Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • [A.P.I p_ntUDİl jvnD Budapcştede ayaklanan Milliyetçi genc-ST|\LIN UtVnlLIYUK ler Macaristan'da Rus zulmünün timsali plan Stalin'in heykelini devirmişlerdir.Gençler heykele tırmandıktan sonra boynuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • D.P.Meclis Grupu bugün toplanıyor B.M.M.Bayaı'ın nutku ile Perşembe günü açılacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,29 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu devresinin üçüncü içtima yılı çalışmaları.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • İSRAİL,MISIR topraklarına SALDIRDI Süveyş istikametinde 125 kilometre ilerleyen kuvvetler mevzi aldı.Amerikan personeli Orta Doğu'dan çekiliyor [ASSOCİATED PRESS] T KUDÜS,İsrail Kesimi)29 Bugün kısmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • Spor-Sergi Sarayında geceki eğlencelerde hâdise çıktı Spor Sergi Sarayında tertiplenen dün geceki eğlenceler hâdiseli geçmiş ve seyirciler organizatörü adliyeye vermişlerdir.Müsamereye ilân edilen saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • Ruslar Peşi.Tanklarla desteklenen Ruslarla,milliyetçiler arastada korkunç çarpışmalar oluyor Sovyet Başvekil Yardımcısı Mikoyan Budapeşte'ye gitti IKEYSTON] Bu genç kadın memleketinin hürriyeti uğrund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • ŞEPİLOV VE ZUKOF'UN BEYANATI [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,29 Rus Hariciye Ve-kili Şepilov,Milliyetçilerin silâhlan elden bırakmaları şartile,Rus kuvvetlerinin Budapeşte'den çekileceklerini söylemiştir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • I hikmet t REİSİCUMHUR ANIT ANILKANI KABİR'DK l ERDOĞAN YILMABAŞARI DÜNKÜ MERASİMİ TAKİP ETMEK ÜZERE TAKSİM'DE TOPLANAN KALABALIĞIN l'CAKTAN ALINMIŞ RESMİ Cumhuriyet Bayramı dün törenle kutlandı İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI YIKILARAK BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE,8 KİŞİNİN DE YARALANMASINA SEBEP OLAN DUVAR Merasim esnasında fecî bir kaza oldu YIKILAN BİR DUVARIN ALTINDA KALANLAR-DAN BİRİ ÖLDÜ 8 KİŞİ DE YARALANDI Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • S* 3 iffi İ İfâ SANAT HABERLERİ HULKİ SANER Operası İstanbul'da OPERA KOROSU Bhya lüzumunun sembolik ifâdesi Birkaç sene evveldi.Amerika'da bÛtUn büyük ve küçük operaları defalara gördükten sonra Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • t Mı'lH'Milrf.Hm.H.'HI-M.T.fH 5 Un» tarihi r S Kasım 19 56 'da 50000 T.Lv.31 Aralık 15000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazfa izahat için ajan şiarımızın gişelerin* müracaat idiniz.İMANLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT BACAKLARDA UYUŞMA VE HUZURSUZLUK HİSSİ Bacaklarda,uyuşma,karıncalanma,keçelenme yapan bir çok dolaşım'bozuklukları,sinir arızaları ve ağrı veren damar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • i,illlHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII.İSTANBUL 8.27 açılış ve program 8.30 Karışık sabah melodileri 9.00 Haberler 9.15 Saz eserleri 9.30 Viyolonist Darvaşdan melodiler 9.45 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Pangalti)Tel:48 65 02)1 Sevimli Kumarbaz Tyrone Power 'Türkçe.2 İki Açıkgöz Yıldızlar Diyarında Bud Abbott Lou CosteMo Türkçe.ALKAZAB Tel:44 25 Ç2)Şoförün Aşka Hint filmi Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • ŞOFÖR KURSU r 5 kasımda bağlayacak yi" devre kayıtları açıldı.İki ay 110 ders verilecek ve mezunU şoför ehliyeti aldırılacaktır.Ks^ dolmadan ücretsiz tecrübe deı leri verilir.Osmanbey Saman?lu Sokak.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • SATILIK ASTRAGAN Yolculuk dolayısiyle acele ehvefı fiatla satılık astragan manto ve Rönar Arjante etol.Adres:Emin Kürkevi,Ga lipdede caddesi No.24,Tünel Tel:44 69 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • Atlı arabaların kaldırılması tahakkuk ediyor İstanbulda atlı arabaların seferden kaldırılması tahakkuk etmek üzeredir.Yeni imar hareketlerinden sonra açılan cadde ve meydanlarda atlı arabaların sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • Kamyon faresi bir kadını bıçakladı YENİ BİR HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN SAHABETTİN FIRAT YİNE ORTADAN KAYBOLDU Zabıtanın elinden tam 34 defa kaçmakla meşhur olan ve kamyon faresi diye vasıflandırılan Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • Doğu AJmanya'dan yapılacak ithalât Doğu Almanya'dan yapılacak 25 milyon liralık ithalâtın talepname verme müddeti sona ermiştir.Ancak bâzı firmalar bâzı müşküllerle karşılaştıklarını belirterek müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • Marti şilebi yüzdürülüyor İki gün önce yüzdürülen Marti şilebinin depolarındaki suyun boşaltılmasına geç vakte kadar devam edilmiştir.Gemi tamamile yüzdürüldükten sonra,revizyon için Halice alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • VEFAT Opak Yedek Parça Şirketi ortaklarından.Bayan Raşel Bartın'ım kocası.Davlt Baruh'un babası,Davit Hazmomıy ve Foto Bahar'in bacanağı Bay ALBERT BARUH Lüleburgaz)Kırklareli)vefat etmiştir.Cenazesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • VEFAT Emekli eczacı Yarbay Osman Bayülken kardeşi.Aliye Bayülken eşi,Rize Valisi Hakkı Bayülken,İhsan Fahri Nuri Bayülken babaları Bilir Emlâk Sahibi Ispartalı KUMAN BAYÜLKEN Hakkın rahmetine kavuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • VEFAT Tüccardan Ali Rıza ve Remzi İbrahimoğlu'nun,Hatice Hatipoğlu'nun babaları,Dr.Naime Yanlıoğlu,Nernün ve İbrahim İbrahimoğlu'nun ve Nahide Dereli'min dedeleri,Mürteza Hatipoğlu'nun kayınpederi,Tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Sizi çok destekleyecek biriyle tanışacaksınız Dost olmaya bakınız.KOVA BURCU [21 Oeak 19 Şubat] İş ve para meselelerinde talih yüzünüze gülüyor.B İKİ BALIK BURCU [20 Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Yıllık zaman düzeni Birmey-*ve.2 İnsan için en beyhude,fakat en lüzumlu âlet 2 Bir esans.3 inşaat yeri Su ya-3 tağıdır.4 idrâk,anlama kabi-4 liyeti Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • ıj 111 111 j 111 j »111111)1111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 j 111111111111111111 ç:S #1 VIL SONUNDA f# BAHÇELİ EV Ayncs 1500'Hesap«sahibine 1SOOOO LİRA Faratikramiyesî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • ET SIKINTISI ÇEKİLMEMESİ KİN BÂZI TEDBİRLER Islihsâl bölgelerinden sevkiyat aksamadan devam ediyor.El ve Balık Kurumu kış için slok yapacak İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre İstanbul ve Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • SÜAOİYEBE SATILIK KÖŞK Suadiye'de,Emin Âli Paşa Caddesi Turşucu Dere sokağında 25 No.lu,1.000 M2 arazi üzerinde denize ni zır,bahçeli ve altı odalı bir köşk 31.10.1956 çarşamh günü 11 12 arası "Kadıkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • KİSA HABERLE 111 ÜNİVERSİTE IKI MERASİMLE AÇILA-CAK Üniversitenin açılışı münasebetiyle yapılacak törende talebeye söz hakkı verilmesi hususunda istanbul* Üniversitesi Talebe Birliğince yapılan teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1956
  • I MACAR DESTANI TPARİH böylesini görmedi.Daha önceki halk fi ayaklanmalarında hükümetler bugünkü gibi modern silâhlarla mücehhez değildiğ 1er.İnsan dişi ve tırnağı,tarihte ilk defa,E tanka ve uçak bom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • IRÜÇHAN ÜNVERI Toıvnsend meraklıların defterlerini imzalıyor Hilton'da «Arrivederci Roma» şarkısını kımıldamadan dinleyen Albay Roma Tatili» filmini çok beğendiğini söyledi [İZZET S.SEDES] Hepsi demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • TAKVİMDEN BİR YAPRÂ t il â m tâ Bir züppelik şaheseri DEVLET Tiyatrosu istanbul'da bir opera temsili verdi ya.Ne kadar züppe varsa «Millî Türk musikisi» ne hücuma başladılar.Gevenlerde bir gazetede bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • PAMUKBANK Sermayesi 17.000.000 T.L.ANKARA Yenişehir Atatürk Bulvarı No.162/8)SULTANHAMAM Yeni Cami Caddesi No.18)Şubeleri 5 KdSlITlCİcl Faaliyete Geç ı yor Bu Şubelerin Herbiri İçin 0 On sene müddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • Müşterilerimize:Deblokaj listesinde yazılı mallardan ihraç eden sayın İhracatçı müşterilerin bu işe ait vesaiki bedelsiz tahsil edildiği gibi kendilerine ayrıca hususî târite tatbik ettiğimizi ve sevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • Izmirde bir kazada bir karıkoca öldü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,29 Bugün,Çimentaş mevkiindeki keskin virajı alamayan hususî bir otomobil hendeğe yuvarlanmıştır.Araba içinde bulunan Fort Acentası Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • ZİRAAT VEKİLİ AMERİKA'DA [ASSOCIATED NEW-YORK.29 Türkiye Ziraat Vekili Esat Budnkoğlu,bugün uçakla buraya gelmiştir.Bir ay kadar kalacak ve Amerikan ziraat metodlannı tetkik edecektir.Budakoğlu,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • IEIE1Î İSTİFA NİYETİNDE IASSOCİATED PRESS 1 YENİ DELHİ,29 Başvekil Nehru dün gece Kuzey Hindistan'da Jaumpur'da Kongre Partisinin bir toplanı ısında,iki yıldanberi Hükümet Reisliğinden çekilmeyi düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • KONYA'DA İKİ CİNAYETTE ÜÇ kişi öldürüldü İki cinayet de Ilgın'ın köylerinde vukubuldu I Hususî Muhabirimiz;Ali İlısan Tııııa'danl KONYA,29 Bugün Vi-lâyetimizde iki cinayet işlenmiş ve üç kişi ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • "ROCK'N ROLL„ KRALI PRESLEY ÇOK MÜTEESSİR fASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,29 Rock and Roll dansı münasebetiyle kendi şarkı söyleyişi de son zamanlarda çok fazla tenkid-edilmeğe başlayan «Rock And Roll» Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • TÜRKİYE VÂKIFLAR BANKASI T AO BİR YILDA TASARRUF MUDILERINE 1IJOII LİRA TUTARINDA W/UR BOYUNCA H AYLIK i 1?GELİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • ^»teşteff^İ® 28 Aralık çekilişinde cem'an 26 apartman dairesi!&L TÜRKİYE BANKASI Sene sonu fevkalâde çekilişinde bir kişiye verilecek 6 daireli apartmanın tamamından maada 10 adet ikişer daireli apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • beşinci defa evlendi 19 yaşında bir kız alan Rubirosa evlendiğini eski sevgilisi Zsa Zsa Gabor'a bizzat bildirdi [ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD,29 Zsa Zsa Gabor,bir müddet seviştiği Porfirio Rubirosa'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • SİVAS'TA KURULAN taklardan ikisi yandı Hususî Muhabirimiz Ahmet SONAT'tanl SİVAS,29 Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kurulan taklardan ikisi,bu gece yanmıştır.Cumhuriyet ve İstasyon caddelerindeki tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • EŞİT HAKLAR TANINMAZSA Kıbrıs Türkleri yeni Anayasayı reddedecek Dr.FAZIL KÜÇÜK VE FAİZ KAYMAK DÜN İNGİLİZ BÜYÜK ELCİSİYLE GÖRÜŞTÜLER I Hususî Muhabirimiz TEKVİN YUKSEL'denl Kıbrıs Türklerinin lideri'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • ÇARŞAFLILAR ÇOĞALIYOR GAZETELERDEN)Ti*» j^ 1 Wm K KARA CAHİLLER!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1956
  • 16 C lı a n d ni Chowk*dan bahsederken,gerek müslüman gerek hristiyaıı,gerekse Hindu,Budlıist,Sigiı ve Jain mabetlerinin bu mıntakada toplandıklarına işaret etmiştim.Cami'lerin üçü bu mın.takada,dördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • AŞK HİKAYESİ Ormandaki Kadın TEFRİKA NO.6 Ertesi gün komiserin ilk ışı Hayriye'nin balasını görmek oldu.«Son çıkışı mı?diye şaşırdı kadın.Düşündü,düşündü:«Cinayetten bir gün evvel» dedi.«Bir de,yeğeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • HAZRET-J-ALI YAZAN:II E F İ C E V A D ULUNAS 38 Ka'b:Ne söylüyorsun?dedi Kureyş.bırakıp giderse biz ne yaparız?Siz de nahiyenize çekilirsiniz.Yahûd eşrafından biri:Hepimiz olduğu gibi Muhummed'in elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • BIRAI Yazan:HAROLD KOI Saadetti.Yüzü,gözleri,incecik ufacık vüoudu kadınca,sinirli yürüyüşü.Her şeyi.içkiden biı yudum daha içtim.Onu daha iyi görebilmek için gözlerimi kapadım.Tıpkı havale dalmak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Bn.sj/f/ıc/ııeı MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • HİCRİ 1370 s A L 1 RUMİ 137?evvel E 30 K î M İkim 25 19 56 11 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.29 1.20 OAle 11.58 6.4?ikindi 14.49 9.40 Akşam 17.08 12.00 Yatsı 18.4?1.32 Imsâk 4.49 11.4C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • BİZ KADIM Vapurda,vapurda,vapurda VAPURDA kırmızı şapkalı,süslü püslü bir çift lıanıın yardı.Durmadan,ama durma-Jî dan konuştular.«Kumaş,prova,garni-jf tür,ampiesman,röver,pli» Hep aynı sözler,başka t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY SABAHiN 4 Ü OLMUŞ.İNŞALLAH KOCAKARJ FARKINA VARMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • DEMİR YUMRUK john g.mmm SÖZ VERİYORSUN HA SÖZÜNÜ NE YAPAYA PEKİ 8ANA BÖYLE,SÖZ VE-RENLERİ ÇO GÖRDÜK SENİM SÖZÜNE NİYE İNANAYIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • ClCİ CAN BEDRİ ^BİLMEM gELKJ DE UTAMIY0ZDJ*-j-j BAK $tg SI GÖl?AtQşt 4 5İFTĞ5PÖÜ III MfCKA SO&S-TCSİNİN ÜENÇ ve âozeı kizi SEVİM R4H a zerken Şl-BeT Vİ SÖKMÜŞ-S ŞEY ©f?SABAH REPİK'lMtZlNj İOCŞA ETTİĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • TABİİ ÇAMURU BOYAMAĞA İMKÂM YOK.ONUN İÇİN i BUNUN KALIBINI ÇIKARIP İÇİNE ALÇI OÖKMELİ.ÇAMURUN İÇİNE DÖRT TEU GEÇİRMELİ Kİ SONRA ALÇI DONUNCA KALIBI DAHA RAHAT ÇIKARA.BİLELİM.DİP TARAFTAN BAŞLIYA.UM AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1956
  • #*Kı ı\ı Âıım a ıı »rı rıı M A S A L L A R D A K I GİBİ G U N GECE.YAZAN ŞEMSİ BELLİ UULUHUINI/HN UCLEII Gelinin köyde karşılanışı Gelin alayı Çimenuşağı köyünün bağlarına yetişti.Silâhı hazırla,köyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • ARILAR BAL ÇALAN 3 HIRSIZI YAKALATTI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,29 Divriği kazasının Fengi köyünde enteresan bir hırsızlık hâdisesi cereyan etmiş,bal çalmağa giden üç hırsızı arılar yakalatmıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • 22 metre uzunluğunda AŞK MEKTUBU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN 1 SİVAS,29 Aydoğan mahallesinden S.V.isimli bir kıza Eskişehir'den enteresan bir aşk mektubu gönderilmiştir.73 esericedld kâğıdına yazılan mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • baş,diş,nezle,sinir romatizma,lumbago ağrılarını teskin ederbayanların muayyen zamanlardaki sancılarında ve soğuk algın lığına karşı faydalıdır.*r-c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • 1956 Yıl Sonu Keşidesine Ait ikramiyeler 1 kişiye 20.000 lira Yekûn 20.000.ÜT» 2 kişiye 10.000 er lira 20.000.Lira 2 kisivp 5.000 er lira 10.000.Lira 2 kisive 2.500 er lira Lira 3Miyev 1.000 er lira 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • KASIMPAŞA AJANSIMIZ 5 KASIM PAZARTESİ AÇILIYOR.300 URA VADELİ 100 URA VADESİZ HESAP AÇANLARA ZARİF ve NADİDE HATIRALAR AYRICA YIL SONU KEŞİDEMİZDE TANE ŞİRİN VİLLA Ve 150.000 T.L MUHTELİF PARA İKRAMİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • Dünkü basın toplantısında gazeteciler,sitenin terasında.Dün genç iş adamlarımızdan Nail Gürün beş senedenberi inşâ ettirmekte olduğu Ticaret Sitesi dolayısiyle basına bir ziyafet vermiştir.Toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • ÇİFTE KAZANÇ.FAY satın aldığınız zaman kazancınız iki cephelidir.Hem şimdiye kadar eşine rastlamadığınız harika bir temizleme tozu alarak bilûmum temizlik işlerinizde fevkalâde kolaylık sağlamış olurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • ŞAN SİNEMASINDA Büyük bir takdir ve rağbet kazanan VARYETE VE ATRAKSİYON Program yeni ilâvelerle bir hafta daha uzatılmıştır Strip Teeze Yıldızı MİSS PAMELA Ekilibrîst JOLLY'ler BAĞDADİ akrobasi trupu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • Hür.P.ekibi 4000 kilometrelik geziden döndü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,29 Hürriyet Partisinin 4000 Kilometrelik vafize gezisinden dönen Elcip mensupları bu gün bir basm toplantısı yaparak,seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • RLSL4R PEŞ TAARRUZA GEÇTİ IKEYSTON] MİLLİYETÇİ KUVVETLERE İLTİHAK EDEN MACAR KUVVETLERİ MÜCADELE ARKADAŞLARINI SELÂMLIYORt Baştarafı 1 incide RUSLARI KİM ÇAĞIRDI?Bugün Macaristan'da milliyetçilerin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1956
  • milli piyangom Kaşanan Numaralar Millî Piyangonun Cumhuriyet Bayramı çekilişi,dün Ankara'da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:437978 Numara 500.000 Lira 272290 Numara 200.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.10.1956
  • 1896 dan.1956 ya Hazırlayan:ORHAN TÜREL BEKLİNDE ŞAMPİYONLAR 73 Kilo:Svedberg «far.Nuri Boytorıın bu sıklette beşinci olmuştur.79 Kilo:İ.Johanson «İsv.A.Yurdaer derece alamamıştır.87 Kilo:Cadier «İsv.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • PUŞKAŞ ÖLMEDİ Macar takımı kaptanı "Arkadaşları' nın sıhhatte olduğunu,hu hafta Mel' hournea hareket edileceğini» söyledi [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,29 Budapeşte radyosu,Macar millî takımı kaptanı Fren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • [SAMI ÖNEMLİ I AĞLARA TAKMAK DEĞİL,TAKMAMAK MARİFET man alkış toplayan Galatasaraylılar,dün topu önlerindeki' ağa takmamak için büyük gayret sart'ediyorlardı.Zira oynadıkları «futbol» değil,«ayak teni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • BEŞİKTAŞLI EŞREFİN RÖNTGENİ ALINACAK Kasımpaşa maçında burun kemiğinden sakatlanan Beşiktaşlı Rşrefhâlen hastahânede tedavi altında pulunmaktadır.Sıhhî durumu salâha gitmekte olan Eşrefin »yarın bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • HAKEM MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ Haber aldığımıza göre,İstanbul'da açılacak Hakem Mektebi Müdürlüğüne.Merkez Hakem Komitesi üyelerinden Tarık Özerengin getirilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • KALECİ SEYFİ ADALETE GİRİYOR İZMİR,29 Türktel)İzmirsporlu kaleci Seyfi Talay'ın Adalet Kulübü idarectferi ile kat'î bir anlaşmaya vardığı öğrenilmiştir.Kasım ayının 10 unda terhis olacak olan Seyfi'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • N FUTBOL YANLIŞ OTURDUNUZ Şef garson nezaketle Sadri Usuuğlunun onııı/uııa vurdu:«Mösyö yanlış masaya oturmuşsunuz.Sizin masanız yandakidir» diyerek üzerinde ufak bir Mısır bayrağı-duran uzun sofrayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • CUMHURİYET KUPASI MAÇLARI ANKARA,29 Cumhuriyet Kupası maçlarına yarın bugün)Konya Mersin,Ankara Eskişehir karmalarının maçı ile devam edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • Mısır ile 4 Nisan'da karşılaşıyoruz [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,29 Mısır Futbol Federatyonundan alınan bir yazıda,Akdeniz Kupası maçları cümlesinden olan Türkiye Mısır millî futbol karşılaşması içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • G.Saray bugün j i Eyüp'le oynuyor Galatasaray profesyonel takımı bugün saat 14.30 ria Şeref stadında İkinci profatvoncl ligden.Eyüp'le hususi bir maç yapacaktır.Bu karşılaşmada henüz durumu belli olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • GÜREŞ KAMPINDA KAYNAŞMA YAR GÜREŞÇİLER SADULLAH ÇİFTÇİOĞLU'NUN hakem olarak götürülmesini protesto ediyorlar Olimpiyatlara götürülecek dört güreş hakeminden biri olarak teklif edilen Sadullah Çiftcioğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • cR£ö MELBOUri.VE'DA 20.000 OTOMO-BİL ALACAK PARK:1956 Olimpiyad hazırlıkları ilerlemektedir.Olimpiyad Komitesi,müsabakaları takibe gelecek seyircilerin arabalarını koyabilmeleri ivin.yeni bir park vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • Beşiktaş ve F.Bahçe B)izmir'de mağlûp oldular VEFA İSE ACAR İDMANI 4-2 YENDİ [Hususî Muhabirimiz Nevzat Kızıicaıı'dan)İzmir,29 Alsancak stadında ilk karşılaşma Baha Kırçıl idaresinde Fenerbahçe B)ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.10.1956
  • Basketbol teşvik turnuasıncla Fenerbahçe Beyoğhıspor' la karşılaşıyor Spartak da Vefa ile oynayacak İstanbul Basketbol Teşvik Turnuasının tek dömifinal karşılaşması bu akşam saat 20.45 de Spor ve Serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor