Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • Bulgaristan'da KAYNAŞMALAR "Har Bulgar Radyosu,tasfiye istiyor.Doğu-Almanya ve Romanya'da da hâdiseler çıktı Kısa dalga üzerinden bu hafta neşriyat yapmaya başlayan Bulgaristandaki «Hür Bulgar Radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • **Üfe-#ar KRALİÇEYE TAKDİM EDİLDİ sfegSIS SSETîS edilmiştir.Kraliçe,Sarışın Bomba ile ilgilenmiş,kendisine bâzı sualler sormuştur.Kraliçeye hâlen Londra'da bulunan diğer ecnebi yıldızlarla İngiliz art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • Gülek,otomobiliyle bir işçiyi çiğnedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,bugün otomobili ile bir kaza yapmış ve bir isçinin ölümüne sebep olmuştur.Gülek,otomobiliyle Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ ARAB ZEHRA Nâsır'ıri Muhafız Kumandanının kızı Adliyeye veriliyor Mısır Reisicumhuru Nâsır'ın Muhafız Kıt'ası Kumandanı Binbaşı Gafur Kanalizadenin kızı olduğunu iddia eden Zehra Kanal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • Bomba hâc duruşması Atatürk'ün evine bombayı bizim attığımız iddiasını reddettik [ASSOCIATED PRESS] ATİNA,2 Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinde patlayan bomba hadisesiyle ilgili olarak Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • H:üü «niülî!şily$&i!ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON:27 42 10 Santral ı:n:ı:i ı:nı:YIL:7 SAYI:2323
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • IKEYSTONJ RİR ftİ7l İ Dm İÇİN Cnilll Macaristan'da devanı eden şiddetli Dili Ulfckl rUklOin OUriU mnharebelerden sonra sokaklarda böyle manzaralara «ok nk rastlamak kabildir.Yukarıda,milliyetçiler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1956
  • İngiltere ve Fransa kes.teklifi Harekâta hazır olan İngilizler Mısır halkına çıkartma sahasından uzaklaşmasını ihtar etti Dün Gazze'yi işgal eden İsrail kuvvetleri 15.000 Mısır askerini esir aldı.Mısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • nn"% i ÜH m-JS HAFTANIN I FİLMLERİ KAMÇILI ADAM «Untamed» RejLsör Henry King idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiy bir 20th Century Fox Amerikan)ilmi.Oynayanlar:Susan Hay-ıvard,Tyrone P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • PazaR Dişilik Sembolü SOPHİA LOREN Geçen Hafta Neler Oldu?6.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • ŞEKERBANK İSTANBUL TAŞKASAP Cazip açüış hâtıralariyle HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR.ŞEKERBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • Ira:B 1 m B 13?OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hisleriniz mantığınızdan baskın çıkıyor.Frenlemezseniz yanlış adım atabilirsiniz.KOVA BURCU |21 Ocak 1» Şubat] Gözünüze her şey hoş görünecek.Yıldızlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • 11| İlli IIIIIIIIMIIII111 İlli II IHI 111II İstanbul I 12.27 Açılış ve program 12.30 i Radyo Salon Orkestrası.İdare eden:Semih Argeşo 13.00 Şarkılar.I Gülseren Güvenli 13.30 Haberler E 13.45 Şarkılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • BULMACA î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İffl E,fflE z SOLDAN SAĞA:1 Kişinin aynası Toprağın bir ihtiyacını te-min Bir çalgı.2 İçli dışlı o-2 luş,kalbdenlik Bir harf.3 Mu-O ayyen zaman Bir nota Ölüm 4 cezas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • TAMAMEN RESİMLİ BİLGİ Kolleksiyon'u Fasiküller i:Hayvanlar Dünyası İt Bitkiler Dünyası İ Tarih ve insanlar İr İnsan Gücü ve Taşıtlar İlim ve Buluşlar İr Öğrenmek istediğiniz her şey Bugün çıkan ilk f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • FİNLANDİYA MAARİF VEKİLİ GEL-Dİ Finlandiya Maarif Vekili Ekselans Virolaimen,dün gece uçakla Kopenhag'dan şehrimize gelmiştir.İstanbulda iki gün kalacak olan Vekil,Hindistan'da yapılacak olan UNES-CO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • İspanya Haricive Vekili dün gitti Hükümetimizin misafiri olarak memleketimizde bulunan İspanya Hariciye Vel-'li Ekselans Alberto Martino Artaio tün sabah s;ıat 10 da İspanya'ya müteveccihen uçakla şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • AMERİKAN KÜLTÜR ANLAŞMASI Mecmualara abone olmak,abonelerini yenileme ve Anıerikadan kitap getirtmek isteyenlere büyük kolaylık temin etmektedir.Derhal müracaat edei'ek mufassal katalog isteyiniz.Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • Belediyelere yeni selâhiyetler verilecek Son çıkan kararnamelerin piyasadaki tesirlerini etüd eden Millî Korunma Dairesi Reisi dün İzmire gitmiştir.Bu arada ilgililer.Belediyelere yeni bâzı selâhiyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • Yefmişsekiz yaşındaki yalancı şahit Nikola adında 78 yaşında bir adam yalan şahitlik yapmak suçundan adliyeye verilmiştir.Nikola yaşını büyütmek için Hukuk mahkemesine müracaat etmiş bulunan genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • BiR POLiS RÜŞVET alırken yakalandı Derhal işine son verilen Mürtezâ yargılanmak üzere Ağır Ceza Mahkemesine sevkedildi Bir polis memuru daha rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştır.Tepebası'nda marangozl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • BELEDİYE 38 MİLYON URA İSTİMLÂK BEDELİ ÖDEDİ YILBAŞINDAN BU YANA ŞEHRİMİZDE 248 EV,138 DÜKKÂN VE 67 ARSA İSTİMLÂK EDİLDİ Şehirdeki imâr ve istimlâk faaliyetine devam edilmektedir.Yılbaşından itibaren,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • İSTİKLAL CADDESİ No;219 5.Kasımda hizmetinizdedin HESAP AÇTIRANLARA ZARİF HATIRALAR Ayrıca y/z sonu BÜyÜK keşidesinde BAHÇELİ s^-ff VE ^VAesaP53 150000 JLMRA I Hesabınızı açtırmakta acele ediniz Hesab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • ŞUBELERİ 5 KASIMDA 1* GEÇİYOR El SENE MÜDDETLE AYLIK GELİR 60.000 tl.PARA İKRAMİYELERİ s.ooo TL.AÇILIŞ HATIRALARI AYRICA UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI biM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli bü-yüğümüz,aile i l^^SSHNUMRI reisimiz mer-1 hum Tavaslı Önıer Harmandar oğlu Dişçi Süleyman Z E K İ HARMAN'm aziz ruhuna it-j haf edilmek ü-I zere 4/ll/195fi| i HU pazar günü İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1956
  • JTAIEÖ.IHI MECMUASI KASIM 11 83.SAYISI ÇIKTI Kısa adres:Posta kutusu 18 istanbul «iskit Yayınevi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • EMNİYET i SANDIĞI Tasarruf Hesaplan İkramiyeleri EKİM Keşidesinde-Çiftehavuzlar'dakl APARTMAN Dairesin» Ankara Şubemiz mudilerlnden Bay Hüsnü Komanova ve Efi Bn.Cemite Komanov» kazanmışlardır» '4 İV.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • ikramiye mevzuunda neler beklenir FAZLA KAZANMA İHTİMALİ En fazla kazanma ihtimalini sizlere TÜRK EKSPRES BANK teinin eder.ADİLÂNE DAĞITMA SİSTEMİ Şube ve Ajansları arasında en adilâne şekilde ikramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • IAYLARDANBERİ Beklediğiniz Mecmua 1.Sayısı Bugün Çıktı En güzel resimler En taze haberler Enteresan yazılar Bugüne kadar gördüğünüz Mecmuaların En Güzeli 1.Sayımızın Kapağı 4 RENKLİ OFSET BASKI 8 SAHI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • ¦ı B PAVYO İl-RESTORAN Her Aksam ARMAĞAN ŞENOL ve Keman üstadı FERDİNANDU ve arkadaşları.Cumartesi,Pazar matine 16 19 Tel:27 32 50 Beyazsaray Abdullah Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • Türk okuyucusuna en iyi romanları vermek için neşir sahasına atılan:ALTIN KİTAPLAR Türkiye'de en çok sevilen muharrir A.J.CRONiN'în en beğenilen romanını veriyor:Acıları Fiaa:Sağlam katlon ciltli 3S0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • ıltl l m lı 111M il ı ıı mı ııl ı 1111 11 1111111111 ı ı 111 i ı t 11 ı i ^y  Sâhib-üs-Saâde vel felâhe Hazret-ün-Nâsırî Eskilerin Üm-mü-Dünyâ dedikleri Mısır'ın mukaddcratmı E ele aldığınız gün bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE DÜN TÖRENLE ACİLDİ Açılış merasiminde ismet İnönü de hazır bulundu.Ankara Üniversitesi de ders yılına girdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü,dün İstanbul Tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • Gülek otomobiliyle bir işçiyi çiğnedi t Bastarafı 1 incide dan geçerken,sür'atle karşı kaldırıma koşan Ali Rızâ Ergin adındaki işçiyi göremeyerek çarpmıştır.Gülek,kazanın farkına varır varmaz otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • Nâsır'm Muhafız Kumandanının kızı Adliyeye veriliyor t Baştarajı 1 incide vukubulan 20 kadar yankesicilik vak'asının faili olmakla suçlandırılmaktadır.Zehra dün Beyoğlu Evlenme dairesinde şık bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • KOMÜNİST SANIKLARININ duruşması tekrar başladı Sanıklardan mevkuf olan üçü tahliyelerini,bir kısmı da beraatlerini istedi [TURK HABERLER AJANSI] ANKARA,2 Komünist Partisi kurmak ve komünizm propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • Amerika Ordu Kurmay BAŞKANI GELİYOR [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,2 B.Amerika Ordu Kurmay başkanı Org!Taylor 8 kişilik bir heyetle yarın sabah şehrimize gelecektir.NATO kumand:nile görüşüp karargâhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • ingiltere ve Fransa "Ateş kes,teklifini reddettiler Baştarafı 1 incide BAĞDAT PAKTI ÜYELERİ ARASINDA TEMASLAR B A S L A D I [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,2 Mısırda vukuhıılan son hâdiseler dolayısiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • TÜRK TİCARET BABASI-NIN AFYSNKARAHİSAR ŞUBESİ AŞILDI Afyonkarahisar Hususî)Vali Nedim Evliya,Garnizon Kumandanı Tümgeneral Avni Çırnar,Belediye Reisi Ali Celâl,Bankanın İdare Meclisi Azalariyle Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • SATILIK EŞYA VE KÜRKLER Modern salon takımı ve avizeler,Hereke,İsparta,Acem halıları,perdeler,12 kişilik tam servis sofra takımı.Buhara astragan manto,rönar füme etol v.sehven fiatla satılıktır.Satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • ŞOFÖR KURSU 5 Kasımda başlayacak yeni devre kayıdlavı açıldı.İki ayda 110 ders verilecek ve mezunlara şoför ehliyeti aldırılacaktır.Kaydolmadan ücretsiz tecrübe dersleri verilir.OTOKURS Osıtıanbey Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • Onlar Kazandı,Siz de Kazanabilirsiniz ı Be R BANK'ın RO Ti 00 ı ilim lenr imli T(00 Aylık Gelirli Hesaplarının Ekim Çekilişinde Kazanan TALİHLİLERİ:11000 Liralık Gruptan Aylık Gelir Kazananlar:azî?ALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI İkramiyeleri dağıttı Denizcilik Bankası işçilerinin,memur ve diğer personelinin yıllık ikramiyej lerinin tevziine dün öğleden sonra başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • BULGARİSTAN'DA KAYNAŞMALAR 3 t Baştarafı 1 incide tıracaklarını kaydetmiştir.Bugün de nümayişlerine devam eden Üniversitelilere bâzı işçi grupları da karışmıştır.Umumi olarak.Doğu Berlin'den Dresden'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1956
  • RUSLAR MACARİSTAN'I EKRAR İSTİLÂ ETTİ t Baştarafı 1 iticide iiyük emlâk sahiplerine teslim ceğiz» demiştir.Bu da,Rus kuv-nin Macaristan'a,komünist rejiııamiyle ezdirmemek üzere girbir Cne dair ileri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • ri X i DİKKAT.BU ADAAA SİtÂH.UDlR TEHLiKBUiOİRt.GÖ-RÜRSENİZ DERHAL POÜSE •HABER VERİNİZ.fc^oı_ıu.o-DEVAMI VA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • DEMİR YUMRUK NE gADAR.APTAL.UK ETTİM SAMP(VQNM AVUCUAAUN 'ÇİmB ALDIKTAN &&KA MASlL.ŞlRAKTıM ONDA ĞCBİ OÖ^ECEK GOZ ^R Mı JOHNCMU8PHW ıra û î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • BONCUK WALf DİSMjEr f BEN OE.Bu KEMİĞİ nereye sak ladığınu me.Ntti kak e01 *Q YORDUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • JO'HN'NY HAZARI* fRANK RÖBBtNSr1"" K5H MEKANİZMAYI İŞLET-^Pj TİKTEN SONRA SA-J niyeler kiymetU Nj* OLACAK ÇiKıŞ KA.0^ PıSiNı ŞİMDİDEN ^3 AÇAYIM CÇ3 işi Mİ^fC 1 ^v-jF 1* Ji^Ss*^ ®İ-İ İT öı JSgPİl STEFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • CISCO KID JOSE SAtTNAS.fiOD R6ED Hittf havik starDust ğitmİyoRum hangt erkek böyle bir GÜZEL SENORiTAVi BıRAKiP ÛIDEBİLÎR.I TJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • ALLAHLİK ALİ BEY SWAb»M AU-AH KAHRET5IN 9U "Aut VİİZÜNDEN NES0E 5e KAFA.VI KIRACAKTIM İNTİKAMIMI CANSIZ BÎR.¦Şeyden 4 Auryoau.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • BIRAKMA BENİ Yazan:HAltOLü ROBBİNS Çeviren:NEYYIRE 42 Artık ne hayâl,ne heyecan,ne yükseliş.Her şey bitti.Uzandım,şişeyi aldım,dudaklarıma götürdüm İç telefonun zilini duyunca şişeyi bırakmadan düğmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • BİZ KADINLAR Meyyîre İKİ CAĞ BU pazar köyde idim.Gebze'nin Tavşanlı kö-5 yünde.Çiftliğe gidiyordum.Yol gözümde bü-5 yndıı.Burada kaldım.Çeşme başında azığımı açtım.Köylü,pekmez ikram etti.Üstüne yedim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • HAZRET-I-ALI YAZAN:REFİ C E V A D 42 ULUN AY Hattâ aramızdaki rabıtayı dahi kesebilirsin.Akreme,atma atladı,Benî Kurayza nahiyesine gitti.Ka'b'la Benî Kurayza reisleri bekliyorlardı.Akreme'yi görünce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ tahvilleri 5 faiz gelirir Vargısı yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerine geçer 15 EKİM 1956 gününd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • AŞK HİKÂYESİ NEREDESİN?TEFRİKA No.1 «Bana sık sık yaz.Gözümü yolda koyma sakın.Madam Delannoy,kızı Catlıerine'i ağlaya ağlaya uğurluyordu.Tren hareket etti.Genç kız,arkadaşı Jeanncttc'c,«Bilmezsin ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1956
  • CİCİ CAN NE W.0Ü(UY0f?SUN?tCO J UP MKALASANA ADAMI!rA$lX rAH ÖLMEK~\f'ÖZBRE.SD.SONRA\6i(PE ÇOCU-J &U W*,KÜÇÜCÜK,o m aç;^y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.11.1956
  • 1 KASIMPAŞA AJANSIMIZ 2 GÜN SONRA AÇILIYOR 300 LİRA VADELİ 100 LİRA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE H41IRAL4R AYRICA YIL SONU KEŞİDEMİZE İŞTİRAK HAKKI DOĞUBAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • «m—SATILIK KAGİR EY 3200 m2 meyvalık bahçe,vapur iskelesine yedi dakika,ucuz verilecek,tediyede kolaylık gösterilecektir.Saim Ovacık:Küçüksuda Sait Çelebi Köşkü arkasında Çuvalcı sok.No.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • ZAYİ İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden almış olduğum 5580 sayılı öğrenci defterimi kayıb ettfm.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Fotini Evangelidu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • r«HI DENİZCİLİK BANKASI MEMURLARI YAPI KOOPERATİFİ İnşaat Sahası Yanında Kurulmakta Olan Küçükçekmece Memur ve öğretmenler Sitesi içindeki Arsalar 189 Liradan itibaren İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • GÜNGÖREN MAHALLESİ ARSALARI Mevsim sonu ve tasfiye dolay isiyle memleketimizde bugün için emsali bulunmayan arsalarımızı sayın halkımı za 100 lira aylık taksit ve 500 lira peşinat ile bu pazar sabahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI mü FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale,siyatik ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrılara karşı faydalıdır 96-*3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • ıııet Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ HİCRÎ 1376 Reblül' evvel 29 C.ERTESİ 3 KASIM 195 6 RUMİ 137* Ekim 21 VAKİT V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • KALORİFER RADYATÖRÜ-ithal Malı 115x600)ve 115x950)eb'admda Metrekaresi 47.5 lira Toptan alıcıya ayrıca tenzilât yapılır.SAKI CANLISOY Bankalar Cad.75/77 Bunge Han Kat 3 I Telgraf:SAKICAN İSTANBUL Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 28 Aralık 1956 çekilişinde ikramiyeler:Bir Kişiye 200.000 Lira Ayrıca 6 APARTMAN DAİRESİ Ekipmanlarivle birlikte bir traktör Bunlardan başka 960 mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • KARTAL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 956/9 Ölü Şevket Atalanın terekesinin tasfiyesi itnmında satılmasına karar verilmiş olan Yakacıkda Şamandıra caddesinde kain 897 ada,4 parselde kayıtlı 5563 metre kare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • DENİZCİLİK BANKASI Bankamız Merkez Müdürlüğü muvakkaten bulunduğu Galata Yolcu Salonundaki yerinden,yanındak Umum Müdürlük binasının zemin katına taşınmıştır.Bilûmum Banka muamelâtı için hizmetinizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • Devlet Tiyatrosu Opera Bölümü 5-6 Kasım Pazartesi ve Salı saat 21 de CAVALLERIA RUSTİCANA Ve PALYAÇO Birinci ve ikinci temsile abone olanların aboneman kâğıtları ile Şehir Dram Tiyatrosu gişesinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • Eğlenceli bir Cumartesi ve Pazar geçirmek için BEBEK GAZİNOSUNBA CAZ VARYETE ATRAKSİYON ve AKROBASİ numaralarını seyrediniz.Temiz servis,nefis yemekler,lüks sal* n Telefon:63 62 69 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.11.1956
  • ÇİFTE KAZANÇ.FAY satın aldığınız zaman kazancınız iki cephelidir.Hem şimdiye kadar eşine rastlamadığınız harika bir temizleme tozu alarak bilûmum* temizlik işlerinizde fevkalâde kolaylık sağlamış olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.11.1956
  • «JlWı .CTı;tW» IW,l,[SAMİ ÖNEMLİ] Beşiktaşlılar bugünkü Beyogluspor maçına hazırlanmak üzere girdikleri Moda kampında.LİGDEKİ İDDİASINI MUHAFAZA İÇİN BEJİKTAS BEYOĞLUSPOR'U YENMEK MECBURİYETİNDE SİY A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar M G B M A T P Fenerbahçe 5 5-16 3 10 Galatasaray 3 3-13 6 6 Beşiktaş 4 2 114 3 5 Kasımpaşa S 2 1 2 2 5 5 İstanbulspor 4 2 2 8 5 4 Emniyet 4 1 S X C 8 4 Beyko* 4 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • Teşvik lurnuası Finali yarın Gece oynanıyor Fenerbahçe ve G.Saray son antrenmanlarını yaptılar Basketbol teşvik turnuvası finali yarın akşam Spor ve Sergi Sarayında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • 1956 OLİMPİYATQ#p OYUNLARI Olimpiyatlara katılacak İtalyan sporcularının beşinci kafilesi dün uçakla hareket edecekti.Fakat,Roma mahreçli bir habere göre.Mısırdaki hâdiseler dolayısile uçaklar Kahire'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • G.Saray Voleybolcuları Bulgarîstandan döndü Bulgaristan'da üç maç yapıp iki mağlûbiyet ve bir galibiyet alan Galatasaray voleybolcuları,dün memlekete dönmüşlerdir.İdareci olarak seyahate katılan Menel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • OLİMPİYAD KOMİTESİNİN ATLETLERE DAİR KARARININ Tashihi için faaliyet arttı SPORCU MİLLETVEKİLLERİ TEŞEBBÜSE GEÇTİ N.MORAN KARAR DEĞİŞMEZSE 1 Martta VAZİFESİNİ TERKEDECEK [Hususî Muhabirimiz Veli Necde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • PUŞKAŞ öldüğümü TEKZİP EDİYOR Öldüğü bildirildikten kısa bir zaman sonra bütün ajansların dünyaya,yaşadığını yaydığı i Macar futbolcusu Puşkaş'tan I alınan son haber,takımı ile I Melbourne'a hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 CAN KADRİ'Yİ ATLATIYOR 2&Z manda vücutlarını çalıştırmak İçin yaptıkları bir hareket.Millîtakımayeniden oyuncu alınacak Tek seçici yeni namzetleri Pazartesi günü açıklıyor.Dünkü antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • v,*S BBhK^^1^' »i£f x v^ v f &â NAMZETLERDE EVLENME YARIŞI [SAMİ ÖNEMLİ] Adanalı Selâmi'den sonra G.Saray'lı Isfendiyar evvelki gün nikâhlanmıştı.Dünkü idmandan önce soyunma odasında İsfendiyarı tebri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • MİTHATPAŞA STADI ATLETLERE AÇILDI Uzun zanıandanberi atletlere kapalı bulunan Mithatpaşa Stadı,önümüzdeki günlerden itibaren atletlere açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • G.SARAYIN FEVKALADE KONGRESİ 10 KASIMDA TOPLANIYOR Galatasaray kulübünün fevkalâde kongresi 10 kasımda yapılacaktır.Bu hususta kulübün tebliği aşağıdadır:27 ekim 1956 tarihinde fevkalâde olarak toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.11.1956
  • Güreş Federasyona Reisi EM 1E İstifa etti Fakat,güreşçilerin İsrarı üzerine istifasını geri aldı Millî güreş kampında çıkan ihtilâf-tan eonra Ankaraya giden Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre,dün İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor