Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • friivıffrıtli&ı» İtim.BELGRAD'DA DOSTLUK Başvekil Karamanlis,Tito,Yunan Hariciye Vekili E.Averoff ve Sadi Kavur Yunan Başvekili;Belgrad'ı ziyareti esnasında,Beyaz Saray'da Tito'nun verdiği resmi kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • NATO,TÜRK w-M_B B B tezini ele aldı Gizli toplantıda Başvekil,Orta-Doğuda Sovyet nüfuzunun yaratacağı tehlikeleri belirten raporumuzu izah etti [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,12 Bugün Paris'te toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • [ANADOLU AJANSI] LONDRA.12 Başvekil Anthony Eden ve Lady.Eden bu cuma günü İngiltere'ye dönmüş olacaklardır.Hava alanında Butler tarafından karşılanacak olan EBen derhal doktorları tarafından muayene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • JAPONYA,BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ALINDI [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,12 Dünya Teşkilâtı Güvenlik Konseyi,bu akşam Japonya'nın Birleşmiş Milletler Teşkilâtına kabulünü ittifakla tasvip etmiştir.Konsey buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Bulgaristan'da ayaklanmalara karşı tanklar devriye geziyor [Hususî Muhabirimiz Engin Nurtangül'den] EDİRNE,12 Polonya ve Macaristan'da vuku bulan ayaklanmaların Bulgaristan'a sirayet ettiği bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • I ilhan demireli İfÂI Â VADAVfİY Tar'lir kansan Dtn'.cilik BsnİcMi ile civarındaki binalardan bos kalan saha,hâlâ tanzim IIMfcH BVAlfAAU I edilmemiştir.İleride trafiği geniş çapta ferahlatacak olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • SAAR,ALMANYA'YA İADE EDİLİYOR [ASSOCİATED PARİS 12 Fransız Millî Meclisi bugün,Saar havzasının Batı Alman'yaya iadesini derpiş eden Fransız-Alman muahedesini 285 e arşı 354 oyla tasdik etmiştir.Aidiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Meclis dün iki idam kararını tasdik etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,12 Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında iki katil hâdisesinin failleri hakkında verilen idam kararlarının tasdiki esnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • iran petrollerinin İskenderun'dan akıtılması isteniyor [ANADOLU AJANSI] TAHRAN,12 İran Millî Petrol Şirketinin yüksek rütbeli memurlarından biri bugün şu beyanatta bulunmuştur:«Bâzı yabancı şirketler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Reşat Nuri Güntekin bugün defnedilecek Londra'da vefat eden kıymetli edip ve romancı Reşat Nuri Güntekin'in nâ'şı dün gece uçakla şehrimize getirilmiştir.Defin merasimi İstanbul Belediyesi tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Kar Manisa'da hayatı durdurdu Hususî Muhabirimiz Kığını ONARIR'dan] MANİSA,12 Gece yarısından itibaren 15 saat fasılasız yağan kar,şehirde iktisadî hayatı felce uğratmıştır.Bir çok köylerle irtibat ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • CİLAS 3 YIL AĞIR HAPİS YATACAK [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,12 Belgrad radyosu bugün,sabık Cumhurbaşkan muavini Milovan Cllas'ın muzır propaganda yaymak suçundan 3 yıl ağır hapse mahkûm olduğunu bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Süveyş işi Mısır ile görüşülecek Hammarskjoeli'un iştirakiyle Cenevre'de bir konferansın toplanmasına çalışılıyor [ASSOCIATED PRESS] PARİS,12 Bildirildiğine göre İngiltere ile Fransa Süveyş Kanalı anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Benzin Tevziatı Değişmiyor Vilâyet benzin ve gaz stokunun kâfi olduğunu bildirdi Dün sabah Vilâyette Vali Prof.Gökay'ın başkanlığında yapılan bir toplantıda şehrin akaryakıt durumu gözden geçirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Grevlere ve hürriyet mücadelesine devam eden Macaristan'da temizlik işçi Konseyi üyeleri ihtilâl çıkarmak ve sabotaj suçu ile tevkif edildiler [Milliyet Radyo Servisi Ajansları LONDRA,12 Kukla Macar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • II.lAP.J HARB VE 10V| Geçen ay Ruslara karsı Budapeşte'de çarpışırken birbirlerine âşık olan iki Macar genci,iltica ettikleri Roma'da evvelki gün St.Pier kilisesinde evlenmişlerdir.Hâlen Macaristan'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • ISTİHBAIİOII» Ot PARLATA&İMJ» VIM m musaba hasma acele iştirak ediniz,Perşembe 19 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • •jSV-kfc-"h'HüdSIüiiJiiiiillı ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON f2742 10 Santral YIL:7 SAYI:2363 BUGÜN 6 SAYFA 15 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • AKDFNİ7'İ IfnMÇIl If ADIQI YADTII AR İVİ,sa Haberlerine bakardınız,Huşların alım satımları lanı MİVUCİİI*.I AMTIOI IHrilbHn mânasiyle ölü noktada bulunmaktadır.Buna karşılık,aynı memleketin çeşitli ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • Pfe ğgt a XBT qsıf Korunma sistemi değişiyor Topyekûn harbe karşı top yekûn müdafaa esasına dayanan yeni lâyiha müstaceliyetle görüşülecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,12 Sivil Savunma Kanununun,ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1956
  • FRANKFURT OYUNCAK SERGİSİNE ÇAĞIRILDIK GAZETELERDEN} v-^i m jyj&i-^Ü-jÜ&j^^-m fct|/W YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • Ankar&'lılann çok iyi tanıdığı ve sevdiği profesörlerinden biri son zamanlarda sıhhati bozuldu.Bundan fazlasıyle üzülen hanımlar arasında bir haber şayi oldu:Profesörün her şeyin en güzelini,en iyisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • BANKA AJANI veya ECZAHANE Yenikapı Lânga Karakol karşısı,çarşıda,Yeni Apartıman altı kiralık ve satılıktır.Telefon:22 64 62.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • pp ^^UJÜL bS99i Wtd A R^wiV-W m\u J lifi f^ TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI Î95 6 TAHVİLLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Barsak iltihabının çeşitleri 1)Tifo,paratifo,dizanteri,barsak şarbonu,barsak veremi ve firengisi gibi başlı başına bir hastalık teşkil eden halleri II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • B OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Heyecan ve telâşı bırakınız.Her şey düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İnsanlara karşı bu kadar itimatsız olmay nız.Sizi düşünenler de,beğenenler de çok.BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Ahmet Çağan 13.30 Haberler 13.45 Türküler.Azize Tözem 14.00 Çalışırken müzik Karışık hafif melodi-ler ve dans müziği 14.30 Şarkılar.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • BULMACA 1 2 34 5-6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Birlik,kulüp toplantısı Bir taşıt.2 Peykin peykidir Biler adı Kadar.3 Konuşan,gülen,ağlayan manlûk Kauçuktan yapılır.4 Büyük bir Osmanlı tarih ve tarihç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • PRODIGE CREME PUFF Kremli Pudra.PRODIÜE KREMlt PUDRA yumuşak,ince,yaglımsı,Çok pratik ve cazip renkli bir makiyajdır.Bir defa sürülmekle teninize teravet ve kadifemsı bir matlık temin eder.IABORATOIRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • İstanbul 1.nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul'un en işlek yerinde satılık büyük bir han OTEL BANKA İŞ HANI Yapılmaya elverişli 582,5 metre murabbaı üzerinde inşâ edilmiş büyük bir han 7 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • SELANİK BANKASI 28 Aralık keşidesi 25.000 URA Bir kişiye 15.000 LİRA AYRICA 5 Adet 1,000ı-Liralık 10 Adet 500i-Liralık Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • M E V L i D Merhum CEMİL İPEKÇİ 'nin ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının 40.ncı günü olan 15/12/956 cumartesi günü saat 15 de Maçka'da Bronz sokağında 1 No.lu Başarı Apartmanındaki dairesinde Mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • MEVLİD İ ŞERİF Çok genç yaşında ebediyet âlemine intikal eden oğlum Yılmaz ALTINIŞIK'm vefatının 40.gününe tesadüf eden 14-12-1956 cuma günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camii' Şerifinde Mevlidhan R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • ÖL Ü M Merhum Dr.Nuri Beyin oğlu,Hâdiye Güntekin'in eşi,Elâ Güntekin'in babası,Şâdiye Topçuoğlu'nun damadı,Nuri Saran'ın dayısı.Ru,şen Eşref Günaydın,Hayrünnisa Yesari.Tevhide,İkbal,Yaver,Timurkan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • BELEDİYE,YAKACAK SA-TIŞINA HAZIRLANIYOR Belediye,odun ve mangal kömürü tanzim satışları için gerekli,haz rlıkları tamamlamak-üzeredir.Diğer taraftan,bu ay basına kadar serbest piyasada 850 bin çeki od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • M E V L İ D Kıymetli aile büyüğümüz ve sevgili babamız ŞABAN GÜRELLİ'nin vefatının kırkıncı gününe müsadif 15/12/1956 cumartesi günü,Şişli Camiinde öğle namazını mü-teâkip Hafız Esat Gerede,Hafız i Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • Çay istifçileri ile mücadele başladı BİR HAR KAHVECİSİNDE 232.BİR BAKKALDA DA 80 PAKET ÇAY BULUNDU Piyasada çayın güç bulnduğu veya fiatının arttırılacağı hakkında asılsız söylentiler çıkaranlarla müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • KARISINA KARSI METRESİNİ ÇIKARDI Bir adam,erkekliğini isbat için mahkemede bir metresten ve gayri meşru üç çocuktan bahsetti Bir şahıs,kocalık vazifesini yapabilecek durumda olduğunu isbat için,mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • YAKUP KADRİ'nin İFADESİ ALINDI Yakup Kadri Karaosmanoğlu,dün İftanbul Basın Müddeiumumiliğine celbedilmiş ve ifadesine müracaat olunmuştur.Ankara Müddeiumumîliğinden gelen talimat ggreğince ifadesi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • Hukuk Faküliesi'nin yönetmeliği dert oldu Hukuk Fakültesi imtihan yönetmeliği talebeyi bir türlü memnun edecek mahiyet alamamıştır.Eski talebenin iddiasına göre.eski talimatname talebeye şubatla C)gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • BATMAN TANKERİNİN REVİZYONU YAPILDI Roterdam'da garanti revizyonu yapılan Batman tankerinin tamiratı bitmiş ve gemi dün gece Meksika'ya hareket etmiştir.Oradan 20.000 ton akaryakıt yükledikten sonra l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • Tahtakale telefon santralı abone tevziatı yapıyor Telefon Başmüdürlüğü tarafından Tahtakale santralına bağlı olarak işletmeye açılan 2500 lük yeni santralın tevziatına devam edilmektedir.Bu cümleden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • AĞVA FENERİ İSLETMEYE AÇILDI Kıyı emniyet-tertibatının 163 üncü feneri olarak,dün Ağva feneri işletmeye açılmıştır.Fener geceleri,Ş mil meıafeden görülebilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • Üniversite testleri için yeni formüller İstanbul Üniversitesi Rektörü ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanları,dün test imtihanlarının aksayan taraflarım tesbit etmek için bir toplantı yapmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • 17 TASIMDAKİ BİR KIZ HIRSIZLIK YAPMIŞ Bostancı'da oturan Berra Yazıcı adında bir kadiri,zabıtaya müracaat ederek,evde bulunmadığı bir sırada meçhul biri tarafından bir miktar giyim eşyasının çalındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • Evet çökebilir E iki ATO Vekiller Konseyinin toplantısında,E 1^1 Amerika Hariciye Vekili Dulles,Sovyet komünizminin iç tazyikler neticesinde çö-E İçebileceğini ve dünyadaki tehlikeli ikiliğin or-tadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • KİSA HA&ERLIR m TAHTAKALE'de iskele civar ndaki motorlavda çalışan ve burada ikamet eden Ahrftet Kara adındaki amele,dün sabah bir motorun içinde koma hâlinde bulunmuş ve kaldırıldığı hastahânede ifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • Veterinerlik 3 ayda 124-9 kontrol yaptı Kontrollerde 12 müessese kapatıldı.21 i için de ceza zaptı tutuldu Belediye Veteriner Müdürlüğü ekipleri,son üç ay içinde 487 kasap,87 sakatatçı,96 balıkçı,92 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1956
  • r SİNEMALAR V-BEYOĞLU AKIN' Paııgaltı)Tel:48 65 02)1 DalavereciJeı Kralı Türk filmi.2 Meçhul Kadın Lâle Oraloğtu Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Vahşiler Hiir cum ediyor Jeann'e Dru İngilizce.ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • PENDİK TERSANESİ tam bir inşa tesisi olacak Tersane gemi ihtiyacımızı karşıladığı gibi,ihraç da yapabilecek kapasitede {[NECMİ ONUR!&1 gün önce,Denizcilik Bankası tal 'ndan Pendik'de bir tersane inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • Macaristan'da temizlik Baştarajı 1 incide Mindszenty,şimdilik Amerikan Elçiliğinde kalmak kararındadır.İltica anlaşması gereğince Kardinal hiç bir beyanat verememekte ve hiç bir ziyaretçi kabul edemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • Pasif Korunma sistemi değişiyor t Baştarajı 1 incide hakkuk ettirmekten bizzat mes'ul olacaktır.Bütün vatandaşları,kendilerine tahmil edilen sivil savunma hizmet ve vazifelerini yapmağa mecbur eden lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • Kızılay'ın Sirkeci ve Pendik'deki kampları yeniden tanzim edildi ve sinemaya kadar bütün ihtiyaçlar düşünüldü [ÜMİT DENİZ] 28/11/1956 çarşamba günü Toprak ve İskân İşleri Müdürlüğünün istanbul Bürosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • BİR BERBER KILLARI yok eden ilâç buldu AKHİSAR'LI BERBER 5 SENELİK ARAŞTIRMA SONUNDA BULDUĞU İLÂCIN DENEMESİNİ BİR KADININ KOL VE BACAKLARINDA YAPTI IH u s u s i Muhabirimi?Ahmet Cevdet Sidal'dan] AKH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • LıRÜÇHAN ÜNVER] GERÇEK DEFİNECİ İmi verimli define olarak define hastalığını keşfeden Ahmet Ekşi,polis tarafından yakalanmıştır.Kk.şi,muhayyel birtakım defineleri define hastalarına satarak geçinmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • Patlayan bir gaz ocağı 3 kişiyi yaraladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] AKHİSAR,12 Şehrimizde patlıyan bir gazocagı,üç şahsın ağır surette yaralanmasına sebep olmuştur.Haindi ismindeki şahsın evinde yanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • BİR ROKET DAHA FİRAR ETTİ [ASSOCIATED PRESS] EDNVARDS,California)12 Donanmaya ait bir güdümlü roket dün bir deneme sırasında kendisini sevkeden jet uçağının kontrolünden sıyrılmış,korkunç bir hızla Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • KUYAYT PETROL tesislerinde bombalar patladı [ASSOCIATED PRESS} LONDRA.12 Basra Körfezinde Kuvayt'te İngiliz Petrol Şirketi İşletmelerinde bir takım bomba infilâki vukubulduğu bugün İngiliz hariciyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • fRÜÇHAN ÜNVERİ «ŞEY» in YÜZÜNÜ ÇİZEN GÜNDÜZ GÖLÖNÜ.RESSAM BEDRİ KORAMAN'la "ŞEY,in YÜZÜ YARIŞMASINI KAZANAN Gm m unduz Golonu Bir Akademi talebesi olan Gündüz Gölünü,müsabakaya katıldığı zaman kazanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • ıen mi cevauı enderun Suriyenindir,ergeç bizim olacaktır» İskenderun'un Suriye'nin 02 malı olduğu ütopisi İmi gün biraz daha yerleşirken,hükümet de bu meseleyi körürklemekte ve halkı aleyhimize kışkır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • Röportaj:İZZET S.SEDES Türk düşmanlığının ıca sebebi Hatay yy m4.ÖL İ f s y y JADMINİSTRATIVE SYRIA N' İste gülünç olmanın en bariz misâli.Suriye Hükümeti tarafından bastırılan bütün haritalarda Hatay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1956
  • Gençliğin günâhı Eyüp semtinde oturan ve mektubundan genç olduğu anlaşı-l lan bir okuyucumdan şu mektubu aldım:«Ulunay Amca,ğ Sizden arkadaşlarımın ekseriyetinin günah olarak kabul ettiği bir i E vak'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • BONCUK BUNLAR.OA HAYAT.LARiMi UYUMAKLA ir MURK.t WAlt DlSNiT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • DEMİR YUMRUK L«J«UK«9VftL»ia:İMİJ APPET SİULV,BEKLET.TiTa ZİYANI YO HADİ BOLT,BENİ KO-VE GÖTÜR SİR.AN EVVEL.YENİ HAYATA BAŞLAMAK İSTİYO-RUM,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • CISCO KID JOSE SALINIM.fiOD REED CISCO SEN TANV BlR.İŞ ADA/VM.SIN.SENİ 6EĞEN1VORUM.MUHAKKAK ALTINLARINI ALACAKSIN VALNIZ ROVVpy İLE KAVgAM SENİ ÜZÜyOR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • TOMBIK KARDAN KESRET EDE i RİM ÇOCUKUM.MERŞEVİ BOZAKıVALKia KÜÇÜK.L£Rİ EĞLEK OİRİZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • HAZRET-İ-ALI YAZANf REFİ C E V A D 82 U LU N AY Bunlar kolay kolay dağılacak bir cemiyet değildir.Hepsi Muhammed'in etrafında pervane gibi dönüyorlar,ne emretse derhal yapılıyor,söz söylerken yüzüne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAKOLJL)KÜBBİNS 82 Çeviren:NEYYİRE Rica ederim Mister Brad;dedi.Sonra telefonda birine cevap verdi.Burada.Veriyorum.Ve telefonu bana uzattı.Aldım.Elaine'in uzaklaşmasına bakarken:Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • İŞÇİ KİZLAR ARANİYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere 20 yaşma kadar işçi kıdar aranıyor.Beyazıt Marmara Sineması arkasında Büyük Haydar sokağında Pavo Laboratuarına müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • TANSEVER T.A.ORTAKLIĞININ 22.10.95G tarihinde toplanan umumî heyetinde ittihaz edilen karar gereğince sermayesi 750.000 T.lirasından 6.000.000 T.lirasına iblâğ edilmiştir.Arttırılan 5.250.000 lira ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • Türkiye Eski Muharibler Bankası A.0.UHABANK Yıl sonu fevkalâdelikleri her şube ve ajansta mahallî hususî keşide,ayrıca biri İstanbul'da,diğeri Ankara'da olmak üzere 2 Apartıman dairesi 31 Aralık 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • ı.BİZ KADINLAR Neyyire KOCA BİR SORU BAKIYORUM.Dün uyuşuk,uykucu,derbeder genç bugün diri,şen,çckidüzenli.Kaç,kaç kereler işinin başında,masasında görmüştüm.Daha akşam demeden çok önce uyuklardı.Enses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • Faik,o fırtınada nereye,kimi görmeye gitmişti,S bunu düşünürken gözüm,hizmetçi kıza gitti.«Nedir o EE yıkadığın?dedim.Kızardı:«Şey.hangarın orada hu İd um da.Kızın yıkadığı,oldukça şık bir kadın jE eı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • UTO-Llîç p/VrENî'£0 Ü.S.A.Auto-Lite Bujileri motorunuzdan azami randıman almak üzere imal edilmiştir Eskiyen bujilerinizi,randımanı tecrübe edilmiş Auto-Lite Bujileri ile değiştirmeniz menfaatiniz ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1956
  • r MîlİBiıef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ tPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI V_HİCKI 1376 Ccıııaziyt'Icvvel 10 Perşembe 13 ARALIK 19 5 6 I RUMÎ 137
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1956
  • 3 GÜN KALDI LİRA PARA i İYESİ HESABI HIZDAKİ HER fiOÜRA YA AYRI BİR KUR'A NUMARASI V£RİLİR.67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • YIL SONU KEŞİDEMİZDE TANE ŞİİRİN VİLLÂ AYRICA:BİR TALİHLİYE TAM 100.000 TL OLMAK ÜZERE 150.000 TL.MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ DOĞU BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • K-J Saçlarınıza ipek yumuşaklığı verecek tabif bir parlaklık kazandıracak f",^te^ br Uaclarj] 1 VC'V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • I Z\TÜRKAY ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.lstinye İstanbul)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • KÜÇÜK SAHNE BU AKŞAM OYTARI PİYES 4 PERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • G E C C RAHAT V YURSANIZ GÜNDÜZ RAHAT ÇALIŞIRSINIZ Yatak,yastık ve yorganlarımız UYKU TEMİN EDER SULTANH AMAM,ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok.18 Tel:22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • Dakikada 8 Kilometre Süratle SARSINTISIZ BİR UÇUŞ İLE UÇUNUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • KAZAN ARANIYOR 6 atmosferde,saatte 800 1000 kilo buhar verecek alev borulu kazan aranıyor.Semaver tipinde kazan tercih edilecektir.Teklifler yazılı olarak PJC.757 İstanbul adresine gönderilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • DENİZLİ KÜLTÜR DERNEĞİNDEN Derneğimizin yıllık Kongresi 12:12:1956 tarihmde ekseriyet temin edilemediğinden 16/12/1956 pazar günü saat 14 de Nişantaşı Işık Lisesinde yapılacaktır.Gündem 1 Kongre Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • Z A Y t Tutum bankasının Galata Şubesinden aldıftım 4937 No.lı Küçük Cari Hesap karnesini kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.FANİ HAfa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • ŞOFÖRLER VE OTO SAHİPLERİ Üzülmeyiniz çaüak silindirleri modern tesislerimizde garantili tamir ediyoruz,Kadıköy Demirbank sırası AKIM Çatlak Tamirhanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.12.1956
  • Annem:«VİTA'dan başka yağ alma!dedi-Haklısınız,çünkü,Vita,paranızın en iyi karşılığıdır.En yüksek kalite:terkibinde bulunan ayçiçeği,pamuk ve susam yağları sayesinde VİTA,sıhhî ve vitamini bol bir gıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1956
  • DÖRDÜNCÜLÜK MÜCADELESİNDE K.Paşa İst.Spor yenişemediler 0-0 Çamurun bol olduğu sahada,tabiî futbol oynanamadı.Bütün gayret topu çamurdan sökmekten Heri geçemedi Dunku maçı gördük,aynı sahada perşembe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • HER ŞEYE RAĞMEN GALİP Macaristan'da katliâm ve mücadele devam ederken,Macar Honved takımı da ünlü yıldızlariyle Avnıpa'daki maçlarına devam ediyor.Bütün moral bozukluğuna rağmen Lspanya'dakl maçta Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • 099 099 099.REKORLAR OUMPIYADI 099 0ğ& "Hesaba gelmeyen adam,ve."Hesabı tutmayan adam,Kolehmainen.Nurmi,Zatopek.Bu unutulmaz isimlerin arasına simdi bir tanesi daha karıştı:Kuts.Mukavemet koşularında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • Dün yapılan okul maçları Okul Spor Yurtlarının tertiplediği müsabakalara dün de devam edilmiş,futbolda Gazetecilik Enstitüsü Yeni Koleji 2-0)Tophane Sanat Yapı Enstitüsü'nü 2-1)yenmişler,Galatasaray A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • ITALYA'ya GELEN MACAR ATLETLERİ Melbourne Olimpiyatlarına iştirak etmiş olan 45 Macar atleti,bugünkü İtalyan yolcu uçağı ile Milano'ya gelmiş bulunmaktadır.Başlarında Macar Spor İşleri Vekili Heggi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • Kİ S A HASERLER CUMARTESİ GUNU oynanacak Adalet maçı için Beşiktaş takımı,dün akşam Mano Palas'ta kampa girmiştir.Kampa alınan on beş futbolcu şunlardır:Bülent,Varol.Kâmil.Ahmet.Eşref,A.İhsan,Nusret.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • Bugün saat 14 te Mithatpaşa'da EMNİYET BEYKOZ'la OYNUYOR Profesyonel ligin kendi çapında iddia taşıyan karşılaşmalarından birini bugün Mithatpaşa stadında Beykoz ve Emniyet takımları yapacaktır.Her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • PAZAR GÜNKÜ BÜYÜK MAÇ iÇiN İKİ EZELİ RAKİP KAMPA GİRİYOR G.Saray ve F.Bahçe bugün kendi stadlarında sıkı birer antrenman yapacaklar.Kadri dün kampa alındı Pazar günü ezelî rakibi Galatasaray ile «Asrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • fil İMDİ VAT nrillİİCİÎ Evvelki gece sabaha karsı yurda dönen güreşçiler,bâzı gümrük muamelesini ikmal için ULlIHrllAl UUnUdU sabah sajbah tekrar Yeşilköy'e yollandılar.Soldan itibaren H.Akbaş,Y.Doğu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.12.1956
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 6-19 3 12 Galatasaray 6 6-18 7 12 Beşiktaş 7 4 1 2 10 8 9 Kasımpaşa 7 3 2 2 4 6 8 Istanbulspor 7 2 3 2 10 7 7 Beykoz 7 2 1 4 11 13 5 Emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor