Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.11.1956
  • KURUCUSU AL N A C KARACAN Cumartesi KASIM 19 5 6 •s A i-•Aİ^TO Ö:ssSV S:v öSiİ|Ş:«ıtik M81* Ş!i;Ş?İŞ S:SMSi:'î s;şŞ:İİII M8 İi&gİŞİŞ $İİİffiS^ g|I &4H V-i i 1 8 y:x-W# ¦V 3» idliilll ÎSI^hŞl:vV:v:v:v:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Bilmece Bulmaca Eğlence dolu bir sayfa-sııt 7.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Haliçte8fabrikanın cereyanı kesilecek Fabrikaların faaliyetine ancak,filtreli fosseptik tesisler tamamlandıktan sonra müsaade edilecek Haliç civarındaki fabrikalardan bir kısmına,artıklarını Halice dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Brezilya'dan 175 ton kahve geliyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Brezilya'dan ithal edilen 175 ton kahve,bugünlerde limanımıza gelecektir.Ayrıca,Tahsis Dairesi de muhtelif vilayetler emrine 5 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • ATATÜRK'ün aziz ruhunu anmak Üzere,Büyük Kurtarıcının ilk eserlerinden biri olan "ZABİT ve KUMANDAN İLE HASBIHAL" isimli kitabı yayınlanmıştır.Ruşen Eşref Unaydın'ın güzel bir giriş yazısmı da ihtiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Bakırköy Ajansımız 12 Kasım Pazartesi günü ZARİF AÇILIŞ HÂTIRALARIYLE Hizmetinize Giriyor GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • I m A I ri*.'İt m m İO Y-'A-W* fes 1956 Birinci tertip X53 Cvrî-I DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ 5 faiz getirir Vergisi yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • MÜNİR NURETTİN SELÇUK İstanbul Radyosunda Yarın gece 20.35 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Her 150 liraya bir Kur'a numarası Liralık Para İkramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • ^Q OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Muhayyileniz oyun edecek.Hayâle değil,tecrübe ve akla uyunuz.KOVA BURCU lxh^ İL*I Ocak 19 Şubat] Eşinizin veya yakınlarınızın üzerindeki nüfuzunuzu baskı haline sokm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • BU LMACA i SOLDAN SAĞ SOLDAN SAĞ.1 Bir züınrü Anka Bir Me i ve.2 Öpen yon Bir ünlej 3 Çiftleştirir g I kundağa koynı gerekir Bir p o 5 rol memleketi Hekim hülâss A 4 Lâhze Ti sitle barınan.5 j» i Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • RADYO ANKARA ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ)8 28 Açılış ve program 8.30 Haberler 8.45 Anıt Kabirden naklen yayın 9.10 Konuşmü 9.25 Şiirler 9 30 Kapanış.12.58 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Atatürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • MÜNİR NURETTİN SELÇUK İSTANBUL Radyosunda Yarın gece 20.35 ie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • VEFAT Badische Anilin u.Soda Fabrik A.G.sabık Türkiye mümessili,eski mesai arkadaşımız Kimyager Tevfik Hâlit ERMAN nın uzun bir hastalığı müteakip Almanya'da vefat ettiğini derin teessürlerimizle bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • TEBERRU Ölen.kardeşi Ohannes Nacaroğlunun ruhunu taziz için Kevork Nacaroğlu İstanbul'da Şişlide bir cami yaptırma ve Yaşatma Derneğine 100.Kızılay'a 200.Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurduna 100.Darül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • LONDRA ASFALTI EYÜP'E BAĞLANIYOR Londra asfaltının Topkapı'dan Eyübe bağlanması için yapılan hazırlıklara hız verilmiştir.Topkapı Eyüp devlet yolu güzergâhında bulunan Belediyeye ait İlyaszâde mezarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Samatya9 da bir cami Hürriyet Tepesinde çıkan bir yangında da Temizlik İşlerinin 4 vasıtası harap oldu Samatya'daki Küçük Efendi Camiinde,dün sabah çıkan yangın,camiin büyük kısmının yanmasma sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Az daha kalıyordu Dün Batı Akdenia seferine çıkan Adana vapurunun eç kalan yolcularının telâşlı hâli,ıhtımdaki uğurlayıcıları bir haylinesgııl etmiştir.Bu arada bir kadı yolcu,kıyıdan 40-50 metre kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Yeni otobüs seferleri ihdas edildi İE.T.T.İdaresi şehirde bâzı hatlara yeni otobüs seferleri ihdasını kararlaştırmıştır.Yeni seferlere,12 kasım pazartesi sabahından itibaren başlanacaktır.Bu arada,Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • AMERİK1N KÜLTÜR ANLAŞMASI Mecmülara abone olmak,abonelerini yenileme ve Amerika'ûn kitap getirtmek isteyenlere büyük kolaylık temin etmektedir.Derhal müracaat ederek mufassal kat.og jsteyiniz.Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Kİ S A HABERLER DAĞISTAN Karabiga adında biri.Çakmakçılar'da Vedat Özgören adında birine ait mağazadan 12 adet kasket çalıp kaçarken suç üstü yakalanmış,hakkında gereken kanuni muamele yapılmıştır.GAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • Çekmece'de iki işçi tren altında kaldı »Ki İŞÇİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN MAKİNİST HAKKINDA TAKİBATA GEÇİLDİ Dün Küçükçekmece'de iki kişinin ölümü ile neticelenen bir tren kazası olmuştur.Sirkeci'den Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1956
  • ı ıııım ı mı.ıı.muinim mm.mı ılımınım ıı ımıımııııııımıııtıiHil Atatürk ve bugünkü dünya NSAN yaşar ve «yaşanır» bu ikinci keli-I meyi yazılarımda ilk defa kullanıyorum)İnsan yaşarken yaşadığını bilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • yi anıyoruz Bütün yurtta törenler yapılacak ugün,büyük Atatürk'ün ebediyet» intücalinin 18 inci yıldönümüdür.Türk Milleti onun mânevi varlığı önünde hüğû ile eğilecektir.Istanbulda altı yerde anma tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • MACARLARA YARDIM KAMPANYASI ACIYORUZ Tafsilât Yarınki Nüshamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • Ruslar affedeceklerini ilân ettikleri MİLLİYETÇİLERİ KURŞUNA DİZDİ Dağlara çıkarak çete harbine başlayan Milliyetçiler,S Rus trenini havaya uçurdular.3 ünü de yağma ettiler Ruslar,Yugoslav hükümeti va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • fA.P.MAPARKTAN KAATİLLERİ Mjırar milletini kahpece aldataralc arkadan vuran Rusya'nın kızıl liderleri,Sovyet ihtilâlinin 35)uncu yıldönümünde Moskova'da Kızılordu'yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • Avusturya'ya iltica eden bir milliyetçi silâhını teslim ediyor Telefoto Milliyet A.P.Viyana İstanbul)HÜR İKİLER RUS mallarını boykot etti DÜNYANIN HER YERİNDE KOMÜNİST PARTİ-LERİNDEN BİNLERCE KİŞİ İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • E'D E N itimat!aldı [ASSOCIATED PRESS] LUNDK.A.9 İngiltere Başvekili Anthony Eden,58 c karşı oyla itimat almıştır.Böylece Avam Kamarası,Başvekilin Ortadoğu hâdiselerini halletmek üzere asker gönderme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • TEŞKİL EDİLDİ İngiliz,Fransız ve israil kuvvetleri 10 gün içinde Mısır topraklarını terkedecek [Milliyet Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,9 Bugün bildirildiğine göre,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1956
  • BAŞVEKİL YEŞİLKÖY'de BAŞVEKİL DÜN DÖNDÜ Başvekil Adnan Menderes dün Irak Havayollarına ait hususî bir uçakla şehrimize gelmiştir.Tahran'daki Bağdat Paktı Başvekilleri toplantısından sonra evvelki akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • HAZRET-İ-ALİ YAZAN:REFİ Ali,kumandan,bayrağını aldı,huzurdan çıkarken Resûlallah:Yâ Ali!dedi,sen askerin başına geç ve yürü,ben de size yetişirim.Emredersiniz.Hazret-i-Peygamber yine Üm-mü-Mektum'u Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • »»W»UU4 Atatürk'ü anarken YİNE «On sekiz yıl önce bugün.diye bağlayacağız.Sayıp dökeceğiz.On sekiz yıldır ne şâirce sözler etmedik ki.Oysa ki,Atatürk'ün,bütün sür sınırlanın aşan bir realitesi var:Çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • ilk Kadın Tayyarecimiz SABIHA GOK VE ATATÜRK TABANCASINI UZATTI Eskişehir'de,tayyare alayında staj görüyordum.Bir gün uçuştan indiğim sırada bölükteki fevkalâdelik dikkatimi çekti.Sordum,bölüğümüz Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • Şehre dönerken dokuma fabrikasının önünde tatlı bir kız bindi otobüse.Olivier'nin sekreteri Michelle İdi.Hatırladı.Yârenliğe haşladılar.Kıza bir sigara ikram 1 etti.«t şckkür ederim,İçmem.dedi.Kendi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SWAN Hlh EVUENMEOAN BÜTÜN KÜÇÜK AftruiAg.mu VERİNE GETfRE.^CEĞJHİ SOVLE MİSTİN' SENİN ARZU-BİR.ZA.UFAK OEdiu i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • CISCO Kİ D JOSE SAlltNAS,«OD REEÖ BUNUN İÇİN O TARAFAj HİÇ UĞRAMASAK DAHA,iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • JOHNNYHAZARD KESİYOR.Ş'MOİ TEHLİKE STEFAN'.İN UÇAĞINDA i ÜÇ İKİ.BİR.fRANKRÖBBÎN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • BONCUK SUNUNLA 1 I BEN DE BİRAZ J VOYNIYAYl/Vk V WAITDİSNEY •13 DEVAMI VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • DEMİR YUMRUK ELLERİMİ TUTTURUP TABANCA İLE BENİ BU ŞEKİLDE TEHDİT ETMEN KAHRAMANLIK.MIDIR.CEVAP VER,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • Otomobil sat/cisimn çpl/se telefon etmesi ÜZERİNE DAVUT VE 8ÎTIi R/M DERHAL YETİŞİYOR.AH.ZAVALLI ONU 20RLA I AUP,GÖTÜR-KEMERJN 1 l'oBÜR.T;ÖBÜR.RAFINDA ucu yoK 1 LAĞIM VAR-Ki.B' 3P MİMh^î^ X O-s^-Vtr^ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • CİCİ CAN ölmenizi îstem;vdrum.e'tZ İV!İNSANLARSINIZ BÇL-Kî ÖTEKÎuEK OE İYİ İN-SANLARDI.BEN KİM-SENİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM!6İ' DİN 6URAjmn!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1956
  • Yazan:HAROLD ROBBINS Çeviren:NEYYİRE 49 Gece gözüme uyku girmedi.Pencereden dışarının seslerini duyuyordum.Hiç biri beni avutmuyordu.Nihayet ortalık ağarmaya başladı.Gece derdime şifâ olmamıştı.Belki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • İSMAİÜYE ŞEIRİNİN bombalanışını surettim Teslim ola ola 20 bini aşan Mısır askerri İsrail'in başına dert olmuş,bunları ne yapacaklarını dar da bilemiyor.Ondört saattenberi durmamacasına yol alıyoruz.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • KASIMPAŞA Ajansımızda 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF VE NADİDE HÂTIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR AYRICA YIL SONU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI GUBAIMK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • a»m IRÜÇHAN ÜNVERI PAKİSTAN HARİCİYE VEKİLİ.VEŞİLKÖY'dc KONUŞURKEN Pakistan Hariciye Vekili "VAZİYET VAHİMDİR,diyor Yeşilköy'den geçen Feruz Han,Macaristan'a müdahalenin harbe sebep olabileceğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • israil'deki 45 Bulgar Yahudisi Bulgaristana geri dönüyor İsrail'deki Bulgar kolonisine mensup 45 Bulgar Yahudisi dün iki Elal uçağı ile şehrimize gelmişlerdir.Bulgar hükümetinin çağırışı üzerine memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • Elâzığ Mebusu SUPHİ ERGENE D.Pden istifa etti [HUSUS!MUHABİRtMİ/DEM ANKARA,9 Elâzığ mebusu Suphi Ergene,Demokrat Partiden istifa etmiştir.Kendisi,hâlen Elâzığ'da bulunduğundan istifa sebebi anlaşılama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • 2039 göçmen Türk vatandaşlığına alındı [ANADOI l AJANSI] ANKARA,9 Yeniden 2039 göçmen Türk vatandaşlığına alınmış,buna ait kararname Resmî Gazetede neşredilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • Urla Belediyesine Valinin reddettiği şahıs tekrar seçildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.9 Urla Belediye Meclisinin bugünkü fevkalâde toplantısında reisliğe tekrar Hüseyin Zeren seçilmiştir.Bilindiği g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • Savcı Gülek için 2 5 yıl hapis cezası istedi ANKARADAKİ KAZA İLE İLGİLİ OLARAK GENEL SEKRETER HAKKINDA DÂVA ACİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Kullanmış olduğu otomobili ile Ali Rıza adında bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1956
  • mu.ı.III.TAKVİMDEN TARİH,ekseriya büyük vak'aları mozayiklerle işlemiştir,bunlar teferruat değildir.Hâdiselerin tamamlayıcı tafsilâtıdır,bunsuz târih olmaz.Bugün hayâli hakikat yapan adamın ölüm yıldö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1956
  • lira ikra 50.000 liralık FAY nıtjsabakası devanı ediyor.En az 4 adet FAY kutusu kapağı göndererek müsabakaya katılınız.üstelik harika temizleme tozu FAY'ın bilûmum temizlik işlerinize getireceği büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • ARSA SATIŞ İLÂNI İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN:1 Beşiktaş,Kuruçeşme mahallesi,Zincirlikuyu caddesi,Kireçhane sokak 8 pafta,159 ada,4 parsel sayılı 16.858.60 m2 arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • Kansızlığa her yaşta rastlanabilir Kansızlık en çok görülen hastalıklardın biri olduğu halde,ekseriya çok geç kalınıccaya kadar ehemmiyet verilmemektedir.Ancak Acil tedbirlerle önlenebilir Kansızlık c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • ŞARAPLARI Her yemekle bir kadeh Ailenin sıhhatidir.H.CAHİT AYASKAN IÇK' ve ÇIDA SANAYİİ SULTANAHMET İSTANBUL ULLI ON:22 62 85 22 08 97 TA3BA BAVllCBINe NOI M.liC' MNO« 109 UfiADfl hAVAıf tûtNttRE OES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuza ait eskimiş 83 adet dış ve 9 adet iç oto lâstiği açık eksiltme suretiyle satılacaktır.2 Eksiltme 15/11/956 perşembe günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • SATILIK KAMYON ARANIYOR İyi vaziyette,lastikli veya lâstiksiz 6 âdet 5 tonlvık Dodge,Desoto,Fargo,Ford marka mazotlu veya benzinli kamyon satın alınacaktır.Müracaat:Posta Kutusu 618 Galata.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • SANA ile yemek pişirmek bir zevk iseyemesi de bir saadettir!Sevdiği güzel şeyleri pişirmek veyo kocasının tercih ettiği yemekleri hazırlamak ve evvelinden mükemmel olacağını bilmek—bir ev kadınının en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • MilİBuet Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • HİCRİ C.ERTESİ RUMÎ 1376 10 1372 Rrt.iı.I' »bir KASIM EKİM 7 19 5 6 28 VAKİ1 r vasat!ezanI lr,r 6.42 11.58 14.39 16.56 15.30 5.01 1.46 7.02 9 43 12.00 1.34 12.04 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • HALI İPLİĞİ İMÂL ETTİRENLERİN NAZARI DİKKATİNE Halı ipliği Siparişi Alınacaktır.Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemize bağlı Defterdar,Bünyan ve İsparta fabrikalarımızda iptidaî maddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • baş,diş,nezle,sinir romatizma,lumbago ağrılarını teskin ederbayanların muay mÜ yen zamanlardaki sancılarında ve soğuk algınlığına karşı faydalıdırtc-n N günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1956
  • TÜRK PHİLİPS SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNDEN Memur Alınacaktır:A.TECRÜBELİ MUHASEBECİLER:istanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun olanlar tercih edilecektir.B.20 25 YAŞLARINDA MUHASEBECİLER:Indüstr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • TANRILAR DîYABI NEPAbe HİNDİSTAN Kapctâeoi* ÜMİT DENİZ HASERATIN KAYNAŞTIĞI Banarasta "Yılan korkusu,HASTALIĞINA TUTULDUK fa&Zfitf^Hj^ 21 "Banaras'a indiğimiz günden bei'i uğursuz yağmur bir türlü din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • İŞÇİLER RUS mallarını boykot elli t Baştarafı 1 incide görmeyen gazetenin karikatüristi James Friell istifa ettiğini bildirmiştir.Bugün Paris'ten bildirildiğine göre,TKEYSTONE Batı Berlin'de,cvvelk!gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • 3 tacir Adliyeye verildi Millî Korunma Kanununun tatbikatiyle alâkalı olarak şehrimizde baskın hâlinde kontrollar yapılmaktadır Dünkü kontrollar neticesinde bir mefruşat mağazası sahibi,bir oyuncakçı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • SATILIK Salacak tskeJe sokak No.44/46 denize nazır iki ev acele satılıktır Aynı adrese müracaat.15460)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • YURDUN bir çok yeri kar altında Kıs yurdun bir çok bölgelerin-I de şiddeti» devam etmektedir.Bu arada Gerede Ankara ve Ge-H rede İstanbul yolları kardan i kapanmış,yolda kalan vasıtaların jv yolcuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • im TKEYSTONEl BRÜKSEL'DE GENÇLİĞİN PROTESTOSU ların Macaristan'daki katliâmını protesto etmek için 2000 talebe,Sovyet Sefarethanesinin önünde toplanarak nümayiş yapmışlardır.Polis,nümayişçilerin Sefar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • İZMİR'DE İKİ BALİKÇİ BOĞULDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.9 Ege Denizinde şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir Bu arada Karaburun'da avlanmağa Çikajı 6 balıkçıdan ikisi,anide patlıyan fırtına yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Ö LÜ $1 Çorum tüccarından ve Çorum,Anbarı sahibi AKİF ÇERİTOĞLU 9 H 956 günü Üsküdar'daki hanesinde vefat etmiştir.Cenazesi bugünkü cumartesi günü Üsküdar'daki hanesinden alınarak motörle Eyüp'e geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Kayıp İsrail Generali Ürdün'de ölü bulundu [TÜRK HABERLER AJANSI] AMMAN,9 Ürdün ordusu resmî sözcüsü,dün uçağiyle birlikte kaybolan İsrail'in Sina ordusu kumandanı Samhuni'nin tayyaresinin uçaksavar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Kars şilebi yüzdürüldü Stokholm yakınlarında karaya oturan Kars şilebi,4un yüzdürülmüştür.Yarası hafif olan şilep yoluna devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Çimento suiistimali sanıkları mahkûm oldu Filyos Belediye Başkanı ve iki yardımcısı 14 er ay hapse ve 3 5 00 lira para cezasına mahkûm oldular PURK HABERLER AJANSI] ZONGULDAK,9 Bâzı mahallî D.P.ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Ayakkabı satışı yeni esaslara bağlandı Ismarlamacılarm hazır ayakkabı satmaları yasak edildi.Ayakkabıların altına kalitesini gösteren yazı ve rakkamlar basılacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Ayakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Polis kuvvetleri teşkil edildi t Baştarajı 1 incide Stalingrad müdafaasiyle benzer olduğunu iddia eden Nasır,ingiliz Fransız kuvvetlerinin Mısır'dan çıkarılması için sonuna kadar mücadele edeceğini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • R A K FRANSA İLE MÜNASF*5FTLF"İNÎ KESTİ [TÜRK HABERLER AJANSI1 BAĞDAD,9 Irak hükümeti Fransa ile diplomatik münasebetlerini keserek elçisini geri çağırmış,B^ğdad'daki Fransız elçilik mensuplarını da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • SURİYE'YE İNEN RUS UC AKTAR![ASSOCIATED PRESS] TEL AVİV,9 Fransız Hariciye Vekilinin dün yaptığı açıklamadan sonra bugün de bir İsrail askerî sözcüsü,Sovyet jet pilotları ve «gönüllü» teknisyenlerin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • BEYAZ SARAY'DA DÜN YAPILAN TOPLANTİ [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,9 Amerikan Kongfe liderleri,bugün Beyaz Saray'da Eisenhower'in riyasetinde toplanıp Rusya ile gittikçe artan gerginliği ve Ortafark'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Ruslar 36 esir Yunanlıyı serbest bıraktı ASSOCIATED PRESS] ATİNA,9 Sovyet Rusya «bugün.Yunan iç harbi sırasında komünist kuvvetler tarafından esir edilen 36 Yunanlı asker ve subayı memleketlerine iade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Bostancıda bir kazada 5 kişi yaralandı Dün gece Bostancı'da cereyan eden bir trafik kazasında beş kişi yaralanmıştır.Hâlit Özdemir adında bir şoför,idaresindeki «İzmit 83» plâkalı taksi ile,saat 19 sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Hür P.Meclis Grupu haricî hâdiselere dair rapor hazırlıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Hürriyet Partisi Meclis Grupu haricî hâdiseler üzerinde çalışmakta ve bir rapor hazırlamaktadır.Bu rapor,Ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • KARAMANLİS AMERİKA'YA GİTTİ [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,9 Yunan Başvekili Karamanlis,Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde müzakeresi esnasında Yunan heyetine başkanlık etmek üzere bu gün uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1956
  • Eki köy düğününde 140 kişi zehirlendi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,9 Vilâyetimizin Çağış ve Şamlı nahiyelerine bağlı iTd köyde 140 kişinin zehirlenmesiyle sona eren iki vak'a olmuştur Çagış'ın Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.11.1956
  • İSTANBUL MODERN HİPODROMA Kavuşuyor [İLHAN DEMİREL] ^DIK GİZ TT'v rom müjdesini verdi D.ark Otei'deki basın top-1 ında açıklandığına göre,istanbul şehri 1959 haziranında modern bir hipodroma kavuşa-19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • r İLLİ TAKIMIMIZ Prag'a 22 Kasımda HAREKET EDECEK [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.9 26 Kasım'da Çekoslovakya ile Prag'da oynayacağımız musabnkanın hazırlıkları tamamlanmıştır.Buna göre,kafilemiz 22 kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • PINGA COŞKUN'u SUÇSUZ BULUYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Galatasaraylı Cogkun'un muhakemesine bugün devam edilmiştir.Mahkemede önce Tıp Meclisinden gelen yazı okunmuş,bunda Pinga'ya ait radyogra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • NİHAİ KARAR:Fene r bahçe ANKARA'YA GİDİYOR Fenerbahçe profesyonel futbol takımı,iki maç yapmak üzere yarın akşam trenle Ankara'ya hareket edecektir.Kafilede,22 futbolcu,antrenör,masör ve iki idareci b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • KASIMPAŞA M.KÖY İLE KARŞILAŞIYOR Kasımpaşa profesyonel takımı,yarın saat 10 da Ali Sami Yen Stadında,amatör kümeden Mecidiyeköy takımı ile hususi bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • AYAK TENİSİNDE KAD-Rİ NİN TAKIMI İLERDE Galatasaray Kulübünde,Galatasaray futbolcularından kurulu,üçer kişilik ayak tenisi takımlarının son puan durumu şöyledir:Kadri'nin takımı 6.B.Ali'nin 4,Turgay'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • G.SARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ GELDİ Pazar günü Mithatpaşa Stadında yapılacak Beşiktaş Galatasaray futbol maçını idare edecek Yugoslav beynelmilel hakemlerinden Vasa Stefanoviç dün ekspresi ile şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q5 P OYUNLARI İsrail Olimpiyat Kafilesi dün İstanbul'dan geçti Hollanda'nın çekilmesiyle yüzmede kadın yüzücülerini şanslı gören İsrailliler,Olimpiyatta en çok puanı Amerika Birleşik De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • sss-BBB-N O.PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar OGBMA T P Karagümrük 6 5 1 16 5 10 Sarıyer 6 4 1 1 16 6 9 Beylerbeyi 6 4 1 1 11 4 9 Galata 5 3 11 8 2 7 Eyüp 5 3 1 1 12 6 7 Feriköy 5 2 12 9 10 5 Hask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • II.PROFESYONEL LİGDE LİDER KARAGUMRÜK Hasköy'ü 2 O yendi BEYLERBEYİ SÜLEYMAMYEYİ.SARIYER DE DAVUTPAŞA'YI AÇIK FARKLARLA MAĞLÛP ETTİ ikinci Profesyonel ligin altıncı hafta maçlarına dün Şeref Stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • YARIN MİTHATPAŞA STADINDA YAPILACAK BÜYÜK MAÇTAN EVVEL Beşiktaş son idmanını yaptı I SAMİ ÖNEMLİ 1 BEŞİKTAŞLILAR HARARETLİ BİR TAVLA PARTİSİNDE.GALATASARAYLILAR DA YARIN FUTBOL SAHASINDA KARŞI KARŞIYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1956
  • Güreşçilerimiz Pazartesi günü muayene olacak BUGÜN YÜRÜYÜŞ VE MİNDER İDMANI YAPACAKLAR 17 kasımda uçakla Olimpiyatlara gidecek olan güreşçilerimizin,pazartesi sabahı Haydarpaşa Numune Hastahanesinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor