Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • ıâi vu İW Şampiyonluğu yarım puan farkla kaybettik Olimpiyatlarda Serbest Güreş Şampiyonası dünkii müsabakalarla »ona ermiş ve olmuş,diğer güreşçilerimiz »k üç dereceye girememişlerdir.Resimlerimladej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • V I M İstikbâlinizi de Parlatabilir.Yuvarlak V İ M kutusu kapaklarından veya yassı kutuların cephesinden keseceğiniz eşit resimlerden dörder taneyi birer zarfa koyup adınızı ve adresinizi zarfın arkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • Türkiye Çekoslovakya)I Milli Maçının Filmi] Ş.Geçen hafta Çekovlovak 5 Millî futbol takımıyla 1 1 ğ E berabere kalan Millî futbol E takımımızın bu başarısı fut-E bol tarihimizin en mühim hâ-E liseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • BUGÜN GÜNEŞ TUTULACAK Bugün memleketimizden görülebilecek Bekilde k smî bir güneş tutulması olacaktır.Güneş tutulması aynı zamanda Portekiz,İspanya,İngiltere ve Norveç müstesna—Avrupa'nın her tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • KAMPANYAMIZ Salı günü bitiyor Macar mültecilerine yardım için açtığımız kampanya,Sah akşamı sona erecektir.Müddetin çok azalmış olması sebebiyle,vatandaşlarımızın bağışlarım biran önce yapmalarını ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • AMERİKA BAGDAD PAKTINI GARANTİ ETTİ GAZETELERDEN)1001 GECE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • I YAMAN AVCILAR Habeşistan Kralı Haile Selasiye,halet» Japonya'yı ziyaret etmektedir.Hafta arası bir gün Kral,Japon Veliaht Prensi Akihito sağda)ile ava çıkmış ve bir hayli ördek avlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • Sarıyar Barajı bugün açılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Sarıyar barajı ve hidro-elektrik tesisleri yarın merasimle işletmeye açılacaktır.Türkiyenin en yüksek barajı olan Sarıyar tesisleri 210 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • POLATKAN Maliye Vekili Tâyini dün tasdikten çıkan Hasan Polatkan derhal makamına giderek bütçe tasarısı üzerinde çalışmaya başladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Bir müddettenberi Vekâleten idare ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • Müttefikler Kanal'ı terk için şartlar ileri sürüyorlar [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,1 Fransız Hariciye Vekili Christian Pineau dün gece İngiltere ile Fransanm «Bâzı siyasi meseleler halledilmeden ve aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • «DAİLY EXPRESS» GAZETESİNİN TÜRKİYE'den BAHSEDEN BAŞLIĞI Daily Exspress,Rus tehdidine son vermek için derhal harekete geçilmesini istediğimizi bildiriyor Plariciye Vekâleti Vekili Ethem Menderes'in Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • Londra Konferansı bugün sona eriyor.Su riyedealeyhimizdeki tahrikler büyüyor Suriye,bizi B.M.e şikâyet etti Suriye Hariciyesi Türkiye'nin üç devletle birlikte istilâya hazırlandığını iddia ediyor fANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • [BÜÇHAN ÜNVERİ ZARF VE MAZRUF Kucakta çocuk,başta örtü.Ne acındırıcı bir tablo değil mi?Ama eller o kadar saf değil ki.Zira Perihan Bayraklı ismindeki bu kadın,yankesicilik yaparken suçüstü yakalanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • Muhalefet dış politika hakkında izahat istiyor C.H.P.yayınladığı tebliğde,öktem de verdiği beyanatta istişare lüzumu üzerinde duruyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 İki gündenberi Genel Başkan İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1956
  • Kadar,işçilerin bâzı teklifini kabul etti Kollektif çiftlik sistemi değiştirilerek köylünün arazi sahibi olması kabul edildi.Kızıllar ilticayı önlemeye çalışıyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİJ LONDRA,1 Buda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • KIŞ hafif bir kar ile geldiğine dair kartvizit'ini resmen şehire bıraktı.Ağaçlar soyundu.İnsanlar giyindi.Tilkiler,vizonlar,astraganlar ayı postları,tavşan kuyrukları naftalinden çıktı,Avrupadaki İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • Leyla Gencer Amerika Seyahatini Anlatıyor.Sayfa:8-9)10 UNCU SAYI BUGÜN ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • 5£K£RBAıN K 22 ŞUBE VE AJANSI İLE DAİMA HİZMETİNİZDEDİR.Sermayesi t lO.OOO.OOO_Lira Merkezi Ankara yılda 2ÖÖJDÖ0 Lira Para,ikramiyesi ARALIKTA ERENKÖY'de Apartman katı Yeni şubelerin açılışında Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • m ı İ YİL SONUNDA BAHÇELİ EV Ayrıca 150.000 Hesabınızı açtırmakta acele ediniz.AKBANK t Hesabınızdaki her 150 liraya K ayrı bir kur'a numarası verilir.£5)m S «fi LİRA Para ikramiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ümidiniz boj değil.Fakat beklemeniz lâzım.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntünüzü kimseye açmayınız.Fayda yerine zarar göreceksiniz.BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart] Bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir yeni dünya memleketi Biı nida.2 Vüz yılımızın adı Bir nldâ.3 Hayvan yiyeceği Su yolu.4 Hamız Kemer veya saç tutturacağı.5 Sâhib Din!boykot.6 Meteoroloji istasyonu.7 Bir mesaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • ii)lltıaMlllıtıııılıııı ııııaı(ılıatl||ifıtM|Illaat,ll,lll,llIlllll|1,Mllltltaa|.İstanbul 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Akordeonla hafif melodile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • TEŞEKKÜR Kızım Selva Yorgancıoğlu'nun tehlikeli bir durum arzeden kronik apandisitini teşhis eden Cerrahpaşa Hastahânesi I.Cerrahî Kliniği doktorlarından Dr.Zeyyad Rahvancı'ya,ameliyat ve tedavi mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • Kİ S A HABERLER YILBAŞININ yaklaşması sebebile,şehrimiz ilk,orta okulları ile liselerde imtihan ve karne hazırlıklarına başlanmıştır.Yeni yılın ilk haftasında öğrenciler yedi günlük bir dinlenme tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • Sopa ile adam öldüren Ali Rıza mahkûm oldu Cibali odun iskelesinde Muzaffer Temek adında bir kahveciyi başına odunla vurmak suretiyle öldüren hamal Ali Rıza Dalgaç'ın üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • Altın fiatları düşmeye başladı Son siyasî olaylarla alâkalı olarak yükselmiş olan altın fiatları düşmeye başlamıştır.Düşüş ortalama 7 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • Fotoğraf filmi fabrikası kuruluyor Şehrimizde bir İspanyol şirketi ile müştereken film fabrikası kurulacaktır.Piyasanın fotoğraf kağıdı ve film ihtiyacım dikkate alan şirket,muvakkat bir yer kiralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • Öğretmen ve öğrenci sayısı hâlâ tesbif edilememiş Okulların bir çoğunda dersler boş geçiyor.Muavinlik için müracaat edenlere de iş verilemiyor Okullarda birinci devre çalışmaları bitmek üzere olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • r SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Toto Üçüncü Adam Toto Türkçe.2 Ölmeyen Kuvvet Müslümanlık Mısır filmi Türkçe.A L K A Z A B Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe 2.Hafta)ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • FOTO ÖZEN Portrelerinizi muvaffakiyetle canlandırır.Pangaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyete İntikal suretiyle bizleri derin acılara garkeden sevgili annemiz SAİME ÇİNİLÎ'nin cenaze merasimine iştirak eden,telefon,telgraf,mektup ve çelenk yollaya ve bizzat gelerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • İkinci parti kömür tevziatı başladı İLÂN EDİLEN GÜNLERDE MÜRACAAT ETMEYEN-LERİN KÖMÜRLERİ DEVRE SONUNDA VERİLECEK İkinci parti kok kömürü tevziatına dünden itibaren başlanmıştır.Üsküdar,Maltepe ve Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1956
  • I Bu da böyle bir trafik U «münevver» şifalını her okuyup yazma »S bilene ikram edecek kadar cömert değilim.Fakat münevverlerimiz arasında sayıları İ fazla olmayan münevverlere,arasıra,şoförler l aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • 1956 OLİMPİYAT SERBEST GÜREŞLERDE ŞAMPİYONLUĞU YARIM puan farkla kaybettik Mustafa Dağıstanlı 57 kiloda,Hâmit Kaplan da ağır sıklette 1 inci oldular.I.Zengin 2 nci,H.Akbaş 3 üncü HUSUSİ SURETTE GİDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • 11111111IIIIIIIIIII IHI II ıtıımı MIH TAKVİMDEN BİR YAPRAK ili J^a^rtf rt Bir Basur tedavisi HEKİMLERE «Tımarcı» dedikleri devirde,Tabii» Hristaki j Efendi Kumkapı'daki evinin ufak bahçesinden çıkardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • 8 ETİBANK İSTANBUL PANGALTI VE 'ISKENDEMUN BANKACILIK »T i Şubelerinin küşadı münasebetiyle tertip olunan keşidelerin büyük ikramiyeleri 10.000.er LİRADIR.Ayrıca her şubede I3O kişiye muhtelif para ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • ÖZÜR w w Münderecatımızın çok-luğundan «CİCİCAN i ŞEY» müsabakasının ilk 1 elemelerinin neticesini I bugün koyamadık.Yarın I I neşredeceğimizi bildirir,I i özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • Eden'in Londra'ya dönmesi isteniyor İşçi Partisi ileri gelenlerinden bir mebus aksi halde Başvekil'in istifası gerektiğini söyledi [ASSOCIATED PRESS] KİNGSTON,Jamaika,1 Karaib güneşi altında bir haf t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • wg 1 ttifir' j I Bilen kazanıyor Bu akşam 21.30 da İstanbul Radyosunda KONSERVELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • r-KERVANSARAY'DA Bu aksamdan itibaren Mevsimin ilk fevkalâde numarası T A W M O E Ur harika Havaven dans ve şarkıcılar CELÂL ŞAHİN ve s.Her pazar tam program 17-19 da Matine Pek yakında I ANNY BERRYER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • Bandırma'da bir cam fabrikası kuruluyor Senede 30 bin ton pencere camı imâl edecek olan fabrika 45 milyon liraya çıkacak {Hususî Muhabirimiz Mukbil Özrunah'dan] BANDIRMA,1 Şehrimizde bir cam fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1956
  • ü£ tto^ j Kİ r [RÜÇHAN ÜNVER)Malûl,dul,yetim ve emeklilerin üç ayda bir çektiği sıkıntı,90 güne bedel,İşte,resimde gördüğünüz kadınlar,dün Emlâk Bankasının dar ve basık bodrumunda maaş alan kalaba» lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • car.punt.1 niçim bu kadar aksisiniz HEY.MİİS Jk TRİvOR'u |2J 'İRİS Tl-I 7£v FASU eA5'_UmMI J VSkSİUR SAVATI "REVO*.İM 1 BAv_A«,2İVAFET 5331 Es^sızi BE -yca_J-Tİ Kv^ *i ı pı^ı ı*J m^AiM ıp5^)n il/1 BJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY AKTIK GlTMEM UAZlM h—y\ÇOK GEÇ I' oldu.HAA—SAMA SOVLiyECEK BteŞEVİAA OAUA VAHO».NC/Dİ ACABA Z.ALLAHAISMARLADIK^ OLMASIN f ifa IS i^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • hanımların yüzünü güldüren haber Yalnız.Hanım Müşterilerimiz arasında HUSUSİ ÇEKİLİŞ 20000 TL Boğaztçinde APARTMAN DAİRESİ Anadolu yakasında ARSA.i 100.000 LİRA 1 kişiye 50.000 lira)Hesap açtırmakta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • KIYMETLİ HAN SATIŞI.Bankalara,Şirketlere ve büyük irat sahibi olmak isteyenlere:Karaktty maydamna 80,denize '0 matra maaafede,piyasa yari,kfiaabaaı,al unda dükkânları olan,aaansör va kaloriferli ka% m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • SATILIK KAT ARANIYOR Nişantaşı civarında T«l«fon:27 28 17 Saat 10 16 arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • Cevza,evi ve şelıri terkedip kendi evine dönmeye karar vermişti.Burada artık bııııahyordu.Bir akşam deniz kenarında dolaşırlarken Celâl:«Nasıl.dedi,ben Orhan Beyin sana âşık olduğunu söylemedim mi?Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • i Berber salonunda hafta sonu YARIM düzine kurutma makinesinin altında türlü kadın.Şişmanı var.Makinenin altında ezilmiş,yay ilmi»} gibi.Tabanları bava-ya dikili.Kurusu var.Sinirli elleri birbirine ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • YAZAN REFİ C E V AD 71 ÜLÜNAY Ben Hakem Kureyzî'nin karışıyım.Birbirimizle sevişip öyle evlendik,muhabbetimiz günden güne arttı,kalenin muhasarasında kocanı müdafaa kuvvetlerinden birini idare ediyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAROLD KOBBİNS Çeviren.NEYVİRE "¦s»*1 Bu kızlar hep birbirine benzerdi halbuki.Yalnız bâzıları kirli taraflarını daha derinlerde gizlerlerdi.Görmek için biraz daha derinden kazıınal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1956
  • SABİHA GO İkinci büyük arzusu da,yeşilliğe,kıra,dere kenarındaki bir ağaçlığa çıkmaktı.Ata'nın kızı O'nu kaybettiğimiz günden on sekiz sene sonra,o günlerin elemi içinde konuşuyor,her şeye rağmen bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • 28 Aralıkla sahibini bekleyen EN BÜYÜK Türkiye İŞ Bankası,sene sonu çekilişinde,şimdiye kadar görülmemiş zenginlikte fevkalâde bir ikramiye listesi takdim etmektedir.1098 kişiye dağıtılacak ikramiyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • IHiiIiııef Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıîdtçjı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • HİCRÎ PAZAR RUM!1 1376 2 1372 RebiUl' ftbır ARALIK Katım 29 19 5 6 1» VAKİT VASATÎ EZAN!Güneş 7.06 2.25 Öğle 12.03 7.22 İkindi 14.28 9.46 Aksan 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 İmsak 5.22 12.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Pazartesi akşamından itibaren ATLAS SİNEMASINDA ELİZABETH TAYLOR DANA ANDREWS gibi meşhur artistlerin çevirdiği ve Hindistan'da geçen muazzam bir macera İNTİKAM GECİTİ Elephant Walk» Renkli A.D.S.mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • AĞRILARINA OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma siyatik.ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler OPO GÜNDE 6 ADETE KADAR AUNABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • YENİ MELEK'te 4 Aralık Salı Akşamı MİTZİ DAN DONAL GAYNOR DABLEY O'CONNOR ve MARILYN MONROE tarafından yaratılan,nefis ve eğlenceli sahnelerle dans ve müzik şaheseri SAHNE AŞIKLARI There'a No Businesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • SATILIK ARSALAR 1 Çapa,Ordekkasap mahallesi Selim Sabit sokağmda 58 m2 arsa dört kat bir bodrum yapılmak üzere inşaat durumu alınmıştır.2 Çapa,Ordekkasap mahallesi Yirmisekiz Çelebi ve Karako yunlu so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • ra ı icra i 50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.Üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Şam Elçiliğimiz muhafaza altında t Baştar&fı 1 incide Bu gibi haberler Suriye umumî efkârını,Türkiye aleyhine çevirmeğe kâfi gelmektedir.Elçiliğimiz muhafaza altındadır.Mûtad olarak her zaman binanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Muhalefet dış politika hakkında izahat istiyor t Baştaraft 1 incide rina hiç bir izahat verilmeğe lüzum görülmediğinden şikâyetle demiştir ki:«Murakabe vazifesi olan muhalefet nıeb'uslarını,dış politi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Vali Opera binasının durumunu tetkik etti Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün sabah Belediye Reis Muavinlerinden Sedat Erkoğlu ile birlikte Opera binası İnşaatını gezmiştir.Altı aydanberl faaliyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Terzilerin tarifeleri yeniden tanzim edilecek Terzilerin tarife durumu yeniden ele alınmıştır.Sınıflarını seçmekte serbest bırakılan 2500 kadar terziden 150 sinin 1.A sınıfını seçmesi üzerine Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Kundura sanayiinin durumu gözden geçirilecek Şehrimiz Ticaret Odası Meclisinin salı günü saat 15 de yapacağı fevkalâde toplantıda kundura sanayiinin bugünkü durumu görüşülecektir.Diğer taraftan Said İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Rüşvet alan bir polis mahkûm oldu Müfit Roman adında bir polis memuru dün 2 ncl Ağır Ceza Mahkemesinde iki yıl hapis cezasına mahkûm olmuştur.Müfit,Fsner'de bir inşaat sahibinden 400 lira rüşvet alırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • TÜRKİYE ZİRAATÇİLER CEMİYETİ KONGREYE DAVET İstanbul Şubesi 956 yılı umumi kongresini 8 Aralık 956 cumartesi günü saat 14.30 Milli Talebe Federasyonu konferans salonunda yapacağından bütün üyelerimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1956
  • Suriye,bizi B.N.e şikâyet elti t Baştarafı 1 incide bugün Parlâmentoda senelik nutkunu irad etmiş ve Parlâmentoyu,Başvekil Nuri Sait Paşa'mn talebine uyarak,1 ay tatil etmiştir.Kral Faysal,verdiği nut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1956
  • K IS A HABERLER İZMİR LİG maçlarına dün devam edilmiş ve Ülküspor Karşıyaka'yı 1-0,Izmirspor da Egespor'u 4-1 yenmişlerdir.İSTANBUL Basketbol liginde dün yapılan karşılaşmak»rda Kadıköyspor Beyoğluspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1956
  • Ankarada Federasyon Kupası maçı ANKARA,1 Hususî)Bugün oynanan Federasyon Kupası Ankara Grupu karşılaşmasında Adana şampiyonu Millî Mensucat takımı,güzel ve canlı bir oyundan sonra Ankara Güneşspor'u 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1956
  • Hak emin zayıf idaresi yüzünden hâdiseli geçen maçta G.Saray,F.Bahçe'yi FEDERASYON KUPASI'NDAN)ELİMİNE ETTİ:3 tik yarım saatte üstün oynayan ve devreyi 24 galip bitirenSarı Lacivertliler,ikinci devred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1956
  • ATLETİZM SONA ERDİ 4X100 Bayrak yarışında Amerika takımı yirmi senelik dünya rekorunu kırdı Dün maraton yarışı nihayetlenirken XVI.Olimpiyat Oyunlarının atletizm müsabakaları da nihayetleniyordu.Bu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1956
  • eşikiaş bugün I» Sporla oynuyor Saat 13.30 da Mithatpaşa Stadındaki maç,«Federasyon Kupası» nın üçüncü dömifinalistini tayin edecek Adalet'i yenen Beykoz ve Fenerbahçe'yi yenen Galaasaray «Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.12.1956
  • ARCHİE MOORE'U MAĞLÛP EDEN PATTERSON DÜNYA AĞIR SIKLET BOKS ŞAMPİYONU OLDU [ANADOLU AJANSI] CHİCAGO.1 Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanı için dün gece burada yapılan maçı Floyd Patterson beşin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor