Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • Yeni Çıktı M.A K Ç İ T TÜRKÇE-İNGİLİZCE BÜYÜK TEMEL LÜGAT 100.000 den fazla kelime ve cümle 1183 sahile Geniş Ansiklopedik bilgi Bez ciltli Özel baskı.Fiatı:12 Lira KÜLTÜR KİTABEYİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI DIŞ Seferleri kaldırdı Geceleri yo'cu almıyan şoför ceza görecek [NECMİ ONUR] Denizcilik Bankası,Dış Hatlarda çalışan gemilerini akaryakıt tahdidi dolayısiyle seferden alıkoymaya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • V V t |UH|lip|H(V m.iıini|||fıi nnpup'IH ı|Mi~ v «ı8S*t*3i r:x:y.ır.vv.jMa OLİMPİYATLAR DÜN AÇILDI DUn fevkalâde sıcak bir havada 16 ncı Olimpiyat Oyunları parlak merasimle başlamıştır.Olimpiyat Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • "DAMARLARINIZDA aynı kam taşıyoruz Mülteci gemicilerin tek endişesi aileleri Türkler ırkdaşımızdır.Damarlarımızdakî kan aynı saydır.İltica için Türkiye'yi tercih edişimizin tek se bebi budur.Pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • [B.B.A.RlinJtDECTE ATI Almanya'da Hamburg şehrinde,bir sokağın adı değiştirilerek OUlIHrCd I C OUAMUI merasimle «Budapester Strasse» tabelâsı konmuştur.Sokağın eski adı,«Ernst-Thalman» idi.Bu,tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • Dörtlü görüşme tekrar başladı Dörtlü müzakerelerde tam bir anlaşmaya varıldı.Alman kararlar müşterek bir tebliğle açıklanacak [ASSOCIATED PRESS P.H.S.BAĞDAD,22 Türkiye,Irak,Pakistan ve İran liderleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • MACAR MİLLETİNE Yarın son gün Bütün milletlerin katıldığı yardım yarışında milletimizi şerefli bir rakkamla temsil etmeliyiz YARDIM LISTSS!Dirleşmiş Milletlerde evvelki gün alınan bir kararla bütün dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1956
  • iNGiLiZ,FRANSIZ VE İSRAİL KUVVETLERiNiN iŞGAL ETTiKLERi MISIR TOPRAKLARININ TAHLİYESİNE BAŞLANDI İngiltere,Polis Kuvvetleri vaziyete hâkim olmadan kat'î boşaltma yapmıyacak.Kanalın açılmasına çalışılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • *ı*H^-HAFTANIN FİLMLERİ TuM&CUl KDkjÛUi,Soyguncular «Violent Saturday» Rejisör Richard Fleischer idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir 20th Century Fox Amerikan)filmi.Oynayanlar:Vic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • YIL SONUNDA KALAMIŞDA NÎŞANTAŞINDA APARTIMAN DAİRELERİ 90 MÜŞTERİYE Dolgun Para ikramiyeleri AYRICA 150.000 Liralık Faizsiz Mesken Kredisi Not:Tafsilât içiıı gişelerimiz emrinize amadedir.İSTANBUL BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BALGAMIN KOKUSU Taze balgamın ekseriya hafif,yavan bir kokusu vardır.Bir müddet sonra kokuşarak fena bir koku hâsıl edebilir.Eğer,balgam daha içerde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • «i.IIMI.l.l.I.IIIM.I.MIIH.IHH.M.H.II.M.n.Mm.I.li İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Cuma konseri 13.00 Şarkılar.Alâaddin Yavaşça 13.30 Haberler 13.45 Türküler.Azize Tözem 14.00 Küçük Orkestra.İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • OĞLAK BURCU m K B [22 Aralık 20 OcakJ Etrafınızdakilerden beklediğiniz alâkayı göremiyorsunuz diye kara dü şüncelere kapılmayınız.KOVA BURCU Ocak 19 ŞubatJ Sıhhatinize itinâ ediniz Sıkıntılı duruma dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA:1 Bir hâfızt oyunu Olgun,bilgin,filozof kişi.2 Câvid'in sırdaşı Şahsa alt.3 Bir nida Öğüt.4 Meclis «ediklerini doldurmak için yapılır.5 Bir emir Tıbb' Adlîde hayli içe yarayan kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • HESABINIZÛAKİ HER l$0 LİRAYA AYRI BİR HURA AUMARAİI VERİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • ME VLID Aziz babamız,kıymetli aile reisimiz HELVACI Salih BAKIRKÜRE'nin vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 24 kasım 1956 yarınki cumartesi günü öğle namazını müteakip Eminönü YENİCAMİ)de İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • M E V L I D Genç yaşında fânî dünyaya gözlerini kapayarak Cenâbıhakka ruhunu teslim eden Fabrikatör SABRI TAVMAN'm vefatının 40.ncı gününe tesadüf eden 25/11/956 pazar günü öğle namazını müteakip Şişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • Yılbaşı tebrikini 50 bin İstanbullu kendi telefonu ile yapacak İstanbulda telefon istiyen şahıslara muhtelif semtlerde telefon tevziatına başlanmıştır.Bu cümleden olarak,aybaşından itibaren Göztepe,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • TEŞEKKÜR Merhum Urfa Mutasarrıfı Hasan rtızâ Paşa kerimesi.Ahmet Tevfik Yücesoy'un hemşiresi,Sabiha Gültur'un ablası.merhum gazeteci Hidâyet Erkan'ın eşi,Naci.Hasan ve Kemal Erkan'ların anneleri.Sâlih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • Bahçe'li gemilerin lüks'ünden şikâyet Belediye'ye bin'e yakın imzalı bir dilekçe veren Kadıköylüler lüks farkını yersiz bir zam sayıyor Kadıköy'de oturan vatandaşlar,Kadıküye işleyen Bahçe tipi gemile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • Jozefin tevkif edildi Necip Dayı adında biri ile Jozefin Sariş adında bir kadın,yurda kaçak otomobil sokmak suçundan Birinci Asliye Ceza Mahkemesine verilmişlerdir.Bunların «triptik» karnelerle yurda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • BELEDİYE SERKLDORYA 25 MİLYON LİRAYA SATIY Belediye Meclisi,dünkü fevkalâde toplantısında emlâk satışları ve köprülerin durumu ile ilgili kararlar aldı Belediye,kendisine ait bâzı binaları satacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangaltu Tel:48 65 02)1 Son Beste Zeki Müren Türk filmi.2 Fındıkçı Gelin İsmail Dümbüllü Türk filmi.ALKAZAR Tel 44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe ATLAS Tel:44 08 331 «Soyguncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • PRODIGE CREME PUFF Kremli Pudra.PRODİÜE KREMLİ PUDRA yumuşak,{ficeyağlırrıv,çok pratik ve cazip renkli bir roakiyajdır.Bir dela sürülmekle feninlre feravet ve kadilemsi bir matlık temin eder.Tahfakaîe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • Pamukbank T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden Galata Şubemizin £$KJ telefon numarasının iptal edildiğini saygılarımızla bildiririz.Eskî numara 44 50 62 Yeni Numaralarımız:444613-444614
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • Bir adam taksiye çarptı ve şoförü öldürdü Dün Şehzadebaşında Ölümle neticelenen garip bir kaza olmuştur.Rıza Arkadüz adında bir şoförün idaresindeki taksi yolda Haşim Uz adında bir gence çarpmıştır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • KISA HABERLER PASİF korunma eğitimi sebebilebâzı kur'aların askere çağrılmaları devam etmektedir.Bu arada şehrimiz Galatasaray Lisesi Müdürü de,dün askerî makamlar tarafından,eğitim hizmeti için çağrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1956
  • fi Var mıyız,yok muyuz BİRLEŞMİŞ Milletler,Macar mültecilerinin imdadına koşmak için,her memleketin resmî ve gayri resmi teşekküllerinden yar-E dım kampanyaları açmalarını istiyor.Onun bu E dâvetine l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • M*MM fc lÛMMAr.'%^Cit;v 'v/y;ffi [KEY^TONE] PE8£f*EDEÇİ7 Pî85Ş»KüN' Berlin'de bu hafta nevi salısına münhasır büyük bir dükkân açılmıştır.Bu ma-UUIVIVMIli gazanın hususiyeti,hiçbir penceresi olmamasıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • BEYRUT ve KIBRIS'A UÇAK SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.22 Orta Doğudaki son hâdiseler dolayısiyle inkitaa uğrayan Türk Havayollarının Beyrut ve Kıbrıs seferlerinin yeniden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Churchül,Birleşmiş Milletlere çattı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,22 Sir Winston Churchill ağır bir nezleye tutulmuş olduğundan bir müddet odasından çıkmayacaktır.Kendi seçim dairesi olan Voodıord'da Muhafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • TÜRGUTLU'da BİR TACİR TEVKİF EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] TURGUTLU,22 Şehrimizin tanınmış milyonluk tacirlerinden Halil Çamaşır,Millî Korunma Kanununa aykırı olarak fahiş fiatla kösele sattığı iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Sevgilisini ısıran bir genç tevkif edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] TURGUTLU,22 Şehrimizde garip bir sevişme vak'ası cereyan etmiştir.Bir müddettenberi sevmekte olduğu 15 yaşındaki bir kızı dün gece vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Yumurtaya konan narh azımsanıyor Narha göre bir sandık yumurtanın 244 lira 80 kurusa satılması gerekmektedir.Bu miktarı tüccar az bulmakta ve bunun için piyasaya mal göndermemektedir.Durumla alâkalı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Sahte bir başkomiser arama tarama yaptı Tophanede,Lüleci Hendek sokağında Oturan ve iddiaya göre kendisini herkese başkomiser olarak tanıtan Nevzat Gönüleri,Fatihteki kahvehanelerde arama tarama yapıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • VEFAT Merhum Rüstem Beyin ve Fatma Hanımın oğlu,Muhterem Gözen'in esi,Reshan Gözen,Nejlâ Gensoy'un babaları,Makbule A-r naş'm damadı,Münif Sur'un eniştesi.Afif Gensoy'un kayınpederi,Teknik Üniversites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • ÖLÜM Hazinei Hassa Nazır Muavini merhum Ferit Beyin mahdumu,Leman Berk'in eşi,Belediye avukatlarından Tolon Berk'in pederi,merhum Ord.Prof.Burhaneddin Sezerar,Fahri Kemal Akerson ve Zarif Akerson'un k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED SCHMîD^ CasuSLARJN İŞARETİ."KfMSE GİRMESİN!îilliJBl NAPOLİ 'NİN İÇ SOKAKLA.RINDAN BİRİN-DE/İZ ASILI ÇAMAŞIRLAR.DAHİ NUMARA.Bu KADIN VATAGI 'TO/ABÜLİNA'İDİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • en makbul ikramiyeler tene sonu çek'îlişincft TÜRK EKSPRES BANK'ın hesap sahiplerine dağıttığı ikramiyelerdir $J •i W® •y İf:İ t:*A "J\Boğaziçinde,Emirgânda,denize 100 metre kadar yakınlıkta en muhteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • mükemmeliyet timsalidir!GENERAL|ŞELECTRIC bol ışık verir-fazla dayanır *WL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Alman baskı tekniğinin hârikası olan bir mecmua BİRİNCİ SAYISI YARIN ÇIKIYOR Fevkalâde nefaseti ile hâdise yaratacak MECMUA ECMUALARIN TACI Bugüne kadar böylesi çıkmadı BAŞTANBAŞA RESİMLİ Renkli Ofset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Yargıtay Gül ek hakkındaki kararını bugün veriyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.22 İki sene Önce Karadeniz seyahatine çıkarken verdiği beyanat yüzünden hakkında açılan dâva sonunda bir yıl hapse ve 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Türkiye'nin en küçük süçIüsu [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,22 Bugün şehrimiz Emniyet ikinci Şube mensupları Türkiyenin en küçük suçlusunun ifâdesini almışlardır.Çinçin bağlarında oturan 4 ve 7 yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Bir ana gayrimeşru çocuğunu kartallara yedirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,22 Nişanlın ile gayri meşru birleşmesinden doğan çocuğunu öldüren ve bilâhare cesedi dağa bırakarak kartallara yedirten bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • ^m f TJ «t «a JSSÖJgg&JA i iş:ŞS 1F f™wî IA.P.HALEF SELEF î'ATO Ba*komu»»nı olarak tâyin edilen General ««hÜTÎııı vUr!S Norstad-Pa»s'te evvelki gün yapılan bir meu en,VaZ,fcSİnC bB5,an»5tır.Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Manisa'da bir kaatil idama mahkûm oldu |Hususî Muhabirimiz Ergun ONAlUR'dan] MANİSA,22 Bundan bir yıl önce Hacı Rahmanlı köyü pazarından arabası ile evine dönen zengin bir köylüyü yolunu kesip parasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Üniversitelerin halkla teması sağlanacak Fakülteler ilmî araştırma yaparken diğer fakültelere bilgi vererek doküman isteyecek Üniversitelerarası Kurul,dün Teknik Üniversitede Maarif Vekili Ahmet özel'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • MUHTEREM Valimiz.Bugünlerde her samandan fazla meşgul olduğunuzu biliyo-E ruz.Fakat sizin meşguliyetten ve meşguliyetin fazlalığından İ yılmaz,bıkmaz,usanmaz bir karaktere sahip olduğunuzu bildiği-l m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Tesi» tarihi I jgoî 31 Aralık keşidesinde Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat iğin ajanslarımızın gişelerine mUracaat ediniz.%milB33BaBi^^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • IİM «I Mı* p.^1.1 M MI» M.İM k» UMjriM D*ba *T fama ınwh jw t:w OUARTIER LATİN ve FRANSADA TALEBELER $«hq t fei 9.SAYI PAZAR GÜNÜ ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • olotov'un tâyini büyük akis yarattı Kruşçev'in peyklerdeki hâdiseler üzerine Stalincilere tâviz zorunda kaldığı bildiriliyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,22 Molotof'un Devlet Kontrolü Vekilliğine tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Marilyn'in elbiseleri parçalandı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,22 Kocası muharrir Arthur Miller ile birlikte bir müddettenberi Londra'da bulunmakta olan «bir numaralı Amerikan cinsi cazibe kraliçesi» Marily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1956
  • Hâdiseler üzerine Irak'da üniversiteler kapatıldı Anarşistler ve komünistler talebeleri ayaklanmaya teşvik ediyor.Beyrut9da idareyi ask erî makamlar ele aldı [ANADOLU AJANSI] BAĞDAD,22 Dün Bağdad'da c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.11.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ ULAH i SARSMA O BAVUL KONUŞMUYOR,ÇİNPe ARKAPAŞ/M VARf gİRAZ RAHATSIZDIR,1 0V MOBIL TUTAR DA ONO*H İÇ,SASJULOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1956
  • ClSCO KİP P BU SENİN AKKADAŞiN MU T.I AKKAD Cİ5CO EM SAMİMİ ARKADAŞIMDIR.M il JOŞS PlWİC O HALOE ONA DE Kİ,DOWD,BU-RADA İÇKİ i ISMARLADI MI KABUL.EDiL-İR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1956
  • m K/Yİ Yazan:HAKOLD KOI Önce arabama,sonra bana baktı:Avukatlığı bırakalı seneler var,beyefendi.Korkarım pek faydam olmayacak size.Kanun işi değil soracağım şe}r.Tarihe âit bir jey.Afallayarak baktı:H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1956
  • L)ll!llll!l!l!AŞK HİKÂYESİ SAAT 3 e DOĞRU TEFRİKA No.1 Şâhânc villânın ününde küçük bir spor araba durdu.Direksiyondaki genç adanı bir genç kıza sevdâlı gözlerle baktı.«Geldik ha,dedi.Ne çabuk Cevza.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1956
  • HAZ RE T-1-ALI YAZAN R E I İ C E V A D 62 ULUNA Y Vakıayı Ashabdan bâzıları Resûlallah Efendimize arzettiler:Ebû Lübâbe kaleden çıktıktan sonra hic kimse ile görüçmeden âdeta koşarak Medineye gitti.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1956
  • r-1| KADINLAR BİR "BALE GECESİ,YOKSULLAR Demeyi,salı akşamı,Saray Sinemasında,yoksul çocuklar yararına bir bale resitali verdi.Haz dolu bir akşamdı.Küçük,genç san'at amatörlerinin hangi birini anlatay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1956
  • İlk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GOK 14 MBOBASİ YAPMAYI COK SEVİYORDU Gökçen Hava Okulu'nu iki senede bitirmişti amma,bu iki »ene öyle bir çırpıda geçmiş' değildi.Arada 1937 Trakya manevralarına katılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Arjantin'de hükümet darbesi teşebbüsü BAŞKUMANDAN DAHİLİGENERALİN VAZİFESİNE SON VERİLDİ [ANADOLU AJANSI] BUENOS AİRES,22 Emekliye sevkedilmiş olan General Bengoa ile Uranga'nın da iştirakiyle yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • IICRSb^AhI İM D fk İS İT *S1?I Baştarafı birincide Diğer taraftan akaryakıt sıkıntısı sebebiyle,şileplerimizden bir çoğunun bulundukları limanlarda,kalmalarından korkulmaktadır.Limanda bulunan Kütahya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Dörtlü görüşme tekrar başladı Baştarafı birincide kiye,İran.Irak,Lübnan ve Suudî Arabistan arasında daha' yakın bir anlaşma,bu gayenin tahakkukunda ileri bir adım olacaktır.Bağdad toplantıları sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • ti k Damarlarımızda aynı anı taşıyoruz,Baştarajı birincide Mültecilerden aşçıbaşı Tomanovitz Zoltan evli ve bir çocuk babası,makinist Varga Bela nişanlıdır.Diğerleri bekâr olduklarını,fakat hepsinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • izmir Ticaret Okulunda bir talebe arkadaşını bıçakladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,22 Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda müessif bir hâdise olmuş,bir rozet meselesinden çıkan münakaşa sonunda,birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • izmir Müftüsü bir büyücülük dâvasında sabit olarak dinlendi p [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 İzmir Müftüsü,bir büyücülük dâvasının bugünkü duruşması esnasında ehlivukuf olarak dinlenmiştir.Duruşmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • BİR KÖYÜN YARISI YAZ,YARISI DA KİŞ YAŞADI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS.22 Bugün Koyulhisar ilçesinin İskender köyünde enteresan bir tabiat hâdisesi olmuş,köyün bir tarafı yazdan kalma saatler geçirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Mısır topraklarının tahliyesine başlandı Baştarafı birincide kuvvetlerinden üçte birini geri çekmekte olduğunu bildirmiştir.Mısır'a çıkartılmış bulunan Fransız kuvvetleri hakkında kat'î bir rakam bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • BURNS SÜVEYŞ'TE Polis kuvvetleri 'kumandanlığına tâyin edilen general Burns bugün Kanal bölgesine gitmiştir.Polis kuvvetlerinin şevki işi devam ederken.Kanada Birleşmiş Milletler emrine 2500 mevcutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • PORTSAİT'TEKİ KARIŞIKLIKLAR Birleşmiş Milletler askerleri dün Port Sait'e girerken Nasır lehinde yapılan nümayişler sırasında,Fransız askerleri jiplerine hücum eden kalabalığa ateş açması neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER-DEKİ MÜZAKERELER [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] NEW-YORK,22 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,Orta Doğu buhranını müzakereye başlamıştır.İlk olarak konuşan Avustralya Hariciye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • MISIR'IN TEHDİDİ [ANADOEU AJANSI] PARİS,22 Cumhurreisi Nâsır'ın siy.ısî müşaviri Ali Sabri bugün Kahir« radyosu vasıtasiyle yayınlanan bir ülâkatında şöyle demiştir:ger memleketimizi işgal eden mtttku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Avusturya'ya GO bin Macar iltica etti Baştarafı birincide Milli İşçi Konseyi,işçilerin yegâne temsilcileri olduklarını ileri p sürerek hükümetin kendilerine siyasi haklar tanımasını taleb etmektedir.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • NEHRU'NUN ARACILIK YAPMASI İSTENİYOR [ANADOLU AJANSI] BUDAPEŞTE,22 Macat İhtilâl liderleri Hindistan Başvekili Nehru'ya bir mesaj göndererek Rusya ile Macar halkı arasında tavassutta bulunmasını istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • MİKOYAN VE SEROV BUDAPESTFDFYMtS [ANADOLU AJANSI] VİYANA,22 Burada dolaşan söylentilere göre Sovyet Devlet Güvenlik Dairesi başkanı General İvan Serof üç dört gün önce Budapeşteye gelmiştir.Mikoyan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Kasım 1956 Pazartesinden itibaren-KUNDURA-KONFEKSYON-TRİKO-ÇANTA İSTİKlÂl CAD.273 'Onak OICLİ K&R&iSi)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Dünyaca Tanınmış Keman Virtüözü ROBERT=SOETENS 2GkL!lT»TSSARAYda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • EDEN BUGÜN Jamaika'ya gidiyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,22 İngiltere Başvekili Sir Anthony Eden,doktorların tavsiyesi üzerine,S hafta istirahat için esiyle birlikte Jamaika adasına gidecektir.Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Adresim*.Telefon numaramız değişti Sultanahmet,Ticarethane Sok.No:53 22 36 32 Yeni binamızda,ilâve tesisleriyle faaliyete geçen matbaamız memlekete 90x126 afiş boyunu sokarak bu sahada da bir inkilâp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Bir sarhoş kahveyi yaylım ateşine tuttu HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,22 Mudanya'nın Çepni köyünde İbrahim adında bir sarhoş,kahvehaneye giderek,halkı vaylım ateşine tutmuştur.Kahvehanede bir hayli kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • UŞAK,KIRKLARELİ VE GAZİANTEP VALİLERİ DEĞİŞTİ s [ANADOLU AJANSI] ANKARA,22 Uşak Valisi Hıfzı Ege'nin Gaziantep,Kırklareli Valisi Şakir Cenalp'ın Uşak,İstanbul eski Emniyet Müdürü Alâaddin Eriş'in Kırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Suriye herhangi bir taarruza karşı hazır İsrail Hükümeti ise hududa asker Suriye olduğunu ileri sürüyor [ANADOLU AJANSI] LONDRA,22 Suriye Başvekili Sabri Assali bugün gazetecilere verdiği beyanatta Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • ŞEPfLOV,RUS Sulh Taarruzunu TEKRARLADI [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,22 Sovyetler Birliği bugün,Batılı devletler yabancı topraklardaki üslerini lâğveder etmez.Şarki Avrupa'daki askeri birliklerini geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • KADES VAPURU BANDIRMA'YA YANAŞAMADI Hususî Muhabirimiz Mukbil Öztunalı'danl BANDIRMA,22 Bugün istanbul'dan Bandırmaya gelmesi beklenen Kadeş yolcusu,hava muhalefetinden limanımıza gelmişse de iskeleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Rockfeller Vakfının Türkiye'ye ayırdığı burslar lASSOCİATED PRESS] NEW-YORK,22 Rockfeller vakfı 1956 yılının üçüncü üç aylık devresi için teberrûlarda bulunmuştur.Türkiye'ye şu tahsisler ayrılmıştır:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • L a a a a a a r a a a a a a a ı a a a a a a a a ı a a a a a a a a a ı a a a a a a a a a ı a a a a a a a ı a a a a c a a a a ara a a a a a a a a a a a a a] 1 a a a a a a En Yüksek Kalite VİTA'nın kalit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • BİLLUR KÖŞK Her Akşam Meşhur Piyanist Hehshkowsky ve Violonist EDDY İştirakiyle Orkestra Nefis yemekleriyle kıymetli müşterilerinin emrindedir.Emirgân Tel:63 61 99
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:Vefatı Üniversitemiz camiasını büyük bir teessüre garkeden Aziz arkadaşımız İnşaat Fakültesi Şehir Sağlığı ve Tekniği Kürsüsü Profesörü İhsan Hamdi Göze'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık tesislerinden Süreyyapaşa Sanatoryomu Nişantaşı ve Sultanahmet hastahaneleri ile Eyüp Dispanserinin bir senelik ekmek ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • İŞÇt SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Samsun Hastahanesi ihtiyacı 1 adet etüv cihazı yaptırılması işi 3/12/1956 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Milliyet S u ı b ı Ercüment Karacan Şirket!adlna ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü i ABDİ İPEKÇt Basıldığt yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • HtCRÎ 1376 Seblül Uu 20 CUMA 23 KASIM 19 5 6 Rl'VÎ 137i Kasım 10 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksan Vatsı İmsak 6.57 12.00 14.31 16.45 18.22 5.13 2.11 7.15 9.45 12.0f 1 36 12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • POLONYAU KÖYLÜLERİN MUKAVEMETİ [ANADOLU AJANSI] PARİS,22 Varşova Radyosunun,Satın Alma Vekâletinin tebliğine atfen bildirdiğine göre,Polonya'da hububat mahsulünü hükümete teslim etmek mecburiyetine da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • B.M.MACARLARIN SÜ-RÜLMESİNİN DURDURUL-MASINI İSTEDİ [ASSOCIATED PRESS] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,New-York,22 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,dünkü oturumunda.Sovyet ve Macar makamlarından,Macarların Rusya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Yeşilköy Gümrük inşaatında 9 amele kömürden zehirlendi Yeşilköy Hava Alanındaki gümrük inşaatında çalışan 9 amele,dün gece lojmanlarında yaktıkları kömürden zehirlenmişlerdir.Gureba Hastahanesine kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • Şehit düşen subayların hüviyetleri belli oldu fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,22 Dün bildirdiğim uçak kazasında şehit düşen subayların hüviyetleri belli olmuştur.Uçağın pilotu yüzbaşı Sargın,arkadaşı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • MİNDSZENTY'NİN SEKRE-TERİ TEVKİF EDİLMİŞ Diğer taraftan bugün öğrenildiğine göre,Kardinal Mindszenty'nin sekreteri Egon Turcsanyi,Avusturya'ya geçmek üzere iken 10 kasım günü tevkif edilmiştir.Sekrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1956
  • rlaya Birleşmiş Milletlerde konuşan Yunan Başvekili,büyük memleketlerin Anayasayı tanımadıklarını iddia etti [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] NEW-YORK,22 Ortadoğu buhranmı müzakere etmekte olan Birleşmiş Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.11.1956
  • BUGÜNKÜ PROGRAM 23 KASIM CUMA Saat 8.30 ESKRİM 9.PENTATLON Binicilik)9.30 KÜREK 10.00 ATLETİZM Yüksek Ati.Seçme)Disk Atm.Kd.10.00 HOKEY Pakistan Belçika 12.00 BASKETBOL Filipin Sianı Fransa Singapur B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1956
  • K I SI A HABERLER G.SARAY KARAGUCÜ İLE YARÎN OYNUYOR İki maç yapmak üzere bugün Eskişehir'e gidecek olan G.Saray,yarın Karagücü,pazar günü de Şekerspor'la karşılaşacaktır.BEŞİKTAŞ KAMPA GİRDİ Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1956
  • HUSUSÎ SURETTE GÎDEN A.K.BİLDİRİYOR Ruslar bizi favori görüyor Güreşçilerimiz kilo düşüyor.Vehbi Emre Beynelmilel Federasyona seçildi.Müsabaka Jürisinde Başkan Vekili de yer alacak MELBOURNE,22 Güreşç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1956
  • Haftanın en çetin basket maçı Galatasaray Moda bugece karşılaşıyor İstanbul Bölge Basketbol Birincilik-lerine.bu akşam oynanacak Galatasaray Modaspor maçı ve cumartesi,pazar günleri yapılacak olan müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.11.1956
  • LU TAKIMIMIZ Prag' gitti Çekoslovakyaya "Turgay Saim,Basri-Nustaia,Naci,Necdet-İsİendiyar,Can,Metin,Kadri,Ergun,tertibiyle çıkacağımız dün resmen de açıklandı «Çekoslovakya şimdi çok soğuktur» sözünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor