Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • Ç E NEVRE ye 6 Saatten daha az direkt uçuş HER PAZAR GÜNÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • md l İLHAN DEMİRELd MİI I IVETPII BD İPİII AĞI Alili AD Şehrimizde bulunan hür Macarlar,dün Be-İTİ İLLİ I Ejiyilâfill iyili MULAUlLAlt yoğıU'nda bir kilisede toplanarak,Budapeşte'de hürriyetleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • MACAR MİLLETİNE YARDIM İÇİN BEŞ GÜN VAR Kahraman Macar Milleti için açmış olduğumuz yardım'kampanyamızın zamanında ihtiyaca cevap verebilmesini temin maksadiyle 5 gün sonra kapatmaya karpr vermiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • B» İt I ir Bulgar genci İğneada'ya iltica etti Takma motorlu bir sandalla kaçan Üniversiteli genç Rusların halka zulüm yaptıklarını söyledi ı [NECMİ OM Rl Haber aldığımıza göre,demirperde arkasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • Polonya,Sovyet kuvvetlerinin kalmasına razı [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,18 Moskova Radyosunun bildirdiğine göre,Polonya'da yeni ku- rulaıı rejim,Sovyet askerlerinin memleketlerinde kalmasına razı olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • lü [MUAMMEFR TAYLAK| «KESİK BAŞ.KAATİLİN GÖSTERDİĞİ YERDEN ÇIKARILIYOR Kesik Baş,cinayetinin faili dün yakalandı Öldürdüğü metresinin kesik başını yakmak isteyen 28 yaşındaki kaatil şoför başı sakladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • Kâğıthanede bir ceset bulundu Müdediumumilik ve jandarma kumandanlığı Kâğıthanede vukubulan bir cinayet hâdisesine elkoymuşlardır.Dün sabah Kâğıthane köyü civarındaki derenin yanından geçenler,çalılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • IKEYSTONE1 KIBRIS TA TEDHİŞ h?Mkefl^ jırtmmır.Lefkoşe'de son olarak bir görülmektedir.i:u-1 ı.ıınıiM-ut.»un IINII.Ilt ııır ingiliz oldurulmuş,bir dıgen de yaralanmıştır.Resimde,völen ve yaralanan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • Rus teklifleri bir sulh taarruzu kabul ediliyor Batılılar Sovyet plânı üzerinde incelemeler yapacak.Atom silâhlarının imhasını isteyen Ruslar atom bombası tecrübeleri yapıyor [ANADOLU AJANSİ] WASHİNGT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • RESSAM BEDRİ YARDIMINIZI İSTİYOR.Karikatürist Bedri Koraman,günlerce uğraştıktan sonra «Cicicandaki ŞEY'İ çizemiyeceğini» itiraf etti.ŞEY,yüzünü görenlerin derhal donup kaldıkları kadar çirkin bir ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • AGDAT KONFERANSI BUGÜN TOPLANIYOR İran'ın da iştirak edeceği toplantılarda dört devletin müşterek bir siyaset takip etmesi mevzuu görüşülecek [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] BAĞDAT,18 Orta Doğu'daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • MİLLİYETİN YENİ BİR HİZMETİ «MİLLİYET» yeni bir hizmete girmiş olduğunu müjdelemekle bahtiyardır.Dünyanın ileri ülkelerinde olduğu gibi,bizde de günün hâdiselerinin sinema va-«ıtasiyle umumî efkâra su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1956
  • ingiltere ve Fransa polis kuvvetinin anlaşmaya kadar kalmasını istiyor [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,18 İngiltere ve Franta'ıun,Amerikan hükümetini,İngiliz Fransız birlikleri Mısırdan çekildik-ten sonra B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • ^m^w-Soumvî kCo^ıe^t KREMLİK'DEKİ KAV3A Rusya yine Stalinizme mi dönüyor?Bir zamanlar beraber sulh içinde yasama» fikrinin avukatlığını yapmış olan Sovyet liderlerinin gerek Doğu Avrupa,gerekse Orta D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • KASIMPAŞA AJ ANSIMIZDA 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE HATIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR AYRICA YIL SONU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI GUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • İthalât mevzuunda alınan kararlar PİYASADA MAL DARLIĞINA MEYDAN VERMEMEK İÇİN DEVAMLI TAHSİS YAPILACAK İthalât mevzuunda yeni bir rejime gidildiği alâkalılar tarafından belirtilmektedir.Zarurî ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • ı j-lilt i.Tı r^ K İ 1 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yıldızlar his problemlerinize İyi bir tesir yapmıyor.Sevdiğiniz insanla bugün buluşmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Evinize âit meselelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • BU LMACA SOLDAN SAĞA:1 Köleliği mallanmış görünen bir memleket-Ücretliler için bitmeyen bir müddet.2 Erkek Rüzgârlı bir isim-Bir cetvel.3 Halketmek Yapraklık.4 Bir hayvanın yavrusu Bir balık.5 Azade'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • ammmt au Di S KECEP UüKSAT BALGAM Nefes borularında husule gelmiş veya toplanmış olan ve öksürükle dışarı çıkarılan salgılara balgam denir.Akciğer ve göğüs hastalıkları için pek önemli bir belirtidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • «ı hum ı Ilının.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 İ Dans müziği ve hafif melodiler E 13.00 Beraber şarkılar 13.30 Ha-Ş berter 13.45 Türküler Fatma E Türkân 14.00 Öğle konseri 14.30 Şarkılar.Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • %Mj ^mjmdAj KİŞİYE feiye GRRRIİTİ BRÜKRSI GHRHI11İ BIIIIMISI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Pangaltı Tel:48 65 02)1 1 Cenderlika Kah raman Kız)Hint filmi Türkçe.2 Tarzan Korkunç Diyarlarda J.VVeismuller Türkçe.ALKAZA8 Tel 44 25 62)Kara Sevda Türk filmi.ATLAS Tel:44 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • İki kişi sokakta öldü Müddeiumumîliğe iki ölüm hâdisesi intikal etmiştir.Taksim'de oturan Agavni adında bir kadın sokakta fenalaşıp bayılmış,kaldırıldığı İlkyardım Hastahânesinde ölmüştür.Ayrıca,Sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • BALIKESİR ŞUBEMİZ YAKINDA hizmetinize girecektir Hususî İkramiye 5000 Lira Yil sonu,çokiliş'nde EiR EN KÖYDE A PARTİ MAN KATI.Muhtelif PARA ikramiyeleri S Çeİcil jşfş iştirak için somMt*A«YATIRMA gimü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • Kadın ruhuna dair bir kiiab Ç ON İKİ günümü Ankara'da geçirirken,boş zamanlarımı dolduracak bir kitap bulmak için,Hachette kütüphanesine git-E tim.Bir harâbezâr!Rafların yarısı boş.Tek İ Fransızca mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • Beyaz peynir ve yumurta bulabilmek mesele oldu Soğandan başka kışlık yiyecek maddelerinin bâzılarının fiaiları da yükselmeye başladı Şehrimizde narhtan sonra beyaz peynir ve yumurta bulmak,umumiyet it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • Şehirdeki imâr faaliyeti devam ediyor Şehirdeki imar ve istimlâk hareketinin birinci kısmının bir an evvel tamamlanması için yapılan çalışmalar hızlandırılmıştır.Karaköy meydanında ilk plânda istimlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • Nefes ve muska için 500 lira vermiş Zabıta,bir dolandırıcılık hâdisesine elkoymuştur.Üsküdarda,Tunusbağı sokağında ikamet eden Remzi Eriş adında birinin şikâyet ve iddiasına göre yine ayni muhitte ika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • KISA HABERLER İ.E.T.T.İdaresi işçilerine ikramiye vermek için gerekli hazırlıklara başlamıştır.7 bin kadar İ.E.T.T.İdaresi işçisinin ikramiyeleri muhtemelen önümüzdeki ay içinde verilecektir.SAMSUN Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • Bir arkadaşımızın oğlu vefat etti Gazeteci arkadaşlarımızdan Şahap Balcıoglunun 7 aylık yavrusu Tunç Balcıoğlu dün âni bir rahatsızlığı müteakip vefat etmiştir.Arkadaşımıza ve ailesine baş sağlığı dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • Nezle ve grip fazlalaştı Havaların şehrimizde değişiklik göstermesi,sühunetin birdenbire sıfırın altından on dereceye kadar yükselmesi hissedilir bir grip salgınına yol açmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • BİR IRZ DÜŞMANI DÜN TEVKİF EDİLDİ Şevket Kurt adında bir ırz düşmanı dün nöbetçi mahkemece tevkif edilmiştir.Şevket,Aksarayda ikamet eden bir ailenin 15 yaşlarındaki çocuğunu zorla ve ağzına mendil tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1956
  • Kapalıçarşı dün yeni bir yangın tehlikesi atlattı ÖRÜCÜLER KAPISI SOKAĞINDAKİ BİR DÜKKAN-DAN ÇIKAN YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ Kapalı Çarşı dün sabaha karşı yeni bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Yangın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • sra Arap eden îtero luşuı yazan:ÜMİT DENİZ ıe ki e ha Tel-Aviv'in en meşhur semtına ilerinden biri Mograbi ıneyurululanıdır.Şehrin eğlence nıuaha bitini teşkil eden bu meydana itanda bütün lüks gazino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • IKEYSTONE] IfİDCI ED VADİİAVAI I Paris'İM bâki,"e kulan,yakında tertip ¦VinCLıCn edilecek karnaval için hazırlanmaktaki 8.22 25 yasından küçük olan genç kızlar,karnavalda çeşitli orijinal elbiseler Tn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • ll#IIIIIlt)ll#llİIIIIIIIIHİI VIL SONUNDA BAHÇELİ EV Ayrıca 1SOO Hesap sahibine 150.000 Lira Para ikramiyesi i# 1 AKBANK 1 Hesabımzdakİ her 150 liraya ğ| I ayrı bir kur'a numarası verilir.ETinı 6999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • ca heiıtrası n Don leclis'te 1 3 sual ikriri görüşülecek 44 22 İspa hin ine Raphai er atı P.Siirt Belediye Meclisinin fesih sebebi *'vekkında bir sözlü soru verdi fffer 6 [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ease)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • »rJâantep'te petrol Ddajına başlandı tr [ANADOLU AJANSI] n ziantbp,iğ Şehrimizde ^an bir Amerikan petrol şirketi onslar ıantep yolu arasında bulu-OAZi]»Aril köyündeki petrol arama a:tsmisunu açmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • ^x uaar-öeyKoz İVonf büslerinden şikâyet dar Beykoz arasında işleyen İNOS\^obüslerinden şikâyet olunmakrkıran^unlar nem istiab haddinden fazluğu u alarak tehlike yaratmakta,istedikleri yerde yolcu bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Z E H İR HAFİ T" E Ju AZADA FOSSOj SİLVANA'VA FİLM PRODÜKTÖRÜ DEĞİL,GİZLİ AJAN OLDUĞUNU AÇIKLADI.SİLVAN'A Bu ROLÜ DE KABUL ETTİ MANFRED BOMBA y/ sö-&ONCE İŞİ UMUTTU MU?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • &EL gU AKŞAM SOttEM Y4R4UM.H3 BEN sari ŞA8IC4ML V/4$/Hi4 ARZULU GENÇLERİN,KÜS-KÜN SANATÇlLARlN,VE ZÜPPELERİM YA-LADIKLARI BOHEM HAYATI)BOHEMİYEN venılen bir sınıf çingenelerin ha' yatidiR!İstanbul sos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • iüâilâoıet Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • HİCRÎ P.Ertesi RUMÎ 1376 19 1372 j Rebiiıl' âhır KASIM Kasım 16 19 56 VAKİ' r VASATI EZANÎ Güneş 6.52 2.04 Öğle 11.59 7.ıı İkindi 14.32 9.45 Aksan L 16.48 12.00 Yatsı 18.24 1.35 İmsak 5.09 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • I Ticaret Vekâleti ve Süt I %jr AZIMIN ballığının uzun olmasından çekinmesem böyle bir ğ l serlevha koyacağıma,«Ticaret Vekâleti süt meselesini bil-E E iniyor»,«Ticaret Vekâleti süt dâvasını halledemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Şv IA.P.1 ilÖNnİİl FR Monako Prensi Rainier ile esi Grace,Amerika'dan evvelki UvllUULtn Kii„ Cannes'a gelmişler ve oradan Monako'ya dönmüşlerdir.Genç çift,bu hafta Monako'daki Milli Festivale katılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Nikahtan 45 dakika sonra sevgilisiyle kaçan gelin Ailesinin zoruyla evlendirilen genç kız fotoğraf çektirdikten sonra sevgilisiyle beraber gitti [BEDİRHAN ÇINAR] 19 yasına yeni basmış olan Naile adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Du!les,bu sabah hastahaneden çıkıyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,18 Birleşik Amerika Hariciye Vekili M.John Foster Dıılles.bir müddet evvel geçirdiği ağır ameliyattan beri yatmakta bulunduğu Walter Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Bandırma mezarlığında yer kalmadı [Hususî Muhabirimiz Mukbll Öztunah'dan] BANDIRMA,18 25 senedenberi kulanılmakta olan şehrimiz mezarlığında yerler azaldığından,belediye yeni mezarlık için askerî bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • rıs'ta tedhişçi ir çete yakalandı Dr.Fazıl Küçük,Rumların Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini adaya davet etmelerini esefle kar ş il adı fASSOCİATED PRESS ve ANADOLU AJANSI] LEFKOŞE,18 İngiliz birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Güreli,seçmenleriyle bir tatlıcıda görüştü Hususî Muhabirimiz Mııkhil öztnnalı'danl BANDİRMA,18 Hür.P.İkinci Başkanı Balıkesir Meb'ıısıı Enver Güreli,bugün şehrimize gelmiştir.Bir tatlıcı dükkânında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Grev Amerikan limanlarını i e I c e uğrattı [ASSOCIATED PRESS] NE\V-YORK.18 Gittikçe yayılmakta olan Amerikan liman işçilerinin grevini durdurmak üzere başlayan müzakereler henüz nıüsbet bir netice ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1956
  • Dün sabah 2 dakika ay tutuldu Dün sabah saat 7 yi 2 dakika geçe ay tutulmuştur.Kandilli rasathanesi taralından bildirildiğine göre bu esnada ay batmış olduğundan tutulma hadisesi görülememiş,bunun içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • BONCUK $U GURULTUCU uRBAĞAV:BuTÜN I ÛÜN ĞÖRV^E.D:Vv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • J.OH NM Y ONU OTuRACA-GiNlZ YERE FlR_ATIN SÜPMEY' DAVET ETMİYECEK TARZDA HAREKET E ü tjiRAT.SONRA TAM ZAMANINDA GELİYORUZ BRİNK EVRAKI Bı'RAZDAN ALABİLECEĞİZ.HERSEYİ İYİ HAZIRLA-MİSİZ DEMEK,J STEFFİ j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • *t0 y JOSrSALfNAS,CİSCO GEL.ARiYAUfA HANİ AT ETİ VERSELER YİYECEĞİM PEKALA ARlYALlfA FAKAT SAKIN KAVGA EDEYİM DEME.BURASI BELÂ-Ll BİR.YERDİR.HAYATIN 5 KURUŞLUK DEĞERİ YOKTUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • TOMBIK $İMD"ı DENİZLERE TEHLİKELİ v BIÇAK ATMA OYUNü TAKOİM.EDECEĞİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • ALLAHLIKALİBEY KILO TAMİR.ETTlR-MBZSEN ÖMRÜNÜM SONUNA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • Kahvaltı masasında portakal suyum yoktu.Gazetem Marge'ın yerinde tortop duruyordu.Aldım,oturdum.Tam piyasaya bakacakken sosyete dedikoduları sütununda bir haber gözüme çarptı:«Washington sosyetesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • 1 m filM *I A wW ı m Y A Z A N R E F I C E V A D 58 ULUNA* Huyey:Ben yalnız felâketinize iştirak etmek üzere aranıza gelmiştim,bundan dolayı rey beyan etmiyordum.Fakat görüyorum ki bâzı noktalar hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • İlk Kadın Tayyar*çiı»ız m m SABİHA GOK ıu GÖKÇEN İLK DEFA YÂLNIZ UÇUYO Çalıştıkça çalınıyor,fakat bir türlü uçamıyordum.Her gün sorar,lâkin her defasında da uçuş günümün gelmediği cevabını alırdım.Tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • ^HWİÜWWWWWWV»WWWWW7 Bir öğretmene soruyoruz:NE HAKLA?BİR baba,yana yakıla anlattı.Bu sene okula başlayan altı buçuk yağındaki kızını öğretmeni dövüyotmuf.Hattâ bir kere kulağına vurmuş.Gece otalgan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1956
  • Barikad'ın ötesinde!TEFRİKA No.9 Ayak sesleri yaklaştı.Ilâlit simsek j»ihi fırladı.Ü Elektriği soncundu.Kapıyı kilitledi il üstüste alındı.Kapı önünde bir konuşma oldu.Bir erkek sesi:«Ben,demedim mi,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • fâypal jOPON,baş,diş,adale,sinir,'lumbago,romatizma Ve bayan» fların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır,GÜNDE 1 TABLET^ KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • ALİ MUHİDDİN İüü HACI BEKİR 4PP BAHCEKAPI BEYOĞLU-KADIKÖY-KARAKÖY MISIR EL KAHİRE NİŞAN VE DÜĞÜN ŞEKERLERİ DÜNYAYA NAM VEREN İŞTİRAK ETTİĞİ BEYNELMİLEL SERGİLERDE TEŞHİR EYLEDİĞİ MAMULATİ DAİMA BİRİNC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • HAMBURG DÜSSELDORF FRANKFURT MÜNCHEN SeuaJıai acentenize müracaat edim?BUENOS AİRES CHİCAGO DAKAR KOLN BONN USSABON ION0ON MADRİD MANCHESTER;MONTREAL NEW YORK PARIS RİO DE İANEIRO SAOPAULO SHANNON STU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • Q ~N VS I ANTIDOTj POMAT «NEZLE «GRİP e 1 i m.*Dİ$ AĞRISI ADALE ROHATİ1MASI mfi «YANIKLAR ğB| ğfe GUNES YANIĞI •ARI.pdCEK SOKMASI I|t!f\j& «KESİK ü| ^b YARALAR İgi B «PİŞlK p J?«KASINTI 'Iİ1İ •EKZEMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • er 7&ç/e?ASPORAL» Isviçrede,beynelmilel büroda leşçil edilmiş ve resmî gazele ile dünyaya yayınlanmıştır.ASPORAL Asporalin terkibine giren müessir madde bir asırdanberi dünya tababetinde kullanılmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • YIPRAN Dünyanın en emin ve en sağlam lâstiği olan U.S.Royal Fleetmaster,parça kopmasına ve aşınmıya karşı%100 mukavemet eder.Sağlam Royalon ipliğinden mamul gövde defalarca sırt geçirmiye müsaittir U.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • İSTANBUL PROFESYONEL FOTOĞRAF SANATKÂRLARI DERNEĞİNDEN Sayın meslekdaş.22/11/1956 tarihinde fotoğraf malzemesi tevzi edileceğinden azaların belirli günde belgelerini almaları.22/11/1956 perşembe ately
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • YATAKLI VAGONLAR Sti.TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNDEN Muhterem yoleularımızm taleplerini yerine getirmek üzere 14J.1.1956 tarihinden itibaren Gündelik Doğu Ekspresinin Haftanın Pazartesi,Çarşamba,Cuma günleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz Halkımızın itimat ve tavaccUhUnlI kazanmakta rakor kırmış olan,Yuvanızın uğura sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ P e k Y a k ı n d a Bayilere Tevzi Edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • istanbul Tevzi Bürosu Müdürlüğünden Fotoğraf kâğıdı tevzi edileceğinden:1)istanbul Profesyonel Fotoğraf Sanatkârları Derneğine kayıtlı üyelerin 22/11/1956 perşembe günü Derneğe,2)Derneğe kayıtlı olmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • İLÂN İstanbul Ayakkabıcı Esnafı Derneğinden K.1055 Kararname Ahkâmı gereğince 26/11/956 tarihine kadar ayakkabı imal edenlerin Derneğimizden bir sıra numarası almak mecburiyetinde bulunduklarından ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • MÜLK ARAYANLARA MÜHİM BİR FIRSAT Yeni yapılan geniş ÇAPA tramvay caddesi üzerinde 324 M2 üstünde kâin altında halen Eczahane olarak çalışan bir dükkânı bulunan 3 katlı Hayat Apt.No.305 dördüncü katın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • İMALÂTÇILARA İptidai maddesi kolaylıkla temin edilebilen bir imalât işine 50-60 bin lira ile iştirak edilecektir.Taliplerin Posta Kutusu 2 Şişli adresine müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • TOPTAN UCUZ-AĞAÇ VİDASI 17x17 toptan 124 Kr.CEHTI TEGÎN:Tahtakale Telefon sokak Yavaşça Şahin Yokuşu No.13/1 istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • İNGİLİZCE MUHASEBE STENO İngilizce:Hiç bilmeyenler Az bilenler Pratik konuşmak isteyenler grupları.17 ARALIK PAZARTESİ günü başlıyor.Daktilo Sekreter Kursları Merkezi:Lâleli Kemalpaşa Malı.Ağayokusu C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • ASYA'DA RUS NÜFUZU KIRILDI [ANADOLU AJANSI]:TOKYO,18 Asya memleket-i lerindeki Amerikalı diplomatların kanaatince,Rusya'nın Macar hal-i kına karşı top ve tank kullan-gj ması,Asya kıt'asındaki Sovyet g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • Japonya casusluk merkezi halini aldı Önleyici kanunların mevcut olmaması yüzünden,Japonya'ya dünyanın her tarafından casus akın ediyor [ASSOCIATED PRESS] TOKYO,18 Japon polisinin pazar günü açıkladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • Aç ve perişan olmasına rağmen Macar işçisi greve devam ediyor t)Baştarafı birincide İşçi liderleri «Nagy'niıı Yugoslav Sefaretinden çıkmaması lâzımdır.de inektedir.«Herşeyden evvel çıkacak olursa Rusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • Rus teklifleri bir sulh taarruzu kabul ediliyor Baştarafı birincide F% Ancak,hava kontrolünün kabulünü c* tazammun eden formüle öyle formüller İlâve edilmiştir ki,bununla Birleşik Amerika tarafından g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • Kesik baş cinayetinin faili dün yakalandı Bastarafı birincide HÂDİSE:12 Kasımda yani altı gün evvel Remzi ile Naciye,Remzinin Cebecideki' evinde içki içerlerken «aralarında münakaşa olur.Naciye Remzi'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1956
  • Reşad Enisin babası vefat etti Gazeteci arkadaşımız Reşad Enis'in babası,binbaşılıktan emekli Selhn Sırrı Aygen'in vefatını teessürle öğrendik.Ordumuzun jandarma sınıfında uzun ve şerefli bir hizmette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1956
  • GOL KURTARMAĞA DEĞİL,ATMAĞA ÇALIŞIYOR Millî kaleci Turgay,dün Galatasaray'ın Beyoğluspor'ia yaptığı hususi maçın ilk devresinde sağaçık oynadı.Resmimiz,Turgay'ın Beyoğluspor kalesine kafa ile yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • Almanya,Rusya ile spor temaslarını iptal etti [TÜRKTEL] BONN,18 Alman Spor Oyunları Federasyonu,Rus takımları ile yapılacak bütün hususî ve resmî spor karsı laşmalarınm iptal edildiğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • İTALYA LİG MAÇLARI [BOSFOR] ROMA,18 Bugün 70 bin seyircinin önünde oynanan lig maçında Fiorentina,Roma'yı 2—0" yenmiştir.İtalya'nın diğer şehirlerinde oynanan lig maçları şöyle neticelenmiştir:Torino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • BURSA LİG MAÇLARI BURSA.18 Hususî)Bugün teorimizde devam olunan lig maçlarında Guvenspor Yenidogan'ı 2-0.İnegöl İdman Yurdu,Akınsporu 1-0 Acar İvazpasayı 2-0 mağlûp etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • İZMİR LİG MAÇLARI İZMİR.18 Hususî)Lig maçlarında Ege«por Kültürsporu 1-0.Altmordu da Kargıyakayı 3-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • Ankara lig maçları [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Profesyonel lig maçlarında Demirspor Hilâlspor'la 0-0 berabere kalmış,Ankaragücü ise kuvvetli rakibi Hacettepe'yi 1-0 mağlûp etmiştir.Bu suretle ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • w?TBSiBfes^K^%:[SAMI ÖNEMLİ] GALİBİYETİN KAPISINI AÇTI Milli basketbolc" ve millî futbolcu Can,dün Fenerbahçe taraftarlarını UMklUllLlin rtHrigini uy I I üzuntüden kurtaran şahıs oldu.Zira Sarı Lacive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • OLİMPİYAT MEŞALESİ MELıiOURNE YOLUNDA Gelecek perşembe günü yapılacak olan olimpiyat açılış merasimine yetişmek üzere.Olimpiyat meşalesi Melbourne'a doğru yoluna devam etmektedir.Her atlet meşaleyi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • AMATÖR KÜME LİG MAÇLARI Amatör küme lig maçlarına muhtelif stad ve sahalarda dün de devam edilmiş ve aşağıdaki neticeler alınmıştır:Bozkurt:1 Darüşşafaka:1,Sakarya:4 Tepebaşı:1.Selimiye:1 Tarabya:0,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • ANTRENÖR SABRİ KİRAZ İSTİFA ETTİ Emniyet takımı antrenörü Sabri Kiraz dün vazifesinden istifa etmiştir.Buna sebep olarak antrenörün vazifesine bâzı idarecilerin müdahale etmiş olması gösterilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • BASKETBOL LİG MAÇLARINDA:r.Bahçe,Hodaspor,Vefa rakiplerini yendiler Basketbol otoritesi Nat Holman dün gece memleketimizden ayrıldı Basketbol lig maçlarına dün de devam edilmiştir.VEFA D.ŞAFAKA Günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • Çek'lere Çıkacak Millî Takım Polonya maçındaki ilk tertip,solaçığa Ergun konmak üzere,muhafaza edilecek Millî futol takımımız çarşamba jünü uçakla Zürich yolu ile Prag'a hareket edecektir.Öğrendiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • Mauguin,Garbdlî'nîn karşısında pes efli [B4SFORJ MİLANO,18 Fransa yarı hafif siklet boksörlerinden Mauguin.S inci raundda pes ederek Garbelli'ye İtaiya)yenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • De Groot nakavt oldu [BCSFOR] AMSTERDAR,18 Holland a yarı nğır sikl,et şampiyonu De Groo' Padova'da İtalya şampiyon naı zedl Burchi'ye 1 inci raundda naka\ı olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • FRANSA LİG MAÇLARI TBOSFOR] PARİS,18 Fransa futbol lig maçlarına bugün de devam edilmiş ve şu neticeler elde edilmiştir:Sı Etienne 2 Strasbourg 2,Lens 4 Marseille 1,Metz 3 Nice 3.Sedan 1 Nancy 1,Anger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • İZMİT LİG MAÇLARI İZMİT,18 ı Hususî ı Bugün $ehir stadında yapılan lig maçında Kâğıtspor,İzmit üençlik'i 2-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • Güreşçilerimizi bugün uğurluyoruz Arkadaşlarına kızan İbrahim Zengin dün kampı terketti ise de bir kaç saat sonra kendiliğinden tekrar kampa dondu Yavuz S.BAYRAKTARA XVI.Melbourne Olimpiyadlarına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.11.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI OCtf İMCF fıfll Receb'in frikiklerinde hakikaten l ir Mİıir var.İste dün de sene frikik oldu ve «ene Kecep çekti.Neticeyi kolayca tahnfcUfcr yialVlllVla UUL.min e iebillr yahut resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor