Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1956
  • pg n r 5^ i I tm xf:iM i Ömer Besim VEFAT ETTİ Uzun yıllar memleket sporuna ve sonra da basma hizmet etmiş olan Ömer Besim Koşolay dün saat 16.15 de vefat etmiştir.1899 yılında İstanbul'da doğan Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1956
  • İNGİLİZLER,SON AYLARpA MISIR'A 1300 RUS TEKNİSYENİ VE MÜHİM MİKTARDA MALZEMENİN SEVKEDİLDİSÎNİ AÇIKLADI Hususî surette giden Ümit Deniz'den TEL AVİV,11 Birleşmiş Milletler polis kuvvetlerinin Mısır to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1956
  • Budapeşte'de cereyan eden korkunç muharebeler sırasında parçalanan,Tuna üzerindeki Margaret köprüsü ve gündüzleri gizlenerek,gece Rus kuvvetlerine baskınlar yapan istiklâl mücâhitlerine mensup bir Mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1956
  • BİR HIRSIZ GİRDİĞİ EVDE ÖLDÜRÜLDÜ Vakit,gece yarısını geçmiş,saat 3.30 a yaklaşmıştı.Yatağından korku ile doğrulan genç kadın,dışardan,hol tarafından gelmekte olan tıkırdıya bir defa daha kulak verdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1956
  • PAKİSTAN Başvekili geliyor [ASSOCIATED PRESS] KARACİ,11 Pakistan Başvekili Suhraverdi'nin Ortadoğu'daki durum etrafında temaslar yapmak üzere Ankara,Bağdat ve Suudi Arabistanı ziyaret edeceği resmî ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1956
  • KAHRAMAN MACAR MİLLETİNE JM YARDIM KAMPANYASI AÇIYORUZ Hürriyet için çarpışan Macarlar yardıma muhtaçtır.Onlara karşı milletçe duyduğumuz alâkanın büyüklüğünü yapacağımız teberrular ispat edecektir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • "iv"-I 5 l'l •Viö •MÖ 1956 Birinci tertip V.V DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ 5 faiz getirir Vergisi yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • K I S A HABERLER S ŞEHİR içindeki cami,medrese ve sebillerin tamiri için Vakıflar İdaresi bu yıl 979.270 lira ayırmıştır.Eski eserlerin tamiri için geçen yıl 391bin 872 lira sarfedilmişti.BELEDİYENİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Sayın Öğretmenler ve Çocuk Velileri Çocuklar için en iyi hediye,okul kitaplıkları için en kıymetli hazine REMZİ ÖZYÜREK YAYINEVİ'nin ÇOCUK KİTAPLARIDIR Roman Hikâye Piyes Tarih Bilgi Bol resim,renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • tt K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Mesleğinizle İlgili güzel haberler alacaksınız.İh mâl etmeyiniz.İstikbali niz onlara bağlı.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] His hayatınızda neş'e başlıyor.Sevindirici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • İM.İlli.Illll.İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 I Dans müziği ve hafif melodiler I 13.00 Şarkılar.Rıza Rit 13.30 E Haberler 13.45 Saz eserleri.Yek-ta Akıncıoğlu ve arkadaşları 14.00 Öğle konseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP DOKSAT Bademcik ameliyatına nasıl hazırlanılır Bademciklerin ameliyatla alınması bir hekim tarafından kararlastırılmışsa,vakit geçirmemek lâzımdır.Ameliyat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • BEYOĞLU ŞUBEMİZ HİZMETİNİZDEDİR Zari!Açılış Hâtıraları Ayrıca 10 EV VE 150.000 Lira Yılsonu ikramiyesine iştirak hakkı Gişelerimiz 9 20 arasında açıktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • ü HAFTA NİL İLE TUNA AKASINDA.Bu nâzik,buhranlı günlerde dünyanın bir gözü Orta Doîu'da,diğer gözü de Doğu Avrupa'dadır.Nil kıyılarına sükûnet avdet etmiş,kan dökülmesine ve milletlerarası gerginliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Bakırköy Ajansımız BUGÜN ZARİF AÇILIŞ HÂTIRALARİLE Hizmetinize Girdi GARANTİ BANKASI 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Bilet karaborsacıları takip ediliyor Belediye murakıpları dün 5 kişilik bir ekip halinde bilhassa Beyoğlu semtindeki sinemaları kontrol etmişlerdir.Murakıplar sinema biletlerinin karaborsaya intikalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Anadolu yakasında yolcu nakliyatı arttı Kadıköy ve Üsküdar semtindeki tramvay seferlerinin arttırılması ve tramvayların işlemediği semtlere otobüs işletilmesi suretiyle münakalenin kolaylaştırılması b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Oto tamircileri de çarşı kurmak istiyorlar Oto tamircileri ve yedek parçacıların çarşı kurmak maksadıyla yaptıkları teşebbüs müsbet netice vermiştir.Tamircilerin çarşısı Zincirlikuyuda olacak,200 dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Tabiî gaz sondajlarına devam ediliyor Muratlı civarında yapılmakta olan tabiî gaz sondajları genişletilmektedir.Halen 500 metreye inilmiştir.Daha derinlere inebilmek için Amerika'ya sipariş edilen son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Benzin istasyonlarında gaz satılacak Benzin istasyonlarında gaz satılması için teşebbüse geçilmiştir.Gazın litresi,kab getirmek suretiyle 30 kuruşa verilecektir.Bu suretle bâzı semtlerde müşahede edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • Turist dövizi ile ilgili yeni kararlar alınacak Turist dövizinin ihdası ile alâkalı olarak yeniden bâzı kararların alınması bahis konusudur.Belirtildiğine göre yabancı memleketlere gideceklerin döviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 En güzel kaside ve mersiyenin şairi Alay bayrağı.2 Barbar bir kavim Bir renk.3 Baş dinlendiricisi Gave.4 Rasgele,beklenmedik bir şekilde İle Arapça)5 Alışmak,doymak,kan dökmeye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • SAHTE FATURA İLE MALİYET FİATLARİ ARTIRILIYORMÜJ Bâzı loptancılarm Anadoluya sevketlikleri mallardaki Hal yüksekliği dikkati çekiyor.Bâzı toptancı ve perakendecilerin muvazaa yolu ile Anadoluya mal se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • SİNEMALAR J Paris Çıl-Renkli Paris Çıl-Renkli Âsi Uenç-BEYOĞLU AKİN Pangalti)Tel:48 65 02)1 Dünyalar H â k ı m i Gregory Peck Türk çe.2 Kaçakçılar Kraliçesi Maureen O'Ha ra Türkçe.A L K A Z A R Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1956
  • SEKE RBA NK İlli ama* ı vv-y 22 inci ERZURUM BUGÜN AÇILDI ŞEKERBANKŞEKERBANK|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • TANRILAR DİYARI NEPALve HİNDİSTAN ÜMİT DENİZ fo&ğA*f^ HİNTLİ,KAVALINI CALİP YILANLARI OYNATMAĞA BAŞLAMIŞTI Yılanlarla Mangalar ARASINDAKİ SAVAŞ 22 Sabah uyandığımız zaman dışarıda yağmur hâlâ akşamki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • ULUDAĞ'DA BİR ODUNCU AYI İLE YARIM AAT BOĞUŞTU he ası [HUSUSÎ MUHABİRİMİ/DEN] DOKURSA,i i Uludağ'da bir oduncu bir ayı yarım saat kadar boğuşmuş İsl^evketiye köyünden Rüstem Salih n mda bir oduncu,Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • t^esmî otomobillerden atin bazıları satılacak J [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,ıı İİRili Vekâletten vilâyete Jİen bir yazıda bundan böyle bâzı res-3 otomobillerin satılması bildirilmişyofl Vilâyet bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • ve İmamları dolandıran f bir genç yakalandı lâ![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Polis bugün şehrimiz İthamları ile hayır sahibi birkaç şekercla:firmasını dolandıran yaman bir gent yakalamıştır.İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • ^kullarda talebe için ucuz d î kantin açılacak Bc* Bilhassa kış günlerinde öğle yemekli ev'er'ne gidemeyen öğrencile-n durumu üzerinde uğraşan Maarif Müdürlüğü,neticede Okul Aile Birlikeı'i ile anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • Bütün trenlere telefon konacak Miadı dolan ray ve travesler değiştikçe tren seferleri de normal hale geliyor Devlet Demiryolları Birinci İşletme Müdürlüğü,tren yollarının yıpranması sebebiyle,sür'at a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • KASIMPAŞA AJANSIMIZDA 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE HÂTIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR AYRICA YIL SONU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI DOGUBANK I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • 7 Ş i.W:'l TKEYSTONE1 Dört Japon askeri,İkinci Cihan Harbinin sona erdiğini ancak bir kaç gün evvel haber almışlar ve 11 scnedenbcri gizlendikleri dağdan inerek resmî makamlara teslim olmuşlardır.Mind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • 1957 YE IKEYSTONE1 HAZIRLIK Moda yaratıcıları,kış ortasında,önümüzdeki yaz için plaj kıyafetlerini hazırlamakla meşgul.Bir çok memleketlerin tanınmış moda evleri,bu hafta Londra'da bir defile tertip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • PRENSES KELLY'NİN DOĞACAK ÇOCUĞU bahse sebep oluyor LANADOLU AJANSI] MONACO,11 Monaco Prensesi Kelly'nin önümüzdeki ocak ayında doğuracağı haberi resmen bildirildikten sonra,Monaco Prensliğinde,çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • Edimbourç Dükü'nün saçları dökülüyormuş [ANADOLU AJANSI] LONDRA,11 Edimbourg Dükü'nün saçları dökülüyor,bu haberi veren dükün hususî berberidir.72 vasında bulunan berber şunları bildirmiştir:Son üç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • ingiltere'de yıldırım boşanmaları müessesesi [ANADOLU AJANSI] LONDRA,11 Douvres şehrinde bulunan bir Fransız dul kadını bir İngiliz avukatiyle birlikte cYıldırım boşanmaları müessesesini» kurmuştur.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • Bursa'mn bir köyünde A t a t ü r k'e gösterilen bağlılık [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,11 Bursa'ya bağlı Kestel köyünde,dün yapılan ihtifalde köylüler Atatürk'e karsı olan bağlılıklarının bir örneğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • Parasız seyahate çıkan iki genç izmir'de açlıktan ölüyordu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Parasız dünya seyaha-'ine çıkan biri Yeni Zelanda'lı diğeri Danimarka'lı iki genç bugün ölüm halinde görüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • DÜŞMANINI EVLE BİRLİKTE YAKMIŞ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Kemalpaşa Savcılığına bugün yapılan bir ihbara göre Şeytan Ali isminde biri,aralarında geçimsizlik bulunan Topal Mahmudun el ve ayakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • %m r*sj IA.P.F1/I FRİNİ YBEf Tll AR lll,'M Siğiliz ve Fransızların işgali altında bulunan Port Said'de,son muharebeler 6WliBflllil I 11* I llaMIl esnasında bir çok evler yıkılmış,yüzlerce kişi ölmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • n ımm ımmmm mimi TAKVİMDEN PİR YAritA Lâfla yardım olmaz MOSKOFLAR,ırkdaşlarımız Macarları yok etmek için genç,ğ ihtiyar,kailin,çocuk demiyor,öldürüyor.Rus kurşunun-E dan canlarını ve hürriyetlerini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1956
  • Bir D.P.kongresinde hâdiseler çıktı Eminönü İlçe kongresinden copla çıkarılan 70 kişilik bir grup Başvekili görmek için gittikleri otelden de karakola götürüldü [NEDRET SELÇUKER]^-Demokrat Parti Eminö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • İÇİ CAN BEDRİ GİDİN,GİDİn7\BURADAN!BEN ŞEYİM!İSTBZ İNANIN,İSTER İNANMAYIN.AMA MUTLAKA 6İPİN &x\G&tMEriN!VVVU r—N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • BENDEN 200.000 RAPEL İSTİYORLAR.HA ĞEÜP ALSINLAR.BAKAU/A OLMAZ.SİLAHI.MIZI KULLANIR.SAK POLİSİM ÂUİKASiNI ÇEK-1 MİŞ OLURUZ.BU KEMERDE ELBET GİZ-LENECEK BİR.VER.VARDIR.BENİ ASLA BULAMAZLAR» NEO?I BURAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • DELİNİN BİRİDİR.BOLT'UN VE HATTÂ KEND YATI 8İ-E ONA vız GELİR MÜDÜR.HA_Bİüyorijm mr.finnerty.fakat elimiz,de yapacak başka birşey.VAR MI 'an |TEKRAR* EDİYORUM BİLLY~ PEKÂLÂ,DOSTUM.Bl_*APT ĞIN* KAHBEÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • JOHNNY HAZARD R0B8İNS DUtğu I vm Stefan 'in İçimde Bulunduğu "İYOR.VAY CANINA BİZİ KURTARAN BU HELİKOPTER.OLDU HERHALDE ÖBÜR UÇAKTA OA STEFAN VARDI.NEYSE İKİMİZE OE GEÇMİŞ OLSUN MR.MEEfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • CİSCO KİD PEKİ GİDELİM.FAKAT BU YOL ÇOK TEHLİKE-ÜDİR.&q&mah&*jî JOSE SAUNAS,töD REED herif 4 Bize 1 ATEŞ ETTİ ŞİMDİ DE KAÇIYOR.t YAKAUYAU M ONU.IN A HADİ,BEN SENİ jjİTAKİP EDİYORUM^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • TOMBIK 81SIKL.E-TİNİZİN LASTİĞİ şişi.R.İLMEK 'STER.0 d ya iyi Ki\HATIRLATTIN.DÖNÜNCE l.ŞİŞİREYİM V/TOMBİK IW| i w I jjj Al IIA 1% VL J/M i ALLAH ALLAM-BU KÜÇÜK MAHLUKUN NE BÜYÜK MARİ CETLERİ VARMIŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN *^ZZZ2332)OSMAN HERGÜN SOKAKLARDA SÜRTECEĞİME GÜZEL BİR KjZ Bulup nİsanlAnsa Barİ BUSUN ŞU GÜZEL.KOMŞUNU M Kİ-I NE OE OLSA ZINI SANDALLA ONDA OA GEZMEĞE,GÖ-BABASININ» TUROU AI KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • BIRAKMA BENİ Ya2an:HAROLD KOBBİNS Çeviren:Seninle Matt Brady'ye köpeğimi bile in:ınamanı ben.Değil ki insanları.İç telefonu açtım.Mickey'nin sesi geldi.Buyurunuz.Bütün personeli buraya,benim odama çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • YAZAN:II E F I Kaledeki erzak bir kaç gün sonra ancak harb edenleri idare edecek.Buna karşı ne düşünüyorsunuz?Benî Kurayza'nın ihtiyar Zübeyr jDnj Bata'sı:Muhammedle yaptığımız ahdi nakzettiğimiz gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • ilk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GOK 3 USTAFA KEMAL'İN ŞAŞIRTAN SUALİ Niçin görmek istiyordu Mustafa Kemal'i?Bir şey istemek için mi?Kat'iyen!Her şeyden evvel merak ediyordu.Vatanı kurtaran bu büyük adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • BİZ KADINLAR Neyyjre Can sıkıntısı BELKİ arasım size de dadamyordur diye yazıyorum.Genç okuyucularımdan bâzdan «Can sıkıntısı» diye bir dertten yaka sil-kiyorlar.Neden,nereden geldiğini bilmiyorlar mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1956
  • Barikad'ın ötesinde!TEFRİKA No.2 Oradan otomobille doğru «Ş.ye yollandılar.Kadri,Kanîi'yu duyunca ters ters bakmıştı.İstanbuldaki hâdiseyi bildiği için kızdan hiç hoşlanmıyordu.»t.tıııt tla sinirli id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • fiJ bağ,diş,ağrıları ile bayanların muayyen zamanlarda ki sancılarını teskin için OPON günde 6 adete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • BEBEK GAZİNOSU Her akşam saat 20 den itibaren sizleri VİYANA VALSLERİ İSPANYOL KASTANYETLERİ ile zevk içinde yaşatacaktır.ISTANBULDA ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ Varyete Caz Dans Atrak^on VİYANALI HÂRİKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Dakikada 8 Kilometre Süratle SARSINTISIZ BİR UÇUŞ BEA ile uçunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • HALI İPLİĞİ İMÂL ETTİRENLERİN NAZARI DİKKATİNE Halı İpliği Siparişi Alınacaktır.Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemize bağlı Defterdar,Bünyan ve İsparta fabrikalarımızda iptidaî maddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Milliııeft Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İ P E K Ç İ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • HİCRİ Pazartesi RUMİ 1376 12 1372 Rebiül' âhır KASIM EKİM 9 19 5 6 30 VAKİ r VASATÎ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşaır Yatsı İmsak ı—6.44 11.58 14.37 16.54 18 28 5 j2 1.50 7.04 9.43 12.00 1.34 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Fennî ve Sıhhî Tesisat Ltd.0.Sıhhî tesisat Kalorifer Klimatizasyon Soğutma Havalandırma ve bunlarla ilgili inşaat işleri müteahhidi olarak emrinize amadedir.ADRES:İstiklâl Cad.349 Kat:3,Beyoğlu,İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • TOPTAN UCUZ-AĞAÇ VİDASI 17X17 toptan 124 Kr.CEHTİ TEGİN:Tahtakale Telefon sokak Yavaşça Şahin Yokuşu No J3/1 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • BULGANİN BEŞLİ KONFERANS TEKLİFİNİ KABUL ETTİ isviçre'nin yapiığı teklifi Eisenhower reddettiğinden toplantının yapılamayacağı anlaşılıyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,11 Sovyet Başvekili Nichola Bulganl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • MISIR ORDUSUNDA RUS SUBAYLARI t Baştarafı birincide göre,100 tank,Rus modeli 1000 vasıta,200 top,Rus modeli tüfekler,eşya dolu depolar,en son model bir radar istasyonu,7000 ton mühimmat,2.5 milyon lit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Budapeşte salgın hastalıktan kırılıyor t Baştaraji 1 incide leri ellerinde silâhları olduğu halde çıkarak dükkânları basmakta ve Budapeşte halkını aç bırakmaktadırlar» demiştir.Avusturyaya gelmeye muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Zorlu,Müslüman Devletleri Bağdad Paktına davet etti [ASSOCIATED PRESS] KARAŞİ,11 Türkiye'nin eski Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu,cumartesi günü yaptığı bir konuşmada,Ortadoğu'da sulhun temini için bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Bir hırsız,girdiği evde öldürüldü t Baştarajı 1 incide Bebekte.Dereboyu caddesinde,bir şirkette makinist olarak çalışan Ziya Esen in evinde cereyan etmiştir.Aslen Balıkesirli olduğu anlaşılan 26 yaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Ömer Besim vefat etti Baştarajı birincide zıh takımın şampiyon on birleri arasında bulunmuştur.Nihayet Ömer Besim kendisini spor âleminde kolay erişilmez bir zirveye çıkaracak atletizm sahasına geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • AVRUPA'DA ŞİDDETLİ KIŞ [ANADOLU AJANS11 GRENOBL,11 Bu vıl Avrupa'da görülmemiş bir derecede soğuk dalgası esmektedir.Şimdiye kadar Fransa'nın bu bölgesinde ısının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Basketbol Ligi başladı GALATASARAY VEFA'YI ZORLU BİR MAÇTAN SONRA ANCAK TEMDİTTE 65-64 YENDİ Basketbol lig maçları dün başlamıştır.Oldukça çekişmeli geçen maçlarda alman neticeler şunlardır:Günün ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • KADIN BER-BER SALONU sahiplerine «nüjde SÜPER Saç kurutma makinaları 19 Kasım tarihinde satışa arzedilecektir.Satış merkezî PATHE Türkiye Mümessilliği Beyoğlu Tepebaşı Aşmalı Mescit No.11.Tel:44 77 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Isviçrede,beynelmilel büroda tescil edilmiş ve resmî gazete ile dünyaya yayınlanmıştır.ASPORAb Asporalin terkibine giren müessir madde bir asırdanberi dünya tababetinde kullanılmış ve şifabahş tesiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • MAKSİM tYATROSU istanbul Opereti İŞLER ASKIDA SON GÜN Yarın akşamdan itibaren Aklım Sana Emanet Çeviren Yusuf Sururi Müzik:Yavuz Eneren.Yeni italyan Şantöz:Andreotti Guliana Yeni Müzikal Atraksiyon Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Senenin en heyecanlı dramı Sinemacı ında görünüz.YÜREKLER ACISI Fransızca sözlü ANTONELLA LUALDİ GİNA CERVİ Son günleridir istifade ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • CENAZEYE DAVET İstanbul Atletizm Ajanlığından bildirilmiştir:Bölgemize bağlı bütün hakemlerle,atletlerin ve atletizm severlerin,bugün öğle namazını müteakiben Beyazıt Camiinden kaldırılacak olan eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Çankırı lig maçları ÇANKIRI,11 Bugün yapılan lig maçında Piyade Okulu-Çankırı Gençlik takımını 2-0 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Adana lig maçları ADANA,11 Bugün yapılan lig maçlarmda Akmspor Incirspor'u 2-0,Seyhanspor Torosspor'u 3-0,Demirspor İdmanyurdunu 2-0 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Afyon lis:maçları [ANADOLU AJANSI] AFYON,11 Şehrimizde yapılan lig maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Doğanspor:2 Karagücü:0 Kalespor:2 Demirspor:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • D EMİ R S P O R İSIKSPOR'U YENDİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,11 Bugün şehrimizde yapılan lig maçları karşılaşmalarında Demirspor,İsıkspor'u 5-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • BURSA LİG M A C L A RI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,11 Birinci küme lig maçlarına bugün de devam edilmiş ve İvazpaşa Demirtaşı 3-1 ve İnegöl İdmanyurdu İstiklâl ile 1-1 berabere kalmışlardır.Günün mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • ALTAY ALTINORDUYU 3-2 MAĞLÛP ETTİ DİĞER MAÇTA ÜLKÜSPOR EGE SPOR'A 2-1 GAIİP GELDİ THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 İzmir lig maçlarına bugün çok kalabalık bir seyirci kitlesi önünde Alsancak stadyomun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • FENERBAHÇE BUGÜN GÜNEŞ'LE OYNAYACAK [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Güneşspor'un davetlisi olarak Ankara'ya gelmekte olan Fenerbahçe takımı yarın Güneşspor'la saat 14 te karşılaşacaktır.Bilhassa bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Güreşçilerimiz bu sabah muayene olacaklar.Dün öğleye kadar istirahat eden güreşçilerimiz,öğleden sonra da Mithatpaşa stadında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçını seyretmişlerdir.Olimpiyat yolcuları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • ÇALDIRAN KOŞUSUNU EMEL KAZANDI ANKARA,11 Hususî)Bugün Ankara Sonbahar Klâsiklerinden Jokey Kulüp Kupası ile Çaldıran koşuları yapılmıştır.30 bin lira ikramiyeli Jokey Kulüp yarışını Bikini,20 bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • II.Profesyonel Lig maçları İkinci profesyonel lig'in 6 ncı hafta karşılaşmaları dün Şeref stadında yapılan maçlarla kapanmıştır.İlk maçta Eyüp,Taksim'e her iki devrede attığı bîrer golle 2-0 galip gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • Ankara Basketbol Birinciliğinde Mülkiye A.GUcii'ne Galip geldi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.11 Bölge basketbol birinciliği müsabakalarına bugün devam edilmiştir.Bugün yapılan üç karşılaşma içinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • ANKARA GÜCÜ G.BİRLİĞİNİ 2 YENDİ ANKARA,11 Zülbahar Sagnak'ın idaresinde yapılan Yolspor Hilâl maçı 3-1 Yolspor lehine bitmiştir.İkinci maçı İstanbul bölgesinden Semih Zoroğlu idare etmiştir.Zevkli çeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • FRANSA RFi CİKA'YI 6-3 MAĞLÛP ETTİ.Paris'teki Colombos Stadında yapılan millî maçta Fransa Belçika'yı 6-3 yenmeğe muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1956
  • İtalya İsviçre 1 1 berabere kaldılar [ANADOLU AJANSI] BERN,11 Bugün burada yapılan İtalya İsviçre millî takımları arasındaki futbol maçında İsviçre takımı maalesef kötü bir oyun oynamış ve netice i 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1956
  • İSTANBULSPOR Beyoğlospor'u YENEMEDİ:1-1 Fenerbahçe SCaclında dün saat II de Ankara Bölgesi hakemlerinden Bedri Çakır idaresinde İstanbulspor Beyoğluspoı karşılaştılar.Az bin^seyirci kitlesi önünde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1956
  • Ankara muhabirimizin bildirdiğine göre,Melbourne Olimpiyadlanna katılacak olan Belçika sporcuları dün gece saat 20.30 da Ankaraya gelmişlerdir.Belçikalı atletler bugün Ankarada bir antrenman yapacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1956
  • 8f »JK.O.3 [SAMİ ÖNEMLİ!'MİM GÜLÜ B^lktaşhlara büyük Ümit vermişti.Sİ İnci dakikada Turgay'ın uzaklaştırmak istediği topn,Merin vakalamı» ve hemen Nazmrye »ktanmatı.Kapalı wwmiw zaviyeye çektiği sütle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1956
  • PROFESYOHEL L G P UAN CETVEL!Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 5 5 16 3 10 Galatasaray 5 5 17 7 10 Beşiktaş 6 3 12 7 8 7 İstan bulspor 5 2 12 9 6 5 Beykoz 6 2 1 3 9 10 5 Kasımpaşa 5 2 12 2 5 5 Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1956
  • H CIIII7 ALTINCI DALf lif Ali A İsfendiyar'ın ortasını,Metin nefis bir pasla Suafa aktardı.Saat da müdafaanı nunut Mİ» I invi UHnlnHUH faydalanarak,yakından bir vuruşla ilk golü artı.[SAMİ ÖNEMLÎ1 n t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1956
  • ıı.unum.T A K I M t UMMSSm TURGAY SAİM ENVER COŞKUN ERGUN B.ALİ İSFENDİYAR METİN SUAT KADRİ GÜNGÖR BÜLENT AHMET NAZMİ RECEP SAMİ NUSRET A.İHSAN METİN EŞREF KÂMİL VAROL BEŞİKTAŞ SEYİRCİ:24.844 kşi HÂSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.11.1956
  • HAKEMİN GÖZÜYLE DÜNKÜ MAÇ «Galatasaraylılar daha ahenkli oynuyorlar» diyen Yugoslav beynelmilel hakemi Stefanoviç dünkü maçın tahlilini aşağıdaki şekilde yapmıştır.«Macar milli takımını 2-1 mağlûp ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor