Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • RUSYA TiTO'ya HÜCUM [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,19 Sovyet Komünist Partisinin organı olan Pravda gazetesi,Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito'ya son nutku dolayısile şiddetle hücum etmekte ve Tito'ya di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • Pasif Korunma eğitimi yapılacak 2 ay devam edecek olan Eğitime 16-60 yaşlarm-daki kadın ve erkekler katılacak istanbullular birkaç gün-I denberi merak içinde idiler.Şehrin muhtelif yerlerine j yerleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • BİRLEŞMİŞ MÎLLETLERDE RUSLARA AĞIR İTHAMLAR YAPILDI:"75.000 Macar'ın İt a atili Ruslar Küba delegesi,sürgün edilen Macarların memleketlerine iadesini ve Sovyetlerin Macaristan'ı terk etme sini istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • MACAR MİLLETİNE ALÂKA GİTTİKÇE Büyüyor Esaretin karşılığı olarak ölümü «cçen kardeş Macar milleti için açtığımız yardım kampanyasının alâka çerçevesi gün geçtikçe gelişmektedir.Mercan'daki Çarşılı Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • VIM'in Keşidesine iştrak ettiniz mi?BOS KUTULARI ATMAYINIZ Gazetenizin VIM'e mahsus başlık kjSmını muntazaman takip etmeyi ihmal etmeyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • Akaryakıt sarfiyatı TAHDİT EDİLDİ Kamyon,otobüs,taksi ve hususilere bugünden itibaren tesbit edilen miktarda karne usulü ile akaryakıt verilecek İstanbul plâkalı otomobil ve cip gibi binek vasıtaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • [ANADOLU AJANSI] LONDRA,19 30 kasım günü 82 yağına basacak olan eski İngiliz Başvekili Sir Wiııston ChurchiH'in o gün Avam Kamarasından çekileceği ve Kraliçe tarafından kendisine Dük payesi verileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • GOMULKA VARŞOVA'YA DÖNDÜ Moskova'da yaptığı görüşmeleri müteakip,Polonya Komünist Partisi Genel Sekreteri Gomulka,dün Varşova'ya dönmüştür.Merkez garında binlerce kişi tarafından karşılanan Gomulka «M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • Nuhasamat Başlarsa Mısır Rusya dan 6 aydan evvel açılması mümkün görülmeyen kanalın temizlenmesi için Hammarskjoeld New-York'ta çalışmalara başladı [ASSOCIATED PRESS] LONDRA.19 Kahire hükümeti,İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • Rusya Ukrayna'ya asker yığıyor [ANADOLU AJANSI] WA.3HİNGTON,19 Haber alındığına göre,Sovyet Hükümeti,bir kaç zama (ıdanberi Rusya'nın,diğer kısımların dan Ukrayna'ya askerî birlikler gön -"dermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • EKMEKLER hafifledi Şehrimizde ekmekler,yarından itibaren 84-86 randımanlı unla imâl edilecek ve 800 gram yerine 730 gram olacaktır Teklif,İktisat Müdürlüğü tarafından,buğday fiatları hakkında Vekâletç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1956
  • Irak,Bağdat Paktına sâdık Bağdat görüşmeleri Türkiye,Irak ve Iran Başvekillerinin iştiraki ile başladı [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] BAĞDAT,19 Bağdat görüşmelerine dün başlanmıştır.İlk toplantı dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ!mm PAZAR KONSERLER!HULKİ SANER Bundan onbeş sene evvel küçük bir ilkmektep talebesi izmir'in Karşıyaka semtindeki evinde dolapları karıştırırken eski bir flüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • SANAYİCİLERİN DİKKATİNE TÜRKİYE TİCARET ODALARI,SANAYİ ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR Dış Ticaret Rejimine dair Talimatnamenin 13 üncü maddesinin B)fıkrası gereğince Kasım 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • 28 ARALIK SENE SONU ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTEMİZ z s tc.1 adet 6 daireli,bahçeli APARTMAN 6 adet 2 şer daireli,bahçeli APARTMAN 4 adet ikişer APARTMAN dairesi 2 adet bahçeli EV a.UJ j İÜ S a.a.û.1 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • fc OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ay'ın tesiriyle,şunun bunun İşine burnunuzu sokacaksınız.Başınız derde girerse şaşmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mesleğinizde ve mâli işlerinizde iyilik başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • BU L M A C A SOLDAN SAĞA:İT „v 123456789 10 11 12 1 Kanlı adak Ufacık-2 Ced Softalığın kurba-1 m,ilk mutasavvıf şâirlerimizden biri.3 Aian Nükteli,alavcı.4 Bir seoze Osmanlı dadıs'.5 Pis bir haşere Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • nıvuw,v\n\w.ıvıv\MMivvıwmAViv 'A f Te»i* tarihi 1 1363 31 Aralık keşidesinde 2 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz.Ll.n:uMM:ı;nn.n rvııar ı:ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • n ılı minimin ninnim iminin mı İSTANBUL İ 12.27 Açılış ve program 12.30 E Küçük Orkestra 13.00 Şarkılar,E Mürşide Şener 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.30 Şarkılar,Ş Necdet Cici 15.00 Kapanış.E 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • TIT FAKÜLTESİ İKİN-Cİ KADIN DOĞUM KLİ-NİĞİNE TEŞEKKÜR 71 yaşındaki annemin,batındaki çok tehlikeli bir Timör ameliyyatmı eşsiz hazakatlariyle marul doktorları sayesinde nıııvaffakiyyetle neticelendire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • GÜREŞÇİ AHMET BİLEK AÇIKLIYOR 16 kasım tarihli sayımızda «Komünizm propagandası yapan bir talebe» başlıklı bir yazı çıkmıştı.Millî güreşçilerimizden Ahmed Bilek bize gönderdiği bir mektupta,adı geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • KİMSESİZ KIZLAR İÇİN BİR YURT AÇILACAK Şehrimizdeki kimsesiz kızlar,için bir yurt açılması hususunda faaliyete geçilmiştir.Bu hususta,dün sabah Vilâyette Vali Prof.Gökay'ın başkanlığında.Reis Muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • Ayakkabı malzemesinin evsafı tâyin ediliyor Betediye İktisat Müdürlüğünce Ayakkabı imâlinde kullanılan malzemenin işlenmesi ve bu malzemenin evsafının ne olacağı hakkında yeni bir nizamname hazırlanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • TEŞEKKÜR Kırkar gün ara ile vefat ede-rek bizleri büyük acı içerisinde bırakan kıymetli büyücümü'/Beykozlu Dede Nuri PERKMAN'ın ve kardeşi,sevgili babamız KAZIM PERKMAN'ın gerek cenazelerinde,gerek me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • GEZiCi OKULLAR Faaliyete Geçiyor Seyyar kütüphanelerle gezecek öğretmen ekipleri köylüye okuma yazma öğretecek Umumi kültürü arttırmak ve okuma yazma bilmeyenlerin sayısını azaltmak maksadiyle Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • SİNEMACILAR FİATLARA MÜDAHALE İSTEMİYORLAR Belediyeye yılda 7 milyon lira rüsum ödeyen beyaz perde tacirleri bu hususla mücadele edecekler.Sinemacılar,Filmciler ve Türk Film Prodüktörleri Cemiyeti,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • HAZİNE ARSALARININ 2 nci parti satışı başlıyor 24-ekim ile 21 kasını arasında satışa arzedilen Hazineye ait 95 gayri menkulün büyük bir kısmı satılmıştır.Bu arada 21 kasını ile 7 aralık tarihleri aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • KİSA HABERLER UNESCO'mıu onuncu kuruluş yılı saray Lisesinde bir toplantı tertip ed ile açacağı toplantıda,daha sonra Vali Gökay ve Âfet İnan konuşacaklar ve bu münasebetle,UNESCO neşriyatı ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • Câhid Sıtkı Marxisf miydi CAHİT Sıtkı Taraııcı için yazdığım ikinci fıkra üzerine,tasvip ve tenkid sesleri yükseldi.İkincilerin çoğu kapı arkası fısıltılarıdır.Yalnız Ankara'da çıkan bir mecmuada,imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • YAZAN:AZİZ NESİN En güzel,en seçme hikâyeleri Akbaba mizah vavınları:15.Fiyatı 1 lira elamda delir l Varf BUGÜN ÇIKTI Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1956
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)l 1 Cenderlika Kahraman Kız)Hint filmi Türkçe.2 Tarzan Korkunç Diyarlarda J.Weismuller Türkçe.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Kara Sevdö Türk filmi.ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • 1 î üul ı üALİ î Jj 1.MİT DENİZ Dissingolf meydanından döıen 956 modeli mavi bir arata Allenby bulvarına sapıp on sür'atle yoluna devam etı.Balfour caddesini aynı hız-a geçip bir iki dönüş daha 'aptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • iöviz kaçakçılarının jünkü duruşmaları jınan kançılarının ikinci reddi hâkim lebi de reddedildi.Ruben Asa hakın d a yeni bir dâva açıldı Döviz kaçakçısı Yunan Kançıları Hristo'nun ikinci reddi hâkim t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • ELİLE ve DİMNE evzuunda keşif yok Kasım tarihli sayımızda,Sanskrit yatı Profesörü,Dr.George T.Arzın,şehrimiz kütüphanelerinde,Da ve Dinına isimli meşhur eserin a ve Türkçe yazma nüshalarını ğunu yazmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • YIL SONUNDA KALAMIŞDA ve NÎŞANTAŞINDA APARTİMAN DAİRELERİ 90 MÜŞTERİYE Dolgun Para ikramiyeleri AYRICA Liralık Faizsiz Mesken Kredisi Not:Tafsilât için gişelerimiz emrinize amadedir.STANBÜL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • EN •i ZENG İ N İ K R A Mİ YELE R 1 E N AD İ L 1} 1 J JA1 %m T1 nJj y ıj 11 E!i i.a.ivM i r-$İ İ'V 4.T E V Z İ S S T E M İŞDE EMNİYET YE SÜRAT sn-MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE S'LVANA ÖĞRETİLENİ Ay.^NEN i,TATBİK EDİYOR MANFRED SCHM1DT FOSSO'NUN OTO.MO BİLİN/N BA6A~ DINDA DİŞ DOKTO,&U VERMUTTİ BAĞ U YAT/yOfZ.HAFİvE?Bunu çakamad/devamı var.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • '^4U .*3?YIL SONU çekilişinde ERENKOYDE APARTMAN DAİRESİ Muhtelif para ikramiyeleri fSon PARA YATIRMA günü] 20 KASIM 1956 Her 100 liraya bir kura numarası.ŞEKERBANK 7373 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • DUnküMeclistoplantısında 3 soru cevaplandırıldı Sorular arasında,Adliye Vekilinin,Müddeiumumiliklere Basın Kanunu mevzuunda yaptığı tamim de vardı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]* ANKARA.19 Büyük Millet Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • IKEYSTONE)Eski gizli Alman polisi Otto John'un dâvası,el'an Batı Almanya'da,Karlsruhe şehrinde görülmektedir.Hâlen Berlin'in doğu kesiminde oturan Dr.Wolhgemuth,bizzat şahitlik yapmak üzere Doğu Berli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • 4 Hür.P.li Mebusun Masuniyeti Kaldırılmak İsteniyor IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Hürriyet Partisi mebuslarından Balıkesir Mebusu Enver Güreli,Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş,Kocaeli Mebusu Turan Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • SİİRT BELEDİYE SEÇİMİ YENİLENİYOR [Hususî Muhabirimiz Tunccr Eroğuz'dan] SİİRT,19 Şehrimiz Belediye seçimini kazanan Müstakillere işten el çektmlmiş ve yeni seçim için hazırlıklara başlanmıştır.Yeni s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • YEDİ YAŞINDAKİ ORKESTRA ŞEFİ [ANADOLU AJANSI] NEVV-YORK,19 Yedi yaşındaki orkestra şefi Joey Alfidi,dün ilk defa olarak Carnegie Hall'da N.B.C.eski senfonik orkestrasını idare etmiştir.Joey,şef mevkii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • MÜSTAFİ SUBAYLAR Orduya dönebilecek Meclise verilen kanun teklifine göre,bâzı şartlarla sivilde geçen müddetler hizmetten sayılacak L HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN'] ANKARA,19 Ordudan istifa etmiş olan subayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • SİVAS'TA İKİ TREN ÇARPIŞTI [Hususi Muhabirimiz Ahmet Turan Giircl'denl SİVAS,19 Güneş istasyonu civarmda fecî bir tren kazası olmuş,aksi istikametlerde seyreden iki marşandiz çarpışarak üç kişi yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1956
  • ıı BİR YAPRAK Siyâsî Komedi RUS liderlerinden Kruşcev Yoldaş işrete düşkün bir zat imiş.Votka kadehlerinin adedi fazlalaşma,bâzılarında olduğu gibi içki onda da mütecaviz bir tesir yapıyor Önüne gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • cp.ı^j^& Bu 8;2.TUZAKTIR.6 Zt O TARAPA ÇEKMEK,CElSETMEK İSTİYOR.KAMERAYI OAHA YAKLAŞ.ÇOCUKLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • İlk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GOK Ropürtâ};1!TUBKKUSU'NDAN HAVA OKULUNA Artık genç kız havacılığı ideal kabul etmiş,bu mesleğin her kademesinde bir yükseğine atlamak için çalışmayı prensip edinmişti.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAROLD KÜBBİNS Üzüntüsünü arttırmak neye yarardı:Uyudum,dedim.Sen?Bitkindim ben.«Nan Pagc» bu sabah neler yazmış,gördün mü?Gördüm.Karm gördü mü?Kaba kaba güldüm:Galiba.Bu sabah yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Barikad'ın ötesinde TEFRİKA No.10 •CvfeûiC Hâlit gece yansından sonra otele dönebildi.Otelcinin kızı onu o halde görünce,uyuyamadığı için gezindiğini sandı.«Uyku ilâcı getireyim mi?dedi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • WWUWV)BİZ KADINLAR Bir dosttan dinledik Ki katlı bir apartmana taşınmıştı.«Bir ov I içi saydır diye alt kattakilerle hoş geçin-mek için paralandım» dedi.Demesine 5 lüzum da yok zâten.Yedi düvelle barı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • HEP 8Öyi-E söyuER Mu3A-REK.Kİ/ABİLİR.İŞİN İÇİNDE NELER VAR,P.HEY.5U KIZ.WİNFİELD'İN HUSüSİ SEKRETERİ 8ROOK HAVEN DEĞİL Mİ gafc " ıiwW-Mt**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • YAZAN:KUFİ' CEVAD ULUNAY 59 Ne zaman kaleden çıkıyorsunuz?Kays:Yâ Muhammedi dedi,Beni Kurayza sana teslim olmayı kabul etti.Kayıtsız ve şartsız.Evet.Benîm4 hakkınızda vereceğim hükme itiraz dahi etmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • CİSCO KİO JOSE SALtNAS,OD REEE?evvela Bize [DlVoiE'NİN MUMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY 8ÜTÜN 6ÜN VORULDÜĞUM «YETAMVORMUŞ GıBı 8İR.DE i PEŞİNDEN SÜRuKUü'yORSLlN.Ya BuYRUN.J SEN AUŞ VERİŞ MASALAR.BU Jj EDERKEN ŞURADA ^EKÜyECEİİM."V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • 50.000 liralık büyük FAY müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği büyük kolayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • Dünkü Meclis toplantısında 3 sözlü soru cevaplandırıldı Baştarafı 3 üncüde dığım soruyordu.Soruyu,uhdesinde bulunan her iki Vekâlet adına cevaplandıran Hüseyin Avni Göktürk:Suçlular tevkif edilerek ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • Mısır,Rusyadan yardım talep edecek Baştarajı birincide çektir.Kanalın açılmasının en az 6 ay süreceği tahmin edilmektedir.Genel Sekreter,bundan başka,Mısır'daki İngiliz Fransız ve İsrail kuvvetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • İngiltere'de THE WALPAMUR CO.LTD.Firmasından ithal ettiğimiz 79.4/9 Sterlin kıymetindeki vernikli boyaya ait,orijinal sigorta poliçesini kaybettiğimizden hükmü yoktur.Durmuş Yaşar Müessesesi Seritçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • KAYIP ÇOCUK 14/11/956 çarşamba Rünü saat 10 da evinden ayrılarak bir daha geri dönmeyen kardeşim 16 yaşında Recep Atalay'ı arıyorum.Bilen ve tanıyanların insaniyet nâmına aşağıdaki adrese bildirmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • TÜRKİYE TURİZM BANKASI A.Ş.TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN Mevsim dolayısiyle Küyos Otel ve Gazinosu 21.11.956 tarihinden itibaren işletmeye kapatılmıştır.^mmKmmKHB0Htf9Plir^r~-»wı»M« ~rr nı «ıııitf ıııı ıi| I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • ııı.m COK ACI BİR KAYIP Leylâ Birtek'in zevci,Hlgh School talebelerinden Faruk Birtek'in babası,Dr.Şükrü Mehmet Sekban'ın damadı.Kimyager Sezai Deymer'in bacanağı,Mühendis Dara Sekban'ın eniştesi,meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • Smemai RENKLİ İHTİRAS KERVANI Büyük bir muvaffakiyetle 2 nci haftasına giriyor,ilâveten en son dünya havadisleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • f^anu&daH Âcuta tmiuhe HAVILLAND ntemi Jnitiiuü?Mesamatın açık olduğa sırada HAVIL-LAND kremi ile Masaj yaparak,cildinizi azami şekilde beslemiş olursunuz.Mesamatın derinlerine kadar giren Krem HAVILL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • tabiî bir lezzeti var!Bir dilim ekmeğin üzerine SANA sürünüz ve tadınız.İlk lokmada,hayretler içinde kalacaksınız:SANA'da en iyi tabiî bir yağın nefaseti,taze ve kaymak gibi lezzeti güzel kokusu vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • Soğuk algınlığı ve bütün ağrılara karşı Kininli Derman Soğuk algınlığı,Nezle,Grip,Romatizma,Baş,Diş,Nevralji ve bütün ağrılarara karşı.Her eczanede bulunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • 7 ARALIK Cuma gecesi ATLAS Sinemasında MÜNİR NURETTİN Jübilesi müstesna bir programla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • KOMİLİ f HW5!KOKOL» bol uörmi)V^İ7ÎP KOMİLİ NECMİ KOMİLİ istanbul Tat.27 91 it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • HACİZ KALDIRMA KARARI Aşağıda hüviyeti ve zan altında bulunduğu suç yazılı şahsın zuhuru ile haciz sebebi ortadan kalkmakla As.Mah.Us.K.nun 218.nci mddesi gereğince adlî amirliğin 7/12/955 gün ve 1 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • Milliuett Ha£h Şatpıtiuu Sahibi:Ercüment Karacan Şirketi »dına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • HİCRÎ SALI RUMÎ Ijj 20 1372 KASIM Kasım 17 19 5 6 7 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.53 12.00 14.32 16.47 18.23 5.10 2.06 742 9.45 12.00 1.36 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • TAHDİT EDİLDİ I Baştarajı birincide n İstanbul plâkalı hususî vasıtalardan 18 beygire kadar olanlara günde 6,daha yukarı beygir kuvvetinde olanlara günde 8 litre yakıt verilecektir.Pazar günleri husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • İDesL üaerttıJe fevkalâde tesir icra eden bir Mühim Keşif Dünyanın en tanın» mış teknisyenleri çi« çeklerdekt bu fevkalâde usareyi elde edebilmek için senelerce çalışmışlardır.Ten İçin muazzam bir keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • III I HM ZİRAAT BANKASI Vadeli,Vadesiz Tasarruf Hesapları 28 Aralık 1956 çekilişinde ikramiyeler:Bir Kişiye 2004)00"** Ayrıca i APARTMAN DAİRESİ Ekipmanlariyle Birlikte Bir Traktör.Bunlardan başka 960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1956
  • 75000 Macar'ın ı kaatili Ruslar)Baştarafı birincide temin olununca,Budapeşte'yi terkedeeeklerini,bunu müteakip Moskova Hükümetinin,Varşova Paktının üyesi olan Macar Hükümetiyle,Sovyet kuvvetlerinin Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.11.1956
  • m HAYIR DUA İLE YOLCU ETTİKohmPi»at kafilemizin uğurlanışı heyecanlı oldu.Terminal,aslanlarınHI,n UL I ULVU fa I yakınları ile dolmuş,ağlayanlar gülenlerden fazlaydı.Fakat su muhakkak ki üzerlerine bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • 2 BİN YİL GERİLEBİŞİZ Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Reisi Avery Brundage,6 milletin Olimpi-i yatlardan çekilmesi meselesine temas-i la:»2 bin yıl evvel Yunanlılar Olim-piyallara katılmak için harbler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • ATLETİZMDE ALTIN MADALYA NAMZEDLERİ Mânialı yarışlarda Amerikalılar,3000 steeple'de Rus ve Macar atletleri,atlamalarda Amerikalı,Finli ve Brezilyalılar şanslı görülüyor MANİALI KOŞULAR 110 M.Olimpiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • PORTEKİZLİ YELKENCİLER ISAMİ ÖNEMLİ] Olimpiyatlara iştirak edecek olan Portekiz yelkencileri dün şehrimizden geçmiştir.Sporcular,Olimpiyatlarda derece alıp alamayacaklarına dair sorulan suali şöyle ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • Milli takım son antrenmanı bugün yapıyor Yarın sabah 7.45 te Zürih üzerinden Prag'a lıareket edecek millî futbol takımımn elemanları dünü kültür-fizik ile geçirdiler.Namzedler öğleden evvel ve sonra o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • Şükrü Gülesin Emniyet'e antrenör oldu Sabri Kiraz'ın istifası üzerine açılan Emniyet antrenörlüğüne eski Beşiktaşlı milli futbolcu Şükrü Gülesin getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • Federasyon Kupasında gruplararası son durum ANKARA VE İZMİR'DE BU HAFTA MAÇLARA DEVAM EDİLECEK.İSTANBUL GRUPUNUN İKİNCİ TURU ARALIK AYININ İLK GÜNLERİ YAPILACAK «1956 Futbol Federasyonu Kupası» İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • Polonya millî takımı dün gitti Geçen cuma günü milli futbol takımımızla 1-1 berabere kalan Polonya milli takımı dün sabah uçakla şehrimizden ayrılmışlardır.Hareketlerinden evvel kafile bnşkanı gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.11.1956
  • BU HAFTA İKİ LİG MAÇI VAR Beşiktaş,Beykoz'la Pazar günü oynuyor Cumartesi günü Kasımpaşa Beyoğluspor'la karşılaşacak Millî maç dolayısiyle bu haftanm boş geçmemesi için biri cumartesi,diğeri pazar olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor