Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • İngilizceyi öğrenmek isteyenlere Roberl College İngilizce öğretmeni Galip Kök'ün iki mühim eseri:İNGİLİZCE TÜRKÇE KONUŞMA KILAVUZU Telâffuzlu)350 Kış.ENGLİSH GRAMMAR Türkçe izahlı)5 Lira Titizlikle ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • ALÂKA DEVAN EDİYOR Kahraman Macar milletine yardım için açtığımız kampanya,biiyük bir alâka ile devam etmektedir.Okuyucularımızın arzusu üzerine tekrar başladığımız kampanyamıza katılacak vatandaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • MÜLTECİ GEMİCİLER Beyrut'da Batıya iltica eden onyedi Macar gemicisi dün transit olarak Yeşilköy den geçmişlerdir.Frankfurt'a gitmekte olan Macarlar,oradan da Amerika'ya geçeceklerdir.Gemicilerin Maca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • I ARKADAŞIMIZ NAMIK SEVİG VIYANA'DAN BİLDİRİYOR I Puşkaş'ın karısı dün Avusturya'ya iltica etti Viyana'da Kocis'le buluşan Frenze Puskas,bugün kocasının yanına İspanya'ya gidecek,ilticalar Avusturya h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • Orta Asya'daki Müslümanlar Rusya'ya karşı ayaklanmış [TÜRK HABERLER AJANSI] SİNGAPUR.27 Uzak Doğu memleketlerine yaptığı 22 gün-i lük seyahatten avdetinde buraya uğrayan Sumatra Müslüman Cemaati Lider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • İkinci parti kok kömürü tevziatının sıra numaralarını ve günlerini gösteren liste 5 i n c i sayfamızdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • RUSYADA STALİN RUHU DİRİLDİ GAZETELERDEN)"W*4 ffi&k h*)yh ^H g^ VS YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • D.P.Grupu Haricî Politikayı Tasvip etti Başvekilin izahatı tezahüratla karşılandı [ANADOLU AJANSI] ANKARA,27 Demokrat Parti Meclis Grupu başkanlığından bildirilmiştir:Demokrat Parti Meclis Grupu bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • mtm.TFI ÂCTA Peyklerdekl durumlarını sağlamlaştırmak ve herhangi bir ayaklanmaya mani olabilmek kin Rus liderleri sık sık bu memflUdlVUVM I LLHy İH leketleri ziyaret etmekte veya peyk liderlerini Mosk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • Kendilerine karşı yıkıcı bir kampanya'ya giriştiği için Irak.Suriye'yi protesto etti Pravda Gazetesi,Amerikanın,Türkiye re Irak'ı Suriye'ye taarruz için kışkırttığını iddia ediyor Irak peirol boruları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • SENATÖR J.K.JAVİTS EİSENHOWER Ben Gurion'a bir mesaj gönderdi Mesajı götüren Senatör J.K.Javits dün şehrimizden geçti [LEYLÂ UMAR] Elliiki yaşındaki Cumhuriyetçi senaıör Jakob K.Javits dün transit ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • ingiltere Mısır'dan tamamen çekilmeyecek r ANADOLU AJANSI] NEVV-YORK,27 Bugün İngiltere Başvekâlet Vekili Butler «News Week Magazine» muhabirine verdiği bir mülakatta İngiliz kuvvetlerinin Mısır'dan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • DİNLENİYOR [A.P.Doktorların tavsiyesiyle istirahat etmek üzere Jamaika'ya giden İngiltere Başvekili Anthony Eden ve eşi dünya hâdiselerinden uzak olarak dinlenmektedirler.Ancak doktorların kat'i tavsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • Memurlara bu yıl bir ikramiye fazla verilecek Ay başına kadar Meclise sevkedilecek olan 1957 bütçesi 4 milyar lirayı geçiyor i [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 4 milyar lirayı geçen 1957 yılı bütçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1956
  • Meclis,iç tüzüğünün tâdilini teklif eden bir kanun tasarısında Mebusların faaliyeti 1 A 1%.i 11 İL Af 1 JLi 1 İl O K Tasanda,kanunların sadece tümünün müzakere edilmesi,dört yıl müddetle seçilecek enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • İKİÎSA' JHazırlayan:Or.Halûk CILLOVİ Millî Korunma Kanununun altı aylık müddeti sona eriyor Bilindiği üzere,6731 sayılı kanunla tâdil edilen Millî Korunma Kanununun 31 inci maddesinin 8 inci bendi,«İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • ^W UMUMİ ÇEKİÜ9İNDE İc 1-10 SENE MÜDDETLE AYLIK GELİR ŞUBE LEH ADANA 60.000 t.l.2-PARA İKRAMİYESİ İZMİR BEYOĞLU 10.000 T.L.0 SALATA SULTANHAMAM İNKARA 3-FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 40.000 u.AJANS 990909003
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • E OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İyimserliğiniz artıyor.İstikbale daha güvenle bakacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Özlediğiniz insana kavuşacaksınız.Bir seyahat ihtimali beliriyor.BALIK BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Olmuş Köylünün İşbirliği 2 Esasa ait yeni)Bir sahne sanatı Yiğit,3 Âkil isen açma sakın dostuna Şehirclk,4 Bazen Uyandırma,5 İskambilde oğlan Bir sebze,6 Nâsır'ın gemilerinin otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • ma I 9 1 rQ.YIL SONUNDA I I I I I I İ BAHÇELİ EV Ayrıca 150.0O0 LİRA Para ikramiyesi 8 w Hesabınızı açtırmakta acele ediniz.I i İ S I •S A K B A N K Hesabıhızdaki her"lSO liraya ayrı^bir^kur'a^numaras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • 'im im in ı ımııııımıımııııiHi mimini ılımcı ıı mim ıı umumilini 11,11 ıı mimimi.ıılıııılıılllıııııılı ımiHiMiınm m l milinim mı ımmı ı ımı im mmı m mı mımm mm m miminin mımııımı.mı ili l ili.ı.nı nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • sene sonu çekilişinde TÜRK EKSPRES BANK'ın hesap sahiplerine dağıttığı ikramiyelerdir S1 v *v-a'.va v.v.s* x t il ly.x:Boğaziçinde,Emirgânda,denize 100 metre kadar yakınlıkta en muhteşem apartman dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • Muska yazan bir Ermeni kadını suçüstü yakalandı Kendisini «Melek» adı ile tanıtan Vida aynı zamanda üfürükçülük de yapıyormuş Kendisini t Melek» olarak tanıtan Vida adında bir Ermeni kadını üfürükçülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • Bir emlâk komisyoncusu ievkif edildi Ali Seçkin adında bir emlâk komisyoncusu,dolandırıcılık suçundan dün Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.İddiaya göre Ali,ev bulmak vaadiyle 10-15 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • Karışık maya kullanan fırınlar cezalandırılıyor Şehrimizdeki fırınların,ekmek imalinde fennî maya kullanmaları hakkındaki karar yürürlüğe girmiştir.Dün şehrin muhtelif semtlerinde kontrollar yapan Sıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • Bir kaatilin 18 yıl hapsi istendi Galatada oturan sevgilisi Leylâ'yı bıçakla yaralayıp öldüren Fevzi Bozlok adındaki kaatilin duruşmasına dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Duruşmada e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Toto Üçüncü Adam Toto Türkçe,2 Ölmeyen Kuvvet Müslümanlık Mısır filmi Türkçe.ALKAZAB Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe.2.Hafta)ATLAS Tel:44 08 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • ÖLÜM Nigâr Tez,Fevzi Üngören ve Cihan Erel'in anneleri,Fehmi Tez,Müzdad Üngören ve Seracettin Erel'in kayın valdeleri Mersinli VESİLE ÜNGÖREN Kalp krizinden vefat etmiştircenazesi 28/11/1956 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • KADIKÖY mmtakasında 3 evden eşya çalan Sedat Tay ve Selâhattin Kara adında iki kişi yakalanmıştır.EYÜP'e bağlı Ağarlı köyünde Neziha İnan adındaki karısını çifte ile yaralayıp firar eden İsmail İnan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • AMERİKAN KÜLTÜR ANLAŞMA!Mecmualara abone olmak,abonelerini yenile ve Amerika'dan kitap getirtmek isteyenlere büyük laylık temin etmektedir.Derhal müracaat ede mufassal katalog isteyiniz.Amerikan Neşri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • Cürresptmhertce ^ttgtttute *j Metoduyla siz de Türkiyenin neresinde olursan»/olunuz,okuyarak,yazarak,isiterök.konuşarak öğrenebilirsiniz.Tafsilât için I*.K.135 Aksaray İstanbul n ıı ı.m ı ı resinden ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • KİRALI Vefa Bayraktar Hanında faze cereyanlı iş yerleri odalar kiralıktır.Müracaat:Telefon:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1956
  • I Emniyet Müdürümüzle I bir hasbıhalden sonra MNİYET Müdürümüz Hayreddin Nakib-C oğlu,evvelki gün,Milliyet'teki odamda bana şeref verdi.Son hâdiseler üzerinde E konuştuk.Adlî tahkikatuı sonuna kadar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • lacakf ırıda rleri 22 60 ÜNYA HÂDİSEL a'dan nasıl görülüyor!Diplomatik Muhabi-rimiz SAMİ KOHEN Yazıyor mİNKARA,27 Siz de bugünle kendi kendinize şu sualimiz sorrnuşsunuzdur:Orta Do-Ş;'ki son gelişmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • ETİBANK İSTANBUL PANGALTI VE ÎSKENBEKUN BANKACILIK Şubelerinin küşadı münasebetiyle tertip olunan keşidelerin büyük ikramiyeleri 10.000.er LİRADIR.Ayrıca her şubede 130 munteu^ Para ikramiyeleri Her 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • iugoslcaıryca Ruslara Şr ihtarda bulundu değil Sba,Tifoya hücum eden Pravda'ya sert bir cevap verdi.Jgoslav Arnavutluk münasebetleri sela [ASSOCIATED PRESSJ vasiüAD.27 Yugoslav Komünist mal" resmi org
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • I İLHAN DEMİRELİ SIRA VATMANLARDA Kışlık elbiselerini bahara doğru almaya alışmış olan çöpçülere Belediye bu sene bir sürpriz yapmış ve sonbahar bitmeden kıyafet intibakını tamamlamıştır,îjimdi artık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • TEŞEKKÜR Refikam Naciye Çınar'ın tehlikeli bir durum arzeden kronik apandisitini tam bir kat'iyetle teşhis eden Cerrahpaşa Hastahanesi 1 inci Cerrahi Kliniği.Po-I liklinik Şefi Dr.Kemal Aydınogluna,am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • Kabil değil!Senelerden bert muntazaman Tokalon Kremini kullanan kaiınlar bazan bu nidayı işitirler Çünkü,onlar dostlarına yaşlarını ifşa etmekten çekinme* lor Hakikatte,bütün dünyada ea yısız ahvalde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • ZEHIR HAFİYE MANFRED HEZKES HAFİYE 'NİN KALBİNDEN VURULMA~%& S/A/BEKLERKEN c\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • m?m DÖRDÜNCÜ NEŞİR YILINA GİREN AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ 6M_Sahibi ve Müdürü:PEYAMİ SAFA BU SAYIDA:1 c I f J m a HERKESİN BAHSETTİĞİ,FAKAT PEK AZ KİMSENİN BİLDİĞİ EGZİSTANSİYALİZM YAZAN:PEYAMİ SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • SELANİK BANKASI KIŞ KEŞİDESİ 15.000.LİRA Bir Müşteriye 25.000.LİRA Ayrıca 5 Aded l.OOO.Liralık 5.000.TL.10 Aded 500.Liralık 5.000.TL.Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • [İLHAN DEMİRELİ DOROTHY THOMPSON ARKADAŞIMIZLA KONUŞURKEN Bir günde 10 0 gazetede yazısı çıkan Dorothy Thompson İstanbul'a geldi Amerika'nın meşhur kadın yazarı,Orta Doğu'daki durum için:«0nu Eisenhov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1956
  • jlMII ıııkumımııııııııillunmii MDEN PRA Adliye Sarayındaki noksan ADLİYENİN değerli hâkimlerinden Semih bey bir beyin kanaması ile nakledildiği Esnaf Ilastahânesinde dün vefat etmiş.Herkes tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • CİCİ CAN DİNLE:SEN O SALAK SARIŞINI,BEN VE BENİM BANKA SOY6UNCUSUNÜ ATLATALIM!HERİFİN Bü)TÜN PARASI BENDE» CİCİCAN BU PARLAK TEKLİFİ OÛŞÛNEDUR sun,siz ŞEVB gelelim:PENİM SPRİTÜEL OKU-M SUCULARIMDAN.$B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK ROSBİNS EVET I ARABA HIRSIZINI 'lAKALAMALI VE_I SİKALARI BUL.MALI AMA ENDİŞE ETMEKTE HAKLI.SlNiZ.MİSS HA.VEN YALNIZ.ÜZÜLMEKLE BİR-$EV ELDE EDİt AZ SONRA ARADIĞIMIZ V TAMAM KIRA ARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • CİSCO KID HADİ ÖuRDAM t ı İk *9 JOSE ŞAUNAS,ROP REÇO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • ALLAHUK ALİ BE* AAÜrltAA DEŞİL-AVSEl-VE ARKA-DAŞLARI YUKARDA ROCK'N ROOlU" D Akis ED',yOR'-AR.U m G ^1 Mı i£ r^sa ANMEEE.BENİ/SA BAS-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAROLD UOBBİNS 57 Çeviren:NEYYİRE Nefis bir büronuz var,hayran oldum.İnsanın eline sımsıkı,yürekten sarılıyordu.Ellerimiz birbirini bulur bulmaz anladım.Dost olacaktık.O da anladı,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ SAAÎ 3 e DOĞRU TEFRİKA NO.6 L O dakikada salon kapısında Orhan Bey göründü:¦Ne oluyor,ıie var?Perihan,ne oldun?diye atıldı Karısına doğru.Polis,kısaca «Öldürmüşler» dedi.Orhan Bey kireç o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • BİZ KADİNLAR Neyyire ÂSİ GENÇLİK DEMİN «Asi Gençlik» filminden dündüm.Hâlâ teshindeyim.Kuvvetli filmin,kitleleri peşinden sürükleyecek,kitle ruhunu ateşe verecek bit propaganda vasıtası olabileceği mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • YAZAN:RE Fİ' CEVAD ULUNA Y G7 Resulallah sordu:Buna neden lüzum gördün?İhtiyatî bir tedbir olarak mı böyle yapıyorsun?Hayır,yâ Resulallah!Onların serkeşlik edecek halleri kalmamıştır.Fakat ehl-i-İslâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1956
  • 19 GÖKKEN MÜHİM KAZA Sabiha Gökçen Eskişehir Tayyare Alayında stajına devam ediyordu.Artık,kumandanlarının da tabiriyle «lam havacı» olmuştu.Bu arada korkunç bir facia ile yüzyüze gelmesine ramak kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • YARDIM LİSTESİ Baştarajı birincide Nejat Aslar 10.00 Lütfiye Kutay 5.00 Hayriye Balkalmış 5.00 Hasan Tunç 10.00 Ertan Sukiyas 10.00 Arına Yudaş 10.00 Sadık Ertin 5.00 Atatürk Erkek Lisesi 2/C sınıfı ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • D.P.Grupu Haricî politikayı tasvip etti Bastarajı 1 incide başlangıcı olarak vasıflandırmaktadırlar.Bağdad Radyosu bu akşamki haber bülteninde Türk Hariciyesinin İsrail'deki Elçisini geri çağırdığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • SATILIK ARŞI Cihangirin merkezinde önü kapanmaz,manzarası denize nazır,turistik otel inşaatına elverişli 936 metrekare arsa satılıktır.Müracaat:Galata Tersane Cad.No.203/205
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • Puskas'ın karısı dün Avusturya'ya iltica etti Baştarajı 1 incide niyetim yok.dedi.Bu arada Koçiş Macaristan'da bulunan çocuğunun öldüğüne dair çıkan haberi Madam Puşkaş'dan İsrarla sormakta idi.Frenze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • İKİ AÇIKGÖZ DOLAN-DIRICILARA KARS!BUD ABBOT LOU COSTELLO Size hoş saatler geçirteceklerdir.İlâveten en yeni dün-I ya havadisleri.ÖZEN FİLM J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • Beşiktaş YILDIZ Sinemasında Matineden İtibaren Türkçe Sinemaskop Renkli MARLON BRANDO JEAN SİMONS DESİREE MERLE OBERON MİCHAEL RENNİE RENKLİ ROBERT STOCK CASUS KADIN TÜRKÇE URSULA THİESS Seanslar:C.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • Soğuk algınlığına karşı ALMAK FAYDALIDIR!soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları ve sızıları derhal teskin eder.başt diş,adale,sinir,ftiinrill romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • SPOR SEVER Arkadaşlara Müjde:Spor mevsimini nezle olmadan geçirmek için bir adet NIKI nefes tüpü almanız kâfidir.NİKİ nefes tüpünün fiatı 70 kuruştur.HER ECZANE-DE BULUNUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • İŞÇÎ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul Sağlık tesislerinin 1 senelik ihtiacı bulunan Zeytinyağı ve temizlik maddeleri teklif alma usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • BAHÇE MERAKLILARI Muhtelif büyük çamlar,büyük palmiyeler,manolyalar,kamelyalar,süs fidanları,salon yeşillikleri,Ortaköy Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • Mebusların faaliyeti takyit ediliyor Baştarafı 1 incide ve herhangi bir hâkimin harekâtını mevzuııbalıis eden sual sorulmıyacaktırd)Bir kanaatin ifâdesini,bir hukukî meselenin veya nazarî bir dâvanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • Anadoluda 100 kişilik bir memur tabldotunu bilfiil idare edecek,gıda maddeleri mubayaasını kontrol edecek ve hesaplarını yapabilecek dinamik bir KANTİN ŞEFİ aranmaktadır.Orta derecede Fransızca veya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • Filarmoni Derneği 195b 57 mevsimi 2 nci Abonman SENFONİK KONSERİ S e f CEMAL RFSİD REY Solist:Fransız keman Virtüozı.ROBERT SOETENS 29 Kasım Saat Perşembe 18.30 da SARAY'da Biletler gişede satılıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • UMUMİ TALEP ÜZERİNE LÜKS Sinemasında Gösterilmekte olan VİCTORE MATURE ve PİPER LAURİE tarafından fevkalâde bir tarzda temsil edilen BÜYÜK MACERA Renkli Filmi BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR m^mm—mm—mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • Milliııet o li ı i l i Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI 'i HİCRÎ 1376 BebiUl' âhır 25 Çarşamba 28 KASIM 1956 RUMÎ 1372 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • re M a s 43 «İ 01 C g S İ3x O U3 o 0)ut-a fl W ISJ LU 3 3 İ İ «a N eq 3 as d o fl 3 a Jü S S'a a ğ a z N ¦S o 44 fi a ti s 03 OJ 2 01 3 C0 U 3 ¦o O ir rj c 1 ca r-X o i 5 'en fa S İl 11 "S 3 3 J 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1956
  • İngiltere Mısır'dan tamamen çekilmeyecek Baştarafı 1 incide Dün akşam yapılan görüşmelerde,beynelmilel inzibat kuvvetinin masraflarının finansmanı meselesi görüşülmüş ve genel sekreterlik karar sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.11.1956
  • feTF seni patıhaı şildizlari c—ûoiûn kahramanı E*-j3un,lf KÜŞTÜNU HAFTANIN FUTBOL SOHBE Doğrusunu isterseniz herkes pek kara kara düşünüp,en iyimserler bile bir türlü ümitlenemiyorlardı bu millî maçta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • v^İ [SAMI ÖNEMLİ] İstanbul Genç Karması dün antrenör Sabri Kiraz'ın nezaretinde antrenmanlarına başlamıştır,idmanlar sonunda seçilecek elemanlar Genç Milli takıma firehilmek için diğer bölge karmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • Ordu takımı ile oynayacak İtalya hazırlanıyor FLORANSA,27 CİSM ordular arası dünya futbol şampiyonasında grup finalisti olabilmek için Türkiye ve Amerika ordu takımlarını yenmek zorunda olan İtalya or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • KISA HABERLER ADALET BURSA'YA GİDİYOR BURSA,27 Profesyonel Adalet futbol takımı bir maç yapmak üzere cuma günü şehrimize gelerek ayni gün Bursa birinci kümesinden Akınsporla bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • Millî takımımız bugün dönüyor TAKIMIMIZ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMA-DIĞI TAKDİRDE 19 DA YEŞİLKÖY'DE OLACAK VİYANA,27 NAMIK SEVİK'den telefonla)Dün gece Pragdan otobüsle hareket ederek bugün Viyanaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • HÜSEYİN AKBAŞIN KİLOSU FAZLA GAZETELERDEN)^T~m-*H Ari KİLOSU FAZLA DİYE ÜZÜLÜYOR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • GAYRI RESMİ TASNİFE GÖRE:AMERİKALILAR BAŞTA GıDİYOR İkinci durumdaki Ruslar ise 112 puan gerideler.Dün neticelenen 11 müsabakada Amerika 4,Rusya 2,Brezilya,Polonya,Kanada,İtalya ve Fransa birer altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • BUGÜNKÜ PROGRAM Saat:08.00 08.30 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 12.00 13.30 14.00 14.30 14.30 14.30 14.50 15.00 15.30 16.05 16.45 17.15 17.35 14.30 14.00 14.00 14.30 19.00 19.00 19.30 19.30 I 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT OftP OYUNLARI HUSUSÎ SURETTE GİDEN A.K.BİLDİRİYOR Serbest güreşler bugün Akbaş,Dağıstanlı ve Şifin ancak 300-400 gram fazlaları kaldı.Bunu da sabah erkenden düşecekler MELBOURNE,27 Niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.11.1956
  • VEFA KULÜBÜNDE KAYNAŞMA ARTTI Umumî Kaptan Suphi Nasır dün istifa etti Vefa kulübünde,lakımın liglerdeki durumu ve mali meseleler,dolayısiyle »on günlerdeki kaynaş,nular artmıştır.İdare lıey'eti yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor