADAŞINI BIÇAKLADI Eminönü'nde kanlı bir hâdise olmuştur.Semt sakinlerinden İhsan Vardar adında bir genç,küçük bir meseleden çıkan kavga sonunda Yaşar Bayraktar adındaki arkadaşını bıçakla karnından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1956
  • il A VİD İfHli Sarısın Bomba Marilyn Monroe «Baby Doll» filminin pre-IH miyerinde,bir hayır müessesesi menfaatine bilet satmıştır.Bu,Marilyn'In ingiltere'den dönüğünden sonra hazır bulunduğu ilk gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • CİCİ CAN* CNA ı€ 69 MOOEUEM YEN KETODLARLA gıR I5TETÎK nOOAmE-•kEOS boluna-YIM QA.Q GÜLMEYİN,SEV 3ü OKl YUCULAR,HER İNSAN TÖKEZLENE6İL4R.HEM,DÛŞONÜNÜZ TÖKEZ-UENMESEY0İ 0W'İN VÛZÜNÜ 6QggCEtCrİ.PCV-AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • BONCUK WEM KİME SENZft.MEK İSTİYORUM 6İUVOR.MUSUN*.WAüT DISNEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • CİSCO KİD KıfâACA KONuSACA Ğ.v\KAHBECE ADA* ÖtOuRuLMMİNİ İST£M;yo*uM 9T ' CİSCO BENİ TAHKıü ETTİ SEN DE ONUN TARAFINI TUTMA ¦fal My\mj-yH I «s JOSE SAUNAŞ,l#D n|ÇP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY iiü/L«4 n 1/*7î kV;L-rc,BCr/A VELİ YİNE KIZ arkaoaşina Kır.Mİ?GAÜBA L Of
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • Noel kızları,Noel Babaları soyuyor!PARİS'TE DÜKKANLARIN KAPISINDA BEKLEYEN CAZİP KIZLAR NOEL HEDİYELERİ SEÇİMİNDE ERKEKLERE YARDIM EDİYOR!HANIMI AR fifİRMFÇİN Noel u^"r rt«-dükkânlarda,kürk mantoların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAROLD ROBBİNS Çeviren:NEYYİEE Misis Schuyler'den mi?dedim aptal aptal.Ama Misis Schuyler.ama Misis Schuyler.Biliyorum,bu sabah duydum.Mister Brady,perişan.Mektup nas^l geldi sana?K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • HAZRET-İ-ALİ SAZAN:RE Fi' CEVAD ULUNAY 86 Resûlallah:Siz tekzib etseniz de ben Allah'ın Resulüyüm.Orasını bilmeyiz.Bizce sen Muhammed bin Abdullah'ım.Resûlallah:Peki,dedi.Yâ Ali,Resûlallah lâfzını boz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • Cezaevinden gelen mektuba cevap;ŞOFÖR dostum,ne güzel,mektubun.Diıeksi-J yon başında hava civa olmuş ömürden böylesi çıkma?Bunda kitap kokusu,okul kokusu,ol-5 gunluk kokusu var.Sonunda yalnız,sol'üree
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Hindistan'da Bir Macera TEFRİKA NO.2 «Ya kİz?dedim.Siz kimsiniz?Ne arıyorsunuz çadırımda?Alnını oğuşturdu:«Cadın gördüm.Yol soracaktım.Kimseyi bulamayınca yorgunluktan bir lâhza uzandım.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • S121 fi İli* Kitap,birçok resimlerle süslenmiştir ve yeli mek tarifleri,Yemek Mütehassısımız tara-P fından uzun uzun tetkik edildikten sonra,çok iyi birer mamul olan SANA ve VİTA ile hazırlanmıştır.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Mesamatla açık olduğu sırada HAVİL* LAND kremi ile Masaj yaparak,cildinizi azami seklide beslemiş olursunuz.Mesamatın derinlerine kadar giren Krem HAVILLAND ihtiva «tuğ» besleyici ve ywmuşatıe* maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Miiiâıeef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • HİCRÎ 1376 Cemati.velevvel 14 Pazartesi 17 ARALIK 19 56 RUMÎ 1372 Anlık 4 VAKİT VASATİ EZANİ Güne$ Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.20 12.10 14.30 16.42 18.21 5.33 2.38 7.28 9.48 12.00 1.39 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • CİLDİNİZ,PEK YAKINDAN BAKILDIĞI ZAMAN DAHİ UZAKTAN İ GÖRÜNDÜĞÜ KADAR GÜZEL-MİDİR?ROND'S kremlerini kullandığınız takdirde teniniz o kadar düzgün o kadar temiz ve şeffaf olur ki,pek yakından bakıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • ir» r.m.ut*.t ma*d*n\tm wnta YIL SONU KEŞİDEMİZDE ŞIEİN VİLLA AYRICA:BİR TALİHLİYE TAM 100.000 TL OLMAK ÜZERE 150.000 TL.MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ D UBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Daima kendinizden emin olmak.kendinizi daima emniyette hissetmek için T muntazaman ODO-RO-NO kullanınız.ODO-RO-NO çok müessir bir "koku giderici" dir.Nahoş kokuların en büyük amili olan tere mani olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • BASKETBOL LİG MAÇLARI Basketbol lig maçlarına,dün Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.İlk devresi 24—29 Fenerbahçe aleyhine biten maçta,Dârüşşafaka ikinci devrede aynı tempoyu devam ettiremediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • «Milliyet» in Kırklareli okuyucuları G.Sarayı tebrik ediyor Dün gece geç vakit elimize geçen Kırklareli mahreçli telgrafta Sarı Kırmızılıların galibiyeti tebrik edilmekte ve vasıtamızla kendilerine bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • II.Profesyonel Ligde Karagümriik liderliğe geçti İkinci profesyonel lig maçlarına,dün Şeref Stadında devam edildi.İlk maça Sarıyer ve Eyüp su kadrolarla çıktılar:Sarıyer:Rızâ Cezmi,Şükrü Kenan,K.Dursu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Güreş Teşvik Müsabakaları İki gün devam eden Bölge Tecrübesizler Teşvik Serbest ve Greko Romen müsabakalarında alınan neticeler şöyledir:GREKO ROMEN 52 kilo:1 Hikmet Taneli Güreş)2 Rifat Berkan D.Gücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Beşiktaş,hususî maçta B.Spor'u 7 0 yendi Dün sabah Şeref Stadında karşılaşan Beşiktaş Beyoğluspor ikinci profesyonel takımları arasındaki maçı Beşiktaşlılar birinci devrede attıkları 3 ve ikinci devre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • VEFA KAMPA GİRDİ Çarşamba günü oynanacak olan Adalet Vefa maçı,her iki takımın da ikinci kümeye düşebilme tehlikesi karşısında enteresan bir durum almıştır.Bu karşılaşma için Vefa dün bu yıl İlk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • FERİKÖY KALECİSİ HAS-TAHANEDEN ÇIKTI Feriköy Karagümrük maçında sakatlanarak böbreği alınan Feriköy kalecisi Mehmet dün yatmakta olduğu hastahaneden çıkmıştır.Kaleci kulüp idarecilerinin katıldığı sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • ESKİŞEHİR'de GOL REKORU KIRILDI [Hususî Muhabirimiz Erdoğan Bayraktar'dan] ESKİŞEHİR,16 Bugün şehrimizde lig maçlarına Atatürk Stadında devam edilmiştir.Şekerspor Altayı 10-0,Karagücü Gençliği 7-2 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • J BANYONUZDAN SONRA VÜCUDUNUZ İÇİN EN İYİ KOLONYADIR CiMMla nmhler me«anıelertnî »ÇM ten^füsunukolayUsürır.gençligjpizifİ&ıuhialâZJi tUer ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • FREDO İm ûsÎİli Çocuh pudralıdırfCAVRUtARtNlZIN SIHHATİ İÇİ* VAUHZ FR EDO ABAVHUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Ruslar,ihtilâlcilere karşı taarruza geçti t Baştarafı 1 incide keti ehemmiyetli bir hal almıştır.Gazeteye göre,Sovyet oskerlerinin kayıpları hakkında bildirilen 7000 rakamında çoğunluğu,kıt'alarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Mısır'da kitle halinde tevkifler t Baştarafı 1 incide sında Irak Başvekili Bağdad Paktının.Mısır dahil diğer bütün Arap ve müslüman memleketlerinin hayrına olduğunu bildirmiştir.Nuri Sait Paşa bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Eisenhower Nehru görüşmeleri başladı HİND BAŞVEKİLİ ÖĞLE YEMEĞİNİ BAŞKANLA BİRLİKTE YFTİ [ANADOLU AJANSI]1 WASHİNGTON,16 Hindistan Başvekili Nehru Eisenhower 11e görüşmeler yapmak üzere bugün buraya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • HİNDİSTAN i KEŞMİR'E ASKERİ YIĞIYOR [ASSOCIATED PRESS]=KARAŞİ.16 Keşmir hükümet {E İ reisi Serdar Abdül Kayyim Han,S bugün,Keşmir'de ateş kes hattı-S E nın,Hindistan'a ait tarafında Hint askerî birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • istanbul dün bir bahar günü yaşadı t Baittarajı 1 incide basınç sırtı bulunduğundan rüzgâr esmemekte ve bu sebeple hava sühuneti düşmemektedir.Ancak bu yüksek basınç sırtı sis ve pusa sebep olduğundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Fazla içki,bir adamın hayatına maloldu Fâtih'te oturan Mehmet Cemalettin Atadoğu adında birinin içtiği fazla I İçki,hayatına mal olmuştur.Evvelki gece son derece sarhoş bir halde evine gelen Mehmet,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Hintli Fakir Tantavi definecilerden «El'aman» d*di [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN I İZMİR.16 Meşhur Hind fakirizm mütehassısı Şeh Tantavi,tanınmış eşkiya Katırcı Yani'nin kırk katır yükü altın hazinesini aray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • BURSA LİG MAÇLARI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,16 Birinci küme lig maçlarına bugün devam edilmiştir.İnegöl Yenidoğan ile İstiklâlspor arasında yapılan maçı İstiklâlspor 3-2 kazanmıştır.Acar İdmanla A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • İZMİR LİG MAÇLARI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,16 Türkiye Hentbol birinciliğinin final karşılaşması bugün Alsancak Stadında Ankara şampiyonu ile İzmir şampiyonu Karşıyaka arasında oynanmış ve neticed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • Vehbi Emre'nin yerine Alp Karabiber isteniyor Güreş hakemleri ve kulüpler istanbul Ajanını Federasyon Başkanlığına namzet gösteriyorlar Beynelmilel Güreş Federasyonu Teknik Komite Başkanlığına seçilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • SAMSUN LİG MAÇLARI [Hususî Muhabirimiz İLTER NUB'danl SAMSUN,16 Bugün Samsun'da Sarı Kırmızılı 19 Mayıs Kulübü ile Sarı Lacivertli Fener Gençlik takımı arasında yapılan maçta,takımlar O—O berabere kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • İstanbul Tevzi Bürosu Müdürlüğünden Fotoğraf malzemesi tevzi edileceğinden aşağıdaki günlerde büroya müracaatla belgelerini almaları ilân olunur.20.12.1956 perşembe Atelyeciler,21.12.1956 cuma Sinemac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1956
  • İstanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğinden 20.12.1956 perşembe günü fotoğraf malzemesi tevzi edileceğinden aşağıdaki günlerde mUracaatla belgelerini almaları rica olunur.20.12.1956 p*rşemb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.12.1956
  • *r PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O Q B M A Y P Galatasaray 7 7-20 7 14 Fenerbahçe 7 e 11» 5 12 Beşiktaş 8 4 2 2 12 10 10 Kasımpaşa 7 3 2 2 4 6 8 Istanbulspor 7 2 3 2 10 7 7 Beykoz 8 3 1 4 15 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.12.1956
  • SOLAÇIK GÜNGÖR SAĞDAN ŞANDELLENEN TOPU AYAĞINA GEÇİRİR GEÇİRMEZ SIKI VE İSABETLİ BİR ŞUTLA GALATASARAYIN İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE AĞLARINA GÖNDERDİ [SAMİ ÖNEMLİJ FENERBAHÇE'Yİ DÜNDE 2-0)MAĞLÛP EDEN Profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor