Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • RUS MEZALİMİNİ PROTESTO İÇİN Paris'teki Komünist PARTİSİ YAKILDI Demir kapılan parçalayan alk binayı ateşe verdi [ASSOCİATED PRESS] 1er olduğu halde sokaklarda birikmeğe başlamıştı.PARİS,7 Büyük bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • ALMANYA m~TMÜNİH,FRANKFURT,3*-düsszldorf,köln)Wiv TazarTesinctçn maada HER GÜN 2iK l!fCLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • EİSENHOWER VE NİXON,SEÇİMİ KAZANDKTAN SONRA CUMHURİYET Çİ PARTİ KARARGÂHINDA PARTİ ÜYELERİNİ SELÂMLIYOR Telefoto Milliyet A.P.Washington İstanbul)îsenhower ezici STEVENSON Stevenson,Eisenhower'e çekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • Başvekil dün Tahran konferansına katıldı iran Şahının riyasetinde yapılan toplantılarda Bağdat Paktının durumu görüşülüyor [ANADOLU AJANSI] TAHRAN,7 Başvekil Adnan Menderes,refakatindeki zevatla birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • HÜRRİYET BAYRAĞINI ÖPEN KADIN Bütün Macar milliyetçileri,kahpece arkadan vuran Rus câlimlerine karşı kahramanca mücadelelerine el'an devam etmektedirler.Rus katliâmından kurtulmak saadetine erigen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • »m.mum iı«w.*m*m*ın +mm.10 Kasım 1954 de "ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI,nı 10 Kasım 1955 de Hemşiresi Makbule Atadan'ın "AĞABEYİM MUSTAFA KEMAL,tefrikasını neşreden MİLLİYET İt 10 Kasım 1956'da da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • Orta-Dop'da sükûn henüz tesis edilemedi Mısır,İngiltere'nin ateşe devam ettiğini iddia ediyor.Polis kuvveti bu hafta Süveyş'e gelecek [MİLLİYET RADYO SERVİSİ AJANSLAR] LONDRA,7 Kıbrıs'taki Müttefik Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • Macaristan'dı RUS KATLİÂM Sovyet tankları hastahane ve Elciliklere de ateş ediyor.Milliyetçiler azimle çarpışıyor IAFİF MAKİNELİ TÜFEĞİ BAŞINDA MÜCADELEYE DEVAM EDEN BİB MACAR MİLLİYETÇİSİ Telefoto:Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.11.1956
  • iveyje gkgr şevke ağırlanıyor Zukov,kuvvetlerin hazırlandığını soy led i [ASSOCIATED PRESS] LONDRA.7 Rus Müdafaa Vekili Zukov,bugün Bolşevik ihtilâlinin 39 uncu yıldönümü münasebetiyle söylediği nutuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • mmmwuışmmm''U'rrifmrı(mm.r y Herkesin bir merakı var ya,şehrimizin tanınmış göz doktor-I larmdan Hakkı Hayri Ayrı'nın eşi Behin Ayrı da heyecanlı I maceraya düşkündür.Bu merakmı tatmin için bir hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • AMERİKAN KÜLTÜR ANLAŞMASI Mecmualara abone olmak,abonelerini yenileme ve Amerika'dan kitap getirtmek isteyenlere büyük kolaylık temin ermektedir.Derhal müracaat ederek mufassal katalog isteyiniz.Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • YENİ ÇIKTI M.ÂKÇİT TÜRKÇE İNGİLİZCE BÜYÜK TEMEL LÜGAT 100.000 den fazla kelime ve cümle 1183 sahife Geniş Ansiklopedik Bilgi.Bez ciltli özel baskı.Fiatı:12 lira KÜLTÜR KİTABEYİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT Bademcikleri ne zaman aldırmak Bademcikleri şu hallerde aldırmak bir zarurettir.1 Hiç bir iltihap belirtisi olmadığı halde:Bademcikler ve etrafındaki kitleler adenoid veje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Öğle konseri 13.00 Şarkılar.Ah-met Çağan 13.30 Haberler 13.45 Saz Eserleri 14.00 Çalışır-ken müzik.Karışık hafif melodl-1er ve dans müziği)14.30 Bera-E ber şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • BUL MAĞA 1 2 3 4-5 6 7 8 910 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Bir başpehlivan artist t gibiydi)Yemek.2 Fiiller Bir ry balık.3 Boz-kır Toprak.4 Ahmet Hâşim'in O göl akşamında olmak istediği Ge niş düzlük Za' man at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • u* fc rfibu W W OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ay burcunuzda Enerjiniz artıyor.Görüşünüz daha kuvvetli.Sizi destekliyor.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] Tenha,sessiz bir yerde dinleniniz.Bir meselenize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • BUGÜNKÜ SAYISI EVİNİZİ KAHKAHALARLA DOLDURACAKTIR!ÖPÜŞ ÇEŞÎTLERt!I ı BRYON İSMİNDE BİR PROFESÖR,AMERİKA'DA ON BİR ÇEŞİT ÖPÜŞ OLDUĞUNU YAZIYOR.MUHARRİR VE KARİKATÜRİSTLERİ DE MEMLEKETİMİZDEKİ ÖPÜŞLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • GÖZTEPEDEKİ APARTMANIN SAHİBİ Türkiye Kredi Bankasınm Göztepedeki konforlu apartman dairesini kazanan,Osmanbey Şubesi müşterilerinden-Bn.Remziye Tansukalp,Osmanbey Şubesi Müdüründen apartmanının anaht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • w GÖĞÜSLERİNİ DİKLEŞTlRMİ İÇİN AMELİYAT OLAN KAD Dün Müddeiumumîliğe müracaat eden genç kadın doktordan 50 bin liralık tazminat talep ediyor.Genç bir kadın,dün Müddeiumumiliğe müracaat ederek plâstik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Emin Kalafatın riyasetinde bir fooKantı vapıldı Dün sabah Vilâyette Devlet Vekili ve Maliye Vekâleti Vekili Emin Kalafat'ın riyasetinde Emekli Sandığı Umum Müdürü,Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürü,Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Râtip T â h ir Burak beraet etfi Toplu Basın Mahkemesi dün.Halk gazetesi sahibi ve neşriyat müdürü Ratip Tâhir Burak'ı bir celsede beraet ettirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Tırhan vapurunda dün yangın çıktı Anbardaki pamuk balyalarından çıkan yangın mürettebat tarafından söndürüldü Denizcilik Bankasının hâlen seferde bulunan Tırhan vapurunda dün seyir halinde iken bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Sanayiciler şehrimizde toplandı İstanbul,Ege ve Bursa bölgesi sanayicilerinin temsilcileri şehrimizde toplantılar yapmaktadırlar.Görüşmeler sonunda sanayicilerin ham madde işleme kapasiteleri tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • KM A HABERLER ZİRAAT Vekâletinin davetlisi olarak 15 gündenberi yurdumuzda tetkikler yapan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinden 22 kişilik bir hey'et dün şehrimize gelmiştir.Çiftçiler,hazırlanan program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • I Asıl biz utanmalıyız E A FRİKA vahşilerinin arasında veya dağ ba-E A\sında değil,Avrupa'nın ortasında bir millet boğazlanıyor.Kancıkça tuzağa dii-sürü İm üş.tırnağından' ve yumruğundan başka E silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • TEŞEKKÜR I Ailemizin büyüğü merhum CEMİL İPEKçİ'nin cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen,evimize kadar zahmet edip taziyede bulunan' dostlarımıza ve telgraf veya mek-tupla kederimizi paylaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Uc korsan mahkûm oldu Ahmet Savutoğlu,Yaşar Temel ve İbrahim Tasalı adında 3 korsan hakkındaki dâva,dün 10.Asliye Ceza Mahkemesinde karara bağlanmıştır.Bunlardan Ahmet,5 sene 6 ay,Yaşar,2 sene 6 ay ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • TEŞEKKÜJ Bay Kevork Nacaryan Bay Kirkor Nacaryan Amerika)sevgili kardeşleri Ohaımes Naearoğlu'nun NACAR saatleri sahipieı.inden)vefatı dolayısiyle.cenaze merasimine bizzat iştirak eden,çelenk gönderen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Bakırköy Ajansımız 12 Kasım Pazartesi günü ZARİF AÇILIŞ HÂTIRALARİYLE Hizmetinize Giriyor GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Geçen ay 3 milyon liralık balık tutuldu Geçen ay içinde Balıkhâne'de 685 ton 570717 çift)palamut,3866 ton 594804 çift)torik ve 128 ton çeşitli balık toptan 3.037.995 liraya satılmıştır.Satışlardan Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Gıda maddeleri satacak şirket faaliyete geçiyor Gıda ve ihtiyaç maddeleri şirketinin kuruluşu ile alâkalı ihzari çalışmalar,son şeklini almıştın Hâlen memleketimizin istihsâl gücü,tesbit edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • Kars şilebi Stockholm'de karaya oturdu Stockholm'a gitmekte olan 5229 tonluk Kars şilebi,tam limana girmek üzere kılavuz alırken,havanın tipili hâli sebebiyle,yolunu şaşırmış ve liman ağzındaki fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.11.1956
  • 53 VAGON YAS UZUM İHRAÇ EDİLDİ Balı Almanya ve Avusturya'ya son olarak 53 vagon yaş üzüm ihraç edilmiştir.İngiltere'ye sevkedılecek 120 ton üzüm de vasıta beklemektedir.Bunun dışında Yugoslavya'ya 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • TANRILAR DİYARI 1?öpt ^Cccif,MİT DENİZ indislan'da her nehir her ihtiyar aziz 19 L'ınunıi hatları ile sizlere anatıııaya çalıştığını Hindistan'a bu yazı ile son veriyorum.Bundan sonra,«Hindistan* keim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • KASIMPAŞA AJANSIMIZDA 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE HATIRALAR TAKDİM EDİLMEKTEDİR AYRICA YIL SOKU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI DOÖUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • ebî oku!öğretmenine zam yapılıyor ian bir müddet evvel,şehrimizscnebî ve özel okullar öğretmenyüzde 25 nisbetinde zam yapılteklif edilmişti.Haber alındılına 3U zam teklifi,ilgili okul müdür-tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • YENİ İNGİLİZ BASIN ATAŞESİ GELDİ Ankara'daki İngiliz Büyük Elçiliğine tâyin edilen yeni Basın Ataşesi Mr.Patrick O'Regan,gelmiştir Mr.O'Regan,bundan evvel Moskova'daki İngiliz Büyük Elçiliğinde Birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • rzurum ve Adana dyoları inşa ediliyor ARLIKLARI TAMAMLANAN BÜTÇEYE YENİ Y0 EVLERİ İÇİN TAHSİSAT KONULDU [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] NKARA,7 1957 yılı bütçesinin Maliye Vekâletindeki hazırlıkları bitmiş ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • •MM |KEYSTONE1 fK\PnPlIPlI l'3 •v,evvel evlenmesi binbir gece masallarında olduğu gibi UUfcClı rlfCnOEd IHA 11111 yUUUUU bütün dünyayı saran bir tantana halini alan güzel Avusturjalı Prenses İra geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED EMİN KtLİD'/N EMİN KİLİTLERİ HÂDİSESİNİ ÇCL ZEN ZEHİR.HAFİYE EMfN'İN SEKRETERİ GÜL YAZARI KENDİSİNE SEKRETER.AL MİSTİ BU SAMİ-MİYETİN BİR 1 İZDİVAÇ LA NE-TİCELENMESİNDEN KORKULUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • IKEYSTONE1 BİR PRENS,BİR PREN-S E S SALINCAKTA Eski Belçika Kralı Leopold,karısı ile birlikte hâlen Lüksenburg'da bulunmaktadırlar.Resimde,LUksenburg Vellahdi olan Prens Jean ile eski Kral Leopold'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • NANA DONUYOR Bir senedenhi'ri Paris'te bir kabare işletmekte olan ve ismi bir çok dedikoduya karışan dansöz Ayşe Nana,Türkiyeye dönmeye karar vermiştir.Üç gün evvel Paris'ten hareket eden Nana,Cenevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • 12 Hürriyet Partili DUN BERAAT ETTÎ Mahkeme,bir mebusun seçmenleriyle hasbihal yapmasının vazifesi ve selâhiyeii olduğunu bildirdi.Hususi Muhabirimiz Mukbil Öztunah'danl BANDIRMA,7 Hürriyet Partisi İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • Dünyanın söyleyemediği.EY MÖSYÖ Çörçil!j Nasıl?Toprağı dar olsun siyaset arkadasınız ve müttefikiniz Mösyö Ruzvelt'le beraber yaptığınız işi beğendiniz mi?E Allah Ruzvelt'i öldürdü.Fakat yaptığınız ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • İsrail'den ithalât devam edecek Doğu Almanya'dan getirtilecek sun'î yün kumaşların metresi 225 300 kuruştan satılacak İsrail'den yapılan ithalâtın normal olarak devam edeceği anlaşılmıştır.Yolda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • ESKİŞEHİR'DE İKİ ZELZELE OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR,7 Bu abah saat 4 ü 45 geçe orta şiddette ve akşam üzeri saat 16,48 de hafif olmak üzere iki zelzele kaydedilmiştir.Hiçbir zarar ziyan ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • Ticaret Vekili Eğedeki temaslarını bitirdi [HUSUSÎ MUILABİRİMİZDEN)İZMİR.7 Ticaret Vekili Mandalinci Ege'deki tetkilerine devam etmektedir.Mandalinci bugün Bodrum'da süngerciler,gemiciler,tütüncüler,n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • BİR KIZ BİR BÜYÜCÜYÜ MAHKEMEYE VERDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 Raziye isminde evde kalmış bir kız,şirinlik muskası yazmak için kilotu ile sutyenini alan ve bir daha geri vermiyen bir büyücüyü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • Amerikalılara 10 liraya karpuz satan izmirli [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 Misafir Amerikan denizcilerine 50 kuruşluk karpuzu 10 liraya nataı-ak,Millî Korunma Kanununa muhalefet eden Muammer Bayrakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • MANİSA'DA BİR GÜNDE İKİ CİNAYET İŞLENDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,7 Bugün Manisa'da iki cinayet işlenmiştir.Şevket Nalıncı isminde biri,ortağı koyun tüccarı Turgut Ekin'i tabanca ile öldürmek isle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • BU YIL NOBEL SULH MÜKÂFATI HİC KİM-SEYE VERİLMEYECEK [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,7 Norveç'te Nobel mükâfatını dağıtmakta olan hususî komite ve Norveç Parlâmentosu,bugün aldıkları bir karar gereğince,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • I YUGOSLAV!I GÖÇMENLERİ I i SIKI KONTROL I EDİLECEKj Göçmen adı altında E Çingene ve Boşnakların j ğj girmesine mâni olunacak j [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]!I ANKARA,7 Dahiliye ğ Vekâleti,bugün verdiği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • CİHAT BABAN Hür.P.ne giriyor Demokrat Partiden istila eden.İzmir Meb'usu Cihat Baban'ın Hin "vi Partisine iltihakının «bir "i 'iıpselesi* olduğu belirtilmektedir Hürriyet Partisi merkezinden henüz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • Atatürk ve ÂbJdesi„ Mustafa Kemal Derneği,inkılâplara karşı duranların ismini hâvi bir «Kara Liste» hazırladı Mustafa Kemal Derneği başkanı,dün 10 kasımda yapılacak ihtifaller ve derneğin diğer çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • Münir Nurettin dünkü duruşmaya gelemedi Dün 3 üncü Sulh Ceza Mahkemesinde başlaması gereken Münir Nurettin Selçuk Ayla Doğanay dâvası.Münir Nurettin'in hastalığı sebebiyle talik edilmiştir.Münir Nuret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • AKİS,RADYOYA İLÂN VEREMEDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.7 Devlet Radyosu ile Akis mecmuası arasında bugün yapılan düello,Akis'in mağlûbiyeti ile neticelenmiştir.Akis.İstanbul ve Ankara Radyolarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • Maarif Müdürlüğünün telefon borcu hâlâ halledilemedi Maarif Müdürlüğünün telefon borcu meselesi,nihayet dün aydınlanmıştır İlgililerin söylediklerine göre.telefon borcunun tahakkuku daha uzun müddet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • TRAKTÖR ALTINDA KALAN KÖYLÜ ÖLDÜ [Hususi Muhabirimiz Necmettin Şenay'dan] ÇANAKKALE,7 Merkeze bağlı Musa köyünde,İdris Paketci adındaki bir köylü,kullandığı traktörün altında kalarak ölmüştür.Musa,tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.11.1956
  • 99 senedir hâdise çıkmayan köy fHususî Muhabirimiz Ergıın ONARIR'danl MANİSA,7 Dünyada ve Türkiye'de kırılması mümkün olmayan rekor,şehrimize bağlı Karakılıçlı köyü sakinleri tarafından elde edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • HINZIR,BEN DE SANA NEfZDEVSE hEMEM İNANIYORDUM.İYİ Kİ ZAMANI DA HAKİKATİ ANLADIM.ŞİMD' VVARDEN'LE KONUŞABİLİRİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • CİSCO KID NE »cAOAft KUVVETLİSİN CİSCO SEN İOEAl.BİR.çiPTÇi Olacak.Sin ¦m.CİSCO GİBİ 8İR DAMATLA }fj I F DA İFTİHAR EDERİM y^SV Jr" Su.*rz K.t)ı—y DEVAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • TOMBIK r ÜTÜLMEYİN BİRİNCİ.SAHNEOEN ~$ONRA BENİ SENENİN AKTÖRÜ İN EDECEKı_EK_SİAADİ «İDİ» yATIN-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • Parisli Kız Talebelerin İsteği:BİRAKİN ERKEK ARKADAŞLARIMIZLA BERABER YATALIM!I [Hususi Muhabirimiz^ ERGUN Göksan'danVİ PARİS Paris Üniversitesine bağlı olan «Province Erkek Talebe Yurdu» nda son günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • "k 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ 7o 5 faîz getirir Vergisi yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerine geçer 15 EKİM 1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • HAZ RET-İ-AL İ YAZAN:R E F İ CEVAD ULUNAY 47 «Bismillâhir-rahmanır-rahim.Allahın Resulü Muhammed'den Sahr ibni Harb'e:Mektubun bana vâsıl oldu.Eskidenberi şeytan seni Cenâb-ı-Hak'ka karşı mağrur etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • 7 BİZ KADİNLAR fiteyyire K Bir öğle düşüncesi IRMIZI ilamlarda tenbel bir güneş dinleniyor Karjı kaldırımda üç bohçacı kadın bohçalarının üstünde mola vermişler.Kararmış,ahşap evler uyukluyor.Bir fayt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • BIRAKMA BENİ yazan:MAKULÜ KOBBİNS Çeviren:NEYYİRE Zil çalındı.Marge kapıyı açacaktı.Dur,dedim,ben acarım.Ve gidip ac-tım.Karşımda Paul Remey'yi bulunca şaşırdım:Paul!Ne işin var burada?İçeri girdi:Sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • AŞK HİKAYESİ NEREDESİN?TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Yeni nişanlı Catherine,vahşilerin oklarına sürdükleri zehirle öldürülür.Jeanettle,Catherine'in arkadaşı,Olivier,nişanlısıdır.Catherine'iıı üve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • ONU 45 DAKİKA DAHA OYALA BİZ YETİŞİNCEyE ARABA İLE SİZİ ARKADAN TAKIP EDECEĞİZ.Eammg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.11.1956
  • JOHN İKİ UÇAĞIN DA BERHAVA OLMASINA BEŞ SAN/YE KALA f 7*9 DEVA/VM VAJZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • Z AYİ 1943-1944 ders yılında Haydarpaşa Erkek Lisesinden almış olduğum olgunluk diplomamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.485 No.Hamit Erengil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • İLKOKULLAR İÇİN PARMAK ÇOCUK Ansiklopedisi ve Hayat Bilgisi Dergisi YARİN ÇIKIYOR Fiyatı 25 kuruştur.Çocukların yardımcı öğretmenidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • İzalei şüyu suretiyle SATILIK KIYMETLİ MÜLK Beşiktaş Hasfırın caddesinde 510 M2 tam teçhizatlı fırın,kahve,lokanta,apartman,garaj,ev 14.11.956 Adliye Sarayında 9 uncu Sulh Hukuk Mahkemesinde saat 10-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • James Dean yaşıyor mu?Bundan bir müddet evvel otomobil kazasında ölen ve kadınların sevgilisi diye anılan,genç,aktör James Dean'm,ölmediğine,kaza sonunda aklî muvazenesini kaybedip bir tımarhaneye kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • dünyanın en tecrübeli havayolu ile gidiyorsunuz Radar!Clipper yolunun daha sakin olmasının işte diğer bir sebebi Gece veya gündüz olsun,Pan American Clipper* uçaklarındaki kudretli radar tertibatı,öte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • HALI İPLİĞİ İMÂL ETTİRENLERİN NAZARI DİKKATİNE Hah İpliği Siparişi Alınacaktır.Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemize bağlı Defterdar,Bünyan ve İsparta fabri-İtalarımızda iptidaî maddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • BERLITZ Lisan Dershanesi İstiklâl caddesi 294 FRANSIZCA İNGİLİZCE ALMANCA Lisan kursları Tecrübe dersi parasızdırmmmmmm—mmm—m—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • ZAYİ 36903 sayılı İstanbul plâkalı otomobilimin Altıncı Şube Trafik Müdürlüğünden almıs olduğum karne ve fennî muayene cüzdanını kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Osman Altınborar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU İstanbul Şatınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuza ait eskimiş 83 adet.dış ve 9 adet iç oto lâstiği açık eksiltme suretiyle satılacaktır.2 Eksiltme 15/11/956 perşembe günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • TÜRK PHİLİPS SAHAYI ANONİM ŞİRKETİNDEN Memur Alınacaktır:A.TECRÜBELİ MUHASEBECİLER:istanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun olan-1ar tercih edilecektirk B.20 25 YAŞLARINDA MUHASEBECİLER:Indüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • BAŞ AĞRILARINA ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı FAYDALIDIR EJHZI baş,diğ,adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarını teskin eder nezle başlangıcında başarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ailenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • CYD CHARISSE Ben,M.G.M.'in sihirli yıldızı diyor ki:LÜKS tuvalet sabununu kullanırım Dünyanın en güzel kadını da bilir ki bir kadın için en kıymetli varlık temiz bir tendir.Sinema yıldızlarından onda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • RADYO C\&L Uadüelerin Çinema m TÇadyosutn&ctttftasb.•ATATÜRKUNS&FPAStNPA SANA7v*SANATKÂ*^*.tKİU&VtJt,SAZI TottNİ tfOfük *fs.**«6i)»SUYUK tANATKÂR €flâtuı Ce*n Gutte^ •KONT CİAHN9YU tCAVlSi NAÇH.ÖLVÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • BİR KAÇ GÜNE KADAR Hususî anbalâj ve torbalarda satışa arzedilecek olan SI D E F 1 Dünyanın en temiz ve iyi pirincidir HER TÜRLÜ TEMAS VE ACENTALIK İÇİN MÜRACAAT ABDÜLKADİR KOCABAŞ Çeltik,çırçır ve Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • PASTA-BISKÜVI-YEMEK Öğretmen ve Ustalarının Nazarı Dikkatine Şartnamesine uygun numuneleri imâl eden ehil bir kişi 12.000 LİRALIK mükâfatı birden alabilir.Pek az zaman kalmıştır,arzu edenlerin bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • Uflâliiuef ¦Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • HİCRİ 1376 Rebiül' âhır Perşembe 8 KASIM 19 5 6 RUMÎ 1372 EKİM 26 VAKİT VASATİ EZANİ ¦iu.Gtiries Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.40 1158 14.40 16.58 18.32 4.59 1.41 7.00 9.42 12.00 1.33 11.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • Soğuk algınlığı ve bütün ağrılara karşı Kininli Derman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • Başvekil dün Tahran konferansına katıldı t Baştarafı 1 incide hükümet reisleri arasında Orta Doğu v* dünya durumu üzerindeki görüşmelerin ilki bugün saat 9 da Mermer sarayda İran Şehinsahı Muhammed Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • Orta Doğu'da sükûn henüz tesis edilemedi t Bastarajı 1 incide ileri bir harekâta geçmek niyetinde olmadıklarını ifade etmiştir Eden,Birleşmiş Milletler polis kuvvetlerinin gelmesinden evvel,müttefik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • Macaristan'da Rus katliâmı t Baştarafı 1 incide bugün Milano'da çıkan bir İtalyan gazetesi Budapeşte'den yayın yaparı Milliyetçi bir radyo ile temasa geçerek şu sualleri sormuş ve şu cevapları almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.11.1956
  • Paris'teki Komünist Partisi yakıldı t Baştarafı 1 incide Daha sonra «Marseilles» i söyleyerekten Komünist Partisinin meı kezi önüne gelinmiş ve yüzlerce çeliğin perdelediği kordon yıkılmış,binaya giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.11.1956
  • [İLHAN DEMİREL)NAT HOLMAN' DÜNKÜ ANTRENMANDA GÜNDÜZ VE ÇAN'A BİR HAREKETİ TARİF EDİYOR.Basketbolcular ilk idmanı yaptı Nat Holman'm nezaret ettiği antrenman memnuniyet verici bir hava içinde geçti' Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • HELSİNKİ'DE ŞAMPİYONLAR Helsinki'de Greko Romen güreşte diğer neticeler şöyleydi:79 kilo:Grönberg İsv.Adil Özdcmir 5 inci)87 kilo:Gröndahl Fin.İsmet Atlı 5 inci)Ağır:Kotkas S.R.Olimpiyat tarihinden no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • GARBİS DÖNÜYOR Bir müddettenberl Arjantin'de bulunan [VARELA] ve muhtelif karşılaşmalar yapan Garbis Zaharyan kasım sonunda yurda dönecektir.Gar bis,bir dostuna yazdığı mektupta «Şili,Uruguay ve Brezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q5 P OYUNLARI Hollanda ve İspanya Olimpiyattan çekildi Dün aldığımız bir habere göre Hollanda,Olimpiyatlardan çekildiğini resmen bildirmiştir.100.000 gulden 25 bin dolar)tutarında olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • millî güreş kadrosu yarın ilân ediliyor Hakkındaki ithamlara cevap veren S.Çiftçioğlu «Götürülecek hakemleri seçmek Federasyonun vazifesidir» dedi 17 kasımda Melbourne'a hareket edecek olan millî güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • I İLHAN DEMİRELj Bili BİRİNCİSİ 'lk devrenin hitmesine altı dakika kala Erdoğan'ın iyi ortasını,iyi takip edin Fahrettin,Vefa BU DinillUl*!kalecisini de atlatıp ilk Beykoz golünü çıkarıyor.Müdafi Rahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • rjğ-PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G.B M A Y P Fenerbahçe 5 5-16 3 10 Galatasaray 4 4-15 6 8 Beşiktaş 5 3 1 L 6 4 7 Beykoz 6 2 1 3 9 10 5 Kasımpaşa 5 2 12 2 5 5 Istanbulspor 4 2—2854 Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • AKDENİZ KUPASI FUTBOL MAÇLARI MADRİD,7 Bosfor)İtalya ile İspanya Futbol Federasyonu arasında varılan bir mutabakata göre İspanya B)Millî Takımı,8 aralıkta İtalya'nın Cagllori şehrinde Akdeniz Kupası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • Aydın Onur henüz hiçbir kulübe girmedi Milli atlet Aydın Onur'un Galatasaray veya Fenerbahçe kulüplerine girdiği hakkında çıkarılan haberler henüz tahakkuk etmemiştir.Dün bir Galatasaraylı idareci Ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • AVCILIK Turhan TAMERLER BILDIRCIN:Geçen çarşamba günü Rumeli yakasında oldukça V kesil bir bıldırcın geçimi olmuş ve avcı başına 50-60 bıldırcın vurulmuştur.Bu kuşların büyük bir kısmını kara bıldırcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • Beşiktaş kampa girdi G.Saray da giriyor Sarı Kırmızılı takmıın geçen haftaki tertibi bozulmayacak.Beşiktaş'ın nihaî onbiri henüz belli değil Galatasaray ve Beşiktaş takımları pazar günü yapacakları li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • OKUL SPOR YURTLARI [İLHAN DEMİREL] Oyun ve.yuvaları dün Spor ve Sergi Sarayında merasimle faaliyete geçmiştir.Yılın ilk basketbol maçı Kadıköy kız liseleri İstanbul kız liseleri karmaları arasında oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • ANTRENÖR CİHAT RAHATSIZ Milli takım ve İstanbulspor kulübü antrenörü Cihat Arman bir müddettenberi sinüzit hastalığından rahatsız bulunmaktadır.Dün muayene olan antrenöre doktorlar bir müddet istiraha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • FENERBAHÇE YARIN ANKARA'DA OYNUYOR Fenerbahçe profesyonel takımı hususi bir karşılaşma yapmak üzere yarın uçakla Ankaraya gidecektir.Sarı lacivertli takımın bu seyahati,bir gün sürecek,maç aksamı tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.11.1956
  • ÇEKOSLOVAKYA MAÇINA İZİN VERİLDİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 25 kasımda Prag'da Çekoslovakya İle yapacağımız milli futbol maçı için Futbol Federasyonu Hariciye Vekâletinden müsaade istemişti.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor