Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • V I M İstikbâlinizi de Parlatabilir.Yuvarlak V İII kutusu kapaklarından veya yassı kutuların cephesinden keseceğiniz eşit resimlerden dörder taneyi birer zarfa koyup adınızı ve adresinizi zarfın arkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • wjpn,v v HMF.gg^ H^mmîmi***-ir vı-m,GÜREŞÇİLERİMİZ MELBOURNE'DA XVI.Olimpiyat Oyunlarına katılacak Türk srüresçileri,dün uçakla Melbourne şehrine vâsıl olmuştur.Uzun hava yolculuğundan hayli yorulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • I İLHAN DEMİRELJ PARÇALANAN OTOBÜSÜN İÇİ Bir Belediye otobüsü devrildi 7 kişi yaralandı Dün sabah Edirnekapı'da 6 kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir otobüs kazası olmuştur.Hasan Karakuş adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • BAĞDAD görüşmeleri £ANADOLU AJANSI] "BAĞDAD,21 Bağdad'da yapılmakyjlan İrak,Türkiye,Pakistan,İran 'ilü lörüşmelerine dün akşam da ur sırayında devam edilmiştir,'tün dcşamki S.üncü toplantı geyarısndan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • SURİYE'NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ŞİKÂYETİ NEW YORK,21,Birleşmiş Milletierdeki Suriye delegesi Ferit Zeynettin,bu sabah Genel Kurulda Macaristan meselesinin müzakeresi sırasında söz alarak hükümetinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • B.Milletler Macaristan'a müşahit gönderecek Genel Kurul dün gece 8 e karşı 57 reyle Genel Sekreterin Macaristan'a giderek tahkikat yapmasına* karar verdi [MİLLİYET RADYO SERVİSIJ NEVV-YORK,21 Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • DÖRT MACAR GEMİCİSİ BİZE İLTİCA ETTİ Memleketimize sığınmış olan dört Macar gemicisinin muamelelerinin ikmaline devam edilmektedir.Bunların,18 kasım pazar günü limanımıza gelen Macar bandıralı Balaton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • BÜYÜK MÜESSESELE çağırıyoruz Kardeş Macar milletinin uğradığı felâket dünya efkârında derin bir alâka uyandırmıştır.Hür milletler resmî teşekkülleriyle birlikte bütün hustısî imkânlarını da seferber e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • Muvakkaten ASKERE Celbedilen İHTİYATLAR KISA zamanda terhis edilecek Millî Müdafaa Vekili,ihtiyat celbinin her yılki normal eğitim programına dahil bulunduğunu ve tatbikatın 15-20 qün süreceâini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • Rusya'da Stalinciler iktidarı ele alıyor M0L0T0V,STALÎN'IN DİKTATÖR OLMADAN EVVEL ÜÇ YIL TÜTTÜĞÜ DEVLET KONTROLÜ VEKALETİNE GETİRİLDİ [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,21 Sovyet Başvekil Muavini Molotov,bu ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • Anı nr nİİf*İJ||f Sina yarımadasında.£1 Aviş'tcki V^LIIE MUUUllı israil birliklerine mensup 26 yaşındaki Üsteğmen Bezalel Ruben,aynı birliklerde vazife gören 21 yaşındaki Onbaşı Orah Minckas'a asık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • Borusuz sobalar için de günde 3 litre gaz verilecek İstanbul Valiliği,gaz ve benzin hakkında neşredilen iki tebliği tamamlayan üçüncü bir tebliğ nesretmiştir.Yeni neşredilen bu tebliğde şu hususlar aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • tahliye İngiliz hükümetinin Avam Kamarasında ediyor tahliye kararını bugün açıklaması bekleniyor [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,21 İngiliz kabinesi bugün,İngiliz Fransız kuvvetlerinin Mısır'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1956
  • [ASSOCIATED PRESS] PARİS,21 İngiliz İşçi Partisi lideri Hugh Gaitskell,15 NATO devletine mensup,parlâmento âzalarının bir toplantısında yaptığı bir konuşmada Kuzey Atlantik muahedesi teşkilâtı liderle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • Çok zaman kokteyl partilerin ne işe yaradığı numakaşa mev-i zuu olmuş,bunun hakkında yarı ciddî yarı şaka bir sürü makale yazılmış ve sonunda ekseriyet şu fikri kabul etmiştir:Boğucu dumanın doldurduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • PENDİK Ajansımız BUGÜN Hizmetinize Giriyor Açılış münasebetile HUSUS!KEŞİDE Çeşitli Para İkramiyeleri Her 15ü Liraya t Bir Kur'a Numarası TÜRK Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • Madam Bovary Bütün dünyaca tanınmış ve sevilmiş olan bu meşhur romanın müellifi Güsta\Flaübert Türkçeye tercüme eden merhum Ali Kâmi Akyüz dür.Resimli olarak basılan üçüncü tab'ı satışa çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • BU L MAĞA SOLDAN SAĞA:1 Müziklenmiş şiir Teşbih dizisinin önderi.2 Cari kuşunu uçurmuş Mes'uliyct.3 Bîr harf-Bfoşür,dergi.4 Tutsaklık Esasî.5 Bir soru Ölüm cezası Bir emir.6 Küba'nın merkezi Denizin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Di.S.RECEP DOKSAT BALGAM ÇEŞİTLERİ 2)Fibrinli Balgam:Yapışkan,cam gibi,şeffaf ve kabın dibine yapışan bir balgamdır,içinde böyle çok miktarda fibrin bulunan balgam bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • ti s-OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Realist davranışınızla hâdiselerden çok faydalanacaksınız.Herkesle iyi geçinmeye bakınız.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Muhitinize karşı tatlı davranınız.Fakat onla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • il mı.IIIHIIM İSTANBUL ğ 12.27 Açılış ve program 12.30 E Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Ah-met Çağan 13.30 Haberler 13.45 E Saz eserleri 14.00 Çalışırken mü-E zik' Karışık hafif melodiler ve E dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • 1098 talihli 28 Aralık çekilişinde Türkiye tŞ Bankası 1098 kişiye 1.250.000 lira kıymet tutarında ikramiye dağıtıyor:1 talihliye,değeri 200.000 liranın üstünde 6 daireli apartmanın tamamı 10 talihliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • Sovyetler üçüncü bir i dünya harbini göze alabilirler mi YİRMİN7Cİ Komünist Kongresi,kapitalist ve komünist dünyalar arasında kesin ve nihai.bir savaşın kaçınılmaz olduğunu E söyleyen Lenin'in klâsik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • ÜÇ DÖVİZ KAÇAKÇISI YAKALANDI Nerbert Roşdtany,Petro Sgalas v« Salvator Bensasa adında üç kişi,dövi» kaçakçılığından adliyeye verilmişlerdir.aJ Kaçakçılık Masası memurları,Polonyalı bulunan Nerbert'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • Sinemaların birinci mevki yerleri fesbit ediliyor Bâzı sinemaların birinci mevki yerleri kaldırılarak bütün salon için parter-bileti kestikleri hakkında Belediyeye bir ihbar yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • r SİNEMALAR D BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Son Beste Zeki Müren Türk filmi.2 Fındıkçı Gelin İsmail Dümbüllü Türk filmi.AL K AZ AR Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe.ATLAS Tel:44 08 35)«So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • I I Kâğıthane cinaye AYDIN LAN M A Dr DÜN İKİ GENÇ SORGUYA ÇEKİLDİ.ORTADAN KAYBOLAN BİRİSİ ARANIYOR Kâğıthanede Topağaclar mevkiinde bulunan cesetin Selâhattin Temelci adında birine ait olduğu tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • Hukuk Fakültesinde patlak veren ihtilâf BİR KISIM TALEBENİN İMTİHAN HAKLARI DEKANLIK TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi* öğrencileri ile.Fakülte Yönetim Kurulu arasında gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • insan ihraç eden TURİZM ŞİRKETİ Dün Müddeiumumîliğe müracaat eden 20 genç,bir şirket tarafından dolandırıldıklarını iddia ettiler Dün Müddeiumumiliğe müracaat eden 20 genç bir 'Turizm şirketi larafnid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1956
  • K I S A HABERLER İSTANBUL Vilâyeti emrine yeniden 27 ton kahve verilmiştir.A POLONYA,bizden 5 milyon kilo tütün alacaktır.Hazırlıklara başlanmıştır.DÜN limanımıza 15 gemi ile 13.502 ton ithal malı get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • jlerl;«İ haki böyh meb tulnkolonya,hürriyetine ancak sessiz ihtilâlle erişebilir istanbul'dan geçen bir P olonyalı"Zaten istesek de kuvvetle bir netice alamayız.Macarlar misâl,dedi Kimdi?Neydi?Nasıl b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • Bir uçak kazasında jki subay şehit oldu ıs~ k;m.F is yüzünden dağa çarptığ ilotların hüviyetle ı anlaşılan keşif uçağındaki ri teshil edilemedi [Husust Muhablrimiz''-Sabri Tiirkozan'dan] LURSA,21 Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • h-koy öğretmeni da-zurna ile karşılandı p J [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] SANDIRMA,21 Şehrimiz Çarık yü llokulu öğretmensizlik yüzünden 'tlar açıldığındanberi kapalı bulu-ordu.Kaza kaymakamının şahsî jreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE h/APOLİ tiMAMNDA 5£5-SlZÜK HÜKÜM SÜREKKEN HAFİYE OTOYA YAKLAŞTI v£Lİ MANFRED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • ç ı K T I Arikara'daki kesik baş cinayeti Topağaç'ta bulunan ceset Yaşayamayacak kadar güzeldi Linç edilen deli PERİLİ EV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • TIBBÎ MÜSTAHZARIN KÂR HADLERİ TESBİT EDİLDİ [ANADOLU AJANSI] ANKARA,21 İthal veya memleketimizde imâl olunan tıbbî ve ispençiyari müstahzarların,maliyet unsurları ile kâr hadlerinin ve satış usullerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • wm ı h le bu rine bir YA7ÂTA ÇİTFÇİ Turki-ve Yedek Parça İthalât ve İmalâtçıları Kooperatifi tarafından Ayazağa'da kurulacak sitenin hazırlıkları devam etmektedir.Çarşıda 350 müride,sitenin maketi gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • Kar yağması BEKLENİYOR Karadeniz'deki şiddetli fırtınadan küçük tekneler Boğaz'dan çıkamıyor Bir kaç güııdenberi soğumaya başlayan havalar,dün de İstanbullulara kış günlerini hatırlatacak bir mahiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • Karne ile gaz I ÜKÜMET gazyağım karne ile tcvzie karar verdi.Ayın yir-ğ İ İl m dördünden itibaren bu karar tatbik edilecektir.Ben bu gibi tevziatta karne usûlüne evveldenberi taraftarım.Hal-kın her t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • YÜKSEK TAHSİLLİ BİR «Röntgenci» YAKALANDİ Suat adında yüksek tahsil mezunu bir genç,cröntgencilik» suçundan adliyeye verilmiştir.Suat,evvelki gece Beşiktaş'ta Serencebey yokuşunda bir apartmanın alt k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • Telefon kumbarası hırsızı yakalandı Bir müddettenberi şehrin muhtelif yerlerindeki telefon kumbaralarını çaldığı anlaşılan sabıkalı hırsızlardan Kenan Ülker hırsızlık masası memurları tarafından yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • MAARİF VEKİLİ ŞEHRİMİZDE Üniversitelerarası Kurul toplantılarına başkanlık etmek ve Galatasaray Lisesi salonlarında tertiplenen UNESCO'nun onuncu kuruluş yıldönümü töreninde bulunmak üzere dün sabah ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • IKEYSTONE1 YAZA HAZIRLIK Londra'da bugünlerde siyasetten maada başka mevzuları düşünenler de var!Nitekim evvelki gün şehrin büyük otellerinin birinde yapılan bir moda gösterisinde,1957 plaj kıyafetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • [İFA I ELEKTRİKLİ TRENLERİN MAKAS KONTROLÜNÜ YAPAN ve PERONA GİRİŞ ÇIKIŞLARINI TANZİM EDEN CİHAZ Elektrikli trendeki arızalara sebep deniz tuzuymuş Rüzgârın savurduğu dalga zerrelerinden tortulaşan tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • Turgutlu'da define araştırmasına törenle başlandı İzmir definecileri de modern cihazlarla teçhiz olundular I Hususi Muhabirimiz AHMET SERT'ten] TURGUTLU,21 Baltacı Mahmut'a ait 45 milyon dolar kıymeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • ÜC HOR.P.MEBUSU hakkında takibal açıldı İzmir İl Başkanı ile Sekreteri ve «Demokrat İzmir gazetesi» hakkında da takibat yapılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Hür.P.mebuslarından Çelikbaş,Karanakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • ÖZCAN TEKGÜL BERAETİNİ İSTEDİ Müstehcen resim çektirmek suçundan adliyeye verilmiş bulunan dansöz Özcan Tekgül'ün duruşmasına dün Toplu Basın Mahkemesinde devam edilmiştir.Özcan Tekgülün de hazır bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1956
  • İtalya'da bir yangın şarapla söndürüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ROMA,Rieti civarında Cupeallo dağında bulunan küçük bir köyde çıkan yangın,itfaiyenin gecikmesi üzerine şarapla söndürülmüştür.Bir depod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • NİHAYET PİSKELLE OLÜYOfZ.q T* C kette C' y-7^!hER.P GAliBA 200-000 DOLARI vEMı'c CEPlEI?j'N0E PARA SALAN YOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • DEMİR YUMR HN C.MURPHY VA BıZ.SENİN REİS KALMANI tSTEMİyOR.mmtx sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • JOHNNYHAZARD FRANlfcRÖBBİNS Bu ESNADA MEÇHUL BİR ŞAHIS BİR.KÖŞEDE BEKLİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • CİSCO Kİ D herife bak hem ıck)içmem Diyor.hem de buraya yemek yemeğe geldim diyor ha wa ha T İOSE SAUNAS,BOD REED PEKALA.BU BİR ŞAKA İDİ ŞİMDİ CİDDÎ KONUŞALIM ^mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY YANLIŞ.OLACAK.BURASI ŞEKERCİ DÜKKAN» DEŞİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • BIRAI Yazan:HAROLD 110] Bir sigara yaktım.Bu Levi hakikaten garip bir adamdı.Kim olduğunu öğrendikçe burada yaşamasına büsbütün inanamaz oluyordum.Nerede bulabilirim kendisini?Kolunu kaldırdı.Sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • HAZRET YAZAN R E F I C E V A D il ULUN AY Bu kavmi felâketten kurtarmak için nasıl bir tedbir alalım?Ka'b'ın evinin önündeki meydanı dolduran halk birer ikişer avlıya gidiyorlardı.İhtiyar Zübeyr'in so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • i!llllllllllWWIIIIIII!linilinilll!l!AŞK HİKÂYESİ Barikad'ın ötesinde!TEFRİKA NO.12 «Kaza çıkmış,diye eğlendi eksper.Şu yangın işiı büyük bir cınekle hazırladık.Sözde sigortadan aldığ mızı bölüşüp bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • ı.BİZ KADINLAR ¦Neyyİre İUliiiîilüîli Bir mektup üstüne HANI aşka ilâç bulacak âlimin adı yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşırdı.İlâcı,penisilinden,aspirinden daha harcıâlem olurdu.Hani bir psikolog,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1956
  • İlk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GOK 13 1937 TRAKYA MANEVRALARINDA 1937 Trakya manevraları,Gökçen'in ilk askerî tatbikatıydı.O güne kadar bilgisi hep nazari kalmıştı,pratiği yoktu.Sabiha Gökçen'e manevra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • ekili "Mebuslar ilmedi,Gösteri yürüyüşleri kanunu hakkında verilen sorunun müzakeresi Mecliste sert tartışmalara sebep oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1!1 Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • Gaitskell,hür dünyayı müşterek siyasete davet etti Baştarajı birincide Gaitskell,NATO'nun Kıbrıs münazarasını hal için de bir şey yapamadığını söylemiştir.Gaitskell.NATO'nun bütün askerî siyasetini at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • EGE'DE ŞİDDETLİ BİR ZELZELE OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Ege bölgesi dün gece yarısından sonra şiddetle sars\lmıştır.Zelzele bilhassa Çanakkale,Ayvalık,Burhaniye,Karaburun ve Çeşme'de diğer y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • Jeyrutta dün barışıklıklar çıktı V T' [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] İ-ONDRA.21 Lübnan'ın merkezi yrut'ta Mısırlıların teşvikiyle büyük F fiâyiş ve kargaşalıklar çıkmış,bu 1 rifla Riyâseticumhur sarayına,Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • İLÂN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.0.Umum Müdürlüğünden:Bankamızın Hisse Senetleriyle geçici belgelerin tebdiline I L5f fiil tar^^n^en itibaren:Ankara 1 İstanbul Taksim İzmir Bursa Şubelerimizde Başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • ıııel Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ HİCRÎ 1376 ReblüT ahu 19 Perşembe 22 KASIM 19 5 6 RUMÎ 1372 Kasım 9 1 VAKİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • İSTANBUL Yardımcı maddeleri ithal edilmiş olduğundan TUR S İL Yemden bol miktarda piyasaya arzedilmiştir TURYAĞ Türkiye Yağ ve Mamulatı A.O.TURAN-İZMİR ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • Yalnız 4 gün için S O L I S T L E R ŞAN SİNEMASINDA 27.28.29.30 Kasım Saat 18.45 ~~BLÜES TO ROCKrRÖLL~J Amerikan Caz Yıldızı CLAUDE MARCHANT PİYANODA DENİŞ WİLLEY Amerikan ROCK'N KOLL PİYANİST K E N N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • Bugün matinelerden itibaren TAKSİM SİNEMASINDA Senenin en acıklı aile dramı PIC KAHPE DÜNYA)Oynayanlar:Lâle Oraloğlu Muhterem Nur Turgut özatay ve Nâzım İnan mm Yakut Film Rejisör:Memduh Ünı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • lira ıkra 50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • î2 $ Kasım 1956 Pazartesinden itibarenhi/zmefanUe/1 fi df KUNDURA-KONFtKSYON-TRİKO-ÇANTA İSTİKIÂL CAD.273 *Onak OTELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • POŞET* I krş KİBRİTLERİ Türkay Endüstri ve Ticaret A.Ş.Istinye İstanbul)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • İmtihan sualini çalan hademe mahkûm oldu Lisan imtihanı suallerini çalmaktan sanık bulunan Eczacı Okulu talebesi Sabahattin ile-hademe Hıdır'ın 9 uncu Sulh Ceza Mahkemesinde devam etmekle-olan duruşrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • sobalar için de [ünde 3 litre gaz verilecek Baştarajı birincide Prof.Gökay'ın başkanlığında kayma-Baştarajı birincide HJ"I 2 numaralı tebliğin 9 uncu madde-sinde zikredilen işlerin tedviri için motori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • YARDIM 10 BİN LİRAYI GEÇTİ Baştarajı birincide Yervant Bulut 20.00 Oto Kırklar 20.00 Otoliz 10.00 Sadık Özşahin 10.00 Murat Koçak 10.00 Recai Erkli.25.00 Cezmi Arıca.5.00 Mehmet Gezer 10.00 Sabahattin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • Bağdat!görüşmeleri Baştarafı birincide kistan Reisicumhurunun Kral Suud'u ziyaret ettikten sonra yarın tekrar Bağdad'a dönmesi beklenmektedir.Öte yandan Pakistan Başvekili Suhraverdi de yine bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • ingiltere Kanalı tahliye ediyor Baştarafı birincide likleri nümayişçilere müdahale,etmiştir.İlk birlik.190 Norveçli'den müteşekkildits POLİS KUVVETLERİ,İS-RAİL MISIR HATTINDA YERLEŞİYOR Napoli'ye gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • Rusya'da Stalinciler iktidarı ele alıyor Baştaralı birincide zef Stalin,Sovyetler Birliğinin kayıtsız şartsız hâkimi olmazdan evvel 3 sene müddetle Devlet Kontrolü Vekilliğinde bulunmuştu.Moskova Rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1956
  • Suriye Avrupa'ya petrol şevkini keşli AMERİKA,SÜVEYŞ YOLUNUN KESİLMESİ ÜZERİNE PETROL SIKINTISI ÇEKEN 17 AVRUPA DEVLETİNE YARDIMA KARAR VERDİ [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,21 Suriye dün gece İngiliz ve Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1956
  • Greko-Romendeki şansımız ktür DURSUN ALİ Ümitliyiz Yaşar YILMAZ Yılmaz güreşçi jMüzafc-SİLLE Hemen tuş:Yavuz S.BAYRAKTAR Serbest güreşlerin bitişinden bir gün sonra,yâni 3 aralıkta Melbourne Olimpiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1956
  • İNemaSkoP Biraz odasından ayrılsa.Türkiye Polonya millî maçını Ankara radyosunun naklen yayınlamaması İstanbul radyosunu direkt dinleyemeyen birçok vilâyetlerimizde büyük üzüntü yaratmış.Ankaralı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1956
  • I H.mm»ın»ıımıınıı ı«ı m» mi"j.[A.P.H 11 W F M II i fcf I FRİ AflAM1 İfiNATİFV S( wet Küba'nın 200 ve 400 metre şampiyonu Ardalion lt;nfl-UyitmUÎMtm MUHİTİ.lUIlMI.Cf üev,bütün gayret ve İddialarına ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.11.1956
  • JCULÜBE YEDÂ Dün Milli Takım namzetleri,bir kaç saat izinle kamptan ayrıldı ve ailelerine veda ettiler.Resmimi/bu arada Galatasaraylı Coşkun,Turgay ve BUyük Ali'nin kulüplerine kadar giderek kalan' ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor