Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • ~lf «¦fe?I V İ S İÜ fi m:m lfâ%} 1 siy 3$y Is ili 11 3 8*J m rv5 m i f 1 i t^4t:mfcı&m t X S wgm^ «1 19 mm wifc* i 1 7 İP** K-yi i.$ğ j& IH ip^w JPk ^**iyNâİ ti.i £1;M WS8ftWWx-mm fTT,»L 4* ¦sm» jp S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • Teknik sebepler yüzünden hareketleri bir gün tehir edilen İlk Polis Kuvvetleri bugün Mısır'a çıkıyor Ruslar,dün de Kanal bölgesine gönüllü gönderme tehdidinde bulundular.Birleşmiş Milletler Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • Birleşmiş Milletler toplantılarına katılacak heyetimiz gitti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDFN] ANKARA,13 Birleşmiş Milletlerin Genel Asamblesi'nin 11 inci oturumuna katılmak üzere Türk hey'etl bugün Amerika'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • IRAN ŞAHININ KIZI NİŞANLANDI 3 [ANADOLU AJANSI] TAHRAN,13 İran Şahı,bugün kızı Prenses Şehnaz'ın Musaddık hükümetini deviren General Zahidinin oğlu Arda Şir ile nişanlandığını ilân etmiştir.Şahın eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • EN SON HABER Mîndszenty'nin Eisenhower'e mesajı [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,13 Beyaz Saray sözcüsünün dün akşam bildirdiğine göre,Başkan Eisenhower,Macar Başpiskoposu Kardinal Mindszenty'den bir mesaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • Hür.P.haricî meseleler hakkında müzakere açılmasını istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN'] ANKARA,13 Hürriyet Partisi Haricî meseleler hakkında müzakere açılmasını isteyen bir takriri Grup Başkan Vekilinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • Macaristan'daki durumu kontrol altına alabilmek için Rus Liderleri Budapeşte'de Kruşçev'in grevi önlemek için Başvekilliğe getirmeye çalıştığı Nagy,Rusların çekilmesini şart koştu Milliyetçi Gl.Halele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • *y.7-KAHRAMAN MACAR MİLLETİNE YARDIM KAMPANYASI MACAR MÜLTECİLERİNİ Türkiye de kabul edecek Gazetemizin teşebbüsü Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğine Aksettiriliyor.Kızılay 500 kişiyi barındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • Karamanlis TÜRKİYE'Yİ itham ediyor Yunan Başvekili,Balkan Paktını bozduğumuzu,NATO'yu ise sarstığımızı iddia ediyor [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,13 Yunanistan Başvekili Constantine Karamanlis,dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • Rock and Roll Dansı medenileştirildi IANADOLU AJANSI] PARİS,13 Birçok memleketlerin gençlerini çileden çıkaran,âdeta cezbeye getiren cRock And Roll dans nın pekâlâ medenileştirilebileceğini.Parisin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1956
  • Kıbrıs'taki radarlara ait çok mühim evrak çalındı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,13 Bugün bildirildiğine göre,Kıbrıs adasındaki radar tesisleri teferruatına alt bâzı evrak Londra'da çalınmıştır.Evrak,cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • İKTİSAT ve TİC Hazırlayan.Dr.Halûk CILLOVI Dünya hâdiseleri ve piyasa Macaristan ve #»veyş hâdiselerinin bugünlerde piyasa hareketleri üzerinde geniş ölçüde müessir olduğunu görüyoruz.Pamuk müstahsili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • SELANİK BANKASI KIŞ KEŞİDESİ 25.000.LİRA Bir Müşteriye 15.000.LİRA Ayrıca 5 Aded l.OOO.Liralık 5.000.TL:10 Aded 500.Liralık 5.000.TL.Tafsilât gişelerimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP DOKSAT BADEMCİK AMELİYATININ MAHZUR ve İHTİLATLARI 1)KANAMA:Ameliyattan sonra en sık rastlanan komplikasyondura)Reaksiyoner kanama:Ameliyattan 2-3 saat sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • Illlll llllllllllllIHııu unu mutunu,İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Ekrem Kongar 13.30 Haberler 13.45 Oyun havalar Radyo Bağlama Ekibi 14.00 Küçük Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir tasarruf vâsıtası Amerika galibi,dünya mağlûbu.2 Cömert kişi.3 Bir sıfat eki Bu da öyle Halk.4 Duman yolu Bir gıda maddesi Bir Avrupa nehri.5 Çavuş kuşu,hüdhüd İnkılâb softal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • tifr OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Az konusunuz.Kulak kesiliniz.Müşküllerinizi halletmenin yolunu öğreneceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 SnbatJ Talih yine gülüyor.Alış verişten kazançlı çıkacaksınızf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • r.v.1 ¦KG X-yr& os 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ r!ro İÜ liralık kupürler halinde satışa çıkarılmıştır.E M İlT VE KÜLFETSİZ İRAT m m 5 faiz eetirir 1 I I Vergisi yoktur 1 «s Kolayca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • Millî Emlâke ait arsaların satışı devam ediyor Millî Emlâke ait arsaların satışlarına devam edilmektedir.Bu arada Millî Emlâk Müdürlüğü,imar durumları tesbil ve fiatları takdir ettirilen arsaları peyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • BİR ARSADA SEKİZ ADET HALI BULUNDU Evvelki gece Emirgânda,İstinye caddesinde devriye gezen memurlar,o civardaki bir arsada,bir çukur içinde sekiz adet halı bulmuşlardır.Tahkikat yapılmakta,halıların h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • Bir hırsız şebekesi yakayı ele verdi Evvelki gece arama tarama yapan memurlar tarafından Şişlide yakalanan Ahmed Civelek,Osman Gök ve Mehmet Yıldırım adında üç kişi bugün adliyeye verileceklerdir.İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • İki randevu evi basıldı Şehirdeki baskınlarına devam eden Ahlâk Zabıtası memurları,evvelki gece Samatya ve Şişlide bastıkları iki randevu evinde 3 çifti uygunsuz vaziyette yakalamışlar,bu arada Beyoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • 5 SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangalt Tel:48 65 02)1 1 Cenderlika Kan raman Kız)Hint fil mi Türkçe.2 Tar zan Korkunç Diyarlard;J.Weismuller Türk çe.A L K A Z A R Tel 44 25 62)Kara Sevda Türk filmi.ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • KIS A HABERLER GÜLHANE Parkı kış aylarında da saat 24 e kadar açık bulundurulacaktır.Bu arada parkta inzibatı temin için daimî bir de karakol teşkil edilmiştir.FİLTRELİ fosseptik tesislerini İkmal etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • Kayınpederini dövdü kaynanasını bıçakladı Sütlüce'de cereyan eden kanlı hâdiseden sonra firar eden suçlu damat aranıyor Zabıta,Sütlücede cereyan etmiş olan kanlı bir aile kavgasına el koymuştur.Bu sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • I Rusya'nın dışındaki ve I içindeki muhalefet rlŞINDAKİNİ Polonya'da ve Macaristan'da gördük.Sovyet tahakkümüne ve zorba komünist rejimine karşı bu memle-İ ketlerdeki ayaklanmaların samimîliğinden şüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • Talebeye karma aşı yapılıyor Şehrimiz Maarif Müdürlüğü sağlık teftiş heyeti tarafından dünden itibaren ilk okullarda karma aşı tatbikatına başlanmıştır.Tifo,tatanoz hastalıkları için yapılan bu karma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • Finike ve Alanya'da bol narenciye toplandı Finike ve Alanya limanlarında mevsim dolayısiyle çok miktarda narenciye toplanmış bulunduğundan,toptancı tüccarlar,Denizcilik Bankasına müracaatla vapur iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • Belediye bir kısım emlâkini yakında satışa çıkarac ŞEHİRDEKİ İMAR FAALİYETİNİN AKSAMAMASI İÇİN VİLAYETTE BİR TOPLANTI YAPILDI Belediye Reisliği,İmâr ve istimlâk işlerinin sür'atle yürütülebilmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1956
  • İki telefon kumbarası daha çalındı P.T.T.İdaresinin telefon kumbaralarına dadandığı anlaşılan ve son bir ay içinde muhtelif semtlerde 4-5 kumbarayı kırıp,içindeki paraları almış olan meçhul hırsız vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • v,TAKVİMDE BİR YAPRA İ t ı Kömür ve Ceza DÜNKÜ,evvelki günkü havanm güzelliğine pek itimat etmeyin.Kış adamakıllı gelmiştir.«Dur bakalım,daha pastırma yazı var» diyenler de bir kelime oyununa kurban o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • AMERİKAN KÜLTÜR ANLAŞMASI Mecmualara abone olmak,abonelerini yenileme ve Amerika'dan kitap getirtmek isteyenlere büyük kolaylık temin etmektedir.Derhal müracaat ederek mufassal katalog isteviniz.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • 28 AK ALIK SENE SONU ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTEMİZ z s H Ol 1 adet 6 daireli,bahçeli APARTMAN 6 adet 2 şer daireli,bahçeli APARTMAN 4 adet ikişer APARTMAN dairesi LU 2 adet bahçeli EV OT İÜ 1 Ol 1 adet 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • IA.P.I İYİ| EÇTİ Mühim bir ameliyat geçiren Amerikan Hariciye Vekili John I ILCy I I Foster Dulles halen hastahanede istirahat etmektedir.Başkan yardımcısı Richard Nixon,Dulles'i ziyaret ederek kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Polis tayın bedellerinin artırılması muhtemel Polis tayın bedellerinin arttırılması hususunda B.M.M.ne sunulan bir kanun teklifine dair Ankara'dan gelen haberler Emniyet camiasında memnuniyet uyandırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Üniversite Jerarası Kuru!tonlanıvor Üniversitelerarası kurul,22 kaşımda Maarif Vekili Ahmet Özel'in başkanlığında şehrinıi7fle toplantılarına başlayacaktır.Bu toplantıda,Üniversitelerin müşterek mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Sayın Öğretmenler ve Çocuk Velileri Çocuklar için en iyi hediye,okul kitaplıkları için en kıvmetli hazine REMZİ ÖZYÜREK YAYINEVİ'nin ÇOCUK KİTAPLARIDIR Roman Hikâye Piyes Tarih Bilgi Bol resim,renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • M Muammer KARACA Sf£' YARIN AKSAMDAN İTİBAREN MİLLÎ İHTİKÂR Anonim Şirketi GÜLÜNÇLÜ ve TAKLİTLİ OYUN 3 P erde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE BANA Bİfe MAKARONÎ GRAMOFONO*!i lifi MJİii)MANFRED SCHM1DT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • TANRILAR DİYARI NEPALı* HİNDİSTAN Köpoucıiz Af/r DENİZ f^^AĞ/^ij^mpm^m Banaras'la cüzzamlılar tarafından kuşatıldık 24 Delhi'nin gece kulüplerinden birinde otururken,Türk şetaretinin üçüncü katibi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • KASIMPAŞA AJ ANSIM1ZDA 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AJANLARA ZARİF ve NADİDE HATIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR AYRICA ı YIL SONU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI GUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • OKUL KAÇAKLARI TAKİP EDİLECEK Okul saatlerinde,öğrencilerin kahve ve sinemalarda dolaşmaları konusunda son günlerde artan şikâyetler Maarif Müdürlüğü tarafından ehemmiyetle ele alınmıştır.Emniyet Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Demiryolları işçilerine 3 maaş ikramiye veriliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünce teşkilâttaki işçiler yılbaşına kadar maaşları nisbetin* de 3 ikramiye verilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Ankara'ya gönderilen sebzeler dondu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Ankara'da soğuklar sıfır civarında devam etmektedir.Soğuklar sebebiyle Ankara'ya hariçten gönderilen sebzeler don tutmaktadır.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Bir genç babasını döven adamı öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,13 Dün Karacabey kazasına bağlı-Fevzipaşa köyünde bir cinayet işlenmiştir.Cahit Nizam adında 19 yaşında bir genç,babası Ali Nizam'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • MECLİSTE BUGÜN SÖZLÜ SORULAR GÖRÜŞÜLECEK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Encümen seçimlerini tamamlayan Büyük Millet Meclisi yarından itibaren maddeler üzerindeki çalışmalarına başlayacaktır.Yarınki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Peynir,yağ ve yumurta FUTLARI ÎESBİT EDİLDİ İktisâd Vekâleti tarafından konulan narha göre peynir perakende 140-330,tereyağ 650-900 yumurta 18-20 kuruş arasında satılacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • [İLHAN DEM İRELİ VI IS II M ACI TAMAMI Aillll Kabataş Araba Vapuru Meydanının genişletilmesi için İnhisarlar Umum Mü-YİMLmAol I AMAHILAIIIJI durluğu binasının ön kısmının yıkılması «ma ermiştir.Kazanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1956
  • Üç CMP Ocağı Hür.P.ne geçti Elâzığ Meb'usu Suphi Ergene ile Emekli Orgeneral Abdülkadir Seven de Hür.P.ye girdiler Bir kaç gün önce D.P.den istifa eden Elâzığ mebusu Suphi Ergene,Hür.P.Elâzığ teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • CİCİ CAN ffTİ NENEDE OLOUoUNjZ'J İPiöj 5ÖR JYORUM.ı-Utf' SKİN,MSYOANA f.VAPABBİ!AÇLIKTAN BİTAP 8£ HALPP BUHJNfâ HURİYE;ÇIĞU61 İLE.Bİ-RAZ TO&KLANDl V£ İÇ£i?İ 6İR-0İ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • evet adamlardan b s ORADA SAtO-ANCYOR.BacaiclASini CORuVPR M\ ci\ğj«4?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • ClSCO KİD MA GAYRET DİABt-O 3 BİRKAÇ SANİYE T".SONRA HE(IFİYETİŞECE-V6IZ.j OSE SAirHÂS.tOD ftİEÇD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN ANNEM EVDİ OLMADIKI ZAMAN BABAM PÜR.FİYAKA 3ğP V KEsıüyoe ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • BIRAI Yazan:HAROLü KÜJ Bilmem ki,yapılacak şey kaldı mı?İnan,bilmiyorum.İş hayatının,yazılmamış bir kanunu vardır:Müşteri dâima haklıdır.Siz ne düşünürseniz düşününüz,ne hissederseniz ediniz para etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN REFİ' CEVAD ÜLÜNAY İbni Nebaş size bâzı mâruzâtta bulunmak istiyor.Resûlallah,Kays'e döndü:Yâ İbni Nebaş!Seni dinliyorum.Kays etrafına bakındı.Ashabdan hiç birinin yüzünde ona karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • ^VÜ*HİUWi«MHiHUUUHHUmHiHHİV)BİZ KADINLAR FÂNTAZİ «istanbul'da yılda 16.000 kişi ölüyor.Üçte bitinden fazlası külliden.Zavallı ağızsız,dilsiz kalbimiz çeke çeke dama divor,nihayet.Kabahat hep İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Barikad'ın ötesinde!TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Halitle Bann yeni nişanlandılar.Halit si-ğj gorUı eksperidir ve sigortalı bir fabrikanın,sa-M hibi tarafından kasten yakıldığını anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1956
  • ilk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GO 5 HOCA ONLARI MEKTEPTEN KOVMUŞTU On iki yaşında olmasına rağmen üçüncü sınıfı okuyordu,lâkin azmetmişti."Bundan sonra gecesini gündüze katacak,kaybettiği,bomboş geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Her gösterildiği sinemada halkımızın büyük rağbetine mazhar olan senenin en beğenilen filmi GÜNAH KÖPRÜSÜ Baş Rollerde:MİNE COŞKUN KENAN PARS SETTAR KÖRMÜKÇÜ AHMET T.TEKÇE AYHAN BATU Bugün matinelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • BEŞİKTAŞ YILDIZ Sinemasında Matinelerden itibaren RENKLİ Mil PPriÜCrÇ| TÜRKÇE DEBRA PAGET HLIlOLOI İFFERY HLNTEB Sinemaskop Türkçe VATAN HAİNİ Renkli CORNEL YiEDK fflIfUl liHlIlI ANNE Seanslar:V.Haini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Umumî arzu üzerine JANE RUSSEL tarafından fevkalâde bir surette yaratılan PARİS ÇILGINLARI Renkli Süper Filmi LÜKS Sinemasında bir hafta daha gösterilecektir.İlâveten:YENİ FRANSIZ AKTÜALİTELERİ mbhbi—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Kurşun Sanayii Anonim Şirketinden:1 İzabe Fabrikamız faaliyete geçtiğinden saf külçe kurşun satışına başlanmıştır.2 Derecesi 5 ilâ 15 e kadar çinkolu kurşun cevheri aranmaktadır.3 İşletmek üzere kurşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Soğuk algınlığı ve bütün ağrılara karşı Kininli Derman DH Soğuk algınlığı,Nezle,Grip,Romatizma,Baş,Diş,Nevralji ve bütün ağrılarara karşı.Her eczanede bulunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Sınaî Teşebbüslere Tesis kredisi ecnebi sermaye iştirâkL ist.P.K.686
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Bu akşam saat 21.15 ten itibaren SARAY SİNEMASINDA Bütün Dünyayı altüst eden Sarısın Güzel DİANÂ DORS SARIŞIN FIRTINA Value For Money)Vistavision ve renkli filminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Fabrikamızın malı olan SAHİBİNİN SESİ COLUMBIA ODEON Markalı ESKİ PLAKLARI Satın almağa devam etmekteyiz.Müracaat yerleri:SAHİBÎNÎN SESİ COLUMBİA ODFON Galata Mumhane Cad.İstanbul Katırcıoğlu Rızapasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Cüzzama karşı yeni bir ilâç bulundu [ANADOLU AJANSI] CHICACO,13 Amerikan cüzzamla mücadele cemiyetinin 50 nci yıldönümü münasebetiyle yapılan bir toplantıda söz alan mütehassıslardan İngiliz doktoru R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • INGRİD BERGMAN AMELİYAT OLACAK [ANADOLU AJANSI] PARİS,13 Meşhur Sinema yıldızı İngrid Bergman,Paris yakınındaki Neuilly'de bulunan Amerikan hastahanesinde bu akşam apandisit ameliyatı geçirecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • T.M.G.Teşkilâtının Birleşmiş Milletlere gönderdiği telgraf Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı ve üyesi bulunan:Türkiye Mîllî Talebe Federasyonu,Türk Kadınlar Birliği,Türk Devrim Ocakları ve TEKSİF İşçi F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Konya Garında bir kaâar boş vagonlara bindirdi Meçhul bir şahsın makasları açması yüzünden vukubulan kazada 8 vagon birbirine girdi [Hususî Muhabirimiz Ali İhsan Tuua'dan] KONYA,13 Meçhul bir şahsın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Karamanlis Türkiye'yi itham ediyor Baştarajı birincide tır.Münasebetlerimizin İstikbali İngiliz ve Türklerin Kıbrıs meselesinde haklı ve adalete uygun bir hal çareci bulunmasını kabul etmelerine bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Miliâ&ıef Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazt İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • İlk polis kuvveti bugün Mısır'a çıkıyor Baştarafı birincide RUS TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR [ASSOCtATED PRESS] MOSKOVA,13 «Izvestia» gazetesi,Mısır'daki «Ateş Kes» emrinin daha birinci adım olduğunu yazmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • PARLÂMENTO Hey'etimiz Bangkok'ta [ANADOLU AJANSI] BANGKOK,13 Milletlerarası Parlâmentolar Birliği konferansında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek olan Fatin Rüştü Zorlu'nun başkanlığında,Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • lira ıkra 50.000 liralık büyük FAY* müsabakası devam ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1376 14 1372 RebiUl' fthır KASIM Kasım 11 1956 1 VAKM r VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.46 11.58 14.36 16.52 18.26 5.04 1.54 7.06 9.44 12.00 1.34 12.12 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • B.ALMANYA'YA JET UÇAKLARI VERİLDİ [ANADOLU AJANSI] FUERSTENFELDBRUCK Batı Almanya)13 Yeni kurulan Batı Almanya hava kuvvetleri bugün ilk jet uçaklarına sahip olmuştur.Bu uçaklar Birleşik Amerika taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Gümrüklerdeki eşyanın fiatı tesbit ediliyor Gümrüklerden tasfiyesi icabeden eşyanın değer fiatını tayin edecek olan komisyon İstanbulda toplanmaktadır.Değer fiatının tesbitinde:Malın normal Cif kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • "Füze harbi Rusların intiharı olacaktır,NATO'nun eski Başkomutanı General Gruenther NATO'nun kuvvetli mukabele kudretine sahip olduğunu söyledi [ANADOLU AJANSI] LOUVECIENNES,13 Avrupadaki Müttefik Kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • SON SÖZ TÜRK SEYIRCISİNINDIR.KEMAL FİLM SAYIN HALKIMIZA HER BAKIMDAN EN MÜKEMMEL TÜRK FİLMİNİ TAKDİM ETMEK LE ŞEREF DUYAR İNTİKAM ALEVİ BAŞ ROLLERDE:AYHAN IŞIK KENAN PARS DENİZ TANYELİ TURGUT ÖZ AT AY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Uzun zamandanberi beklenen JOHNNY GUITAR filmi 20 Kasım Salı Suareden itibaren ŞAN Sinemasında Biletler gişelerde satılmaktadır.Tel:48 67 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1956
  • Rus Liderleri Budapeşte'de H Baştarajı birincide göre,işçiler iş başı yapmak üzere şu şartları ileri sürmektedirlern Imre Nagy tekrar Başvekilliğe getirilmelidir.Rus askerleri bütün Macaristan'ı terke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.11.1956
  • KISA HABERLER CİHAT AKMAN,POLONYA MAÇINDAN SONRA ANTRE-NÖRLÜKTEN AYRILACAK Millî takım antrenörü Cihat Arman Polonya maçından sonra Millî Takım antrenörlüğünden ayrılacağı haberinin dün doğru olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • OLİMPİYAT KOMİTESİ TOPLANIYOR [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Millî Olimpiyad Komitesi Perşembe günü son toplantısını yaparak Olimpiyad hazırlıklarını gözden geçirecektir.Umum Müdür Nlzamettin Kirşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • 225^ AVCILIK Turhan TAMERLER ÇULLUK Geçen hafta mevsimsiz yağan kar yüzünden,perşembe ve cuma günleri,Vilâyetin her iki yakasındaki meralarda,Çamlıca etekleri ve Tarabya sırtlarına varıncaya kadar gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • Polonya Maçından sonra Basri futbolu bırakacakmış Dün Fenerbahçe kulübünden şöyle bir haber sızmıştır:Solbek Basri Dirimlili futbolu bırakacak!Basrinin bu şekilde karar verrr^ş olmasının sebebi bilinm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • Boks birincilikleri ocak ayına tehir edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Türkiye Boks birincilikleri Federasyon tarafından bâzı sebepler dolayısiyle ocak ayı nihayetine tehir edilmiştir.Birincili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • Voroş Löbogo 6 Liege 2 [ASSOCIATED PRESS1 Macaristanın tanınmış futbol kulüplerinden Voroş Löbogo Frenç Varoş)burada yapmış olduğu karşılaşmayı mükemmel bir oyundan sonra büyük bir farkla rahatça kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT CK P OYUNLARI İNGİLİZ KAFİLESİ DON SABAH ŞEHRİNİZDEN GEÇTİ 50 kişiden ibaret İngiliz Olimpiyat kafiles^ dün sabah hususî bir uçakla Yeşilköy'e gelmişler ve kısa bir tevakkuftan sonra Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • iiı.mi.ııımıım.mı.ıı.ı,'P!JJJUmW.j!l!İB?W i.ııı.ııı.ıij.ıııı,ııı.ıııı.»kim.M\nı inı»\mn\mm\ım*mmm [SAMİ ÖNEMLİJ BİR DEVREI İK GAYRETE BİR TEK GOL otuzuncu dakikada Isfendiyarm kula ile verdiği pası Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • Fenerbahçe,Demirspor'la bugün oynuyor THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,13 Fenerbahçe futbol takımı ikinci karşılaşmasını yarın bugün)Demirsporla yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • F.Bahçe G.Saray Millî Takıma OYUNCU vermiyecek Federasyon,millî maç için 500 numaralı ve 200 kapalı tribün bileti vermediği takdirde bu yolda harekete karar verildi Fenerbahçe ve Galatasaray kulübü id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1956
  • cumartesiye hareket edecek Güreşçilerimiz kilo düşüyor GÖTÜRÜLECEK DÖRT HAKEM MEVZUUNDAKİ MÜNAKAŞA HALÂ BİTMEDİ.HAKEMLER "HESAP SORUYORUZ,DİYORLAR.Olimpiyadlara gidecek milli güreşçilerimiz dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor