Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • Kanal süratle tahliye ediliyor B.M.Kuvvetleri Perşem be günü Port-Saide girecek [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,26 Bugün bildirildiğine göre,hazır olan Birleşmiş Milletler kuvvetleri,önümüzdeki perşem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • 250.000 kilo balık denize iade edildi [NEDRET SELÇUKERJ 250 bin kilo balık «kokuştuğu» için,dün,Sarayburnu'ndan «merasimle» denize döküldü.Cumartesi akşamı Ankara'ya,İktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • [ilhan demir el] bekçilerden dayak yiyen hasan coşkun Şişli hâdisesinin muhbiri dövüldü İDDİAYA GÖRE 2 BEKÇİ,İHBARI YAPAN ÇÖPÇÜYÜ HIRPALAMIŞLAR Şişli'de üç polisin sebebiyet verdiği hâdiseyle ilgili y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • Yardım 20 bin lirayı geçti Evvelki yekûn.18.430.35 Tanyel Korkut İnci Korkut kardeşler JO.OO Meral Erdem.50.00 Füruzan Özpay 25.00 İsmail Kopancı 25.00 Teohari İlkün 20.00 Nazım Çelebi 10.00 Yorgi Ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • IA.P.1 HÜRRİYETE KAVUŞAN MACAR YILDIZI ^^v^2^5L?55£ yet kocasiyle birlikte Viyana'ya gelebilmiş ve rahat bir yemek yemek imkânını bulmuştur.Macar ihtilâlcilerine yardım ettiği için yakalanacağını öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • ÇİN KENDİNE SOSYALİST BİR YOL ARIYOR GAZETELERDEN)Xv:vXv-Vv:v\V ^ftv ÇİN BU YOLUN ÇIKMAZA VARACAĞINI ÖNCEDEN KESTİRMELİYDİM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • lORTÂDOĞUBA!DURUM GERGİNİ S LONDRA.26 Orta Doğu'da durum gittikçe gerginleşmekte-E dir.Suriyeyi bir peyk haline ge-S j tiren Ruslar bölgede nüfuzlarını 5 arttırmak için,bu defa gözlerini EE j Ürdün ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • RUSYA,IRAK'I İTHAM EDİYOR LONDRA,26 Ruslar Irak'ı Suriye hükümetini silâhlı bir hareketle devirmeğe teşebbüsle İtham etmişlerdir.Orta Doğu'daki hassaı durumu büsbütün karıştırmak için yeni bir kampany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • HARİCİYE VEKALETİ ŞAYİALARI RESMEN TEYİT ETTİ:İsrail Elcimizi geri çağırdık Yayınlanan tebliğde Filistin meselesinin halline kadar Elçimizin geri dönmiyeceği açıklanıyor Hariciye Vekâleti dün Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.11.1956
  • [A.P.l MACARİSTAN'DAN AVUSTURYA'YA MÜLTECİ AKINI DEVAM EDİYOR Rusların aldıkları bütün tedbirlere,kursun,bomba yağmurlarına rağmen,her gün binlerce Macar,anavatanlarını terkederek Rus istilâsından kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • EHİRDEN,YURTTAN.DÜNYÂDAN SANAT HABERLERIı HULKİ SANER i Futbol Meraklıları ve Müzik AMERİKA'DA BİR FUTBOL MAÇI Varyete temsilinde bando gösterisi.Futbol maçlarına sık sık gidenler bilirler,maç başlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • DaimgaLti AJANSIMIZ HİZMtTİK AJANSIMIZ HilMtTIHtlOtOtt!ZARIf ACUIS HATIRALARI 10 EV 150000 URA PARA İKRAMI* t Sİ AKBAIMK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP DOKSAT BARSAK BOZUKLUKLARI 1)Barsak bozukluğu,mânâsı geniş bir tâbirdir.Peklik yani kabızlık,ishal veya sürgün,kanama ve dışkılamanın akması gibi haller,hep b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • H IHIMI HU.mumum ıı mi ı MIH.IIIMIHI İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük Orkestra 13.00 Şarkılar.Şükran Özer 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Beraber şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • OĞLAK BURCU j [22 Aralık 20 Ocak] jL ^â Bugün bütün muvaffaki-yetiniz sizin maharetinize '^'Ça bağlı.Nüfuzlu biri tara-fından destekleneceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mühim işlerinize öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Sakatlık veya mazeret Hor görülmüş-2 Kıymetli eşya ve evrak için muhkem dolab Bir siyasî mecmua Bir nota.3 Alışverişle ilgili bir emir Mâyilesmek.4 Ney için çalmak yerine terciha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • YIL SONUNDA KALAMIŞDA ve NIŞANTAŞINDA APARTIMAN DAİRELERİ 90 MÜŞTERİYE Dolgun Para İkramiyeleri AYRICA 150.000 Liralık Faizsiz Mesken Kredisi Not:Tafsilât için gişelerimiz emrinize amadedir.İSTANBUL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • içüt EMLAK KREDİ BANKASİ HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ.HER ZAMAN PARAYA ÇEVRİLEBİLİR.SATIŞ:15 KASIM 15 ARALIK-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • İstanbul Gazeteciler Sendikasının kongresi İstanbul Gazeteciler Sendikasının yıllık Kongresi,4 aralık salı saat 10 da Gazeteciler Cemiyeti Lokalinde,o gün çoğunluk olmadığı takdirde 10 aralık pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Ekmek imâli île ilgili çalışmalar devam ediyor Ekmeklerin fennî maya ile imâli ve fabrikasyona gidilmesi mevzuunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir.Geçen hafta içinde Ankara'ya giden Ve dün şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Hürriyet Partisi teşkilâtını genişletiyor Hürriyet Partisi 11 temsilcileri,İstanbul teşkilâtının gelişmekte olduğunu bildirmektedirler.Dun açıklandığına göre,Haydarpaşa Lisesinin eski müdürlerinden Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Polonya'dan yapılacak ithalât İktisat ve Ticaret Vekâleti Polonya'dan 3 milyon 700 bin dolarlık mal ithali ile alâkalı tahsis çıkarmıştır.3 ve 4 sayılı listelerle ilgili tahsis meyanında kontrplâk,ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Oktay Engin'in durumu henüz halledilemedi Selanik Üniversitesinde okuduğunu iddia ile,İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine müracaat eden ve ikinci sınıfa devam etmek isteyen Oktay Engin'in durumu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Gaz karnelerinin tevziine başlandı Benzin fişlerinin tevzi şekli hakkında da kat'î bir karara varıldı Gaz karnelerinin muhtarlar tarafından istihkak sahiplerine tevziine dün başlanmıştır.Tevziat,şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Zimmetine para geçiren memurun duruşması baş!Bir bankada çalışan sanıklar bâzı makbuzlar üzerinde tahrifat yaparak para çektiklerini itiraf ettiler Zimmetine 2181 lira geçirdikleri iddiasiyle adliye y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Tophane Çeşmesinin etrafı açıldı Rıhtım caddesi ile Tophane arasında açılan yolun ve Tophane çeşmesinin etrafının tanzimine başlanmıştır.Tophane ile Dolmabahçe arasındaki yolun genişletilmesi için yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • Dr.TARANTO Tekrar eskisi gibi hastalarını kabule başlamıştır.Tel:44 92 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Son Beste Zeki Müren Türk filmi.2 Fındıkçı Gelin İsmail Dümbüllü Türk filmi.ALKAZAK Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)«Soygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • İSMAİL Hakkı Baltacıoğlu.30 kasım günü saat 15 de Akademide,«Türk san'atı ve gelenekleri» isimli bir konferans verecektir.SÖYLENDİĞİNE göre Şehir Hatları işletmesi,iki aydanberi,pazar günleri dairede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.11.1956
  • I Araplar ve Üçüncü Dünya.Harbi n İR okuyucumuzdan şu mektubu aldım:O «Bugün Mısır,Suriye,İsrail ve Dünya)başlığını taşıyan yazınızı hayranlıkla oku-E dum.Size salisen teşekkür ederim.Bu hakika-ti,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Mecliste dün 3 sual iakriri görüşüldü Jiye Vekili,muhalif parti mebuslariyle temasın men ölmediğini ve hükümetin partizan olmadığım iddia etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Büyük Millet Meclisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Türkiye'de en çojc içki içilen kaza ve köy IHUSL'SÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Anadolu'daki kazalar içinde en çok içki kullanılan ilçenin Kemalpaşa olduğu,utulan istatistiklerden anlaşılmaktadır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • TOMMY DORSEY evinde ölü bulundu [ASSOCIATED PKFSS1 GREENWİCH.B.Amerika)26 Amerika'nın mâruf caz orkestrası şeflerinden Tommy Dorsey.bugün,buradaki evinde,yatak odasında ölü bulunmuştur.Polise göre.ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Ruslar Almanya'da bir İngiliz askeri trenini geri çevirdiler [ASSOCIATED PRESS] BONN.26 Ruslar,dün gece Batı Bellinden Balı Almanyaya hareket eden İngiliz askeri trenini Maılenborn mevkiinde durdurup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • et aldığı iddia edilen talisin duruşması iııâ meselesiyle ilgili olarak bir an 500 lira rüşvet aldığı iddia ikinci Şube Müdürlüğü Birinci Memurlarından Fahir Ülgün'ün asına,dün 4 üncü Ağır Ceza nesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • MriRA Meşhur şapkacı Otto Kınasın eseri olan bu şapkanın wUH lılUl/M ismi,Maxim'dir.Siyah satenden yapılmış olan şaptı üzerinde bir kuş tüyü vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • rıtarili bir erkek ilton'a alınmadı i unun sükûnunu bozmamak için konuşmayan te,erkeklerin Marylin Monroe'su imiş [LEYLÂ UMAR] ı»n Oteli'nde,akşam üzerleri İstanbul'un en güzel kadın kıyafetlerini vğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • JOHNNİERAY'İ İSTİKBAL Amerikalı caz şarkıcısı Johıınie Ilay,gecen cumartesi günü Londra'ya gitmiştir.Johıınie Ray,hava meydanında İngiltere'deki hayranları gene kızlar taralından karşılanmıştır.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • İzmir'de çocuklardan müteşekkil bir hırsız şebekesi ele geçirildi LHL'SUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 i senedenberi Amerikalıların otomobillerine dadanarak hırsızlık yapan çocuklardan müteşekkil Şebeke,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Yardım 20 bin lirayı geçti Baştarafı birincide Kadriyc Alpagod 10.00 Erol Çamlıca 5.00 Arkadaş Gurubu 41.00 İstanbul serbest puantörleri 15.00 Hasan Alatav ve Abdülfettah Geray 10.00 Güzide pansiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Yunan Adliye Vekâletinde bir suikast teşebbüsü LANADOLU AJANSI] ATİNA,26 Bugün.Adliye Vekâletinde bir suikast teşebbüsü,bir tesadüf eseri olarak önlenmiştir.Vekâlet binasının beşinci katındaki çöp sep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • İKİ NİŞANLI AYNI İPLE KENDİLERİNİ ASTI LANADOLU AJANSI] BARİ italya)26 Bari şehri yakınlarındaki bir köy evinde ayni iple kendilerini asan iki kişi bulunmuştur.İntihar edenler Antonio Ferrara ile Filo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • İsrail Elçimizi geri çağırdık Baştarafı birincide girmeleri mevzuubahis olmamakla beraber.Mısır Suriye blokıındaıı ayrılması gayesi güdülmektedir,zira.bilhassa Suriye'nin bir Rus silâh deposu haline g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Kanal tahliye ediliyor Baştarafı birincide larını öğrenmişlerdir.Hâlen Mısır'da 3.500 Fransız ve ayrıca Fransız pasaportuna sahip bir kaç bin Kuzey Afrikalı ve Musevi vardır.Mısırdaki İngilizlerin say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE Korkan bomba.M/N KALBİ HIZLA ATIYOR.FÖSSO MAKA.RONİ MEMEN Sl/İfA.ATLAMIŞTI.NÎÇIN ACABA M&NFRED SCHM1DT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Deniz Klübü'nden ibümüzün yıllık kongresi ısım.956 cuma saat 18 On-de,Sultanhamam Camcı-Han 12 No.da yapılacak-Sayın üyelerimize duyuruııdenı İdare Hey'et i raporu idare Hey'eti seçimi.Nisab temin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • ı piyasası bu yıl canlı geçecek ovakya ve Doğu Almanya ile ıbayaa başladığı için tütün piı bu sene memnuniyet verici ire sahne olacağı belirtilmek-•ansızlav da tetkiklerde bulun-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • k.jfe p-ı ¦bf m Asya ve Afrika memleketlerine mensup 17 polis ımuitirü,Amerika'da İndiana eyaletinde t aylık bir kurs tedirler.Bu kursa,İstanbul Emniyet Müdür Muavini Necdet Uğur da katılmaktadır.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Kıbrıs Genel Valisi dün Londra'ya gitti Sir John Harding,son iki ay içinde adada mühim miktarda silâh ve cephane bulunduğunu söyledi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,26 Kıbrıs Valisi Sir John Harding b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • I Pazar günkü Konser STANBUL Belediyesi Konservatuarı Türk musiki konserini I I pazar günü yeni Komedi tiyatrosunda verdi.Klâsik olarak Müstear faslmdan eserler seçilmişti.Müstear oldukça dar bir 1 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI YENİ İS^AN BUL İÇİN ÇALIŞMALAR Dün sabalı Vilâyette,Devlet Vekili Emin Kalafat'ın riyasetinde bir toplantı yapılmıştır.Banka Umum Müdürlerinin de katıldığı toplantıda imâr plânına dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • ^smmBEMSBmsaamasEamB ©İMİ BANKA' 31 Aralık keşidesinde 1957 çekiliş plânı 550000 T.L.5 Mart TL SO.OOO S Eylül TL.50.000 6 Mayıs SO.OOO 5 Kasım m SO.OOO 5 Temmuz 75.000 jj 31 Aralık 75.000 Her 150 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.11.1956
  • Bugün saat 18.45 te ŞAN SİNEMASINDA 27 28 29 30 Kasım BLUES T0 Rock'n Roll CLAUDE MARCHANTi İBRAHİM SOLMAZ KENNY ATKtNSON SERGİO MANDA-DORİ HASAN KOCANOZ DENİŞ WİLEY ALAN EARL MİÇO HARRY ENZO MİNUTİ İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ YtHADı 3 ÜL£ ÛÜLE,Dr~ ABİDİNı AUAHAlSMAR-'ALMADAN SELMEVİN.BİZ SU PİLİÇLE)LAWK.DOKTO &izı bek'lezİz' h *~^ku euLü/zeuL mm^z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • JOHNNYHAZARD MR,vV'nFi'elD SEKRETERİNİZİN 6u HAREKETİNİ HjÇ BEĞENME.OİM.HANİ B.ZE Bu.İKİ GÜN HİÇ CORÜNMİYS.ÇEKTİ BROOK iyi KIZDIR.MERAK ET.MEyİN,GENERALİM^ HERHALDE ALIŞKAN-LIK ısjETiCESi Olacak,SELÂA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • CİSCO KİD JOSE SAtîNÂS.»OD ÜEED »yi GÖREMİYORUM AMA SENİ EZ.MEK İÇİN KUVVETİM YERİNDE'.HİÇ 1 AYAĞA N_KALK^:yil i ¦İİP 1;0 fr m 1 IO-19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAROLD ROBBİNS 66 Çeviren:NEYYİRE Yengemin bacakları;kalçası sakatlanmış.Amcam bir türlü hatâsını affedemez.Onun için ağzına almaz.Hele şükür,o kadarcık insanlık duygusu varmış.Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:REFİ C E V AD 66 U LUNA Y İbni Übey kendi yemindaşları olan Benî Kuynaka'ı nasıl kurtardı ise bugün de Benî Kurayza senden bunu bekliyor.Bugün ihsan ve merhamet günüdür.Sa'd ibni Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • ilk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GO 18 ATATÜRK SIZIYLA İFTİHAR EDİYORDU Gökçen bu merasimde heyecanlı bir konuşma yapmış ve şöyle demişti:«Sayın büyüklerim,Kumlan iki yıl önce Türkkuşu plânörleriyle uçma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ SAAT 3 e DOĞRU TEFRİKA NO.5 Ne yapacağını bilmeden seslendi:«Ne oldunuz Perihan abla!Size ne oldu?Cevap alamayınca birden her şeyi anladı.Ölmüştü zavallı.Telefona koştu.Orhan Beyi aradı.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.11.1956
  • f.BİZ KADINLAR Ardarda gelen şikâyetler üstüne BİLMEM,biz mi inanmaz olduk,yoksa dünya mı?En tatlı sohbetler hile hiç ummadığını/yerinde hep aynı şüpheye,şüpheciliğe varıyor:«İnsana inanmak olmaz» mış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.11.1956
  • lira ıkra 50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • b T Ö O)O &5ifc O O O o 9 O 9.D o o;«i 0 90 92s@'ö ki O O' i o 0Q NECMİ KOMİLİ İstanbul Tel.27 3118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • Anadoluda 100 kişilik bir memur tabldotunu bilfiil idare edecak,gıda maddeleri mubayaasını kontrol edecek ve hesaplarını yapabilecek dinamik bir kantin şefi aranmaktadır.Orta derecede Fransızca veya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • Milliyet Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Y uc» İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • HİCRÎ SALI RUMİ 1376 27 1372 Rehiül' âhır KASIM Kasım 24 1956 14 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 7.01 2.18 Öğle 12.01 7.18 İkindi 14.29 9.46 Akşam 16.43 12.00 Yatsı 18.20 1.37 İmsak 5.17 12.34 ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • İstikbalinizi de Parlatabilir.VIM in ikramiye çekilişinde bir kişi TL 10.000 100 Kişital5.0mvn Kazanacak ve üstelik iş BANKASI mn Y.ıl ba$ı büyük ikramiye çekilişine iğllirak edebilecekleristirrt etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ MARKASINI ARAYINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • Ham maddeleri Türkiye'de bulunan imalât işlerine sermaye verilecektir.Tafsilâtlı mektupla müracaat.Posta kutusu 384 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • Gazeteciler Şimşekspor Kulübü Başkanlığından kulübümüzün senelik normal Kongresi 7 aralık 1956 cumartesi günü Kulüp Lokalinde yapılacaktır.Azalarımızın mezkûr gün ve saatte Kulüp Lokaline teşrifleri r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • MCt 0# C/c£c/t'.çünkü SANA'nın tabiî bir lezzeti var!*u_O Ne LeZZet!SANA'yı,bir dilim ekmeğin üzerine sürülmüş olarak tadınız:en iyi tabiî bir yağın kaymak gibi lezzet ve tazeliğindedir.Ne Tazelik!Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • ŞAN Sinemasında Bu akşamdan itibaren şahane bir kadın HEDY LAMARR Muazzam dekor,heyecanlı bir mevzu,büyük bir aşk hikâyesi Technicolor renkli şahane bir film TRUVALI GÜZEL Seanslar:1-3-5-7-9.30 Tel:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • Akın Çatlak Motor Tamirhanesi Pik ve alüminyum çatlak motorların kapakları,silindir içi,supap ve enjektör yuvaları modern tesislerimizle belirsiz garantili onarıhr.Demirhank yanında Neşet Ömer Sok.No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • FERN-VILLE Mediterranean Lines OSLO 29 Kasım da limanımızda beklenmekte olan LİBREVILLEvapuru CENOVA MARSİLYA aynı zamanda NEW YORK PHİLA-DELPHİE NORFOLK NEWPORT NEWS ve BALTİMORE için eşyayı ticariye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • Yarın iimmâmmâ SARAY SİNEMASINDA MARTİN CAROL MADAME DU BARRY Filminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.11.1956
  • İLÂN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.0.Umum Müdürlüğünden:Bankamızın Hisse Senetleriyle geçici belgelerin tebdiline IH IH flO tari^inc^en itibaren:Ankara îstanbul Taksim İzmir Bursa Şubelerimizde Başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.11.1956
  • İTİZAR 5 «Haftanın futbol sohbeti» ni Ş yazılarunızuı çokluğu dolayı-siyle yarın koyacağız.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • DÜNYA REKORTMENİ İDİ,ŞİMDİ OLİMPİYAT REKORTMENİ DE OLDU fienc Amerikan atleti Glenn Davls 400 metre manialı yarış ta 50 saniye 1/10 Ue dünyc rekorunu kırarak birinci gelirken iki vatandaşı Southern ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT QW OYUNLARI Cirit'te dün Dünya REKORU KIRILD Norveçli Danielson ciridi 85,71 atarak muhteşem bir rekor tesis etti.Amerikalılar dünkü yarışmalar neticesinde Altın madalyalarının adedini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • HUSUSÎ SURETTE GİDEN,A.K.BİLDİRİYOR MELBOURNE,26 Güreşçilerimiz fazla kilolarını son yaptıkları antrenman ve hamam kürleri ile atabildiler.Yalnız 52 kilo şampiyonumuz Hüseyin Akbaşın iki kilo fazlası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • Galatasaray Fenerbahçe Cumartesi gönü oynuyor Federasyon Kupası futbol maçlarına bu hafta da devam edilecektir.Dün Bölgede toplanan Tertip Komitesi,bu haftaki maçlar için yabancı hakem getirtmeğe kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • CDIIDCIIII DE IIAI Tl fîfll İİ Manchester United kalecisi Ray OrUnOUn rtnUL.ll UULU Wood,Tottenham Hotspur'lu Tomıııv Harmer'in penaltıdan attığı gole,resimde görüldüğü gibi,ancak seyirci kalabilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • TAKIMLARIN SON DURUMU n IH" Birledik Amerika Rusya İsveç Almanya İtalya İngiltere Norveç Avustralya Çekoslovakya Yeni elanda Macaristan Danimarka Fransa Polonya Yunanistan Kanada İsviçre İran Finlandi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • KİŞ TRANSFERİ Bu ayın sonunda nihayete erecek olan kış transferi sessiz fakat oldukça mühim derişikliklerle geçmektedir.Bilhassa Fenerbahçenin atletizm şubesine yaptığı transferler kayda değer.Fenerba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • BÜKREŞ DİNAMOSU OCAKTA ŞEHRİMİZE GELİYOR Modasporıın Romanya'ya yaptığı ziyareti iade maksadlle ocak ayında pehrlmlze B.ikres Dinamo basketbol lakımı gelecektir.Dinamolııiar kuvvetli bir ekibe sahip o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.11.1956
  • F.BAHÇELI KARABELEN KULÜBÜNE DÖNÜYOR Hâlen yedek subaylığını yapan Fenerbalıçeli basketbolcu Frcto^an Karabelen'in subaylığı meslek olarak kabul etmeyerek tekrar kulübüne dönmesi kulüp çevrelerinde me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor