Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • E.O.K.A.Türklere] karşı tekrar] jfeiişe taşladı] [Bir Türk öldü-J küldü,iki Türki jpoiisi yaralandı![Hususî Muhabirimizjş Tekvin Yüksel'den)EE E LEFKOŞE,15 EOKA'nın E Kıbrıs Türklerine karşı tekrar E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • C.H.P.MECLİSİ ÇALİŞMALARİNA DÜN BAŞLADİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 C.H.P.Meclisi bu sabah saat 10 da İnönü'nün başkanlığında toplanarak çalışmalarına başlamıştır.Bugünkü toplantıda ilk olarak M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • Kadar,Macarlara hür seçim vâdediyor Kukla Başvekilin Rusların çekilmeyeceğini bildirmesi vaadlerinin boşluğunu gösteriyor Tito,Rus liderlerini itham etti [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,15 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • Bulgaristan ayaklanıyor [ANADOLU AJANSI] BONN,15 Sofya'da yetkili I kaynaklardan elde edilen malû-I mata nazaran,peyk memleket-I lerde Stalin taraftarı idareye karşı ayaklanma sırası Bulgaris-I tan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • KAHRAMAN MACAR MİLLETİNE YARDIM KAMPANYASI YARDIM YARDIMLAR DEVAM EDİYOR Kahraman Macar Milletine yardım edebilmek için açmış olduğumuz kampanya vatandaşlarımızın alâkasına mazhar olmaktadır.İş Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • Puşkaş ve 36 arkadaşı Meksika'ya iltica ediyor Melbourne olimpiyat sitesinin kapısındaki Rus bayrağını sporcu bir kadın yakmak istedi [ANADOLU AJANSI] MEKSİKA,15 Macaristan'a dönmek istemeyen 36 Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • 1'I|M.İ^,IB.B.A.J KURTULDULAR Bu MaCar kad,m' Çocuğunu sırtında taşıyarak ki-lometrelerce yol yürümüş ve bu suretle Budapeşte cehenneminden kurtularak Avusturya'ya sığınmıştır.Kadıncağız simdi hürri-y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • DÜNÜN IRÜÇHAN ÜNVERİ İNSANI DAHA MCCIITTII istanbul ve Anka-IlIkOU IIU ra Tıp Fakülteleri arası tertiplenen münazarada,«Dünün insanı daha" mes'uttu» tezini müdafaa eden Ankaralılar kazanmıştır.Resim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • İngiliz,Fransız ve İsrail birliklerinin aeri çekilmesini temin maksadıyla Eisenhow er9in müdahale edeceğini söylemesi üzerine,Mısır ağız değiştirerek Rusya9dan gönüllü istemediğini bildirdi Beyrut'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • Mecliste bugün dış mes'eleler müzakere diiecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Hür.P.Meclis Grup Başkan Vekili Dr.Feridun Ergin'in dış politika meseleleri ile ilgili sual takririnin Meclisin yarınki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • ANKARA'DA BAŞSIZ BİR GENÇ KADIN CESEDİ BULUNDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Bugün Ankara'nın nisbeten tenha ve mütevazi semtlerinden biri olan Topraklık'ta,bostan arabası içinde başı bıçakla kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • BİR KÖPEK 12 ÇAKAL YAVRUSU DOĞURDU f Hususî Muhabirimiz AHMET SERT'tenl TURGUTLU,15 Şehrimizin Biçerli mıntakasmda hendek içerisinde bir köpek 12 çakal yavrusu doğurmuştur.Köpek yavrularına kimseyi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • 175 TON KAHVE DAHA GELDİ Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Brezilya'dan ithal olunan 175 ton kahve vapur ile limanımıza gelmiş ve tahliyesine başlanmıştır.Kahveler şehrimize ve diğer vilâyetlere tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • Ankara Telgraf Gazetesi mes'ulleri mahkûm oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Dünya gazetesi sahiplerine neşren hakarette bulundukları iddiasiyle mahkemeye verilmiş olan Ankara Telgraf gazetesi mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1956
  • Polonya Rusya'dan eşitlik istiyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,15 Gomulkanın başkanlığındaki Polonya heyeti bugün Moskova'ya varmış ve Rus liderleriyle derhal müzakerelere girişmişlerdir.Moskovada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Bademciklerden ameliyatsız kurtulmak mümkün müdür Evet!Bademcik ameliyatı olmadan bademciklerden kurtulmak mümkündür.Nasıl mı?Bademcikleri yok ederek.İltihaplı ve zararlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • 111111111111 H M11H11111111M 11M M 1111 İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Cuma konseri 13.00 Şarkılari Türkân Dizer 1330 Haberler İ 13.45 Saz eserleri 14.00 Hafif şarkılar,dans ve caz müziği 14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İşiniz yolunda.İyi incelemek şartı ile anlaşmalara da girebilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizi çok i$ bekliyor.Vakit kaybetmeyiniz.Kendinizi göstermeniz lâzım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Ödev Berikinin arkadaşı,2 Bir vilâyet Dünyanın dörtte üçü,3 Katkısız Şabanın reh beri Bir nota,4 Dahil İp ucu 'Bir nida,5 Bâzı hayvanların kolu Bir soru Ced,6 Gaye Güç,tahammül,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI Tesis tarihi B 1863 31 Aralık keşidesinde Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • KUMBARALARINIZI BOŞALTINIZ.ve böylece,sene sonu büyük çekilişindeki 6 daireli apartmanın tamamı,20 apartman dairesi,bahçeli 2 ev veya zengin para ikramiyelerinden birini kazanma ihtimalini arttırmız.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • PRODIGE CREME PUFF Kremli Pudra PRODIGE KREMLİ PUDRA yumujak.inceyağlımsı,çok pratik ve cazip renkli bir makiyajdır.Bir defa sürülmekle teninize leravel ve kadıfemsı bir mallık' temin eder.LABORATOIRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • HAFTANIN i:FİLMLERİ fUftecuc Oka**,DIANA dors Cazibesi ile dikkati çekiyor DESİREE «Desiree» Rejisör Henry Koster idaresinde renkli ve sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir 20th Century Fox fAmerikan)fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Pangaltı Tel:48 65 02)1 1 Cenderlika Kahraman Kız)Hint rilmi Türkçe.2 Tarzan Korkunç Diyarlarda J.Weismuller Türkçe.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Kara Sevda Türk filmi.ATLAS Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • Gemi adamları da s(saat çalışacak Denizcilik Bankasında çalışı olan Gemi Adamları,şimdiye 8 saatten fazla çalıştırılıyor ve 1 lığında kendilerine fazla mesai verilmiyordu.Sendikanın teşe geçmesi üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • Bâzı semtlerde be peynir kayboldu Peynir,yağ ve yumurta fiatli konulan narh tatbik edilmektedir,cak bâzı semtlerde beyaz peynir 1 namamaktadır.Iimalâthane ve satış yerleri de^ olarak kontrol edilecek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • Bekçiyi öldüren şoför İsmet Eriç'in idamı talep edildi KAATILIN MÜDAFAASINI HAZIRLAYABILMESI İÇİN DURUŞMA BAŞKA BİR GÜNE TEHİR EDİLDİ Harbiyedeki İnhisarlar Satış Deposu'nun gece bek çişi Abdurrahman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • Filmdeki haydut'a bıçak çeken sarhoş ŞEHZADEBAŞINDAKİ BİR SİNEMADA CEREYAN EDEN HÂDİSE ADLİYEYE İNTİKAL ETTİ Suat Keşar adında bir sarhoş,evvelki gece Şehzadebaşındaki sinemalardan birinin seyircileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • İstanbul'a 4 3 0 0 şfşe ensülin tahsis edildi Piyasadaki ensülin sıkıntısını gidermek maksadı ile ithal edilen Ensülin ilâçları,parti parti gelmeye başlamıştır.Birkaç gün önce gelen 23.500 şişe de,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • MELİKE GÜLERGÜN ile MUAMMER HAMAMCIOĞLU NİKAHLANDILAR İstanbul 15/X1/1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • KISA HABERLER IMERCAN'DA Kilithanda Agop Tilki adında birine ait doğrama atölyesinde yangın çıkmış,etrafa siyaret etmeden söndürülmüştür.BELEDİYENİN yeni yıl bütçesi hazırlanmıştır.Bütçe önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • BİR AY İÇİNDE 169 ESNAF CEZALANDIRILDI Geçen ay içinde Belediye Sağlık Müdürlüğü teşkilâtı tarafından 11908 müessese kontrol edilmiştir.t Bunun neticesinde 1 muhallebici ile 1 fırın kapatılmış,169 esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • VEFAT Bahriye Nazırı merhum Halil Paşanın kızı,ve Ferhunde Bilen ve Hayriye Umaroğlu'nun kardeşleri,Eldebran Türek'in,Belkis Umaroğlu'nun teyzeleri,Bayan Calibe Serüven Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • Eki fuhuş yuvası basıldı Ahlâk zabıtası memurları evvelki gece biri Beyoğlu diğeri Fatih mıntakasında olmak üzere iki randevu evi basmış,yedi çifti suçüstü yakalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • Komünizm propagand yapan talebe Munieh'de yüksek tahsil göm olan Ahmet Bilek adında bir talel son günlerde memleketimizdeki t ve gençlik teşekküllerine gönd mektvıpların komünizm propagai taşıdığı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1956
  • I Şu anlaşılmayan felsefe BEŞ ALTI sene evvel,Güzel Sanatlar Akademisinin maskeli balosunda,bir kıyafet müsabakasının jürisinde bulunmuştum.E İki delikanlı ve bir gene kız.tepeden tınıağa İ kadar siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • TANRILAR DiYAPI NEPAL* HİNDİSTAN Zaportcof* C/Af/7"DENİZ t^/t^ 20 senedir kıpırdamadan DTURAN HİNTLİ FAKİR 26 Hintli Fakir'lerin adına Sadhu ndiği Kini avam arasında hunin isimleri «Mukaddes Adam» »ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • PENDİK AJANSIMIZ 22 KASIM 1956 PERŞEMBE GÜNÜ Hizmetinize Giriyor Açıbş Münasebetiyle HUSUSÎ KEŞİDE Çeşitli Para İkramiyeleri Her 150 Liraya BİR KUR'A NUMARASI TÜRK Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • Türkiye Müteahhitler Cemiyetinden K/1051 sayılı kararın izahı ve menfaate hadim bâzı hususlar hakkında,Galata Yeni Yolcu Salonun çay salonu kısmında 22/11/1956 günü saat 17.30 da fevkalâde umumî heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE MÂNPREG &CHM)D"r;yE'NİN DÜŞLJN.L-rjS^ DOĞRU OKACAKfaA Q&ޱ w^,ı.vere hiAPlYE TRENDEN İNDİĞİ SIRADA FOSSO MA-KARONI JLE ARTİST SİLVANA BOMBANA DA OTOMOBİLLE N4N&NUM+BARINA.GELİYORLARDI BAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • SUBAY ÇOCUKLARI YURDU b ı'üksek tahsile devam eden subay çocuklarının barınmalarını temin maksadı ile dün saat 11 de tertip edilen bir törenle,Fatihte bir talebe yurdu açılmıştır.Törene Millî Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • BULGARİSTAN AYAKLANIYOR t Baştarajı birincide!nın lideri Vulk Çervenkov,libe-I rai tenıayiillü İvan Michaigov'un şiddetli hücumuna nıaru/kalmıştır.I sş Vine Sofya'dan gelen haberlerde,Stalin'in şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • OYACINDA Prens Charles IMainUH evvelki gün 8 inci yaş gününü kutlamıştır.k Küçük Prens bu münasebetle yüzlerce hediye ve tebrik telgrafı almıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • Ezan seslerine karışan kurşun vızıltılar.Bundan bir kac sene evvel İstanbul'u yerinden oynatan bir cinayet.Polise 24 saat mukavemet eden Hane berduş NAZİF 5 renkli nefis bir kapak içinde,68 sayfa olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • MİLLİ piyangoca Kazanan Numaralar Millî Piyangonun 15 Kasım 1956 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:011266 numara 200.000 Lira 226509 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • Enfes bir Komedi ^EHİR Tiyatrosu Komedi kısmı ikinci eser olarak «Ben Ça-j kırmadım» adlı adapte bir piyes oynadı.Piyesin Kontran-dü)sünün basma «enfes» kelimesini kondurmakta tereddüt E E etmedim.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • Kadar,Macarlara I Baştarajı birincide tekliflerin,aldığı kararların herhangi bir değeri olduğuna inanmamakta,kukla başvekilin,Sovyet diktasını,dünya gidişatına göre ayarlamağa çalıştığını'ifâde etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1956
  • POLİS KUVVETLE MISIR'A GIKTI Baştarajı birincide Milletlerde ve müzakere volu ile halledilmesi taleb edilmiştir.Toplantılar hakkında verilen izahata göre,Mısır ve Suriye,icabında Rus gönüllülerinin da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • CİCİ CAN EFENÖİM. v,'u_E"r o^ZS-BEDffİ &SV EFENDİM?3ig da ;^4 SbAoLAVAV'V ENDİM!HrZ_i r_Z «te^ »LO,SİZ 3£0X\3?y ASİNİZ ÜLf\N Z,SERSEM HEfttF}.ÇİZ SENE LMN şj 5£K/V T7N/££EK Vfl/M ^p4^ ı'zM£Z SEN KAFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • sr P.SKEL-E ÖLMEDİĞİNİ SAYESİNDE CEGİZ NIN ÖLÜP Bu ALET ANLIYABİLE.OLMEMIŞSE CİHAZA m ATEŞ E0e3 BİLİR Bü HERHALDE BİR.ADAMA ATEŞ ETMESİNDEN DAMA İVİ.V N AKİNTİ DOĞRU I STı KAMETTE-BÜYÜK BİR.TAHTA PARÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • tik Kadın Tayyarecimiz SABİHA GOK 7 GAZİDEN SABlHA'YA MEKTUPLAR ATA'SININ ELİNİ ÖPÜYOR Az sonra da semaya yükselecek.Nihayet Atatürk bir müddet için gelmesine izin verdi.Sabiha iyileşmiş olarak geldi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • DEMİR YUMRUK TEK BİR.ses NIZ.O KADAR.JOHNaMURPHY 8 S fW\i I n i tfl 1 î ^V 1 İş rl.s ATEŞ ETSENE^ ne duruyorsun» J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • JOHNNY HAZARD FRANK Bugün ^venj macejza başu.YOR.OTOMOBİL H/fZS/Z-LA/Z/ı-ÛOHNNy SEN,VAN A*EER'İN KAĞITLARI İLE MEŞGUL.OLUR-KEN BEN HA8ERİMİ pekala Snap.işimiz biter bitmez gidip bir gazinoda biraz e5l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • CİSCO Kİ D HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM l)£N ADÎ KASABA Bu.ORAYA GİRDİĞİM ZAMAN BANA ATEŞ J OSE SAUNAS.ftOD REED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • Yazan:HAROLD ROl Saçmalama Marge.Kabul etsem de nafile.Para ergeç biter.Hiç bir iş tutamam ondan sonra.Müflisi kimse istemez.Marge,konuyu değiştirdi:Bu sabah oğlandan mektup aldım yine.Evet.Ne diyor?İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • HAZRET YAZAN:RE Fİ' CEVAD ULUNAY KABUL EDİLMEYEN ÜÇ TEKLİF Benî Kurayza kalesinde Ka'b'm evinin geniş avlusunda Benî Kurayza reisleri ile kavmin ileri gelenleri toplandılaı\Bâzı kadınlar da çocukların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • f.BİZ KADINLAR Neyyire lİİîiİiîöötll Festival gecesinden düşünceler D ÜN AKŞAM,Şan sinemasında.Üniversitelerarası,Enternasyonal Tiyatro Festivalinde idim.Belgrad Üniversitelileri «Aryan Caste'm Hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Bdrikâd'ın ötesinde TEFRİKA NO.6 KftOl C «Hepsi bıı kadar olsa.Hasına daha ne işler açtılar.Dün akşam Sâdık,o küçük kahpeyi almış,benini eve getirmiş.İçiyorlardı.Üstlerine gittim.Busuna i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1956
  • VİTA ile yemeklerim daha iyi olur.ve daha ucuza gelir çünkü Vit a paramın en iyi karşılığıdır.Hakikaten,VITA'yı muntazaman kullandığım takdirde,her yemeğin besleyici kıymetini arttırmakla beraber,mutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • Uzun saçlar mı Kısa saçlar mı Ne ehemmiyeti var Her kadın saçlarını modaya,zevkine ve güzelliğinin tarzına göre tanzim eder.Kısa saçlar gayet pratiktir.Evet,fakat uzun saçlar ise o kadar güzel ki-ROJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • Çok müessir bir "koku-giderici* olan ODO-RO-NO terlemeğe ve terden mütevellit nahoş kokulara tamamen manî olur.Daima sabah banyosundan çıktığınız,andaki taravet ve zerafetinizi muhafaza etmenizi sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • Pan American'm 24 senelik emekdan Capt.Charles R.Titus ile oğlu Yardımcı-pilot John L Titus Pan American'm tecrübesi babadan oğula intikal eder.20.000 saat uçuş tecrübesine sahip baba ile yardımcı-pil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • NUSRET BORA TELEFON:44 84 62 P,K.938 CALATA-İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • Devlet Tiyatrosu Opera Bölümü ŞEHİR DRAM TİYATROSUNDA 19 20 Kasım Pazartesi Salı Saat 21'de CAVALLERİA RUSTfCANA ve PALYAÇO 3 üncü ve 4 üncü temsillere abone olanların abonman kâğıtlarıyla birlikte Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • ET VE BALIK KURUNU İstanbul Şubesi Müdürlüğünden Zeytinburnu Et Kombinamızda 31.12.1956 akşamına kadar kesimleri yapılacak koyun ve sığırlardan istihsal olunacak iç ve çöz yağlariyle deri kazıntısı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • IHâlliıget Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.11.1956
  • HİCRÎ 1376 Kebiür ahır ıs CUMA 16 KASIM 1956 Günej Öğle İkindi Akçam Yatsı İmsak 1372 Kasım VAKİT VASATİ EZANİ 6.48 11.59 14.34 16.50 18.25 5.06 1.58 7.08 9.44 12.00 1.35 12.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1956
  • Si N emaSkoP bize düşen vazife Alâkasızlık var diyemiyeceğim.Kaç gündür bu maçın lâfı olnyoı Gazeteler autun sütun yazıyor.Millet de bilet için seferber oldu âdeta.Fakat hani bizim gözümüzde büyütüp «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1956
  • Eşiak Aykaç diyor ki:POLONYALILAR DAHA ZİYADE MÜDAFAA OYUNU OYNAMAKTADIRLAR.BİZ İSE HÜCUM TAKDİĞİ TATBİK EDECEĞİZ.Tek seçici Eşfak Aykaç Polonya takımı ve bugünkü taktiğimiz hakkında aşağıdaki mütemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1956
  • 1 Maçla 3 oyuncu değiştirilecek)Bugünkü milli maçta biri kale-ci olmak sartiyle,3 oyuncu deg ğişebilecektir.S Polonyalılar sahaya şu tertiple çıkacaklarını bildirmişlerdir:g Szymkowiak «kaleci No.1 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1956
  • NtZAMETTİN KIRŞAN MELBOURNE'DA İ K İ TOPLANTIYA KATILACAK Diğer taraftan Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan yarın Melboume'a müteveccihen İstanbul'dan hareket edecektir.Nizamettin Kırşan Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1956
  • Güreşçilerimiz bugün kurban kesiyor Pazar gecesi Karaşi yoluyla Melbourne'a hareket edecek olan güreşçilerimiz dün sabah Kayış dağına doğru kısa mesafeler içinde koşmuşlardır.Bilâhare de minder idmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1956
  • Bugünkü maçta galibiyet şansı Türk Takımı udadır Wî SAĞBEK SAİM Sakin ve emin SOLBEK BASR1 Hele şahlanırsa.SAĞHAF MUSTAFA Milli mac adamı SANTRHAF NACİ Kale önünde kale.Y ON Y v Bu yazı hâlen Polonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.11.1956
  • ıvaid 30,31 ve 32 sene önee almış olduğumuz üç mağlûbiyetin revanşı bugün oynanıyor italya'da bir millî maçtan önce telâşlı bir müşteri lokantaya girer.Kendisine arzuladığı yemeği soran garsona:«Getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor