Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • Akaryakıt istihlâkini sınırlayıcı karar Süveyş Kanalı'nın bu ithalât Bahreyn ve Dhahran'dan yapılıyordu.Petrol,geçişe kapalı bulunması sonunda alman bir tedbirdir.otomobil ve diğer motörlerle birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • EDEN hasta BUTLER [AJANSLAR] LONDRA,20 İngiltere Başvekili Sir Anthony Eden,sürmenajdan muzdarip olduğundan doktorlar kendisine mutlak bir istirahat tavsiyesinde bulunmuşlardır.Fazla çalışmadan müteve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • OLİS KUVVETLERİ SAİT'E GİRDİ İngiliz birliklerinin bir kaç güne kadar Mısır'ı terke başlayacakları sanılıyor [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,20 İngiltere ve Fransa,bugün Birleşmiş Milletler P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • Pasif Korunma hazırlıkları Pasif korunma eğitimi ile ilgili çalışma ve hazırlıklara dün de muhtelif resmî ve gayri resmî teşekküllerde toplantı halinde devam edilmiştir.Bu cümleden olarak,iki gün önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • t A.İM Komünist memleketler de.son günlerde kendi vatandaşlarını Mısır'dan tahliye etmeğe başlamışlardır.Evvelki gün,Kahire'den gelen bir uçak Brüksel'e Çek teknisyenlirinden bir grup getirmiştir.Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • Şapka Kanunu ile moda çatıştı Dün geç vakit Emniyet Müdürlüğündeki ilgililere müracaat eden ve hukuk tahsili yaptığını bildiren orta yaslı bir bey,masanın üzerine bir mevlevî külahı,bir Rus kalpağı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • r ıı İLHAN DEMIRELı MEZUN OLAN YEDEK SUBAYLAR.YAŞ KÜTÜĞÜNE PLÂKA ÇAKARKEN 44 üncü dönem Yedek Subaylar diploma aldı 44 üncü dönem eğitimini bitiren yedek subaylar dün merasimle diplomalarını almışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • GAZ KARNE Elektrik ve havagazı bulanan evlere gaz verilmeyecek.Havagazı olmayanlar günde bir litre gaz alacaklar Gaz tevziatı karne usulüne bağlanmış ve ihtiyaç sahipleainin alacakları miktarlar tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • YARDIM İÇİN SADECE ÜÇ GÜNÜMÜZ KALDI Kahraman Macar Mi/Jeti için açmış olduğumuz yardım kampanyasına vatandaşlarımızın gösteı-miş olduğu alâka genişliyerek devam etmektediriş Bankasında açmış olduğumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1956
  • BUGÜNKÜ BUDAPEŞTE 1A.P.1 Kanlı bir hürriyet mücadelesinden sonra Macaristan'ın bas şehri Budapeşte,bir harabeye dönmüştür.Şehirde hayat bir ölü sessizliği içinde akıp gitmekte ve halk yiyecek bulabilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • w& I Hazırlayan:Or.Halûk CILLOV Buğday m alman yeni 1950 yılında 3,8 milyon ton olarak istihsal edilen buğday,1953 de 8 milyon tona yükselmiş ve hatta aynı yıl bunun 600 bin tonu ihraç edilerek,164 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • ANSİKLOPEDİ!Hazırlayan O r RECEP D OK SAT BALGAM ÇEŞİTLERİ 1)Balgamın gözle muayenesi için,çok aydınlık,bir yerde tükürük hokkasına bakmak yeter.Bazen,balgamın hâsıl ettiği tabakaları görmek için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • M I 111 11111 M I MH 1111 H II 1111 11 111 111111 1111 I 11111 111 11 1.1111111111II111 I 111 I 111 II 11 I I I I II111 11 I I I 111111 11 1111 11 I I 1111 111 II11 I 16.00 Program ve kapanış.16.57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak Bugün her isiniz rastgidecek.Yardımını bek lediğiniz insanı görmektgecikmeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Teşebbüsleriniz iyi netice verecek.Can-ü gönül den sarılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • AMERİKAN KÜLTÜR ANLAŞMASI Mecmualara abone olmak,abonelerini yenileme ve Amerika'dan kitap getirtmek isteyenlere büyük kolaylık temin etmektedir.Derhal müracaat ederek mufassal katalog isteyiniz.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • SELANİK BANKAS!KIS KEŞİDESİ 25.000.LİRA Bir Müşteriye 15.000.LİRA Ayrıca 5 Aded l.OOO.Liralık 5^000.TL:10 Aded 500.Liralık 5.000.TL.Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • ÖLÜM Pamukbank T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden Bankamızın Kurucu Ortaklarından Sayın Dr.CUDİ BİRTEK'in vefat ettiğini ve cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak ebedî istirahatg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Zeytinyağından sabun yapılmıyacak Zeytinyağından sabun yapılması yasak edilmiştir.Et ve Balık Kurumunun sabun sanayii için Amerika'dan ithal edeceği 5 bin ton don yağı ile 10 bin ton pamuk yağının ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Bîr kadın kininle intihar etti Kadıköyde oturan Vedia Tül adında 33 yaşında bir kadın evvelki gün geçirdiği asabî bir kriz sonunda fazla miktarda kinin yutmuş ve baygın vaziyette kaldırıldığı hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Kız okullarında SPORTİF BUHRAN ı VELİLER KIZLARINA,RESİMLERİ GAZETELERDE ÇIKIYOR DİYE MAÇ İZİNİ VERMİYOR.BU YÜZDEN BÂZI OKULLARDA TAKIMLAR KURULAMADI Şehrimiz okullarındaki sportif temaslara başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Beykoz Üsküdar'la kara irtibatını kaybediyor Vasıta sıkıntısı akaryakıt tahdidi ile büsbütün mesele oldu.Halk Belediyeden otobüs ihdasını bekliyor.Üsküdar ile Beykoz arasında hüküm süren nakil vasıtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • MALLAR MİLLİYET DEĞSŞTİRtYORMUŞ Bâzı yerli malların ithal malı diye satıldığı iddia olunmaktadır.Durum önemle ele almmış ve bilhassa jilet bıçağı,kumaş gibi mallar üzerinde kontrollara başlanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Havaların bozması balıklara yaradı Havaların bozması balık tutulmasına da tesir etmiş ve istihsal azalmıştır.Dün balıkhaneye 10 bin çift torik ile 1500 çift palamut gelmiştir.Toriğin çifti 280 300,pal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Elektrikli tren 130 dakika rötar yaptı Sirkeci elektrikli trenleri dün de arıza yapmış ve seferlerde gecikme olmuştur.Dün saat 12 de Sirkeci garmda olması gereken tren ancak 14.10 da gelebilmiştir.Arı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • ÖLÜM İstanbul Ticaret Odası Meclisi âzasından CUDİ BİRTEK 19/11/1956 pazartesi «ünü vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şişli Camiinden alınarak ebedî istirahatgahına tevdi edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Çok Acı Bir Kayıp Leylâ Birtek'ln zevci,High School talebelerinden Kanık Birtek'in babası,Dr.ŞUkrü Mehmet Sekban'ın damadı,Kimyager Sezai Deymer'in bacanağı,Mühendis Dara Sekban'ın eniştesi,memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • BU LMACA SOLDAN SAĞA:1 Minareye uyanı bile vardır Atın bir yürüyüşü.2 Favori İhanet eden Çabuk.3 Aklını beğenmişlik Bir harf.4 Bir hayvan Genelge.5 Mahcubiyet Erkek ceylânda bulunan güzel kokulu mad-d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Aile içi bir şantaj vak'ası Beykoz'da oturan iki kardeş,amcalarına tehdit mektubu gönderdikleri iddiasiyle Müddeiumumiliğe verilmişlerdir.Nevin 20 yaşında)ve Ömer 15 yaşında)adındaki kardeşler iddiaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Kaçak bir kadın kaçakçı dün teslim oldu Hakkında gıyabî tevkif müzekkeresi kesilmiş bvılunan,gümrük kaçakçılığından sanık Saadet Köksar adında bir kadın dün Müddeiumumiliğe gelerek teslim olmuştur.Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • DUN sabah Vilâyette,Vali Prof.Gökay'ın riyasetinde bir toplantı yapılmıştır.Belediye Reis Muavinlerinden Sedat Erkoğlu,İmâr Müşaviri İmâr,Fen ve Emlâk Müdürleri ile malî müesseseler temsilcilerinin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • Pamukbank T.A.Ş.Umum Müdürlüğünden Galata Şubemizin £$Kİ telefon numarasının iptal edildiğini saygılarımızla bildiririz.Eski numara 44 50 62 Yeni Numaralarımız:444613-444614
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • fi SİNEMALAR BEYOĞLU A K I N Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Son Beste Zeki Müren Türk filmi.2 Fındıkçı Gelin İsmail Dümbüllü Türk filmif TİYATROLAR J A L K A Z A B Tel:44 25 62)Günahkâr Raj Kapoor Türkçe.ATL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • oslunu vuran kadının duruşması dün başladı Evli ve 5 çocuk ana$ı bulunan kapatma,hâdisenin cinayet değil kaza olduğunu söylüyor Yedi ay evvel Fatih'te dostu Bayram Ozgenç'i tabanca ile öldüren Zekiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1956
  • AŞK ve AKIL VVELKİ gün,kadın ruhuna ait bir kitapl E tan bahsederken «Kadının ruh yapısı beden yapısına muvazi olarak aşk ve feda-karlık üzerine kuruludur» diye yazmıştım.Gazetede «aşk» kelimesi «akıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • Kıbrıs'ta bir Türk mahkûm oldu Hususî Muhabirimiz Tekvin YÜKSEL'den] LEFKOŞE,20 Tabanca taşımak v« bir Rumu öldürmeğe teşebbüs etmekten sanık 19 yaşında Zihni Alper ve Bahriyeli Arıkan adlarında iki T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • YANKESİCİ BİR KADIN MAHKEMEDE İKİ DEFA BAYILDI [HUSUSÎ [MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Yankesicilik suçundan yargılanmakta olan Gülizar Kırtay isminde hâmile bir kadın,bugünkü duruşması esnasında iki defa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • Bir kadın kocası içirt kız kaçırdı ESKİŞEHİR'DE DE BİR GENÇ KIZ,AĞABEYSİNİN SEVGİLİSİNİ ZORLA EVİNE GÖTÜRDÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,20/Bugün Ereğli kazası Alhan köyünde enteresan bir kız kaçırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • ÖLÜN Eski Sanayi Birliği Başkanlarından ve Odamızın değerli üyelerinden Dr.CUDl BİRTEK Vefat etmiştiriktisadî dâvalarımıza tecrübe ve bilgisi ile çok faydalı hizmetlerde bulunmuş olan merhumun muhtere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • j ERKEKLERDEN EVVEL [İLHAN DEMİRELİ «Üzüm Üzüme baka baka kararır» derler.Şimdiye kadar iskele verilmeden vapurlardan yalnız erkekler atlardı.Fakat hiç bir şeyde erkeklerden aşağı kalmayan kadınlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • lininimin.ıııınııınııınııılınV Muammer Karaca Temsili E LA UAMMER Karara bu sene tiyatrosunun perdesini progra-E frl mınm basında kitaplardaki mukaddemeyi hatırlatan bir «İfâde-i-meram» ile açıyor.Kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • DİŞLERİYLE 244 KİLO AĞİRLİĞİ KALDIRDI [ANADOLU AJANSI] MOULİNS,20 Fernand Enjelbert isimli bir şahıs,dün dişleri ile 244 kiloluk bir ağırlığı kaldırmağa muvaffak olmuş ve bu sahada dünya rekorunu kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • SANSÜRDEN kaçıramadıklarım Bir hafta içinde sona eriveren israil Mısır harbinden sonra,Israilin bütün şehirlerinde halk sonsuz bir neş'e dalgasına kapıldı.Pasif korunma kumandanlığının tebliği ile sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • KÂĞITHANE'DEKİ CESEDİN HÜVİYETİ TESBİT EDİLDİ Üç gün önce Kâğıthane köyünde,bir dere kenarında bulunan cesedin hüviyeti dün Emniyet Müdürlüğü Cjnayet Masası memurları tarafından kat'i olarak tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • BİR CESED DAHA BULUNDU Beşiktaş açıklarında demirli bulunan şileplerin arasında dün bir erkek ceseti bulunmuş ve morga kaldırılmıştır.Soruşturma sonunda cesetin Kilit han'da 75 numarada oturan 68 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • Bir genç sevgilisinin dolabında yakalandı Hususî Muhabirimiz AHMET SERT'ten 1 TURGUTLU,20 Dün şehrimizde garip bir hâdise olmuş,M.G.adındaki genç,geceyi sevgilisi Z.A.nın yanında geçirmek için fıstık,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE HAnyE p&Z.TAVSIZLA BA.KINCA YERDE KUMLAR,GÖR-MÜŞTÜ.KuM DA KAPRJ' DE Bulunur.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • 3 GÜNLÜK BİR DAMAD DA KIZ KAÇIRDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Uç günlük bir damat,bugün kız kaçırma suçundan tevkif edilmiştir.Hüsnü'nün bu işi kardeşi ile birlikte yaptığı anlaşılmışta*.Hâdise ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • IA.P.1 DENİZALTI ROKETİ atılan güdümlü mermilerin ilk tecrübesi birkaç gün evvel Pasifikte muvaffakiyetle yapılmıştır.Resimler,roketin denizaltıdaki yatağından çıkışını göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • Fiat kontrolleri ile her yıl 60 milyon döviz kazanılacak Ticaret Vekili,dış kontrol teşkilâtının kurulmak üzere olduğunu söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 İktisat Ve Ticaret Vekili Zeyyat Mand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • İSTANBUL İÇİN [ERDOĞAN YILMABAŞAR HALUK KONYALI] Türkiye'nin ithal ve ihraç merkezi olan İstanbul,liman ihtiyacı bakımından henüz çok iptidaî bir durumda bulunmaktadır.Memleket iktisadiyatını sarsagel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • HAVA YOLLARI takviye ediliyor Amerika'dan dönen Ulvi Yenal,Yeni uçaklar getirtilmesi için müzakere yapıldığını söyledi [NECMİ ONUR] «Pek yakın bir gelecekte,Türkiye'nin her tarafını değilse bile,büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1956
  • BANA SOR Tıraş meselesi Raif K.Ankara)Vekâletlerden birinde mühim bir mevkideymış.Mevkiinin ehemmiyetiyle mütenasip bir derdi var:«Yüzümün ciltli çok hassas,diyor.Her gün tıraş olamıyorum.Derhal sivil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • İlk Kadın Tayyarecimiz SABİHA GO 12 UNUTULMAYACAK BİR İMTİHAN Gökçen 1938 başında Hava Okulundan mezun oldu.İki senelik Hava Okulu genç kıza pek ağır gelmişti.O bu ağırlığı hissetmemiş,fakat hakikatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • AŞK HİKAYESİ Barikad'ın ötesindel TEFRİKA NO.11 i Ve girer girmez sevgilisini yerde baygın buldu.Kalbini dinledi.Yaşıyordu.Uğraşıp ayılttı.«Hâlit!Sevgilim!diye sarıldı kız.«Sana telefon edeyim diye şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • BIRAK Yazan:HAKOLJj riOfc Tanır mısın?Hayır.New-York'ta,Wappering Fallo'da kendi işi varmış.Oraya dönmüş.Bu işde bir bit yeniği olmalıydı.Bilirim bu gençleri.Büyük dalaverenin kokusunu aldılar mı kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • HAZRET.I-ALI YAZAN REFİ' CEVAD 60 U LU N A Y Bu şartlar üzerine bir muahede yapalım.dediler.Resûlallah bunu kabul etti ve o yolda bir muahede yapıldı.Halbuki bu kabilelerin hiç biri ahidlerine vefa et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • JOHNNY HAZ ANLAŞILDI BuRADA MÜHİM ŞEVLER.DÖNÜYOR.3ROO HAVEN'LE SıR.ÇİFT L EDE.YİM.8İRŞEYLER.^KO?A=liRlM HER-HEY.MİSS HAVEN.HALDE W' lÜM •¦¦İ£S MİSS HAVEN BEN SNAP HUNTER.BİR DAKİKA SİZİNLE GÖRÜŞEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY VAAA.PEKÎ SİZE BİR SUÂL YOLDAŞIMIZ,KARCINIZA BİR.TAKSİ BİR.KAMYON VE BİJÇ.OTOBÜS HIZLA ÇIKIYOR.N£ YAPARSINIZ?0 BULURSUNUZ.BU KADAR.DÜŞÜNÜRSENİZ.KENDİNİZİ HA5TAHANEDEJ5ÎU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHNCMURPHY NE OLDU 8lU_y HALA BlRŞEY DÜŞÜNEMEDİN Mİ KANİ BOLT'U GÖN OERECEKTİN ONLARA HADİ YAP DA GÖRSÜNLER.VE İNANSINLAR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • CİCİ CAN ŞEYı* VÛ2Û "üsabakaSi ço Alâka eöROÛ.sûzıtKCB Resi* seuvois.500 üeA henüz OkyAOApıe.»ooel mbvpan okuhucularm.MÜSABAKAYLA 8A$JOI rV/İLGLENENLEe Dey oto TAMiKdâ'l *OK V6&L i$TB Bi* KAÇu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1956
  • f.w\v\t\iivı**.^vvmumuMVuvf Annelere sesleniyorum GENÇ kızlardan hemen her gün nıeklııp alıyorum.Kendileri ile geliyorlar.Dertleri var.Çoğu ask yüzünden.Sevgili,vefasız.Sevgili,zâlim.Sevgili,kararsız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Şükrü El Kuvvetli,memleketinin hem Rusya'dan hem de Amerika'dan silâh almaya hazır olduğunu söylüyor [ANADOLU AJANSI] ŞAM,20 Suriye Riyaseticumhur Sarayında gazetecileri kabul eden Suriye Cumhurreisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Türkiye,Orla Şark'm iktisadî lideridir,Amerikan Ticaret Vekâleti,tacir ve sanayicilere memleketimiz hakkında izahat verdi [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK.20 Amerika Ticaret Vekâleti idarecilerinden Herber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • "KelKafalı,diyen karısından boşanmak istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.20 Bir adam,kendisine «Kel kafalı» diyen karısından boşanmak istemektedir.Bugünkü duruşmada koca,karısının,herkesin içinde ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Gaz karne ile verilecek Baştarafı birincide Hislerinin tedviri motorun,benzin ve gaz istihlâkini zarurî kılan teknik müesseselere bugüne kadar aldıkları mutad miktarda hâlen ihtiyaçlarını temin etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Rusya Yugoslavya sınırına asker yığdı Baştarajı 3 üncüde Bu savaş,Ştalin aleyhtarı politikanın mümessili Kruşçev ile bizzat Tito'nun prestijini ilgilendirmektedir ve Belgrad'dan gelen haberler.Yugosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Karaman hapishanesi doldu KONYA,20 Karaman kazasının hapishanesi mahkûm ve mevkuflarla tamamen dolmuş bulunmaktadır.Bu vaziyet karşısında bâzı mahkûmlar,cezalarının infaz;için sıra beklemektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Macar Kızılları da Rusya'ya çatıyor Baştarajı birincide tan meselesini müzakereye devam etmiştir.Görüşmeler sırasında Hint murahhası,durumu görmek için bir Birleşmiş Milletler Heyetinin Macaristan'a g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • iııet Sahibi.Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1376 Rebiül' âh» 21 KASIM 1372 Kasım 18 19 5 6 8 VAKİT VASATİ EZANİ ı Güneş.6.55 2.08 Öğle 12.00-7.13 İkindi 14.31 9.45 Aksam 16.46 12.00 Yatsı 18.23 1.36 Imsâk 5.11 12.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık tesislerinden Süreyyapaşa Sanatoryomu Nişantaşı ve Sultanahmet hastahaneleri ile Eyüp Dispanserinin bir senelik ekmek ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • En tanınmış dört büyük artist.En.şöhretli film rejisörü.En başarılı film tekniği mevsimin bu eşsiz filminde birleşti.BELÂLI KAPTAN «Mister Roberts» Henry Fonda James Gagney William Powel Jack Lemmon R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • BUGÜN JstofUrul fllARfllBRA ALEfllDAR JCatUfcöy MARMARA Sineması 1 UNUTULMAZ MELODİLER renkli)James Stewart June Alyson 2 KADERİN PENÇESİNDE renkli)Linda Darnel Robeıt Mitchum ALEMDAR Sineması 1 KADER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ SİNEMASINDA Matineden itibaren Sinemaskop KAMÇILI ADAM SİLÂH KORKUSU Seanslar:SİLAH K.1-4.40-8.30 K.ADAM:2.40-6.20-10.10 Sabah 11 de Yerlerimiz numaralıdır.Evvelden aldırınız.Dikkat:Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • akşamdan it ibaren LÜKS Ve İNCİ sînemalarinda BÜYÜK MACERA Dangerous Mission)Technıcoloı VİCTOR MATUR PİPER LAURİE WİLLİAM BENDİX VİNCENT PRİCE Maceraların en büyüğü,filmlerin en' muhteşemi,hârikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Samsun Hastahanesi ihtiyacı 1 adet etüv cihazı yaptırılması işi 3/12/1956 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • ŞARAPLARI Her yemekte bir kadeh Ailenin sıhhatidir.]H.CAHİT AYASKAN İÇKİ ve QIDA SANAYif SUIIANAHMM »SJANBUL UUf ON.33 62 85 22 08 9?jf45G« Biriıeftine no?esna îar.uK 103 usadib «avale eccNiüa köui ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • BİR TÜRK POLİSİ BİR E.O.K.A.CIYI ÖLDÜRDÜ I Hususî Muhabirimiz Tekvin YÜKSEIA'enl LEFKOŞE.20 EOKA mensubu 16 yasında bir tedhişçi,bu aksam Lefkoşe'de hastahâne civarında nöbet beklemekte olan bir Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Kızıl Çin,Formoza'ya füze atmaya hazırlanıyor Milliyetçi Çin makamları Kızılların,hava kuvveti tahşidatı da yaptıklarını bildirdi [ANADOLU AJANSI] TAİPEH.20 Bugün bir basın toplantısı tertip eden Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • YALNIZ TERZİ DÜKKÂNLARINI SOYAN BİR HIRSIZ YAKALANDI Hususî.Muhabirimiz Ergun ONARlR'danl MANİSA,20 İki aydanberi Eskişehir,Balıkesir,İzmir ve Manisa Emniyetini seferber ederi bir hırsız,bugün Salihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Elma soyma bahsini kazanıp 50 lira aldı [Hususi Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'den] SİVAS,20 50 lira üzerinden üç arkadaş enteresan bir bahse tutuşmuşlar,iddialı müsabaka Mehmet Bek isimli bir şahsın l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Meclise kamyon tevzii ile ilgili bir takrir verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.20 Kocaeli mebusu Ekrem Ali Can bugün Büyük Millet Meclisine bir sual takriri vererek,232 gün evvel Sakarya vilâyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • ANKARA'DA DA EKMEK GRAMAJI DÜŞÜRÜLDÜ [TÜRK HABERLER AJANSI] ANKARA,20 İstanbul'dan sonrp şehrimizde de ekmek gramajı ayarlanmıştır.Belediye,fırıncıların zam talebi karşısında ekmeği 800 gramdan 730 gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Gümrükte bekleyen mallar çekiliyor Gümrüklerde bulunan çeşitli ithal mallarmm çekilmesi hususunda yapılan komisyon çalışmaları gelişmektedir.Bahis konusu malların fiat bakımından tutarı 100 bin lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Bir çimento muhtekirinin mallarına haciz kondu Unkapanında Değirmen sokağında nalburluk yapan Muzaffer Yüksel,fazla fiatla çimento satmak suçundan dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesine verilmiş ve tevkif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Dr.TARANTO Tekrar eskisi gibi hastalarını kabule başlamıştır.Tel:44 92 06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • ZAYİ Sarıyer Nüfus Dairesinden almış olduğum nüfus kâğıdımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Tahir Denizyaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • NİŞASTA SATIN ALINACAKTIR.SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Malatya,Kayseri,Ereğli,İzmir,Bakırköy müesseseleri ile Nazilli ve Adana bez fabrikaları için 510 ton buğday,1099 ton mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • İZALEİ ŞÜYU SURETİYLE SATILIK KIYMETLİ MÜLK Beşiktaş Hasfırın caddesinde 510 m2 tam teçhizattı fırın,kahve,lokanta,apartman,garaj,ev 24/11/956 cumartesi günü Adliye Sarayında 9 uncu Sulh Hukuk Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • İmalâtçıların Nazarı Dikkatine Firmamız iptidaî maddesi kolaylıkla temin edilebilen bir imalât işine sermaye koymak arzusundadır.Taliblerin yazı ile müracaatları.KONFOR Ltd.Ort.Halâskârgazi caddesi 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • HER TÜRLÜ ŞARDON'e Graie)yapılır.Battaniye,Kumaş,Fanila vesaire pp Müracaat:Sultan Mektebi Sokak,Arkadaş Han No:9/1 Yeşüdirek Tel:22 08 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Polis kuvvetleri Port Sait'e girdi t Baştarajı 3 ¦üncüde dolayısiyle silâh altına alınmış olan ihtiyatların terhis edileceklerini bildirmiştir.John Hare ilk terhis muamelesine üç haftaya kadar başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • New-York Times muhabiri Rusya'dan çıkarılıyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,20 Moskova radyosu bu gece New YORK Times'ın muhabiri Welles Hangen'ın,28 kasıma kadar memleketi terke davet edildiğini bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Amerikan donanması atomla takviye edildi [ANADOLU AJANSI] HONOLULU,20 Amerikan Pasifik Filosu Kumandanı Amiral Felix Stump,dün aksam verdiği bir beyanatta,ktımandası altında bulunan ve atom silâhları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • EDEN HASTA Baştarafı 3 üncüde EDEN'İN İSTİFASI MUHTEMFT,[ANADOLU AJANSI] LONDRA,20 Başvekil Sir Anthony Eden'in sağlık durumu ve siyasî istikbali hakkında bu akşam Londra'nın siyasi çevrelerinde çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Bir köy derneğinin toplantısında kavsa çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,20 Büyük Çiğli köy-derneğinin toplantısı kavgalı geçmiş,neticede atılan silâhlardan bir kişi ağır surette yaralanmıştır.Kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1956
  • Bağdad görüşmeleri dün gece de devam etti [ANADOLU AJANSI BAĞDAD,20 Başvekiller Toplantısının ikincisi,dün akşam Kasrel Zuhur'da yapılmıştır.Toplantıda,Türk Heyetine Başvekil Adnan Menderes,Irak Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1956
  • Milli takım namzetleri dün son idmanını yaptı Kafile yarm sabah hareket ederek Viyana üzerinden Prag'a gidecek.Tek Seçici seyahate katılamıyor.Çekoslovakya ile karşılaşacak Millî Futbol takımımız yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1956
  • SERBESTTE FAVORİYİZ SERBEST STİLDE FAVORİ Güreşçilerimiz HÜSEYİN AKBAŞ W Rusu yenerse şampiyon M.DAĞISTANLI Unvanını bırakmaz BAYRAM ŞİT Rakibi Sasahara İSMET ATLI Haydi kaptan HÂMİT KAPLAN Çifte şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1956
  • AFERİN ERGUN [SAMİ ÖNEMLİ] f Dünkü idmanda antrenörün kolları üstünden atla-1 mada Fenerbahçeli Ergun,güzel bir sıçrayışla «Aferin!i alıyor.Aynı «Aferin!i maçtu da Çekoslovak kalesi önünde alması teme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1956
  • SAMİ ÖNEMLİ 1 ıırmak için kafaya çıör Cihat Arman'ın ellerine kadar yükselmekle iktifa ettiler.Bu,sahada meşin topa kadar yükselmek için iyi bir antrenman seklidir.TflD NFRI ni 9 Futbolcular her zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1956
  • KISA HABERLER KIŞ TRANSFERİ Kış transferi,sönük geçtiği sanıldığı bir sırada dün hararetlenmiştir.Aydın Onurun Fenerbahçeye geçişinden sonra,millî atlet Beyoğlusporlu Yordanidis de sarı lacivertli kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.11.1956
  • OLİMPİYATLAR YARIN Melbourne Oyuntarı güney yarım küresinde yapılan ilk olimpiyatlar olacak.69 milletin katıldığı müsabakaların bütün OLİMPİYAT PİSTİNDE ŞEREF TURU:Melbourne Olimpiyatlarında koşu pist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor