Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • Polis Kuvveti Yerleşiyor Rusya,Mısır'a 15 milyon ruble yardım yapacak [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA.17 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjoeld,Kahire'de milletlerarası polis kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • YARDIM İÇİN ALTI GÜN DAHA VAR Kahraman Macar milleti için açmış olduğumuz yardım kampanyasına iştirak edenler süratle artmaktadır.Büyük bir sıkıntı içerisinde bulunan Macar milletine yardımın zamanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • ŞİİRLERDEN İLHAMLAR:BİR KANAT GÖLGESİ GÖKYÜZÜNDE ÖTESİ,NE VARSA YERYÜZÜNDE TOPRAK ÜSTÜNDE MÜŞTAK ERENUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • C.H.P.son dış meselelere dair görüşünü açıkladı Yayınlanan tebliğde bütün dünyayı alâkadar eden hâdiselerin adaletli neticelere bağlanması temennî edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN} ANKARA,17 Üç günden be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • Orta Doğu,ateş kes emrinin verilmiş olmasma rağmen hâlâ bütün dünya için bir barut fıçısı tehlikesini arzetmektedir.Harb cephesine gönderdiğimiz arkadaşımız Ümit DENİZ,bu kısa mütareke anlarından isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • Ressam Bedri'nin müşkülünü hallediniz.Karikatürist BEDRİ KOK AMAN çok müşkül durumda kaldı:«CİCİCAN'DAKİ ŞEY'İ ÇİZEMİ-YOR.Yüzünü görenleri iğrendirerek öldürecek kadar çirkin ve korkunç olan «ŞEY» bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • w ît» f)Peyk devletler üzerinde yap-IIIU tığı tesirleri komünist dün-yanın merkezinde de hissettirerek ayrılmalara sebep olmuştur.KOMÜNİST DÜNYASI İKİYE AYRILDI [ASSOCIATED PRESS] BELGRAD,17 Komünistl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • BAŞVEKİL,ISTANBUL'a GELİŞİNDE VALİ.ve ERZURUM-MEB'USU BAHADIR DÜLGER TARAFINDAN KARŞILANIRKEN BAŞVEKİL Bağdat a gitti Saat 24 de kalkan,Başvekilin uçağı arızalandığından geri döndü ve tekrar saat 2,25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • IA.P.J Amerikan bayrağı Güney Kutbunda 3L:t£ fa olarak Güney Kutbuna ayak basmağa muvaffak olmuşlardır.Bir deniz nakliye uçağı ile kutba »itmeğe muvaffak olan Amiral George Dufek sağda)Amerikan bayrağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • Bursa uçağı kaza atlattı Tekerleklerin açılmaması üzerine pilot içinde 13 yolcu olan uçağı gövdesi üzerine indirdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,17 Bu sabah İstanbul Bursa seferini yapmak üzere Yeşilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • KADARIN AÇLIK TEHDİDİ KUKLA MACAR BAŞVEKİLİ VAZİFE-SİNE DÖNMEYEN İSÇİYE YİYECEK VERİLMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR Vietnam'da da isyan çıktı [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,17 Bütün gayretlerine rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • Atom stoklarının tahribini isteyen RUSYA'NIN silâhsızlanma teklifi Havadan kontrol sistemini kabul edeceklerini bildiren Ruslar,Ordu mevcutlarının da büyük çapta azaltılmasını talep etti Sovyet teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • ZORLU,SOVYET MEZALİMİNİ TAKBİH ETTİ [ANADOLU AJANSI] BANGKOK,17 Parlâmentolar arası birliğin toplantısında söz alan Türkiye Parlâmento hey'eti başkanı Fatin Rüştü Zorlu,Macaristan'daki fecî hâdiselere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • Macaristan'daki Türkler sıhhatte [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,17 Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bildirildiğine p; re Viyana Elçiliğimizden Hariciye kâletine gelen bir telgraf da aynen söyle denilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1956
  • Rusya'dan kurtulan 450 ispanyol limanımızdan geçti İspanya Kız'lhaç Teşkilâtı Başkanı Louis de la Cerna.üç kişilik bir heyetle şehrimizde bulunmaktadır.İspanya Kızılhaç Teşkilâtı Başkanının şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • SİNEMALAR D BEYOĞLU AKIN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 1 Cenderlika Kahraman Kız)Hirit filmi Türkçe.2 Tarzan Korkunç Diyarlarda J.Weismuller Türkçe.ALKAZAR Tel.44 25 62)Kara.Bevdn TJirk filmi.ATLAS Tel:44 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • İstanbul E 8.27 Açılı;ve program 8.30 I Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-I berter 9.15 Türküler 9.30 Akordeonla hafif melodiler Taki İ Çenerini ve arkadaşları)9.45 E Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Emir Tabi» felâket.2 En güzel davet Pa-I razit.3 Çevir-mek Vazıh.4—2 Patavatsızlarla ahlâksizların sevdi-3 ğl ot Girdiği yere dert girmezmiş.5 Kaygı Öncelik.6 Büyük babanızın hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • M ut OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hâdiseler sizi şaşırtacak üzecek.Bir karar verecekseniz çok düşününüz W f"r* m KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat I Hâdiseler bâzı kararları nızı değiştirmenize se bep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • YIL SONUNDA KALAMIŞDA ve NÎŞANTAŞINDA APARTIMAN DAİRELERİ 90 MÜŞTERİYE Dolgun Para ikramiyeleri AYRIĞA 150.000 Liralık Faizsiz Mesken Kredisi Not:Tafsilât için gişelerimiz emrinize amadedir.İSTANBUL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Gözler ruhun aynasıdır.Bakışlar da onun sessiz ve sözsüz dile gelişidir.İnsan,bir ruh-beden bütünü varlık olduğuna göre,ondaki bütün değişiklikleri bakışlarında okumak kabildir.Bakışların konuşması,gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • o nev'i Y APARTMAN evsafı 6 DAİRELİ,BAHÇELİ değeri 200.000 liranın üstünde mevkii ANKARA,KAVAKLIDERE arsası 1088 metrekare Yukarıda hususiyetleri yazılı bu kıymetli mülkü,Türkiye İş^ Bankası,28 Aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Hemşire Koleji hazırlıkları ilerledi Florence Nightingale tesisi idare heyeti iki gündenberi Kızılay İstanbul Müdürlüğünde.Afyon mebusu Rıza Çerçelin riyasetinde yaptığı hazırlık toplantıları sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • I Efendi şoför,it şoför J ERKES bu iki tip arasındaki şekil,mizaç I ve ahlâk farklarını bilir.Efendi şoför,kılığından,duruşundan,bakışından,size ara-E banuı kapısını açışından,direksiyona oturuşun-I d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Kİ S A HABERLER r GARAJ ücretleri ve hizmet tarifeleri Belediyece tesbit edilmiştir.Tasdik edilen tarife 1 Aralıktan itibaren yürürlüğe girecektir.ÖNÜMÜZDEKİ hafta içinde yeni bir sanat galerisi daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Karadenizde şiddetli bir fırtına var Karadenizde şiddetli bir ¦fırtına hüküm sürmektedir.Bu yüzden küçük tonajlı tekneler denize açılamamış,seferde aksamalar olmuştur.Hopa sür'at postasını yapan vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Barlarda kaçak çalışan t 29 kadın yakalandı Evvelki gece Beyoğlundaki bar,saz ve kokteyl salonlarında arama,tarama yapan Ahlâk Zabıtası memurları kaçak ve kartonsuz olarak çalışan 29 kadın yakalamışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Barda kadın döven sahte polis yakalandı Yahya Sak adında biri dün g«c vakit Adliyeye verilmiştir.Sivil polis olduğunu iddia eden Yahya evvelki gece Beyoğlundaki barlardan birine sarhoş bir halde gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • 15 YAŞINDA BİR ÇOCUK KAYBOLDU Polis,dört gündür kayıp 15 yaşında bir çocuğu aramaktadır.Tophanede Ouduağa çıkmazında 10/12 numarada oturan Recep Atalay adındaki çocukJ 14 kasım çarşamba günü sabahleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Stokçuluğa karşı tedbirler alındı TİCARET VE ZAHİRE BORSASINDAKİ SATIŞLARIN TESCİLİ ALINAN BİR KARARLA DURDURULDU Spekülâtjf hareketlere karşı sert tedbirler alınmaktadır.Durumla alâkalıolarak,şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • 44.Dönem Yedek Subaylar kıt'alanna iltihaka başlıyor Eğitimlerini tamamlayan 44 üncü dönem Yedek Subaylar 20 Kasımdan itibaren kıt'alanna iltihâk etmeğe başlayacaklardır.Dün İzmirdeki Nakliye Subaylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • PazaR Kadın denen muamma ı AYA GARDNER 8.SAYI ÇIKTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • FOTO ÖZEN Portrelerinizi muvaffakiyetle canlandırır.Pangaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • KUYUYA DÜŞEN BİR ÇOCUK BOĞULDU Dün Silâhtarağada ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Kemiklidere mevkiinde oturan bir ailenin" 8 yaşlarındaki oğlu İbrahim Canıtez evin bahçesindeki kuyuya düşmüş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • S A R I Y A R BARAJI HATIRA PULLARI î»osta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü,Sarıyar Barajının memleket hizmetine girişini tesbit için bir hatıra pulu bastırmıştır.20 kuruş değerinde olan bu pulun 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Okullardaki öğretmen »kırtıı giderilemiyor ŞEHRİMİZDEKİ ORTAOKULLARDA HALEN 400 ÖĞRETMENİN EKSİK BULUNDUĞU AÇIKLANDI Ortaokulların fen ve edebiyat sınıfları için 400 öğretmene ihtiyaç bulunduğunu,dün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1956
  • Ekmek gramajının indirilmesi muhtemel BELEDİYE ENCÜMENİNİN YARIN YAPACAĞI TOP-LANTIDA İNDİRME MİKDARI TESBİT EDİLECEK İstanbul,İzmir ve Ankara gibi evvelce hususî rejimlere tâbi şehirler de dahil,bUtü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1956
  • CAWA-i* milliyet •18 KASEM 1958 İlk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GÖKÇEN Röportaj:HAttT KIVANÇ 9 NİHAYET 5 MAYIS 1935 GÜNÜ.MARUF BfY MARTIN ği isimle Gökçen'i de aldı.Fakat Sabiha'nın havacılığı düşünülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • 1957 yılına mesuf başlamanız için.TÜRK EKSPRES BANK ZENGİN İKRAMİYE LİSTESİNİ TAKDİM EDER en en ı en cazip para ikramiyesi ikramiyesi kıymetli arsa I o o o APARTMAN DAİREMİZ:nosautM.Emirgânda,denize 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Gelir vergisinde kayıd nizamı,fatura nizamı,amortismanın nasıl hesaplanacağı,değerlemenin nasıl yapılacağı ve alâkalı' içtihatlar.Kurumlar Vergisi Kanunu ve Tatbikatı bitabında mevcuddur.Eminönü Vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • BİR YAMAN VARDI Sabırsızlıkla beklenen bu hazin eserin ikinci baskısı çıktı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • İLÂN İstanbul Ayakkabıcı Esnafı Derneğinden K.1055 Kararname Ahk&mı gereğince 26/11/956 tarihine kadar ayakkabı imal edenlerin Derneğimizden bir sıra numarası almak mecburiyetinde bulunduklarından ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • MAKARA ve YUMAK METRAJ GRAMAJ ve AVRUPA KALİTE.SİNDE BÜTÜN HASSASİYETİ GARANTİLİ ve MUHAYYERDİR.Makîna el ve nakış makaraları» zabit boya.Iı kotonperle kukaları ve dantel yumaklan ^Fabrikası.Müşteriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • HER TÜRLÜ ŞARDöi'e Grate)yapılır.Battaniye,Kumaş,Fanila vesaire Müracaat:Sultan Mektebi Sokak,Arkadaş Han No:9/1 Yeşildirek Tel:22 08 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Milliyet Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • HİCRİ 1376* Rebiül' âhır 15 PAZAR 18 KASIM 1956 RUMt 1372 Kasım t VAKİ' r VASATİ EZANÎ Güne$ Öğle İkbıdl Akşam Yatsı İmsak 6.51 11.59 14.33 16.48 18.24 5.08 2.02 7.10 9.44 12.00 1.35 12.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Azil n â me Haçlk Tezell vekâletimden azlettim.Namıma yanacağı muameleler Jıükümsüzdür.Haçik Zorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Rusya'dan kurtulan 450 İspanyol limanımızdan geçti 4 Baştarafı birincide kova'da mekteplere yerleştirilmiş,bir kısmı ise Sibirya'ya sürülmüşlerdir.Bugüne kadar iade olunanların adedi ise 2000 kişi kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Rusya'nın yeni silâhsızlanma teklifi Baştarafı birincide keyl uzaklaştırmak maksadile,mahzur» lu olmasına rağmen,Eisenhower plânını kabul ediyoruz.Hem NATO,hem de Varşova paktlarına dahil devletlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Polis kuvvetleri yerleşiyor Baştarafı birincide birliklerinin de yarın bugün)gelmeleri beklenmektedir.Kahire Hükümeti,milletlerarası polis kuvvetlerinin vazifelerini yaparken,Mısır'ın hükümranlık hakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Bu sezon çevrilecek olan 3 FİLMDE OYNAMAK ÜZERE MÜSABAKA İLE ARTİST ALINACAKTIR İsteklilerin bir adet resim ve ad,adres,yaş,boy,kilo ve diğer hususiyetlerini bildiren mektubu acele göndermeleri lâzımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • I Pazartesi aksamından itibaren ATLAS SİNEMASINDA Banka soyguncularına karşı mücadele eden bir gencin macerası SOYGUNCULAR «VİOLENT SATURDAY» RENKLİ-SİNEMASKOP Artistleri:VİCTOR MATURE RİCHARD EGAN Vİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Çarşamba Matinelerden itibaren SİNEMASINDA Görmeyenlerin umumî arzusu üzerine çok büyük rağbete mazhar olmuş olan N JOAN CRAWF0RD ve STİRLİNG HAYDEN'in oynadığı Technicolor Renkli JOHNNY GUITAR filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • ıı HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN ygKÇftyffîli ALMAYI İHMAL ETMEYİNİZ OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları teskin için faydalıdır.B günde 6 tablete kadar alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Kadar'ın açlık tehdidi t Baştarajı birincide ni ve evlerde silâh arama bahanesiyle,tedhiş hareketlerine giriştiklerini bildirmişlerdir.Budapeşte Radyosu,gece yaptığı yayında,işlerine dönmek isteyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Bayar'la Eisenhovver arasındaki telgraflar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Reisicumhur Celâl Bayar,Eisenhower'in tekrar Başkanlığa seçilmesi münasebetiyle bir tebrik telgrafı göndermiş,bu arada iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • C.H.P.son dış meselelere dair görüşünü açıkladı Baştarafı birincide kûmet «Doğru hareket etmemiş» ve bu hareket tarzı Hürriyet Partisinin tahakkukuna çalıştığı iki meseleyi ortaya çıkarmıştır.Bunlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1956
  • Zorlu,Sovyet mezalimini takbih etti Baştarafı birincide karşısında daha anlayışlı olmağa sevkatmesi icab etmez miydi?SÜVEYŞ MESELESİ •Süveyş meselesine gelince,Türkiye Mısır halkına tarihi manevi ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.11.1956
  • LEFTER,AYDEMİR VE RECEP PRAG'A GİTMİYORLAR Yerlerine B,Ali 6,Saray)Ergun F.Bahçe)Kasapoğlu ist.Spor)kadroya alındılar 25 kasımda Prag'da yapılacak Çekoslovakya millî maçı için 17 kişilik kadro yarın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • F.Bahçe,G.Saray VARŞOVA'YA DAVET EDİLDİ Polonya Futbol Federasyonu,Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımlarını Varsovaya davet etmiştir.Her iki kulübümüz teklifi müsait karşılamış ise de lig maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • II.Profesyonel Lig maçları lehir edildi Dün ve bugün oynanması icap eden II.Profesyonel lig maçlar^ tehir edilmiştir.Tehire sebep,Mithatpasa Stadının günde iki maç için verilmemesidir.Diğer* taraftan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • OLİMPİYAT MEŞ'ALESİNİ STADA BİB YUNANLI MI GETİBECEK?A.P.Ajansının bildirdiğine göre,2 kasım günü yakılacak açılış merasiminde Olemp'ten getirilen ateşle staddaki meş'aleyl yakmak üzere Yunanlı sırıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • 1 [SAMİ ÖNEMLİ] UC YET AIII ADINI IfiİM Gttx*WUm*I,kampta sık sık uz çalıp memleket havalarım oy-Htl tUMIlUMfllIlI UnimtlV nuyorlar.Zira hareket günü yaklaştıkça hepsinin kslbi yeni şampiyonlukların h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • Polonya maçmın revanşı 19 Mayıs'ta oynanacak Pazar günü oynanan Türkiye Polonya millî futbol maçının revanşı,Varşova'da 19 mayıs 1957 tarihinde yapılacaktır.Her iki federasyon bu tarih üzerinden anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • ÜNAL MESELESİ KARARA BAĞLANlıADI Futbol Federasyonu dün toplanarak Ünal meselesini görüşmüş,fahat karara varamamıştır.Yalnız,Futool Federasyonunda Ünal'ın İst.Spor'a ladesi etrafında Galatasaray aleyh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • Amatör küme maçlar:Amatör küme lig maçlarına dün de muhtelif saha ve stadlarda devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Nişantaşı:1 Küçukpazar:O,Alibeyköyü:3 Şehremini:2,Yeldeğirmeni:3 Tekel:O,Paşabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • Basketbol Liglerinde:GALATASARAY BEŞİKTAŞ GALİP Basketbol lig maçlarına dün Spor v« Sergi Saracında devam edilmiştir.Günün ilk maçı Galatasaray ile Ka-ragücü arasında yapılmıştır.Sarı K rmızılılar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q5 P OYUNLARI ATLETİZMDE ALTIN adalya namzetleri KOŞULARI KAHRAMAN BAPÇUM Dünyanın en muhteşem spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlarında 17 spor brangı yer alır.Fakat en büyük alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • m.ı.»nınmı ı ıı.ı »ıijjnıı.ı,1 ı.ımıı.ımı [SAMİ ÖNEMLİ] OLİMPİYAT Yfll fîlll ARI yarln hareket edecek güreşçilerimizden Soldan itibaren)Ramazan Güngör,İsmet Atlı,Mithat Bayrak,İbrahim Karabacak,Hâmlt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.11.1956
  • Uç büyüklerin hususi maçları F.Bahçe bugün kendi stadında Güneşsporla,Beşiktaş Şerefte Emniyetle,Galatasaray da Mecidiyeköy'de B.Spor'la karşılaşıyor istanbul Varşova temsilî temasının yapılmayışı,pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor