Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.11.1956
  • ORTA-DOGU'DAKİ HARBE MÜDAHALE EDİLİYOR Birleşmiş Milletler,Beynelmilel Polis Kuvveti gönderecek.İsrail karara Suudi Arabistan'da petrol tes LONDRA,4 Birleşmiş Milletler Orta Doğu bölgesine meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1956
  • Yeni kukla hükümeti kurmaya memur edilen JANOS KADAR Janos Kadar,1912 senesinde Macaristan'ın Yugoslavya hududuna yakın bir köyde doğmuştur.Fakir bir ailenin çocuğu olan Kadar,hayata,köyünde yaptığı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.11.1956
  • Kahraman Macar milletini aldatıp arkadan vuran RUS Tj Tahliye teminatı verip müzakereye çağırdıkları Milliyetçi Generalleri ve Nagy'yi tevkif ettiler 2 Bütün Macaristanda muazzam katliama giriştiler 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • A^J ÜNYADA U HAFTA Scxmî Köfte**» KIZIŞAN SOĞUK HARB Dünya lıâlen soğuk harbin en vahim günlerini yaşamaktadır.I Buhran,hem siyasî,hem de askerî bakımdan,iki cephede Doğu I Avrupada ve Orta Doğuda en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • Bunları biliyor musunuz?I Htr Hafta »618 emaytt ı»toau.3780 kaçuılu 56 banka «oYalur.6790 »ilahi» lorguaculuk T« m tır 760 çocuk kaçuılu-Bu hadiselerin en alâka çekicileri l'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • BUĞUM GEÇTİ I SENE MÜDDETLE AYLIK GELİR 60.000 tl.PARA İKRAMİYELERİ S.OOO TL.AÇILIŞ HATIRALARI AYRICA UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • Nâllitıet Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basrldığt yer MİLLİYET MATBAASI V_HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 137* Rebiiil' ftbıı 5 1372 KASIM Ekim 2 1956 23 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar.İrfan Doğrusöz 13.30 Haberler 13.45 Türküler.Azize Tözem 14.00 Öğle konseri 14.30 Şarkılar.Sevim Süer Şayeste Acar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 ihtiyat Ba-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tum'un pınarı 2 Yardım iste-1 yen tâbir)Ya-rım.3 Kimya-2 nm mevzuu,sanayiin unsuru 3 Din adamı,dine mensup.4 Ten-4 bih edatı Din bilgisi.5 Azr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • OĞLAK BURCU K B L B fm [22 Aralık 20 Ocak] Dünkü görüşmelerinizden iyi bir netice alacaksınız KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Nüfuzlu bir şahsiyet aizi korumayı vâdedecek.İyi bir intiba bırakmaya dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • V.BUGÜN HİZMETİNİZE GİRDİ Zarif açılış hatıraları)AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Felâket İncisi Reşit Gürzap Türk filmi.2 Basmacı Güzeli Hümaşah Hiçan Türk filmi.A L K A 2 A R Tel;44 25 62)Papatya Özcan Tekgül Türk filmi.ATLAS Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • HER BAKIMDAN KAZANÇLISINIZ!Harika temizleme tozu FAY,temizlik işlerinize şimdiye kadar eşine rastlamadığınız bir kolaylık getirdi.Bilûmum temizlik işleriniz için FAY satın aldığınız zaman artık gönlün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • HÜRRİYET AŞIKLARI 1 ÜRRİYET âşıklarının çoğu arzularının esifı r' olduklarının farkında değildirler.Hürriyeti iradelerine kumanda eden heves-E terinin tatmin imkanı sanırlar.Vaktiyle,bir lol kantada.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • Narh kalktıktan sonra bâzı gıda maddeleri pahalılaştı 8 liradan satılmakta olan sadeyağların mühim bir kısmının mahlut olduğu ileri sürülüyor Narh kaldırıldıktan sonra bâzı gıda maddelerinde olduğu gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • BİR GENÇ BANYODA ÖLÜ BULUNDU Parmakkapı'da Tuna apartmanında oturan Mehmet Bayraktar adında 18 yaşında bir genç,banyoda ölü olarak bulunmuştur.Adalet doktoru tarafından ölümü şüpheli görülen ceset mor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1956
  • KISA HABERLER ARKADAŞINI BIÇAKLADI Fatihte oturan Selâhattin Akçetin adında biri,küçük bir mesele yüzünden aralarında çıkan münakaşa sonunda arkadaşı Mehmet Filizi bıçakla ağır surette yaralamıştır.BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • EÇ ENLERDE tanıdık komşulardan biri bana başvurarak E ehliyet almak üzere Altıncı Şubeye müracaat edecek E olan oğlunun muamelesinin kolaylaştırılması hususunda ta-E vassutta bulunmaklığnnı rica eyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • ite kal nin İsrail Cephesinde DÜKLERİM.Mısır Ordusu herşeyi bırakıp çekilmiş.Cephede rastladığım İzmirli Nesim Şeftali,"Bu sefer canımızı dişimize takarak dögüşeceğiz,diyor fHUSUSÎ SURETTE GÖNDERDİĞİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • li&ipçilik yapanlar Pden ihraç edilecek ŞANCA OCAĞINDAKİ HÂDİSE TAHKİK EDİLİYOR.MAN KÖPRÜLÜ BİR KONGREYİ BİZZAT TATİL ETTİ Seçenlerde,Demokrat Parti Nişanca Ocağının yıllık Kongresinde çıkan hâdiseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • Madrid'de 2 beyinli bir çocuk doğdu fANADOLU AJANSI] MADRİD,4 Madridde iki beyinli bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.Kızcağızın kata tası fazla yüksek ve bombelidir.El ve ayaklarında da altışar parmağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • IYAĞMURDANI E BÂZI SEMTLERİ 1 SULAR BASTI Şehrimizde dün sabaha karşı bağlıyan yağmur,za~ Ü man zaman sağndk halinde S bütün gün devam etmiştir.Metrekareye düşen yağmur E miktarı 15 kilo 400 gramı S g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • Bir çuva!tabanca mermisi ele geçti Zabıta,bir mermi kaçakçılığı hâdisesine elkoymuşıur.Evvelki gece Kasımpaşa bölgesinde devriye gezen memurlar,iskele civarında,sırtında bir çuvalla gitmekte olan Mirz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • c üüulles'in kanser ıSduğu anlaşıldı fj,[ANADOLU AJANSI}' a^ASHİNGTON,4 B.Amerika Hala'e Vekili J.Foster Dulles'ın kanser ığu bugün açıklanmıştır.Hariciye '%leti sözcüsü,Vekilin karın kıs-da yapılan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • ıflKfir ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 5Sî,w*.BAHÇEKAPl BEYOĞLU-KADIKÖY-KARAKÖY MISIR EL KAHİRE NİŞAN VE DÜĞÜN ŞEKERLERİ DÜNYAYA NAM VEREN İŞTİRAK ETTİĞİ BEYNELMİLEL SERGİLERDE TEŞHİR EYLEDİĞİ MAMULATI iDAİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • ZEHİR HAFİYE MANFREO i ÇAKTIA\OKUYUCULAR.MACERALARIMI ÇOK BEĞENDİ MEMEN YENİSİNE ATILAYIM.HAFİYE VENİ BÎR.MACERA ARİFESİNDE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • TOPTAN UCUZ AĞAÇ VİDASI 17X17 toptan 124 Kr.CEHTİ TEGİN:Tahtakale Telefon sokak Yavaşça Şahin Yokuşu No.13/1 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • VEFAT Nacar saatleri sahiplerinden BAY OHANNES NACAROĞLU'nun vefatını teessürle bildirilir ve cenaze merasimi 6/Kasım/1956 salı günü saat 13.30 da Beyoğlu Balıkpazar Üç Horan Ermeni kilisesinde icra o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • Ş £XA PLARI Sofranızın süsü,Ailenin sıhhatidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • Orta Doğu' daki harbe müdahale t Baştarafı 1 incide Risalelerde Nâsır'ın politikasının desteklenmemesi talep edilmekte ve müttefiklerin gayelerine erişmek için gerekirse bütün kuvvetlerini kullanacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • BAŞVEKİL Tahran'a gidiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,4 İngiltere hariç olmak üzere Bağdat Paktının diğer üyelerinin Tahran'da toplanması keyfiyeti fcat'i karara bağlanmıştır.Başvekil Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1956
  • w jf ¦fv m fV^İ [A.P.Budapeşte civarında Rus mezaliminin kurbanlarını arayan bir Kızılhaç arabası.Ön tarafta arabaya yapılacak tecavüze karsı silâhlı bir Milliyetçi görülüyor.Rus kahpeliği t Baştarajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1956
  • BIRAKMA BENİ Kazan:HAKOLÜ ROBBINS 44 Çeviren:NEY YIK t Onu aşağı çektim.Arkası bana dönüktü.Belini kavradım.Kımıldayamadı.Ensesini,omuzlarını öptüm.Ağlıyordu,aldırmadım.Bütün ağırlığımla üstüne abandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ NEREDESİN?TEFRİKA No.3 ÇİKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bir misafirlikte ipnotizma ile uyutulan Ca-g tlıeriue,Lucres adında bir güzel hızın ruhundan lıaber verir.S w*\I Catlıerine,uykuda söyledikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1956
  • BİZ KADINLAR $Qfyİre mm DÜŞMÜŞ BİR KIZLA i EVLENMEK İSTİYORUM ÇEKİYE bir gene girdi.Düşmüş bir kızla evlenip,j I kurtarmak istiyorum.Bana bir tane bulur mu-sunuz?dedi.Spor-Sergi Sarayının bit odasıııd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1956
  • HAZRET.I-ALI YAZAN:REFt Bütün ordugâh birbirine girmişti.Düşman askeri ellerindeki yanar odunların zayıf ziyası ile «ağa sola koşuşuyordu.Hüzeyfe,yavaş yavaş Ebû Süfyân'ın çadırına yaklaştı.Çadırın ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1956
  • JOHNNY HAZARD Flaşi* AYAR.ETTİKTEN SONRA STEFAN UÇAĞIN KAPiSiNA GİDİ.YOFİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1956
  • DEMİR YUMRUK JOHN C MU«P PEKALA BOlt KONUŞ Niye GERİ GELDİN vvARDEN" KArAS'NDAN SEÇENLERİ AMLAT^ BH-L.Y SENİNL.E BİR.ANLAŞMA YAPTIM.DEĞİL,Mİ V.CRAİM'ı HAStahAneve KAlDiRiP SERİ DÖNECEĞİM DEDİM ÎSTE SÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1956
  • CİCİ CAN BEDRİ-8İ2 OB KUt-ütSi-ERİMc JıVER SEMcSc ORTAK OLURUZ yutkunma)AÇUK TAN DtilLiZ V4 V KÖPEK YEMSâİNtSE VİN HURİ VE.BAK,AO A M UZAKLAŞTI;KÖPEK KÖF-TBlER'i £K SAŞiNA Yt" VO?t KAÇAR DAÇPK\KOFTŞS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1956
  • tenezzühler ağır ve hafif kamyonlar ile madenci araçları için EN UYGUN LÂSTİK fe CEAT Lâstikleri 5 numar,sirküler S ES W* *V DR MODELİ teleskop* kavrama!bu lâstik yol alma ve sağlamlık bakımından üstü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • Sadece 'ampul,demektense,EDISON isteyiniz TÜ*Ü o-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • KALORİFER RADYATÖRÜ-1 ithal Malı 115x600)ve 115x950)eb'admda Metrekaresi 47.5 lira Toptan alıcıya ayrıca tenzilât yapılır.SAKI CANLISOY Bankalar Cad.75/77 Bunge Han Kat S Telgraf:SARICAN İSTANBUL Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • MAYSIRENA CORN FLOVR)Çocuk maması,sütlü mahallebiler,kremalar,pudingler,pastalar,kekler,toslar,çorbalar için MAYSİRENA'yı Bakkallardan İsrarla isteyinİE.Toptan satış:Tophane Murakıp Sokak Emek Han 11/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • KASIMPAŞA AJANSIMIZ BUGÜN EMRİNİZDEDİR 300 LİRA VADELİ I 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE H411RAL4R AYRICA YIL SONU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • Devlet Tiyatrosu Opera Bölümü 5-6 Kasuu Pazartesi ve Salı saat 21 de CAVALLERİA RUSTfCANA Ve PALYAÇO Birinci ve ikinci temsile abone olanların aboneman kâğıtları ile Şehir Dram Tiyatrosu gişesinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!M£l bas,diş,adale,sinir,lumbago,roma tizraa,siyatik ağrı larıoı teskin etmek için faydalıdır QSE2|bayanların muayyen zaman* lardaki sancıların* da daima başarı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • ir M,t Ş ^fTA P L A R I üe yemekleriniz daha zevkli yenir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • Vilâyet Tevzi Komisyonu Başkanlığından 1 İktisat ve Ticaret Vekâleti 20/4/1956 tarih ve 7700 sayılı vazılarile Vilâyetimiz emrine tahsis edilmiş bulunan 10 tonluk Alfa Romeo markalı kamyonlardan biri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • ÂNTİDOT POMAT «NEZLE •GRİP *DİS AĞRISI Y ADALE ROMATİIMASI YANIKLAR «GÜNEŞ YANIĞI «ARI.pÖCEK SOKMASI pKESlK f YARALAR' f» PİŞİK •»KAŞINTI j •EKLEMA '«ERGENLİK «DONUK.DERİ ÇATLAKLARINDA VE l TRASTAN S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • Ş ^A PLARI Modern tesislerde yapılmıştır.Sıhhidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • KAYIP ARANIYOR Kardeşim Tevfik Büyükbayramı aramaktayım.Kendisini tanıyanların insaniyet nâmına Araçta Camcı Yunus Büyükbayrama haber vermelerini rica ederim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • SÜPERLİNO Çamaşır Kolasıdır.Evlerde,Lokantalarda,Otellerde,Fabrikalarda bilûmum yerlerde kullanılan hârika ve ucuz koladır.Bakkallardan ısrarla SÜPERLİNO isteyiniz.Toptan satış:Tophane Murakıp sokak.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz!Halkımızın İtimat ve teveccUhUntl kaşanmakta rakor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ PekYakınd a Bayilere Tevzi Edilecektir Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 05.11.1956
  • r VIM'lN BOŞ KUTULARINI ATMAYINIZ.BİRİKTİRİNİZ/15 KASIMI BEKLEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1956
  • Olimpiyatla iştirak edecek Çekoslovak Kafilesi dün geceyi şehrimizde geçirdi ZATOPEK "BU DEFA OLİMPİYAD'DA İDDİALI DEĞİLİM,DEDİ.Öylesine sevimli ve şirin insanlar ki aralarına girince mevzuunuzu unutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] GALİBİYET KAPISI ACILIYOR °yunu"20 nci Suatfın sağdan kale çizgisine kayarak verdiği aşırtma pası Metin isabetli bir vuruşla ağlara gönderiyor.Kaleci Necmi'nin müdahalesi fayw dasız.Meti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • Aydın Omur Dekatlonda Rekor kırdı FAHİR ÖZGÜDER TÜRKİYE İKİNCİSİ,ORHAN ALT AN ÜÇÜNCÜ OLDU Türkiye Dekatlon şampiyonluğunda Aydın Onur 5257 ile yeni Türkiye rekorunu kırmıştır.Fahir Özgüder 4735 puvanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ] RESİMDE,DÜNKÜ FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDAN HEYECANU BİR RİBAÜNT GÖRÜLMEKTEDİR TEŞVİK TURNUASINDA FENERBAHÇE şampiyon oldu Sarı Lacivertliler G.Sarayı 76-71 yenerken Çan'ın güzel oynam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • COŞKUN ile ŞEREF MİLLÎ KADROYA ÇAĞIRILIYOR Tek seçici Eşfak Aykaç'ın bugün milli takıma çağıracağı yeni namzetlerin Coşkun G.Saray)ile Şeref Fenerbahçe)olduğu öğrenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • Polonya Finlândiya'y:5 0 yendi Trakovi cehrinde yapılan milli maçta,16 kasımdaki rakibimiz Polonya Finlandiyayı 5-0 mağlûp etrni;tir.Birinci devre 2-0 Polonya lehine bitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • II.Profesyonel Küme maçları İkinci profesyonel küme lig maçlarına dün Şeref Stadında devam edilmiştir.Günün ilk maçında Taksini Davutpaşa'yı 4—0 gibi farklı bir neticeyle yenmiştir.İkinci karşılaşmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • Vefa ligde ilk galibiyeti aldı E m niyet'i 2-0 mağlûp eden Yeşi I Beyazlı takım güzel bir oyun çıkardı Dün saat 11 de Fenerbahçe Stadında oynanan maçta.Vefa,Emniyet'J 2—0 gibi net bir netice ile yener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • GOL KRALLİĞİ Profesyonel Lig Gol Krallığı'nda son durum şöyledir:4 GOL ATANLAR:B.Ali cG.S»,Ergun,Can «F.B.3 GOL ATANLAR:Şirzat cF.B.Metin «G.S.Aydemir,Kasaboğlu «İ.S.Recep «B.J.K.B.Erdoğan «Beykoz».2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 5 5-16 3 10 Galatasaray 4 4-15 6 8 Beşiktaş 5 3 116 4 7 Kasımpaşa 5 2 12 2 5 5 İstanbul spor 4 2—2854 Emniyet 5 1 2 2 6 10 4 Beykoz 5 113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.11.1956
  • GÜREŞÇİLERİMİZ dün musiki ile kulaklarını açtılar Güreşçiler dün istirahat etmişlerdir.Bir grup Hüseyin Erkmenle kampta kalırken,diğer grup Yaşar Doğu ile Kristaldeki aile matinesine gitmişlerdir.Yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor