Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1956
  • AHERİKADA BUGÜN seçimler yapılıyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] Cumhuriyetçi fil mi kazanacak NEW YORK,5 Yarın 80 milyon Amerikalı seçmen sandık başlarına giderek Eisenhower veya Stevenson için reylerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1956
  • Yirminci asrın tüyler ürperten y tası Kızıllar,Macaristan'ı kızıl kana boyadılar Bütün dünya bu görülmemiş vahşet Avrupanın birçok memleketlerinde Ruslara ait binalar ve konsolosluklar taşa tutuldu [M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1956
  • İngiliz askerleri Port-Said'e yerleşirken Fransızlar da Fort-FuacTı zaptettiler [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,5 İngiliz ve Fransız Müttefik Kumandanlığı bugün,her iki memlekete mensup paraşütçü kıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1956
  • yeni bir dünya harbine doğru.Rusya,İngiltere ve Fransaya açık bir harb tehdidi taşıyan notalar verdi [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ezmek ve Mısır'da harbe son vermek için her çareye tevessül etmek nılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1956
  • Orta Doğu'da harbi durdurmak üzere Milletlerarası Polis Kuvveti Kuruluyor [ASSOCIATED PRESS] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,NEW YORK,5 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün,İngiltere ve Fransa'nın Süveyş'te gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • Rus kahbeliği ÜNYANIN hiçbir terkibi,yan yana duy-&Jf duğumuz çift kelimelerden hiçbiri,meselâ Avrupa medeniyeti,meselâ Eyfel E Kulesi,meselâ akşam yemeği,meselâ eşek ina-E di,meselâ yılan zehiri,mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • KISA HABERLER DEFTERDARLIKÇA dün satışa ıkartılan 5 arsadan üçü 85 bin h f i satılmıştır.r ŞEHRİMİZDE bulunan Devlet t kili Emin Kalafat,dün sabah VUâ:giderek Vali Prof.Gökay ile bir mi,det görüşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • ŞEHİRDEM,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİı Eski Eserlerle iyi Bir Konser Şehir Orkestrasının geçen pazar sabahı verdiği konserin programını görenler «Gene mi Beethoven?diye şikâyete başlıyorlardı.Haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • e***1 SENE MÜDDETLE AYLIK GELİR 60.000 tl PARA İKRAMİYELERİ 5.000 TL.AÇILIŞ HATIRALARI AYRICA UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan D r RECEP DOKSAT Bademciklerin had iltihabı Ağızda ve boğazda dâima mikroplar vardır.Fakat bunlar bir zarar vermezler.Bir üşütmeyi veya vücut mukavemetini azaltan bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • PİYASADA GENİŞ ÇAPTA KONTROLLER BAŞLADI Millî Korunma Dairesi Reisinin idare ettiği teftişlerde suçlu görülenler derhal mahkemeye verilecekler Şehrimizde Millî Korunma Kanununun tatbikatiyle alâkalı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • YILAN HİKÂYESİNE DÖNEN TELEFON BORCU MAARİF MÜDÜRLÜĞÜ 5276 LİRA YATIRILDIĞINI İDDİA EDERKEN TELEFON İDARESİ SADECE BİN LİRA ÖDENDİĞİNİ BELİRTİYOR Maarif Müdürlüğünün telefon borcu,hâlâ yılan hikâyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • VEFAT Hayriye Gürelli'nin eşi,Meral Tülümen ve Doğan Gürelli'nin babası,Banû Tülümen'in Büyükbabası.Reşat Eruzun'un eniştesi,Turgut Tülümen'in kayınpederi ŞABAN GÜRELLİ nin hakkın rahmetine kavuştuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • ACI BİR KAYIP Doğan Sigorta,Demir-Toprak Anonim Şirketlerinin ve Bankamızın en eski mensuplarından ve Bankamızın İştirakler.Müdürü çok değerli arkadaşımız ŞABAN GÜRELLİ 4 kasımı S kasıma bağlayan gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • Şirketimizin Kıymetli Müdürü ŞABAN GÜRELLİ bir kalb krizi neticesinde âni olarak vefat etmiştir.Ufulü Şirketimizin bütün mensuplarını derin bir teessür İçinde bırakmıştır.Cenazesi bugün öğle namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • VEFAT Nacar saatleri sahiplerinden BAY OHANNES NACAROĞLU'nun vefatını teessürle bildirilir ve cenaze merasimi 6/Kasım/1956 salı günü saat 13.30 da Beyoğlu Balıkpazar Üç Horan Ermeni kilisesinde icra o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • İSTİKLÂL CADDESİ No.219 HİZMETİNİZDEDİR m-HESAR.AqiRANLARA ZARİF.HATIRALAR Aynca y/ı SONU BÜYÜK KEŞİDESİNDE r 'T—Tn-ÎY ip VE T Hesabınızı açtırmakta acele ediniz Hesabmızdaki her 150 liraya ayrı bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • AKBABA MİZAH YAYINLARI:14 OSYET Yazan:ADNAN VELİ KANIK Sosyete,İstanbul Radyosunda zarif skeçlerini zevk ile dinlediğiniz Adnan Veli'nin mizah hikâyeleridir.Sosyete'de her hikâye günümüzün bir konusu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • İ Mes'ut Bir Evlenme Ş Gazetemiz mensuplarından Mustafa Eröz ile Neptün Pek-S taş dün saat 14 te Beyoğlu E nikâh dairesinde evlenmiş-H lerdir.Genç evlilere saadet-S S 1er dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • HALİC'İN AKITILMASININ TEMİNİNE ÇALIŞILIYOR Haliç'de bir akıntı temin edilebilmesi için Belediyeye yeni bir teklif yapılmıştır.Teklifte Kâğıthane ile Büyükdere arasında bir kanal açıldığı takdirde lüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • Bâzı semtlere telefon verilmeye başlandı Şehrimiz Telefon Müdürlüğü,ihtiyaç ve müracaat sahiplerine telefon tevziatına devam etmektedir.Dünden itibaren de,tesisatın tamamlandığı Lâleli,Yenikapı'nın İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • ACI BİR ÖLÜM Hasan Paşa fırını sahibi Kadri Altmışık'ın oğlu YILMAZ.ALTINIŞIK dün gece hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün öğle namazından sonra Beyazıt camisinden kaldırılarak Edirnekapı aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • m.mı.m.umu.mm;İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar,Ayla Doğanay 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık müzik 14.30 Şarkılar,Lütfi Güneri 15.00 Kapanı;16.57 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Yatak Öbüı Dünya,2 Seçkin Yokuşun tersi Bir nota.3 Noksansız Kaparo,4 Bir islâmi hayır müessesi Yaratılıştan önceki boşluk,5 Oy Dil,6 Analık babalık Gözü güzel bir hayvan,7 Dayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1956
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Felâket İncisi Reşit Gürzap Türk filmi 2 Basmacı Güzeli Hümasah Hican Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Papatya Özcan Tekgül Türk filmi.ATLAS Tel:44 08 35)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Hususî surette gönderdiğimiz Ümit Deniz Bildiriyor israil Ordusunda Türk TEBALI2000 MUSEVİ VAR DÜN BASIN MENSUPLARINA TANITILAN ESİR İKİ MISIRLI GENERAL,SORULARIN ÇOĞUNU CEVAPLANDİRMADI TEL-AVİV,5 Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • ıııı ir mu unun Tarihin tekerrürü NSANLIK,şu son günlerde «Tarih tekerrürden ibarettir.sözünün I kıymet ve hakikatini bir kere daha anlamış bulunuyor.1914-18 harbinden sonra devletler bir Cemiyet-i-Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • f 7i:r.M i-^t^isb o:Tem tarihi 1863 31 Aralık keşidesinde Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz.^3 msEnEnmEmsMmmimmKm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Yeşilköy'e iki günde 98 uçak geldi Orta Doğu'da cereyan eden son hâdiselerden dolayı Y e ş i 1 k ö y'e gelen uçakların kalabalığı yüzünden İstanbulun hava meydanına iki günde 98 uçak gelip gitmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • MAKİNESİ İR TÜRK MÜHENDİSİ LÂMBALARI HARİÇ)ÜTÜN AKSAMI YERLİ OLAN RÖNTGEN MA-İNESİ İMÂLİNE MUVAFFAK OLDU LNECMİ ONUR] Hikmet Türel isimli bir mühendis vatandaş,yalnız lâmba hariç,diğer bütün amı Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • SEVGİLİSİNİN EVİNE GİREN GENÇ,HIRSIZ DİYE YAKALANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 İZMİR,5 Tanınmış bir ailenin Karantina'daki evine geceleyin girerek,sevdiği kızı davetsiz ziyaret etmek isteyen delikanlı,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • İZMİT D.P.İL İDARE KURULUNA İSTEN EL ÇEKTİRİLDİ-[HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)İZMİT,5 Şehrimiz D.P.İl İdare Kuruluna dün Genel Merkez tarafından işten el çektirilmiştir.Kararın,ü teşkilâtına yayılmasını müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Kendisini bıçaklayan adamı tabanca ile vurdu mi SI Sİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,5 İnegöl'ün Kozluca köyünde fecî bir cinayet işlenmiştir.Tarlada koyun otlatmak yüzünden çıkan kavgada köy sakinlerinden Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • İRAN'DA ZELZELEDEN 350 KİŞİ ÖLDÜ [ANADOLU AJANSI] TAHRAN.5 Basra körfezindeki Lange bölgesinde dün gece çok şiddetli bir deprem kaydedilmiştir.Şimdiye kadar 50 kişi ölmüş,3000 kişi de meskensiz kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Kanunlar ayıklanıyor Adliye Vekilinin başkanlığındaki ihtisas Komisyonu mühim kararlar aldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Bu sabah Adliye Vekili Prof.Hüseyin Avni Göktürk'ün başkanlığında toplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Vv ft* 55*.¦k triMİMnYiffnmiu.ı ıı?TFMİ f*8İ7PI MİC f v"k;ıra(lil bava sııluınetiııin 10 dereceye düşmesine I RHI U U d h MIC* i vı.herkesin palto giymiş olmasına rağmen,Leman Aksoy adındaki genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • |jy|(incpn M ANAÇTIR Batl Almanya'da,Taunos şehri yakınlarında,niUVCnn IflMllflOI HİGlashuctten köyünde yesil-beyaz kuartz taşlarından döknie olarak modern bir dağ manastırı inşa edilmiştir.Manastırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFRED VJ\RIN BAŞL_CAK yENİ MACEKA's,İÇİN MAKYAJ YAPIYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • LEN İSÇİNİN ANNESİ ÜLEK ALEYHİNE AVA AÇIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ZMİR,5 C.H.P Genel Sekreteri-1 Ankara'da otomobille çarpıp ölü-^e sebebiyet Verdiği Ali Rızâ Girannesi,Gülek'ten davacı olmak bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • vekil bugün Eran'a gidiyor Menderes Tahran'da toplanmış bulunan ağdat paktı mümessilleri ile görüşecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Başvekil Adnan Menderes ve maiyetindeki Hariciye erkânı yarm ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • İŞÇİ İKRAMİYELERİ VERİLİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 İşçilere ilâve tediyede bulunulmasına dair kararname yüksek tasdikten çıkmıştır.Kararnameye göre:Mülhak ve hususî bütçeli dairelerle,müteda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Bir heyetimiz islâm Konferansına gidiyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Çanakkale Meb'uau Fatin Rüştü Zorlu Başkanlığında bir heyet,önümüzdeki günlerde Bandog'ta yapılacak olan İslâm Devletleri Topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Viyanadan gelen 57 kişilik uçaktan sadece 3 yolcu çıktı Dün akşam saat 21.15 de Viyana'dan şehrimize gelen ve 57 yolcu taşıyabilen uçaktan ancak 3 yolcu çıkmıştır.Şehrimizde yaşayan Musevi bir aileye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • MADEN İHRACATIMIZ ARTIYOR Madenlerimiz dış piyasalarda büyük rağbet görmekte,ihracat devamlı olarak artmaktadır.Ocak ayından düne kadar 92.6 milyon lira tutarında ihracat yapılmıştır.Geçen yılın aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Çanakkalede yağmurlar zarara sebep oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 ÇANAKKALE,5 24 saattir sağnak halinde yağan yağmur neticesinde Çanakkale merkezinde bir çok evi sular basmış,4 evin duvarı yıkılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • YEDEK SUBAY Öğrencileri 20 Kasımda DİPLOMA ALIYOR [ANADOLU AJANSI] ANKARA,5 Yedeksubay okullarında eğitim görmekte olan 44 üncü dönem yedeksubay öğrencilerinin diploma tevzi merasimleri 20 kasım salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Akşehir'de bir köy halkı jandarmaya ateş açtı ARALARINDAN İKİ KİSİNİN ÖLDÜĞÜ KÖYLÜLERDEN 59u TEVKİF EDİLDİ [Hususi Muhabirimiz Ali İhsan Tıuıa'dan] KONYA,5 İki köy arasındaki su ihtilâfı yüzünden mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1956
  • Elektrik fabrikasında vukua gelen arıza sebebiyle şehre cereyan verilemiyor [Hususî Muhabirimiz AH İhsan Tuna'dan] KONYA,5 Dün gece şehrimiz elektrik fabrikasında vukua gelen bir kaza sonunda şehir el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • BİZ KADİNLAR Neyyire Bugün "Yalnız,lar için YALNIZLIĞINIZI ne yapıyorsunuz?Can sıkıntısına Teya hüzne yem mi?Hayâle oyuncak mı?Yoksa,elinizden,kuruntuya mı kaptırıvcri-yoısunuz?Sakın ha.Yalnızlık su d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ NEREDESİN?TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:E Catherine,bir ipnotizma seansında,65 »ene EŞ evvel öldürülen güzel Lucres'ten haber verir.ŞE Babası,nişanlısı Olivier ve iki arkadaşı ile Tj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • Tk f/0' 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ 5 faiz getirir Verpısı yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerine seçer gününden ît
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden Kooperatifler Müdürlüğü)Kooperatifler Müfettiş Muavini Alınacak 1 Bankamıza müsabaka ile lüzumu kadar Kooperatifler Müfettiş muavini alınacaktır.2 Bu sınava gireb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • BİRA)Yazan:HAKOLD ROI Duşunuz hazır Mister Brad,diyordu Sam.Tembel tembel masadan indim.Duş yerine girdim:Teşekkür ederim,Sam.Soğuk suyun altında uykum açıldı.Büroya girdiğim zaman Mickey yüzüme tuhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN REFt' CEVAÜ 45 U L U N A Y Ebû Süfyân,çadırın yanında rüzgârdan boynunu yere uzatmış duran devesin» gitti,üstüne atladı,hayvan kalktı,fakat Ebû Süfyan aceleden devenin bağlı olan ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • CI C.I LAN aklİma 5"e sev İ66L0İ,«LX?IYE!Q IKÖFTELS* 5- DPE 5* ÇOK! 4tMİ?04 NAZU NAZLI VI-*w4.BE5BELÛ,O KAVAK AÇ DEgriL.GEL 6AKİİM.f PES} SEVENKEN»; S£N DE KlVEKl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • DEMİR YUMRUK SANA HAKİKATİ ŞANA HAKİKATİ X^SÖ£fŞm' SOVlE NİYE GERİ SEL-T OlN VOKSA KAFANI PARÇAL-ARıM.SEN APTAu DEĞ* O-SlN MUHAKKAK B'R DÜŞÜN-DÜĞÜN VAR Kİ GERİ GELDİN.VOKSA DÖNMEZ-DİN MAKSADINI Mu.MAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • JOHNNYHAZARD StEFAN'/N GAYESİNİ ANUYAN TEK-NİSYEN HEMEN PlLOTA HABER Vg-KİYOR.PİLOT.DERHAL ATLA.SORMA.ATLA fRANK R088ÎNS Fakat stefan m ANur/o/z.Bunu yanlis r~ i5=Hfiv_r?N£?W\EER'E r=HABER VE-J^ RıVOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • CİSCO Kİ D BÖYLE IŞTE.ERKEK BİRiGÜN RÜ ASlNDAKİ KIZLA KARŞILAŞIR.JOSE SALfNA& WÜ REED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY f^MAFİF MÜZİK İNSANI ÜÇ DAKİKADA UYUTUR.EFEM.¦7 BU PLAKTAKİ O 1 YENİ i B#.PLAK.GECE.IV ALDİM OlNLEfc UAÜME UYUR.UYUMAZ I SIVIŞIP ARKADAŞLARLA POKER.OYNIYACASIM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • KASIMPAŞA AJANSIMIZ EMRİNİZDEDİR 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NÂDÎDE H411RAL4R AYRICA ı YIL SONU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN ALMAYI İHMAL ETMEYİNİZ OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları teskin için faydalıdır,g^ÖAjj günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • İKRAMİYE APARTMANI Yaptırılacak Bankamızın Tasarruf Mevduatı müşterilerine dağıtılmak üzere K A L A M I Ş T A 12 Daireli yeni bir apartman yaptırılacaktır.Bu işe talip olanların en az 250.000.liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • GALATA PİYASASINDA KİRALIK YAZIHANELER Karaköy'de Haliç kenarında yeni inşa edilen DÖRT KATLİ GÜZEL İZMİR HANTnın kalorifer ve asansör tesisatı tamamlanmış olup kiraya verilmeğe başlanmıştır.Müracaat:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU kurudur!KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU EKONOMİKTİR!KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU BÛMMÇAMŞIMMYIKAR/KOMİLİ ÇAMAŞIR SABUNU emuametıüstündür Necmi Komili İstanbul Tel.273118 V^3'MZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Millâuel Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • PAVYON MULEN RUJ Yarın Akşamdan İtibaren ÇOK ZENGİN BİR PROGRAMLA AÇİLİYOR.7 kişilik Şevket Yücesaz Orkestrası ile büyük atraksiyonları yalnız MULEN RUJ'da alkışlayacaksınız.Beyoğlu İstiklal Caddesi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • nicRl 1376 Rchiül' âhır SALI 6 KASIM 19 5 6 RUMİ 137» EKİM M VAKİT VASATİ EZANI GUnef Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.37 11.58 #14.42 17.00 18.34 4.57 1.87 657 942 18.00 133 11.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • yeni.eski.n bütün kamyonlarda yolda ve arazide en emin "1 II SROYAL Her türlü iklim şartlan altında U.S.Royal Fleetmaster,kamyonun verimini iki misline çıkarır,ön tekerleklerde emniyet ve istikrar,ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • ÇİFTE KAZANÇ.FAY satın aldığınız zaman kazancınız iki cephelidir.Hem şimdiye kadar eşine rastlamadığınız harika bir temizleme tozu alarak bilûmum temizlik işlerinizde fevkalâde kolaylık sağlamış olurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • PASTA-YEMEK Öğretmen ve Ustalarının Nazarı Dikkatine Şartnamesine uygun numuneleri imâl edenler arasında,birinciye 3000,ikinciye 2000,üçüncüye 1000 lira ve ayrıca 500 er liradan 6000 lira mükâfat veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • ZAYİ Haydarpaşa Lisesinden aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.5-D 1383 İlhan Yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • ŞAH SİNEMASINDA 2 haftadanberi büyük bir rağbet görmekte olan Enternasyonal VARYETE ve ATRAKSİYON programı yeni ilâvelerle muhterem seyircilerimizin arzuları üzerine bir hafta daha uzatılmıştır.Streap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Sinemasında Senenin en heyecanlı dramı Fransızca sözlü Yürekler Acısı Baş Rolde:Antonella LU A L D İ Uzun zamandanberi emsali görülmemiş bir his ve aile dramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • SATILIK EMLÂK Salacak İskele sokak No.44/46 denize nazır iki ev acele satılıktır.Aynı adrese müracaat.15460)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Yeni bir dünya harbine doğru 4 Baştarafı 1 incide jen bombaları dahil,en modern »ilâhlara sahip iki devletin Orta Doğa haiysı için müştereken faaliyete geçmesini» talep etmektedir.Bulganin'den sonra,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Kızıllar Macaristan'ı kızıl kana Baştaraft 1 incide I binlerce üniversiteli ve işçi,Macaristan katliâmına karşı harekete geçerek nümayişler tertiplemişlerdir.Üniversiteliler,Doğu Berlin istikametinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Moskova'da nümayişler [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,5 Bugün,Sovyetler Birliği başkentinde,Moskova için pek garip ve müstesna bir hâdise cereyan etmiş,halk grupları İsrail,İngiltere ve Fransa sefaretleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Macaristandan Yugoslavya'ya iltica edenler Lübnan'da Yugoslav sefaretinde vazifeli diplomatlardan Bilos Loloviç dün Belgrad'dan şehrimize gelmiş ve Lübnan'a gitmiştir.Yugoslav diplomat hava alanında k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • OPERA BİNASININ İNŞAATI İLERLEDİ Taksimdeki Opera binası inşaatına hız verilmiştir.Binanın opera bölümü bir salon re İki balkondan ibaret olacak ve bu kısım 1500 seyirci alacaktır.Sahne,her istikamete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Süt ve sütlü maddeler dişleri bozuyor [ANADOLU AJANSI] MADRİD,i Bir İspanyol dis ve ağız cerrahisi profesörünün mütalâasına nazaran süt ve sütlü maddeler dişlerin bozulmasında ve çürümesinde başlıca â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Sabık bir meb'usun Bayar'a gönderdiği MEKTUP [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 Sabık mebuslardan Emin Soysal,Reisicumhura yazdığı bir mektupta,dünyanın bugünkü durumunun muhalefet liderlerinin de bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • BEYŞEHİR'DE 13 BİN DEKARLIK BATAKLIK KURUTULDU [ANADOLU AJANSI] BEYŞEHİR,5 Devlet Su İşleri Dördüncü Bölge Müdürlüğü tarafından Eflâtun pınarı bataklığının kurutulması ve İslahı için yapılan çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • izmirde haraç isteyen bir sabıkalı öldürüldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,5 Kendisine geceleyin yatakta tecavüz etmek isteyen Arap Kemal'i bıçakla 20 yerinden vurarak öldüren Hüseyin Kalender bugün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • ANTEP FISTIĞI 3 vilâyette beyannameye tabi tutuldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,5 İktisat ve Ticaret Vekâleti,Gaziantep,Urfa,Siirt vilâyetlerinde ellerinde Antep fıstığı bulunanların bunların cins v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • Sepilov Amerika'ya GİDİYOR [ASSOCİATED PRESS] MOSKOVA.5 Sovyet Hariciye Vekili Dimitri Şepilov,Birleşmiş Milletler nezdindeki Sovyet delegasyonunun sevk ve idaresini şahsen ele almak üzere New-York'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1956
  • MACARİSTAN VE İSRAİL İLE TİCARÎ münasebetimiz kesildi Son hâdiseler sebebiyle Macaristan İsrail İle Ticari münasebetlerimiz kesilmiştir.Memleketimizle bilhassa Macaristan arasındaki alıs veriş son yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1956
  • 1956 OLİMPİYAT Q5 P OYUNLARI TKEYSTONE1 AN'ANEVÎ OLİMPİYAT MEŞ'ALESİ YAKILIYOR.HER DÖRT SENEDE BİR,OLİMPİYATLARIN MENŞEİ OLAN OLEMP'tc YAKILAN ve OYUNLARIN YAPILACAĞI ŞEHRE KADAR DÜNYA GENÇLİĞİNİN ELL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • 1896 dam.1956 ya Hazırlayan:ORHAN TÜREL mı mı ı ı mı ıı ılımın 1952 Helsinki Olimpiyadları On besinci olimpiyat oyunlarında,atletizm müsabakalarında rekorla» peşisıra kırıldı:11 Dünya ve 26 Olimpiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • HAFTANINFUTBOLSOHBETİ İNATÇI BİR HAKEM Av hikâyesi,yılan hikâyesi,bir de futbol hikâyesi.Bir başladı mı artık ne biter ne de tükenir.İste size eski bir futbol hikâyesi,amma korkmayın yerim müsait olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • KISA HABERLER FUTBOL FEDERASYONU TOPLANIYOR Futbol Federasyonu bugünkü maçtan sonra atadyomda Hasan Polafın başkanlığında' toplanacaktır.BEŞİKTAŞ KAMPA GİRİYOR Yarınki antrenmandan sonra Beşiktaş,Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • BEŞİKTAŞ D.ALNANYAYA DAVET EDİLDİ İdare Heyeti,teklifi ilk toplantıda görüşecek Doğu Almanya futbol şampiyonu Vismut,dört maç yapmak üzere Beşiktaş takımını haziran ayı içersinde Almanya'ya davet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • Olimpiyad kafilemiz 17 Kasım'da gidecek Güreşçilere bir örnek elbise ısmarlandı.Antrenör Nuri Hoca dün İtalya'dan döndü Dün şehrimize gelen Beden Terbiyesi Umum Müdürü Nizamettin Kırşan.Olimpiyat Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • COŞKUN ÖZARI RECEP ADANIR ŞEREF HAS Yine göze girdi.Tekrar vazife basına Has ailesini şimdi de o temsil edecek.Recep Coşkun Şeref namzet kadroda Akgün ve Hasan kadro dışı kaldı.Millî takım Namzetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • POLONYA MİLLİ FUTBOL TAKINI hazırlığını tamamladı POLONYA TAKIMININ EN KUVVETLİ TARA-FININ FOR HATTI OLDUĞU SÖYLENİYOR 16 kasımda İstanbulda karşılaşacağımız Polonya Milli futbol takımı çalışmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • MERKEZ HAKEM KOMİTESİ ^Merkez Hakem Komitesi kulüplerin ecnebi hakem getirmek için yaptıkları müracaati dün akşam toplanıp müzakere edecek ve bu hususta bir karara varacaktı.Fakat Futbol Federasyonu B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.11.1956
  • Beşiktas-GSaray hu pazar oynuyor Yann Vefa Beykoz ile,Pazar sabahı da İst.Spor-Beyoğluspor'la karşılaşacak Basketbol Lig Maçları Başlıyor Profesyonel Tertip Komitesi âzâlan,dün akşam Bölge binasında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor