Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • CENEVRE,Ö Saatten daha az direkt'uçuş* HER PAZAR GÜNÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • S.B.F.HAD TAHKİKATI DEVA/v I' de istifa etti Karaosmanoğlü,D.P.nin son kararlar ile programım inkâr yolunu tuttuğunu söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • KANALIN TAHLİYESİ sür'atle devam ediyor SİNA'DA İSRAİL'LİLER GERİ ÇEKİLİRKEN BÜTÜN YOLLARI TAHRİP EDİYORLAR İA.P.1 [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,7 İngiliz kuvvetlerinin çoğunluğu Süveyş'i terketmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERi Londra Asialtı'nın orta kaldırım inşaatı,dünden itibaren başlamış bulunmaktadır.Kaldırım,istanbul ile Edirne'yi bir ağaç »eridi hâlinde bağlayacaktır.Resim,surların içinde başlayan ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • İtalya,Rus Başvekil Yardımcısını kabul etmiyor [ASSOCIATED PRESS] ROMA,7 İtalya Hükümeti bugün,İtalyan Komünist Partisi Lideri Togliatti'yi «Yola getirmek» üzere Roma"ya müteveccihen Moskova'dan ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • MACARİSTAN'DA NÜMAYİŞLER DEVAM EDİYOR LONDRA,7 Bugün,Budapeşte'de ve Macaristan'ın muhtelif yerlerinde nümayişler olmuş,Ruslar,yine Macar halkı üzerine ateş açmıştır.İşçi temsilcileri,Rusların ve Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • Başvekil yarın Paris'e gidiyor Menderes,NATO Konseyinin Ortadoğu ve Macaristan hakkında yapacağı toplantıya katılacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Başvekil Adnan Menderes pazar günü uçakla Paris'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • SURİYE NEREYE GİDİYOR?Suriye'de olanlar bütün dünyayı alakadar ediyordu.Fakat herhalde Türkiye çok daha fazla alâkadardı.808 kilometre uzunluğunda hududumuz olan komşu memleketin her gün biraz daha so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • IA.P.KARAMANLIS'E NİŞAN Mareşal Tito'nun davetlisi olarak Yugoslavya'ya giden Yunan Başvekili Karamanlis,dün akşam Belgrad'dan ayrılmıştır.Tito,bu ziyaret vesilesiyle Karamanlis'c yüksek bir nişan tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • I İLHAN DEMIREL] İZZET SEDES,LÜBNAN MECLİS REİSİ İLE ORTAŞARK HÂDİSELERİ KARŞISINDA LÜBNAN bitaraf kalmak arzusunda Lübnan Meclis Reisi Türkiye ve Irak'ın Suriye'ye tecavüz etmeyeceklerine inandığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • w i^La NOEL'İ EVDE GEÇİRECEKLER E'ir,H»«S giliz kuvvetlerinin tahliyesine başlanmıştır.Noel'e kadar bütün askerler,kanal bölgesinden çekilmiş ve bunların bir kısmı İngiltere'ye,evlerine dönmüş olacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • ULUS GAZETESİ TOPLATTIRILDI [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,7 Ulus gazetesinin bu-Ifünkü nüshası Ankara 5 inci Sulh Ceza Hâkimliğinin 115 sayılı kararı ile müsadere ve toplattırılmıstır.Mahkemenin Ulus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • REŞAT NURİ GÜNTEKİN VEFAT Eni Türk roman sanatının^ dönüm noktalarından biri olan Reşat Nuri Güntekin,tedavi için gittiği Londra'da,dün sabah 9.30 da hakkın rahmetine kavuşmuştur.Londra Büyükelçimiz S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1956
  • 1957 BÜTÇESİ 4 MİLYAR LİRAYI GEÇİYOR 2 Milyar 522 Milyon lira Nafia Vekâletine de 1 milyar S milyon lira tahsis edildi POLATKAN BU MALÎ YIL HER AY ORTALAMA 255 MİLYON LİRA GELİR SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • r HAFTANIN I FİLMLERİ luHeauc CJk-Cuı TRAPEZ «Trapeze» Rejisör Sir Caröl Reed idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir-United Artists Amerikan)filmi.Oynayanlar:Bıırt Lancaster.Gina Lol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • 20 ARALIK UMUM» ÇEKİLİŞİNDE ŞU8EIEH ADANA İZMİR •EYOÖIU CAIATA SULTANHAMAM ANKARA ı AJANS KAOIKÖ* 1-10 SENE MÜDDETLE AYLIK GELİR 60.000 T t 2-PARA İKRAMİYESİ 10.000 T'L 3-FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 40.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • nııılıııımıııııııııııımnııımıııııııın İSTANBUL 12.'27 Açılı;ve program 12.30 Radyo salon orkestrası.İdare eden:E Semih Argeşö—13.00 Şarkılar.Gül-seren Güvenli 13.20 Jacqueline François'dan üç şarkı 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • ti BC İKİ M OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)İğleriniz iyi bir yola giriyor.Yüzünü* gülecek.Siz de gayretinizi arttırını*.KOVA BURCU 21 Ocak 19,Şubat] Herkesten alâka veya dostluk beklemeyiniz.Kendinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Çıkarma eski hesabda)Mektub.2 Belli bir müddet Asıl olarak.3 Hükümet reisliği.4 Paylama Bir ölçü.5 Bir kadın adı Bit harf.6 Haberci eski)Bir nida Gayrimenkul mal.7 Kan grupu İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • Bu Aksamdan itibaren KERVANSARAY PAVİYONUNDA Mevsimin ilk fevkalâde programı Meşhur TAU MOE Orijinal Havayen Dans ve Sarkılan İstanbulluların unutamadıklan genç ve güzel Fransız şarkıları yıldızı ANNY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • PazaR Dünyanın en güzel kadını:GIKA lollobrigıda *g;intihar mi Cinayet mi Kaza mı?ı.sojio sı 11.SAYİ YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • I Bağdad Paktının bir tenkidi üzerine A nkara'da intişar eden ve Siyasal Bilgiler Fail A"\kültesinde Vekâlet emrine alınan sayın profesörle istifa eden arkadaşları için çıkan E meselede rolü olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)İr Kızımla Beraber Ağladım Lâle Oraloğlu Türk filmi.2 Ezo Gelin Hümaşah Hiçan Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Şehvet Adası Liııda Darnell Renkli Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • Atatürk Bulvarı 245,Ankara Tel:27318 Bütün meslekî ve sair Amerikan mecmualarına normal kur üzerinden TL.ile abone kaydetmektedir.Müessese ve şahısları,bu kolaylıktan istifade için DERHAL,aşağıdaki ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • MİLLİ PİYANGODA KAZANAN NUMARALAR Milli Piyangonun 7 Aralık 1956 çekilişi dün-Ankara'da saat 13.9 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz.135775 Numara 200.000 Lira 0001S6 Numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • Halic'i Diafia temizleyecek İLK ELDE TARANACAK RÜSUBUN MİKDARI 4 MİLYON METRE KÜP SANILIYOR Halicin temizlenmesi mevzuu Nafia Vekâleti tarafından ele alınmıştır.Halicin temizleruftesi ile ilgili mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • SAAT KAÇAKÇILIĞINDAN YAKALANANLAR 19a IKTI YURDA 100 BİN SAAT SOKTUKLARI ANLAŞILAN ŞEBEKE 3 GRUP HALİNDE ÇALIŞMAKTA İDİ Zabıta ve Millî Korunma kontrolörlerinin işbirliği yapmak suretiyle meydana çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • Ş.Tiyatrosu İdare Heyeti Delideniz Dâvası Şehir Tiyatrosu aktörlerinden İbrahim Delideniz tarafından Tiyatro İdare Heyeti azaları aleyhine açılan hakaret dâvasına dün ikinci Sulh Ceza Mahkemesinde dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • Sabetay,suç ortağı Hristo'yu İsa'ya benzetti Döviz kaçakçılığı suçundan yargılanan Sabetay Bencüa'ya hâkim,posta kutusundan Yunan Kançıları Hristo'ya ait bir dekont çıktığını söyleyerek:Hristo'yla ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1956
  • ODALAR BİRLİĞİ DÜZENLENECEK Odalar Kanununun tatbikatındaki aksaklıklar giderilecektir.Durumla alâkalı olarak bu ayın 14 ünde Ankara'da bir toplantı yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • i ı.J& mmmm ~j Soyunan kadınlı basın toplantısı Kendisini dm hocası olarak tanılan bir şahıs,dün "Soyunan kadınlı" bir basın toplantısı yapmıştır.Normalin çok üstünde bir alâka ile karşılanan bu topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • AKVİMDEN R Dolmuşçular!Biraz hizaya.ŞEHİRDE pek büyük bir seyrüsefer ihtiyacını karşılayan dolmuşları bu sütunda çok müdafaa ettim.Onlara karşı trafik zabıtasının biraz fazla sert davranmasının doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • GAZ İSTİHKAKI yarıya indirildi İstanbul Vilâyeti akaryakıt mevzuu 1 biri kadar motorin alacaklardırile alâkalı yeni bir tebliğ neşretmiştir.4 Yine aynı müdürlükten gaz ya-10 numaralı tebliğ şöyledir:ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • ücretsiz olarak sizin Muhakkak ki «ne pişireceğim» diye çok defa tereddüde düşüyorsunuzdur.Her halde güzel hazırlanmış yeni bir çeşni ikram ederek ailenizi memnun etmek de istersiniz.Bunu düşünerek,fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • ZEHİR HAFİYE MÂNFRED "İŞÇHMIÖ'f.Uf$ DOKTORU VERMUTTİ ZEHİR.HAFfYEYİ İYİ TANIMIYOR-DU ANLAŞILAN.Çünkü Onun t SANINDA KUR-TULMAKTAN ÜMİDİ OLMADİK ĞINI SÖYLÜYOR-OU.Bu SIRADA MEÇHUL BİR.YER.DE 32 MEÇHUL O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • 'elsonunda LİRA PARA İKRAMİYESİ AKBANK HtSABİMZDAtO H£R\$0 LİRAYA AYRI BİR KURA NUMARASI VERİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • 'ARANİYOR inmiş bir parfümeri-tuye mağazası,mesuliyetti Bayan REYYON ŞEFİ,bir Bay MAĞAZA ŞEFİ or.işten anlar,tecrübeli,g\bilir,yazısı ve konuşmaılok güzel,hesabı kuvvetli plerin,kendi el yazüariyle Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • LİAM HOLDEN wnin en iyi artisti:[ANADOLU AJANSI] iYWOOD,«Motion Picr *rald" m senenin en iyi ar-jtkındaki anketine cevap veilIİHnı Holden'i birinci seçtir.Villiam Holden geçen irdüncü seçilmiştianket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • VOROŞÎLOV RAHATSIZ [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA.7 Sovyet Yüksek Şûralar Presidium Başkanı Klementi Voroşilov'un bir kaç gündenberi raliatsız bulunduğu öğrenilmiştir.Hastalığın mâhiyeti lıakkında herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • BÜYÜK FIRSAT 1 Galata,Beyazıt Sok.16 No,61 M2 dört kat bir ev,kıymeti 28.800 lira.2 Feriköy,Lala Şahin Sok.99,101,103 No,684 M2 fabrika ve müştemilâtı,kıymeti 206.000 lira.3 Kurtuluş.Değirmen Sok.77 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • bir roket yolunu ŞAŞIRDI [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,7 Bugün Güney Amerika'da.Florida'da bir üsten atılan muazzam bir tecrübe roketi,çizilen rotasından kaymış ve ortadan kaybolmuştur."Kazaen ateş al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • HAZRETI İSA DA KOMÜNİSTMİŞ [ANADOLU AJANSI] BERLİN,7 Doğu Almanya Maarif Vekâleti,yeni bir »İncil» bastırmıştır.Bu İncil'in başlıca hususiyeti,Hazreti İsa'nın «Zavallı,fakir,evsiz barksız,tam bir komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • zlü Sorular Mecliste ün fırtına kopardı iarif ve Adliye Vekillerile,takrir sahipleri arasında pr mebusların da karıştığı seri tartışmalar oldubu arada Hasan Kangal Meclisten çıkarıldı [HUSUSÎ MUHABİRİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1956
  • LÜBN KALMA!Baştarajı 1 incide nemleketlerinin güttükleri politikanın ıedefinin,Arapları boyunduruk altına lokmak olduğunu sözlerine ilâve etmiş ¦e «Arap camiası boyunduruk takılma-ına müsaade etmeyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • BüNLAR.Z*7fr/*rj L~AG!DAVuT'üN KA-RASINA BİR.ATTJ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • WAITDİSNEY i İa I f NE KAÇIYORSUN YAHU t rt V^V*.OyNA.V\AK tSTİYEN 5EN r Î5*_S^ ^TtI OEĞIU MİYDİM r-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • DEMİR YUMRUK BlULV K'.O »HAKKİNDA BiLD; ı_E *Bİ,w rj 8ü KADAR,DOKyOH.S'Z DE KENDİSİNİ MuAVENE ETTİNİZ ACABA ONU ISLÂH ETMEK MÜMKÜN OLACAK MI JOHNC t.BAZl İNSANLAR,HİSLERİNİ TATMİN i-ETMEK İÇİN SUÇ İŞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • JOHNNYHAZARD j?^Z NE helikopter.Senİ Buraya kadar.takip *A\ETTİ ÖYLEYSE VANDıK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • CİSCO KİD JOSE SAltt^AS,B©0 REED fTAAAAM.TAHMÎN ETTİĞİM GİBİ.TABANCAYI GOREBİlE.I C&ğİNM:8İ*.VERjE «KOVUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • BIRAKMA HEN Yazan:HAROLÜ 77 Çeviren.NEYYİKK Sandy'nin.benim.L;ey.kızım olduğunu nereden anladınız?Ben bu sırrı iyi muhafaza ettiğimi zannediyordum.Levi'yi gösterdim:Bütün ümitlerimi kaybetmiştim Miste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • AŞK HİKÂYESİ BULANIK SULAR TEFRİKA No:4 9\w*I Fâik'i,on beş «ün göremedim.Bir gün kısa bir mektup altlım.Kardeşinin izdivacının kat'îleştiğini yazıyordu.Demek fettan kadın,delikanlıyı ve koskoca crvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • İmmmmmmmmımmmmmmi Olgunluk Enstitülerimizin bize verdiği ümit i BİR terzi buldum.Bir tcrzicik.Daha yirmi yaşında bir Türk kızı.On parmağı on hü-ner.Kapıdan girişi.makTne^bafıfia çccişi.j masada güvenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:REİİ' CEVAD ULUNAY 77 kehanet taslamak doğru değildir.Tekrar ediyorum.Pek yakında ne yapacağımızı göreceksin.Akreme:Arabi onun sihrinden kurtaracağız.Dedi.Osman:Resûlallahm ve bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1956
  • Kl:A^t444tı SABİHA 29 ATATÜRK'ÜM VASİYETÎ YERİNE GELDİ Sabiha Gökçen'in evine o gün akşam üzeri gitmiştim.Elinde bir kitap,koltukta oturuyordu.İçeri girdiğimi görünce:Ooo,dedi,affedersiniz,kitaba dalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1956
  • b/ey e* a*HA ytn*/mi.m ı.ıy.ı aüSÜHum fcaSi ivi'ı'ii Sadece 'ampul,demektense,EDISON isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • YENİ MELEK *»•*Sah Saat 9.15 de Sinemasında lf.uca asrın bugüne kadar gizli kalmış en hissi.En müessir aşk macerası.İtalyan Prenseslerinin en güzeli.Avusturya ordusunun en yakışıklı subayı arasında ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • KİMYAGER ARANIYOR I Vardiyeye girmek üzere askerliğini bitirmiş ADANA BASMA FABRİKASINDA çalışacak kimyager aranılıyor.Müracaat:Yılmaz Civelek.Telefon:27 32 67 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • ŞİMDİ TAN ARSA ve EV ALNA ZAMANIDIR UMUMÎ İMAR MÜESSESESİNİN 1956/1957 YILBAŞI SÜRPRİZİ!HER 27 KİŞİDEN BİR KİŞİ BEHERİ 32.000 LİRA DEĞERİNDE FLORYA DENİZİNE NAZIR ÇAMLIK BAHÇELİ BİR VİLLANIN MUHAKKAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • Güzelliğiniz ve zarif roblarınız için daimi muhafız 0-2 Cazibenizi gölgelendiren.güzelim roblaruıızı solduran,hatta çürüten ter ve terden mütevellit kokulardan kolayca kurtulabilirsiniz.Muntazaman ODO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • YIPRANMIYA x*v^-x-W:v:v:KARŞİ r-Dünyanın en emin ve en sağlam lâstiği olan U.S.Royal Fleetmaster,parça kopmasına ve aşınmıya karşı 7.100 mukavemet eder.Sağlam Royaloıı ipliğin-den mamul gövde defalarc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • UfliliâıgeH S a ti t b t Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • VAKİT VASATİ EZANİ GüneF 7.12 2.33 Öğle 12.06 12i ikindi 14.28 9 47 Aksam 1641 12 00 Vatsı 18.19 1.3f İmsak 5.27 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • 4 GÖNE KADAR HESAP AÇARAK Yıl sonu keşidemize iştirak EDEBİLİRSİNİZ TANE SİMİN VİLTLA AYRICA:BİR TALİHLİYE TAM I 100.000 TL.OLMAK ÜZERE 150.000 fL MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ Hesabınızı açmakta acele e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • Yılbaşı yaklaşıyor hariç memleketlerde bulunan dostlarınızı veya ticarî münasebette bulunduğunuz firmaları ancak birer hediye göndermek suretiyle hatırlayabilirsiniz.UÇAKLA,dünyanın her tarafına bu he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • ADANA HİPODROMU İNŞAATI İLÂNİ Türkiye Cokey Kulübü tarafından Adana'da YEŞİL OBA mevkiinde tesis edilecek Hipodromun Tel çiti,Pist,Baryer inşaası ile muhtelif cins boru ferşi ve su tesisatı işleri vah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.O.HÜHÂBÂ HER ŞUBE VE AJANSTA MAHALLİ HUSUSİ KEŞİDE,ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ YÜKSEK İSABET HESAP AÇTIRANLARA AYRICA İstanbul ve Ankara'da mükellef apartman daireleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • Kiralık Atölye Şehrin merkezî bir yerinde trifaze cereyanlı,telefonlu,havagazı ve su tertibatını haiz her,nevi işe elverişli 6 odalı 250 M2.bir bina devren kirahktır.1521 Galata Posta kutusuna müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 08.12.1956
  • f Cazip ^fjf Bir Tene SAHİP OLMAK ELİNİZDEDİR KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1956
  • İ Bir Macar Basketbol!Antrenörü Türkiye'ye:iltica etmek istiyor;Türkiye Macaristan millî J basketbol maçını seyretmiş olan-lar,Macar hakemi NOVAKOVSZ-Kl'yi hatırlayacaklardır.Maca-J ristan'ın uğradığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • Feriköy'Iü MEHMED'E yardım edilecek Federasyon Kupasındaki Beykoz maçını kazandığı takdirde Beşiktaş "İstanbul finalistleri" olarak Galataaarayla hususi bir maç yapması muhtemeldir.Bildirildiğine Köre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • wl.m& %e WM Ajr'\m im?[AJ .I Rns takımı bugün finali Yugoslavya ile yapacaktır.Resimde,Bulgarların 2—1 mağlûp oldukları maçta Rus kalecisi Ja^in,bir akını önlerken görülüyor.YUCOSLAVYA İLE OYNAYACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • 1956 OLİMPİYAT C« P OYUNLARI XVI.OLİMPİYAD OYUNL BUGÜN MERASİMLE XVI.Olimpiyat oyunları bugün Melbourne'da mahalli saatle 16.15 de başlayacak kapanış merasimi ile nihayete erecektir.Günün tek spor müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • KİSA HABERLER İSTANBUL GÜREŞ KARMASI AY SONUNDA BUKREŞE GİDECEK Romanya Spor Teşkilâtı tarafından davet edilen İstanbul Greko-Romen Güreş Karması,bu ayın sonunda muhtemelen Bükreş'e gidecektir.Bu müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • AHMET BERMAN Aman dikkat!Ayrıca ceza almazsa AHMET BERMAN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILACAK Futbol Federasyonundan sızan bir habere göre,Beşiktaşlı futbolcu Ahmet Berman'ın affedilmesi ve kendisinin tekrar mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • Puşkas'a 200 bin dolar transfer ücreti teklifi.[ANADOLU AJANSI] ROMA,7 İnter,Milân,Roma,Napoli kulüpleri Macar Honved takımı futbolcuları ile temas halindedir.Diğer taraftan İspanyanın şöhretli iki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • F.B A H Ç E OLİMPİYAD Şampiyonlarım GETİRECEK V enerbahçe İdare Heyeti önümüzdeki hafla içertÇ-sinde bir toplantı yapa-Jif cak ve Haziranda kutla-yacakları 50.ci yıldö-nümlerinin programını tesbit ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • BASKETBOL I.KÜME PUVAN DURUMU Takımlar O.G.M.A.Y.P.Fenerbahçe 4 4 0 379.233 8 Modaspor 4 4 0 266 235 8 Galatasaray ¦1 3 1 321 216 7 Vefa ¦i a 1 236 210 7 Darüşşafaka 4 2 2 222 239 6 Kadıköyspor 4 2 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • p.PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.5 5-16 3 10 Fenerbahçe Galatasaray 5 5-17 7 10 Beşiktaş 7 4 1 2 10 8 9 Kasımpaşa 6 3 12 4 6 7 Istanbulspor 6 2 2 2 10 7 6 Beykoz 7 2 1 4 11 13 5 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • Gecenin ikinci ve son müsabakasında Darüşşafaka ve Şişli karşı karşıya geleceklerdir.Darüşşafakanın kazanması lâzım gelen maçta.muvaffak oynayamayışı,Şişlinin de kıymetli cCoach» lan tiner Erimer'in e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • LİDER F.BAHÇE İLE VEFA BUGÜN BASKETTE DE ÇARPIŞIYOR GÜNÜN DİĞER MACINDA DARÜŞŞAFAKA İLE ŞİŞLİ TAKIMLARI KARŞIKARŞIYA GELECEK Günün ilk karşılaşmasını ligde hâlen birinciliği muhafaza eden Fenerbahçe i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.12.1956
  • K.GÜMRÜK-YE5İLDİREK FERİKÖY 3ÜLEYMANİ-YE SARIYER TAKSİM OYNUYOR Bugünkü 'karşılaşmalarla 9 uncu haftaya girmiş bulunan II.Profesyonel lig maçları geçen hafta alman neticelerden sonra pu^ an cetvelinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor