Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • ¦•po^'VIM eviniztfabütün temizlik işlerini yapar vefatta size birfav kazandırabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • ADRES Cağaioğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON:27 42 10 Santral mammam YILt T SAYI:2359 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • CENUP KOMŞUMUZ SURİYE'DE CEREYAN EDEN HÂDİSELER,BÜTÜN DÜNYA TARAFINDAN MERAK-LA TAKİP EDİLMEKTEDİR.GAZETEMİZ TARAFIN-DAN ŞAM'A GÖNDERİLMİŞ OLAN,ARKADAŞIMIZ İZZET SEDES İLE İLHAN DEMİREL ORADA BİR HAF-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • S.B.F.hâdisesinin idarî tahkikatı bitti 9 talebe Fakülteden muvakkaten çıkarıldı 3-15 AY ARASİNDA MUVAKKAT İHRAÇ CEZASİ ALAN ÖĞRENCİLERDEN 8'i BURSLUDUR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Profesör Turha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • RÜÇHAN ÜNVERİ İstanbul'un hususiyetlerinden biri olan sur'ların tamirine başlanmış ve ilk olarak Topkapı mıntakasmdald surlar ele alınmıştır.SURLAR TAMİR EDİLİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • MACARİSTAN HA Rusya'da Moskova'da gizli bir siyasî teşkilât kuran talebeler tevkif edildi Gençliğe nutuk vermek isteyen Kruşçev alay ve tahkire uğradı LONDRA,8 TASSOCİATED PRESS.ANADOLU AJANSI] Con Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • 1.»ınııAı »Tu IA.P.If AniMI ADIN IIİİMAYİCİ Macar kadınları bu hafta Kus tanklarına aldırmayarak Budapeşte'deki Merimi AAUllf LAIHH HUHIttl İyi Asker Âbidesine bir çelenk koymuşlardır.Binlerce kadın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • 6 BARAJ DAHA İNŞA EDİLİYOR [ANADOLU AJANSI] ANKARA.8 285 milyon liraya mal olacak 6 baraj yakında ihaleye çıkarılacaktır.Konya ovasında Apa,Altunapa,Nay.Aksaray ovasında Mamasun,Yeşilırmak havzasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • KEYSTONE] PRENSES BALODA Kvvelki gece Londra'da Savoy Hotel'-lc verilen büyük bir baloda Prenses Margaret de hazır bulunmuştur.Sevimli Prenses,beyaz satenden streples bir tualet giyiyordu.Resimde kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • GAZETE SAYFALARINDA STRİP TEASE:CİDDÎ GAZETE BİRAZ CİDDÎ GAZETE AZ CİDDÎ GAZETE CİDDÎ OLMAYAN GAZETE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • HERBERT HOOVER İSTİFA ETTİ [ANADOLU AJANSI] AUGUSTA Georgia)8 Başkan senhojver,Dışişleri Vekâleti Müsteşarı Herbert Hoover'in vazifesinden istifa ettiğini,yerine Eyâleti Valisi Christian Herter'in tây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • t-P 4?L\[E.G.J ~TİİDIfl*r VnilllCIII IIDvt Paris'e giden turistlere şehri İyice «I UltMfE fcUHUŞMUUli» gezebilmesi için otomobU kiralanmakta ve kendilerine en lüks otomobiller dahi verilmektedir.Bunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • [A.P.J TîFRI lifllIÎİYflRI AD Mısır'daki İngiliz birlikleri,peyderpey Port-UtOl UUnif I UnUHlV Said'den ayrılmaktadır.Resimde,İngiltere'ye dönmenin sevinci içinde bulunan askerler görülmektedir.Irak't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • n vııı gm K/i komplosu meydana çıkarıldı ÇIKAN KARGAŞALIKLARDA 12 KİŞİ ÖLDÜ.IRAK ÜRDÜN'DEKİ KUVVETLERİNİ GERİ ÇEKİYOR £ANADOLU AJANSI] LONDRA,8 Daily Tetegraph» gazetesinin Bağdad muhabirine göre.Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • MİGROSTA 13 BİN LİRALIK SUİİSTİMAL Migros Şirketinde 13.000 liralık bir suiistimal meydana çıkarılmıştır.Satış fişlerinde tahrifatta bulunmak suretiyle yapılan suiistimale şoför ve kontrolör olarak ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1956
  • ÇELİKBAŞ'İN BASIN TOPLANTISI "Bütçe memleketin imkânları üstünde Hür.P.Meclis Grupu Reisi iktisadî işlerin gittikçe karıştığını söyledi Hürriyet Partisi Meclis Grup Reisi Fethi Çelikbaş,dün yaptığı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Yatak,yastık ve yorganlarımız SİZE RAHAT BİR UYKU TEMİN EDER KUŞTÜYÜ FABRİKASI SULTANHAMAM.ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok.18 Tel 22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.O.MUHABANK 1 r a J 1 1 1 I J s Mevcut Şube ve 1956 sonuna kadar Ajanslar açılacak olanlar BEYOĞLU KADIKÖY PANGALTI GALATA KUZGUNCUK GAZİANTEP ANKARA Merkez)URFA YENİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • ENGLİSH ELECTRİC AND CO.LTD.and GEORGE WİMPEY CO.LTD.in Hirfanlı Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır:1 Yıldız Teknik Okulu mezunu tercihan İngilizce bilir inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • KİMYAGER ARANIYOR Vardiyeye girmek üzere askerliğini bitiııniş ADANA BASMA FABRİKASINDA çalışacak kimyager aranılıyor.Müracaat:Yılmaz Civelek.Telefon:27 32 67 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Hazırlayan Dr S RECEP DOKSAT BARSAK DÜĞÜMLENMESİ 3)Barsak mecrasının,barsak içinde yahut dışında uzun zamandan beri teşekkül etmiş olan iltihaplar veya urlar yüzünden tıkanması Barsak mecrası içinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • J| Hll I II1MIHH""!III IMII.I.I.IIIH.i.IIM.IM1.İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Gitar Kuarteti A.Zamboğlu ve arkadaşları)9.45 Sevilmiş sesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • ti K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Boş yere üzülüyorsunuz.Zihninizi kurcalayan mesele pek yakında aydınlanacak.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Sıhhatinizi düşününüz.Lüzumsuz yorgunluklara son veriniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • BULMA C A SOLDAN SAĞA:1 Aile içinde de boy veren bir t ağaç Cüz'l I Karakter,baskı.2 İnatçı Erzu-rum'un milli şerefler listesine O soktuğu tabya.3 Neyin küçük A kardeşidir Bir 5 6 7 şık bir tatlı Anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • hanımların yüzünü güldüren haber Yalnız Hanım Müşterilerimiz arasında t HUSUSİ ÇEKİLİŞ Boğaziçlnde APARTMAN DAİRESİ Anadolu yakasında ARSA 100.000 LİRA 1 kişiye 50.000 lira)Hesap açtırmakta acele edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Türkân Engin BİN ATLİ ile MEHMET KARACA nikahlandılar.8 Arahk 1956 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Türk Ticaret Bankasının Denizli Şubesi açıldı DENİZLİ,Hususî)Vali,Vilâyet Meclis azaları,Türk Ticaret Bankasının İdare Meclisi azaları,Umum Müdürü ve şehrin tanınmış tacirlerinin hazır bulundukları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Dün,bir ara kar yağdı Bir müddettenberi anormal giden havalar nihayet dün mevsimin gerektirdiği duruma girmiş ve ikinci'defa olarak İstanbula kar yağmıştır.Sabahleyin sulu sepken halde başlayan kar,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • PİYASADA KONTROLLER DEVAM EDİYOR Belediye Millî Korunma ekipleri dün şehrin muhtelif semtlerinde kontrollar yapmışlardır.Bu arada Moda'da,peynir satmaktan imtina eden bir bakkal ile,tarifeden fazla üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • 214 kilo kauçuk çalarken yakayı ele verdiler Hobyar Altınkaya,Yavuz Altmkaya ve Recai Yılmaz adında 3 kişi hırsızlık suçundan dün geç vakit adliyeye verilmişlerdir.Bakırköydeki Derby Lâstik Fabrikasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • M E V L İ Q Burhan Unsal,Zekiye Baban ve Fethiye Sönmez'in sevgili anneleri,sâlihatı nisvandan merhume HABİBE UNSAL Hanımın vefatının 40 inci gününe tesadüf eden 9 aralık 956 pazar günü ikindi namazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • San'atkar Muammer Karaca'ma kızı TUNA KARACA genç ile dekoratörlerimizden OZ SOMER İstanbul nişanlandılar.5.12.1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • ŞEHİR TİYATROLARI DRAM KISMINDA 11/12/956 Salı akşamından itibaren Saat 21.00 de HAYALLER LİMANI Hafen Der Eaemmcrung)Piyes 2 Perde Yazan:Christian Noak Çeviren:Türkis Noyan Sahneye koyan ve Dekor:Max
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Perakendecilik ile toptancılık ayrılıyor MÜDDET PAZARTESİ GÜNÜ AKSAMI SONA ERİYOR.TİCARET ODASI YENİ HÜKMÜN TATBİKİNİN ZOR OLACAĞI KANAATİNDE Millî Korunma Kanununda,ithalâtçılık,toptancılık ve perake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Gaz tevziatında görülen aksaklıklar giderilecek Vali dün akaryakıt şirketleri mümessilleri ile görüştü.Bayiler bugünden itibaren sıkı şekilde kontrol etlilecek Gaz tevziatında karşılaşılan aksaklıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Kızımla Beraber Ağladım Lale Oraloğlu Türk filmi.2 Ezo Gelin Hümaşah Hican Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Şehvet Adası Linda Darnell Renkli Türkçe.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • mmmammsmammtmamaaammmmtmatmmt' TEŞEKKÜR^ Sevgili eşim.«evgili anneü,HACER YEŞİL âl in ölümü dolayısiyle bir çok r,I akraba ve meslekdaşlarımdan zlyet.mektup ve telgrafları al Büyük acımız bunlara cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • KIS i Hİİlllİ KADIKÖY'iin Bakkal köyün»iî şa edilen cami dün 15 de ibâdet^ mıştır.MECİDİYEKÖY'de istimlâkety tutulan ilkokulun yerine yenisinifllj sı kararlaştırılmış ve yeni okul^ı nıeli dün atılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • REŞAT NURİ A II.BU kadarı fazla,çok fazla.İki ayda E J\dört arkadaş:Cahit Sıtkı,Hakkı Tarık,İrfan Emin,Reşat Nuri,Şâir,gazeteci,İ avukat,romancı.Bu ağır ecel vergisini ödeye-E cek kadar insanca zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1956
  • Tramvaylar saal 21den sonra Köprüden geçecek Mazotlu vapurların seferden kaldırılacağına dair ortaya çıkan söylentiler asılsız Mazot tasarrufu için gece 21 den sonra otobüs işletmemesi hakkında verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • m'mi^' sp&^ albli abası nlanf r,ii ini nat Ii tiy i.Bl W SURİYE NEREYE GİDİYOR 1 Röportaj:İZZET S.SEDFS er yerde Bu röportaj serisi,hususî surette gönderdiğimiz muhabirimiz İZZET S.SEDES ve fotoğrafçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • I Edebiyatta Mizah EDEBİYATTA çokluk nüktedan yıkmaz.Onlar nükteyi lisan-dan ziyade kaleme söyletirler.Fakat bir de lisanlarını söyle-tirlerse nüktelerine doyum olmaz.Geçen gün Kadıköyü'nde rastgeldiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • a unanistan yine Şartlar,koşuyor ikan Paktının ihyası,ancak Kıbrıs için Selffermination hakkını tanımamız ve Türkiye-'si Rumlara teminat vermemizle kabilmiş lHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İR,8 Yunao gazetele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • 1BRI5 TÜRKLERİ pimlere katılmıyor aşlarımız Belediye Kanununun,menfaat-I koruyacak şekilde tadilini istiyor r [Hususî Muhabirimiz Tekvin YUKSEL'den] fcOŞE,8 Adanın bütün şehirlerindeki Türk Belediye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • ingiliz Kültür Heyetinin yeni Türkiye Temsilcisi İngiliz Kültür Hey'etinin Türkiye temsilciliğine Mr.E.W.F.Tomlin getirilmiştir.Mr.Tomlin 1941-1943 yılları arasında heyetin Ankara şubesinde üyelik 194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • BİR IRZ DÜŞMAN110 YIL HAPİS YATACAK Irza geçmek suııçndan Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Ahmet Üstünel adında birinin duruşması dün kar&ra bağlanmıştır.Ahmet,10 sene hapis cezasına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • 14 gündür bulunamayan bir cesef meydana çıktı Dün Kasımpaşa'da Dikimevi sahilinde denizden bir erkek cesedi çıkarılmıştır.Yapılan tahkikat sonunda cesedin bundan 14 gün evvel Atatürk köprüsü altından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • İken açıklarında len serseri mayınlar [O ve İğneada açıklarında görü-|*ri mayınlar,motor temin edifhderilmedigi için henüz imha Mştirtanelen bugün mayınlarımı but yerlere motor gönderilerek ja çalışıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • jdağ'ın mili!park üne getirilmesine i tasarı Mecliste H [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] 8 Memleketimizde de JP'&)olduğu gibi milli parklar ^n teşebbüse geçilmiştir.İlk olaîdağ ve civarındaki ormanların pk hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE K D!MAMFRED &ZLi istasyonda fHROLAU NEŞRİYATI OİNU YOJZ.HARFLERİN,RAKAMLARIN mânâs/"Acele zehir.'i i u 11 Bul ı im 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • PfleiBiııef s o h ı b 11 Ercüment Karacan Şirketi adine ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • HİCRÎ PAZAR RITMÎ 1376 9 I87 Cemaziyel» evvel APMJK Kasım 6 19 5 6 26 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 7.13 2.32 Öğle 12.06 7.25 İkindi 14.28 9.47 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 İmsak 5.27 12.46 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • ıF İM*ı 11 immii ı ¦¦Mtii6£iir :ıfi"rtfVrıyı"ı"i r-V' nrıın ı 'i ı n rfıSrıTı ıı ı ffiffıVn ın'ifM [RÜÇHAN ÜNVERj ÖİREfiF ÇARPTI a/la sUrat felâkettir.Bu sözün doğruluğunu,Top-DJIrtCUE yMI|r I I kapıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • batılılar arasındaki tffirüs farklarının giderilmesine çalışılıyor [ANADOLU AJANSI] PARİS,8 Salı günü burada başlayacak NATO Vekiller Konseyinin batılılar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • TAKSİM GAZİNOSUNDA DÖfiÜŞEN KARI KOCA Bir karı-koca kavgası dün Adliyeye intikal etmiştir.Kadıköyde oturan karı-koca,evvelki gece Taksim Gazinosuna gitmiştir.Cadındaki kadın,kocası H.nin başka kadınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • 14 yaşında bir çocuk 2.5 lira için amcasını öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİ.MİZnF.Nl ANKARA,8 Fazıl Çakır adında 14 yaşlarında bir çocuk,Hasan Çakır adındaki amcasını,«paraya tamaen» öldürmüştür.Ankara'nın K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • Brteitte Bardot Ook açık »bir film çeviriyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN I PARİS,13 Brigitte Bardofun son filmi olan «La Mariee est Tropbelle.Fransız basınında gayet geniş tenkitlere yol açmıştır.Sinema mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • Hitler'in Arjantin'de bir kızı ortaya çıktı 30 yaşındaki genç kadın doğumundan bir kaç ay sonra ispanya'ya gönderildiğini söylüyor [ANADOLU AJANSI] BUENOS AİRES,8 1942 denberi Buenos Aires'te yaşayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • BİR KADIN ÖZ KIZINI SATTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,8 Karaman kazasında enteresan bir kadın ticareti cereyan etmiştir.A.adında bir kadın,öz kızı E.yi Ereğli kazasında bir şahsa 500 lira mukabilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • ¦ÜZCAN TEKGÜL BERAAT ETTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDENJ KONYA,8 Çıplak dansettiği için Ereğli kazasında Savcılık tarafından mahkemeye verilen dansöz Özcan Tekgül'fin duruşması sona ermiş ve beraatle neticel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1956
  • Öğretmen ve öğrenci sayısı nihayet belli oldu Birinci kanaat devresi yaklaştığı halde,hudutları dahilindeki okulların öğrenci ve öğretmen durumu hakkında şimdiye kadar kat'î bir istatistik veremeyen İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • HER AKSAM KERVANSARAY PAVÎY ONUNDA Mevsimin ilk fevkalâde programı Meşhur TAU MOE Orijinal Havayen Dans ve Sarkılan ve Pazartesi aksamından itibaren İstanbulluların unutamadıkları genç ve güzel Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • BİR MİLYON İKİ YÜZ ELLİ BİN LİRA Bu rakam Türkiye ÎŞ Bankasının 28 Aralık 1056 çekilişinde dağıtacağı ikramiyelerin kıymet tutarıdır.Bu ikramiyeler arasında 1 adet 6 daireli apartmanın tamamı,10 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI I 9^6 TAHVİLLERİ nisama j* jH *raag s faizli Si a a ası a a a a a ı a a a a a ı a a a a HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ «HER ZAMAN PARAYA ÇEVRİLEBİLİR.SATIŞ 15 KASIM 15 ARALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • "ARALIK ÇEKİLİŞİNDE ERENKÖY %e 1 APARTIMAN KATI HER 100 LİRAYA 1 KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • BIRAKMA BENÎ 1 azarı:HAKOLD KUBBIftb 78 Çeviren;NE1Y1KH Her zamanki kapalı yüzünde sıcak bir tebessüm vardı:Giderseniz hesabı nasıl kararlaştırırız?Kalbim heyecandan çarpıyordu.Becerdim,yaptım,başardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • HAZRET.İ-ALİ YAZAN:REFİ C E V A D IS-LI L U N A Y Kur'ân-ı-Kerimde Fetih)sûresinde «Ağacın altında senden bîat eden mü'minlerden Allah razı oldu» mealinde olan Ayet-ikerime dolayısiyle «Biatür Rıdvan»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • uw»wm^w w\j Reşat Nuri Çalı Kuşu GENÇ kızlar bilirim.Mektepten çıkar çıkmaz,İstanbul'da öğretmenliğe alınmışlarken,köylere dağıldılar.Bir «tuh Kuşu» rüyası İçindeydiler.Genç kızlar bilirim.Anadolu'ya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1956
  • BULANIK SULAR TEFRİKA No:5 Mektup İstanbul'dan geliyordu.Heyecanla açtım.Fâik'dcndi.İntiharından bir gün evvel yazmıştı.«Buraya da geldi o,bize meydan okuyor,diyordu.Bu mektubu sana onun İçin yasıyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.12.1956
  • M ALTEPE.GÜLTEPE BAGPATCAP.ASFALTI ÜZERİNDİR AYRICA 1500 HESAPSAHIBINE LİRA PARA İ İYESİ HESABIMZDAKÎ H£R\5Q LİRAYA AYRI BİR KUR'A NUMARASI VERİLİR.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • MÜHİM NOT:İkramiyelerin tevziatmda ödenmesi mecburî olan bilûmum vergilerin tamamı Puro Sabun Fabrikası tarafından ödenecektir.50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • ESKİŞEHİR ŞUBENİZ YARIN HİZMETİNİZE girecektir.Bu Şubemizde Hesap Açtıranlar İçin Çok Zengin Hususî Bir Keşide Hazırlandığını Arzederiz.Bu şubemizde hesap açtıranlar,Yünlü ve Pamuklu Satışlarunızda ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • mm T.C.ZİRAAT BANKASI 1956 Yılının 2.000.000 Liralık İkramiye Plânının Yıl Sonu Çekilişinde Büyük İkramiye:Bir kişiye 200.000 l Bundan başka 6 Apartman Dairesi,Ve Ekipmanlariyle Birlikte Bir Traktör A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • 3 GÜNE KADAR Hesap Açarak Yıl sonu keşidemize iştirak edebilirsinizmm»^ Buy Lkeşid ^644-KIŞ&*—Jjrâl JaraT ıkramiuelerT 100 HUYA BİR KURA NUMA**^ DOfcUBftN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • çEKîrişü n &âi*p it ztıı 11 *l tiji^m cip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • istikbalinizin anahtarı GRAPHO ENGLISH sayesinde Türkiyenin neresinde olursanız olunuz beş ayda mükemmelen konuşmak şartıyla İNGİLİZCE FRANSİZCA ALMANCA veya İşletme ve Bilanço esasına göre MUHASEBE ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • MEMUR ALINACAKTIR Askerlikle ilgisi olmayan ve en az lise tahsili yapmış bulunanlardan stajyer memur alınacaktır.İktisat Fakültesi ile yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi mezunları tercih olunur.Cağaloğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • DİKKAT Tamamen kayıp olmuş KIRIK ve BOZUK OTO ANTENLERİNİZİ Ancak MARATON RADYO tamirhanesinde tamir ettirebilirsiniz.Kırağı sokak No.19/1 Osınanbey.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • m ııı Ü Diana Dors Marilyn Monroe yenişentediler Beyaz perdenin bu iki bombası arasında sesiz bir rekabet sürüp gidiyor,fakat seyirciler,ikisinden hangisinin daha cazir olduğu hakkında karar veremiyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 09.12.1956
  • ÇOCUK,ÇdAfl ÇOCUĞUNUZA VEREBİLECEĞİNİZ 0* *pEN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİDİR 2 6 Arahk 1956 l^L^Lfi juGt~ Saat 15-18 arası m%.1f,entej 6 t^ 2 5 Aralık 19 5 6 Saat 12-24 arası A YILBAŞI GECESİ GALASI il 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.12.1956
  • Bahçe Vefa'yı* son 33 dakikada yendi 3 0lık farklı galibiyete rağmen Sarı-Lâcivertli takım tatminkâr ve ahenkli bir futbol oynayamadı.Hattâ ilk devrede berabere durumu zor korudu NAMIK.SE VJ^K,I» KİNC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • [A.P.1 Takımımı/a yegâne »amphonluğu kazandıran Mithat Bayrak,çıkardığı fevkalâde güreşlerle meşhur rakiplerini eze eze mağlûp etti.Neticede Kus ikine:isveçli üçüncü oldular,fakat Mithat,kendinin biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • iki karşılaşma yapmak üzere Ankara'ya giden Beşiktaş dün 8' S galip geldi SİYAH BEYAZ'ULAR GUNEŞSPOR KARSISINDA MÜKEMMEL BİR OYUN ÇIKARDILAR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Şehrimizde misafir bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • CSaray'lı Ergun busene futbol oynayamayacak Fenerbahçe maçında sakatlanan Galatasaraylı müdafi Ergun'un eski "rızasının nüksettiği anlaşılmıştır Galatasaray İdare Heyeti genç futbolcunun İtalyaya gidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • MAĞLÛBİYETİ OLMAYAN GALİBİYETİ OLMAYAN G.SARAY-AD AL bugün karsı karşı Profesyonel ligde hiç mağlûp olmamış,hatta berabere kalmamış Galatasaray takımı,bugün ayni ligde bir tek maç dahi kazanamamış Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 6 6-19 3 12 Galatasaray 5 5-17 7 10 Beşiktaş 7 4 1 2 10 8 9 Kasımpaşa 6 3 12 4 6 7 Istanbulspor 6 2 2 2 10 7 6 Beyko2 7 2 1 4 11 13 S Emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • TAKSİM SARIYER YENİSEMEDİ:1 1 Profesyonel ikinci küme lig maçlarına dün de devam edilmiştir.Su birikintileri ve çamur içinde bulunan Şeref stadında takımlar istedikleri oyunu çıkaramadılar.Karşılaşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • F.bahçe baskette de Vefa'yı yendi Dün gece basketbol 5.hafta lig maçlarına,Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.Dördüncülük ümidi olan Yeşil Beyazlılar,Fenerbahçe karşısında muvaffak bir oyun tutt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.12.1956
  • 1956 OLİMPİYAT OYUNLARI MELBOURNE SAYFASI DA DON KAPANDI Dünya gençliği 1960 da Roma'da buluşmak üzere birbirleriyle vedâlaştılar Fikri,bir Çinli çocuk okunaksız yazılı bir mektupla teklif etmiş ve Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor