Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • DUN SONA EREN C.H.P.İL KONGRESİNDE Günaltay ve Gülek sert tenkidler yaptı İl Başkanlığına Muhlis Sırmalı seçildi.[NEDRET SELÇUKEItl C.H.P.İstanbul il kongresi dün akşam sona erdi ve İstanbul İl Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • C.M.P.GENEL Sekreterliğine Ahmet BİLGİN GETİRİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Bugün ilk toplantısını yapan C.M.P.nin yeni Genel İdare Kurulu,Abdurrahman Boyacıgiller'i Genel Sekreterliğe seçmemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • TOWNSEND KADINLARIN HÜCUMUNA UĞRADI [RÜÇHAN ÜNVERİ Evvelki gece şehrimize gelen Prenses Margaret'tn 42 yaşındaki sevgilisi Townsend,dün Hilton Otelinde kadınların hücumuna uğramıştır.Etrafını kuşatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • 1 m.11 1* M âi| ı MUAMMER TAYLAK I Reisicumhur Celâl Bay ar Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizde bulunan İspanya Hariciye Vekili Alberto Martin Artajo'yu kabul etmiş ve öğle yemeğine alıkoymu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • BUDAPEŞTE'DEN BAŞKA HİÇ BİR YERDE HAKİMİYETİ KALMAYAN Komünist Nagy Hükümeti mağlûbiyeti kabul etti agy dün yaptığı konuşmada Milliyetçilerin bütün arzularının yerine getirileceğini bildirdi VİYANA,28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • MACARİSTAN HÂDİSELERİNİ MÜZAKERE İÇİN GÜVENLİK KONSEYİ dün gece toplandı Rusların,müzakereleri tehir teklifi reddedildi LMİLLİYET RADYO SERVİSİ] NEVVYORK,28 Güvenlik Konseyi bu gece Türkiye saatiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • EBEDÎ ŞEF ATATÜRK DEMÎŞTÎ Kî:"BENİM NAÇİZ VÜCUDUM ELBET BİR GÜN TOPRAK OLACAKTIR.FAKAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLEL-EBET PAYİDAR KALACAKTIR» İŞTE,REJİMİMİZ TAM OL-GUNLUK ÇAĞINA GİRİYOR VE DEPREMLER GEÇİRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1956
  • ıııııııııııımmııımıımii' BUGON 29 EKİM BUGÜN 29 Ekim.Cumhuri-yetin yıldönümü.Atatürk,hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu,bundan otu/bir yıl evvel,bugün,bu jğ gece ilân etti.Kurtuluş zafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • uçuş;şebekesine mühim bir ilâve:ANKARA İskandinavya jHavayollarının^enısonımodeî 4 motorlu iuçakları,örtık4 Ankara yi 40 menv leketin* 80,ayrıTşehrlnel bağhyor&SayınŞAn* karalıların istifadesine arzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • Hazırlayan Dr.S.RECEP DOKSAI Bacakta siyatik ağrıları 2)Siatik siniri ağrıları,çeşitli sebeplerden doğar.1 Siatik nevraljisi sinir ağrısı)a)Sinirde âfet,iltihap gibi hiç bir bozukluk yoktur.Belirli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • MI.M.II.MM.I B U L M A C A SOLDAN SAĞA 1 Bahtiyarlık Elçiliğe bağlı memur.2 İki kıt'a nrasındadır-Zedeli,basılmış.3 100 kuruş Bir ölçü.4 Hamız Şahsiyet.5 Bir çiçek Bir soru.6 Bir şart edatı Yemek Etaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • tt l?b~ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakj Bugünü,tasavvur ettiğiniz gibi geciremeyeceksiniz ama yine de memnun kalacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Geçici bir üzüntünüz olacak.Dostlarınızla unutac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Bayram sabahı melodileri 9.00 Haberler 9.15 Oyun havaları 9.30 Marşlar ve valsler 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.20 Cumhuriyet Bayramı hakkında konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • ANKARA Yenişehir Atatürk Bulvarı No.162/8)SULTANHAMAM Yeni Cami Caddesi No.18)Şubeleri Q I\3SlZTlCl3,faaliyete Geç iyor k+Bu Şubelerin Herbiri İçin On sene müddetle AYLIK GELİR 60.000 T.L.0 PARA İKRAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.BİR YILDA TASARRUF MUDILERİNE LİRA TUTARINDA Omur boyunca AYLİK GELİR rMESKEN KREDİSİ PARA İKRAMİYELERİ DAĞITIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • L S xw hCone** TARİHİ GÜNLER TARİH;Polonya ve Macar milletlerinin hürriyet ve insanlık hakları için son günlerde cesurane bir şekilde giriştikleri mücadeleyi takdirle kaydedecektir.Bu mücadele ile De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • KISA HABERLER YENİ ÇEŞMELER YAPILACAK Belediye,şehrin muhtelif semtlerinde,evlerine su alamıyan vatandaşların su İhtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için yeni umumî çeşmeler yaptırılmasını karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • I Bizim Cumhuriyetimiz AYIN Celâl Bayar,«Atatürkten Hâtıralar» ında Sel Yayınları S.62)bize haber E veriyor:Şimdi size Atatürk'ün Cumhuriyet ilânını E ne şekilde hazırladığını anlatacağım,ki bu taf-si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU AKİN Pangaltı)Tel:48 65 02)1 Sevimli Kumarbaz Tyrone Power Türkçe 2 İki Açıkgöz Yıldızlar Diyarında Bud Abbott Lou Costello Türkçe.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Şoförün Askı Hint film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • Lâstik tevziatına önümüzdeki hafta içinde başlanacak İsrail'den ithâl edilen lâstikler gümrüğe geldi.Tevziatın aksamaması için yeniden tedbirler alındı Şehrimiz Şoförler Cemiyeti önümüzdeki ayın 6 sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • Üzerinde 2 bıçak kulundu Şevki Sarınan adında biri bugün adliyeye verilecektir.Evvelki gece Beyoğlunda arama tarama yapan memurlar,Şevki'nini üzerinde biri 13,diğeri 21 santim uzunluğunda iki bıçak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • K ü L İ S-Sinema ve Tiyatro Mecmuası MÜNİR ÖZKUL'u İLK REJİSÖRÜ ANLATIYOR ZEKİ MÜREN HIRSIZLIK YAPARKEN CÜRMÜMEŞHUT OLDU MUALLÂ MUKADDER ATAKAN ve NERİMAN KOKSAL ANLATIYOR.AVRUPADA İSİM YAPMIŞ ÇOK KUV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • YENİ ÇIKTI M.AKÇİT TÜRKÇE İNGİLİZCE BÜYÜK TEMEL LÜGAT 100.000 den fazla kelime ve cümle 1183 sahife Geniş ansiklopedik bilgi Bez ciltli özel baskı Fi:12 Lira.KÜLTÜR KİTABEYİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1956
  • Otoparktaki arabalardan işgaliye resmi alınacak Otomobillerden 30,kamyonetlerden 40,kamyonlardan 60 kuruş tahsil edilecek Belediye otoparklarında park yapan otomobil,kamyonet,kamyon ve otomobillerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • [İMKAJ YIl IİZI PARl ADI ^icole Maurey adlı kırmızı saçlı Fransız güzelinin,Bing Crosby ile karşılaşmasından sonra yıldızı birden bire parlamış ve Ingiltereye jilm çevirmeye gitmiştir.Resimde,meşhur A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • Yeni yıla girerken şansınızı deneyin!EMNİYET SANDIĞI'ncte 150 Liralık bir hesap açtırarak YİLİN EN BÜYÜK ARALIK KEŞİDESİ'/200.000 Liralık İkramiyelerden faydalanınız.Çiftehavuzlar «ja BAHÇELİ EV 20.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • *RîS#S:5de emniyet ve sür'at En Büyük Apartman Dairesi Bu.Emirgânda,Balta Limanı koruluğu Utisakmda,denize 100 metre kadar yakınlıkla,her^türlü konforu haiz muhteşem bir apartman dairesidir.İşte böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • fc kaybolmuş!N'e değişiklik!Cildim pürüz* ler.sivilceler ve siyah benlerle kaplı idi Tokalon Kremi ile kısa bir tedavi neticesinde cıl-di m net.saf ve düzgün bir ş«-•kil almıştır Btı bir istisna değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • AFRİKA DÖNÜSÜ Bir müddettenberi Doğu Afrika seyahatinde bulunan Prenses Margaret Londra'ya dönmüştür.Prensesti hava alanında ablası Kraliçe Elizabeth ile Ana Kraliçe karşılamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • Tanrılar Diyan Nepal ve Hindistan röportajlarını iki gündür neşredemedigimiz için okuyucularımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • VEFAT Vakıflar Bankası memurlarından Burhan Ünsal'ın,Fethiye Söıımez'in ve Zekiye Baban'm anneleri,Kemal Sönmez,İzmir Meb'usu Cihat Baban'm kayın valideleri,şehit Halit Beyin refikası sâlihat-ı nisvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • AYDA.25 URA TAKSİTLE Denize Yaya Bir Dakika Mesafede Satılık Arsalar İstanbulun en kıymetli sayfiyesi Florya tarafında,Küçükçekmece ile Avcılar mevkii arasında deniz ile Londra asfaltı ortasında Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • Genç birTürk kotra ile Atlantiği aşacak EVVELCE BİR İNGİLİZLE BERABER BİR KERE DAHA ATLANTİĞİ GEÇMİŞ OLAN SADUN BORU,SAĞLAM BİR KOTRA YAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR [NECMİ ONUR] mistir.Geçen yıllarda,Atlantiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • TAKTİ»!BİR imm tslâmiyel ve Cumhuriyet BUGÜN Türkiye,cumhuriyet rejiminin otuz üçüncü yılını idrâk ediyor.Dünyanın geçirdiği idarî inkılâplara göre,milletler artık mutlakiyetlere son vermişler,asıriar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • Townsend kadınların HÜCUMUNA UĞRADI DÜN GAZETECİLERLE PAZARLIK NETİCESİ 5 DAKİKA KONUŞAN SARIK ALBAY KADINLARIN ELİNDEN GÜÇ KURTULDU [LEYLÂ UMAR] Hilton'un 613 numaralı odasının kapısının önünde bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1956
  • ZEHİR HAFİYE mumm i BüyÜK SATIŞ MA,GAZASININ KİLİJLİ C4,B/k £p7ÇÜ,6Üm dÜMİt ÇIKA.KJİOR.BİR^ ±OEN POLÎSV.BAK ŞİMDİ BEN POLİSE NE OVUN OyNAYACAĞiM i4fr H*? k 1 29 V$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • CİSCO Kİ D SE SALINAS.ROP AEED TABİİ YİNE GELEBİLİRLER.RANÇO İt-E BEN ETRAFI GÖZETLERKEN SİZ.DE HAZIRLANIN YARIN SABAM ERKENDEN HAREKET EDlVoRUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • TOMBIK BABACAN ŞEHİRDEN İH.TİyAÇLARjMlZI TEMİN ETTİ-SV^NİZ Mİ f r DEVAMI VAR.V ELBETTE CAMBO HADİ SOYUN.MA ODAMA ĞİDELİAA ORADA BİR SÜRÜ EŞYA vAR SİZE V GÖSTERE.yİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • ALLAHLIK ALİ BEY Bu Akşam Ben BİRAZ ko/a,sumuza gİtmİştİm dolaptan 4 PASTA 6 Bİ5KÜÎT 3 ELMA,2 ÇİKOLATA AŞIRMIŞ VE VEMİŞ L BU AKÇAM BİZİMLE VEMEĞE OTURMASINA.MÜSAADE ETME.OIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • Mâtiiııef Sahibi Ercüment Karacan Şirketi adına ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1376 29 1372 RcbtUl evvel EKİM 24 19 56 16 VAKİT VASATI EZANI Güneş 6.27 1.17 Öğle 11.58 6.48 İkindi 14.50' 9.40 Akşam 17.10 12.00 Yatsı 18 43 1.32 İmsak 4.48 11.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • No.16 YAZAN ŞEMSİ BELLİ G B İ 11 G Ü N **ai ı imiim ıı »rı rıı HELEN GELİN LUMUINÜMN Gelin alayının köye girişi Damadın yanına koştuğum zaman o,içi saman dolu hurçları dam başına çekiyordu.Hayvanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • BIRAI Yazan:HAKOLD KOJ '¦a^gy Hemen:Hayır,dedim,yarın geleceğim.Bu gece tekrar Brady ile görüşeceğim.Resmî bir tonla:Marge'a telefon edip haber vereyim mi?Ben ederim.Yarın görüşürüz seninle.Telefonu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • HAZRET-İ-ALİ ÎAZAN REFÎ* CEVAD 37 LLINAY Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlallah.Dedi ve diz çökerek Peygamberin dizini öptü.Yâ Resûlallah!Huzuruna gelinceye kadar senden Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • ıVHHHHUMmui\HUUUUiHmmMUV7 BİZ KADINLAR Neyyire "Yoksul Çocuklara Yardım Derneği M nde idim CUMARTESİ sabahı «Yoksul Çocuklara Vardım Derneği»,Cihangirdeki merkezinde,fakir ilk okul öğrencilerinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1956
  • AŞK HİKÂYESİ Ormandaki Kadın TEFRİKA NO.5 Komiser çıktı,arabaya baktı.Sâhî,lâcivertti.Ama kendisi nasıl siyah gördü ise Serap da öyle yanılmış olabilirdi.Yoksa Hayriye'nin aylardanberi Nezih ile gezip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.10.1956
  • 20 NCİ ASRIN BÜTÜN HARB VE İHTİLÂL KASIRGALARI ARASINDA TEK "İSTİKRARLI REJİM:TÜRKİYE CUMHURİYETİ idarenin lam,adına lâyık olmak için atacağı ileri adımlar bu güne kadar attıklarından fasla olmalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1956
  • ¦Si m "V.mm* "k A 1956 Birinci tertip DEVLET İSTİKRAZ TAHVİLLERİ 0 o 5 faiz getirir Vergisi yoktur Kolayca paraya çevrilir Devletçe teminat olarak kabul edilir Milli emlâk satışlarında para yerme geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1956
  • SÜTUN BU 30l€ DÜKLERİNİ YAZA-YJ* \ÇAKSIN,Vi Mi,ZENGİN OLMAK.SEN SANATIMI ft| HAYAT/MA üçXAV!KOYPUMf Mı M* OstaO SANATKAR NÜ-MAZASl YAPMAK.ZENaiHLEZlE DOLAŞMAK-D MOD4Y/1 UV 5UN£/Y/WEK.i :S BÜZEL OLMAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.10.1956
  • Her mevsimde taze-TAM EK KONSERVELERİ Türkiye Um u m i Bâyü NURİ OĞLAKÇI Tel:44 22 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • ÇİFTE KAZANÇ.FAY satın aldığınız zaman kazancınız iki cephelidir.Hem şimdiye kadar eşine rastlamadığınız harika bir temizleme tozu alarak bilûmum temizlik işlerinizde fevkalâde kolaylık sağlamış olurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • SANA ile yemek pişirmek bir zevk iseyemesi de bir saadettir!Sevdiği güzel şeyleri pişirmek veya kocasının tercih ettiği yemekleri hazırlamak ve evvelinden mükemmel olacağını bilmek_bir ev kadınının en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • GASFLAME OAZ SOBALARI Karbûraİör.orijinal 'A.R CON TROLS CORPORATION mamülatıdır 4T Möblesi,amerikan DUPONT boyası/e boyanmış ye fırınlanma tın EKONOMIZER tertibatı saye sinde yakıt tasarrufu sağlar.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • BÜYÜK BİR DEPO ARANIYOR.Haliç veya Rumeli sahillerinde bir tarafı deniz ve diğer taralı yol olan 2000 4000 metrekarelik açık veya kapalı depo olmağa elverişli ve istimlâke tâbi olmayan satslık veya ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • İstanbul Kütüphanelerine imtihanla Memur Alınacaktır.1 İmtihana Üniversite mezunlarından başka lise ve lise derecesinde tahsil görmüş olanlar da alınacaktır.2 İmtihan 15 Kasım 1956 perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • SÜPERLİNO Çamaşır Kolasıdır.Evlerde,Lokantalarda,Otellerde,Fabrikalarda bilûmum yerlerde kullanılan hârika ve ucuz koladır.Bakkallardan ısrarla SÜPERLİNO isteyiniz.Toptan satış:Tophane Murakıp sokak.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • DENİZCİLİK Bankası T.A.O.Yalova Kaplıcaları İşletmesinden:1 Termal Oteli,Büyük Otel,Taş Otel,Küçük Otelle,Termal Lokantası,Küçük Lokanta,Sıra Banyolar ve Çınar Banyoları 1 Kasım 1956 sabahından itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • TAKSİTLE-YENİ LÂLE MÜESSESESİNDE Her türlü yünlü,ipekli ve pamuklu kumaşları,kadın,erkek,ve çocuk palto,pardesü,yağmurluk ve trençkot.Kadın erkek ve çocuk ayakkabı,çantalar ve çamaşır ve bilûmum tuhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • İşçi Sigortaları Kurumu istanbul Satınalma Müdürlüğünden 1)Kurumumuz İstanbul Teşkilâtı müstahdemleri için,Kumaşı Kurumumuzca verilmek üzere 31.4 takım kışlık elbise,349 adet palto,248 adet koyu renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • TOPTAN UCUZ-AĞAÇ VİDASI 17X17 toptan 124 Kr.CEHTİ TEGİN:Tahtakale Telefon sokak Yavaşça Şahin Yokuşu No.13/1 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1956
  • T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden 1 Bankamıza lüzumu kadar müfettiş muavini alınacaktır.2 Seçme sınavlarına girebilmek için:a)Memur ve hizmetliler yönetmenliğine göre memur olabilmek için gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • FECÎ BİR YANLIŞLIK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 33 üncü Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çıkarılan Millî Piyango biletlerinin üzerinde XXXIV 34)yazılıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • Güvenlik Konseyi dün gece toplandı t Baştarafı 1 incide Sobolev,Güvenlik konseyine getirilen bu mesele üzerine Sovyetlerin bâzı tetkiklerde bulunması gerektiğini söyliyerek mehil istemiştir.Usule dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • SATILIK ASTRAGAN Yolculuk dolayısiyle acele ehven fiatla satılık astragan manto ve Rönar Arjante etol.Adres:Ermin Kürkevi,Galipdede caddesi No.24,Tünel Tel:44 69 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • A Y ZE Çocuk maması,sütlü mahallebiler,kremalar,pudingler,pastalar,kekler,soslar,çorbalar için MAYZENA'yı Bakkallardan İsrarla isteyiniz.Toptan satış:Tophane Murakıp Sokak Emek han 11/1 Tel:44 82 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • ı Cumhuriyet Bayramı Münasebetiyle Spor ve Sergi Sarayında 29 Ekim 1956 Pazartesi günü akşamı saat 20.30 dan sabaha kadar GÖRÜLMEMİŞ BİR GECE SANATKÂRLAR RESMİGEÇtDÎ ALFABE SIRASİYLE 1 Aleksandr Zambo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 4000 Adet Gözlük Çerçevesi Satın Alınacaktır:1 Kurumumuz Ankara bölgesi sigortalılar için lüzumlu olan 4000 adet muhtelif boy ve tek tip gözlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • TÜRKİYE-VAKIFLAR BANKA T.A.0.Sermayesi 5fl JüS.000 TL.26/Ekim/1956 tarihinde Ankara Şubemizde yapılan senenin beşinci umumî ikramiye keşidesinde kazananlar,Mesken Kredileri Şube Hesap No:Hesap sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN ALMAYI İHMAL ETMEYİNİZ OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma ve soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları teskin için faydalıdırgünde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • İŞÇt SİGORTALARI KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden 1)Kurumumuzun Bomontideki depo binasında yaptırılacak olan elektrik tesisatı işi pazarlık sureti ile ihaleye çıkarılmıştır.2)İhale 2/Kasım/1956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • 1956 Yıl Sonu Keşidesine Ait İkramiyeler I Kaloriferli Apartman Dairesi ANKARA YENİŞEHİR'DE)U A £f A 1 kişiye 20.000 lira Yekûn 20.000.üfl 2 kişiye 10.000 er lira 20.000.Lira 2 kişiye 5.000 er lira 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • [¦¦hhbibub j^m U 'm v I I mm II vv «vv I 1/JU lallf lı I I r*A I m mm ^şw^ t w OYUNLARI İS^dan.195Gya Hazırlayan:ORHAN TÜREL III.III MİM İMİ I I 1 I İl II da Şampiyonlar Kendisine altın madalyayı 1896
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • POLONYA'mn OLİMPİYATLARA GİRMESİ ŞÜPHELİ GÖRÜLÜYOR;Adriyatik sahillerindeki Split şehrinde Olimpiyat hazırlıklarına devam etmekte olan Polonyalı atletler,Federasyonlarından aldıkları bir telgraf üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • ISAMİ ÖNEMLİ] Spartak takımı,evvelki gece Kadıköyspor'u yenerken.Spartak 86-61 galip Fenerbahçeliler,Bulgar hakemin tarafgirliğinden en iyi oyuncularını kaybettiler Maçtan ziyade hakemler mücadelesi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • Günaltay ve Gülek sert tenkidler yaptı t Baştarafı 1 incide Memleket bir vahdettir.Bu vahdet kanunların,her yerde aynı şekilde anlaşılması ve tatbiki ile mümkün olur.Başvekil mademki memleketin kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • CEZAYIR'LI LİDERLERİN TEVKİFİNİ PROTESTO İÇİN KETLE FRANSA ALEYHİNE NÜMAYİŞ Halep ve Kudüs'te Fransız Konsoloslukları yakıldı.Tunus'la çarpışmalar başladı [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,28 Fransızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • Komünisi Sfıgy höknmeii mağlûbiyeti kabul etti t Baştarafı 1 incide RUSLAR EKMEKLE SİLAH DEĞİŞTİRİYOR «Hür Macar radyosu» bugün Budapeştenin kuzeyinde bir sınai şehri olan Miskolc'dan yaptığı yayında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • SPARTAK ANKARA'YA GİDİYOR Bulgaristan şampiyonu Spartak Basketbol takımı,perşembe sabahı trenle Ankara'ya giderek orada da iki maç yapacaktır.Spartak'ın antrenörü:«Granit,Avrupa karmasında oynar» diyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • Naili Moran Atletlerin Olimpiyatla götürülmesi için mücadele ediyor Osman Coşgül ise atletlerin gitmeyişi mevzuunda Federasyon reisini de "Kabahatli,bulduğunu söylüyor Sembolik olsa dahi atletlerin Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1956
  • Bir çok güreş hakemi Olimpiyata gitmek için müracaat etti Son günlerde futbola merak saran milli güreşçilerimiz,dünü istirahat ve Mithatpaşa Stadında Fenerbahçe İstanbulspor maçını seyrederek geçirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.10.1956
  • ç S\PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlnr O G B M A T P Fenerbahçe 4 4 12 3 8 Galatasaray 1 a 13 6 6 Kasımpaşa 4 2 112 1 5 Beşiktaş 4 2 114 3 5 Emniyet 4 1 2 16 8 4 Beykoz 4 1 12 7 7 3 Adalet 4 3 1 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • KISA HABERLER CUMHURİYET Bayramı dolayı siyle Beşiktaş takımı İzmirde iki maç yapacaktır.Keza Fenerbahçe de profesyonel kadrosu dışındaki elemanlarla İzmirde oynıyacaktır.Evelce İzmir* gideceği bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • Fenerbahçe,İst.Spor'u 2-1 yenerken,sadece bir devre futbol seyrettik Hakem Orhan Gönül geçen haftanın aksine gayet kötü bir idare ESSRES SÎ* !SSiLfi2L V vuruş» la tecziye etti.Lefter gayet ustaca bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • MİLLÎ TAKIMIN MACAR ANTRENÖRÜ HEMEN GELİYORMUŞ Puşkaş'm ölümü mevzuunda kendisiyle görüştüğümüz Macaristan Elçiliği basın ataşesi «haberin sıhhat derecesi hakkında malûmatı olmadığı» nı söylemiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • FEDERASYON KUPASI MAÇLARI İZMİR,28 Hususî)Bugün cehrimizde oynanan Federasyon.Kupası maçlarında Kültürspor Egespor'u 8-0,Altınordu İzmirspor'u 2-1 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • ANKARA ATLETİZM MÜSABAKALARI ANAKRA,28 Hususi)Burada yapılan atletizm müsabakalarında Mustafa 800 metreyi 2*04,Fahir Özgüder 400 metreyi 23"9 da koşmuşlardır.Tek adımda Yalçın 6.80 M.Or.han da sırıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • İTALYA LİG MAÇLARI MİLANO,28 Bosfor)Bu haftaki İtalya lig maçlarında alınan neticeler:İnternazionale 3 Lanerössi 1,Bolognal Palermo 1,Juventus 1 Torino 1,Lazio 2 Atalanta 2,Napoli 1 Padova 1,Sampdoria
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • 2 NCİ PROFESYONEL LİG MAÇLARI Dün oynanan ikinci Profesyonel lig maçlarında Süleymaniye Taksim'i 4-2,Karagümrük Anadolu'yu 2-0 yenmişler,Feriköy ile Hasköy de 2 2 berabere kalmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • Basketbol teşvik tumuasında Fenerbahçe,salı günü Beyogluspor'la oynuyor Fenerbahçe ile Beyoğluspor salı günü saat 18 de Teşvik Turnuası finaline girmek için karşılaşacaklardır.Bu maçı kazanan gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • AMATÖR LİGDE DÜNKÜ NETİCELER Amatör küme lig maçlarında dün de devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Alemdar:4 Langa:3,Demirspor:2 Unkapanı:1,Bakırköy:1 İstiklâl:1,Karagücü:4 Darüşşafaka:1,Hilâl:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • 15 KASIMDAKİ RAKİBİMİZ POLONYA DÜN NORVEÇ'İ 5-3 MAĞLÛP ETTİ Dün Varşovada yapılan millî futbol maçında Polonya,Norveç'i 5-3 yenmiştir.Bu maçın oynanması,15 Kasımdaki Türkiye Polonya karşılaşmasının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • CUMHURİYET KUPASI MAÇLARI ANKARA,28 Hususi)Cumhuriyet Kupası futbol maçlarında Konya karması Eskişehir'i 1-0,Ankara da hâdiseli bir oyundan sonra Mersin'i 3-2 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • Bu haftaki Profesyonel Lig karşılaşmaları Tertip Komitesinin kararına va fikstüre göre bu hafta yapılacak Profesyonel Lig maçları şunlardır:31 Ekim Çarşamba:Fenerbahçe Kasımpaşa.1 Kasım Perşembe:Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • MfOP i:P *„"%fi GALİBİYETE GİDEN YOL geçerek ilk Beykoz golünü atıyor.[SAMI ÖNEMLİ 1 Beykoz'un Beyoğluspor'u 3—0 yendiği maçta Fahrettin,üç müdaflyi BEYKOZ LiGDF ilk galibiyetini aldı Beyoğluspor'u 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1956
  • [Profesyonel Lig Gol Krallığı G.Saraylı Büyük Ali,4 golle başta gidiyor Profesyonel lig gol krallığında son durum şöyledir:4 gol:B.Ali G.S.3 gol:Ergun,Can,Şirzat F.B.Aydemir İst.Spor)B.Erdoğan Beykoz)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor