Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • Reşad Nuri'nin nâ'şı bugün getiriliyor l ondra'da vefat eden değerli mtıharrir ve Resad Nuri OOn*«»kin'in nâ'çı bu gece uçakla şehrimizo getirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • KADIN GAZETECİLERİN UÇAĞI KONYA'DA MECBURÎ İNİŞ YAPTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN I KONYA,11 Dünya turuna çıkmış olan Amerikalı Miss Jan Marie ile Danimarkalı Misis Karanlydia abında iki kadın gazetecinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • KARISINI ÖLDÜREN BİR İMAM KALAYCILIK YAPARKEN TUTULDU [HUSUSÎ MUI1 AHİRİMİZDEN KONYA,11 Vilâyetimizde 1956 yılında işlenen korkunç cinayetlerden birinin faili yakalanmıştır.Karaman kazasının Bucak kış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • BALIKESİR'DE BİR Jet uçağımız düştü fHususî Muhabirimiz Ekrem Balıbek'denl BALIKESİR,11 Bugün şehrimizde bir jet kazası olmuştur.Saat 10 da şehrimiz hava üssünden havalanan teğmen Siyami Sümer,idaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • Hariciyemiz üç iftirayı alanladı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,11 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bildirilmiştir:Son günlerde Türkiye ile alâkalı olarak,Moskova,Kahire ve Şam menşeli muhtelif asılsız h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • UZAK DOĞU" pA HİNDİSTAN PAKİSTAN fi*"'rr t ENDONEZYA JAPONYA AVUSTRALYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • ^Mmm f$?mh TÜRK HEYETİ °Ün f*friste toi lantıla«na başlayan NATO Konseyine Türk delegasyonu,Orta Doğu'da Sovyet nüfuzunun sebep olacağı zararları izah eden bir nV°r vermiştir.Resimde hey'etimlze başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • REİSİCUMHUR İSTANBUL'DA K^SiKü^E iniştir.Reisicumhur'u Penrtikte İstanbul Vali ve Belediye Reisi Prof.Falırtttln Kerim Gökay,Haydarpaşa Garında da Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ile sivil v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • «Mr.H»ın Birleşmiş Millet I e r d e k i Macar delegasyonu salonu terketti [ASSOCİATED PREJ J NEW YORK,11 Seylân.Endonezya.Burma hükümetleriyle birlikte hareket eden Hindistan delegesi Krishna Menon bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1956
  • [USISJ Viyana'da komünistler aleyhinde yapılan nümayişler esnasında,Sovyet Harb Abidesindeki Kızd Yıldız sökülmüş ve sokaklarda dolaştınlmıştır.Rusların Macaristan'da tekrar başlayan mezâlimine karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • İKTİSÂT ve TİCARET Hazırlayan.Dr.Halûk CıLLOV DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ AZALIYOR 1956 yılma ait on aylık dış ticaret istatistikleri elimize geçmiş bulunuyor.Buna göre 1956 ekim ayında ihracatımız kıymeti 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • fc OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir söz yüzünden bir dostu İnciteceksiniz.Yazılarınıza ve sözlerinize bugün çok dikkat ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Büyük bir nes'e sizi bekliyor.Yakınlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • BU İM SOLDAN SAĞA:I Fikir,san'at İlim kasacıgı Hem vefa gibi biı faziletin hem de yaltaklanma zilletinin sembolü,2 Bir pamuk Bir Karadeniz limanı 3 Mezar Müziğin sembolü olan çalgı Dost,4 Bir renk Bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • ŞEKERBANK Umum Müdürlüğünden Bankamız teşkilâtı için Müdür,Muhasebeci ve Seksiyon Şefi yetiştirilmek üzere 10)Stajyer Memur alınacaktır.Taliplerin askerliklerini yapmış olmaları,Yüksek Ekonomi ve Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Havalandırılmış Yeni Pudra O derece ince ve hafif bir pudra ki havada dalgalanır.İşte Parisli bir kimyagerin cazip keşfi.Bunun içindir ki Tokalon pudrası cildi görünmc2 bir güzellik tülü ile kaplayaıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • SAĞLİK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S RECEP DOKSAT Barsakta iltihap yapan hastalık ve sebepler o kadar çeşitli ve dağınıktır ki,Tıbbın uzun bahislerinden birini teşkil eder.Öyle ki yalnız barsak hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • SAAT KAÇAKÇILARIN Ü(Ü DÜN TEVKİF EDİL 19 kişilik şebekenin şimdilik 12 si Adliyeye verildi.Sanıkların suçu üç grupta mütâlâa ediliyor Bir sene içersinde yurda kaçak olarak bir milyon lira değerinde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Kok Kömürü tevziatı devam ediyor İkinci parti kok kömürü tevziatı devam etmektedir.10 gün içinde kömür almak üzere müracaat edenlerin nisbeti yüzde 70 i bulmuştur.Alâkalılar istihlâk sahiplerinin lâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • İtfaiye teşkilâtı takviye ediliyor SON ÜÇ AY İÇİNDE ÇIKAN 298 YANGINDA SADECE 15 BİNA TAMAMEN YANDI istanbul itfaiyesinin takviyesi için 5 motopomp sipariş edilmiş ve 134 bin liraya 10 bin metre hortu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Belgrad ormanlarında geyik nesli üretilecek Belgrad ormanlarında av hayvanları üretilecektir.Bunun için 200 hektarlık bir saha ayrılmış ve etrafı telle çevrilmeğe başlanmıştır.Nesli üretilecek av hayv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Üç otomobil sahibi hakkında takibata geçildi Fazla para aldıkları için cezalandırılan şoförlerden bâzıları,otomobil sahiplerinin kendilerinden,kilometre basına Belediyenin tâyin ettiği ücretten daha f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Dün 15 ton hamsi tutuldu Balık akını devam etmektedir.Dün de ilk defa olarak 15 ton hamsi tutulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Otel odasında 25 bin lirasını çaldırmış Zabıta mühim bir otel hırsızlığına el koymuştur.Birkaç gün önce İzmir'den gelen ve Sirkecideki Toros isimli otele inen Kemal Nuri Büyükdeniz adında birinin iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • MEVLtD Merhum CEMİL İPEKÇİ'nin ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının 40.ncı günü olan 15/12/956 cumartesi günü-saat 15 de Maçkada Bronz sokağında 1 No.lu Başarı Apartman ındak i dairesinde Mevlûdu nebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • İhracatımızda artış var İhracatımızda bir artıg başlamıştır.Dün yapılan ihracatın tutarı 2.011.929 liradır.Sevkedilen malların basında 2 milyon lira ile Blister bakırı gelmekte,bunu balık ve iç fındık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • 3 Renkli f SİNEMALAR v_BEYOĞLU AKIN Paııgaltı)Tel:48 65 02)1 Dalavereciler Kralı Türk filmi.2 Meçhul Kadın Lâle Oraloğlu Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Vahşiler Hücum ediyor Jeanne Dru İngilizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Amerikan Neşriyatı Bürosu Atatürk Bulvarı 245,Ankara Tel:27318 Bütün meslekî ve sair Amerikan mecmualarına normal kur üzerinden TL.ile abone kaydetmektedir.Müessese ve şahısları,bu kolaylıktan istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • TEŞEKKÜR Kızımız Nihal Tanrıyar'ın rahatsızlığında gerekli ve muvaffak müdahaleyi yapan değerli Kulak,Boğaz,Burun mütehassı-"sı İsmail Soyarslan'a alenen teşekkürü bir borç biliriz.Tanrıyar Altesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • HABERLER 1 w BELEDİYE Meclisince satılırımı karar verilen Serkldoryan blokla,milyon lira tahmin bedeli üzerinden'^ Aralık günü satışa çıkarılacaktır.tırma kapalı zarf usulü ile yanılac tır.ŞEHRİMİZDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Gençliğe üç hedef JP^ ÜNKÜ yazımın son salalarını müblıem J bulan bâzı okuyucular ve üniversiteli gençler,telefonla ve gazeteye gelerek izah E istediler.Bana göuderilen şiir şaka ise,hakkın-E da verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Havagazmdan bir kişi öldü 6 kişi zehirlendi USKÜDARDAKİ FACİAYA UMUMÎ BORULAR-DAN BİRİSİNİN PATLAMASI SEBEP OLDU Usküdardaki Saü Tekkesi camiinin imamı,Yakup Kurtuluş,patlayan bir havagazı borusuna ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • İskambil oynarken arkadaşını bıçaklamış Galatadaki kahvelerden birinde kanlı bir hâdise cereyan etmiştir.İskambil oyunu yüzünden çıkan bir kavga sonunda Hüseyin Korkmaz adında biri.İbrahim Genç adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Kaatil Yaşar'ın evine tecavüz etmişler Bir kaç gün önce Mecidiyeköyde Yaşar Gaytan adında biri tarafından bıçakla öldürülen Necati Sarmasık'ın annesi Sultanla dayısı Nazım Sezer bugün ölümle tehdit ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1956
  • Yanlışlıkla ismi karışmış Oto hırsızlığı yapan 7 kişinin yakalandığını ve bunların isimlerini Emniyet makamlarından aldığımız bilgiye atfen yazmıştık.Dün gazetemize gelen ve hâdiseye adı kansan Şevket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • SURİYE NEREYE GİDİYOR 7 M Röportaj:İZZET S.SEDES Fotoğraflar.Iİ.HAN DEMIREL sola Ciirk Düşmanlığı ngs imi/iıı kapısının önünde gündüz nöbet tutan sivil po-rle artık çok samimî olmuş-Biz nereye onlar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • I Papa Eğleniyor jğ ATİKAN'dan gelen bir telgraf Papalık makamının propagan-E E da servisinin mevzuu «Cennet» olan bir film çevirmek üze-i re olduğunu haber veriyor.Propaganda servisi diyoruz ama,i E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • C.H.P.akaryakıt tevzi şeklini tenkiti ediyor C.H.P.İl İdare kurulu dün bir toplantı yapmış,ve akaryakıt durumu ile hissedilen sıkıntılar hakkında bir tebliğ yayınlamıştır.Şehrimizde çekilen sıkıntının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • 70 AİLE ELEKTRİK ALAMIYORMUŞ Denizcilik Bankası Kasımpaşa tersahanesi kooperatifi tarafından Kadıköyde Koşuyolu'nda inşa ettirilmiş bulunan kırkı mütecaviz ev ve apartmanda oturan yetmiş aile,elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • başvekâlet,kanunun tatbikine mehaz teşkil etmek üzere resmî noMİr eler deki memurlar hakkında mufassal malûmat istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Hazırlıkları tamamlanmış bulunan Personel Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • ALYAN MODELLERİ LONDRA'DA IKEYSTONEl İ t 1 y a n i n tanın-mış terzileri,hazırlarları yeni modelleri Londra'da teşhir etmektedirler.Bu münasebetle tertipli nen defilede,mücevherlerle süslenmiş siyah b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • İlürk Yunan hududu emden tashih ediliyor i memleket arasında varılan anlaşmaya göre ünanistan'a 918 hektar Türkiye'ye ise 418 hektar arazi intikal edecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Meriç nehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED SCHM1DT ZEHİR HAFİYE hbme* YENİ BİR MACER.AVA ATILACAKTI DEVAM» VtAR.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • C.M.P.İl Başkanının üniversite muhtariyetine dair sözleri Ankara Üniversitesinde cereyan eden son hâdiseler ile ilgili olarak C.M.P.İl başkanı Hüsnü Zeki Söylemezoğlu dün bir beyanat vermiş ve «Bizce,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • Perakendeciler ile toptancılara verilen mühlet sona erdi Milli Korunma Kanununa göre ithalâtçı,toptancı ve perakendeci tacirlere verilen fi aylık intibak müddeti dün akşam sona ermiştir.Tacirler bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • [İLHAN DEMİ KELİ Dün Yugoslavya Türklerinden 129 u daha ana yurda kavuşmuştur.Göçmenleri Sirkeci garına getiren tren,yolcusundan çok daha fazla bir karşılayıcı bulduğuna göre ana yurd sözUnün ne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • Yabancıların,Türkiye'de beğenip,beğenmedikleri Memleketimizi ziyaret eden talebeler camilerimizle misafirperverliğe hayran kaldıklarını para bozmadan şikâyetçi olduklarını söylüyor Türkiye'ye gelen bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • l I İLHAN KARABORSACILIĞIN ADI DEĞİŞTİ SSSE kalanan Kenan Özer,Nihat Birtaş ve Muzaffer Meriç adliyeye verilmişlerdir.Meslekdaşları arasında ilk defa Milli Korunma Kanununa Kö e takibat görecek olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • ROMATİZMA BAKIR telle tedavi ediliyor Halk arasında yayılan bu tedavi için doktorlar Hasta samimiyetle inanırsa iyi gelir»diyorlar Son günlerde bilhassa romatizmalı hastalar arasında garip bir tedavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • İstanbul'a hayran kalan Polonyalı gazetecinin yazısı Geçen ay İstanbula Polonya millî tutbol takımı ile beraber gelen Polonya Spor Muharrirleri Birliği başkanı ve Futbol Federasyonu ikinci başkanı Tad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1956
  • ZEYTINBURNU KOMBİ-NALARINDA SOSİS MAL EDİLECEK Et ve Balık Kurumunun Zeytinburnu Kombinası sosis ve sucuk imâl edecektir.Tecrübeler müsbet netice vermiştir.İmalâta yılbaşından evvel başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • CİCİ CAN MADEM İSTİYORSUN.ÇİK ULAN!TABANCAMDA» BOTUN KÜRSÜN 11 aRi B5VNİNE-5' KACA&M ÇİK Of?TAYA|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • HAYVANLARİ KORUMA OERNEĞİNDEN BİR.ADAM GELSİN BİR MERDİVENLE BİR DE AS GÖNDERİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK R0B8İNS AmSTERDAMDA B/k VERDE.AH BfcİK 8U KAZIĞA OTURACAĞIMIZI HİÇ TAHMİN ETMEZDİM NATO VESİİO*.LARı VELİNE BOŞ KÂĞIT 8U VESİKALAR Bı'fÜNDE Oi.MAU AMA Ki n Trt r* AL SENİ ARİYORLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • CİSCO KID J OSE SALlKlASvJOD R6ED CISCO.ARKA b KAP/DAM KACMJYAÛU 5lN» SÖYLEDİ AMA.BELKİ BuÖFTJR CİSCO 6URA0A HER.KES BANA PATRON DER.BAZl OELfLER SAYGISIZLIKLA-RINI CANLARİLE ÖDEDİLER ANLADIN AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • TOMBİK TROG AFFEDERSİN.Z ^9^^^ ÇOCUKLAR.FAZLA WT BıR.YORGANINIZ JL^ VAR.KW SOĞUK.jpUİİto*» TAN Tik.TİR,Zr II TİTRİYORUM.8UVUR SNs.^ySI BABACAN.v tC3 SENI ODAYİ ^^^¦İN CURMADAM HA'V k IV 'Îj^ v 'srnvo-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • ŞOFÖR OĞLU ŞOFÖR,«ROCK'N ROLL»_KRALI Elvis Presley'e İke BlLE HAYRAN OLDU Bugünlerde Amerikalıları Presley izm kadar meşgul eden mevzu yok!Hususi Muhabirimiz İsken der SONGUR Yazıyor NEW YORK Ne Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • Ertesi gün Meylistân'ı buldum.Sapsarı,bitikti.O 3 da sevgilisinin bir cinayete kurban gitmiş olmasından jE şüpheliydi.Çünkü evin etrafında dolaşan birini gör-SE müşlii.Fâik'in odasına çıktım.Kim olsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • BIRAKMA BENİ Kazan:HAKOLD KOBBİNS 81 Çeviren:NEYYİRfc Ne sen beni arayıp buldun,ne de ben seni,dedim.Aklıma Marge'in,Brady'yi görmeye gittiğim sabah söyledikleri geldi.Marge,bizden evvel cevabı vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • HAZRET.İ-ALI YAZAN:REFİ C E V A D 81 ULÜNAY Yâ Muhammed!Bana cevap ver.Arabda şimdiye kadar kendi kavmini mahvedip ocaklarını söndürmüş kimi gördün,kimi işittin?Eğer Kurey.ş galip gelir ve sen mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1956
  • V\VW7 ve ayna.Nerede mi gördüm BİR ÇİFT genç kadın ayağında rıir çitt pabuç i gördüm.Ne pabıu;Hiç öyle altın güzelliğin-5 de,öyle oya inceliğinde,öylesine avuç avuç pırıltı ile içinizi aydınlatan tatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • CÎLAS'ın dâvası bugün başlıyor Tito'nun en yakın mesai arkadaşlarından olan Cilas,rejim aleyhine faaliyette bulunmaktan sanık olarak yargılanacak [ANADOLU AJANSI] BELGRAD,11 19 kasımda tevkif edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • «JANDARMA ÇAVUŞU» DÜNYAYI DOLAŞACAK Büyük bir turneye çıkacak Amerikan Polis Cazının repertuarında bir çok türkü ve şarkımız var rTÜRKTELl NEW-YORK,11 Birleşik Amerika Federal Polis teşkilâtına mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • RUS OLİMPİYAT KAFİLESİ ARKASINDA ESRAR BIRAKIP GİTTİ [ASSOCİATED İ»RESS] SİDNEY.11 Sovyetlerin Olimpiyat kafilesini getiren Gruzia vapuru bugün arkasında iki büyük esrar bırakarak yeniden demirperdeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Meclise iki sözlü soru verildi [HUSUSİ MUHBİRİMİZDEN] ANKARA,t C.M.P.Kırşehir mebusu Mehmet Mahmutoğlu,Büyük Millet Meclisine,Dıs politika meseleleri hakkında bir sözlü soru vermiştir.Mahmutoğlu.Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • iskenderun bahçeleri don tehdidi altında [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN?İSKENDERUN,11 Torosları bastıran kış şehrimizde de kendini hissettirmiş ve sühunet dün gece sıfırın altında 4 e kadar düşmüştür.Narenciy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Hür.P.Gendik Fikir Ocakları bir yazı müsabakası açtı Hürriyet Partisi Gençtik Fikir Ocakları «Demokrasinin yerleşme ve savunulmasında aydınların görevi» konusunda bir yazı müsabakası açmıştır.Azami 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • AMERİKAN AKDENİZ filosu takviye edildi [ASSOCİATF.D PRESS] NAPOLİ,11 Güdümlü roket atıcılarıyla mücehhez bir kruvazör,Akdenizdeki 6 ncı Amerikan donanmasını takviye etmiştir.Boston adlı bu harb gemisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Para fonu ingiltere'ye 1,5 milyar Dolar veriyor [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,11 Beynelmilel pa ra fonu teşkilâtı bugün İngiltereye karşılaştığı iktisadi krizi,atlatabilmesi için 1.3 milyar dolar 60 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Kıbrıs'ta tedhişçiler üç Rum'u öldürdü [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE,11 EOKA tedhişçileri dün gece adanın Larnaka mmtakasında 3 Kıbrıslı Rumu öldürmüşlerdir.Bunlardan ikisi Frenaros kasabasında bir kahve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • NATO KONSEYİNE bir rapor verdik t Baştarafı 1 incide mıstardır.Bilhi.ssa Macaristan hâdiseleri,Sovyet idarecilerinin ne kadar şiddet taraftarı olduklarını ve emellerine kavuşmak için zora başvurmaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • DANA ve BUZAfil ŞİRDEN'ine Kuru olarak daimî surette ihtiyaç vardır.ÂLA Mayacılık ve Kimyevî Maddeler Sanayi Ltd.Ort.Mısır Çarşısı No:62 İstanbul Tel:22 86 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere 20 yaşma kadar işçi kızlar aranıyor.Beyazıt Marmara Sineması arkasında Büyük Haydar sokağmda Paro Laboratuarına müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • HALI MERAKLILARINA Kıymetli ve dayanıklı İsfahan,Buhara,Beşiri halı ve seccadeleri 13.XII.1956 perşembe günü öğleden sonra saat 13.30 da satılmak üzere İstanbul Belediyesi Mezat İşleri Müdürlüğü Sanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • İstanbul Sanayi Odasından Sayın Oda azasına,1051 sayılı kararnamenin sekizinci maddesinin 11/A bendinde tadat olunan sıfatlardan 11/12/956 tarihinde hangilerini tercih ve muhafaza eylediğinizin Odamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • MMmet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERJÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI V_Hİcr!1378 Cetnaslyelevvel t Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak Çarşamba 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • FİLARMONİ DERNEĞİ 1956 57 mevsimi üçüncü Abonman SENFONİK KONSERİ Şef:CEMAL REŞİT REY Solist Piyano:Virtüözü JEANNE-MARİE DARRE Programda:Saint-Seans 4.ve Rachmanlnofi 2.konçertoları 13 Aralık Saat:Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Tacirlerimizin Nazarı Dikkatine Millî Korunma Kanununun muaddel 31 nci maddesinin 8 inci bendine göre ithalâtçılık,toptancılık ve perakendecilik sıfatlarından ikisi aynı şahıs uhdesinde birleşemeyeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA Türkçe ELİZABETH TAYLOR Matineden itibaren İNTİKAM GEÇİDİ Renkli DANA ANDREYV SİNEMASKOP Türkçe MİTZİ GAYNER O.DAİLEY Seanslar:Sahne A.12.10-4.10-8.15 İ.Geçidi:2.20-6.20 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • BU AKŞAM SARAY Sinemasında SİHİRBAZIN İNTİKAMI Vistavision ve renkli filmi Yaratıcıları HİLDEGARDE PEFF ve TERRENCE MORGAN Tribli romanından alınan feci bir dram.Meş'um bir şahıs tarafından takip edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Sinemaii D nda RENKLİ BENGAL Kahramanları Bengal Bı-igade)RECK HUDSON AR-LENE DAHL URSULA THİESS 1856 Büyük Hint isyanının heyecanlı dekoru içinde kıt'asının ve sevdiklerinin şerefi için çarpışan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • TÜRK FİLMCİLİĞİNDE Yeni ve eşsiz bir muvaffakiyet İNTİKAM ALEVİ BÜYÜK BİR AİLE DRAMI AYMAN l u 1 K.ve seçkin bir temsil kadrosu Aynı zamanda:TÜRK FUTBOL YILDIZLARI BÜYÜK MİLLÎ SPOR FİLMİ BUGÜN MATİNEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • ıra ¦ye ı 50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'm bilûmum temizlik işlerinize getireceği büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Port Said'de bir ingiliz subayı kaçırıldı İngiliz Teğmeninin rehin tutulduğu sanılıyor.Salah Bittar Bağdat Paktına,hücum ediyor [ASSOCIATED PRESS] PORT-SAİD,11 Genç bir İngiliz teğmeni bugün,ortadan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • DULLES'in İSTİFA edeceği söyleniyor [ANADOLU AJANSI] JACKSONVİLLE Amerika)11 Demokrat senatör B.Matthews «hariciye vekâleti müsteşarlığına Massachusetts valisi Christian Herter'in tayini,John Foster D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • FOÇA DEĞİRMEN TAŞLARI Dünyanın en kıymetli taşlarıdır.Sulu tspilye tasları mamul ve çayrımamûl müşterilerimize amadedir Susam.Tuz Kahve Zeytinyag' tasları da yapılmaktadır.Merkezi.MENEMEN Fotas.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • SATILIK ECZANE İstanbul'da merkezî ve çok işlek eczane acele sıhhî sebepler yüzünden satılıktır.Müracaat Oziş Ecza Deposu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • Euslar,Macar işçilerini idam ediyor t Baştarajı 1 incide Kadar,grevi körükleyenlerin derhal idam edileceğini,iştirak eden işçilerin de şiddetle cezalandırılacaklarını ve ailelerini aç bırakacağını söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • POLONYA'DAKİ HÂDİSE [ASSOCIATED PRESS] VARŞOVA,11 Polonya'nın en büyük limanlarından olan Stettin'de Sovyet Rusya aleyhinde şiddetli nümayişler olmuş ve Polonyalı nümayişçiler,şehirde bulunan Rus Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • ARNAVUTLUK'TA AYAKLANMA İHTİMALİ [ANADOLU AJANSI] BELGRAD,11 Selâhiyetli bir kaynaktan öğrenildiğine göre son aylar zarfında Arnavutlukta köylülerle emniyet kuvvetleri arasında vukua gelen ufak çapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • «Mr.H» in Ruslarla müzakeresi isteniyor t Btştarajı 1 incide tal eden İmre Horvvarth.Macaristan meselesi Birleşmiş Milletlerden çıkarılmadıkça,Macar delegasyonunun toplantılara iştirak etnıiveceğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • TAKBİH TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ [ANADOLU AJANSİ] NEW-YORK,11 Bugün Genel Kurulda Macaristan meselesinin müzakeresi sırasında söz alan Birleşmiş Milletler'deki Türkiye daimi delegesi Selim Sarper,Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.12.1956
  • AMERİKA'NIN PROTESTOSU [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON.11 B.Amerika dün Budapeştedeki Amerikan konsolosluğu ile irtibatı kesildiği için Macaristanı protesto etmiştir.Hariciye Vekâleti,Macar Büyükelçiliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1956
  • Millî takımın yeni santrforu:Turgay!Dünkü hazırlık maçında namzetler,İkinci Profesyonel karmayı,üçünü Turgay'ın attığı dört golle kazandılar NAMIK SEVİK BU DA FORVETLERDEN Kaleci Turgay'ın üstüste üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • Yenik Rekortmenler 400 ie DÜNYA REKORTMENİ Sina GELİRKEN 1500 REKORTMENİ FİNALE BİLE GİREMİYORDU.Morrow,iki altın madalya sahibi olarak geçtiği atletizm tarihine bir gün sonra,arkadaşları ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • EN FECİ TUŞ!Yesilkoyden Melbourne'a geçerken «Enaz 5 siklett şampiyonsunuz» diyip,müsabakalar bittikten sonra «Şansınız kötüydü» seklinde,Beynelmilel Güreş Federasyonu Başkanı Roger Coulon'un verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • WP *fc MtMİ [B.B.A.1 Fransa'nın emektar atleti Mimoun,Maratondaki büyük başarısından sonra memleketinde bir kahraman olarak karşılandı.Resimde şampiyon Orly hava meydanında gençlerin elleri üzerinde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • KISA HABERLER «J ADALET KAMPA GİRİYOR:Dün Eyüp sahasında antrenman yapan Adaletliler bugün beraberce GUııeyparkda öğle yemeği yiyecekler Ve yarınki antrenmanı müteakip Manopalas otelinde kampa girecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • G.SARAY1I KADRİ'nin »ABASI VEFAT ETTİ Millî takımımızın soliçi ve Galatasaray takımı oyuncularından Kadri Aytaç'ın babası Kahraman Aytaç bir müddettenberi muzdarip bulunduğu hastalıktan kurtulamayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • TÜRK AVUSTURYA DEMİR-YOLLARI KARMALARI KARŞILAŞACAK [ANADOLU AJANSI] ANKARA.11 Haber verildiğine göre,Türk Avusturya demiryollar futbol karmaları şubat ayı içerisinde İstanbul'da bir karşılaşma yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • II.PROFESYONEL LİG PUAN CETVEL* Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Sarıyer 9 6 2 1 22 8 14 Karagümrük 9 7 2 22 10 14 Galata 9 6 1 2 17 5 13 Eyüp 9 5 3 1 20 9 13 Beylerbeyi 9 5 2 2 18 9 12 Feriköy 9 5 1 3 18 15 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Fenerbahçe 6 6 19 3 12 Galatasaray 6 6 18 7 12 Beşiktaş 7 4 1 2 10 8 9 Kasımpaşa 6 3 12 4 6 7 İstanbulspor 6 2 2 2 10 7 6 Beykoz 7 2 1 4 11 13 5 Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • "PROFESYONEL LİG,DE Dördüncülük Maçı:K.PA$A İST.SPOR AYNI MEVKİ İÇİN İDDİALI İKİ TAKIM BUGÜN LİGİN ZORLU MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNAYACAKLAR Bugünkü Kasımpaşa Istanbulspor ınaçı «Profesyonel lig» de mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • BİR ALMAN TAKIMI GELMEK İSTİYOR [ANADOLU AJANSI] ANKARA,11 Güney Almanya liginde üçüncü vazi-j yette bulunan «Şemiling j München» kulübü,Ankaragücü kulübüne bir haber göndererek 1957 senesinin 20,t 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • II.PROFESYONEL Ligin Hakemleri Bu hafta oynanacak II.profesyonel lig maçlarının hakemleri aşağıdadır:CUMARTESİ Anadolu Taksim F.Kılıç K.Gümrük Süleyma.M.Tuncalp Beylerbeyi Feriköy S.Zoroğlu PAZAR Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • Ankaragücü'nün Londra Seyahati geri kaldı [ANADOLU AJANSI] ANKARA.11 Bir müddettenberi karşılıklı olarak yapılmakta olan muhaberede Ankaragücü takımının Londrada iki müsabaka yapması hususunda prensip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • MİLLİ TAKIM:Selâhattin Saim,Ali Coşkun,Seracettin,Necdet Kasapoğlu,Şeref,Turgay,Ergun,Metin.II.PROF.KARMA:Süleyman Kaya,Kenan Sadık,Azzam,Nihat Minas,Mustafa,Münacettin,Alpay,Yılmaz.HAKEM:Rıfat Atakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • SANTRFOR TURGAY'IN 3 GOLÜ TURGAY'IN KAFA GOL!İ Daima koruduğu kaleler dun Turgay'm tek hedefi idi.Santrfor VIİUM I in üMTM VSUkU sm yuVarlağı ayağına geçirir geçirmez sıkı bir şutla kaleye Fakat 36 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • G.SARAY F.BAHÇE Hazırlanıyor Pazar günkü maça yabancı hakem gelecek Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçına sporseverler «Asrın maçı» ismini akmışlardır.Pek çok kimse şu anda gönülleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1956
  • F.Bahçe atletizm mevsimini açıyor Yarın bir toplantı yapılarak yeni yıl programı etraflıca izah edilecek Fenerbahçe Spor Kulübü,atletizm şubesi faaliyetlerinin başlaması münasebetiyle 13 aralık perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor