Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • Amerika petrol buhranına b i r çare arıyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,23 Hükümete mensup resmî şahsiyetlerin bildirdiğine Köre Batı Avrupa'deki petrol buhranı dolayısiyle bu memleketlere dolar'yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • BİR MEB'USUN EŞİ İNTİHAR ETTİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 İzmir Mebusu Arif Güngören'in eşi Saliha Güngören,bugün Yenişehir Uludağ sokağındaki evinde havagazi ile intihar etmiştir.Saliha Güngöre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • I ilhan demirelj Onbes kadar hamal,dün meslek hayatlarının en zevkli İşini yapmışlar,bu arada da Beyoğlu caddesinden geçen vatandaşların hayli alâkasını çekmişlerdir.Hamallar sırtlarında,vitrin manken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • MACAR MİLLETİNE HÜRRİYET YOLU IA.P.J Elinde Rus modeli bir tüfek bulunan Macaristan Avusturya hududundaki bu Macar askeri,hürriyeti seçen ve kucağında çocuğunu taşıyan Macar kadınını görmemezlikten ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • NEWYORK ve f MONTREAL a ıB L,Haftada UJİ7 Servis [KLM m*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • Tahliye için resmen emir verildi [ANADOLU AJANSI];LONDRA,23 İngiliz ve Fransız kuvvetlerine bugün,Mısır topraklarının tahliyesine başlamaları için resmen emir verilmiş ve ilk İngiliz i Fransız birlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • Yardım Listesi Dünkü Yekûn 12.483.25 Sevil Anıl 10.00 Birkaç arkadaş.10.50 Yeni Kolej 5 inci sınıf Beri Hatem 2.50 B.Y.5.00 Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulu 3/B sınıf öğrencileri 35.00 Mustafa Gürsel 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • Garanti ile Yugoslav Elçiliğini terkeden IA.P.fJJ RrtARÎÇTAN'llA Bll(1apcşte Radyosunun bütün yalvarmalarına ve tehditlerine rağmen,hürriyetıilNUHıılOlHlI UM Untl sever Macar işçileri grev yapmağa dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • İsrail Elçimizi Hükümetimizin bu karara Bağdad'da yapılan toplantılardan sonra vardığı bildiriliyor ANKARA,23 Şehrimiz diplo-matik çevrelerinde İsrarla dolaşan şayialara göre,şimdilik açıklanmıyan seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • Er* W?r^j y~w 1 KUMA OTURDU lİLH^N DEMİRELJ Lüks'Ieri bir şikâyet konusu olan Bahçe'li vapurlardan Dolmabahçe,dün,Kadıköy iskelesine yanaşmak isterken kuma oturmuştur.Oturmaya sebeb olarak suların çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • Bağdat tebliği F4FIİVL4I\DI Dört devlet Orta Doğu'da yıkıcı faaliyete karşı bütün tedbirleri aiacak.Başvekil Ankara'ya döndü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 Bağdad toplantılarına katılan Başvekil Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ POLİS ÇETESİNİN REİSİ KOMİSER MUAVİNİ RIFAT OVA,POLİS NECİP OCAKLI,TEVKİFHANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN ÜÇ POLİS BİR mandra soydu Bir Komiser Muavininin reisliğindeki çeie,470 liralık soygunlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • Rusya,Tito'ya hücum ediyor [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA.U3 Sovyetler Birliği bugün.Yugoslav Devlet Reisi M5I.Ti« to'nun,bir taraftan kapitalist devletlerden yardım kabul ederken,öte taraftan enternasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.11.1956
  • SURİYE BİR RUS USSU HALİNE GELDİ GAZETELERDEN)rKmMIZI BAŞLIKLI KIZ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • HAFTANIN j FİLMLERİ lluteeuc &k cut.BELALI KAPTAN «Misler Roberts» John Ford ve Mervyn Le Roy'un rejisörlüğünde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir YVarner Bros Amerikan)filmi.Oynayanlar:Hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • bir şaheser ALMAN BASKI TEKNİĞİNİN HARİKASI İLK SAYISI Bugün Çıktı ARAYINIZ RADYO HAFTASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • MEVLUT Kıymetli büyüğümüz ALİ DEMİRTEL'in vefatının 3.cü senesine rastlayan 25/11/1956 pazar günü öğle namazını müteakip Beylerbeyi İskele Camisinde aziz ruhu için mevlidi şerif okutturulacağnıdan muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BALGAMIN RENGİ Balgamın rengi önemli bir teşhis delilidir.Bronşit ve bazen verem başlangıcında çıkan sırf mııhatlı balgam,renksiz ye şeffaftır.Eğer iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Tö m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Tek başınıza çalışmakta ısrar etmeyiniz.Yakınlarınızın yardımlarından faydalanmaya bakınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Darda kalan iş arkadaşınıza el uzatınız.İy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • M E V L İ D Aziz babamız,kıymetli aile reisimiz HELVACI Salih BAKIRKÜRE'nin vefatının kırk*ıncı gününe tesadüf eden 24 kasını 1956 bugünkü cumartesi günü öğle nantazını müteakip Eminönü YENİCAMİ)de İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Ankara Türk Ocağı İdare Hey'etinden Tebliğ Edilmiştir:Bâzı gazetelerde tertip edilen «35 yaş günü» için salon teklif eden müesseseler meyanında Ocağımızın adından da bahsedildiği görülmüştür.Bahis mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • PazaR Altın Çağındaki Yıldız:MARINA VLADY ÛUARTIER LATİN ve FR ANSADA TALEBELER sayio»t» 9.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Banka ve elçiliklerde çalışanlardan Memnu1.2 Hacının hacıyı bulduğu yer.Tekinsiz sayılıp korkulan ve tanrısal sanılan şey.3 Doğrusu Osmanlıca'da kaldı,siz ters çevirip ensiz deyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • m m ıııımnııııu mıııııımmm ımııımınmııiııı i İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 i Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Recep Birgit 13.20 Dean E Martin'den üç şarkı 13.30 Hail berler 13.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • 28 ARALIK SENE SONU ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTEMİZ z s 1-IX.D.1 adet 6 daireli,bahçeli APARTMAN 6 adet 2 şer daireli,bahçeli APARTMAN 4 adet ikişer APARTMAN dairesi Ui 2 adet bahçeli EV rr uı i UJ s o.1 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • AMERİKAN KÜLTÜR ANLAŞMAS Mecmualara abone olmak,abonelerini yenilet ve Amerika'dan kitap getirtmek isteyenlere büyük k laylık temin etmektedir.Derhal müracaat eder£ mufassal katalog isteyiniz.Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Son Beste Zeki Müren Türk filmi.2 Fındıkçı Gelin İsmail Dümbüllü Türk filmi.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Günahkâı Raj Kapoor Türkçe ATLAS Tel:44 08 35)«S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Mısır,Suriye,İsrail ve Dünya İR okuyucumuz,Mısır meselesinde,Arap-13 laıa değil,İsrail'e sempati gösterdiğim için bana sitem ediyor ve Peygamberimizin kav-İ miyle aramızdaki din.kültür ve' tarih birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • ACI BİR KAYIP İzmir'in tanınmış tüccarların-ZİYA KALAYCIOĞLU 23.11.95li cuma günü tedavi edilmekte olduğu Amerikan Hastahânesinde vefat etmiştir.Cenazesi 24.11.956 cumartesi günü saat 11 de Giresun va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Gaz karneleri ancak öbürgün tevzi edilmeğe baslanac istihkak sahipleri muhtarların vereceği beyannameleri doldurduktan sonra fişlerini alacaklar Gaz tevziatında takip edilecek yolun ana hatları tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Tevzi işleri plânlaştırılıyor Tevzî işleriyle alâkalı olarak yeniden bâzı tedbirler alınacaktır.Bunun için Amerika'dan bir mütehassıs getirtilmiştir.Uzman çalışmalarını müteakip hazırlayacağı rapor ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Ev sahibi kiracı kavgası Şişli sosyetesine mensup iki aile arasında ev sahibi kiracı meselesinden doğan bir kavga dün adliyeye intikal etmiştir.Kiracı dört senedenberi 80 liradan oturmakta olduğu apar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • G.H.P.G E N G L teşkilâtının kongre' C.H.P.Gençlik Teşkilâtı t bul kongresi yann saat 10 daj şiktaş İlçe Merkezinde açılac^ Kongreye Parti Genel Başkaı\met İnönü,Genel Sekreteri K Gülek ve diğer part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Esrar satan iki kiş yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçal(bürosu memurları,Kumkapıdf rar satışı yapan ve yaşlan 18,olan Cengiz Ülgen ve Dursum ten adında iki kişiyi yakalanıl da,Satışın Cengiz tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • Malatyadan 67 kilo kahve getirmişler SUÇLULAR DÜN ADLİYEYE VERİLDİLER.BİR ÇUVAL TUTARINDAKİ KAHVEYE EL KONDU Belediye murakıpları,dün yaptıkları kontrollar sırasında Malatyadan şehrimize gönderilen 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.11.1956
  • DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 644.422 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.9 MERKEZ Bankası tarafından son yayınlanan bültene göre.tedavüldeki paramızın miktarı,2.418.929.626 liradır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • BANA SOR Teyze kızı ile evlenmek Sami P.İstanbul)derdi 511:"Teyze luzı ile evlenmenin doğru olmadıkını bildiğim halde evdekiler,illâki alacaksın diye ısrar °dlyorlar.Bu işten nasıl kurtulacağımı,evdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • Adapazarı avukatları bir hâkimi boykot etti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADAPAZARI,23 Şehrimiz Sulh Hukuk Hâkimi,bir kaç gün önce bir rapor meselesinden ötürü avukat Yusuf Ziya'yı mahkeme sırasında kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • ŞARAP İÇEN KOYUNLAR sarhoş oldu 3 [NECMİ ONUR] Şoför Zeki Uslu'nun idaresindeki S tonluk bir kamyon,dün saat 10.30 raddelerinde İstanbul Ankara asfaltının Gebze ile Dil iskelesi arasındaki bir virajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANfRED HAFİYE EN KESKİN SİLAHL FOSSO'.YARIN İ)M KULLANIYOR.TOMBULL H HAFİYEM VEZÛ:NA'YA BAYGIN BAYSIN BAKl)v£%VE ATIYORUZ TOMBUÜNA HAFİYE'NİN İPLERİNİ ÇAKTIRMADAN ÇÖZ-MÜŞTÜ SİMDİ UÇARKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • î i lurkıye Jvomur oatış ve Tevzi Müessesesinin cevabı Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne:Kıymetli gazetenizin 14.11.1956 tarih ve 2334 sayılı nüshasının E 3.cü sahife ve 3.cü sütununda «KÖMÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • SAN'ATKÂR ÇİFT KURTULDU Budapeşte Operası baş balcrinası Vera Pasztor,kocası dans hocası Ernest Vashegy ile beraber evvelki gün Macaristan'dan kaçıp Viyana'ya iltica etmiştir.Balerina yolda bir Rus nö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • [İLHAN DEMİREL] MARDİN'in TAYFALARI,ARKADAŞLARI ARASINDA SENDİKADA Nardin şilebinden kaçan tayfalar deri yandı Basra'dan kara yo'uyla gelen 16 tayfa Bahreyn' de aç kaldıklarını söyledi Geçenlerde Bahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • IMUAMMEFR TAYLAK1 SAĞLIK ŞÛRASI TOPLANDI başkanlığında çalışmalarına başladı.Tuplantı bu gün de devam edecektir.Şûra'nııı gündeminde memleketimizin sağlığı ile ilgili mühim kumaların yer aldığı bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • Hâkimlerin emekliye sevkı hakkındaki İSTİZAH TAKR DUN REDDEDİLDİ TURGUT GÖLE TARAFINDAN VERİLEN TAKRİRİN GÖRÜŞÜLMESİNİ TEMİN İÇİN BÜTÜN MUHALEFET MÜŞTEREK OY KULLANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • Turgutlu'da bir esrar imalâthanesi basıldı İMÂL EDİLEN ESRARLARIN İSTANBUL,BURSA VE ANTALYA'YA.SEVKEDİLDİĞİ BİLDİRİLİYOR I Hususî Muhabirimiz AHMET SERT'tenl TURGUTLU,23 Dün gece büyük bir esrar imalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • Piyasa açılmadan tütün satışı yasak Ekici tütün piyasalarının henüz açılmamış olmasına rağmen müstahsilin anlaşmalar yaptığı tesbit edilmiştir.Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre piyasa açılmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • Karadenizde fırtına devam ediyor Karadenizdeki fırtına devam etmektedir.Tahmil ve tahliye işleri yapılamamaktadır.Dün Hopa'da çalışılamamış,Rizede de kısa bir zaman çalışılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • ÖLÜM Seyit Dokuman,Şerif Dokuman,Fazilet Baltalı,Âtike Adalı,Übhet Atak'ın anneleri,Mustafa Adalı,İbrahim Atak'ın kayınvalideleri,Özdokuman ve Gün Cebecinin babaanneleri,Ömer Çağlı'nın anneannesi,sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • 101 Sabıkalı sucu 102 SABIKASI 102 ye ÇIKAN ANDON DELİOĞLU Andon'un ye çıktı Profesyonel sabıkalının son suçu yankesicilik Yankesicilikten,hırsızlıktan,esrar satmaktan ve kaldırımeılıktan bugüne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • IKEYSTONE] GECE TÜALETİ ™gr J:da yaratıcısı Capucci bu orijinal kokteyl elbisesini evvelki gün Aosta' da tertiplenen bir defilede hayranlarına sunmuştur.Defiledekileri şaşırtan bu gece tualeti ipek je
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • Dereye yuvarlanan bir traktörde iki işçi bir çocuk öldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,23 Denizli'nin Ecirlik köyü civarında bugün fecî bir kaza olmuştur.Römorklu bir traktör,şoförünün sarhoşluğu yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • Gülek hakkındaki karar bozuldu Temyiz,kafi sebep ve delil gösterilmediği için mahkûmiyet kararını ittifakla bozdu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek hakkında,geçen sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.11.1956
  • I A.P.I CÂBIIf El Fİ VP RACtf Ali SlMd sebeplerden dolayı istifa eden Amerika'nın Uoma Büyükelçisi Clare ADI IV CLyl VE D M y IV MU Bootlu-Lnce,evvelki gün VVashiııgton'da Başkan Eisenbower tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • CİCİ CAN Y'ı$TE.EŞYAMIZ 8U KADAR,BEN ÇAUŞKAN ADAMIMDIR.ÇOK PAÇA KAZAN/R/M.BURA ÛA.6EHİM YÜZÜM DEGiŞıMCEYE KA-PAK KALACAĞIZ SİMDİ ASLANIM SEN.SENLİ İLE 6ÎPİf VÜNVANIN EN MEŞHUR BSTETİK CER RAH,MÜTEHAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • r BAK DAVUT,PÎSKB-LE PARALARİ SON DAKİKADA KEMERDE BİR YERE SAK-LAMIŞ OLABİÜR.DEVAMI VAÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • WAIT DİSNEY MİÇ TAS Olmuş '8i£ AĞAÇ GÖRDÜN ANJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • DEMİR YUMRUK F I JOHN C.MURPHY JS-C P£Kİ BOMBA.S^XYU:l AP« Atim #4:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • JOHNNY HAZARD YANDIM ŞİMDl.NASIL BULA-CAĞIM ONLARI' AH L 8ü SiR-Rı O A StZE AÇIKLAMIŞ OLDUM.1 fRANİCRDÖl,MERAK ETME BROOK.SU SIRRI ÜÇÜMÜZDEN BAS.KASI BİLMİYECEK.ARABAvı DERHAL BULMALI.POLİSE HABER ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • BIRAI Yazaıı:HAKOLD ROJ Karısı,yarı Alman,yarı Japon bir melezdi.İşgal kuvvetleriyle Tokyo'da bulunduğu sırada tanımıştı.İki ırkı birleştiren garip bir güzelliği vardı.Mavi,fakat badem biçimi gözler.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • HAZRET.İ-ALİ YAZAN:it E F İ CEVAD ULUNAY j:î Zâten yapacak başka bir şey kalmadı.Ka'b:Son ümidimiz yemindaşlarımız olan Ovsîlevdedir.Onlar Muhammed'e söz geçirirlerse belki biz de Benî Nudayr ve Benî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • ilk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GOK 15 MECBUR!ÎNÎSTEM BAŞKA ÇARE YOKTU Muhittin Hoca sonradan bir uçuşta düşüp şehit olacak yiğit havacılarımızdan biriydi.Hoca emek verdi,genç kız çalıştı,neticede uçuşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • Genç-kız fırladı,odasına kaçtı.Orhan Bey sarhoş olmalıydı.Yoksa dünyada böyle bir şey yapmazdı.Hakikaten ertesi sabah kahvaltıda bir âilc havası vardı.Yaş günü diye kan koca ona güzel bir kolye almış-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY BABA.BAK YENİ MAKİNE İLE ANNE.MİN RESMİNİ ÇEKTİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.11.1956
  • r BİZ KADINLAR 4 Jleyyire U Köy öğretmeni ZUN zaman öğretmensiz kalan bir köy,yeni öğretmeni davul zurna ile karşılamış,bayram etmiş Dünyanın neresinde bu,göz yaşartacak kadar temiz ve güzel bayramın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • üç polis bir mandra soydu t Baştarajı birincide çöpçü Hasan Coşkun ile Raif Tatar,Ali Bozdemir,Nail Karabudak,Şevket ve Sıtkı Okumuş admdaki inşaat ameleleri yatmak üzere hazırlanıyorlardı.Büyüyen göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Müstakil TELEFONLU Kaloriferli YAZIHANELER â KİRAYA VERİLMEĞE BAŞLANMIŞTIR ACELE EOİNİZ FIRSATI KAÇIRABİLİRSİNİZ.BÜYÜK POSTAHANE ARKASI AŞİR EFENDİ CAD.TEL 22 25 01 V^J'GÜRÜN 11 Katil TİCARET SJtf«I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • tŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 4000 adet gözlük çerçevesi satın alınacaktır.1 Kurumumuz Ankara Bölgesi sigortalıları için lüzumla olan 4000 adet muhtelif boy ve tek tip gözlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Milliuet ü a h ı b Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN yazı İfleri Müdürü i FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • HİCRÎ 1376 C.ERTESİ RIMÎ RebiUI 24 1372 Itp KASIM Kasım 21 19 5 6 11 VAKİT VASATİ EZANI Günej 6.58 2.13 Öğle 12-00 7.16 İkindi 14.30 9.45 Aksan l 1644 1200 Yatsı 18.21 1.36 1 İmsak 5.14 12.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • BİLLOR KDSK Her Akşam Meşhur Piyanist Helıshkowsky ve Violonist EDDY İştirakiyle Orkestra Nefis yemekleriyle kıymetli müşterilerinin emrindediri"^PP Emirgân m—Tel:63 61 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • SATILIK 1 2 adet Elektrojen Grubu,Amerikan malı,3 Kw 110/220 Volt 100 mumluk 30 adet ampul yakar,buz dolabı ve radyo çalıştırır)2 1 adet çift kademeli dakikada 4 m3 hava verir,7 atm.hava kompresörü,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • "Sulp Hususi kokulu Bol köpüklü Ekonomik Yüzde yüz saf ^^1^^ TOZV s,anbu,Te' 27.5n8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Yf Y_m l^/Oksurugunuz herkesi rahatsız eder TURHL TABLETLERİ ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTİ OFRHAL GEÇİRİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • işte bundan dolayıdır ki ODO-RO-NO senenin 12 ayı ve günün 24 saati cazibe ve robiannızın koruyucusudur.ODO-RO-NO tere ve terden mütevellit nahoş koku-lara mani olur.Bir doktorun buluşu olup cilt ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • ŞAN SİNEMASINDA Her Pazar Sabahı 11 de Büyük,küçük,kadın,erkek herkesin zevkle seyredeceği PAZARDAN PAZARA Programlarını kaçırmayınız.Bu Pazar SABİTE TUR RADİFE ERTEM Taklit ve Monolog san'atkâr SEDAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Î2 $ Kasım 1956 Pazartesinden itibaren-5 w KUNDURA-KONFEKSYON«TRIKO*C*NTA İSTİKLÂL CAD.275 OIEli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • KIZIL CİNDE SOVYET komünizminden ayrılıyor Çin'in Sovyet baskı ve kontrolünün dışında tamamen kendine has bir rejim kuracağı bildiriliyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,23 Moskova'da bazı resmî çevrelerden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • EDEN DÜN Jamaika'ya gitti [ASSOCIATED PRESS)LONDRA,23 Fazla çalışmaktan mütevellit aşırı yorgunluktan rahatsızlanan Başvekil Sir Anthony Eden bu akşam Jamaika'ya hareket etmiştir.Eden,İngilterenin Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Hagy ortadan kayboldu Baştarajı birincide lerinin ihlâli mahiyetinde bir hâdise teşkil edeceğini,ayni zamanda Yugoslav Macar münasebetlerinin ciddî bir şekilde bozulacağını ifade etmiştir.KADAR HÜKÜME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • "Rock and Roll,un mucidi bir barda döğüştü [ASSOCIATED PRESS] TOLEDO,Amerika)23 Polise göre,Rock and Roll ilâhı şarkıcı Elwis Presley'in bir fotoğrafını kadısının çantasında bulup kıskançlıktan çılgın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • BÖLÜKBASI GEZİYE ÇİKİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,23 C.M.P.Genel Başkanı Osman Eölükbaşı bir hafta kadar sürecek bir geziye çıkacaktır.Pazar günü trenle Yozgata hareket edecek olan Genel Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Muhalefet,mütecaviz mebusun kendilerinden olmadığım söylüyor Dün çıkan bâzı gazetelerde,Deniz Bank'ın Akdeniz seferinden dönmekte olan Ankara vapurunda müessif bir hâdisenin vukubulduğu ve bir meb'usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Tahliye için resmen emir verildi Baştarajı birincide lanmış ve siyasi yorum yapılmamıştır.Bununla beraber,bâzı şahsiyetler.Suriye'nin tehlikeli bir oyun oynadığını ve Batı için tehlikeli olabileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • ZAYİ İstanbul Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum* pasaportumu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ümit Necdet Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Azimet D o layı siy I e Kızıltoprakta telefonlu,konforlu bir Villâ acele satılıktır.Mutavassıt kabul edilmez.Mür.Tel:44 67 40 den Yüksel.Posta kutusu:1237.İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Ankara'da bir meydan kavgası oldu [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,23 Dün Çinçin bağlarında kadınlı erkekli sekiz kişi arasında bir meydan kavgası olmuş,neticede kavgacılardan bir kısmı muhtelif yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • İSKENDERUN'DA AKARYAKIT TAHDİDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İSKENDERUN,23 Bugünden itibaren İskenderun da akaryakıt tahdidine tâbi tutulmuştur.Tebliğe göre:n Şehir dışına teneke ve bidonla akaryakıt çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • MALEZYA'DA KIZIL TAHRİKİYLE TALEBE GREVE KALKTI [ANADOLU AJANSI] PENANG Malezya)23 Bir okulla kftlniinistlerin tahrikiyle grev yapan talebelere karşı polis göz yaşartıcı bomba kullanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • Bağdad tebliği yayınlandı t Baştaraft birincide larını teyit eylemişlerdir.H Dört devlet,Arap memleketleri devlet reisleri tarafından Beyrut'da 16 Kasım 1956 da neşredilen tebliğin,umumî mânası itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • "Macarların kanı boşuna akmadı,Meşhur İngiliz Tarihçisi Toynbee "Avrupa'da komünist tahakkümü tasfiye edilecektir,dedi [ASSOCIATED PRESS] TOKYO,23 İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee,bugün,Tokyo'daki Yab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • ZATÜRREEDEN ÖLEN AZALIYOR [ANADOLU AJANSİ] CENEVRE,23 Dünya sağlık teşkilâtından bildirildiğine göre antibiyotiklerin kullanılması bütün memleketlerde zatürreenin azalmasına sebep olmuştur.Bugün neşre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.11.1956
  • HINDİSTANDA BlR TREN KAZASINDA 102 KİŞİ ÖLDÜ [ANADOLU AJANSI] MADRAS,23 Bu sabah Ariyalurda vuku bulan bir tren kazası neticesinde 102 kişi ölmüş,60 kişi de ağır yaralanmıştır.Ölü adedinin artmasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.11.1956
  • Modaspor,G.Saray'ı 67-62 yeftdi Dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılan basketbol lig maçını Modaspor kazanmaya muvaffak olmuştur.Tutuk ve sönük oynayan Sarı kırmızılılar birinci devreyi 35-29 mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • Millî maç radyo ile verilecek Türkiye Çekoslovakya maçı yarın saat 15 ten itibaren İstanbul ve Ankara Radyolanyle naklen verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • ÜNAL'A AİT YAZI GELDİ Galatasaray ile İst.Spor kulüpleri ••rasında ihtilâfa sebep olan Ünal meselesi artık kapanmıştır.Zira.cÜnaFın İst.Sporda kalacağı hakkında Maarif Vekilinin imzasını taşıyan yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • F.BAHÇE SARIYER Fenerbahçe Profesyonel takımı yarın saat 10.30 da kendi stadında II nci Profesyonel lig takımlarından Sarıyer ile karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • SİNemaSko Fena bîr huyumuz PEK kötü bir huyumuz var.Her İşde,kendini vererek çalışanları âdeta ayıplıyoruz.Bu tâ mektep hayatımızdan başlıyor.Günü gıinünc derslerini yapıp,vazifelerini muntazam hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • Olimpiyatlar ve millî maç arasında lig devam ediyor:K.PAŞA-BEYOĞLUSPOR BUGÜN KARŞILAŞIYOR MITHATPASA STADINDAKİ MAÇA SAAT 14 DE BAŞLANACAK Bir yandan Olimpiyatların,öte yandan Türkiye Çekoslovakya mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • NAMIK SEVIK PRAG'DAN BİLDİRİYOrT] ek idarecileri MAÇI ORTADA görüyor Basri hastalandı.Fakat maç gününe kadar rahatsızlığının geçeceği doktorlar tarafından söylendi.PRAG,23 Telefonla)Rahat süren yolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • BUGÜNKÜ PROGRAM 24 KASIM CUMARTESİ Saat 8.00 PENTATLON Eskrim)8.00 BASKETBOL Kanada Singapur 8.00 ESKRİM 9.00 KÜREK 10.00 ATLETİZM Sırık atlama Elimine)Çekiç atma Elimine)Uzun atlama Elimine)10.00 HOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q#P OYUNLARI HUSUSÎ SURETTE GÎDEN A.K.BİLDİRİYOR Güreşçilerimiz kilo uşuyor 87 kiloda Adil'le Karabacak arasında henüz tercih yapılamadı.Sporcularımız çalışmalara sıkı şekilde devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.11.1956
  • EW* W.[SAMI ÖNEMLİ!YARIN BEYKOZ'U KARŞILAŞACAK OLAN BEŞİKTAŞLILAR,KAMP HAYATINI,RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TOP ÇAUŞMALARİYLE BİRLEŞTİRMİŞLERDİRi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor