Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • TOPTANCILIK VE PERAKENDECİLİK AYNI KİMSEDE BİRLEŞEBİLECEK İktisat ve Ticaret Vekâleti,çek mühim bir tebliğ yapınlamış bulunuyor.12 Aralık tarihinden itibaren mer'iyete giren iş bu tebliğ hükümlerine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • Hür.P.sert bir tebliğ neşretti HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKASINI İZAH ETME-MESİNİ TENKİD EDEN Hür.P.D.P.LİLERİ MESULİYETSİZLİĞE MÂNİ OLMAYA DAVET ETTİ [HUSUSÎ MUHABİBİMİZDENj ANKARA,13 iki günlük müzakereden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • mm-«B #1 v m.4J£ SÜLEYMAN ÇAKIR,SAHİP OLDUĞU GÜNLERDE,SANDIĞINI TEMİZLERKEN Bir boyacı sandığı 300 Dolara satıldı Boyacı Çakır'ın tek endişesi sandığı sattığı Amerikalıların kıymetini bilip bilmiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • GREVLERİN VE ÇARPIŞMALARIN SÜR'ATLE GENİŞLEDİĞİ MACARİSTAN'DA YENİ İHTİLÂL Rus kıt9atarı birbirleriyle çarpıştyor 6000 Sovyet askeri Milliyetçilere iltihak etti KADAR,RUS MODELİ BİR KAHPELİKLE MÜZAKER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • NATO'da iktisadi işbirliği artacak Alman Hariciye Vekili,Peyk memleketlerdeki istihsâl hareketinin desteklenme sini istedi [ASSOCIATED *»RESS A.A.PARİS,13 NATO Vekiller Konseyi bugün üye devletler ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • Kadar'ın yerine Horvath getiriliyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,12 İleri gelen bir Macar şahsiyeti,kukla Macar hükümeti baş» kanı Başvekil Kadar'ın yakında vazifesinden atılarak yerine Hariciye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • RUSYA'DA DA KAYNAŞMA GİTTİKÇE ARTIYOR [ANADOLU AJANSI A.P.LONDRA,13 Moskova'dan alınan ıaberlere göre Rusya dahilindeki ig yerlerinde ve üniversitelerde kaynaşmalar gittikçe artmaktadır.Macaristan'dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • ra&x;m\'vm' N [İLHAN DEMİRELİ Kıymetli edip ve maarifçi Reşat Nuri Güutekin'in naşı,dün hazin bir törenle defnedilmistir.Cenaze namazı Şişli Camiinde kılındıktan sonra Karacaahmct' REŞAT NURİ DEFNEDİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • RUSYA TAKBİH İLDİ Karar Birleşmiş Milletlerde 8 aleyhde reye karşı 55 reyle alındı [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,13 B.M.Genel Kurulu dün gece Macaristamn hürriyet kalkınmasını ezdiği için Sovyetler Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • KIBRIS İÇİN üzakereler İngiliz Müstemlekeler Vekili hazırlanan yeni Anayasayı görüşmek üzere Ankara'ya geliyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ A.P.LONDRA,13 Londrada bir müddettenberi devam eden görüşmeler so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1956
  • VIM isTikbafinizi ie i parlatabilir VIM* in müsabakasına acele içîîrafcerfmi*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • HAFTANIN j FİLMLERİ "Tiuteouc ok.out GÜNAHKAR GÖNÜLLER «Setıso» Rejisör Luchino Visconti idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir I.ux film italyan)prodüksiyonu.Oynayanlar:Alida Valli,Farley Granger,Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • ammlar iste size yeni bir fırsat Yalrtız Hanım Müşterilerimiz Arasında HUSUSİ ÇEKİLİŞ Yeni Yıl çekilişinde yalnız Hanım Müşterilerimiz arasında yapılacak hususi çekiliş sonunda 1 kişiye 20.000 lira ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • KISA HABERLER DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 345.455 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.BELEDİYE Meclisi önümüzdeki salı günü fevkalâde bir toplantıya çağıılmıştır.Meclis Sular ve E.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • w OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak 1 Üzüntülü bir gün geçireceksiniz ama aksam teselli hazır.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sabırsızsınız.Can sıkıcı hâdiselerin bâzısı bundan doğuyor.Azıcık sa-5ji« bir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Radyoya bağlı gramofon Akar sulardandır.2 Dünyanın basına dert olan zerreye ait Bir Uzak Doğu memleketi.3 Alış veriş mesleği Demir yol.4 Barsak Hemşirenin eşi.5 Bozma'nııı bozuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 İ Cuma konseri 13.00 Şarkılarj Türkân Dizer 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Hafif j şarkılar,dans ve caz müziği 14.30 Şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • Hazırlayan:Dr.S.RECEPDOKSAT Barsak iltihaplarının çeşitleri 2)Muhatlı kulum;müko-membranöz enterokolit)Zaman zaman,muhtelif aralarla,şiddetli bir sancı ile birlikte,parça şerit veya boru şeklinde deri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • ^M.W.HW.LIH.HM.HI.IMW.mi.i|M.IUl.1^ vsi f*«H tarihi 31 Aralık keşidesinde 1957 çekiliş plânı 550000 5 Mart TL50.000 5 Eylül TL.50.000 6 Mayıs.50.000 5 Kasımı u 50.000 5 Temmuz «75.000 31 Aralık 7S.OOO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • r j SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)l Dalaverecileı Kralı Türk filmi.2 Meçhul Kadın Lâle Oraloğlu Türk filmi.ALK1ZAR Tel:44 25 62)Vahşîler Hücum ediyor leannı.Dru İngilizce.ATLAS Tel:44 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • Amerikan Neşriyatı Bürosu Atatürk Bulvarı 245,Ankara Tel:27318 Bütün mesleki ve sair Amerikan mecmualarına normal kur üzerinden TL.ile abone kaydetmektedir.Müessese ve şahısları,bu kolaylıktan istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • 11 IHIM IIIIIIIIIIMIIinilllllMI.I I l I 111 M 11 I 11 11 1111 I 111 M I 111 I I 11 H 111 Kıskançlığa dâir basit hakikatler E WM ÖYLİ)şâirin manzumesine iki manzum ¦V cevap aldım.Biri «Ayşe Gül» imzalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • İki milyon dolarlık oto lâstiği ithâl ediliyor VAZİFELİ BİR KOMİSYON TARAFINDAN24 ÇESÎT MARKA LASTİK VE KAMYON TESBİT EDİLDİ iki milyon dolarlık kamyon ve oto lâstiği ithâl edilecektir.Getirtilecek ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • Bu yılın genç Doçentleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl cerrahiden Dr.M.Tekin,Dr.Hayrullah Kocaoglu.Dr.Turhan Gergen,Dr.Çelik Alp,iç hastalıklarından Dr.Remzi Özdem ve Dr.Ali Körpe Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • Grip ve difteri vak'aları artıyor Havaların istikrarsız bir durumda bulunması sebebiyle şehrimizin muhtelif semtlerinde mevsim hastalığı sayılan grip ve bu hastalıkla birlikte Difteri vak'alarının git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • Rockfeller Türkiye'ye 350 bin dolar tahsis etti ENSTİTÜNÜN YENİ BURSU AMERİKA VE İNGİL-TERE'DE DOKTORA İÇİN KULLANILACAK Amerika'daki Rockfeller Müessesesinin,Türk elemanlar yetiştirmek maksadiyle şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • Karayolları Mensuplarının Teessürü Karayolları Umum Müdür Muavini kıymetli arkadaşımız Zafer Pamir'in eşi GÖNÜL PAMİR'in ani vefatı bütün Karayolları mensuplarını sonsuz bir kedere garketmiştir.Merhum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • BARO GENEL KURULU TOPLANIYOR İstanbul Barosunun yıllık genel kurul toplantısı yarın öğleden sonra Galatasaray Lisesi konferans salonunda vnpılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • ACI BİR ÖLÜM Karayolları Umum Müdür Muavini Zafer Pamir'in sevgili eşi,Nimetin annesi,Dr.Hüseyin Enver Sarp ve ıverlıume Nimet Sarp'ın kızı,T.Kredi Bankası İstanbul şubesi müdürü Turgut Sarp'ın kızkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • Kahve alırken bir Profesörü dövmüşler Yüksek Ticaret ve Ekonomi okulu profesörlerinden Muammer Tolga dün Müddeiumumiliğe müracaat ederek,mahallesinin bakkalı tarafından dövüldu&ünü iddia etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1956
  • İçinde 80 bin lira bulunan kasayı açamayan hır* Bir atölyede faaliyete geçen sabıkalı paf i izi sayesinde kısa zamanda yakalandı Metin Saraç adında bir kasa hırsızı dün geç vakit adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • KIZIL PROPAGANDA i Şam'uı asfalt yollarımla dola-firken,karşımıza birden çıkan İ Ufak bir kamyonun üzerinde biğ fce doğru çevrilmiş bir mitralyöz f namlusunu görünce korkmadık E değil.Kamyon ilerliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • Pırlantadaki leke STANBUL'un imârına tarihin kaydetmediği bir himmetle î I devam ediliyor.Koca şehir,asırlardanberi göğsünün üstüne yığılan ağırlıklardan kurtulduğu için rahat nefes almaya başladı.Güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • zarmsil sonunda erihan 4 08)pir A I Yr r f«*H fTci arkamite* dık«y glu v ıiizıSI Ka San Ma/ha Corp1 van yro ıet »pleı SÖ7)lsl da:Tel ı Ne Fası t Polı rlantit Sühermüzik MAITEPE.GÜITEPE 3AÛPATCAÛ.AS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE MAHFRED SCHM1DT ZEHIEL HAFİYE I I SİZE BİR SÜRPRİZ HAZIRLIYOR «7 yannı bekleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • ISINAMAYAN MEŞHUR Amerika'nın ilk kadın pilotu Mrs.Dorothy Sim»,şehrimizdedir.Pilot olarak pabucu çoktan dama atılan Mrs.Sims,hir muharrir,gazeteci ve briç oyuncusu olarak meşhurlar arasında hâlâ yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • r\tın*inı,i0m *^"'if n.m,biti İnİil DPTROI Süveyş Kanalının battal kalması karşısında,şimdi tankerler Güney Afrika'dan Kap yo-DM I I İyili ıL I nUL iu ne petrolü Amerika ve Batı Avrupa limanlarına ula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • Döviz kaçakçısı ana-oğul mahkûm oldular Döviz kaçakçılığı suçundan Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan İstiklâl caddesinde bayi Hayik Minoyan ile annesi Şinorik'in duruşmaları dün kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • BENZİN KITLIĞINA KARŞI A P.Amerika'da petrol sıkıntısı yok ama,Bcrııie adında Detroit'li bir genç,gazetelerde Batı Avrupa'da benzin kıtlığı mevcut olduğunu okuduktan sonra,az benzin yakan pratik bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1956
  • KAĞIT BUHRANI evlenmeyi güçleştirdi MATBU MUAMELE KÂĞIDI BULAMIYAN ÇİFTLER NİKÂHLARINI TEHİR MECBURİYETİNDE KALIYOR UBRAHİM ÖRS] Birçok nişanlı genç,son günlerde evlenme tarihlerini tehir etmek mecbur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • CİCİ CAN HAYıR,TEŞ&6.KÜG EDERİM BAY Ş6YJ GAu'ıgA ÇOCUK 5ESL6NiYOe.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • hADi U5LU DuRuC SANIZ SİZE ĞÜZEı_gİR.PASTA VERECEĞİM.%f *JL*İ «S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • MARUF BEY *fı VAN V NA ABASINI KUVRUĞJ-N.E OLAAüŞ 3ÖYLE y V 10-247 C x 3K^ 5 AMRffîsİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • JOHNNYHAZARD FRANK ROBBİN& SUS TELEFON EDİYO-RUM EVET MİSS STEP,H Bu EVRAKIN" ÜZE-RİnjDE PENTAGON-ÇOK İBARESİ VAR.5İ2İ ALAKADAR.EDER.Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • CİSCO KID JOSE SAUNAS,ROD REED İNŞALLAH DEĞİLDİR.ADI CÎSCO KİO'mİŞ.GEBERTECEĞİM HU C-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • ALLAHLIK ALI BEY I Burada müşteriletlİN 6ÖREBIL.ECEĞ» t KADAR BÜyÜK^VAZILAfc YOKUMU "İ.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • BÜTÜN MONAKO ŞİMDÎ BU SUALİ SORUYOR:KIZ MI,ERKEK MI 11 2 Ağustos tarihli bir resmî tebliğ,gelecek şubat ayında Monaco Prensliğine bir vârisin dünyaya geleceğini bütün Monaco'lulara müjdeledi.Acaba bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • Va/aıı:HAUüLJL)itüliBINS Çeviren:NEYYİRE 83 Asansöre bindik.Rahibe:Saat on'dan sonra asansördüler çalışmaz da;diye özür diledi.Bir düğmeye bastı.Sekizinci katta asansörden çıktık.Mavi bir koridordan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • AŞK HİKÂYESİ BULANIK SULAR TEFRİKA No.10 Faik,babanızın bu mektubunu bulduğu için,karınız taralından öldürüldü.Bahanızın metresi olduğunu öğrenmemeniz İçin.Mefrâ isyanla haykırdı:«Çıldırdınız mı siz?M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • HAZRET-I-ALİ YAZAN REFİ C E V A D 83 ÜLÜNAY Ebû Süfyan sulha yanaşmak istemiyor,harbden de çekiniyordu.Hattâ İslâm ordusunu teşkil eden askerin mikdarmı,ordunun teçhizatını tahmin etmek üzere elli süv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1956
  • WV BİZ KADINIM DÂVA.VAPURA bir küçük kız geldi.On yaşlarında var.Bir gözü kör.Perişan.«Dikkat!diye bir bağırdı.Aramızda sütun var,iyi göre-miyorum ama galiba takla atıyor.Havada önce ellerini,sonra a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Pan American'ın 24 senelik emekdarı Capt.Charles R.Titus ile oğlu Yardımcı-pilot John L.Titus Pan American'ın tecrübesi lan oğula intikal eder.20.000 saat uçuş tecrübesine sahip baba ile yardımcı-pilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • â KOMİLİ Kaan ÇAMAŞIR Necmi Komili İstanbul Tel.273118 BEHLR KALIP 250G'r.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • evinizde de,güneşin hasretini çektirmeyecek olan,hem bol ışık veren,hem az cereyan sarfeden ampullerini bulundurmakla tedbirli olunuz.Sadece 'ampul,demektense/EDISON isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Amerika Suriyeden petrol borularının tamirini istedi [ANADOLU AJANSI]^ WASHİNGTON,13 Bir Amerikan kaynağından öğrenil-S diğine göre,Birleşik Amerika I Suriye'ye müracaat ederek,dört yerden kesilmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • AKDENİZ'DE RUS DENİZALTILAR!Bunların Arnavutluk'ta üslendikleri sanılıyor.Bir Amerikan deniz filosu Akdeniz'den ayrılıyor [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,13 Süveyş harekâtının başlan gıcındanberi Akdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Macar atletlerini getiren uçak kayboldu [ANADOLU AJANSI] MİLANO,13 80 Macar atletini saat 12.30 da buraya getirecek olan uçaktan henüz bir haber alınamamıştır.Milano hava alanı Roma ve Brendizi hava m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Gina Lollobrigida Seba Melikesi Filminde baş rolü oynayacak [ANADOLU AJANSI] ROMA,13 Meşhur İtalyan cinsi cazibe kraliçesi ve sinema yıldızı Gina Lollobrigida,«Seba Melikesi Belkıs» filminde bas rolü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Et ve Balık Kurumu bir buz fabrikası kuruyor Et ve Balık Kurumu,Haydarpaşa'daki Kombinesinde bir buz fabrikasının inşasına başlamıştır.Yaz başında faaliyete geçecek olan fabrika günde 60 ton buz imâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • TEKNİSYEN ALINACAK AKBANKT.A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN i Umum Müdürlüğümüz ve Beyoğlu Şubemiz kalorifer,havalandırma,elektrik ve asansör tesisatına bakacak ehliyeti haiz daimî bir teknisyen alınacaktıriste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • OTOMOBİL TAMİRCİ USTASI ARANIYOR Bir otomobil tamirci ustasına ihtiyaç vardır.İsteklilerin 411 Posta Kutusuna mektupla müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • MiIIâııef Sultıbi:Ercüment Karacan Şirketi adın;ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basüdtçp yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1376 Ccıfıa-14 1372 ai.vcl-cvvel ARALIK Aralık 11 19 56 1 VAKİ!VASATÎ EZAN!Güneş 7.18 2.37 Öğle 12.09 7.27 İkindi 14.29 9.47 Aksan 16.41 12.00 Yatsı 18.20 1.39 i İmsak 5.30 12.49 I 1—i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • KAZAN ARANIYOR 6 atmosferde,saatte 800 1000 kilo buhar verecek alev borulu kazan aranıyor.Semaver tipinde kazan tercih edilecektir.Teklifler yazılı olarak P.K.757 İstanbul adresine gönderilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • ZAYİ 81186 plâkalı kamyonumun Trafik ruhsatını Zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ahmet ve Ali Ramazanoğullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Ankara vapuru dün 242 yolcu ile geldi Denizcilik Bankasının Şimali Akdeniz hattında bulunan Ankara yolcu gemisi dün saat 16 da 190 ton yük,23 otomobil ve 242 yolcu ile limanımıza dönmüştür.Geminin bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • NATO'da iktisadî işbirliği artacak t Baştarafı 1 incide sine havale edilmiştir.Beş noktadan ibaret olan karar sureti,şu hususları ihtiva etmektedir:n Bütün sulhsever milletler,Ooğu Avrupa memleketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Rusya takbih edildi t Baştarajı 1 incide nin'e yazacağı mektupta,prensip itibariyle silahsızlanma şartlarını kabul edeceğini ve buna karşılık Rus kıt'alarının Macaristan'dan çekilmelerini isteyeceği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Toptancılık ve perakendecilik aynı kimsede birleşebilecek t Baştarajı 1 incide C| Alâkalılar,mezkûr malları yal-nız bir sıfatla satmayı tercih ettikleri takdirde keyfiyeti iş yerlerinde bir levha ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Bir adam karısının sülalesini oldurdu Kayınpeder,kaymvâlde ve baldızının kafasını koparan kaatil,karısıyla bacanağını da yaraladı [Hususi Muhabirimiz Süleyman Tokgöz'den] GELİBOLU.13 Şehrimizin Evreşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • RANDEVUCU'dan para sızdıran avukat yakalandı Randevuculuk yapan bir kadından polis şeflerinin nüfuzundan istifade ederek para sızdırmağa çalıştığı iddia olunan bir avukat hakkında tahkikat yapılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • ANN SHERİDAN TEVKİF EDİLİYOR [ANADOLU AJANSI] MEXİCO CİTY.13 Meksikalı ak-Jör Rodolfo Acosta'nın karısının müracaatı üzerine yaptığı tahkikattan sonra Mexico City Savcısı,artist Ann Sheridan hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Hür.P.sert bir tebliğ neşretti t Baştarafı 1 incide hürriyetlerimize vâki teaddllerinl diğer demokratik müesseselerimize de sirayet ettireceğini,bu kanunun müzakere ve kabul edildiği talihsiz sinilerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • CAHİT UÇUĞUN "TÜRK İKİZLERİ,İNGİLİZCE YE TERCÜME EDİLDİ Kıymetli kadın romancılarımızdan Cahit Uçuğun «Türk İkizleri» adlı eseri,Londra'da İngilizce olarak «The Tıırkish Twins» adı altında neşredilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • İstanbul üniversitesindeki hırsızlığın faili inegöl d e yakalandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,13 İstanbul Ünversiteslnde muhtelif tarihlerde vukua gelmiş olan hırsızlıkların failini zabıta İnegöl'ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Irlanda'Iı miliyelçiler harekete geçtiler 12 yere baskın yapan Milliyetçileri yakalamak için 12 bin İngiliz polisi seferber edildi [ANADOLU AJANSI] BELFAST Kuzey İrlanda)İrlanda'lı milliyetçiler,asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • BURSA'DA İKİ KAATİL İDAMA MAHKOM OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENJ BURSA,13 Kelez kazasının Davutlar köyünden Ali Özdemir'i parasına tamaen başını taçla ezerek öldüren Mehmet Seyrek ile Kâmil Yumak'ın duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • ANTAKYA'DA KAR YAĞIYOR ANTAKYA,13 Şehrimiz ve civarına bugün mevsimin ilk karı yağmıştır.Akşama kadar ba/an tipi halinde devam eden kar şimdiden 10 santimi bulmuştur.Senelerdenberi şehrimizde bu şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1956
  • Macaristan'da yeni ihtilâl İ Baştarafı 1 incide Rus ve bir o kadar da Milliyetçi ölmüştür.RUS BİRLİKLERİ BİRBİ-RİYLE ÇARPIŞIYOR Bugün bildirildiğine göre,Macaristan'da,Budapeşte'ye yakın Gallert dağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1956
  • I SAMI ONKMLII ER AĞABEY'» Sanki Be$ikta)solaçığı Şükrü,verdini pası voleyle gole eviren Beşiktaş soliçi Şerefi tebrik ediyor.Fakat hayır# tebrik eden Şükrü,tebrik edilen de Şeref olduğu halde,mevzu I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1956
  • BK.YKOZ'un TEMEL TAŞI FAHRETTİN Beykozlu Fahrettin gol Krallığında Başa geçti «Ol.Fahrettin Beykoz)4 GOL:f Ergun,Can.Şlrzat F.B.B.Ali G.S.Recep BJK)Kasaboğlu İ.S.Erdoğan,Abdullah Beykoz)3 GOL Lefter P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1956
  • KISA HABERLER BEŞİKTAŞ KAMPTA:Yarın oynanacak Adalet maçı için Beşiktaş ondört futbolcu ile kampa girmiştir.Kampta bulunan futbolcular:Varol,Bülent,Ahmet,Kâmil,Eşref,Ali İhsan,Nusret,Metin,Recep,Nazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1956
  • F.BAHCE KULÜBÜ Atletizm Sezonunu Açtı Seri çalışmalara perşembe günü başlanıyor.50.yıldönümünde meşhur atletler davet edilecek 1956-1957 yılı Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şubesi faaliyetinin açılısı mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1956
  • qğ® 099 099.REKORLAROUMPIYADI Mânialı koşularda Amerika üs Altı genç vücut,çelik yaylar gibi gerilmiş bekliyorlardı.Şimdi bir tabanca patlayacak ve.Ve tabanca patladı.İlk maniayı aşarken ikisi,gruptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1956
  • G.Saray da Fenerbahçe de kampa girdi Sarı Lacivertliler dünkü antrenman maçında Defterdar'ı 5-0 yendi.Szekelly takımı çamurda oynamaya alıştırdı Yabancı hakem getirilmemesi ihtimâli var [SAMİ ÖNEMLİ1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1956
  • i:UJPEST'İN TÜRKİYE'ye GELECEĞİ BELLİ DEĞİL Dün bir ajans haberi «Yugoslavyada maçlar yapan Ujpest Macar takımının tren-le Belgraddan İstanbula hare ket ettiğini ve Macar futbol «¦ularının mülteci ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.12.1956
  • "Melburn'da yorgun,hazırlıksız güreşildi,Kafile mensuplarından biri başansızbkta idareciler kadar mağrur davranan güreşçilerimizi ve "Yarım puan,işinde de bir hakemimizi itham ediyor.V.Emre nin bu haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor