Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • Kıbrıs Görüşmesi Bugün İstanbul'da Jjaslıyor Boyd,Menderes'e son hazırlanan Anayasa plânını sunucak [SAMİ KOHEN] Çantasında Kıbrıs hakkındaki en son İngiliz plânını getiren Britanya Müstemlekeler Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • YENİ KIBRIS ANAYASASI HAKKINDA URK-INGILIZ GÖRÜŞMELERİ ngiliz Müstemlekeler Vekili Lennox Boyd dün uçakla Ankara'ya geldi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,15 Kıbrıs meselesini Türk devlet adamlariyle müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • I'-DİD P||C PF^MİnİR Macar "apseleri başladığı ndanberi Tass Ajansı,dün ilk defa Türk basınına,l;ı-DU Dili nifw IİCOI1IIUİI1 «aristan hâdiselerine ait resimler dağıtmıştır.Tass Ajansının fotoğrafçısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • 'iımımmımmmmı w İTOPLANANİ YARDIMI GÖNDERİYORUZ;Macar Mültecilerine Yar-j E dım için açtığımız kampan-1 yaya iştirak eden vatandaş-i E lavımızın yatırdıkları para-E ların yekûnu 34340.26 lirayı E bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • AMELİYAT EDİLMEK ÜZERE HASTAHANEYE YATIRILAN HANİFE Gözleri elmacık kemikleri üzerinde olan kız 13 aylık Hanifenin gözlerini yerine yerleştirmek üzere tıbbî müdahalede bulunulacak fHususî Muhabirimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • TALEBE BURSLARI İÇİN Talebe zııunda Kirlili Başkanı Ayılın Tansan.Maliye Vekili Hasan Polatkan yonıı Reisi Halil İnıre ile temaslar yapmaktadır.I İFA i burslarının arttırılması mev İstanbul Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • MİLLÎ KORUNMA MAHKEMELERİ KURULDU Şehrimizde Milli Korunma Mahkemeleri resmen teşekkül ermiştir.Bu mahkemeler,iki ayrı faaliyet gösterecektir:nAsliyeuk ıniiı.korunma sııçlariyle ilgilenerek ola tek ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • NATO EDİLİYOR Amerika Avrupalı müttefiklerine modern silâhlar ve güdümlü mermiler verecek.Dulles,Eisenhovver'e izahat verdi [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,15 Amerika Hariciye Vekili John Foster Dulles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • Hem tahsil,hem güzellik ı Dünya Güzeli Petra Schurmanıı' in Kolonya Üniversitesini terketmesi İstenmiştir.Sebep:Üniversite,23 yaşındaki dilberin,tahsiline devam edebilmek üzere para kazanmak için mode
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • O.Arsal Baro Başkanı old T IRUÇHAN UNVERJ BARO BAŞKANLIĞI İÇİN ADAYLIĞINI KOYANLARIN LİSTESİ Binden fazla avukatın katıldığı kongrede,yeni Başkan istimlâk kanununu şiddetle tenkid etti İstanbul Barosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • UKRAYNA'DA Milliyetçi çeteler faaliyete geçti Ormanlara sığınan çeteciler bir çok Rus trenini devirdi.TALEBELER arasındaki hoşnutsuzluk genişliyor [ANADOLU AJANSI A.P.VİYANA,15 Batılı istihbarat kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • Mısır Komandoları B.M.Kuvvetlerine tecavüz ettiler [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,15 Birleşmiş Milletlerin Süveyş'teki kuvvetlerine kumanda eden general Burns bugün,Mısır hükümeti nezdinde,Mısır koma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1956
  • Giresun'da iki kadın askere çağrıldı [Hususi Muhabirimiz OKTAY KASAP'tanl GİRESUN.15 Vilâyetimize bağlı Ülter köyünden.biri evli-diğeri bekâr iki genç kadına askere sevk davetiyesi gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • fİLHAN DEMİREL] BUNLAR HAMAL DEĞİL Ye*ilk(v Hava Meydanında yabancı tu-DUnLHn fflMİTIMk UtUlL ristler tarafından «hamal» zanniyle çağırılan bu üç ki$i,birer gümrük memurudur.Kendilerine giydirilen yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • PİYASAYA 30 BİN kilo çay veriliyor Bâzı istifçilerin çay sıkıntısı yaratmak için giriştikleri faaliyet neticesiz kaldı İlgililerin «sıkıntı yoktur» demesine rağmen bâzı istifçilerin faaliyeti,piyasada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • Türk Ekspres Bank'ta açtıracağınız asgari 100 liralık bir hesapla bankamızın tatbik ettiği en adilâne tevziat sisteminden,en fazla kazanma ihtimalinden faydalanırsınız.Üstelik aşağıdaki ikramiyelerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • Hazırlayan Dr.S RECEP ÜOKSAT BARSAK KANAMALARI 1)Barsak kanamaları,dışkıda yani gaitada kan bulunmasiyle kendini belli eder.Dışkıda kan,gözle görülecek kadar aşikâr olabileceği gibi,görülemiyecek,mikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • 1111 1111111 11 I 1 11111111 I 11 111111 111 11 1111111 I i I 11111 11 11 11 I 11 111 1111 1 1111 11 111111 I 11111 11111 11111 111,111,j 11.11 11111 11111 11111.111111 11111111111111111111 I I.II İll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • BUL MACA I 23456789 10 M SOLDAN SAĞA SOLDAN SAĞA:1 Bizim spor Düğme vatağı.2 Üye Cemiyetin çekirdeği Haya.3 Bir hanım adı Tasavvufî bir teşkilâttan galat bir dağ ismi.4 Bir fizik kanunu Gümüş İktidars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • K w 0\OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yeni bir insanla tanışacaksınız.Sempatisini' kazanırsanız sizin için iyi olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir mesele üzerinde tereddüt geçireceksiniz.Fakat İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankasından Levent 3 üncü kısım evlerin tevzii.için yapılan 29/11/1956 tarihli keşidede kendilerine isabet eden evlerin ferağ muamelesine başlamak üzere son adreslerine yapılan ihb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • ACI TEŞEKKÜR Kıymetli eşim Muharrem GÖKER'in müessif bir tren kazasında yaralanması D.D.Yolları Sirkeci İstasyon Şefi ve idare adamları ve Cerrahpaşa Hastahânesl Doktor ve elemanlarının çok gayretleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • M E V L I D Sevgili oğlumuz ve kardeşimiz Ahmet İzzet ERINÇER'in ruhuna 19.12.956 çarşamba günü Kadıköy Osmanağa Camiinde öğle namazından sonra okunacak Mevlûdu Şerife ahbap,dost ve akrabasiyle arzu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • TEŞEKKÜR Biricik sevgili GÖNÜLÜMÜZÜN genç yaşında,küçük yavrusu Nimetine ve bütün sevdiklerine doymadan ebediyete intikali dolayısiyle büyük acım za iştirak eden,telgraf,telefon ve mektupla bizleri te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • M E V L Û T Çok kıymetli ablamız Samsun eşraflarından Alemdarzâde Hasbi Efendi kızı sâlihatı nisvandan BAYAN HAFIZ ALİYE ALSAN'IN)vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 16/12/1956 pazar günü öğle nama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • AYSEL ERKAL ile Manisa muhabirimiz ERGUN ONARIR nişanlandılar 15-12-1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • I İLHAN DEMİ m KUS GİBİ Sahİbi' buna ir "KuS» lsmi de verebilirsiniz diyor.Hail o,bâzı hallerde karaborsaya bile düsen basit bir limon?Ama marifet,onu böyle yetiştirebilmekte.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN 'Pangaltu Tel:48 65 02)1 Dalavereciler Kralı Türk filmi.2 Meçhul Kadın Lâle Oraloğlu Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Vahşîler Hücum Ediyor Jeanne Dnı İngilizce.ATLAS T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • Hep O mes'ele GENÇLERİN,üniversitelerin,münevver ekiplerin Macarlara yardım bahsindeki tasasızlıkları için,tîz perdeden haykırış,E pes perdeden yalvarış tonunda neler yazdım,çıt ğ çıkmadı.Alâka:Sıfır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • KIS A HABER t ER ET ve Balık Kurumunun faaliyet sahası genişletilecektir.Bu bakımdan,Birleşmiş Milletler Gıda ve Yardım Teşkilâtı bir mütehassıs göndermeyi kabul etmiştir.İHRACATÇI ruhsatnamelerinin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • "İlim Akademisi,hakkım profesörlerin görüşle Üniversiteler üstü bir teşekkül haline getirilecek olan Akademinin kuruluş tasarısı hazırlandı Üniversiteler üstünde bir «ilim Akademisi» nin kurulmasmı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • TRAFİK ŞUBESİ 6962 şoförü cezalandırdı On bir ay içinde ceza görenlerin 603 ünü ehliyetsiz araba kullananlar teşkil ediyor Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri,1956 yılı başından kasım ayı sonuna kadar ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • BİR KAATİL 24 YIL HAPİS YATACAK Osman Çıkar adında bir kaatil dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 24 yıl hapis cezasına mahkûm olmuştur.Hâdise 954 yılının mayıs ayında Tarlabaşında Turan Caddesindeki Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • ÜC R U S TANKERİ KARAnElMZ'E GEÇTİ Son iki gün İçinde Karadenizden Akdenize üç Rus tankeri daha geçmigtlr.Tankerlerin Iskenderiyeye akaryakıt götürdüğü söylenmektedir.Diğer taraftan Akdenize evvelce g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • italya'dan 50 bin ton hu*day alıyoruz İtalyadan 50 bin ton ekmeklik buğday İthâl edilecektir.Buğdayların ilk partisi önümüzdeki hafta limanımıza gelecektir.Diğer boşaltma limanları İskenderun,Samsun v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • Sokakta nâra atan sarhoş bir kadın yakalandı Ayten Derici adında genç bir kadın dün geç vakit,sarhoşluk saikasiyle rezalet çıkarmak suçundan adliyeye verilmiştir.Bir kilo rakı içtiği anlaşılan Ayten,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • Amerika'dan 500 ton kahve ithâl edilecek Amerika'dan 500 ton kahve ithali için yapılan görüşmeler sona ermiş ve anlaşmaya varılmıştır.İthalât Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacaktır.Bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • BUTUN ÖLÇÜ ÂLETLERİ kontroldan geçirilecek Şehirde mevcut baskül,terazi,kantar hassas terazi,ölçek gibi senelik muayeneye tabi bütün ölçü âletlerinin kontrollarına 1 Ocaktan itibaren başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • 9 DÜKKÂN İLE BÎR LOKANTA KAPATILDI Belediye Sıhhî murakabe ekipleri,şehrin muhtelif semtlerindeki otel,gazino ve lokantaları sıhhî bakımdan kontrol etmekte ve Belediye Zabıta talimatnamesine aykırı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1956
  • 7 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ARKADAŞINI YARALADI Fatihte ikâmet eden bir ailenin 7 yaşlarındaki oğlu Ahmet Çilli,komşularının 8 yaşlarındaki oğlu Erol Ünlütürkle kavga etmiş ve çakısını çekerek arkadaşını en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • URİYE HÜKÜMETİ ER AN SİYASET DEĞİŞTİREBİLİR SURİYE NEREYE GİDİYOR 7 Röportaj:İZZET S.SEDES Fotoğraflar:İLHAN DEMIREL Er Suriye peyk haline geldi.Hayır henüz değil.Suriye »ilâh deposu olduaı Henüz kâfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • I Nevlana ihtifalinin birinci gunu j I LDUKÇA meşakkatli ve zahmetli bir yolculuktan sonra i K^r perşembe günü Konya'ya vardık.Meşakkatli ve zahmetli yol-t-ıı hık diyorum ama sakın bunu bir şikâyet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • SUN'İ PEYK TAMAMLANIYOR IA.P.I Amerika'da hazırlanan sıın'i peykin tamamlanması ve boşluğa atılması,artık bir gün meselesidir.1957 yılı içinde atılacak olan sıın'i peyklerden,şimdiye kadar 18 tanesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Silâhsızlanma r ^vzuunda görüşmelere başlamyor Anlaşma için Amerika'nın uzlaştırıcı teklifler Heri süreceği bildiriliyor [ANADOLU AJANSI] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER New York)15 Birleşmiş Milletler Silâhsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Şehrin imâr işi ile ilgili bir toplantı yapıldı Dün sabah vilâyette İnıar ve İstimlâk işleri ile alâkalı olarak bir toplantı yapılmıştır.Vali Prof Gökay'ın başkanlık ettiği,İnıar.Fen,İstimlâk ve Hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE ^^âfe a^-GÜL YAZAR HÂLÂ ZEHİR.HAFİYE İLE 8A3ŞAŞA SİLE KALABİLMİŞ DEĞİLDİ MANFREO SCHM)DT öl/s/o/LEtfC/OEG/İ.*v4KAT HUfZ MİLYARDER VELİ NEKES İDİ.SIRTINDAKİ PHLTO ON V/L.UK »OLOUĞUN.DAN HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • RUÇHAN UNVERJ ŞİİR MÜSABAKASI İstanbul Kız Lisesiyle İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri arasında dün yapılan şiir müsabakasını.Kız Lisesi ekibi kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Yurda kaçak olarak 200 bin liralık floresans lâmbası sokulmuş Ticaret Vekâleti M-Korunma Dairesince mühim bir hâdiseye elkonmuştur.Piyasada tanesi 30 lira gibi fahiş bir fiatla satılmakta olan Silvana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • TÜRKİYE'YE PETROL şevkine başlanıyor AMERİKA,PETROL SEVKEDECEĞİ MEMLEKET-LER ARASINA MISIR'I DA DAHİL Eni TTÜRKTEL)PARİS,15 Avrupa işbirliği Teşkilâtı,Türkiye'ye petrol yardımında bulunacaktu-Teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Hariciyede tâyinler [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,15 Karaşi Büyükelçisi Selâhattin Arbel'in Lâhey Büyükelçiliğine ve Hariciye Vekâleti İkiriri Daire Umum Müdürü Orhan Eralp'ın Stokholm Elçiliğine tâyinleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Amerikan Denizaltıları atomla işleyecekler [ANADOLU AJANSİ] OAKLAND,15 Pasifik bölgesindeki Amerikan denizaltı filosunun kumandanı Amiral Elton Grenfell bugün tertiplediği bir basın toplantısında şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Plâstik maddeler tevziatı itirazlara yol açtı Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından yapılan plâstik maddelerinin dağıtımı işi vine itirazlara yol açmıştır.Durumla alâkalı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Bir genç metresini bıçaklayıp annesini de öldürdü fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 İZMİR.15 Şehrimiz Kadifekale semtinde oturan Arif Tarhan isimli bir genç bugün mertesi Ayşe Portakal'ı bıçakla ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • [B.B.A.YRlL lYflRI ART HoHyuood'un meşhur sarısın ve milyoner yıldız-T I UTllıHnıı lunııtlaıı Glnger Kn,'ev.4 No.İm kocası Jac |iıes i|erRerac'tan dn ayrılmaca karar vermiştir.Giııger 41,kocası ise JO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Amerika Suriyeyi TESTO ETTİ Şam hükümeti,protestoya rağmen petrol borularının tamirine müsaade etmeyecek [ASSOCİATED PRESS] LONDRA,15 Suriye İktisat Vekili Halil Kalas,bugün basma verdiği beyanatta,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • iPeset seyreden 20 işi denize döküldü i [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] b r R' 15 Llmanc3a bulunan bir pdı seyretmek üzere eski bir iskeleiO.üzerine çıkan 20 kişi,iskelenin JPen yıkliması üzerine denize döktü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • EKALLİYET OKULLARININ TATİL GÜNLERİ Şehrimiz orta okul ve liseleri birinci kanaat dönemi sebebiyle 26 aralıktan 2 ocak tarihine kadar tatil yapacaklardır.Bunun dışında ekalliyet okullarının tatil günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • Meclise Jet pilotlarına m)Jair sözlü soru verildi iver Güreli,subay ve astsubaylara tazimatlarının verilip verilmediğini soruyor f I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] m ANKARA,]5 Jet pilotlarına tazminat verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1956
  • DAKTİLO YEMİNİ İRUÇHAN UNVERİ Daktilo ve Sekreter Kursunu bitiren 111 genç,dün merasimle diplomalarını almışlar ve mezunlar,on parmakla yazı yazmayı bırakmayacaklarına dair yemin etmişlerdir.Kursu pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1956
  • YILBAŞI REFAHA Jf 1 ÇEKİLİŞİNDE ADIM ATABıLİRSiN 000 Lı H A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1956
  • YAZAN:R E F İ Süheyl:Sen ne diyorsun yâ Muhammed?Resûlallah:Ben de ashabım gibi düşünüyorum,böyle şey olamaz.Süheyl:O halde yâ Ali!Zabtı yırtabilirsin.Zira bu şart kabul edilmedikten sonra müsalâha ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan;HAÜOLD ItOBBİNS Çeviren:NEYYİKE 85 Brad!Siz misiniz?Gebermedim ya,benim tabiî,diye bir kupürdüm.Onun üstüne bürodakilerin hepsi sökün etti.Hepsinin yüzü gülüyordu.İçim aydınlandı.Oh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1956
  • AŞK HAYATININ ÇOK REZÎLANE OLDUĞU İsveç'te bir mecmua Türkiye'deki AŞK HAYATİYLE ALAY EDİYOR Sensaiion a göre Türk erkeği vahşi,Türk kadını ise zavallı imiş!İsveç Hususî Muhabirimiz FREDERİK HERGEL Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1956
  • KAY ESİ Hindistan'da Bir Macera Üç hafta evvel,Gaııj'ı geçip Ilinıalâya'larda avlanmaya geldim.Vahşî hayvan avına bayılırım.Bir İngiliz subayıyım ben.Vazifem Pakistan yakınlarında Kelat'da.İznimi orma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1956
  • f.ŞAKA,TABJÎ ŞAŞTIM,kaldım.Bu hafta en fazla erkeklerden mektup aldım.Bazı baltalar olur.İkisi müstesna,öbürleri hep «Kadınsız dünya» yazıma cevap vermişler.Bu da olur diyeyim ama,ne olur,içlerinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • 50.009 lifalık MyüİT'FAY^m&sabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'm bilûmum temizlik işlerinize getireceği büyük kolaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • ZEKİ NO RE N'in AKILLARA DURGUNLUK VEREN ŞAHESERİ B E R D U C KEMAL FİLM ÇARŞANBADAN İTİBAREN LÜKS İNCİ TAKSİM Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • ÇILGIN DANSLARİYLE FIRTINALAR KOPARAN NAMA 10 gün için BEBEK Gazinosunda Muazzam saz topluluğu HER PAZAR AÎLE MATİNESİ Tel:63 62 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Pazartesi akşamından İtibaren SE ATLAS SİNEMASINDA Deniz kahramanlarının büyük fırtınalardan sonra geçirdikleri korkunç macera DENİZDE İSYAN «Caine Mutiny RENKLİ Artistleri HUMPHREY BOGART JOSE FERRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • ELEMAN ARANIYOR Memleket içi ve dışı mubayaa işlerinde çalışmak üzere Fransızca,Almanca ve İngilizce lisanlarmdan asgarî birine vâkıf kabiliyetli ve tecrübeli bir elemana ihtiyaç vardır.Kabiliyete gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • TEKNİSYEN ALINACAK AKBANK T.A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Umum Müdürlüğümüz ve Beyoğlu Şubemiz kalorifer,havalandırma,elektrik ve asansör tesisatına bakacak ehliyeti haiz daimî bir teknisyen alınacaktır.İste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • MUHABERE-MEMURU BAYAN ARANIYOR Bir anonim şirket muhaberat işlerine vâkıf ayni zamanda çok seri Türkçe daktilo yazabilen ve İngilizce kopya edebilen bir bayan aramaktadır.Talibleı-in tahsil durumları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • PELESENK YATAK ODASI V.S.Yedi parça,Avrupa işi,mükemmel vaziyette ve birkaç elzem ve az kullanılmış Amerikan eşyaları satılıktır.Müracaat:Tel:48 66 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • GECE RAHAT UYURSAN İZ GÜNDÜZ RAHAT ÇALIŞIRSINIZ Yatak,yastık ve yorganlarımız SİZE RAHAT BİR 'UYKU TEMİN EDER mmtm SULTANHAMAM,ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok.18 Tel:22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Hakiki Bir Hayat Dramı EVSİZ KADINLAR Hayatlarını,vücudlarını satarak kazanan kadınlar hakkında birçok film yapılmıştır,fakat hiç bir filmde EVSİZ KADINLAR'da olduğu gibi,hakikat bu derece cesaret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • BASUR memelerinin ameliyataız İLÂÇLA tedavisi Dr.HİLMİ EVYAPAN Beyoğlu İstiklâl Cad.50/1 Tel.44 07 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Meeiiuef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • PAZAR 16 ARALIK 19 56 HİCRÎ 1376 Cemar.lyelevvel 13 RUMİ 1372 Aralık 3 VAKİT VASATÎ EZANÎ 7.19 12.10 14.29 16.42 18.21 5.32 2.38 7.28 9.48 12.00 14 12.Î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • SATILIK KOMPRESÖRLER Her biri 15 beygir takatinde SKODA Dizel motörüne akuple 10 ve 35 atmosferlik iki kademeli saatte 13 m3 veriminde iki adet yeni KOMPRESÖR satılıktır.Müracaat:Galata Voyvoda caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • AYAKKABICILAR KOOPERATİFİNDEN Kooperatifimiz Perakende Ayakkabı satışına devam etmektedir.Çarşıkapı No.72 Tel:222155
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Yeni Edirne Demiryolunun güzergâhı belli oldu Meriç Nehri üzerinde büyük bir köprü inşa olunacak Karaağaç'ta da bir istasyonun kurulması kararlaştı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] EDİRNE,15 İstanbul Edirne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Ukrayna'da milliyetçi çeteler faaliyete geçti t Baştarajı 1 incide tiklerini yazmaktadır.Aynı gazetedeki ayrı bir makale de talebeleri «konuşulmaması gereken mevzuları konuşmak islemekle» itham «bilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • 0.Arsal Baro Başkanı oldu ğ Baştarafı 1 incide Bu arada Adliye Sarayının açılış töreninde başkan Abdurrahman Yola'nm konuşmayışı bir presti] meselesi olarak vasıflandırılmış,Adliyede hastalanan avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • TÜRK İNGİLİ2 t Baştaraft 1 incide bir hareket sayılır.Kıbrıs hususunda son sözün Türk Hükümetinde olduğunu şimdi bütün dünya ile birlikte Yunanistan da iyice anlamıştır.Kıbrıs Türklerinin istekleri,Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • ETHEM İZZET BENİCE' NİN KIZI EVLENDİ «Son Telgraf» ve «Gece Postası» gazeteleri sahip ve başmuharriri Ethem İzzet Beniee'nin kızı Elçin Gümrükçüoğlu ile Londra Büyük Elçiliğimiz Başkâtibi Rahmi Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Bir adam,dilsiz ve mefluç bir kıza tecavüz etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,15 Koyulhisar kazasının Akseki köyünde vahşiyâne bir hâdise olmuştur.Kadir isimli bir köylü dilsiz,elden ayaktan mefluç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Nato takviye ediliyor t Baştarafı 1 incide da gazetecilere Paristeki toplantının gayet tatminkâr olduğunu ve iyi neticeler alındığını söylemiştir.FİGARO'NUN YAZISI [ANADOLU AJANSI] PARİS.15 Başvekil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • teâitioiiuüktüfc İlk tanışmada elinizi sıkarken bırakacağınız iyi intiba bir istikbal temin edebilir.Günlük işlerinizden sonra her akşam ellerinizi El losyonu ile ovalayınız «İlerinizi güıellejlirir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • ZAYİ Yılmaer soyadı ile 1936-37 dera yılında Süleymaniye Kız Ortaokulundan almıg olduğum diplomamı kaybettim.Yenisini alacağımdan,eskisinin hükmü yoktur.Sabahat Denizer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Kıbrıs görüşmesi bugün İstanbul'da başlıyor l Baştarafı 1 incide mamıştır.Yunanistan'ın elindeki bir kozu kulanarak tâvizler koparmağa çalıştığı düşünülmektedir.Bu koz,Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Macar İşçileri işlerine el sürmüyor t Baştarafı 1 incide 2arı ile bakılmaktadır.Bu arada,yeni Başvekillik için Zoltan ismi geçmektedir.Eski Macar Reisicumhuru Tildy'nin Macaristan'da çok taraftarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1956
  • Amerika'da kar ve feyezan can kaybına sebep oldu [ASSOCİATED PRESS] NEW YORK,15 Ame-rika'nın Kuzey Doğu eyalet-I lerinde hüküm süren şiddet-i I li kar fırtınaları ve Batı Vir-I ginia'da feyezanlar bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1956
  • Tfenerbahçe Galatasaray maçlarının bambaşka bir havası var.Bunu kendimi tanımaya başladığım günden bu yana her maçta hissettim.Ruhumu saran bu heyecanın sebeplerini izah etmek çok güç.Bâzıları bunu ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • GALATASARAY HÜCUMDA,F.BAHÇE MÜDAFAADA KUVVETLİ fk a İLIıî Takımımızın on bes g^f\elemanını saflarında bulunduran,Galatasaray ve Fenerbahçe takımları bugün,kritik puan durumu dolayısiyle ehemmiyetini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • Biz hasım olamayız B' Yözan:TURGAY SEREN [ugün Galatasaray Fenerbahçe maçları bütün memlekette görülmemiş bir heyecan ve alâka yaratıyor.Bunun sebebi senelerce Türk futbolünde şeref ve başariyle birbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • "PROFESYONEL LİG,in İKİ t FENERBA E I KARŞIYA:ARAY Senenin en büyük maçı hüviyetini taşıyan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması bugün saat 14 de Mithatpaşa stadında oynanacaktır.Haftayı kampta geçiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • II.PROFESYONEL LİG MAÇLARI 2 nci Profesyonel küme,10 uncu hafta lig maçlarına dün Şeref Stadında devam edilmiştir.Taksim Anadolu'yu 4-2 Karagümrük Süleymaniyeyi 3-0,Feriköy Beylerbeyini 4-2 yenmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • BASKETBOL LİG MAÇLARI Dün oynanan basketbol maçlarında Galatasaray,Kadıköyspor'u 85—63 yenmiştir.İkinci maçta Modaspor Vefa'ya karşı mevsimin ikinci mağlûbiyetini tatmış ve 55—49 mağlûp olmuştur.Günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • VOLEYBOL:G.Saray'ın kız voleybolcuları B.Spor'u 2—0 yenmiş,İ.T.Ü.ile Modaspor takımları hükmen mağlûp olmuşlardır.I.küme karşılaşmalarında İ.T.Ü.Kadıköyspor'u 3—2,G.Saray Beyoğluspor B)yi,Dârüşşafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • AMATÖR KÜME LİG MAÇLARI Şehrimiz amatör küme lig maçlarına devam edilmiş,şu neticeler alınmıştır:Paşabahçe Güzelhisar maçı,ilk devre 4/0 Paşabahçe'nin lehine iken,ikinci devre Güzelhisarlılar sahaya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • f-N PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A P Fenerbahçe 6 6-19 3 12 Galatasaray 6 6-18 7 12 Beşiktaş 8 4 2 2 12 10 10 Kasımpaşa 7 8 2 2 4 6 8 Istanbulspor 7 2 3 2 10 7 7 Beykoz t 3 1 4 15 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.12.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] l İLHAN DEMİRELİ MAÇIN EN MUVAFFAK FUTBOLCUSU BS#Ö5E^^ İKİNCİ DEVRENİN HEMEN BAŞINDA Besiklas Daha 7 ncl dakika do,mada"so,dan en lopu Ada lanıyor:Yerden kuşeyi bulan bir sut ve gol!İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor